Belépés
nagyuska.blog.xfree.hu
"Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség. "- Kölcsey Ferenc Parainessis Kölcsey Kálmánhoz Juhászné Szunyogh Mária Marika
1947.09.09
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Peter H. Carlan
  2015-08-30 20:17:07, vasárnap
 
  Oláh Imre ...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...... ...... ...........2015-08-30 19:03:25


Peter H. Carlan: Ich

Ich war nicht stark, so wie Ihr glaubtet,
ich weinte heimlich, innerlich.
Ich weinte nur, wenn keiner schaute.
Wenn keiner schaute, war ich Ich.


Peter H. Carlan: Én

Nem voltam erős, úgy mint vélte,
belül sírtam, titokban én.
Akkor sírtam, ha nem figyelte.
Nem látták, az az én volt Én.

Fordította - Oláh Imre
 
 
1 komment , kategória:  3. Liber libri versgyűjtemény  
Gabriela Bredehorn
  2015-08-30 16:28:20, vasárnap
 
  Oláh Imre ...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...... ...... ........2015-08-30 15:55:47Gabriela Bredehorn: A Nap és a Hold

A Nap kedvese: fénylő Hold,
ő csillagokhoz felhatolt.
Mindjárt a Napon csak nevet,
jó éjszakával köszönhet.

Bár megosztják az ég sátrát,
mindkettő más világot lát.
Egymáshoz közel, s oly távol,
de a Hold a Nappal lángol.

Vörösbe süllyedt látótér,
nászán tiltó-idő a vér.
Az idő olykor gyenge lesz,
égi ív akkor eljegyez.

Egymást végre láthatják ők,
ha a sötétség elmaradt, rőt.
S, hogy mi történik akkor ott?
Altatót hall\'nak csillagok

Gabriella Bredehorn: Die Sonne und der Mond című verse, Oláh Imre fordításában
 
 
1 komment , kategória:  3. Liber libri versgyűjtemény  
Arne Baier
  2015-08-29 00:06:19, szombat
 
  Oláh Imre ...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...... ...... .......2015-08-28 22:28:55Arne Baier - Mennyei jelenés

Aranyból, rubinból kápráz előttem,
vele krizolit, zafír és gyémánt
csak Istent dícsér ezer angyal itt fenn,
s Őt szolgálva hord mennyei ruhát.

Ez egy álom, és mi ketten középen
imádom a Királyt: örökké van,
Ahogy átvág a bilincslő halálon
Szeretett világa legyőzve van.

Ez egy álom: a Bárány ül a trónon.
Ő Jézus, minket szorosan ölel.
Egy álom, s illúziója nincsen.
Arcunk könnyét felszárítva jön el.

Kedvesem, ha most még többet is fájna,
mindig időben nézd Őt, a Királyt.
Gyere, irányítsd szemeid az égre,
hagyd, hogy bárányi béke kísérjen át.

Ez egy igaz álom! Alighogy értjük:
örök béke, szabadság, öröm, láng.
E világban gyakran elhagyva fénylünk,
de az égben ott sosem lesz magány

Arne Baier: Vision der Himmel című versének fordítása, Oláh Imre nyomán.
 
 
0 komment , kategória:  3. Liber libri versgyűjtemény  
x
  2015-08-28 09:52:22, péntek
 
  -

...... .........Kepes Károly - Inter arma

a béke szonettjei mondogatták akkor
mint óvó imát hülye bizalommal
a félelem keresztjét vetették
pedig az ég már háborús sebesült volt
felhők mocskos gézein vérzett át a Nap
tábornok-csizmákon iszonyat éje fénylett
a béke szonettjei mondogatták
a béke szépmívű szonettjeit
ugatták ágyúk röhögték géppisztolyok

Link
Ámos Imre rajza


----------------------------------------------------------------------- 
 
0 komment , kategória:  Kepes Károly 1.  
Rupert Brooke
  2015-08-24 11:43:43, hétfő
 
  Rupert Brooke: Aki nagyon szeretett
Fordí­totta: Kosztolányi Dezső
Nagyon szerettem: azzal telt el éltem,
hogy a szeretet pompáját dicsértem,
a bút, a békét, azután a bágyadt
alázatot, a végnélküli vágyat
s a drága szókat mind, hogy meg ne lássam,
amint a nagy, zavart ár zagyva lázban
az éjbe rántja szí­vünk álnokul.
Most, mí­g a bamba csönd rám nem borul,
kijátszom az álmos Halált, megáldom
a csillagot, mely lángolt a homályon,
túltündökölve mindegyik napot.
El-nem múló dalt mért nem mondhatok
róluk, kiket szerettem, tiszta lelkek,
kik titkot adtak s vélem térdepeltek
az örömnek istenfejét csodálva?
Láng a szeretet; — mi vagyunk a fáklya.
Város: - mi épí­tettük a sötéten.
Császár: — tőlünk tanultak halni szépen.
Hát hogy dicsérjem ezt a nagy kegyet
és a hűséget, mielőtt megyek,
nekik arannyal eme szókat í­rom,
mind sas legyen, zúgó láng e papí­ron
zászló legyen mind, hogy majd amidőn
új nemzedék nő, túl a bús Időn,
égjen, lobogjon, és ámulva nézzék.

Szerettem:
a fehér tányért, a csészét,
kék karikával; tréfás, tünde réját;
nyirkos tetőt a fénybe; durva héját
a jó kenyérnek; a sokí­zű ételt;
szivárványt; kék gőzt, mely pagony fölé leng;
gyémánt esőt hideg virágokon;
virágokat, mik várják álmodón
a holdsugárt, s a déltől epedők;
aztán a hűs, baráti lepedőt,
mely nyugtat; barkás fát; goromba paplan
vad férficsókját; fénylő, nyughatatlan,
szabad hajat; felhőgomolyt; meredt,
érzéktelen-szép, nagy-nagy gépeket;
forró vizet; megsimogatni prémet;
ódon ruhák szagát; mindent, mi élet —
a kedves ujjak meghitt illatát:
a haj szagát s mi erdőn illan át, ,
avar fanyar dohát.

Meglátogat
megannyi szó! Királyi lángokat;
ví­z kacaját a csapból, föld alól;
rejtett odút; hangot, amely dalol;
nevető hangot; enyhe testi kí­nt,
mely majd csitul; mozdonyt, zihálva, kint;
kemény fövényt; butuska habfodort,
mit a hullám csihedve elsodort;
mosott követ, mely ví­g s kicsit kacag;
setét edényt; hűvös, komor vasat;
almot; fennsí­kot; harmatot; a szép
tölgyet; sima, barnás vadgesztenyét;
hántott botot; villámló pocsolyát; ─
mind-mind szerettem. S mindnek mosolyát
ama nagy órán majd elvesztem én,
itt tartani nincs vágy, ima, remény.
Ha átmegyek a Halál kapuján,
lélegzetemmel elhagynak tunyán.

Szentelt kötésünk semmiségbe sorvad
s szeretetem eladják ők a pornak.
─ Ó, valahol, tudom, fölébredek
és szeretek majd új idegenek
és új barátok közt.
De jobbik részem
az itt lesz és megváltozik egészen.
Szél fújja, a szí­vekbe sápatag
fakul, elpusztul.
Semmi sem marad,

Vegyétek ezt, ti kedves és eretnek
szeretteim: s akik majdan szeretnek,
tudják meg és tűnődjenek felette
és szóljanak: "Ő ezeket szerette".

 
 
0 komment , kategória:  3. Liber libri versgyűjtemény  
Ágai Ágnes
  2015-08-22 10:31:14, szombat
 
  Kozma Anna Lídia kannalidia ...... ........... ........... ........... ........... ............2015-08-28 00:20:56


Ágai Ágnes - A végtelen

A végtelen itt van.
Fogható, tapintható, simítható.
Kényelmes, kellemes, megnyugtató.
Elterül, hullámzik,
mint a mező teli pirosló pipacsokkal.
A végtelen
soha nem szűnik meg.
Van. Állandó. Örök.
Nem fog rajta a mulandóság átka.
Ölel, karol, ringat,
szelíd, mint az újszülött tekintete,
és megértő, mint az Isten,
aki úgy nincs, ahogyan van.
Végtelenül.
 
 
0 komment , kategória:  3. Liber libri versgyűjtemény  
x
  2015-08-04 15:11:22, kedd
 
  2


geschehen (geschieht) geschah i. geschehen történni.
halten (hält) hielt h.gehalten tartani.

leihen lieh h.liehen kölcsönözni.

nehmen (nimmt) nahm h.genommen fogni, venni.
nähen nähte h.genäht varrni.

raten (rät) riet h.geraten tanácsolni.
reichen reichte h.gereicht nyújtani.

schimpfen schipfte h..geschipft szidni.
schweigen schwieg h.geschwiegen hallgatni.

heißen hieß h.geheißen nevezni
reiten ritt i.geritten lovagolni
lieben liebte h.geliebt szeretni
herein/kommen kam herein i.hereingekommen bejönni
gewinnen gewann h.gewonnen nyerni
haben (hat) hatte h.gehabt van valamije
hängen hängte h.gehängt függeszteni
helfen (hilft) half h.geholfen segíteni
heben hob h.gehoben emelni
lächeln lächelte h.gelächelt mosolyogni
hin/fahren fuhr hin i. hingefahren odautazni
hören hörte h.gehört hallani
husten hustete h.gehustet köhögni
jagen jagte h.gejagt vadászni
kaufen kaufte h.gekauft vásárolni
kennen kannte h.gekannt ismerni
kennenlernen lernte kennen h. kennengelernt megismerkedni vkivel
klingeln klingelte h.geklingelt csengetni
klingen klang h.geklungen csengeni
kommen kam i.gekommen jönni
mit/haben (hat mit) hatte mit h.mitgehabt vele van, nála van
laufen(läuft) lief i.gelaufen futni
lassen (lässt) ließ h.gelassen hagyni
los/werden(wird los) wurde los losgeworden megszabadulni v.mitől
legen legte h.gelegt tenni,fektetni
lernen lernte h.gelert tanulni
lesen(liest) las h.gelesen olvasni
liegen lag h. gelegen feküdni

lachen lachte h.gelacht nevetni
machen machte h.gemacht csinálni
i.messen (misst) maß h.gemessen mérni
nennen nannte h.genannt nevezni
öffnen öffnete h.geöffnet nyitni
packen packte h.gepackt pakolni
rufen rief h.gerufen hívni,kiáltani

schlafen (schläft) schlief h.geschlafen aludni
schmecken schmeckte h.geschmeckt ízleni
schreiben schrieb h.geschrieben írni
sehen (sieht) sah h.gesehen nézni,látni

sein(ist) war i.gewesen van,létezik
sich setzen setzte sich h.sich gesetzt leülni
singen sang h.gesungen énekelni

gewinnen gewann h.gewonnen nyerni
haben (hat) hatte h.gehabt van valamije
halten (hält) hielt h.gehalten tartani
hängen hing h.gehangen függni
hängen hängte h.gehängt függeszteni
heben hob h.gehoben emelni
heißen hieß h.geheißen nevezni
helfen (hilft) half h.geholfen segíteni
herein/kommen kam herein i.hereingekommen bejönni

hin/fahren fuhr hin i. hingefahren odautazni
hören hörte h.gehört hallani
husten hustete h.gehustet köhögni
jagen jagte h.gejagt vadászni
kaufen kaufte h.gekauft vásárolni
kennen kannte h.gekannt ismerni
kennenlernen lernte kennen h. kennengelernt megismerkedni vkivel
klingeln klingelte h.geklingelt csengetni
klingen klang h.geklungen csengeni
kommen kam i.gekommen jönni

laufen(läuft) lief i.gelaufen futni
lächeln lächelte h.gelächelt mosolyogni
lassen (lässt) ließ h.gelassen hagyni
leiden litt h.gelitten szenvedni
legen legte h.gelegt tenni,fektetni
leihen lieh h.liehen kölcsönözni
lernen lernte h.gelert tanulni
lesen(liest) las h.gelesen olvasni
lieben liebte h.geliebt szeretni
liegen lag h. gelegen feküdni

lachen lachte h.gelacht nevetni
los/werden(wird los) wurde los i.losgeworden megszabadulni v.mitől
machen machte h.gemacht csinálni
messen (misst) maß h.gemessen mérni
mit/haben (hat mit) hatte mit h.mitgehabt vele van, nála van
nehmen (nimmt) nahm h.genommen fogni, venni
nähen nähte h.genäht varrni
nennen nannte h.genannt nevezni
öffnen öffnete h.geöffnet nyitni
packen packte h.gepackt pakolni

raten (rät) riet h.geraten tanácsolni
reichen reichte h.gereicht nyújtani
reiten ritt i.geritten lovagolni
rufen rief h.gerufen hívni,kiáltani
schimpfen schipfte h..geschipft szidni
schlafen (schläft) schlief h.geschlafen aludni
schmecken schmeckte h.geschmeckt ízleni
schreiben schrieb h.geschrieben írni
schweigen schwieg h.geschwiegen hallgatni
sehen (sieht) sah h.gesehen nézni,látni

sein(ist) war i.gewesen van,létezik
sich setzen setzte sich h.sich gesetzt leülni
singen sang h.gesungen énekelni

.
 
 
0 komment , kategória:  5.Potissimus  
x
  2015-08-04 15:07:57, kedd
 
  TABELLE DER VERBEN

INFINITIV PRÄTERITUM PERFEKT BEDEUTUNG

ab/holen holte ab h. abgeholt elmenni v.miért
an/rufen rief an h. angerufen felhívni v.kit telefonon
sich an/schauen schaute sich an h. sich angeschaut megnézni vmit
antworten antwortete h. geantwortet válaszolni
arbeiten arbeitete h. gearbeitet dolgozni
aus/steigen stieg aus i. ausgestiegen kiszállni
backen (bäckt) buck/backte h.gebacken sütni
basteln bastelte h. gebastelt barkácsolni
bauen baute h.gebaut építeni
bedeuten bedeutete h. bedeutet jelenteni

bedienen bediente h. bedient kiszolgálni
behalten (behält ) behielt h. behalten megtartani
bekommen bekam h. bekommen megkapni
beruhigen beruhigte h. beruhigt megnyugtatni
bestellen bestellte h. bestellt megrendelni
besuchen besuchte h. besucht meglátogatni
beginnen begann h. begonnen megkezdeni
bitten bat h. gebeten kérni
bleiben blieb i. geblieben maradni
brauchen brauchte h. gebraucht kell vmi

bringen brachte h. gebracht hozni
danken dankte h. gedankt megköszönni
decken deckte h. gedeckt megteríteni
diktieren diktierte h. diktiert diktálni
ein/kehren kehrte ein i. eingekehrt betérni
ein/steigen stieg ein i. eingestiegen beszállni
eintreten (tritt ein ) trat ein i. eingetreten belépni
entfernen entfernte h. entfernt eltávolítani
entschuldigen entschuldigte h. entschuldigt megbocsátani
entwerten entwertete h. entwertet jegyet kezelni

empfehlen (empfiehlt) empfahl h. empfohlen ajánlani
erkennen erkannte h. erkannt felismerni
erledigen erledigte h. erledigt elintézni
erzählen erzählte h. erzählt elmesélni
essen (isst) aß h. gegessen enni
fahren (fährt) fuhr i/h. gefahren utazni/szállítani, vezetni
fallen (fällt) fiel i. gefallen leesni
fehlen fehlte h. gefehlt hiányozni
fest/halten (hält fest ) hielt fest h. festgehalten megfogni ,megtartani
finden fand h. gefunden megtalálni
fliegen flog i/h geflogen repülni, repülőt vezetni

fließen floß i. geflossen folyik
funktionieren funktionierte h. funktioniert működni
fühlen fühlte h. gefühlt érezni
führen führte h. geführt vezetni
geben (gibt) gab h. gegeben adni
gefallen (gefällt) gefiel h.gefallen tetszeni
gehen ging i. gegangen menni
gewinnen gewann h. gewonnen nyerni
glotzen glotzte h. geglotzt bámulni
gratulieren gratulierte h. gratuliert gratulálni
gelingen gelang i. gelungen sikerülni

geschehen (geschieht) geschah i. geschehen történni
gewinnen gewann h.gewonnen nyerni
haben (hat) hatte h.gehabt van valamije
halten (hält) hielt h.gehalten tartani
hängen hing h.gehangen függni
hängen hängte h.gehängt függeszteni
heben hob h.gehoben emelni
heißen hieß h.geheißen nevezni
helfen (hilft) half h.geholfen segíteni
herein/kommen kam herein i.hereingekommen bejönni

hin/fahren fuhr hin i. hingefahren odautazni
hören hörte h.gehört hallani
husten hustete h.gehustet köhögni
jagen jagte h.gejagt vadászni
kaufen kaufte h.gekauft vásárolni
kennen kannte h.gekannt ismerni
kennenlernen lernte kennen h. kennengelernt megismerkedni vkivel
klingeln klingelte h.geklingelt csengetni
klingen klang h.geklungen csengeni
kommen kam i.gekommen jönni

laufen(läuft) lief i.gelaufen futni
lächeln lächelte h.gelächelt mosolyogni
lassen (lässt) ließ h.gelassen hagyni
leiden litt h.gelitten szenvedni
legen legte h.gelegt tenni,fektetni
leihen lieh h.liehen kölcsönözni
lernen lernte h.gelert tanulni
lesen(liest) las h.gelesen olvasni
lieben liebte h.geliebt szeretni
liegen lag h. gelegen feküdni

lachen lachte h.gelacht nevetni
los/werden(wird los) wurde los i.losgeworden megszabadulni v.mitől
machen machte h.gemacht csinálni
messen (misst) maß h.gemessen mérni
mit/haben (hat mit) hatte mit h.mitgehabt vele van, nála van
nehmen (nimmt) nahm h.genommen fogni, venni
nähen nähte h.genäht varrni
nennen nannte h.genannt nevezni
öffnen öffnete h.geöffnet nyitni
packen packte h.gepackt pakolni

raten (rät) riet h.geraten tanácsolni
reichen reichte h.gereicht nyújtani
reiten ritt i.geritten lovagolni
rufen rief h.gerufen hívni,kiáltani
schimpfen schipfte h..geschipft szidni
schlafen (schläft) schlief h.geschlafen aludni
schmecken schmeckte h.geschmeckt ízleni
schreiben schrieb h.geschrieben írni
schweigen schwieg h.geschwiegen hallgatni
sehen (sieht) sah h.gesehen nézni,látni

sein(ist) war i.gewesen van,létezik
sich setzen setzte sich h.sich gesetzt leülni
singen sang h.gesungen énekelni
sitzen saß h.gesessen ülni
spazieren spazierte i.spaziert sétálni
spielen spielte h.gespielt játszani
sprechen (spricht) sprach h.gesprochen beszélni
springen sprang i.gesprungen ugrani
stammen stammte h.gestammt származni
stehen stand h.gestanden állni

stehlen stahl h.gestohlen lopni
strahlen strahlte h.gestrahlt sugározni
studieren studierte h.studiert tanulni,tanulmányozni
steigen stieg i.gestiegen emelkedni
streiten stritt h.gestritten küzdeni,vitázni
tragen (trägt) trug h.getragen vinni,hordani
träumen träumte h.geträumt álmodni
trinken trank h.getrunken inni
treten (tritt) trat i/h.getreten lépni/taposni
tun tat h.getan tenni

üben übte h.geübt gyakorolni
überwachen überwachte h.überwacht őrizni,vigyázni
sich überzeugen überzeugte sich h.sich überzeugt meggyőződni
verbinden verband h.verbunden összekötni
verdienen verdiente h.verdient pénzt keresni
verkaufen verkaufte h.verkauft eladni
verlangen verlangte h.verlangt kérni
verlieren verlor h.verloren elveszteni
vermachen vermachte h.vermacht örökül hagyni
verstehen verstand h.verstanden megérteni

versuchen versuchte h.versucht megkísérelni,megpróbálni
vorbei/kommen an+D kam vorbei i.vorbeigekommen elmenni v.mi mellett
bei+D beugrani v.kihez
sich vorstellen stellte sich vor h.sich vorgestellt bemutatkozni
waschen (wäscht) wusch h.gewaschen mosni
warten wartete h.gewartet várni
wählen wählte h.gewählt választani
wechseln wechselte h.gewechselt kicserélni
werden (wird) wurde i.geworden válik v.mivé
wiederholen wiederholte h.wiederholt ismételni

wissen (weiß) wusste h.gewusst tudni
wohnen wohnte h.gewohnt lakni
wünschen wünschte h.gewünscht kívánni
zahlen zahlte h.gezahlt fizetni
zeigen zeigte h.gezeigt mutatni
zerstören zerstörte h.zerstört szétrombolni
ziehen zog i./h.gezogen vonulni,menni/húzni
A módbeli segédigék:
dürfen (darf) durfte h. gedurft szabad
können (kann) konnte h. gekonnt tud,-hat,-het
müssen (muss) mußte h. gemußt kell
mögen (mag) mochte h. emocht szeretni
sollen (soll) sollte h. gesollt kell
wollen (will ) wollte h. gewollt akarni
 
 
0 komment , kategória:  5.Potissimus  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2015.07 2015. Augusztus 2015.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 97 db bejegyzés
Összes: 68305 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 578
  • e Hét: 8116
  • e Hónap: 23755
  • e Év: 57151
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.