Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Lelkésztől-33/620
  2015-09-27 11:32:40, vasárnap
 
  Békesség Jézushoz tartozásunkból,elfogadásából.
Nekünk, keresztényeknek sokszor nehezünkre esik keresztüllátnunk jámbor képzeteink ködén, és elismernünk, hogy másoknál is működhet a Szentlélek, olyanoknál, akik másként jámborok és másként hívôk. Sôt még azok sem tesznek mindent gonoszságból, akik éppenséggel támadják a kereszténységet. Talán csak azt támadják, amit mi jogtalanul tartunk és mutatunk a ,,kereszténység'' részének, vagy amit ôk hibásan hisznek
,,kereszténynek''.
Ember és ember közt nemcsak a konokul merev ,,vagy-vagy''
lehetséges: ,,vagy barátom vagy, vagy ellenségem!'' Keresztény
közösségben fontosabb a kérdés: Milyen kapcsolatban állsz Krisztussal?S még fontosabb: Hogyan lát minket Krisztus?!
/Szent István Magyar Plébániától 1996.USA/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából110/619,Lk 10
  2015-09-24 06:35:47, csütörtök
 
  Békesség az emberre gondot viselő Teremtőtől,Jézus megvallásából.
Mt 10,28 Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani a gyehennában. 29 Két verebet ugye egy fillérért árulnak? És egy sem esik közülük a földre a ti Atyátok tudta nélkül.
30 Nektek azonban még a hajszálaitok is mind meg vannak számlálva a fejeteken. 31 Ne féljetek hát, hisz különbek vagytok ti a verebeknél!
32 Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van. 33 De azt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom Atyám előtt, aki a mennyekben van.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-32/618
  2015-09-20 11:31:00, vasárnap
 
  Békesség Jézus életének föltárulásából.
Ami történt az újra megtörténik -- mindig és mindenütt. Jézus
nekünk is kortársunk. De hosszú, talán túl hosszú idôre van
szükségünk, hogy felismerjük Ôt és megértsük útját.
Meg kell találnunk helyünket, szerepünket, elhatározásra kell
jutnunk. Amíg csak szemlélô és hallgató közönség vagyunk, addig nem értjük Jézus útját. Ô arra vár, hogy csatlakozzunk hozzá, együtt vigyük a keresztet, osztozzunk a szenvedésben. És akkor föltárul nekünk a titka.
/Szent István Magyar Plébániától 1996.USA/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából109/617,Lk 7
  2015-09-17 10:34:59, csütörtök
 
  Békesség jótettekre váltott hitből.
Lk 7,36 Egy farizeus meghívta, hogy egyen nála. Bement a farizeus házába és asztalhoz telepedett. 37 És íme, egy bűnös asszony a városból, amint megtudta, hogy a farizeus házában étkezik, kenetet hozott egy alabástrom edényben. 38 Megállt hátul a lábainál, sírva fakadt, elkezdte könnyeivel öntözni a lábait, és megtörölte hajával, csókolgatta a lábait, és megkente a kenettel.
39 Amikor a farizeus, aki meghívta, látta ezt, így szólt magában: >Ha ez próféta volna, bizonyára tudná, kicsoda és miféle asszony ez, aki őt érinti, vagyis hogy bűnös.< 40 Jézus ezt válaszolta neki: >Simon! Mondanék neked valamit.< Az így szólt: >Mester, szólj!< 41 >Két adósa volt egy hitelezőnek. Az egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik ötvennel. 42 Nem lévén nekik miből megfizetni, elengedte mind a kettőnek. Melyik fogja őt közülük jobban szeretni?< 43 Simon ezt felelte: >Úgy vélem, az, akinek többet engedett el.< Ő pedig ezt mondta neki: >Helyesen ítéltél.< 44 Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak: >Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet lábaimra; ez meg könnyeivel öntözte lábaimat, és a hajával törölte meg. 45 Csókot nem adtál nekem; ez meg, amióta bejött, nem szűnt meg csókolgatni lábaimat. 46 Olajjal nem kented meg fejemet; ez meg kenettel kente meg a lábaimat. 47 Azért mondom neked: Sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, kevéssé szeret.< 48 Aztán így szólt az asszonyhoz: >Bocsánatot nyertek bűneid.< 49 Erre az asztaltársak ezt kezdték mondogatni magukban: >Kicsoda ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?< 50 Ő pedig így szólt az asszonyhoz: >A hited megmentett téged; menj békével.<

Elmélkedés részlet a 303.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-30/616/Sík Sándor/
  2015-09-13 15:21:48, vasárnap
 
  Lehet szeretni a szenvedést?
Lehet-e a szenvedést szeretni?! Mert ez megoldás volna. És itt
eszembe jut a szentek életének egy epizódja, amelyet nem lehet
megrendülés nélkül olvasni. Amikor Chantal Szent Franciska még mint világi, gazdag nô, ott van a nagy vadászaton, amikor férje halálra sebesült, és nem lehet mozdítani a sebesültet, és ott látja a ragyogó szépségű, elôkelô, gazdag fôúri hölgy csorogni és folyni az ura vérét,akit olyan szenvedélyesen szeret; látja, hogy csak percek kérdése a halál, és kétségbeesik: akkor az ura rámosolyog és azt mondja --mosolyogva! -- ,,Szeretni kell a jó Isten akaratát!''
A szenvedést, a keresztet: lehet szeretni?... Elsô pillantásra azt
mondja bennem a lélek: nem lehet szeretni. Ami keserű, arra nem
mondjuk, hogy édes. Semmi meg nem változtatja az emberi természetet és a szájíznek az érzékenységét: ami fáj, arra nem tudom mondani, hogy nem fáj, és nem öröm a fájdalom! De lehet szeretni a keserűt is talán,hogyha egy édes kéz nyújtja; ha az édesanyám keze nyújtja az orvosságot, akkor talán még valahogy jónak érzem; de ha nem érzem is jónak, mégis szívesen fogadom el, azért aki nyújtja. Egyetlenegy módon lehet fölébe kerekednünk a szenvedésnek, egy módon lehet szeretni a szenvedést, nincsen megoldás más semmi földi problémára: csak a szeretet segít! Szeretni lehet a szenvedést az okáért, szeretni lehet a céljáért, azért, amiért van; vagy legalább örömmel vállalni. Miért lehet szeretni? Szeretni a kézért, amely nyújtja: szeretô kéz nyújtja,
Atyám keze nyújtja! Tudom, hogy az méri rám a szenvedést, aki engem a legjobban szeret, jobban mint én magamat.
És látok még valakit, aki megédesítteti velem a szenvedést. A Nagy Szenvedôt, az Úr Jézus Krisztust látom szenvedni. Belénk döbben Szent Pálnak egy csodálatos mondata, amely talán hívatva van arra, hogy világosságot derítsen, mindennél nagyobb világosságot, a szenvedés problémájára. Azt írja: ,,Most örömest szenvedek értetek, és beteljesítem, kiegészítem testemben azt, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek, az ô testének, az Egyháznak javára.'' Tehát Szent Pál szerint Krisztus megváltott bennünket, de hagyott valamit még nekünk is; mintegy -- vakmerô szó, de megérti mindenki, hogy mit akarok vele mondani -- részt hagyott még nekünk a megváltásban: mi is szenvedhetjük a Krisztus szenvedéseinek részét, a megváltó szenvedés részét. Miért? -- ,,értetek; az ô testének, az Egyháznak javára.'' Íme
a szenvedésnek egy mérhetetlenül mély értelme! Engesztelés! -- a
legnagyobb gondolat. Engesztelés: másokért szenvedni! És mennyire ideillik a Miatyánk utolsó szava: az Amen. ,,Amen'' annyit jelent,mint ,,úgy van'', elfogadom, igaz, úgy legyen! Annyit jelent, hogy ,,igen''. Micsoda nagyszerű dolog, hogy a keresztény Egyház igennel végzi imádságait! Nagyszerűen illik hozzá: minden ,,igen'' a
kereszténységben, semmi sem ,,nem'', minden pozitívum, minden építô,semmi nem romboló, semmi nem negatívum! Pozitívum a szenvedés is, ha engeszteléssé válik. Ha nemcsak tűrés -- a tűrés még csak negatívum --hanem ha szeretetbôl tesszük, ha engeszteléssé válik. Cselekvés,pozitívum, világmegváltó, világépítô erô! (Sík: A kettôs végtelen,2:40)
/Sík Sándor piarista szerzetes. - +1963.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Sik Sándor  
Bibliából108/615,Lk 6
  2015-09-11 11:39:19, péntek
 
  Békesség Jézustól nyert lelki látás adományából.
Lk 6,39 Hasonlatot is mondott nekik: >Vajon a vak vezethet-e vakot? Nem esnek-e mindketten verembe?
40 Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél; valaki akkor tökéletes, ha olyan, mint a mestere.
41 Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? 42 És hogyan mondhatod testvérednek: `Testvér, hadd vegyem ki szemedből a szálkát', a te szemedben pedig nem látod a gerendát? Képmutató! Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és majd látni fogsz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből!

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lekésztől-31/614/J.H.Newman/
  2015-09-06 11:19:48, vasárnap
 
  Békesség az Úr sugallatainak felfogásából.
Szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a
követelménye és szükséglete szerint. Add meg nekem, Uram, a
lelkiismeretnek azt a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi
és fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat. Szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak Te tudod élessé tenni fülemet, tisztává tenni szememet, megtisztítani és megújítani szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál és hallgassam a szavadat.
/Boldog John Henry Newman biboros/+1890,Anglia/
 
 
0 komment , kategória:  J.H.Newman  
Bibliából107/613,Lk 5
  2015-09-04 16:02:44, péntek
 
  Békesség Jézus általi megújulásból.
Lk 5,33 Azok pedig így szóltak hozzá: >János tanítványai sokat böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusokéi is, a tieid pedig esznek és isznak.< 34 Ezt válaszolta nekik: >Böjtre tudjátok-e fogni a násznépet, amíg velük van a vőlegény? 35 Eljönnek azonban azok a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt; akkor majd böjtölnek, azokban a napokban.< 36 És példázatot is mondott nekik: >Senki sem hasít új ruhából foltot, hogy azt ócska ruhára varrja; különben az újat is elszakítja, és az ócskához sem való az új folt. 37 És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe; mert különben az új bor szétszakítja a tömlőket, és kifolyik az is, meg a tömlők is tönkremennek. 38 Az új bort új tömlőkbe kell tölteni. 39 És senki, aki óbort ivott, újat nem kíván, mert azt mondja: `Jobb az ó'.<

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2015.08 2015. Szeptember 2015.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 8
  • e Hét: 381
  • e Hónap: 872
  • e Év: 1760
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.