Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 181 
Helló Wien
  2016-10-31 01:33:54, hétfő
 
 
Link
 
 
0 komment , kategória:  HUMOR  
Virág Jenő : Dr. Luther Márton önmagáról
  2016-10-31 01:29:58, hétfő
 
  Virág Jenő : Dr. Luther Márton önmagáról


Link
 
 
0 komment , kategória:  Elektronikus könyvek  
Luther, az írás fel nem bontható!
  2016-10-31 01:22:24, hétfő
 
  Film : Luther Márton a vonakodó forradalmár


Linkhttp://het-mennydorges.webnode.hu

Ján 18:37... Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra.
1Tim 2:4 Az Isten aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.
1Tim 2:5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
1Tim 2:6 Aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,

Ef 1:17 Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
Ef 1:18 És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,
Ef 1:19 És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,
Ef 1:20 Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.
Ef 1:21 Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
Ef 1:22 És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a szent egyháznak fejévé,
Ef 1:23 Mely az Ő teste, teljessége Ő neki, aki mindeneket betölt mindenekkel.

2Ján 1:9 Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.
Máté 16:25 Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én értem, megtalálja azt.
Máté 16:26 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?
Jer 51:6 Fussatok ki Babilonból, és ki-ki mentse meg az ő lelkét, ne vesszetek el az ő gonoszságáért, mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizet neki érdem szerint.

Jel 4:11 Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek.
Jel 19:5 ...Dicsérjétek a mi Istenünket mindnyájan ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok!
Préd 3:14 Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre műveli, hogy az ő orcáját rettegjék. (dicsőítsék)
Préd 3:15 Ami [most] történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, ami elmúlt.
1Kir 18:21 És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál (Ferenc pápa fenevad), kövessétek azt.

A filmet világi emberek készítették, ezért nem teljesen hitelesen mutatják be Martin Luthert, a XVI. századi (keresztény) Krisztusi protestáns reformáció vezéralakját, aki által elindulhatott az Isten igazi megmentő munkája a pápai sötét középkor után, a valódi hit a Biblia felfedezésével.

Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról:
http://mek.oszk.hu/02500/02567/02567.pdf
 
 
0 komment , kategória:  Értékes előadások,filmek  
Luther, meddig sántikáltok kétfelé?
  2016-10-31 01:11:26, hétfő
 
  Film : Luther


Link


A videót a világ számos országában letiltották.1Kir 18:21 És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál (Ferenc pápa fenevad), kövessétek azt.

A film Martin Luther, a XVI. századi (keresztény) Krisztusi protestáns reformáció vezéralakjának életrajza, aki által elindulhatott az Isten igazi megmentő munkája a pápai sötét középkor után, a valódi hit a Biblia felfedezésével.
A történet végigkíséri Luther belső küzdelmét a Krisztusi alázattal és szeretettel szemben tapasztalható arrogáns egyházi hatalom, a pénzimádat, a bálványimádás és erkörcstelenség amely a hívők tudatlanságát kihasználva elhiteti, megtéveszti és kárhoztatja a követőit. Végülis eretnekséggel vádolják, és kiátkozzák, miközben arra buzdítja őket, hogy tegyék elérhetővé a Szent Írást az egyszerű hívők számára, valamint az igazságosság és becsületesség útján vezessék az egyházat az igazi Krisztusi hit felé.

A Biblia, mint az igazság abszolút alapja. Ezzel szemben áll a római katolikus tekintély aki a hatalmát az Ördögtől kapja, és nem Istentől. Jel 13:2 ...; és a sárkány (Jel. 12:9 aki neveztetik ördögnek) adá az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat.
A római napisten imádat átvezetése történt a kereszténységbe.
A zsinatokon kimondott dogmákkal, a katekizmussal, és a ,,szent" hagyományokkal a Babiloni misztériumot beépítették a kereszténységbe, amelyek a pogányságból erednek, és nem Istentől.

Egyedül a Szent Írás ihletett és mérvadó:
Az Isten által ihletett Biblia, írott formában megjelent kijelentés. (2Tim 3,15-16) A
Biblia azt állítja, hogy amit Isten ihletett, az nem más, mint az Ő írott szava. (2Pt 1,20-21)
Amikor az Úr Jézus Krisztus ezt mondta: ,,az írás fel nem bontható" (Jn 10,35), akkor Ő Isten írott Igéjéről beszélt. Az Istentől származó igazságok, parancsolatok, cselekedetek és események megfogalmazott, azaz logikus, írott mondatokban lettek közölve számunkra.
Istennek a Szentírásban megjelenő kijelentése az, hogy egyes-egyedül ez a Szentírás képezi a végső zsinórmértéket minden kérdésben, amely a hittel vagy az erkölccsel kapcsolatos. Így tehát csupán egyetlen Istentől kapott forrás létezik, és csak egyetlen igazságalap az egyházban az Úr népe számára.

Az igazság és a Szentírás:
Az Úr Jézus Krisztus világosan kijelentette Isten Igéjének igazságát főpapi imádságában. Ezt mondta: ,,Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság." (Jn 17,17) Ez összhangban volt az Ószövetség idején elhangzott kijelentésekkel, miszerint az Istentől származó kinyilatkoztatás maga az igazság, mint például a Zsolt 119,142: ,,a te törvényed igaz". Éppen ezért, maga az Úr, az írott Igével azonosította az igazságot. Az egy Szentíráson kívül nincs más forrás, amelyre egy ilyen állítás vonatkozhatna. Egyedül ez az alap, a Szentírás, az igazság mércéje a hívő ember számára.
Az Újszövetségben egyedül Isten írott Igéjét tartották végső tekintélynek, az Úr Jézus Krisztus és az apostolok is. Megkísértése során, az Úr Jézus Krisztus háromszor állt ellen a Sátánnak, mondván: ,,Meg van írva". Mint például Mt 4,4-ben: ,,Ő pedig felelvén, monda:
Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik." Mikor az Úr ezt mondta: ,,meg van írva", pontosan ugyanazt a kifejezést
használta, amely 46-szor fordul elő a Bibliában. Ez az ismétlés e kifejezés fontosságát jelzi.
Az, hogy az Úr teljes mértékben elfogadta az Ószövetség tekintélyét, nyilvánvaló a Mt 5,17-18-ban található szavaiból: ,,Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak
eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el
nem múlik, amíg minden be nem teljesedik."

A Szentírás egyedüli alkalmassága:
A Szentírás elégséges voltát jelenti ki Pál apostol is: ,,A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy
tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített." (2Tim 3,16-17) Egyedül a Szent Írásra van szükségünk, ha az igazság és a tekintély végső mércéjét keressük.

Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról :
http://mek.oszk.hu/02500/02567/02567.pdf

666 - Itt van a bölcsesség:
https://www.youtube.com/watch?v=bOMoH...

Győzelmes reformáció - 1. rész: Luther útja a 95 tételig (1484-1517):
https://www.youtube.com/watch?v=lWR2T...

Győzelmes reformáció - 2. rész: Miért éppen 95 tételt szögezett ki? (1517. 10. 31.):
https://www.youtube.com/watch?v=Mlysr...

Győzelmes reformáció - 3. rész: Miért nem sújtott le a pápai bulla és a birodalmi átok...:
https://www.youtube.com/watch?v=iJFkw...

Győzelmes reformáció - 4. rész - Mit tett Luther a rossz prédikációk kijavítására?...:
https://www.youtube.com/watch?v=UPwVc...

Protestáns dokumentumok pdf-ben letölthetők:
http://kegyelem.orgfree.com/index.php
 
 
0 komment , kategória:  Értékes előadások,filmek  
Reformáció: ISTEN FORRADALMA A BANKVILÁG ÉS A LELKI HATALOM
  2016-10-31 01:05:05, hétfő
 
  REFORMÁCIÓ: ISTEN FORRADALMA A BANKVILÁG ÉS A LELKI HATALOM ELLEN

A HITÚJÍTÁS SZOMBATJÁTÓL A MAI LUTHER POP-ORATÓRIUMIG

A reformáció szülőföldjén, Németországban egy éve adják ki annak az ünnepi és tudományos-ismeretterjesztő sorozatnak a füzeteit, amely 2017, a reformáció 500. évfordulójának a méltó előkészítését van hivatva segíteni sok más, nagyszerű program mellett. Ebben a füzetben meglepő és első olvasásra igencsak ünneprontó sorokat olvasunk Erwin Iserloh egyháztörténésztől, aki a hatalmas RGG (Vallás a történelemben és a jelenkorban) sorozat 8. kötetéből idézi M. Schulze szócikkét a Luther-féle tételkiszögezésről. Nevezetesen arról, hogy a kollektív történelmi tudat képe szerint azon a napon, azaz 1517. október 31-én, szombaton Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezte 95, egyesek szerint 97 tételét. De a valóságban mégsem. Szerintük ez a 19. századi német nemzeti protestantizmus túlzása volt. Kalapács helyett csak lúdtoll lett volna a világformáló tézisek médiuma? Toll és papír? Mint akkor, idén szintén szombatra esik október 31. E különös egybeesés nyomán formálódtak gondolataink...

Írta: Dr Békefy Lajos


A TELJES ÍRÁST AZ ALÁBBI LINKEN OLVASHATJÁK EL:


Link
 
 
0 komment , kategória:  HIT  
Luther Márton művei
  2016-10-31 00:59:18, hétfő
 
  Luther Márton művei


Link
 
 
0 komment , kategória:  Elektronikus könyvek  
Luther Márton és az evangélikus tanok
  2016-10-31 00:53:12, hétfő
 
  Luther Márton rövid életrajza

1483-ban a németországi Eislebenben született.

1501-től az erfurti egyetem bölcsészettudományi karán folytatta filozófiai és jogi tanulmányait.
Egy villámcsapás hatására belépett az Ágoston-rendbe, s itt teológiával foglalkozott.

1507-ben pappá szentelték.

1510 k. kolostora küldöttségével Rómában járt, s az itt látottak komoly hatással voltak későbbi fellépésében.

1512-ben kinevezték a wittenbergi egyetemre a bibliai tudományok professzoraként. Itt került egyre közelebb magához a Bibliához.

1517. október 31-én kitűzi a wittenbergi vártemplom kapujára a búcsúcédulákkal kapcsolatos nevezetes 95 tételét.

1518-ban tételei visszavonására akarta késztetni a pápai követ, de ezt megtagadta, s a pápához fordult. (Ekkor már III. (Bölcs) frigyes fejedelem pártfogása alatt állt.)

1519-ben a Lipcsei Dispután Johannes Eck-kel szemben megvédte tanait, és elnyerte a "skolasztika radikális kritikusa" címet.

1520-ban a pápa kiátkozással fenyegette meg, majd a wittenbergi vár kapujánál elégette nyilvánosan a kiátkozó pápai bullát és az egyházi törvénykönyvet.

1520-ban megjelentette három tanulmányát: A Német nemzet keresztény nemességéhez című írásában elkerülhetetlennek tartja az egyház megújítását, mert a korabeli egyház távol áll az Újszövetség tanításától. A keresztény egyház babiloni fogságáról című írásában az egyház túlzott szervezeti jellegét emeli ki, s azt állítja, hogy az egyház foglya lett az evangélium. A hit általi igazulás magasztos írása A keresztény ember szabadsága.

1521-ben kimondták rá a wormsi birodalmi átkot, de Frigyes Luthert Wartburg várába raboltatta el. Az itt töltött tíz hónap alatt röpiratokat írt, s hozzákezdett a Biblia lefordításához. (1522-re befejezte az Újszövetség fordítását és magyarázattal látta el, majd 1534-re pedig az Ószövetséggel is elkészült.)
Az anabaptisták zavargásai miatt elhagyta Wartburgot, visszatért Wittenbergbe, s a gyakorlatban is bevezette elveit.
Az 1520-as években egyházszervezéssel és a népoktatás fejlesztésével foglalkozott.
A német parasztháború idején a fejedelmekhez pártolt.

1529-ben Marburgban nyilvános hitvitát rendeztek, melyen Zwinglivel 14 pontban megegyeztek, de az úrvacsora kérdésében nem. Ezért a két irányzat különvált.

1530: Az augsburgi birodalmi gyűlésen Melanchton képviselte Luthert, s itt fogadták el Luther instrukciói alapján az ágostai hitvallást.

1531 nyarán kezdi lejegyezni Luther diákja, Konrad Cordatus az Asztali beszélgetéseket, melyeket más diákokkal együtt 1546-ig folyamatosan rögzítettek.

1537-ben kiadja a schmalkaldeni cikkeket, melyben véglegesen kizárja annak lehetőségét, hogy a katolikus egyházzal megegyezzen.

1546-ban Eislebenben hal meg.

Az Asztali beszélgetésekből:

Istennek és ördögnek intézőszéke


Istennek és az ördögnek külön- külön intézőszéke van, és ezek nem egyeznek, hanem igencsak ellenkeznek egymással. Az Úristen intézőszéke megrémít először, majd fölháborít és megvigasztal, hogy azért a hús, vagyis a régi ember elvesszen, és éljen a lélek, vagyis az új ember elvesszen.
Ám az ördög Istennek búsítására mindezek fonákját műveli: az embereket először fölbíztatja, fölbátorítja, hogy iszony, félelem és elborzadás nélkül vétkezzenek és bűnözzenek, és ne csak megátalkodjanak bűneikben, hanem örömüket és kedvüket leljék bennük, és higgyék csak, hogy jó és helyes úton járnak.
De ha baj van, ha már összecsaptak a hullámok, akkor ijeszt és rémiszt mértéktelenül, s a félelmet magasra szítja, hogy az ember vagy belehal szörnyű kínjaiba, vagy lelkifurdalás miatt végül elemészti magát, és minden vigasz nélkül marad, Isten kegyelmében is kételkedve.(33/b)

A cikk az alábbi linken folytatódik:


Link
 
 
0 komment , kategória:  HIT  
1517. október 31. – Luther Márton közzéteszi 95 tételé
  2016-10-31 00:47:04, hétfő
 
  ,,Az igazság kiderítése igyekezetétől indítva, megvitatásra kerülnek
az alábbi tételek Wittenbergben tisztelendő Luther Márton atya, a szabad művészetek és a szent teológia magisztere s ugyanott ezeknek rendes előadója elnökletével.

Ezért kéri, hogy akik nem jelenhetnek meg ezeket velünk élőszóban megvitatni, tegyék meg távolból írásban. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen." (Részlet a Luther által írt dokumentumból)

1517. október 31-én tette közzé Luther Márton wittenbergi Ágoston-rendi szerzetes híres 95 tételét, melyeket a bűnbocsánat és a búcsúcédula-árusítás gyakorlatának kapcsán fogalmazott meg. A vitaindító írásnak szánt dokumentum, melyet Luther állítólag a wittenbergi vártemplom kapujára is felszegezett, utóbb korszakhatárnak bizonyult a kereszténység történetében, mivel a szerzetes és a katolikus klérus között kiéleződő konfliktus hamarosan a reformációval bekövetkező egyházszakadáshoz vezetett.

A wittenbergi 95 pont kifüggesztésének legfőbb előzménye az 1516-ban kezdődő búcsúcédula-árusítás volt, melyet a Luther által később bírált Johannes Tetzel dominikánus szerzetes és társai a Szent Péter-székesegyház újjáépítése, valamint - nem hivatalosan - Albert mainzi érsek adósságainak lefaragása érdekében indítottak. A búcsúcédulák osztogatása a 16. század elejére már a háborúk és fényűző építkezések nyomán túlköltekező pápák bevett pénzszerzési módszerévé vált, annak tehát jól kialakult gyakorlata volt: a hívek megfelelő adományért cserébe igazolást kaptak arról, hogy bűneik bocsánatot nyertek. ,,Amint a pénz a ládikába hullik, a tisztítótűzből a lélek kiugrik" - mondta állítólag Tetzel, a neki tulajdonított kijelentés pedig kiválóan rávilágít arra, hogy ez a szokás etikai szempontból bizony ugyancsak aggályos volt.

A búcsúcédula-árusítás gyakorlata a wittenbergi egyetem elismert teológusát, Luther Mártont is felháborította, aki ugyan Bölcs Frigyes szász választó (ur. 1486-1525) alattvalójaként nem találkozott Tetzelékkel - hiszen a fejedelem nem engedte be őket országába -, hívei közül viszont 1516-17 során sokan útra keltek a bűnbocsánat elnyerésére, és utóbb beszámoltak neki tapasztalataikról. A Ferenc-rendi szerzetes a hallottak nyomán úgy döntött, panaszlevelet ír Albert érseknek, melyet 1517. október 31-én küldött el Mainzba. Az üzenettel együtt Luther egy 95 tézisből álló vitairatot is eljuttatott feletteséhez, melyet Philip Melanchton szerint azon az estén - német nyelven - a wittenbergi vártemplom kapujára is kifüggesztett.

A lutheri 95 pont kapcsán fontos előre leszögezni, hogy a szóban forgó tételek nem kinyilatkoztatásul íródtak; éppen ellenkezőleg, vitára buzdították azokat az olvasókat, akik megfelelő teológiai képzettséggel rendelkeztek. A cél - mint az idézetből is kiderül - mindössze egy disputa összehívása volt, a dokumentum pedig a kezdeményező szerzetes álláspontját tükrözte. Luther tehát az általa szerkesztett 95 tétellel nem egy új felekezetet akart alapítani - bár később kétségkívül ez történt -, hanem ,,mindössze" a katolicizmust igyekezett megreformálni oly módon, hogy a búcsúcédula-árusítás károsnak ítélt gyakorlatát kiiktatja. Ezzel együtt a később kibontakozó lutheri reformáció alaptézisei - mint például a hit általi kizárólagos megigazulás vagy a sola scriptura tana - sem forradalmi újításokként, csupán a pénzért adott bűnbocsánat elleni érvelés részeként jelentek meg.

Luther a 95 tétel megalkotásakor kivételes tudású teológusnak, ám igencsak naiv politikusnak bizonyult, ugyanis Tetzel tevékenységét a domonkos szerzetes - vagy esetlegesen alacsonyabb rangú klerikusok - kezdeményezésének hitte, és Albert mainzi érseknek küldött 1517. október 31-i levelét is ebben a szellemben írta meg. A teológus a feddő válasz és X. Leó későbbi reak­ciója - a kiátkozással fenyegető Exsurge domine kezdetű bulla - nyomán döbbent csak rá, hogy a pápát senki sem téveszti meg, a búcsúcédulák árusítása az ő jóváhagyásával és támogatásával folyik.

Ez a felismerés - és az ebből eredő konfliktushelyzet - vezetett aztán oda, hogy a ferences szerzetes rövid időn belül szakított a katolicizmussal, és A német nemzet keresztyén nemességéhez című, 1520-as művében a pápaságot már az Antikrisztussal azonosította. Luther, akit előbb X. Leó, majd V. Károly császár (ur. 1519-1556) is átokkal sújtott, 1521-re látszólag reménytelen helyzetbe került - hiszen kitaszították őt a társadalomból -, ,,lázadása" ugyanakkor mégis visszafordíthatatlanul megindította a reformáció folyamatát.

Mi lehetett ennek az oka? Elsősorban az, hogy a törvényen kívülinek nyilvánított egykori szerzetes hitelveivel - főként az apostoli szegénység és egyszerűség hirdetésével, valamint a nemzeti nyelvvel - rövid időn belül népes tábort gyűjtött maga mögé, ám az sem volt elhanyagolható, hogy a független, kvázi ,,nemzeti" egyház gondolatával a pápai és császári ellenőrzés alól szabadulni vágyó német fejedelmek támogatását is elnyerte. A későbbi fejlemények nyomán tehát a wittenbergi teológus 1517. október 31-ei vitairata történelmi jelentőségre emelkedett, hiszen - miután találkozott a katolikus klérus merev álláspontjával - megfogalmazott téziseivel a keresztény vallás újabb szakadását eredményezte.

Luther tanainak térhódítása súlyos csapást jelentett a katolicizmus számára, ráadásul a hittudós munkássága - Zwingli, Kálvin, majd Szervét Mihály személyében - hamarosan újabb hitújítók fellépését, vagyis újabb reformált keresztény irányzatok születését eredményezte. A 16. század során kibontakozó reformáció a vallásháborúkkal aztán néhány évtized múlva lángba borította Európát, másfelől viszont egy újfajta etikát is megteremtett, mely az egyszerűség, a takarékosság és a felhalmozás propagálásával a gazdasági és társadalmi változások - a kapitalista fejlődés - egyik legfőbb motorjának bizonyult.

Tarján M. Tamás


Link
 
 
0 komment , kategória:  HIT  
Emberek (Human) 1. rész
  2016-10-31 00:44:15, hétfő
 
  Emberek (Human) 1. rész


Link


Yann Arthus-Bertrand dokumentumfilmje valós emberi történetekről. A filmet 3 évig forgatta 60 országban, 2000 nőt és férfit kérdezett meg. Az első rész a szeretetről, nőkről, munkáról és szegénységről szól.

Folyt. köv.


Eredeti változat: HUMAN Extended version VOL.1


Link
 
 
0 komment , kategória:  Sevaster1  
A lakoták imája mindannyiunkért
  2016-10-31 00:36:49, hétfő
 
  A lakoták imája mindannyiunkért


Link


Október 27.-én kb. 300, állig felfegyverzett rohamrendőr támadott a békésen imádkozó indiánokra gumilövedékekkel, hangágyúval, könnygázzal, paprikaspray-vel, gumibottal, legalább 140 embert tartóztattak le. És hogyan reagáltak erre a indiánok? Azok, akiket saját földjükön ütöttek-vertek, bebörtönöztek, miközben a legkisebb ellenállást sem tanúsították. Hallgassátok meg! Mert erre a példára igen nagy szükség van gyűlölettel teli világunkban!


Forrás:

SEVASTER1 oldala a YouTube-on:


Link


SEVASTER1 oldala a Facebook-on:


Link 
 
0 komment , kategória:  Sevaster1  
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 181 
2016.09 2016. Október 2016.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 181 db bejegyzés
e év: 1855 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 618
  • e Hét: 7099
  • e Hónap: 37063
  • e Év: 2065271
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.