Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 69 
Ditke köszönt be hozzám! Szívem szerint való, figyelmessége!
  2016-12-30 20:53:41, péntek
 
  Gabfe (#1) 2016-12-30 17:57:54

Isten áldása legyen vele!
Ámen!
Köszönöm drága Ditke!
Puszil:Anikó!
 
 
1 komment , kategória:  b Ditkémtől JELENIDŐ  
Idén utoljára kívánok szépet, jót, örömet, boldogságot Min-
  2016-12-30 20:31:23, péntek
 
  denkinek!
Szép napot!

Szeretettel: Anikó
 
 
0 komment , kategória:  SajátszerkesztésűNapszakKépeim  
2016. december 31., szombati Napiszöveg
  2016-12-30 20:13:50, péntek
 
  "Megismertetem magamat sok
nemzet szeme láttára;és megtudják,
hogy én vagyok Jehova"(Ezékiel 38:23NW Fölmagasztalom és megszentelem magamat sok nemzet szeme láttára;és megtudják, hogy én vagyok Jehova.).

Amikor elkezdődik Góg támadása Isten
népe ellen, Jehova felszólítja a szolgáit:
"Ment, népem, ment be belső szobáidba,
és zárd be ajtóidat magad után.Rejtőzz
el csak egy pillanatra, míg elmúlik az
ítélet"(Ézsaiás 26:20NW Menj, népem, menj be belső szobáidba, és zárd be ajtóidat magad után. Rejtőzz el csak egy pillanatra, míg elmúlik az ítélet;Ezékiel 38:10-12NW Így szól a legfőbb Úr Jehova:Azon a napon majd az történik, hogy gondolatok ötlenek fel szívedben, és veszedelmes tervet gondolsz ki;11ezt mondod:,Fölvonulok a nyílt vidék földje ellen. Rátörök azokra, akik háborítatlanul élnek, biztonságban lakoznak, és falak nélkül laknak mindnyájan, akiknek még reteszük és ajtóik sincsenek.'12Mindez azért, hogy zsákmányt szerezz és sokat rabolj, hogy kezdet visszafordítsd az újra benépesített romokra, és a nemzetek közül egybegyűjtött népre, amely vagyont és birtokot gyűjt, akik a föld közepén laknak.)
(Ezékiel 38:18-22NW Ez lesz azon a napon, amely napon Góg bevonul Izrael földjére:felszáll dühöm az orromba-ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése-19Felindultságomban, és bősz haragom tüzében fogok beszélni. Azon a napon bizony nagy rengés lesz Izrael földjén.20Reszketni fognak miattam a tenger halai és az egek repdeső teremtményei, a mező vadjai és minden csúszó-mászó állat, amely a földön mászik, és minden ember a föld színén;a hegyek leszakadnak, a földre omlik minden fal.21Elhívom ellene a kardot mindenfelől egész hegyvidékemen-ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.-Saját testvére ellen fordul mindenkinek a kardja.22Törvénykezni fogok vele járványos betegséggel és vérrel;szakadó esőt és jégverést, tüzet és ként bocsátok rá és csapataira meg a vele levő sok népre.).
Azokban a válságos időkben Jehova
életmentő utasításokkal lát el minket, és
a belső szobák valószínűleg a
gyülekezeteinkkel lesznek
kapcsolatban.
Ha szeretnénk, hogy
Jehova minket is megvédjen a nagy
nyomorúság alatt, el kell ismernünk,
hogy van egy gyülekezetekbe szervezett
népe a földön. Továbbra is
ragaszkodjunk ehhez a néphez, és
maradjunk szoros kapcsolatban a
gyülekezetünkkel. Teljes szívünkből
hirdessük mi is, amit a zsoltáríró:
"Jehováé a megmentés! Áldásod van
népeden"
(Zsoltárok 3:8NW Jehováé a megmentés! Áldásod van népeden. Szela.). w14 11/15 5:16-18 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
2016. december 30., pénteki Napiszöveg
  2016-12-30 20:07:31, péntek
 
  "Csecsemőkorodtól ismered a szent
írásokat" (2Timóteusz 3:15NW).

Ha a szüleid Jehova hűséges szolgái,
akkor tőlük "tanultál" arról, hogy ki az
igaz Isten, és hogy hogyan lehetsz vele
jó kapcsolatban. Ez képes "bölccsé
tenni téged a megmentésre a Krisztus
Jézusba vetett hit által", és hiánytalanul
felkészít Isten szolgálatára (2Timóteusz 3:14-17NW Te azonban maradj meg azokban, amiket tanultál, és amiket meggyőzetve elhittél, tudva, hogy kiktől tanultak őket,15és hogy csecsemőkorodtól ismered a szent írásokat, amelyek képesek bölccsé tenni téged a megmentésre a Krisztus Jézusba vetett hit által.16Ateljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra, az igazságosságban való fegyelmezésre,17hogy az Isten embere teljesen alkalmas, minden jó cselekedetre hiánytalanul felkészített legyen).
A kérdés az, hogy értékelni fogod-e
mindazt, amit a szüleidtől kaptál. Tedd
fel magadnak a következő kérdéseket:
"Milyen érzéssel tölt el, hogy a hűséges
tanúk közé tartozhatok? Értékelem,
hogy azok között kevesek között
lehetek, akiket Jehova a barátainak
tekint? Szívből hálás vagyok azért, hogy
ismerhetem az igazságot?"Néhány
fiatal kísértést érez arra, hogy
belekóstoljon a világi életbe. De nem kell
"a kicsapongás...posványába"
belekóstolnod csak azért, hogy a saját
bőrödön tapasztald, hogy ez milyen
gyötrelmes fájdalommal jár(1Péter 4:4NW Mivel nem futtok már velük ezen a pályán a kicsapongás ugyanazon posványába, össze vannak zavarodva, és folyton becsmérlően beszélnek rólatok.)
w14 12/15 4:12-13
 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Kellemes csütörtöki napot barátaimnak, látogatóimnak!
  2016-12-28 23:48:45, szerda
 
 

Szeretettel: Anikó


PS.:Holnap utazom, nem lesz időm hódolni kedvtelésemnek, ezért írom be ma a holnapi köszöntésem.
 
 
1 komment , kategória:  7 Csütörtök  
2016. december 29., csütörtöki Napiszöveg
  2016-12-28 23:38:53, szerda
 
  "Néped az én népem lesz, és Istened
az én Istenem"(Ruth 1:16NW De Ruth így válaszolt:,,Ne unszolj, hogy hagyjalak el, hogy forduljak vissza, és ne menjek veled. Mert ahová te mész, én veled megyek, ahol te megszállsz, én is ott szállok meg; néped az én népem lesz, és Istened az én Istenem).

Jehova nem tiltotta meg, hogy olyanok
is éljenek a népe között, akik nem voltak
izraeliták. Amikor megszabadította őket
Egyiptomból, megengedte, hogy "sok
elegy nép", vagyis nem izraelita
csatlakozzon a népéhez, köztük
egyiptomiak is(2Mózes 12:38NW Sok elegy nép is felment velük, valamint nyájak és csordák, igen sok állat.). Mielőtt az
izraeliták átkeltek a Jordánon, hogy
elfoglalják Kánaánt, Mózes felszólította
őket, hogy szeressék a jövevényeket
őket, hogy szeressék a jövevényeket
(5Mózes 10:17-19NW Mert Jehova, a ti Istenetek, isteneknek Istene és uraknak Ura, a nagy, hatalmas és félelmet keltő Isten, aki senkivel sem bánik részrehajlóan, és nem engedi magát megvesztegetni,18igazságot szolgáltat az apátlan fiúnak és az özvegynek, és szereti a jövevényt, ad neki kenyeret és köntöst.19Ti is szeressétek a jövevényeket, mert magatok is jövevények voltatok Egyiptom földjén.). Isten választott
népének be kellett fogadnia az
idegeneket, akik készek voltak betartani
a Mózes által adott alapvető
törvényeket (3Mózes 24:22NW Egyféle bírói döntés legyen nálatok. A jövevény ugyanolyan legyen, mint a bennszülött, mert én vagyok Jehova, a ti Istenetek). Az idegenek
közül néhányan Jehova imádóivá
váltak. Ők is úgy foglaltak állást, mint a
moábita Ruth. Jehova szívesen látta
őket a választott népe körében(4Mózes 15:14,15NW Ha jövevény lakik köztetek jövevényként, vagy valaki nemzedékeiteken át köztetek van, és megnyugtató illatú tűzfelajánlást mutat be Jehovának, akkor úgy tegye ő is, ahogy nektek kell tennetek.15Egy rendelet lesz számotokra, akik a gyülekezetből vagytok, és a jövevény számára, aki jövevényként lakik köztetek. Időtlen időkre szóló rendelet lesz ez nemzedékeiteknek. A jövevény ugyanolyan legyen Jehova előtt, mint ti).
Abban az imában, amelyet
Salamon a templom felszentelésekor
mondott, a nem izraelitákat is
megemlítette(2Krónikák 6:32,33NW Az idegent is, aki nem tartozik népedhez, Izraelhez, és aki eljön messze földről a te nagy neved, erős kezed és kinyújtott karod miatt, és ők eljönnek, és imádkoznak e ház felé fordulva,33ó, hallgasd meg az egekből, szilárd lakhelyedről, és tedd meg mindazt, amiért hozzád kiált az idegen; hogy a föld összes népe megismerje nevedet, és ugyanúgy féljenek téged, ahogy néped, Izrael, és megtudják, hogy a te nevedet viseli ez a ház, amelyet építettem.)
w14 11/15 4:11-13

 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Szép napot kedves barátaimnak, látogatóimnak!
  2016-12-28 00:16:20, szerda
 
 

Szeretettel: Anikó
 
 
0 komment , kategória:  SajátszerkesztésűNapszakKépeim  
2016. december 28., szerdai Napiszöveg
  2016-12-28 00:10:30, szerda
 
  "Nagy nemzetté teszlek,
megáldalak"(1Mózes 12:2NW és nagy nemzetté teszlek, megáldalak, és naggyá teszem nevedet; légy áldássá).

Amikor Jehova arra utasította
Ábrahámot, hogy a háznépével együtt
költözzön Kánaánba, ő készségesen
engedelmeskedett. Mivel Jehova látta,
hogy Ábrahámnak erős a hite, és hogy
kész engedelmeskedni, szövetséget
kötött vele, ahogy azt a mai
napiszövegben olvashatjuk. Csakhogy
Ábrahám felesége, Sára, még évek
múltán sem szült gyermeket. Lehet,
hogy Jehova megfeledkezett arról, hogy
mit ígért Ábrahámnak? Mindemellett az
életük sem volt könnyű Kánaánban.
Ábrahám és a háznépe korábban egy
igen jómódú városban, Urban lakott.
Mégis hátrahagyták az otthonukat és a
rokonaikat. Több mint 1600 km-t tettek
meg Kánaánig. Itt sátrakban laktak,
volt, hogy éheztek, vagy rablók támadták
meg őket (1Mózes 12:5,10 Fogta tehát Ábrám Szárait, a feleségét, és Lótot, testvérének a fiát, és mindent, amit gyűjtöttek, valamint azokat a lelkeket, akiket Háránban szereztek, és elindultak Kánaán földjére, majd végül meg is érkeztek Kánaán földjére.
(1Mózes 12:10-Ekkor éhínség támadt azon a földön, és Ábrám lement Egyiptomba, hogy jövevényként lakjon ott, ugyanis nagyon súlyos volt az éhínség azon a földön.;13:18-Ábrám pedig továbbra is sátorban élt. Később elment, és Mamré nagy fái között lakott, amelyek Hebronban vannak, és ott oltárt épített Jehovának.;14:10-16NWA Sziddim-völgy pedig tele volt bitumengödrökkel;Szodoma és Gomorra királya menekülés közben beleesett ezekbe, akik pedig megmaradtak, azok a hegyekbe menekültek.11A győztesek ekkor elhurcolták Szodoma és Gomorra minden vagyonát, minden eledelét, és elmentek.12Lótot, Ábrám testvérének a fiát és annak vagyonát is elvitték, és folytatták útjukat. Lót ugyanis ekkor Szodomában lakott.13Egy férfi, aki megmenekült, ezután elment a héber Ábrámhoz, és beszélt vele. Ábrám hajléka akkor az amorita Mamrénak, Eskol testvérének és Áner testvérének a nagy fái között volt;ők szövetségesei voltak Ábrámnak.14Amikor tehát Ábrám meghallotta, hogy testvére fogságba esett, összetoborozta képzett embereit, háromszáztizennyolc rabszolgát, akik a házánál születtek, és Dánig üldözte amazokat.15Csapatokra oszoltak ellenük éjszaka, ő és a rabszolgái, és megverte őket, és egészen a Damaszkusztól északra fekvő Hóbáig üldözte őket.16Visszaszerzett minden vagyont, és visszaszerezte Lótot, a testvérét is a vagyonával együtt, és az asszonyokat, meg a népet is.).Mégsem vágytak arra, hogy
visszatérjenek a kényelmes Ur
városába!(Héberek 11:8-12,15NW Hit által engedelmeskedett Ábrahám az elhívásakor, amikor is kiment egy olyan helyre, amelyet örökségül kellett kapnia;s kiment, bár nem tudta, hová megy.9Hit által lakozott jövevényként az ígéret földjén, mint valami idegen földön, és lakott sátrakban Izsákkal és Jákobbal, akik vele együtt ugyanannak az ígéretnek voltak örökösei.10Mert várta a valódi alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten.11Hit által kapott maga Sára is erőt, hogy magot foganjon, méghozzá akkor, amikor túl volt már a koron, mivel hűnek tartotta azt, aki ígéretet tett.12Ezért is van, hogy egytől, és mondhatni egy halottól, gyermekek születtek, oly sokan, mint az ég csillagai, és mint a tengerparti homokszemek, melyek megszámlálhatatlanok.(Héberek 11:15-Mindamellett, ha valóban folyton arra a helyre emlékeztek volna, ahonnan elmentek, lett volna alkalmuk visszatérni.). Ábrahám
"hitt Jehovában",és nem "a földön
levőkre" összpontosított, hanem "az
odafent levőkre", azaz Isten ígéreteire
(1Mózes 15:6 S ő hitt Jehovában, aki ezt igazságosságul számította be neki;Kolosszé 3:2NW Elméteket mindig az odafent levőkre, és ne a földön levőkre összpontosítsátok).
w14 10/15 4:7-8 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Szép napot kedves barátaimnak, látogatóimnak!
  2016-12-27 00:45:05, kedd
 
 

Szeretettel: Anikó
 
 
0 komment , kategória:  SajátszerkesztésűNapszakKépeim  
2016. december 27., keddi Napiszöveg
  2016-12-27 00:38:57, kedd
 
  "Ki szabadít meg engem a testből
mely alá van vetve e halálnak?"
(Róma 7:24NW).

Jehova volt az, aki meg tudta
szabadítani Pált a haláltól. Ézsaiás ezt
írta:"Elnyeli a halált örökre, és a legfőbb
Úr, Jehova letörli a könnyet minden
arcról"(Ézsaiás 25:8NW Elnyeli a halált örökre, és a legfőbb Úr, Jehova letörli a könnyet minden arcról. Eltávolítja népének gyalázatát az egész földről, mert maga Jehova mondta ezt.). Éppen úgy, ahogy egy
szerető apa boldogan segít a bajba
jutott gyermekein, és letörli a könnyet az
arcukról, Jehova is örömmel fogja
megsemmisíteni az ádámi halált.
És
van valaki, aki segít neki ebben. Az
1Korintusz 15:22 ezt írja:"ahogy
Ádámban mindenki meghal, úgy a
Krisztusban is mindenki meg fog
elevenedni."Pál is, miután azt kérdezte,
hogy ki szabadítja meg őt, arról beszélt,
hogy hálás az Istennek, amiért Jézus
Krisztus által ezt megteszi(Róma 7:25NW Hála az Istennek Jézus Krisztus, a mi Urunk által! Így hát én magam az elmémmel Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének vagyok rabszolgája.).
Jehovát a szeretete késztette arra, hogy
embert alkosson, és Jézust is, hogy
ebben segítsen neki. Az érzéseik nem
változtak meg, amikor Ádám és Éva
fellázadt (Példabeszédek 8:30,31NW akkor mellette voltam mint mestermunkás, bennem lelte gyönyörűségét nap mint nap, s én örvendeztem előtte minden időben,31örvendezve az ő földje termékeny talajának;és amiben gyönyörűségemet leltem, az az emberek fiaihoz fűződik.).
w14 9/15 4:9-10 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 69 
2016.11 2016. December 2017.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 69 db bejegyzés
e év: 1175 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 185
  • e Hét: 1003
  • e Hónap: 3971
  • e Év: 44390
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.