Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából174/749,Lk 2
  2016-12-29 11:20:24, csütörtök
 
  Békesség a közénk jött Jézussal találkozásból.
Lk 2,22 Mikor pedig elteltek tisztulásuk napjai, Mózes törvénye szerint felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, 23 amint az Úr törvényében írva van: >Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve< {Kiv 13,2.12}, 24 és hogy áldozatot mutassanak be, amint az Úr törvénye mondja: >Egy pár gerlicét vagy két galambfiókát< {Lev 12,8}. 25 Élt pedig Jeruzsálemben egy ember, Simeon volt a neve, igaz és istenfélő férfiú, aki várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. 26 A Szentlélek kijelentette neki, hogy halált nem lát, amíg meg nem látja az Úr Felkentjét. 27 Ekkor a Lélek ösztönzésére a templomba ment. Amikor szülei bevitték a gyermek Jézust, hogy a törvény szokása szerint cselekedjenek vele, 28 karjaiba vette őt, és Istent magasztalva így szólt:
29 >Most bocsátod el, Uram, szolgádat
a te igéd szerint békességben,
30 mert látták szemeim
üdvösségedet {Iz 40,5},
31 melyet minden nép
színe előtt készítettél {Iz 52,10},
32 világosságul a nemzetek megvilágosítására {Iz 42,6; 49,6}
és dicsőségére népednek, Izraelnek< {Iz 46,13}.
33 Apja és anyja csodálkoztak mindazon, amit róla mondtak. 34 Simeon megáldotta őket, anyjának, Máriának pedig ezt mondta: >Íme, sokak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben; jel lesz, melynek ellene mondanak 35 - és a te lelkedet tőr járja át -, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gondolatai.<
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől52/748
  2016-12-24 13:29:53, szombat
 
  Jézus születése békét hoz a lélekbe.
Jézus! mint ,,egészen kicsiny'' Anyád karjában -- a Születés nagy Törvényének megfelelôen --léptél be gyermeki lelkembe.
És íme most megismételve és meghosszabbítva bennem
az Egyházon keresztül való növekedésedet --íme palesztinai emberséged lassankint mindenfelé kitágult,mint valami megsokszorozódó szivárványfény,Jelenléted semmit sem rombolva le,hanem magasabb szellemi síkra emelve, áthatott mindent körülöttem...Mindez azért történt, mivel az elôttem feltárult összpontosuló Mindenségben Te Feltámadásod jogán a teljes Központ uralkodó helyét foglaltad el, amelyben minden egyesül!
(...)A Szilárdság és az Egyesítés Ura,Te, akinek ismertetô jegye és lényege az,hogy folyton növekedhetsz alakváltozás és szakadás nélkül,miként a titokzatos Anyag, amelynek Szívét Te foglalod el
és legmélyebb rugóinál ellenôrzöd minden mozgását --
gyermekkorom és végem Ura --Isten, aki önmagad számára befejezett vagy,de számunkra sohasem szűnsz meg születni --
Isten, aki -- mivel imádásunk számára úgy jelentél meg, mint
,,kibontakoztató és kibontakozó'' --ezentúl már egyedül tudsz kielégíteni bennünket, -- oszlasd el végre mindazokat a felhôket, amelyek még elrejtenek --az ellenséges elôítéletek és a hamis hiedelmek homályát egyaránt.És Átlátszóságod és Tűzlángod révén
egyszerre fakadjon fel egyetemes Jelenléted!
(Szabó Ferenc forditása)
Pierre Teilhard de Chardin SJ (kiejtése kb. "Pjer Tejár dö Sárden"; Orcines, Puy-de-Dôme, 1881. május 1. - New York, 1955. április 10ÁLDOTT.BÉKÉS ÜNNEPEKET MINDENKINEK
 
 
0 komment , kategória:   Teilhard de Chardin,Pierre  
Bibliából173/747,Lk 1
  2016-12-22 13:32:17, csütörtök
 
  Békesség Isten műveinek felismeréséből.
Lk 1,46 Mária erre így szólt:
>Magasztalja lelkem az Urat,
47 és szívem ujjong megváltó Istenemben {Hab 3,18},
48 mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát {1 Sám 1,11}.
Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem
minden nemzedék {Ter 30,13},
49 mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas {MTörv 10,21},
és Szent az ő Neve {Zsolt 111,9}.
50 Irgalma nemzedékről nemzedékre
azokra száll, akik őt félik {Zsolt 103,13.17}.
51 Hatalmas dolgokat művelt karja erejével,
szétszórta a gondolataikban kevélykedőket {Zsolt 89,11}.
52 Hatalmasokat levetett a trónról,
és kicsinyeket felemelt {Zsolt 147,6}.
53 Éhezőket betöltött jókkal,
és üresen bocsátott el gazdagokat {Zsolt 107,9}.
54 Felkarolta szolgáját, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról {Iz 41,8-9; Zsolt 98,3},
55 amint megmondta atyáinknak,
Ábrahámnak és utódainak mindörökre< {Ter 17,7}.
56 És Mária nála maradt mintegy három hónapig, azután visszatért házába. 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-40/746
  2016-12-18 11:55:01, vasárnap
 
  Isten velünk valóságának tudatositásából eredő békesség.
az Ô Szent Felségével való folytonos együttlétbôl rendkívül gyöngéd szeretet fakad iránta s a lélekben még jobban megerôsödik a vágy, hogy kizárólag szolgálatára szentelhesse magát. A lelkiismeret is nagyon megtisztul,mert állandóan maga mellett érzi Istent s így mindenre sokkal jobban vigyáz. Mert hiszen tudjuk, hogy Isten velünk van és látja, amit teszünk, de azért a mi természetünk olyan gyarló, hogy minduntalan megfeledkezünk errôl; itt ellenben ez nem történhetik meg, mert az Úr -- ott a lélek mellett -- állandóan érezteti jelenlétét.

/Avilai Nagy Szent Teréz kármelita szerzetes +1582 Alba de Torres/
 
 
0 komment , kategória:  Avilai Nagy Szent Teréz  
Bibliából172/745,Lk 7
  2016-12-15 17:36:15, csütörtök
 
  Isten országához tartozásunk békessége.
Lk 7,24 Miután János követei elmentek, elkezdett Jánosról beszélni a tömegnek: >Miért mentetek ki a pusztába, mit akartatok látni? Széltől lengetett nádat? 25 Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek? Finom ruhákba öltözött embert? Íme, akik drága ruhában és kényelemben élnek, a királyi palotákban vannak. 26 Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek? Prófétát? Igen, mondom nektek: prófétánál is nagyobbat. 27 Ő az, akiről írva van:
`Íme, elküldöm angyalomat színed előtt,
aki elkészíti előtted utadat' {Kiv 23,20; Mal 3,1}.
28 Mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki a legkisebb Isten országában, az is nagyobb nála. 29 Az egész sokaság, amely őt hallotta, s a vámosok is, igaznak vallották Istent azzal, hogy megkeresztelkedtek János keresztségével. 30 De a farizeusok és a törvénytudók meghiúsították Isten szándékát önmagukban, és nem vették fel az ő keresztségét.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-51/744
  2016-12-11 13:07:43, vasárnap
 
  Békesség messiási igéreteinek és teljesedésének irói.
Az az Isten, aki megjelent a Szentírás embereinek
közvetlen megélésben mint az ô Istenük, aki sorsuk fölött elharsogta a messiási ígéretet, aki prófétákat támasztott Mózestôl Keresztelô Szent Jánosig: ugyanaz az Isten reálátogatott ezeknek a választott embereknek írói tehetségére, azt átjárta, fölemelte és irányította úgy, hogy lett az írásból Istennek és embernek együttes műve, a Szentírás.

/Schütz Antal piarista szerzetes +1953.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Schütz Antal  
Bibliából171/742,Mt 11
  2016-12-09 16:45:04, péntek
 
  Mt 11,16 Kihez is hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a gyerekekhez, akik a piacon ülnek, kiáltanak a többieknek, 17 és mondják:
`Furulyáztunk nektek, de nem táncoltatok,
siratót énekeltünk, de nem gyászoltatok.'
18 Mert eljött János, nem evett és nem ivott, és azt mondták: `Ördöge van!' 19 Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és azt mondják: `Íme, a falánk és borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja!' De a bölcsesség igazolást nyer a tettei által.<
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-39/742
  2016-12-04 13:25:35, vasárnap
 
  Megtérésért

Mutasd, Uram, irgalmadat,
vigasztald véle szívemet!
Engedd, hogy megtaláljalak,
mert lelkem csak Terád eped!

Nézd, itt van amaz ember,
kit rablók megrohantak,
összetörtek, s mint a holtat,
a Jerikói úton hagytak!

Kegyes Szamaritánusom,
jöjj, hogy karod föltámogasson!
És juhod vagyok: tévelygek elveszetten.
Keress meg, vigy aklodba két kezedben!

Amint vágyol, tégy aként velem:
csak Nálad itt maradjak mind ez életen!
Dicsérve mindazok közt Téged,
kik ott fenn Benned találtak öröklétet!
(Sz Jeromos)

/Szent Jeromos egyháztanitó/+420 .Betlehem/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Jeromos  
Bibliából170/741,Mt 9
  2016-12-02 21:41:12, péntek
 
  Békesség világpsságot adó Jézustól
Mt 9,27 Amikor Jézus továbbment onnan, két vak követte őt és így kiáltozott: >Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!< 28 Amint hazaérkezett, odamentek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: >Hiszitek, hogy meg tudom ezt tenni?< Azok ezt válaszolták neki: >Igen, Uram!< 29 Erre ő megérintette a szemüket és így szólt: >Legyen nektek hitetek szerint.< 30 Ekkor megnyílt a szemük. Jézus pedig komolyan rájuk parancsolt: >Vigyázzatok, senki meg ne tudja!< 31 De ők, mihelyt kimentek, szétvitték a hírét azon az egész vidéken.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2016.11 2016. December 2017.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 14
  • e Hét: 387
  • e Hónap: 878
  • e Év: 1766
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.