Regisztráció  Belépés
szatucsek.blog.xfree.hu
Mond el egy vonalnak, mi az a gömb! Szatucsek Tibor
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 26 
Zengővárkony : temető
  2016-04-30 14:19:51, szombat
 
  A fiatalabb kőkornak az a szakasza, amelyből a zengővárkonyi telep és temető származik, egy-részről betetőzése a neolitikus fejlődésnek, ugyanis a korszak legvégének fejlett, nagy eredményeit mutatja az edények, eszközök, művészet stb. technikai megoldásaiban, másrészt hatalmas kiindulás a későbbi európai szellem i élet kibontakozásához. Ahogy a kőkorra következő bronzkorban a homályból már történeti népnevek merülnek fel, mint trákok, achájok, stb., ugyanúgy bontakoznak ki a szellemi élet egyes régiói abból a szűkös, esetlen, kezdetleges állapotból, amelyről az újabb kőkor korai emlékeinek tömegei tanúskodnak.
Mint két kolosszális monumentum áll előttünk az őskőkor - paleolitikum - és az újabb kőkor - neolitikum - emberének egymással ellentétes két különböző kultúrája. A paleolitikum halász-vadász parazita életet folytató vad, természeti emberének legszebb szellem i megnyilvánulásai: a nyers naturalizmusukban is impozáns híres barlangi festmények és rajzok, a természeti adottságoknak és ezzel az emberi létalapoknak gyökeres megváltozásával lassanként letűntek Európa színéről. A mai Európa felszíni és egyéb természeti viszonyainak kialakulásával a frissen bevándorolt emberiség uj létalapokat talált itt, s ezzel elindult az a fejlődés, amelynek végén mi állunk. Ez az elindulás érdekel most bennünket a maga bonyolult, szinte kibogozatlan és az őskor homályába elvesző részleteivel.
[Magyar Történelmi Szemle]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Diktatúrák áldozatai 194.
  2016-04-29 14:13:05, péntek
 
  "Sok magyar is megjárta a tábort, összesen mintegy 20 ezren. Felszámolt táborokból és a '44 végi budapesti deportálások eredményeként 17 ezer magyar zsidót szállítottak ide, valamint a Komáromban összegyűjtött magyar cigányok közül a munkaképesnek nyilvánított körülbelül 1100 főt. Dachauban tartottak fogva három magyar katolikus papot, Kállay Miklós miniszterelnököt és számtalan politikai foglyot.
A tábor végnapjaiban érkeztek, aratott köztük a halál: éhség, betegségek, sokakat vertek vagy lőttek agyon az SS-őrök. A hiányos adatok szerint több mint 200 ezer fogoly fordult meg Dachauban, 32 ezren biztosan itt pusztultak. A lengyelek és németek után a harmadik legnagyobb áldozati csoport Magyarországról érkezett: legalább 5181 magyar zsidó és cigány halt meg itt.
[...]
A szabadságot végül 1945. április 29-én hozta el Dachauba az amerikai hadsereg. Amikor a katonák elérték a tábort, 32 ezer legyengült foglyot, 8 ezer hullát, egy krematóriumot és egy használatba nem vett gázkamrát találtak. A holttestekkel teli vagonok és épületek láttán megdühödött amerikai katonák mintegy 40-50 SS-t lelőttek, és a foglyok is tucatnyi őrrel, kápóval végeztek."
[24.hu]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
Magyarsárosi gázkitörések...
  2016-04-26 20:32:05, kedd
 
  1806.10.01. Porosz ultimátum Franciaországhoz: követeli csapatai visszavonását a Rajna mögé (a Hannover körüli vitáról van szó).
1806.10.09. Ultimátuma elutasítása után Poroszország hadüzenetével elkezdődik a negyedik koalíció (Anglia, Oroszország, Poroszország, Svédország) háborúja Franciaország ellen (1806-1807).
1806.10.14. Döntő francia győzelem a poroszok fölött a Jena és Auerstädt melletti kettős csatában.
1806.10.16. Miután lejár az orosz ultimátum az oroszbarát fejedelmek visszahelyezését sürgeti Moldvában és Havasalföldön, Oroszország megkezdi a fejedelemségek megszállását. Ezzel de facto kezdetét veszi az 1806-1812-es orosz-török háború.
1806.10.17. A Porta elkésett lépéssel visszahelyezi tisztségükbe a fejedelmeket.
1806.10.27. Napóleon bevonul Berlinbe. A porosz haderő összeomlik.
1806.10.28. Orosz-porosz katonai konvenció értelmében Poroszország átengedi területén az orosz csapatokat.
1806.11.04. A francia hadsereg bevonul Poznanba.
1806.11.04. I. Ferenc kiadja a második Ratio Educationist, a tanügy új szabályozását.
1806.11.04. I. Ferenc kiadja a második "Ratio educationis"-t a tanulmányügy szabályozásáról.
1806.11.21. Napóleon Berlinből meghirdeti az ún. kontinentális zárlatot: megtiltja a Franciaországgal szövetséges államok kereskedését Angliával, és meghirdeti a Brit-szigetek blokádját - vagyis az angol áruk kirekesztését Európából. Francia hadüzenet Oroszországnak. Sándor cár hivatalos parancsa a román fejedelemségek megszállására.
1806.11.28. Miután nov. 6-án felkelés indult a Poroszország által annektált lengyel területeken, Napóleon kiáltványt intéz a lengyelekhez (Kosciuszkot nem tudja megnyerni a légió ügyének.). A Poroszországnak segítséget ígérő Sándor cár csapatai bevonulnak Lengyelországba (miután Murat elfoglalja Varsót) és Kelet-Poroszországba, amivel kiújul a francia-orosz háború.
1806.12.11. Szászország békét köt Napóleonnal és belép a Rajnai Szövetségbe.
1806.12.12. A szerbek a janicsároktól elfoglalják és új fővárosukká teszik Belgrád városát. A fellegvár 1807. március 8-án kerül szerb kézre.
1806.12.19. Miután elfoglalta Lengyelországot, Napóleon maga is bevonul Varsóba. A lakosság lelkesen fogadja.
1806.12.23. Az orosz csapatok Grodaunál legyőzik a törököket.
1806.12.27. Az orosz csapatok bevonulnak Bukarestbe.
1806.12.30. A francia oldalra átálló Porta a fejedelemségek megszállása miatt hadat üzen Oroszországnak, s ezzel mindkét oldalról hivatalosan is kezdetét veszi a háború. (Az eddig a franciákat segítő Ali janinai pasa a török-francia együttműködés miatt Tilsitben már nem kapja majd meg az igényelt Lefkádiát.)
1807. Megkezdi működését Grün Jakab és Deutsch Izsák óbudai kékfestő üzeme.
1807. Robert Fulton lapátkerekes gőzhajója.
1807. A XVII. tc. a vízvédelmi munkálatokhoz az érdekeltek hozzájárulását rendeli el.
1807. A francia védnökség alatt álló Varsói Nagyhercegségben kimondják a jobbágyok személy szerinti felszabadítását, a föld viszont továbbra is a földesúr tulajdona marad.
1807. A XVII. tc. értelmében az árvizek elleni védekezés és ármentesítés a munkákban közvetlenül érintett földbirtokosok feladata.
1807. Mészáros György, a marosújvári sóbánya felügyelője felhívja a bécsi udvar figyelmét a báznai és magyarsárosi gázkitörésekre
1807. Mohamed Ali visszaveri az Egyiptom elleni brit támadást.
1807. Az országgyűlés az uralkodóhoz terjeszti sérelmi feliratát (engedményt kér a magyar nyelv használatát illetően). I. Ferenc minden engedményt elutasít.
1807.01.02. I. Napóleon császár bevonul Varsóba. I. Napóleon francia császár a lakosság lelkes ünneplése közepette bevonul Varsóba. A császár érdeklődése Lengyelország és a lengyel csapatok iránt a Poroszország ellen folytatott háború során ébredt fel. A lengyel hazafiak abban reménykednek, hogy a francia császár semmissé teszi országuk háromszori felosztását (1772. VIII. 5., 1793. I. 23., 1795. X. 24.) Oroszország, Poroszország és Ausztria között, és Lengyelország ismét szuverén állam lesz. De Napóleon a lengyeleket csak eszközként akarja felhasználni. Ezért hozza létre 1807-ben az újabb francia csatlósállamot, a Lengyel Nagyhercegséget.
1807.01.07. Anglia elrendeli minden francia vagy Franciaországgal szövetséges hajó elkobzását.
1807.01.15. Napóleon az államiság csírájaként lengyel Kormányzó Bizottságot állít fel a porosz-lengyel területen..
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Északi temető : Kairó, Egyiptom
  2016-04-25 19:33:32, hétfő
 
  "Kairó peremén terült el az Északi temető, amelyet az európaiak tévesen Holtak Városának vagy Kalifák Sírjainak is neveznek.

A legrégibb síremlékek már a mameluk szultánok korából valók, és az egyszerűbb családi sírokban szegényebb családok húzzák meg magukat.

A XIV. század végére Kairó a világ legnépesebb városa volt. A mameluk szultánok pedig csak a városon kívül találtak elegendő szabad területet nagyravágyó igényeiknek megfelelő mauzóleum építésére.

Mind közül a legszebb Qájtbáj szultán mecsetje és mauzóleuma, amely 1474-re készült el. Az egyfontos egyiptomi érmén is ez a mecset látható. Érdemes megnézni Asraf Barsbej szultán mecsetjét és Barqúq szultán mauzóleumát is."

[google]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Dartford temető
  2016-04-24 17:47:29, vasárnap
 
  "A Dartford temető körül rengeteg történet kering, ami évről évre turisták ezreit vonzza magához.
A következő történetet egy szemtanú meséli el:
Abban az időben középiskolás voltam. A barátaimmal kalandot kerestünk Halloween éjszakáján és a választásunk a Dartford temetőre esett, ami Green Lake-ben volt. A temető csak 20 percre volt, ezért úgy döntöttünk, hogy este 10 körül elmegyünk, és átvizsgáljuk a helyet. Miután megérkeztünk, nem volt semmi különös a temetőn. A két barátommal besétáltunk, és az egyetlen fényforrás a sírköveken tükröződő holdfény volt.
Volt ott egy mauzóleum, amiben állítólag olyan gyerekeket temettek el, akik gyermekbénulásban haltak meg. Ahogy sétáltunk, ráléptem egy sírra, és egy jéghideg tapintást éreztem a lábamon. Mintha megragadott volna. Feliratot kerestem a sírkövön, de az már túl kopott volt ahhoz, hogy olvasható legyen.
Amikor odaértünk a mauzóleumhoz, úgy döntöttünk, hogy ráülünk. A legenda szerint ha valaki ráül, lelöki valami láthatatlan onnan. Csak a barátom, Josh és én tudtunk erről a próbáról. Üldögéltünk, rágyújtottunk, és kezdtünk csalódottak lenni. Úgy döntöttünk, hogy lelépünk. Ahogy Josh és Én leugrottunk, azt láttuk, hogy a barátunk nagy hévvel esik le a sírról, mintha valaki lelökte volna. Nagyon megijedt és mondta, hogy ne szórakozzunk, mert egyáltalán nem vicces. Mi győzködtük, hogy egész végig előtte álltunk, lehetetlen, hogy mi löktük volna le. Milyen érdekes, hogy pont az a személy érezte, hogy valami lelöki a sírról, aki nem is tudott a próbáról. Elmeséltük neki az egészet, és eléggé meg volt ijedve.
Soha többé nem mentünk vissza a temetőbe."

[http://jelensegek.hupont.hu/48/a-kisertetjarta-dartford-temeto#ixzz46l8RwYzm]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Német-római Birodalom - volt, nincs...
  2016-04-23 15:06:43, szombat
 
  1806.01.01. A forradalmi naptár megszüntetésével Franciaország visszatér a hagyományos időszámításhoz.
1806.01.19. Velencét az Itáliai Királysághoz csatolják
1806.01.30. Szenjavin admirális kronstadti hajóraja Korfura érkezik.
1806.02.15. A párizsi porosz-francia szerződés értelmében Poroszország francia oldalra áll át.
1806.02.16. Montenegró beveszi a Cattarói-öbölnél fekvő Novit.
1806.03. A francia oldalon álló Ali janinai pasa sokadik kísérlete a volt Velencei Albánia elfoglalására. Poroszország francia nyomásra elfoglalja Hannovert, és az északi-tengeri kikötőket lezárja Anglia elől.
1806.03.05. A Szenjavin admirális vezette orosz flotta elfoglalja a Cattarói-öblöt. Az orosz csapatok március 12-én partra szállnak az öbölben.
1806.04.26. A francia kézre jutott volt velencei, azután osztrák Dalmáciában polgári közigazgatást vezetnek be, élén Vincenza Dandolóval. A főparancsnok August Marmont tábornok lesz.
1806.05.16. Anglia elrendeli a kereskedelmi zárlatot Franciaország ellen.
1806.05.25. Montenegrói és orosz csapatok győzelme a franciák fölött a Cattarói-öbölnél.
1806.05.27. Az osztrák Dalmáciát megszálló francia csapatok Marmont tábornok vezetésével harc nélkül beveszik Raguzát (Dubrovnik), deklarálva az 1458-tól török vazallus köztársaság annektálását.
1806.06.02. Az orosz és montenegrói csapatok megkezdik Raguza október 2-ig tartó - sikertelen ostromát. A együttműködés betetőzéseként I. Péter montenegrói uralkodó I. Sándorhoz cárhoz intézett levelében javasolja egy Montenegróból, Hercegovinából, Dalmáciából, Albánia egy részéből és Raguzából álló nagy állam létrehozását, Raguza fővárossal, saját fejedelemsége alatt, orosz védnökséggel.
1806.06.10. Kara Đorđe hiába kér segítséget I. Péter montenegrói püspök-fejedelemtől.
1806.06.11. Anglia hadat üzen Poroszországnak. Kíméletlen tengeri háború kezdődik a porosz hajók ellen.
1806.06.17. Az orosz-montenegrói csapatok győzelme Raguzánál. Adam Czartoryski lemond orosz külügyminiszterségéről, mivel nem látja lehetségesnek Lengyelország helyreállítását.
1806.07.01. Poroszország a titkos berlini (charlottenburgi) deklarációban kifejezi hűségét Oroszország iránt.
1806.07.12. Szövetségi szerződés Párizsban (hivatalos aláírására 17-én kerül sor), amellyel 16 dél- és nyugat-németországi fejedelem, a birodalmi alkotmányt nyíltan megsértve, francia védnökség alatt, München székhellyel létrehozza a konföderatív (második) Rajnai Szövetséget. Ezzel gyakorlatilag megszűnik a Német-római Birodalom ("Első Birodalom"). A Franciaországgal védelmi és támadó szövetségi szerződést kötő Rajnai Szövetség lényegében francia protektorátus alatt áll. Ezzel Franciaország kihívja Oroszország és Poroszország fellépését.
1806.07.12. Tizenhat dél-német fejedelem I. Napóleon protekturátusa alatt megalakítja a Rajnai Szövetséget.
1806.07.20. Párizsi orosz-francia szerződés, amelynek értelmében Oroszország a Cattarói-öblöt (ahonnan a montenegrói csapatoknak távozniuk kell) átengedi Ausztriának, deklarálják a Jón-szigetek és Raguza független köztársasági státusát, elismerik az Oszmán Birodalom függetlenségét, és a francia csapatok három hónap alatt el kell hagyniuk az összes német területet.
1806.07.24. I. Sándornak a hó eleji osztrák porosz charlottenbugri deklarációra adott Kamennij-Osztrov-i válaszával lényegében titkos katonai szövetség létesül a két állam között. A szerződés ellentétben áll a februárban Párizsban kötött francia-porosz szerződéssel.
1806.08.01. A Rajnai Szövetség tagállamai kilépnek a Német-római Birodalomból.
1806.08.06. II. Ferenc császár lemond a jelentőségét vesztett német-római császári címről. Ezáltal formáljogilag is végleg megszűnik a Német-római Birodalom.
1806.08.06. I. Ferenc lemond a német-római császári címről.
1806.08.06. II. Ferenc császár (I. Ferenc magyar király) lemond a német-római császári címről.
1806.08.09. A Rajnai Szövetség létrehozása miatt II. Frigyes Vilmos Franciaország ellen mozgósít. Napóleon válaszul Hannover átengedéséről tárgyal Angliával.
1806.08.12. I. Sándor cár a júliusi orosz-francia béke ratifikálását megtagadja, s hivatalosan leváltja a külügyek éléről a francia-orosz békét és a lengyel kérdésnek egy Köztes-Európa nemzeti átrendezése keretében történő megoldását szorgalmazó Adam Czartoryskit.
1806.08.27. Porosz-angol szövetségi szerződés aláírása.
1806.08.30. A szultán a kücsük-kajnardzsai békét ismétlő 1802-es megállapodás ellenében francia nyomásra leváltja Alexander Morusi moldvai és Constantin Ypsilanti havasalföldi oroszbarát fanarióta fejedelmeket. A Porta megszegi a Szorosokra vonatkozó 1799-es egyezményt. Oroszország válaszul ultimátumot intéz a Portához. Napóleon bátorítja a szultán oroszellenes fellépését.
1806.09.20. Napóleon rendelete egy lengyel Északi Légió felállításáról.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Staszkóvkai temető : Lengyelország
  2016-04-22 15:54:55, péntek
 
  "A temetőben nincs ellenség, a halálban mindenki megbékél a másikával. Ezt a sírkertek bejáratánál, központi emlékművein elhelyezett versek, aforizma-tömörségű mondatok is sugallták.
Többségüket a költő Hans Hauptmann százados írta. Az egyik legszebb a biesnai katona-temetőben olvasható:
,,Ne koszorúkkal jöjjetek, hanem nyitott érzelemmel, hogy szívetekbe fogadjátok e sírok intelmeit. Legyetek erősek, összetartók, törekvéseitekben konokok, híján önzésnek, félelemnek."
Az építészek nagy körültekintéssel választották meg a sírkertek helyét, amelyet rendszerint a hegygerincekkel, dombhátakkal, folyó- és patakvölgyekkel rendkívül tagolt galíciai tájban általában a csatatérhez legközelebb eső magaslaton, dombháton, hegycsúcson jelöltek ki. A látogatónak felfelé, szinte az égbe kell kapaszkodnia a temetőbe menet, míg a
holtak szinte a mennyországból néznek szét a világon.
A sírkertből valóságosan is a hősök hazája felé vezet az út. A tervezők a természeti környezeten kívül az adott körzet építészeti kultúrájához is alkalmazkodtak. Ezért volt a temetőkápolnák többsége zsindelytetős faépítmény. Ezek legfantáziadúsabb megálmodóját,
Dušan Jurkovičot ,,a faanyag költőjének" titulálták.
A kőtengerszerű staszkówkai temetőből, amelynek négy, hatalmas kardokban végződő, terméskövekből épített pilonja mintha a felhőkbe hasítana, szép időben egészen a sziklabérces Tátráig látni."

[európai utas]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Meghívó
  2016-04-21 15:21:14, csütörtök
 
  Senki ne felejtse: most szombaton (április 23-án) délelőtt helytörténeti séta Zugligetben!

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény április 23-án, szombaton újabb helytörténeti sétára invitálja a kerület múltja iránt érdeklődőket. Zugliget nevezetességeit, jellegzetes épületeit ismerhetik meg azok, akik velünk tartanak a kb. 2 órás sétán. A részvétel ingyenes.

A sétát vezeti: Salamin András, a Zugligeti Egyesület elnöke

Találkozó: 2016. április 23. (szombat), délelőtt 9:45-től, a 155-ös busz Zugligeti úti végállomásánál. Indulás 10 órakor.

A sétán való részvétel díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További részletek és információ:

061/457-0501; info@hegytortenet.hu

www.facebook.com/events/1188847024477433/
 
 
0 komment , kategória:  Helytörténet  
Oszmán temető : Isztanbul
  2016-04-19 14:48:20, kedd
 
  "... Isztambul legszentebb kerületének sötét titka...
Isztambul legszentebb kerületében, az Aranyszarv-öböl nyugati partján, a Karyağdı hegy oldalába épült az Eyüp temető.

Itt találhatóak az oszmán szultánok és az Oszmán Birodalom bíráinak sírjai, de itt temették el a nagy vezéreket, a magas rangú egyházi személyeket, köztisztviselőket és a parancsnokokat, valamint értelmiségieket, tudósokat, neves művészeket és költőket.

Konstantinápoly elfoglalása után, 1453-ban az oszmán törökök Eyüp Szultán sírja fölé, az ő tiszteletére, egy mecsetet építettek. Eyüp ekkor szent hellyé vált és sok neves török kérte, hogy Abu Ayyub sírja mellé temettessék.

Érdekesség:
A temető egyik legérdekesebb és leghátborzongatóbb része a ,,Hóhérok Sírjai". Ezek az Oszmán Birodalomban szolgáló hóhérok sírjai. Tiltott volt a hatósági személyeket köztemetőbe temetni, ezért egy külön temetkezési helyet hoztak létre számukra, az úgynevezett "Hóhérok temetőjét" (törökül: Cellat Mezarkığı).

A hóhérok holttestei mindössze két temetőbe kerülhettek Isztambulban és ezt titokban az éj leple alatt. A kivégzett személy hozzátartozóinak megtorlásait elkerülendő, a sírokra sem nevet, sem dátumot nem írtak, azok üresen maradtak. Sajnos csak néhány hóhér sírja élte túl napjainkig."
[Pera]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Európa nemzeti alapú átszervezése...
  2016-04-18 17:13:42, hétfő
 
  1805.01.14. Orosz-svéd védelmi szövetség aláírása.
1805.03. III. Szelim rendelete a hadsereg megújításáról, amellyel a janicsárok szembehelyezkednek.
1805.04.11. Szentpétervárott franciaellenes angol-orosz támadó szövetség létesül, amely szerint Oroszország 100 ezres hadsereget, Anglia pedig pénzt biztosít a franciaellenes háborúhoz
1805.04.29. Az első szerb nemzetgyűlés (szkupstina) az Ostružnica melletti Petjaniban az 1793-as kiváltságok helyreállítását követeli.
1805.05.26. Napóleon Milánóban a Velencét is magába foglaló Itália királyává koronáztatja magát. Lépése Bécsben győzelemre segíti a háborús pártot.
1805.08.09. Ausztria csatlakozik a franciaellenes angol-orosz szövetséghez ("hármas koalíció"). Az ezzel létrejött a harmadik koalícióhoz ugyanekkor csatlakozik Svédország is.
1805.08.18. Szerb győzelem Hafiz pasa büntetőserege fölött Paratjinnál. Ezzel az addig lojális szerb felkelés a szultánnal kerül szembe.
1805.08.28. A szerb szkupstina Boracon megkezdi az államhatalom kiépítését.
1805.09.08. Az osztrák csapatok bevonulnak Bajorországba, amivel kezdetét veszi a harmadik koalíciós háború.
1805.09.23. Mivel Franciaország ismét fenyegeti Egyiptomot, a Porta Konstantinápolyban szövetségre lép Oroszországgal. Az 1799-est megerősítő szerződés értelmében az orosz hadihajók szabadon átjárhatnak a Szorosokon, amely más országok előtt zárva marad.
1805.10.17. A Mack vezette osztrák haderő Ulm mellett kapitulál a franciák előtt, a francia hadsereg 20-án bevonul Ulmba. Charles-Maurice Talleyrand külügyminiszter javaslata Napóleonnak egy reális békéről Ausztriával. Eszerint nyugati területekért (Velence, Tirol, Svábföld, stb.) cserében Ausztria megkapja Havasalföldet, Moldvát, Besszarábiát és Észak-Bulgáriát. Ezzel Oroszország természetes ellenségévé válva, Ausztria francia szövetségre kényszerül, Anglia pedig elszigetelődik a kontinensen (Poroszországot Talleyrand nem számítja a nagyhatalmak közé).
1805.10.17. A Pozsonyba összehívott országgyűlés megtartja első ülését. Ulmban a császári csapatok leteszik a fegyvert Napóleon hadserege előtt.
1805.10.21. A brit flotta, Horatio Nelson admirális parancsnoksága alatt súlyos vereséget mér az egyesült francia-spanyol flottára a trafalgari tengeri csatában. Ez lehetetlenné teszi az 1803 óta tervezett francia partraszállást, és biztosítja a továbbiakban Anglia korlátlan tengeri fölényét.
1805.10.25. Az Udvari Haditanács a Napóleon elleni háború folytatását és a magyar nemesi fölkelés fegyverbe hívását javasolja az uralkodónak.
1805.10.31. Az országgyűlés két táblája hozzájárul a nemesi fölkelés fegyverbe hívásához.
1805.11.02. Az országgyűlés feliratban kéri a királyt a magyar nyelv kiterjesztésére a kormányzatban.
1805.11.03. Porosz-orosz szerződés Potsdamban, amelyben Frigyes Vilmos fegyveres semlegességet és közvetítést vállal a koalíció és Franciaország háborújában (potsdami konvenció). A franciák elfoglalják Innsbruckot.
1805.11.13. Napóleon hadserege bevonul Bécsbe.
1805.11.7. A király szentesíti az országgyűlésen elfogadott törvényeket, köztük a magyar nyelv hivatali használatának kiterjesztéséről szólót.
1805.12.02. A francia hadsereg a morvaországi Austerlitznél döntő győzelmet arat az osztrákok és az oroszok fölött ("három császár csatája"). Ez a harmadik koalíció végét jelenti: Oroszország kiválik a koalícióból, s visszavonja csapatait Itáliából és Hannoverből.
1805.12.02. Napóleon Austerlitznél, a három császár csatájában legyőzi az orosz-osztrák sereget.
1805.12.04. I. Ferenc császár-király fegyverszünetet kér Napóleontól.
1805.12.06. A megvert és magára hagyott Ausztria a dél-morvaországi Austerlitz/Znaimban fegyverszünetre kényszerül Franciaországgal.
1805.12.15. A schönbrunni szerződés keretében Franciaország és Poroszország véd- és dacszövetséget köt. Poroszország kisebb területi engedmények fejében megkapja Hannovert.
1805.12.26. Francia-osztrák békekötés Pozsonyban, amelynek értelmében Ausztria elveszíti maradék itáliai birtokát (Velencét); Tirolt és Vorarlberget Bajorországhoz csatolják, aminek fejében az átengedi neki Salzburgot; délnyugati területeit átengedi Badennek és Württembergnek; elveszti Isztriát és Dalmáciát; elismeri a királysággá alakuló Bajorországot és Württemberget; magas hadikárpótlást fizet. A békével Franciaország döntő befolyásra tesz szert a német területeken.
1805.12.26. Napóleon és I. Ferenc megbízottai Pozsonyban aláírják a békeszerződést.
Országszerte szárazság, rossz termés, drágaság van.
1806 - 1807. Napóleon bevonul Berlinbe és Varsóba
1806. I. Ferenc kiadja a második ,,Ratio Educationist". Ebben csökkentik a reáltudományok arányát a hagyományos műveltséghez képest.
1806. A Német-római Birodalom vége. (alapítva 0962-ben).
1806. Kitaibel Pál Magyarország növényvilágáról írt munkájában a Peklenicán vízzel, a Dragomérfalván kénes vízzel felszínre kerülő és a parádi (recski) ércbánya falán lecsepegő kőolajról ír, azt növényi eredetűnek tartja.
1806. Év eleje. Az orosz külügyeket vezető Adam Czartoryski tervet terjeszt elő Európa nemzeti alapú átszervezésére. Eszerint létrejönne a független Lengyelország, valamint egy sor, a Portától független balkáni állam (Szerbia, Hercegovina, Montenegró, Dalmácia, Görögország), amelyek a cár védnöksége alatt föderációra lépnének.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 26 
2016.03 2016. április 2016.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 26 db bejegyzés
e év: 313 db bejegyzés
Összes: 1072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 28
  • e Hét: 356
  • e Hónap: 1789
  • e Év: 61377
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.