Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 59 
Nyugodalmas Jó éjszakát!
  2016-07-31 21:39:25, vasárnap
 
 

Link

 
 
0 komment , kategória:  7 Szép estét,jó éjszakát!  
Zsoltárok 136–140:13-ig terjedő fejezetei
  2016-07-31 21:26:09, vasárnap
 
  1Adjatok hálát Jehovának, mert ő jó:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;2Adjatok hálát az istenek Istenének:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;3Adjatok hálát az urak Urának: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;4Annak, aki egyedül visz véghez csodálatos, nagy tetteket:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;5Annak, aki értelemmel alkotta az egeket:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;6Annak, aki a földet kiterítette a vizek fölé: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;7Annak, aki megalkotta a nagy világítókat: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;8Igen, a napot, hogy uralkodjon nappal: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;9A holdat és a csillagokat, hogy együtt uralkodjanak éjjel:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;10Annak, aki megverte Egyiptomot, lesújtva elsőszülöttjeikre:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;11És Annak, aki kivezette közülük Izraelt:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;12Erős kézzel és kinyújtott karral: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;13Annak, aki kettéhasította a Vörös-tengert: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;14Aki átvonultatta Izraelt a közepén: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;15És aki a Vörös-tengerbe taszította a fáraót és haderejét:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;16Annak, aki a pusztán át vezette népét:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;17Annak, aki megvert nagy királyokat:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;18És aki megölt fenséges királyokat:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;19Igen, Szihont, az amoriták királyát:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;20És Ógot, Básán királyát: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;21Aki földjüket örökségül adta: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;22Örökségül szolgájának, Izraelnek: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;23Aki megemlékezett rólunk megaláztatásunkban: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;24És aki újra meg újra kiragadott minket ellenségeink kezéből:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;25Annak, aki eledelt ad minden testnek: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;26Adjatok hálát az egek Istenének:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart!

137. fejezet
1Babilon folyóinál, ott ültünk. Sírtunk is, midőn Sionra emlékeztünk.2A nyárfákra akasztottuk Hárfáinkat közepette.3Bizony fogva tartóink ott énekszót akartak tőlünk, És csúfolóink vigadozást:,,Énekeljetek nekünk Sion énekeiből!"4Hogyan is tudnánk Jehova énekét énekelni Idegen földön?5Ha elfeledlek téged, ó, Jeruzsálem, Bénítsa feledékenység jobbomat!6Tapadjon nyelvem az ínyemhez, Ha nem emlékezem meg rólad, Ha nem emelem Jeruzsálemet Legfőbb örömem fölé!7Emlékezz meg, ó, Jehova, Jeruzsálem napjáról, Edom fiairól, Akik ezt mondogatták:,,Rombold le!Rombold le az alapjáig!"8Ó, Babilon leánya, kire pusztulás vár! Boldog, aki megfizet neked, Úgy bánva veled, ahogy te bántál velünk!9Boldog, aki megragadja, és szétzúzza Gyermekeidet a sziklán!

Dávidé.
138. fejezet
1Magasztallak téged teljes szívemből. Más istenek előtt zengek neked éneket.2Meghajlok szent templomod felé,És magasztalom nevedet Szerető-kedvességedért és hűségedért. Mert minden neveden felül felmagasztaltad beszédedet.3Amely napon kiáltottam, te válaszoltál nekem, Bátorrá tettél lelkemben, erőt öntöttél belé.4A föld minden királya magasztalni fog téged, ó, Jehova, Mert meghallják szád beszédeit.5Énekelni fognak Jehova útjairól, Mert Jehova dicsősége nagy.6Mert Jehova magasságos, mégis meglátja az alázatost, A kevélyt pedig csak távolról ismeri.7Ha nyomorúság közepette járok, te megőrzöd életemet. Ellenségeim haragja miatt kinyújtod kezedet, És megment engem jobbod.8Jehova véghezviszi, ami javamra van. Ó, Jehova, időtlen időkig tart a te szerető-kedvességed! Ne hagyd el kezed műveit!

A karmesternek. Dávidtól. Ének.
139. fejezet
1Ó, Jehova, át- meg átkutattál, és ismersz engem.2Ismered leülésemet és fölkelésemet. Már messziről látod gondolatomat.3Járásomat és pihenésemet megmérted, Minden utamat jól ismered.4Hisz még nyelvemen sincs a szó, De íme, te már egészen érted azt, ó, Jehova!5Elölről, hátulról körülzártál engem, És rám teszed kezedet.6Túl csodálatos nekem ez az ismeret. Oly magas, hogy fel sem foghatom.7Hová mehetnék szellemed elől, Hová futhatnék színed elől?8Ha fölmennék az égbe, te ott lennél; Ha a seolban vetném meg ágyamat, íme, ott lennél.9Ha felölteném a hajnal szárnyait, Hogy a tenger legvégén lakjam,10Ott is a te kezed vezetne, És megfogna engem jobbod.11Ha azt mondanám:,,A sötétség majd eltüntet engem hirtelen!",Akkor világosság lenne az éj körülöttem.12A sötétség sem lenne túl sötét neked, Az éjszaka is fényes lenne, mint a nappal; A sötétség, akár a világosság.13Mert te alkottad veséimet, Te takargattál engem anyám méhében.14Magasztallak, mert félelmet keltő, mily csodálatosan alkottál meg! Csodálatosak a te műveid, És jól tudja ezt az én lelkem.15Csontjaim nem voltak rejtve előtted, Amikor titokban megalkottattam, Amikor összeszövettem a föld legmélyén.16Szemeid már mint embriót is láttak engem, És annak minden része be volt írva könyvedbe A napokat illetően, melyeken formáltattak, Holott még egy sem volt meg közülük.17Mily drágák nekem a te gondolataid! Ó, Isten, mily hatalmas a számuk!18Ha meg akarnám számlálni őket.a homokszemeknél is többek. Fölébredtem, de még mindig veled vagyok.19Ó, Isten, bárcsak megölnéd a gonoszt! Akkor a vérbűnös emberek eltávoznának tőlem,20Akik saját elképzelésük szerint beszélnek rólad; Méltatlanul veszik ajkukra nevedet—ellenségeid.21Vajon nem gyűlölöm-e ádáz gyűlölőidet, ó, Jehova? Nem iszonyodom-e az ellened lázadóktól?22Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket.Ellenségeimmé lettek.23Kutass át engem, ó, Isten, és ismerd meg szívemet!Vizsgálj meg, és ismerd meg nyugtalanító gondolataimat!24Lásd meg, van-e bennem valamilyen fájdalmas út, És vezess engem az időtlen idők útján!

A karmesternek. Dávid éneke.
140. fejezet
1Szabadíts meg, ó, Jehova, a rossz emberektől! Oltalmazz meg az erőszakos tettek emberétől,2Azoktól, akik rosszat forralnak szívükben, És egész nap csak támadnak, mintha háború lenne.3Nyelvüket megélesítették, olyan, mint a kígyóé; Szarvasvipera mérge van ajkuk alatt. Szela.4Őrizz meg engem, ó, Jehova, a gonosznak kezétől;Oltalmazz meg az erőszakos tettek emberétől, Azoktól, akik tervet szőnek, hogy lépteimnek gáncsot vessenek.5A magukat magasztalók titkon kelepcét állítottak nekem, Köteleket vetettek ki hálóul az ösvény mentén. Csapdát állítottak nekem. Szela.6Ezt mondom Jehovának:,,Te vagy Istenem.Ó, Jehova, hajtsd füledet esdő szavaimra!"7Ó, legfőbb Úr, Jehova, megmentésem ereje! Te vontál védelmet fejem fölé a hadnak napján.8Ne add meg, ó, Jehova, a gonosz sóvár kívánságait. Ne támogasd cselszövését, nehogy felmagasztaltassék. Szela.9Bekerítőim fejét A saját ajkuk okozta baj borítsa be!10Hulljon rájuk tüzes szén! Taszíttassanak a tűzbe, a vizes verembe, hogy föl ne keljenek!11Ne legyen szilárd helye a szájhősnek a földön! Baj üldözze, lökdösse az erőszak emberét!12Jól tudom, hogy Jehova érvényre juttatja Az elnyomottnak jogos igényét, igazságot szolgáltat a szegényeknek.13Bizony az igazságosak hálát adnak majd nevednek, Színed előtt fognak lakni a becsületesek.
 
 
0 komment , kategória:  Zsoltárok könyve/Ószövetség  
Tücsök-Ildykó Barátnőmtől! Köszönöm! 2016-07-31
  2016-07-31 21:00:24, vasárnap
 
  Tücsök-Ildykó (#1) 2016-07-31 09:53:41Édes AnikámKöszönöm Drága barátnőm Ildykó!
 
 
0 komment , kategória:  b 1vargaildykómtól JELENIDŐ  
Ilyenkor víz mellett a leg kellemesebb:-)
  2016-07-31 05:47:35, vasárnap
 
 


 
 
1 komment , kategória:  7 Happy weekend   
2016.július 31., vasárnapi Napiszöveg
  2016-07-31 03:20:35, vasárnap
 
  "Az Isten meg fogja ítélni
a paráznákat és a házasság-
törőket" (Héberek 13:4-A házasság tiszteletre méltó legyen mindenkinél, és a házaságy beszennyezetlen, mert az Isten meg fogja ítélni a paráznákat és a házasságtörőket).

Isten néhány szolgájának azért
gyengült meg az erkölcsi tartása,
mert munka után is a nem Tanú
munkatársaival töltötte az idejét.
De még munkaidőben is érhet
kísértés valakit. Ez történt egy fia-
tal, jóképű férfival, Józseffel is.
A munkahelyén szemet vetett rá
a főnökének a felesége, és nap mint
nap próbálta elcsábítani. Aztán egy
nap "megragadta a ruhájánál fogva,
és ezt mondta [neki]:Hálj velem!
De József elmenekült. Hogyan tud-
ta megőrizni a tisztaságát és a fedd-
hetetlenségét? Úgy, hogy szilárdan
elhatározta, hogy megőrzia jó kap-
csolatát Istennel. Igaz, hogy az el-
tökéltsége miatt elveszítette az állá-
sát, és igazságtalanul börtönbe
zárták, de Jehova megáldotta őt
(1Mózes 39:1-12-Józsefet pedig levitték Egyiptomba, és Potifár, a fáraó udvari tisztviselője, a testőrök parancsnoka, egy egyiptomi vette meg az ismáeliták kezéből, akik őt odavitték.2Jehova azonban Józseffel volt, s ezért az sikeres ember lett, és egyiptomi ura házának az élére került.3Az ura pedig látta, hogy Jehova vele van, és hogy amihez csak hozzáfog, Jehova mindent sikeressé tesz a kezében.4És József kegyet talált az ura szemében, és szüntelen a szolgálatára volt, ezért az ura kinevezte házának az élére, és mindenét a kezébe adta.5És attól fogva, hogy kinevezte házának az élére, és mindent rábízott, amije csak volt, Jehova megáldotta az egyiptominak a házát József miatt, és Jehova áldása volt mindenen, ami a házában és a szántóföldjén volt.6Az végül mindenét József kezére bízta, és nem törődött mellette semmivel, csak a kenyérrel, amit megevett. Mindemellett József jó alakú és szép arcú lett.7Ezek után történt, hogy szemet vetett Józsefre urának a felesége, és ezt mondta:,,Hálj velem!8De ő ezt visszautasította, és ezt mondta az ura feleségének:,,Íme, az én uram nem törődik azzal, hogy mit teszek a házában, és a kezembe adta mindenét.9Senki sem nagyobb a házban nálam, és ő semmit sem tagadott meg tőlem, csak téged, mivel a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve Isten ellen?"10Az asszony pedig nap mint nap mondogatta ezt Józsefnek, de az sosem hallgatott rá, hogy vele háljon, vagy hogy nála időzzön.11De történt egy nap, hogy mint más napokon is, bement a házba, hogy teendőit végezze, és a háznép közül nem volt senki sem a házban.12Az asszony ekkor megragadta a ruhájánál fogva, és ezt mondta:Hálj velem!De ő otthagyta ruháját a kezében, elmenekült és kiment.
1Mózes 41:38-43-A fáraó ezért ezt mondta szolgáinak:,,Találhatnánk-e hozzá hasonló férfit, akiben Isten szelleme van?"39A fáraó ekkor ezt mondta Józsefnek:,,Mivel Isten veled tudatta mindezt, nincs senki, aki olyan értelmes és bölcs, mint te vagy.40Te magad leszel a házam fölött, és az egész népem engedelmeskedni fog neked fenntartás nélkül. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad."41Azután a fáraó ezt mondta Józsefnek: ,,Lásd, én téged egész Egyiptom fölé helyezlek!"42És a fáraó levette pecsétgyűrűjét a kezéről, és József kezére tette, majd finom lenvászonba öltöztette, s aranyláncot tett a nyakába.43Ezenkívül végighordoztatta második díszkocsiján, és azt kiáltották előtte:Avrék!, s ezzel Egyiptom egész földje fölé helyezte.).
A keresztényeknek, akár a munkahelyükön
vannak, akár máshol, kerülniük kell
az olyan helyzeteket, melyek kísér-
tést jelenthetnek. w15 1/15 4:8-9
 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Zsoltárok 131–135:21-ig terjedő fejezetei
  2016-07-31 03:09:11, vasárnap
 
  Fölmeneteli ének. Dávidé.

131. fejezet

1Ó, Jehova, nem gőgös a szívem, És szemeim sem kevélyek. Nem járok túl nagy dolgok után, Sem olyan után, ami túl csodálatos nekem.2Bizony lecsendesítettem és megnyugtattam lelkemet, Olyan lettem, mint az elválasztott gyermek anyja ölén. Mint az elválasztott gyermek, olyan az én lelkem bennem.3Várjon Izrael Jehovára Mostantól fogva időtlen időkig!

Fölmeneteli ének.

132. fejezet

1Emlékezz meg, ó, Jehova, Dávidról, Az ő minden megaláztatásáról,2Miként esküdött meg Jehovának, Hogyan tett fogadalmat Jákob Hatalmasának:3,,Nem megyek be házam sátrába. Nem megyek föl pompás nyoszolyám ágyára,,,Nem megyek be házam sátrába. Nem megyek föl pompás nyoszolyám ágyára,4Nem engedek alvást szememnek, Sem szunnyadást ragyogó szememnek,5Míg helyet nem találok Jehovának, Fenséges hajlékot Jákob Hatalmasának."6Íme, hallottunk róla Efratában; Rátaláltunk az erdős vidékeken.7Menjünk be az ő fenséges hajlékába, Hajoljunk meg lábzsámolyánál!8Kelj föl, ó, Jehova, térj nyugvóhelyedre, Te és erősséged ládája!9Papjaid öltözzenek igazságosságba, És ujjongjanak a te lojálisaid!10Dávidért, a te szolgádért, Ne fordítsd el felkented arcát!11Jehova megesküdött Dávidnak, Bizony nem áll el attól:,,Ágyékod gyümölcsét Ültetem trónodra.12Ha fiaid megtartják szövetségemet És emlékeztetőimet, amelyekre megtanítom őket, Az ő fiaik is mindörökké Trónodon fognak ülni."13Mert Jehova Siont választotta, Azt kívánta magának lakóhelyül:14,,Ez az én nyugvóhelyem mindörökre, Itt fogok lakni, mert kívánkoztam utána.15Eleségét megáldva megáldom, Szegényeit jóllakatom kenyérrel.16Papjait megmentésbe öltöztetem, Ujjongva ujjonganak majd lojálisai.17Szarvat sarjasztok ott Dávidnak, Lámpást készítettem elő felkentemnek.18Ellenségeire szégyent borítok, Rajta pedig virulni fog diadémja."

Fölmeneteli ének. Dávidé.
133. fejezet

1Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, Amikor a testvérek együtt laknak, egységben!2Olyan az, mint a jó olaj a fejen, Mely lefolyik a szakállra, Áron szakállára, Mely lefolyik ruhája gallérjára.3Olyan, mint a Hermon harmatja, Mely leszáll Sion hegyeire. Mert Jehova oda rendelte az áldást, Igen, életet időtlen időkre.

Fölmeneteli ének.
134. fejezet

1Ó, áldjátok Jehovát Mindnyájan, Jehova szolgái, Kik Jehova házában álltok éjjelente.2Emeljétek föl kezeteket szentségben, És áldjátok Jehovát!3Áldjon meg téged Sionból Jehova, Ég és föld Alkotója!

135. fejezet

1Dicsérjétek Jahot! Dicsérjétek Jehova nevét, Zengjetek dicséretet, ó, Jehova szolgái,2Ti, akik Jehova házában álltok, Istenünk házának udvaraiban.3Dicsérjétek Jahot, mert Jehova jó. Zengjetek éneket a nevének, hisz gyönyörűséges az.4Mert Jákobot választotta magának Jah, Izraelt az ő különleges tulajdonául.5Mert jól tudom én, hogy Jehova nagy, És a mi Urunk nagyobb minden istennél.6Mindent véghezvitt Jehova, amiben kedvét lelte, Az egekben, a földön, a tengerekben és mindenütt a mély vizekben.7Párát hoz fel a föld végső határáról, Zsilipeket is készített az esőnek; Előhozza tárházaiból a szelet,8Ő, aki lesújtott Egyiptom elsőszülöttjeire, Emberre és állatra egyaránt.9Jeleket és csodákat küldött rád, ó, Egyiptom, A fáraóra és minden szolgájára;10Ő, aki megvert sok nemzetet, És megölt hatalmas királyokat,11Igen, Szihont, az amoriták királyát, És Ógot, Básán királyát, És Kánaán valamennyi királyságát;12Aki földjüket örökségül adta, Örökségül népének, Izraelnek.13Ó, Jehova, neved időtlen időkig fennmarad. Ó, Jehova, emlékezeted nemzedékről nemzedékre száll.14Mert Jehova védeni fogja népe ügyét, És megsajnálja az ő szolgáit.15A nemzetek bálványai ezüst és arany, Földi ember kezének munkája.16Szájuk van, de nem beszélnek, Szemük van, de nem látnak,17Fülük van, de nem hallanak vele. Szellem sincsen szájukban.18Amilyenek ezek, olyanok lesznek alkotóik is, Mindaz, aki bennük bízik.19Ó, Izrael háza, áldjátok Jehovát! Ó, Áron háza, áldjátok Jehovát!20Ó, Lévi háza, áldjátok Jehovát! Ti, akik félitek Jehovát, áldjátok Jehovát!21Áldott legyen Sionból Jehova, Aki Jeruzsálemben lakozik. Dicsérjétek Jahot!
 
 
0 komment , kategória:  Zsoltárok könyve/Ószövetség  
Kedves Barátaimnak, Látogatóimnak!
  2016-07-30 01:02:16, szombat
 
  Jó reggelt ,szép nyári napot, kikapcsolódást.

Majd szép estét, jó éjszakát kívánok!
Szeretettel: Anikó 
 
0 komment , kategória:  SajátszerkesztésűNapszakKépeim  
Kellemes hétvégét mindenkinek!
  2016-07-30 00:07:35, szombat
 
 Szeretettel: Anikó 
 
0 komment , kategória:  7 Hétvégére  
Zsoltárok 126–130:8-ig terjedő fejezetei
  2016-07-30 00:04:36, szombat
 
  Fölmeneteli ének.
126. fejezet

1Amikor Jehova visszahozta Sion foglyait, Olyanok voltunk, mint az álmodók.2Akkor megtelt a szánk nevetéssel,És nyelvünk is örömkiáltással Akkor így beszéltek a nemzetek között:,,Nagy dolgot cselekedett ezekkel Jehova!"3Nagy dolgot cselekedett velünk Jehova. Beteltünk örömmel.4Hozd vissza, ó, Jehova, foglyainkat, Miként a negebi folyamokat!5Akik könnyhullatással vetnek, Örömkiáltással aratnak majd.6Aki sírva indul, És egy zsák magot visz, Örömkiáltással tér vissza, Kévéit hordozva.

Fölmeneteli ének. Salamoné.

127. fejezet
1Ha Jehova nem építi a házat, Hiába fáradoznak az építők. Ha Jehova nem őrzi a várost, Hiába virraszt az őr.2Hiába keltek korán, Hiába ültök le későn, Hiába eszitek a keserves fáradság kenyerét.Ekképpen ad álmot ő annak, akit szeret.3Íme, a fiak Jehovától kapott örökség, Az anyaméh gyümölcse jutalom.4Mint a nyilak a hős kezében, Olyanok az ifjúkor fiai.5Boldog az az életerős férfi, aki megtölti velük tegzét. Nem éri őket szégyen, Hisz beszélnek majd a kapuban az ellenségekkel.

Fölmeneteli ének.

128. fejezet
1Boldog mindaz, aki féli Jehovát, Aki az ő útjain jár.2Hisz kezeid fáradozását eszed majd.Boldog leszel, és jól megy sorod.3Feleséged, mint a termő szőlő, olyan lesz Házad belsejében. Fiaid, akár az olajfacsemeték, asztalod körül.4Íme, így áldatik meg az életerős férfi, Aki Jehovát féli.5Jehova megáld téged Sionból.Lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján,6És lásd meg fiaid fiait is! Béke legyen Izraelen!

Fölmeneteli ének.

129. fejezet
1Sokat ellenségeskedtek velem ifjúkorom ótaÍgy szóljon most Izrael—,2Sokat ellenségeskedtek velem ifjúkorom óta, De nem győztek le.3Hátamon szántottak a szántók, Hosszúra nyújtották barázdáikat.4Jehova igazságos. Szétvágta a gonoszok köteleit.5Megszégyenülnek és visszafordulnak Mindazok, akik gyűlölik Siont.6Olyanok lesznek, mint a tetőkön zöldellő fű, Amely elszárad, mielőtt kitépnék,7Mellyel az arató nem tölti meg kezét, Sem a kévekötő a keblét.8Az arra járók sem mondják:,,Jehova áldása legyen rajtatok!Áldunk titeket Jehova nevében!"

Fölmeneteli ének.

130. fejezet
1A mélységekből szólítalak, ó, Jehova!2Ó, Jehova, halld meg hangomat! Figyeljenek füleid esdő szavaimra!3Ha a vétkeket néznéd, ó, Jah, Ó, Jehova, kicsoda állhatna meg?4Mert nálad van az igazi megbocsátás, Hogy féljenek téged.5Reménykedem, ó, Jehova, remél a lelkem;Az ő szavára várakozom.6Lelkem Jehovát várja, Jobban, mint az őrök a reggelt, Akik figyelik a reggelt.7Várakozzon Izrael Jehovára! Mert szerető-kedvesség van Jehovánál, És bőséges nála a megváltás.8Ő fogja megváltani Izraelt minden vétkéből.
 
 
0 komment , kategória:  Zsoltárok könyve/Ószövetség  
Zsoltárok 121–125:5-ig terjedő fejezetei
  2016-07-29 22:19:52, péntek
 
  Fölmeneteli ének.

121. fejezet
1Szemeimet a hegyekre emelem.Honnan jön az én segítségem?2Segítségem Jehovától jön, Aki ég és föld Alkotója.3Semmiképp sem hagyja meginogni lábadat. Soha nem szunnyad a te Őriződ.4Íme, nem szunnyad és nem alszik, Aki Izrael felett őrködik.5Jehova őrködik feletted. Jehova a te árnyékod jobb kezednél.6Nappal a nap nem árt neked, Sem éjszaka a hold.7Jehova megőriz téged minden csapástól. Megőrzi ő lelkedet.8Jehova őrködik ki- és bemeneteled fölött Mostantól fogva időtlen időkig.

Fölmeneteli ének. Dávidé.
122. fejezet
1Örvendeztem, amikor azt mondták nekem:,,Menjünk fel Jehova házába!"2Lábaink ott álltakA te kapuidban, ó, Jeruzsálem!3Jeruzsálem úgy van megépítve, Mint egy egybeszerkesztett város,4Ahová fölmennek a törzsek, Jah törzsei—Emlékeztető ez Izraelnek—,Hogy hálát adjanak Jehova nevének.5Mert ott állnak az ítélőtrónok, Dávid házának trónjai.6Ó, könyörögjetek Jeruzsálem békéjéért! Akik szeretnek téged, ó, te város, gondtalanok lesznek.7Béke honoljon sáncaidon belül, Gondtalanság lakótornyaidban!8Testvéreimért és társaimért szólok most:,,Béke legyen tebenned!"9Jehova Istenünk házáért Azt keresem, ami jó neked.

Fölmeneteli ének.
123. fejezet
1Hozzád emelem szemeimet, Ó, egekben lakozó!2Íme, ahogy a szolgák szeme uruk kezére, Ahogy a szolgálóleány szeme úrnője kezére, Úgy tekint a mi szemünk Jehova Istenünkre, Mígnem kegyes lesz hozzánk.3Légy kegyes hozzánk, ó, Jehova, légy kegyes hozzánk!Mert bőven elteltünk megvetéssel.4Lelkünk bőven eltelt a gondtalanok gúnyolódásával,A dölyfösektől jövő megvetéssel.

Fölmeneteli ének. Dávidé.
124. fejezet
1.,,Ha Jehova nem lett volna velünkÍgy szóljon most Izrael—,2Ha Jehova nem lett volna velünk, Amikor az emberek fölkeltek ellenünk,3Akkor elevenen nyeltek volna el minket, Midőn haragjuk lángolt ellenünk.4Akkor a vizek elmostak volna bennünket, Az áradat átvonult volna lelkünkön.5Akkor átvonultak volna lelkünkön Az elbizakodottság vizei.6Áldott legyen Jehova, aki nem adott oda minket Zsákmányul fogaiknak.7Lelkünk olyan, mint a madár, mely kiszabadult A tőrt vetők csapdájából. A csapda összetört, És mi megszabadultunk.8Segítségünk Jehova nevében van, Aki ég és föld Alkotója."

Fölmeneteli ének.
125. fejezet
1Akik Jehovában bíznak,Olyanok, mint Sion hegye, amely megingathatatlan, és időtlen időkig megáll.2Jeruzsálem ,ahogy mindenfelől hegyek veszik körül, Úgy veszi körül Jehova az ő népét Mostantól fogva időtlen időkig.3Mert a gonoszság jogara nem marad az igazságosak osztályrészén, Nehogy az igazságosak helytelenségre nyújtsák ki kezüket.4Tégy jót a jókkal, ó, Jehova, Igen, az egyenes szívűekkel!5De akik elfordulnak görbe útjaikra, Azokat Jehova elűzi az álnokul cselekvőkkel együtt.Béke lesz Izraelen.
 
 
0 komment , kategória:  Zsoltárok könyve/Ószövetség  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 59 
2016.06 2016. Július 2016.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 59 db bejegyzés
e év: 1175 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 36
  • e Hét: 1271
  • e Hónap: 2712
  • e Év: 43131
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.