Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 13 
Soha nem feledem...
  2017-03-10 20:35:18, péntek
 
  Soha nem feledem...


ATYÁM!
Életem csak Neked köszönhetem,
Mint ahogy mindennapi kenyerem!
Te áldásod bocsátod napjaimra,
És megoldást nyújtasz gondjaimra.

ATYÁM!
Hálátlanságot nem fogok ismerni,
Szereteted vizéből fogok meríteni.
Parancsaidról meg nem feledkezem,
Kegyelmedért hozzád esedezem!

ATYÁM!
Te nyomorúság idején válladra vettél,
És amikor megszűnt, puha fövényre tettél...
Ó, hányszor megbántottalak én!
Hányszor volt kétkedés hitem egén!

ATYÁM!
Bocsánatodat meg nem érdemlem,
De bűnbánó arcom Feléd emelem...
Dicső legyen a Te áldott, szent neved!
Jóságodat többé soha nem feledem!

Kovács Hajnal
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A fák üzenete
  2017-03-10 20:05:49, péntek
 
  A fák üzenete


Őszben barangolok
s megszólítom a fákat:
"ugyan már, ilyen sok színben
már régen láttalak..."
- barnultok, sárgultok
az örökzöldek között,
de még mindig színesen öltöztök..."

- bár van ám amely mára
régen levetkőzött,
száraz ágai nyúlnak erre-arra,
s a közelgő véget meztelen várja:
"hiábavaló volt az egész élet"
- hitetlenül filozofálja -
s jövőjét a kételkedés gödrébe ássa.

De nem így, a sok szép, sárgában dicsekedő:
"megöregedtem, meggazdagodtam,
reménységem aranyra váltottam:

már szórom, osztogattam őket,
de végül a kincsek is pórba hullnak,
s enyészet vár a hamis mammonra...
S míg sárguló koronámon
átragyognak az őszi napsugarak,
távoli, örök fényről prófétálnak!"

...és az optimisták?
ők még mindig rózsaszínbe piroslanak.
- ha szél cibálja őket,
zöldellő szomszédjaiknak
küldik levelüket:
- van feltámadás, van örök élet!

...örökzöldek között vezet utam:
- fenyvesek, ezüstök, ciprusok
- törpék vagy délceg óriások,
...kibírtak fagyos telet, nyári hőséget,
s a bágyadt őszben is reményteljesek.
...és bátran hirdetik az örök életet!

"Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából
újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő
reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre,
amely a mennyben van fenntartva számunkra" 1Péter 1,3-4.

Anna Mária Seidel
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Írj levelet!
  2017-03-10 18:42:35, péntek
 
  Írj levelet!


Írj levelet, leveleket,
ahogy János apostol, Péter,
ahogy Pál meg a többiek!
Új levelet a régi hírről,
hogy érdemes embernek lenni,
mert JÉZUS KRISZTUS SZERETET!

Írd meg: a látszat ellenére
mindig s mindenkinek marad
remény, hogy holnap is lesz élet,
fiainké is az ígéret,
pecsétje is van: a kereszt.

Ezért minden próbáltatásban,
betegségben, növő magányban
hazaváró vigasztalás van
a szívünkig érő Igében
- nem kell hozzá emberi érdem
ma sem -: AZ ISTEN SZERETET!

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Nem mondott fel nekem!
  2017-03-10 18:13:18, péntek
 
  Nem mondott fel nekem!


Szolgálatára angyalok sietnek.
Parancsol viharoknak és szeleknek.
Megérteni, felfogni nem lehet,
hogy meglátott, parányi porszemet,
s szolgálatába vett.

Szívemben ujjongva dalol a hála.
Kerek világon nincs jobb gazda nála!
Mikor szolgálatába fogadott,
nem csak munkát, drága feladatot,
erőt is Ő adott!

Szentlelkét adta: segítsen, vezessen.
Sürgessen: soha ne időzzek resten.
Tekintete rajtam volt szüntelen.
Mindenre elég volt a kegyelem.
Ő maga járt velem.

Talált volna annyi hűségesebbet,
parancsainak engedelmesebbet.
Csudairgalmát áldja énekem,
hogy szolgálhattam hosszú éveken,
s nem mondott fel nekem.

Pedig annyiszor megtehette volna!
S én szegény, gyenge, engedetlen szolga
türelmét, irgalmát dicsérhetem...
mert ezután se mond fel... sohasem!
Övé az életem!

Túrmezei Erzsébet!
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Jó..., ha..., de...
  2017-03-10 08:06:42, péntek
 
  Jó..., ha..., de...


jó betegnek lenni, ha tudod, hogy meglátogatnak
jó távol lenni, ha gondolnak rád
jó éhezni, ha szerető kezek táplálnak
jó megtöretni, ha van, aki bekötöz

de látogatás nélkül
megosztott gondolkodás nélkül
szerető kezek táplálása nélkül
gyógyító ápolás nélkül

egymást juttatjuk pokolra

Tornay András
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Lecsatoltam az időt a kezemről
  2017-03-10 07:55:41, péntek
 
  Lecsatoltam az időt a kezemről


Lecsatoltam az időt a kezemről.
- nem nézek fényképeket
- nem olvasok jóslatokat

Tudod, ma van ma.
És ma is elmulasztottunk valamit a jelenből
ami nem lehet a holnapé
amit nem őriz majd tegnap

a jelen mulasztása
az örökkévalóság hiánycikke marad

Tornay András
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Félhomály
  2017-03-10 07:51:56, péntek
 
  FélhomályMennyi vétkünk magába zárja
önismeretük félhomálya!
Hisz az ember magát se látja,
csak Ő, Ki a szívet vizsgálja.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Azt mondtam azért én jó állapotomban..."
  2017-03-10 07:48:50, péntek
 
  "Azt mondtam azért én jó állapotomban: Nem rendülhetek meg soha" (Zsoltár 30:7).Nyugodtan élt Moáb gyermekségétől fogva, és pihent az ő seprőjében, és edényből-edénybe nem öntötték" (Jer 48:11). Adj valamely embernek nagy gazdagságot, szekerei mindig megrakodva jöjjenek haza, hajóinak vitorláit kedvező szél töltse meg, hogy terve szerint szállíthassa javait a mélység színén, szántóföldjének kedvezzen az időjárás, lépéseit állandó siker kísérje, neve legyen híres a kereskedők között, egészsége legyen virágzó, világát élje acélidegzettel és tündöklő szemekkel, természete legyen vidám, ajka zengjen vidám dalokat, szemei csillogjanak a gyönyöröktől - mindezek közül egy sem hoz jót, mert a jólét általános következménye minden embernél - még sokszor a keresztyénnél is - az elbizakodottság.
Még Dávid is ezt mondta: "Nem rendülhetek meg soha"; és mi nem vagyunk jobbak Dávidnál, még feleannyi sem vagyunk, mint ő volt. Légy óvatos tehát, ha utad sima és egyengetett; ha pedig kemény és göröngyös, légy hálás. Ha Isten minket folyton a jólét bölcsőjében ringatna, ha mindig a szerencse ölében ülnénk, ha folyton földi élvezetek térdein lennénk himbálva, s házunk alabástrom oszlopain sohase látnánk foltot, egünket sosem homályosítaná felhő, életünk borába nem vegyülne üröm, akkor megkábulnánk a jólét gyönyörétől és elhinnők magunkat azt gondolva, milyen jól is "állunk!" Lehet, hogy állanánk, de csak keskeny és veszélyes hegyormon, s mint az árbocfa tetején levő hajókosárban szunyókáló tengerész, minden pillanatban a legnagyobb veszélyben forognánk.
Adjunk tehát hálát Istennek úgy a nehéz megpróbáltatásokért, mint a kedvező élethelyzetekért. Magasztalnunk kell nevét még a vagyon és földi javak elvesztése esetén is, tudván, hogy ha Isten nem fenyítene meg bennünket, könnyen elbizakodnánk és közönyössé válnánk. Mert a világi jólét, ha folyamatos, nem egyéb, mint kísértések hálója számunkra.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Ennekokáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat..."
  2017-03-10 07:45:49, péntek
 
  "Ennekokáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik őáltala járulnak Istenhez." (Zsidókhoz írt levél 7:25).


Négy dolog van a világon, ami elősegíti, hogy a felébredt bűnös ismét elszunnyadjon, így Isten nem kelt benne a világtól való félelmet.
A világ gondjai és nehézségei elvonják az embert a lélekről való gondoskodástól és annak üdvösségétől. A világi aggodalmaskodás ördögi valami: ágyba dönti, anélkül, hogy imádkoznék; imádkozás nélkül a templomba űzi őket, és azután imádkozás nélkül ismét haza. Igen, az aggodalmaskodás megakadályozza az imádkozást, gyümölcstelenné teszi Isten Igéjét, megszüntet minden hitet.
A világ barátsága el akarja oltani az embernek azt a vágyát, hogy Krisztus által Istenhez járuljon. Csak ha megtanultuk, milyen üres és hiábavaló ez a barátság, halunk meg annak. "Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz", mondja Jakab (Jakab 4:4).
A világ ijesztései is megakadályozzák az embert, hogy Krisztushoz menjen. Az emberektől való félelem veszélyes csapda. Nagyon sok embert tartott vissza évszázadokon át a világ rémítése attól, hogy Istenhez járuljon. Sokan vannak, akik közel jutottak a menny kapuihoz, és mégis visszafordultak csupán a világtól való félelemből. Jézus nyomatékosan figyelmeztette a tanítványait, mivel tudta, milyen halálos ellenség a félelem. Ennek a világnak a dicsősége is visszatartja az embert, hogy fölébredjen, és hitre jusson. A világban a dicsőség, a nagyság és az elsőség a fontos. "Mimódon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget és azt az egy dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek", mondja Jézus (Ján 5:44).

John Bunyan
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Hét bíra és a polgárháború
  2017-03-10 07:27:37, péntek
 
  HÉT BÍRA ÉS A POLGÁRHÁBORÚ * BÍRÁK 9-12


KÖZPONTI IGERÉSZ: BÍRÁK 9 ÉS 11


ÖSSZEFOGALÁS * Ha meghal egy uralkodó, gyakran a fia követi őt a trónon. De mi van akkor, ha egy uralkodónak hetven fia van? Tragédia! Főleg, ha az egyik fiú oly mértékben vágyik apja pozíciójára, hogy ezért kész a testvéreivel is végezni. Gedeon fia, Abímelek kész volt erre az őrültségre. Eszement cselekedete három viharos év előjátéka volt a trónon - uralmának egy Istentől irányított malomkő vetett véget. Ezzel szemben Jefte, egy szajha törvénytelen gyermeke buzgón vezette Isten útján Izráelt - bár buzgalma őt is bajba juttatta.

9.Fejezet: Gonosz indíték; Abímélek

10.Fejezet: Könyörtelen ellenség; Tólá és Jáír

11.Fejezet: Elkötelezett vezető; Jefte

12.Fejezet: A kritikus pont; Ibcán, Élón, Abdón

NAPI ÚTRAVALÓ * ,,Egy férfit az mér le, ha hatalomhoz jut." Ezekben a szavakban - melyeket évszázadokkal ezelőtt egy görög filozófus fogalmazott meg - nem kevés igazság van, főleg Abímelekre alkalmazva. Ha személyét kizárólag az alapján mérjük, hogy mit tett a hatalmával, elég alacsony pontszám jön ki. Abímelek taktikája egyszerre brutális és ostoba: először megöli testvéreit, majd magához hasonlókkal veszi körbe magát. Az eredmény előre megjósolható és siralmas.
Könnyű Abímelek cselekedetei alapján levonni a következtetést: ,,Én soha nem tennék ilyesmit!" De gondolj bele egy pillanatra a hatalom felhasználásának (vagy az azzal való visszaélésnek) ezerféle módjába: féligazságot mondani, csak a ,,megfelelő" emberekkel mutatkozni, felhasználni másokat a siker elérése érdekében. Habár ezek nem annyira erőszakos dolgok, mint Abímelek cselekedetei, mégis ellentétben állnak Krisztus tanításának szellemével: ,,Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok." (Máté 23,11)
Napi csendességed végéhez közeledve keress Gedeon életéből pozitív, illetve Abímélek életéből negatív alapelveket! Hogyan használhatnád fel az Istentől kapott hatalmat és befolyást az ő dicsőségére?

BETEKINTÉS * GYILKOS NYELVTÖRŐK - Efraim leverését követően a gileádiak elfoglalták a Jordán gázlóit, hogy megakadályozzák a visszavonuló sereg hazatérését. Minden férfinak, aki át akart kelni, ki kellett mondania a sibbólet szót. Akik az s betűt sz-nek mondták, azokat kivégezték, mert a kiejtésük elárulta, hogy efraimiak.

Soha nem állítottak még emlékszobrot olyan férfinak vagy nőnek, aki megelégedett a középszerűséggel.

Bruce H. Wilkinson
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 13 
2017.02 2017. Március 2017.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 603 db bejegyzés
e év: 7303 db bejegyzés
Összes: 19685 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1065
  • e Hét: 13134
  • e Hónap: 34803
  • e Év: 73715
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.