Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 22 
Evangélizáció után
  2017-03-03 19:04:34, péntek
 
  Evangélizáció után

Ünnepi érzés, szívremegtető,
lesz-e belőled köznapi erő?
Könny, mely kibuggyansz szent öröm miatt,
versz-e az égig szivárványhidat?
És hálakutad lesz-e majd a szív,
ha balga vágy a bűnbe visszahív,
és mondhatatlan szomjúság gyötör?
Áttörsz-e majd a hús-vér börtönön
a hit növekvő, izmos szárnyain
az ég felé, hol elmarad a kín?!

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Nem hiába
  2017-03-03 18:07:09, péntek
 
  Nem hiába
(1Kor 15,58)


Építeni szeretnék, Uram!
s munkavezetőnek hívlak.
Mesternek,
hisz a szegletkövet
már rég letetted
Te magad,
s ingyen adtad.

Mit építsek hát rája?

Reggel hívlak, s elmondom:
én vagyok a kő, Te az élet
s Veled élővé leszek -
Kezedben csak eszköz,
az anyag is a Tied.
Hadd építsek,
én kérdezlek, Te felelsz
s életutak emelkednek!

Délben, ha megállok
- számvetésre - felmérésre -
érintésed arra késztet,
- még egy ezüst, még egy arany
legyen készen,
fülbe - szívbe juttatni
szép csengéssel...
s még sok drágakövet letenni
szegény, üres kézbe...
Este, ha megpihenek,
s körülnézek,
megköszönöm segítséged.

S mert hívtalak reggel
- fa, széna, pozdorja
használatlan hever -,
mert Te vagy a Mester
s megáldottál sok sikerrel!

Apró kövecskéim,
csekély ezüst, arany
naggyá lettek,
fényt kaptak -
Szereteted mennyországot teremtett,
hol szó és tett csillagként fénylenek.

"Igyekezetem nem volt hiába" - mondom,
s egyre látom:
áldott kezedben én is templommá lettem,
Isten hajlékává tett Szellemed,
- áldozataim bár lennének kedvesek,

Jézus Krisztusban - Előtted!

Anna Mária Seidel
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Hangya a porban
  2017-03-03 17:47:47, péntek
 
  Hangya a porban


Nézem a hangyát lenn a porban,
s Valaki a magasból engem néz.
Nekem göröngy... hegy a hangyának.
Nekem hegy... a Magasságosnak
parányi porszem az egész.

S míg én a hangyát észre sem veszem,
nem fáj a veszte sem,
néha eltaposom lenn az úton,
s nem is tudom,
addig Ő, akinek hatalmát zengem,
szemmel tart engem,
vezet szüntelen.
Fel sem foghatja ezt a titkot
parányi hangya-értelem.

Ó, Istenem!
Én, haszontalan, kicsi hangyád,
ki ugyan megérdemelné,
ha eltaposnád, cserben hagynád,
szívemet hozzád emelem.
És téged áldalak
most... ínségek sötét hegye alatt...
Hisz neked porszem az egész.

Nézem a hangyát lenn a porban...
és szemed a magasból engem néz.

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Hozzád könyörgöm, Istenem...
  2017-03-03 17:09:49, péntek
 
  Hozzád könyörgöm, Istenem...


Hozzád könyörgöm, Istenem:
Csak hozzád forduljon szerelmem;
Égő bánatom mardosó fájdalma,
Benned leljen örök vigaszra!

Bűnbánattal esedező szívem,
Kegyelmet Nálad kap, hiszem!
Te drága Fiadat áldozád értünk,
Mert mi bűnös utakra tértünk!

Fogadd hát hálánkat, könyörgésünket,
Hogy bűneinkből megtérünk, ígéretünket!
Fiad vére ne folyjon hiába,
Ezért bocsátkozunk ma imába

Kovács Hajnal
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Ki tudja?...
  2017-03-03 10:01:24, péntek
 
  ,,Ki tudja? talán visszatér és megengesztelődik az Isten és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el!".
Jónás könyve, 3,9.

Ez volt a niniveiek utolsó reménye: ,,Ki tudja, talán megtér és elváltoztatja Isten a gonoszt, hogy elfordulván haragjának búsulásától el ne vesszünk". Jónás könyve rendkívül vigasztaló volt mindig azokra kik kétségben voltak koruk gonoszsága miatt. Ninivé város gonoszsága épp oly nagy volt, mint hatalma. Ha közülünk valamely kishitűnek azt parancsolták volna, hogy széjjel járjon e városban, számlálja meg annak tornyait, és nézze meg tiszta napfénynél a lakók gonoszságát, akkor ím így kiáltana fel: Jaj! jaj! mennyire alásüllyedt e város a bálványimádásban, a bűn oly hatalmasan vette körül, mint maga a varos fala! Gondoljatok csak bele, ha ezt a nehéz kérdést intézték volna hozzánk: miként vezethető e város bűnbánatra? Miként lehetne kivitelezni hogy az összes lakossága, a Legmagasságosabbnak imádására hozassék? Nos, ha nem volnánk megmerevedve a kétségtől, ami legvalószínűbb, akkor ott ülnénk legalább félelemtelten és gondolkoznánk a terv fölött. A várost felosztanánk missziókerületekre, és óhajtanánk, nem száz, hanem ezer prédikátort belehelyezni; ez költséget mutatna föl; és mi múlhatatlanul szükségesnek tekintenők számtalan helyiség beszerzését, melyekben az Isten Igéje prédikáltatnék. Helyiségeinknek mindenesetre rendkívül tágasak¬nak kellene lenniük; igen hamar rájönnénk, hogy ha csak egy egész királyság jövedelme nem áll rendelkezésünkre, meg sem kezdhetjük a munkát. És mégis mit mond erre az Úr? Az Úr elveti az ész ítéletét, rendszerét és tervét, melyet a test és vér szőtt össze, és elhív egyetlen embert. Csodalatos vezérlete által elkészíti ez embert missziójára. Először leküldi őt a tenger melyére; azután feljön a mélységből. Eme borzalmas alámerülés megedzi lelkét és tetőtől-talpig fölruházza őt hitbátorsággal. Mi rettenthetné meg a szárazföldön azt, ki a hal gyomrából élve került elő?! Belép a városba, szemei kidüllednek az éppen most feje fölött elvonuló nagy ítéletre való megemlékezés miatt - és szilárd, komoly, átható és ünnepélyes szavakkal kiált: ,,Még negyven nap, és elpusztul Ninive!" .
Oh Isten! ez a te utad? Ez azon eszköz, mely által ama nagy eseményt létrehozod? Egyetlen ember parancsára bűnbánatra hozod Ninivét? Elégséges lesz eme sápadt embernek szava — ki épp most szabadult ki a tengerből —, hogy Ninivét fölbuzdítsa? Oh Isten! ha Te elmentél volna tüzes szekereiden, ha a mennydörgésben szóltál volna, ha megráztad volna alattuk a földet, akkor bizonyára megrettent volna Ninive, - de ezen ember nem termett ám erre a föladatra... Csakhogy amilyen magas az ég a földtől, olyan távol vannak az Ő gondolatai a mi gondolataink¬tól és útai a mi útainktól! Ez az egyetlen ember útra kel, és szinte nyomul a nép őt hallgatni. Tovább halad; a nép egyre növekszik. Amint megállt valamely utca szegletén, megnyíltak a ház ablakai és hallgat¬ták őt az emeletekről, és a terek megteltek néppel amerre és ahová ment! De ő tovább megy, mindig tovább, mígnem az egész város meg¬rendült hatalmas szavaitól. Most a király is maga elé hívatja Jónást és a rendíthetetlen próféta itt is hirdeti Isten fenyegetését. Meg lett a hatalmas benyomás. Az egész nép hamuba és zsákba öltözik, az ember és állat jajkiáltása fölemelkedik Istenhez. A Jehova tiszteltetik, Ninivé megtér.

- Ah kedves testvéreim! itt erős alapot találunk a reményhez. Mit nem tehet meg az Isten! Ne véljétek, hogy neki várnia kell reánk. A leghatalmasabb munkát végrehajtja a legcsekélyebb eszköz által! Egy ember elégséges volna, ha Isten akarná, ez óriási várost fölrázni! Egy ember elégséges volna, egy egész nemzet megtérítésére, ha Isten úgy akarná! Igen, egy egész világrész megrendülhetne egy ember léptei alatt. Nem volna oly magas palota, hová egy ily ember szava föl nem hatolna, nem volna a gonoszságnak oly mélységes örvénye, hol egy ily ember szava nem hallatszanék. A mire nekünk szükségünk van, az, hogy Isten kinyújtsa hatalmas karját! és ki tudna akkor ellene állni? És ha csak egy szamár állcsontot vesz is elő, mégis erősebb Sámsonnál, s ekkor nemcsak halomszámra feküdnének a megsebesültek, hanem város és ország-számra is! Isten a leggyengébb eszközzel is leverné ezreit és millióit! Ó, Isten gyülekezetei! Ne féljetek semmit! Gondoljatok a férfiakra, kiket nektek a múltban adott! Tekintsetek vissza Pálra, gondoljatok Augusztinusra, örvendjetek Luthernek és Calvinnak, dicsekedjetek Whitefield-el és Wesley-vel és gondoljátok meg, hogy ezek is egyes emberek voltak, kik által Isten nagy dolgokat vitt végbe, kiknek emlékük ki nem hal, míg e világ csak létezik.


C.H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Biblia
  2017-03-03 09:51:12, péntek
 
  "Függetlenül attól, hogy mennyire kötnek le minket mindenféle keresztyén elfoglaltságok, nem szabad elfelejtenünk, hogy a Szentírással való fegyelmezett táplálkozás jelenti azt a gyakorlatot, amely a legnagyobb változást hozhatja életünkben."

- Donald S. Whitney -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Biblia
  2017-03-03 09:50:05, péntek
 
  "Lelkipásztori gyakorlatom alátámasztja azokat a felméréseket, amelyek gyakran felfedik, hogy számos meggyőződéses keresztyén alig ismeri jobban a Bibliát, mint azok a harmadik világbeli keresztyének, akik a Szentírás egyetlen töredékével sem rendelkeznek."

- Donald S. Whitney -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Isten Igéjével való táplálkozás
  2017-03-03 09:45:40, péntek
 
  "Egyetlen lelki diszciplína sem fontosabb, mint az Isten Igéjével való táplálkozás. Ezt semmi sem helyettesítheti. A Szentírás kínálta tej és szilárd eledel étrendje nélkül egyszerűen nem létezik egészséges keresztyén élet. Ennek okai nyilvánvalók. Isten a Bibliában beszél magáról, és különösen Jézus Krisztusról, aki a testet öltött Isten. A Biblia fejti ki nekünk Isten törvényét, és mutatja meg, hogy ezt mindnyájan megszegtük. A Szentírásból tudjuk meg, hogy Krisztus bűntelenül meghalt, önként helyettesítve Isten törvényének megszegőit, és az Istennel való kapcsolatunk helyreállításához, bűnbánatot kell tartanunk, és hinnünk kell Jézusban. A Szentírásban találjuk meg, hogyan élhetünk olyan életet, amely tetszik Istennek, és ami számunkra is jó és örömteli. Ezeknek a végtelenül fontos ismereteknek egyike sem található meg máshol, csakis a Bibliában. Ezért ahhoz, hogy ismerjük Istent és istenfélő életet éljünk, ismernünk kell Isten Igéjét - és közvetlen, bensőséges kapcsolatban kell lennünk vele."

- Donald S. Whitney -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Az igaz lelkiség
  2017-03-03 09:43:58, péntek
 
  "Az igaz lelkiség azt feltételezi, hogy Isten mindig tesz valamit, mielőtt mi azt tudnánk. A feladatunk nem az, hogy rávegyük Istent, hogy tegye meg azt, amit mi úgy gondolunk, hogy meg kellene tenni, hanem az, hogy legyünk éberek és vegyük észre, hogy mit cselekszik az Isten, hogy arra válaszolni tudjunk, részt tudjunk venni benne, és örvendhessünk neki."

Eugene Peterson
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
A feleségnek az a feladata...
  2017-03-03 09:40:34, péntek
 
  "A feleségnek az a feladata, hogy kiegészítse férjét, Istennek pedig az a szándéka, hogy szentté tegye őt. Nem csodálatos ez? Isten azért adott feleséget a férfi mellé, hogy szeresse, boldoggá tegye, építse őt. A Szentlélek Istennek nincs szüksége arra, hogy a feleség próbálja meg az Ő munkáját elvégezni. Ő egyedül is véghez tudja vinni a szükséges változásokat férjünk életében. Istennek különleges, egyedülálló terve van minden személyre és minden házasságra. Időzítése eltérhet a miénkétől, de biztosak lehetünk benne, hogy Ő végzi, és el is végzi munkáját. Hidd el nekem, hogy az emberi módon kieröltetett változás nem vezet jóra. Isten viszont garantálja az eredményt. Miért ne vennénk néhány ötletet Tőle?"

- Linda Dillow -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 22 
2017.02 2017. Március 2017.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 4 db bejegyzés
e hónap: 603 db bejegyzés
e év: 7303 db bejegyzés
Összes: 17626 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 488
  • e Hét: 1801
  • e Hónap: 11708
  • e Év: 579455
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.