Regisztráció  Belépés
ronix.blog.xfree.hu
"Ha élni akarsz, két karod legyen a híd, és szavad olyan, ami épít - de kell, hogy példa is légy hordozva mások terhét. Csapóné Ágoston Veronika
2008.06.27
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
Augusztus 20. István, Vajk névnap.
  2017-08-20 19:44:37, vasárnap
 
 Augusztus 20. István névnap.
Államalapító szent királyunk, István ünnepe.
I. István vagy Szent István, születési nevén Vajk (969 körül - 1038. augusztus 15.) az utolsó magyar nagyfejedelem és az első magyar király. A keresztény magyar állam megteremtője, az egyik első magyar katolikus szent, a magyar és az európai történelem kiemelkedő alakja.
Augusztus 20. Évtizedeken keresztül elsősorban volt az alkotmány, másodsorban az új kenyér napja, Szent Istvánról csak elvétve esett szó. A rendszerváltozás óta ismét Szent István napjaként, legfőbb állami ünnepünkként üljük meg.
I. Istvánt 1083. augusztus 20-án avatták szentté a fejérvári bazilikában, de csak később, Nagy Lajos uralkodásának idején került be ez a nap - egyházi ünnepként - a naptárakba, hogy aztán később Mária Terézia nemzeti ünneppé nyilvánítsa. A negyvennyolcas forradalom és szabadságharc bukása után megtiltották Szent István napjának ünneplését. 1860-tól újra voltak a hatalom által eltűrt megemlékezések (az első országos tüntetésbe torkollott). Majd évekig tartó viták után, 1891-ben a képviselőház hivatalosan is nemzeti ünneppé nyilvánította, Ferenc József pedig munkaszünetet rendelt el erre a napra.
 
 
0 komment , kategória:   #Névnap, születésnap  
Augusztus 20. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 10.VASÁRNAP
  2017-08-20 19:39:37, vasárnap
 
 A mai nap igéi
Augusztus 20.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 10. (JERUZSÁLEM) VASÁRNAP

Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép, amelyet örökségül választott. (Zsolt 33,12)

De akik szeretnek, [Uram,] legyenek olyanok, mint a felkelő nap ereje teljében! (Bír 5,31b)

Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. (Ef 5,8)

--------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Lelki útravaló a mai napra

Augusztus 20.
Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte, azt kérdezte tőle: "Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" Jézus így szólt hozzá: "Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat." Az pedig ezt mondta neki: "Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva." (Mk 10,17-20)

A rekordok könyve tele van részben figyelemreméltó, részben szánalmasan nevetséges emberi csúcsteljesítményekkel. A sportolók állandóan túlszárnyalják az elődök által elért szinteket, eredményeik előtt a kevésbé tájékozott ember is leveszi a kalapját. Máskor meg, egyre gyakrabban döbbenettel állunk meg a híres futballjátékosok hirtelen halálhíre hallatán. Valahol Európában elkészítik a történelem eddigi leghosszabb kolbászát vagy legnagyobb tortáját, a világ másik része pedig éhezik. A rekorddöntögetés mögött megkérdőjelezhető gondolkodás áll: az ember előtt nincs akadály. Mindent elérhet, mindent legyőzhet. Az ember mindenre képes!

Lehet, hogy így gondolkodott ez a mindenki által "gazdag ifjúnak" nevezett ember is? El fogom nyerni az örök életet, mihelyt megtudom, hogyan lehetséges! Kívánsága szimpatikus. Elindult Jézushoz, sőt futott. Térdre is borult előtte. S bár gazdag, nem elégedett mindazzal, amit ez a földi élet nyújt. Többre vágyott, az örök életre. Ezért kérdezte Jézust, azt, aki az örök élet ügyében mindenkinél illetékesebb. Magatartása követésre méltó.

Jézus nem azért jött, hogy Isten törvényét eltörölje, hanem hogy betöltse. Ezért figyelmeztette emberünket a Tízparancsolatra. Talán szándékosan csak "a második kőtábla" törvényeire, a felebarátainkkal kapcsolatos kötelességeinkre. "Mindezeket ő megtartotta - hangzott a válasz - ifjúságától fogva." Ha ezt Jézus nem vonta kétségbe, mi sem tehetjük. Hiszen a törvény eredeti szövegét tekintve, a Hegyi beszédben található jézusi magyarázatra nem gondolva, még el is képzelhető az illető törvénykövető élete. Akkor viszont mi űzte oda Jézushoz, mi roskasztotta őt térdre előtte? Úgy látszik, mégsem volt egészen biztos önmagában.
Szíve mélyén sejthette azt, amit Jézustól tudunk: az örök életet semmiféle emberi teljesítmény nem biztosítja. Igyekezni lehet, de csak ajándékként kapható.

Uram!
Köszönöm, hogy az örök élet utáni vágyat szívembe ültetted. Bocsásd meg, hogy azt gondoltam, életem teljesítményei méltóvá tesznek annak elnyerésére. Adj nyitott szemeket, hogy ne csak a jót, a rosszat is, a hiányosságokat is észrevegyem életemben. Amit pedig nekem ajándékozol, szeretném hálásan fogadni. Ámen.

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.
Lelki útravalónk az Északi Egyházkerület lelkészei által szerkesztett IgeIdő c. kötetből való
 
 
0 komment , kategória:  2017.ÁLDOTT VASÁRNAPOT  
Cseri Kálmán - AZ ÁLLAM
  2017-08-20 14:22:58, vasárnap
 
 Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai.

Az állam

"Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak..., mert Isten szolgája az a te javadra. "(Róm 13,1.4)

Amikor az ország az államalapításra emlékezik, akkor jó, ha megnézzük, mit tanít a Szentírás az államról, a hatóságról, a hatalomról, a felsőségnek való engedelmességről.
A Biblia szerint az állam léte Isten gondviselő szeretetében gyökerezik. Isten adott hatalmat a hatóság kezébe, hogy a rosszat fékezze, és a jót védje, erősítse. Sajnos ez is a bűneset miatt vált szükségessé, mert amikor az emberek fellázadtak Isten ellen, egymásnak is ellenségévé lettek. Az elszabadult bűn fékezésére, az igazság valamelyest érvényesítésére jött létre az állam. Az önkényes önbíráskodás, az ököljog lehetetlenné tenné az emberi együttélést.

Ennek érdekében viszont kénytelen néha erőszakot is alkalmazni. ,,Nem ok nélkül viseli a kardot" - írja tovább alapigénk. A hatalmat azonban mindenkinek Isten iránti felelősséggel kell használnia, mert ő adja azt. Ezért kell a hatóságnak engedelmeskednünk. Viszont ha a hatóság nem arra használja a hatalmát, amire kapta, Isten visszaveszi tőle, és megítéli. Sem a totális állam, sem a népszuverenitás nem Istentől adott rend. A nép szava nem Isten szava.

A hívő ember feladata az, hogy engedelmeskedjék a hatóságnak mint Istentől rendelt felsőségnek, imádkozzék a hatalmon levőkért (1Tim 2,1-3!), ha pedig a hatóság Isten parancsaival ellenkező utasítást ad, akkor merje mondani: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek (ApCsel 5,29). A keresztény ember Istentől kapott hatalmával a családban és a munkahelyén is felelősen él, nem hatalmaskodik, nem nézi tétlenül a bűn rombolását, hanem tevékenyen részt vesz a jó előmozdításában. Mindebből következik az egymás iránti tisztelet, a ránk bízottakról való gondoskodás, a közös értékek védelme - egyszóval az Isten előtti felelősséggel folytatott élet.

Legyek én is Isten szolgája - mások javára!
 
 
0 komment , kategória:  2017. CSERI KÁLMÁN IGEHIRDETÉS  
Szilágyi Domokos - ÚJ KENYÉR
  2017-08-20 14:21:01, vasárnap
 
 Új kenyér

Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér-
Honnan van az új kenyér?

Három traktor földet szántott,
a vetőgép búzát vetett,
felhő hullatta az esőt,
nap hullatta a meleget.

Szökkent a szár szép magasra,
jött a kombájn, learatta,
learatta, kicsépelte,
a gőzmalom megőrölte,
teherkocsi hazahozta,
anya pedig megsütötte

Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér.

Szilágyi Domokos
 
 
0 komment , kategória:  2017. JELES N.,HÚSVÉT, PÜNKÖSD  
Augsztus 20. AZ ÜNNEP JEGYÉBEN...
  2017-08-20 14:18:15, vasárnap
 
 AZ ÜNNEP JEGYÉBEN....

Ma, augusztus 20-án Szent István királyunkra, áldozatos életútjára és a szuverén, európai magyar állam neki köszönhető megszületésére emlékezünk.

Az egyik legrégibb magyar ünnepnap: a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja.
I. István király szentté avatásának napjára, a magyar nép 1083. augusztus 20-ára évszázadok óta kegyelettel emlékezik.

Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész Kárpát-medencére kiterjedő keresztény magyar államot, és az ezer éves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Ő szervezte meg a magyar keresztény egyházat.
Államalapító Szent István ünnepe, amely a hagyomány szerint egyben az új kenyér napja nemzeti ünnep.
Az Országgyűlés döntése értelmében 1991-től augusztus 20-a a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe is.
 
 
0 komment , kategória:  2017. JELES N.,HÚSVÉT, PÜNKÖSD  
Boldog 1017.születésnapot Magyarország!
  2017-08-20 14:14:51, vasárnap
 
 Boldog 1017.születésnapot Magyarország!

"Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség."

Szent István szavaival kívánok minden honfitársamnak békés,örömteli ünnepet állam alapításunk évfordulóján
 
 
0 komment , kategória:  2017. JELES N.,HÚSVÉT, PÜNKÖSD  
Augusztus 20. BÉKÉS, ÖRÖMTELI ÜNNEPET MINDENKINEK!
  2017-08-20 14:12:13, vasárnap
 
 BÉKÉS, ÖRÖMTELI ÜNNEPET MINDENKINEK!
 
 
0 komment , kategória:  2017. JELES N.,HÚSVÉT, PÜNKÖSD  
Vasárnap van! AZ ÚR LEGYEN VELETEK!
  2017-08-20 14:10:48, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  2017.ÁLDOTT VASÁRNAPOT  
Áldott Vasárnapot!
  2017-08-20 14:08:57, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  2017.ÁLDOTT VASÁRNAPOT  
Vasárnap van!
  2017-08-20 14:07:48, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  2017.ÁLDOTT VASÁRNAPOT  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
2017.07 2017. Augusztus 2017.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 378 db bejegyzés
e év: 4898 db bejegyzés
Összes: 34875 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 622
  • e Hét: 3030
  • e Hónap: 31996
  • e Év: 777618
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.