Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Holnap vasárnap! (évközi 24. vas A év)
  2017-09-16 23:43:21, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, kinek határozott
és megfellebbezhetetlen parancsa így szól:
,,Nem mondom, hogy hétszer,
hanem hetvenszer hétszer!" (Mt 18, 22) -
- kell megbocsátani annak, aki megbántott.
Csak a megbocsátás lehet a helyes megoldás.
Csak Isten segítségével tudunk
ebben a helyzetben helyesen cselekedni,
és megszabadulni a megbántás
és megbántódás nehéz terhétől.
Csak a megbocsátó lelkület
segíthet a bennünk lévő feszültséget oldani.
Szinte fizikai megkönnyebbülést is adva.
Nem egyszer és nem kétszer, -
hanem hetvenszer hétszer,
ami a keleti gondolkodásban
a teljességet, - a mindig -et jelenti

Ezzel a mondatával az Úr, - Péternek válaszol.
Aki arról érdeklődött,
hányszor kell megbocsátani
a másik embertől elszenvedett megbántást.
Jézus szerint nincs határ,
- mindig meg kell bocsátani.
Ő a szüntelen, a feltétel nélküli megbocsátást kéri,
mert csak ez képes megszakítani
a gyűlölködés ördögi körét.
A megbocsátás nem egyenlő az elfelejtéssel,
melynek úgy tűnik, valóban nem vagyunk urai.
Nem valamiféle gyengeség, mely félelemből
nem akar tudomást szerezni az igaztalanságról..
A megbocsátás nem egyfajta közömbösség,
hanem tudatos és szabad tett.
Azt, aki rosszat tett nekünk,
- ennek ellenére, - elfogadjuk olyannak, amilyen.
Mint ahogyan a jó Isten is elfogad bennünket,
ellene vétő bűnösöket.

A sértésre nem sértéssel válaszolunk,
hanem a sértésen felülemelkedő megbocsátással.
Ezzel ő is aki megbántott, - de mi magunk is,
újra és újra, - új életet kezdünk.
Olyan jövő következik be erre,
amiben már nem a rosszé az utolsó szó,
hanem a jóé.
A minket megbántó gesztust,
vagy akár egy-egy szúrós megjegyzést,
nem viszonozzuk sértéssel.
Azokkal kell elsősorban így tennünk,
- családunkban, munkahelyünkön,
iskolában vagy közösségeinkben, -
akikkel összeköt az egymás melletti élet.
Ekkor kell előttünk álljon a jézusi parancs,
mert csakis úgy tartható fenn a béke és egység,
ha újra meg újra megbocsátunk.
Ez nem könnyű?
Valóban nem könnyű!
Ám pont ebben van kereszténységünk szépsége.
Újra és újra kezdve, - éljünk így, -
ennek szellemében.
A szív békéje és túlcsorduló,
eddig ismeretlen öröm tölt el majd bennünket.


Szeretettel: Árpád
Újra ott jártam, - hol találkozik az ég a földdel. Régi útjaim beszámolója:


Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
A sumir és a magyar istenhit
  2017-09-16 23:32:56, szombat
 
  Az un. vándorlások korabeli magyarság hitéről és vallásáról a mai történelemkönyvek, annyit jegyeznek meg, hogy a magyarok ismerték ugyan a kereszténységet, de pogányok voltak. Pedig egyáltalán ,,nem voltak a mai értelemben vett isten nélküli pogányok. Hívők voltak mindig. Nem a Napot, a Holdat stb. imádták hanem a Napban, a földben stb. megnyilvánuló egyetlen teremtő istent"[2], mondhatnók úgy is, hogy az egyetlen teremtő isteni erőt.
1. A Nap, a megyaszói református templom festett mennyezetkazettáján, (1735 Miskolc, Herman Ottó Múzeum)

A Thuróczy-krónikában Árpád egy istenhez könyörög. Theophülaktosz Szimokattész elismeri, hogy ,,a turkok, azaz a magyarok a világ teremtőjét uralták [tartották úrnak], annak áldoztak, de egyszersmind a természeti erőket, az elemeket is tiszteletben tarták."[3] Nem a különböző isteneket, nem az eget imádták, hanem az ég fő urát, a világ teremtőjét, a mindent tudót és látót, és láthatatlan legfőbb lényt, a Teremtőt.
Pontosan ugyanezek jellemezték a mintegy 5-6 ezer évvel ezelőtt a mezopotámiai sumir nép hitét, vallásos felfogását. Mondják, a sumirok többistenhívők voltak, holott valójában egyetlen istent imádtak, a többit csak tisztelték. A látszólagos politeizmus (sokistenhit) oka, hogy a láthatatlan szellemi erő részekre bontatik, és az egyetlen, a legfőbb isteni erő a különféle természeti tüneményekben másképp és másképp nyilvánul meg. E különféleképpen megmutatkozó isteni erőt az emberek a könnyebb megértés végett megszemélyesítették és istenalakok formájában igazították magukhoz.
2. Középütt UD, a megszemélyesített Napisten fellép az ég keleti kapujánál levő nagy hegyre. A sugárzása ellen az emberek pajzsokkal védekeznek. A t szabad szemmel a Napba nem szabad belenézni, mert maradandó szemkárosodást okoz. (pecséthenger-nyomat, British Museum - therealsamizdat.com)

A mezopotámiai sumir népet nem rokonnépnek, hanem közvetlen elődünknek kell tartani, hiszen mind nyelvileg, mint lelkileg annyira hasonlatosak, szinte azonosak a mai Kárpát-medencei magyarsággal, amit véletlen nem szülhetett, hanem csak egyenesági leszármazás.

3. A Nap és a Hold (dél-szibériai sámándob - mirtesen.ru)

A finnugrizmust a magyarság életében még stációnak sem lehet nevezni. A magyar és a finnugor népek közt nyelvileg valóban sok a hasonlóság, de az elődeink bizonyíthatóan nem nyelvi-műveltségbeli átvevők, hanem átadók voltak, ezt elfogadván a helyére kerül minden. Ezzel talán befolyásolni lehetne a megcsontosodott külországi tudós körök véleményét, hogy a magyarság nem betolakodó a saját hazájában, hanem Árpád vezér szavaival élve őseitől örökölt jogos öröksége a Kárpát-medence.
A sumir vallás a kozmikus harmónia elfogadásán alapul. Arra a felismerésre és hitre épül, hogy a Világmindenség olyan törvények és alapelvek szerint rendeztetett be, amely mind az égben, mind a földön, nagyban és kicsiben teljesen azonos elvek alapján működik. Minden, bármi apró is legyen, a nagy egésznek másolata, s mindkettőben azonos erők működnek. A törvényszerűség mindenütt ugyanaz, és a világunk mintegy része, tükörképe a másik résznek a nagy egésznek.
4. Kassita határkő, a kudurru, a tetején az égi óceánban az az égi Euphratesz, az Eridanus által körülkerített Nap, a Hold és a Vénusz - archaicwonder.tumblr.com)

Ez a magyarság régi hitében is megvan. A dozmati regősének az égi harmóniát tükrözi vissza és hozza emberközelbe: ,,Amott kerekedik egy fényes nagy út, amott keletkezik egy halastó állás...", vagyis kibontakoznak az égen az Állatöv csillagképei, a Halak, a Vízöntő...
A sumirok hite szerint a földi dolgok, jelenségek megfelelőinek az égben kell lennie. A földi választott ország párhuzama az égben van, s mint az ég egy bizonyos részén, ugyanúgy uralkodik és igazgat a földi országában mindent a világ valódi ura. E hiten alapul a szakrális (szentséges) királyság intézménye. A földi uralkodó az ég urával, Istennel van kapcsolatban, neki tartozik számadással népéről, népe boldogulásáról.
Az Árpádházi királyaink még szentséges (szakrális) uralkodók voltak; ám amint távolodtak, szakadtak el őseik hitétől, Istenétől, akkor jöttek országos bajok, jött ránk a tatár, a török, a német, az orosz és még ki tudja milyen népség...
A vallásban rejlik a kozmosz tanítása. A vallás a kozmikus tudás része, az istenség anyagi megnyilvánulása. Az égitesteknek az istenekkel való azonosítása szabja meg a vallás asztrális jellegét. Az istenek az égen látható csillagokban testesülnek meg. A Teremtő kijelentési eszközei, a 36 tanácsadó csillag, általuk hirdeti ki tanácsait az emberiségnek. Akarattal nem kényszerít (hacsak a természeti csapások nem azok), hanem tanácsol, s az ember bánhatja, ha nem fogadja meg. A csillagok járása élet vagy időleges halál képében szabályozza az ember sorsát. Ennek ellenére az istenek mégis többek megszemélyesített képmásaiknál: a természetet is szabályozni tudó, az emberi nem sorsáról való gondoskodásban megnyilvánuló, erkölcsi tulajdonságokkal rendelkező, magasabb akarattal bíró szellemi lények.
5. Mai rábaközi életfa-hímzésen a világ három szintje: A felső világ közepén van a nap, alatta a madaras levegőég, alul pedig a földet jelképező váza és a lehajló virágok (weddingdesign.hu)

A sumirok az életük minden vonatkozásában a kozmikus rendhez igazodtak. Vallásos követelmény volt, hogy az Isten minden teremtménynek egyformán ura legyen, és belső lényegéből kifolyólag állandó elv szerint működjön. Ez pedig a szeretet, a pártatlanság és az igazság.
A régi magyarok is ez elv szerint éltek. Az ókori írásos emlékek úgy emlékeznek meg elődeinkről, hogy ,,a jótörvényű szkíták". Kőrösi Csoma Sándor egyik levelében írja, hogy India a jugarok (szkíták) országából kapta a törvényeket.
A mitológiai rendszer az égi csillagtünemények több évezredes megfigyelésének eredménye. Ezt próbálta az ember magához igazítani, tudván azt, hogy a csillagok Isten szemmel látható kijelentései, ezért az ég ismerete az egész vallásos rendszer alapja. A magyar paraszt- és pásztorember minden tevékenységében igazodott az éghez: Hajnali három körül, amikor a Kaszáscsillag (Orion) feljött az égre kaszálni indult, mert a harmatos fűben jobban húzott a kasza stb.
Az istenek működési köréről a sumiroknak teljesen tiszta képzetük volt. Ezt mutatják a fennmaradt mezopotámiai mitikus emlékek. A sumir mítoszok kozmikus jellegűek. A Világmindenség eredetét és rendjét mutatják. Megszemélyesítve mondják el a Naprendszer és az égitestek létrejöttét (Enuma elis), mozgásuk hatását a Földre és az emberi életre. A mítoszokból kitűnik, miként látták bolygókból lett isteneik legfőbb tevékenységét, hogyan képzelték el az emberekhez való viszonyukat.
Az igazi mítosz-költészet idegen a sémi szellemtől. A babiloni-asszír nép nem maga termelte ki ezeket, hanem átvette a sumiroktól. Ezt bizonyítja a mítoszok istenvilága, helyi meghatározottsága, ami az babiloni-asszír szövegezés ellenére is határozottan felismerhető sumir jellegű fogalmazás.
A történeti kor kezdetén a sumirok vallásában határozott körvonalú istenkör figyelhető meg, de emellett megszámlálhatatlan sokaságú az alsóbbrendű szellem is. Ezek megléte az őskori vallásos hitre utal.
Az istenek valamilyen különleges ok miatt a szellemek közül kiemelkedtek, míg a démonok megmaradtak alsóbbrendű, de önálló szellemeknek. A démonikus szellemek nemcsak egyesével, hanem csoportosan is működő, önálló lények, bár az emberek megkísérlik őket alárendelt viszonyba hozni valamelyik nagy istennel, esetleg a Föld és az Ég urával.
A templomokban és a szent helyeken minden felső- és alsórangú istent imákkal, áldozatokkal tiszteltek, illetve engeszteltek ki. Ráolvasó- és varázs-szövegekkel próbálták rontó, ártó hatásukat elhárítani. Ezeket a szertartásokat az ünnepeken végezték el. Számtalan ünnep volt, minden istennek megvolt a maga ünnepnapja. A földi ünnepek az égiek másai voltak. A sumirok mindent, ,,ami életük mércéje volt a kozmikus erő rendjének rendelték alá: amikor az Égen ünnep volt, a Földön is ünnepeltek".[4]
6. A világ teremtésének folyamatábrája az ékiratos teremtésmítosz szerint. A vonalvezetése olyan, mint a matyórózsáé[5]

Az istenvilághoz való viszonyuk szerint a szellemek az embereknek jó- vagy rosszakarói. A jóindulatúak az embereket védik, ezek a védő szellemek; a kereszténységben belőlük lesznek az angyalok. A rosszindulatúak pedig bajokat, betegséget, sőt halált is zúdítanak rájuk.
A mindenkori politikai manipuláció hatására a jó és a segítő istenek rontó, ártó lényekké változhatnak át.
Sirburlaki város védistenének Ningirsu-nak és asszonyának és Bau istennőnek hét leánya volt. E leányok feladatkörüket tekintve azonosak a magyar néphit boldogasszonyaival. Az egyik az élet adója, a másik a védője, a harmadik a termékenység, majd a növények szaporítása, az állatok szaporodása, a magzat és a gyermekágyas asszonyok óvó védő istnasszonya. A sumiroknál még jószándékú, segítő, óvó, védő istennők. A sémita babiloni-asszír korban már gonosz, rontó démonok. Feltehetően a hét magyar ártó istennő, a hét szépasszony, akiknek a nevét csak kedveskedve szabadott kiejteni, innen eredeztethető. Kálmány Lajos néprajztudós szerint eredetileg a magyar szépasszonyok is óvó-védő istenasszonyok voltak. A magyar nép nem hagyta megcsúfolni a boldogasszonyait, hanem teremtett hozzájuk még hetet, a szépasszonyokat.
7. Bau (Istar?) istennő, az ég és föld királynője (terrakotta dombormű, Kr. e. II. évzred, Esnunna, Louvre, Paris - wikipedia.org)

Az istenek erkölcsi jellegéből következően az embereknek nemcsak a boldogulásuk miatt volt fontos az isteni akarat ismerete, hanem, hogy oktalan cselekedeteikkel ne idézzék elő az istenek haragját, és az életvitelükkel méltók legyenek az az istenek jóindulatára. Ezért naponta áldoztak isteneiknek. A napi istenáldozat jobbára élelmiszer, húsfélék, sör, bor, tej, kenyér, datolya stb.volt. Az istenek víz menti tiszteleti helyén tartott áldozati szertartást a pap és a templom személyzete, a hun-magyaroknál a táltos vezette. A szertartásokat csak vízforrásnál, folyónál, tónál tarthatták, ahol nem volt természetes víz, ott csatornán, vezetéken keresztül a templom épületébe vezették a vizet. A sumir templom víz mellé, sőt vízforrásra, kútra épült.
A káld-sumirokhoz hasonlóan a régi magyarok is víz mellett, védett tisztásokon áldoztak istennek. Cornides kéziratgyűjteményének egyik 1190-es oklevele szerint ,,az aldó kúthely név egykor bizonyosan áldozati hely volt víz- vagy kútforrásnál. P. dictus magister is írja Ond, Ketel, Tarcal vezérről, hogy a tarcali hegyen fehér lovat áldoztak - magnum aldumas fecerunt"[6].
A templomban nemcsak az ünnepnapokon, hanem máskor is, többszáz személy étkezéséről kellett gondoskodni. Az áldozati állat nagysága az áldozati toron résztvevők számához igazodott (vö. a magyar népszokás ökörsütését). Az ünnepi előkészületet végzők kapták a lakoma legjobb falatjait.
E szokás köszön vissza a magyar népmesékben, miszerint az étket készítő szolgáló vagy a kukta ,,tudatos" tévedésből eszi meg a legjobb falatot pl. az aranytojást tojó tyúkocska varázserejű a májat, zúzáját.
A sumir halotti áldozatok sokban hasonlítanak a régi magyar halotti torokra. Az első halotti tort a temetés napján, a továbbiakat a hónap valamelyik napján, esetleg az évfordulón tartották. A toron, a siratáson mindenkinek részt kellett vennie, miként ma Kárpátalja néhány magyar falujában.
A sumir szövegek minden elhalt léleknek szóló, általános, halotti ünnepről is megemlékeznek, amelyet a hónap egy bizonyos napján tartottak meg (vö. a keresztény mindenszentek ünnepét és a halottak napját).
A ,,primitív" szellemhit maradványát jelzi, hogy a démonok, a holtak lelkei, a természeti tünemények szellemei mindig személyes léttel és meghatározott alakkal képzeltettek el. Az égen-földön mindent megzavaró démonoknak, rossz szellemeknek óriási erőt tulajdonítottak, akik képesek voltak a földön mindent megzavarni, sőt még a nagy istenek uralkodását is vitássá tenni. E szellemeket a TAL-TAS-ok (táltosok), a bölcs urak, az erre hivatott papok, különféle, praktikákkal, szövevényes varázsmódokkal befolyásolták, és tartották távol az emberektől. Ezen kívül gyógyítottak is. Pontosan úgy, mint a régi magyarok örökölt tapasztalattal, tanult tudással rendelkező táltosai,
A sumir jövendőmondókat NI.ZU-k nak hívták. Úgy tűnik a magyar néző szó rejtezik benne. S valóban a jövendőmondókat, a jövőbelátó embereket magyarul nízőnek, látónak mondják. A tisztítópapok a MAS.MAS-ok. E papok feladata volt az áldozati üstök, edények tisztántartása, mosása. E szó is önmagáért beszél, hiszen összecseng a ,,mos" szavunkkal. (állítólag a sumirok nem ejtették az o hangot, mondván a sumir nyelv megfejtését elősegítő nyelvekben nem volt.) Az említetteken kívül még sok megfejtetlen papi elnevezés maradt fenn.
8. Sumir lakoma-előkészület (alabástrom dombormű, Hold templom, Khafajah, Kr. e. 2700- 2600, 20x20 cm, Oriental Institut, Chicago, - oi.Chicago.edu)

Az isteneknek hivatásuk betöltését a szellemhadból, a démonok világából kikerült lények segítették. Ezek nem mindegyike vált istenné, hanem csak kísérő személyzetként, végrehajtóként tartoztak a főbb istenek udvartartásába. Az alsó világ segítői az Anunnakik az éggel is kapcsolatban levő kisebb, talán alsóbbrendú istenek. A felső világé az igigik-é; minden főisten egyben igigi volt . A kiejtése és a jelentése nem különbözik a magyar ,,égi" szótól.
Az istenek tisztelete a vonatkozó kultuszhelyek politikai hatalma szerint változott. Ez azt jelenti, ha más, idegen nép vagy politikai csoportosulás kerített/kerít hatalmába egy országot és ezzel együtt a kultuszhelyeket, akkor a hódítók a megmaradt lakosságra saját isteneik tiszteletét kényszerítette/kényszeríti rá.
I. István magyar király korában a magyarok keresztény hitre való ,,zökkenőmentes" térítése is így zajlott le. Az áttérés ellenére is látszik, hogy a mai judeo-keresztény ,,hitünk külföldi növény, mely nemzetünk regényes gyermekkorával nincs összefűzve"[7], átsüt rajta őseink máig élő természethite.

A cikk Jeremias, Alfred: Handbuch der altorientalischen Geisteskkultur, Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig,1913 nyomán készült (MV)

[2] Lukács atya szíves írásbeli közlése
[3] Kállay Ferenc: A pogány magyarok vallása, Lauffer és Stolp Kvk. Pest, 1861. Hasonmás, Evilath, New York, 1971. 19-20. pp.
[4] Badiny Jós Ferenc: Káldeától Ister-Gamig, III. Orient Pressz Kvk. Budapest, 1997. 14.
[5] Marton Veronika: A káldeai teremtés-mítosz (Enuma elis), Matrona, Győr, 2009. 71. p. - ,,Matyó hímzésű terítő" részlete-origo.hu
[6] Kállay i. m. 179. p.
[7] Madách Imre

Forrás: Link


Marton Veronika sumerológus blogja: Link
 
 
0 komment , kategória:  Marton Veronika  
Takaró Mihály magyarságról, megmaradásról
  2017-09-16 23:19:43, szombat
 
  Takaró Mihály magyarságról, megmaradásról - 2016


Link
 
 
0 komment , kategória:  Takaró Mihály előadásai  
Mihályfalvi János legújabb videói
  2017-09-16 23:15:01, szombat
 
  MAGYAR SZÓ - BODNÁR ÉVA - CREDO - MIHI - 2017


Link


IMÁDKOZZUNK A HAZÁNKÉRT! - HAZÁNK NAGYASSZONYA - MIHI - 2017


Link


TURULMADÁR SEBES SZÁRNYON - SOLTI KÁROLY - MIHI - 2017


Link


Mihi eddig megjelent videói a YouTube-on :


LinkMihi honlapjai változatlanul itt elérhetők:
Azonos tartalommal!

http://www.igazsagok-gazsagok.info/

http://magyarigazsag.serverdomain.info/

http://magyarigazsag.serverdomain.li/
 
 
0 komment , kategória:  MIHÁLYFALVI JÁNOS, MIHI  
Enigmák - Az események hátterében
  2017-09-16 23:09:32, szombat
 
  Enigmák - Az események hátterében - 2017.09.10.


LinkENIGMÁK TV:


Link


Száraz György magazinja, a " Boldog napot " :


Link
 
 
0 komment , kategória:  ENIGMA - ENIGMÁK-Ébredések  
Hihetetlen: SNOWDEN HÁBORÚJA - GLOBÁLIS AGYMOSÁS
  2017-09-16 22:50:02, szombat
 
  Egyelőre még csak a Hihetetlen Magazin Facebook oldalán nézhető:

SNOWDEN HÁBORÚJA - GLOBÁLIS AGYMOSÁS (2017.09.15.)


Link


SNOWDEN HÁBORÚJA - GLOBÁLIS AGYMOSÁS (2017.02.17.)


Link


Edward Snowden évekkel ezelőtt kitálalt. Felfedett egy titkos kormányzati programot, aminek keretein belül az USA titkosszolgálatai elképesztő mértékű megfigyelés alá vették nem csak az amerikai állampolgárokat, hanem szinte mindenkit! A technológia a teljes populációt vizsgálja, és lehetővé teszi, hogy készülékeink a tudtunk nélkül kémkedjenek utánunk. Bekapcsolható mikrofonok, kamerák, böngészési előzmények megtekintése, billentyűleütések figyelése akár valós időben, stb... Snowden azóta üldözött személy, többen a halálát kívánják - csak mert feltárta az emberek előtt az igazságot...A Hihetetlen Magazin korábbi adásai az alábbi linken tekinthetők meg :


Link
 
 
0 komment , kategória:  Hihetetlen  
Az EU migrációs stratégiája a magyarok gyalázásában merül ki
  2017-09-16 22:36:31, szombat
 
  Az EU migrációs stratégiája a magyarok gyalázásában merül ki?- Morvai kérdése Mogherini főbiztoshoz


Link


Tizenkét perces mellébeszéléssel ,,foglalta össze" Mogherini főbiztos, hogyan kíván reagálni az Európai Unió arra, hogy Merkel asszony és maga az Unió biztatására milliónyi migráns érkezik kontinensünkre. ,,Magyarország gyalázása, amit Önök csinálnak, nem fog megoldást hozni" - mutatott rá Morvai Krisztina EP képviselő, közölve Mogherinivel és a képviselőkkel, hogy a magyarság egységes abban, hogy hazánkat meg kell védeni a migrációtól, s ezt nem fogjuk feladni.


Ki a felelős a migrációs/menekültválságért? Magyarország?


Link


Itt lenne az ideje, hogy az Európai Unió a gyökérokokkal (például a fegyveres konfliktusok finanszírozásával és kirobbantásával) foglalkozzon a migrációs válság kapcsán, nem pedig folyamatosan Magyarországot gyalázza és fenyegesse! - Morvai Krisztina felszólalása az Európai Parlament első őszi strasbourgi plenáris ülésén 2017. szeptember 12-én, kedden.


Egész ,,Nagy-Magyarországon" a bátor magyar emberek hozhatnak változást...


Link


Mind ,,csonka-Magyarországon", mind az elszakított területeinken olyan emberek hozhatnak változást, akiknek a szívük és az eszük egyaránt a helyén van... Ez lehetne a mottója a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és Morvai Krisztina EP képviselő közös felvidéki jogvédő-monitorozó útjáról (2016 ősze) szóló újabb tudósításának. Mint a bátor és nemes lelkű tanárember, Fehér István is elmondja: a magyarok - legalábbis számbelileg - egyáltalán nem ,,kisebbségben", hanem abszolút többségben élnek még ma is, elszakított területeink számos pontján, így Észak-Komáromban (Révkomáromban). Annak érdekében, hogy létszámuk és számarányuk ne csökkenjen tovább, és hogy méltóságban és teljes jogúan éljenek szülőföldjükön, egyfelől a bátor és szókimondó emberek nyilvános szerepvállalására lenne szükség, másfelől pedig arra, hogy az Európai Unió és más nemzetközi szervek határozottan megköveteljék az őshonos nemzeti közösségek jogaira vonatkozó normák és nemzetközi szerződések, ajánlások betartását. Ebből következne, hogy Felvidéknek, Délvidéknek, az erdélyi magyarságnak és Kárpátaljának ugyanúgy járna a teljes körű és tényleges autonómia, mint ahogy az teljesen természetes például Dél-Tirolban, Baszkföldön, vagy más európai területeken. Ennek kivívása az anyaországi állami vezetők és állami szervek, a nemzetközi szervezetek, a magyar és európai parlamenti képviselők, a civil szervezetek és általában a bátor, nemes lelkű magyar emberek közös feladata. S egy jó hír: Erdély, Felvidék és Délvidék után készülünk az újabb jogvédő-monitorozó utunkra, ezúttal Kárpátaljára. Természetesen ismét beszámolunk tapasztalatainkról.


Morvai Krisztina honlapja: Link
 
 
0 komment , kategória:  Morvai Krisztina honlapja  
Nk-Trianonról: Patrubány Miklós a KDNP-nél a kampány-nyitány
  2017-09-16 22:26:48, szombat
 
  Nk-Trianonról: Patrubány Miklós a KDNP-nél a kampány-nyitány előestéjén


Link


A kisebbik kormánypárt, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) XV. kerületi szervezete a Trianonról szóló nemzeti konzultáció kampány-nyitányának előestéjén előadásra hívta meg a Magyarok Világszövetségének elnökét. Patrubány Miklós Rákospalotán megtartott előadása, amelyet két órás kérdezz-felelek követett.
 
 
0 komment , kategória:  MVSZ közlemények  
Ukrajna népességének mindössze 67,5 százaléka ukrán
  2017-09-16 22:04:39, szombat
 
  Ukrajna népességének mindössze 67,5 százaléka ukrán anyanyelvű

A Magyar Békekör szombaton erkölcsi támogatásáról biztosította a kárpátaljai magyarokat és az Ukrajnában élő összes nemzeti kisebbséget anyanyelvük szabad használatáért vívott harcukban az új kijevi oktatási törvény ellen. A Békekör elítélte a kijevi hatalmi rendszer nemzetiség-elnyomó politikáját, és az amerikai kormány egyetértését Kijevvel, hogy megfosszák a nemzeti kisebbségeket anyanyelv-használati joguktól.

A Békekör adatokat tett közzé az Ukrajnát alkotó népek sokaságáról, és megírta, hogy a 44.209.733 lelket számláló ország lakosságának mindössze 67,5 százaléka ukrán anyanyelvű, 32,5 százaléka viszont nem az. 29,6 százaléka (7.648.330 ember) orosz anyanyelvű, 2,9 százaléka (1.282.022 fő) pedig más nemzeti kisebbségekből tevődik össze: magyarokból (0,3 százalék=132.630 ember), románokból (0,3), lengyelekből (0,3), zsidókból (0,2), bolgárokból (0,4), krími tatárokból (0,5), moldávokból (0,5), fehéroroszokból (0,6), másokból (0,4).

,,Megfosztani anyanyelv-használati jogától a lakosság 32,5 százalékát - mint azt az új ukrán oktatási törvény teszi - egyet jelent a kisebbségek elnyomásával, és békétlenség szításával népek, nemzetek, fajok között. Mi ezt a politikát elítéljük, mert ellenkezik a népek és nemzetek békés együttélésének és együttműködésének ENSZ- Alapokmányban rögzített elvével" - áll a nyilatkozatban.

A Békekör véleménye szerint Petro Porosenko elnök ,,egységes ukrán nemzetállamiságra" törekvő politikája nyílt színvallás arról, hogy Kijev nem akar véget vetni az orosz többségű Donbassz ellen folytatott polgárháborújának, üldözi az Ukrajnában élő oroszokat, és ellenségesen viszonyul más nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarság és a ruszinok autonóm törekvéseihez is.

A Magyar Békekör álláspontja szerint Ukrajnát föderációvá kell átalakítani - összhangban a 2014. február 21-i kijevi és a 2014. szeptember 5-i minszki megállapodással. Hazánk abban érdekelt, hogy Ukrajna ne a konfrontációt keresse szomszédjaival, hanem békében éljen Kelettel és Nyugattal egyaránt! Ennek egyik belső feltétele a kisebbségi jogok tiszteletben tartása, és az autonómia elismerése. Végső soron olyan föderatív alkotmány megalkotása, amely elismeri a kisebbségek önkormányzási jogát, egészen a népek önrendelkezéséig bezárólag, ha úgy kívánják - áll a Magyar Békekör nyilatkozatában.+++


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
A Panoráma Világklub Iroda meghívója
  2017-09-16 21:10:46, szombat
 
  Szeretettel meghívjuk Önt, Barátait, Ismerőseit

a Panoráma Világklub következő rendezvényére

Időpont: szeptember 22. (péntek), 17 óra

Helyszín: Budapest - OKISZ-székház, 1146. Thököly út 60. (I. emeleti Széchenyi terem)

Az est díszvendégei: Wass Albert fia, Czegei Wass Miklós és felesége, Zilahy Zsuzsanna az Egyesült Államokból, Las Vegasból.

A programból

- 25 éve indult útjára Sydneyben a Magyar Rádió - Ilosvay Gusztáv főszerkesztő levele, Bősze Ferenc és Harmath Ilona, az Ausztráliai Világklub vezetőinek megemlékezése;

- Vendégünk New Yorkból, Balogh Sándor, az International Roma Unió elnöke;
- Kaliforniában járt a Magyar Hollywood Tanács küldöttsége - Bokor Balázs filmes beszámolója;

- Délvidéki barátaink között - képes riport a Világklub-csoport délvidéki szeptemberi útjáról - Czuh János, a Világklub sajtófőnöke.

SZÜNET UTÁN

- A Wass Albert Emlékév programjainak ismertetése (Örökségkönyv, Gálaműsor, WATT: Wass Albert Tisztelőinek Társasága, Emlékszobor állítás) - dr. Tanka László főszerkesztő;

- Versek: Szalóczy Pál, Tarics Péter, Suták Ferenc előadóművészek tolmácsolásában;

- Wass Albert megzenésített versei Vincze B. András előadásában (ének,gitár, szájharmonika);

- Személyes találkozások: emlékezik Kasza Marton Lajos, a Kanadai Magyar Írószövetség tiszteletbeli elnöke;

- Részlet Ifj. Szalay Róbert ,,Fenyőfáktól a pálmafákig" című filmjéből.

Októberi meghívók:

- Műsoros Est - Kazincbarcika - október 12.

- IV. Bécsi Magyar Bál - október 14. Bécs

- Az Üzleti Fórum szakmai útja - Spanyolország, Alicante - október 21-24.

Műsorvezető: Joó Géza

Részvételi díj: a Világklub-tagok számára ingyenes.

A Világklub-tagsági igazolvánnyal nem rendelkezők számára a belépőjegy ára: 1000 Ft.


A helyszínen lehetőség nyílik a Panoráma Világklub klubtagsági igazolványának kiváltására, amely egy évre szól és 6000 Ft - ez az összeg tartalmazza a többi között a Panoráma magazin éves előfizetését is.
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2017.08 2017. Szeptember 2017.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 107 db bejegyzés
e év: 1494 db bejegyzés
Összes: 23828 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4227
  • e Hét: 18920
  • e Hónap: 95093
  • e Év: 1380048
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.