Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/20 oldal   Bejegyzések száma: 199 
Molnár V. József : Fénykrisztus
  2017-01-31 22:31:58, kedd
 
  Molnár V. József előadása: Fénykrisztus


Link


"Hitem és tudásom szerint népünk ősidőktől egyetlen Istent hitt teremtőjének."
( Molnár V. József )


Tőle várta és kapta a törvényt is, amely életét igazította; és messzemúltból ismeri az Istenszülő Asszonyt, akit Boldogasszonynak nevezett, aki kereszténnyé vált népünknél -kozmikus parancsra" a Fény-Krisztust világra szülő Mária lett.

Boldogasszony-képünkben
s rítusainkban szakadatlan folyamatban ősrégi -hitforma van jelen; s a Boldogasszony kép a Teremtő akaratából eredendően lelkünk birtoka.

Erről vallanak az öntudatlanul rajzoló gyermek tulipánkoronás, -oráns-pózú" fényes nőalakjai,

amelyeknek -hasonmását már Krisztus születése előtt az észak-afrikai punok, s tőlük tanulva a rómaiak, később az egyiptomi kopt-keresztények is kőbe faragták csakúgy, mint az iszlám hitű szeldzsuk törökök; de ismerték és különböző anyagba, anyagra formálták e fényes nőalakot az etruszkok, szkíták és görögök is.

Kereszténnyé vált népünk az égre tárt karú nőalakot fába véste, csontba karcolta, de virágkarú nő-növényként vászonra is hímezte, karácsonyra szőtt terítők sarkaira, s párnahajra...

Népünk Szent Lászlót tartja keresztelőnknek.
Ő az, aki a csodaszarvast, a -pogány magyarság fényes állatát angyalnak nevezi a mogyoródi dombon testvére, I. Géza előtt: -Bizony nem szarvas volt ez, hanem Isten angyala.

Nem tünteti el a szarvast, tartalmát változtatja meg csupán! S ahol a mogyoródi dombon a szemük elé tűnt szarvas lábát megvetette, Boldogasszonynak ott szentegyházat emeltettek.

Az angyallá változott szarvas jelen van a Szent István királyt említő dozn,ati regösénekben is.
(László Somogyváron, Koppány dombján, ahol régebben Somogy urának vára állt, amelynek romjai a környékbeliek ma is Kupa-váraként emlegetnek a szarvast -megmentő Egyed oltalmában ajánlott monostort alapít, amelyet közvetlenül Saint Gines - Egyed -hazája" - bencés szerzeteseiből népesít be.

Egyedet már ifjú korában szentként tisztelték, s ő alázatosságból a pusztát választotta, ahol egy szarvas táplálta tejével.
Egyszer a király arra vadászott, és emberei a szarvast üldözőbe vették, amely Egyed barlangjába menekült.

A szent imádkozott -táplálójáért, s a szolgák nem tudtak közelébe férkőzni.
Harmadnap maga a király jött a szarvas elejtésére; egyik szolgája nyilat lőtt a barlangba, amely Egyedet találta el.

A király megrendült, a barlang helyére klastromot rakatott, amelynek a fölépült Egyed lett a fejedelme.)
A magyarság -életvezető fényes állata egyszerre szarvas és madár.
Számos pásztorfaragásunk mustráján, s néhány mennyezetkazettánkon a szarvas agancsán vagy hátán madár látható.

Feltehetően a madár az a közvetítő, aki föntről lefelé, az Égből a Földre hozza a Teremtő időszerű parancsát; a szarvas pedig az, aki befogad és cselekszik, s aki lentről fölfelé közvetít.
Álmos fejedelmünk anyja Emese a csodaszarvasunkba testesült fényt szomjazó nőség, aki méhébe fogadta a madár (a Turul) közvetített üzenetet, a magot; s fia, Álmos révén Árpád-házi dicső és szent királyaink ősanyja.
A magot hozó madár és szarvas násza az ún. állatküzdelem összetett jele a szkítáktól napjainkig folyamatosan fönnmaradt.

Turul és Csodaszarvas

"A Csodaszarvas agancsai közt tartja az elgyengült, Napot. Turul sólyom az égbe emeli őt Szarvasunkkal együtt, így mégsem köszönt be a végtelen éj, a Fény ismét győzedelmeskedik a sötétség felett! Ezt a küzdelmet segítették őseink, akárhol is voltak a Világban, mikor a Napforduló éjszakáján tüzeket gyújtottak a hegygerinceken!!"

(Révész P. László)


Falusi népünk archaikus imádságában a -se nem kicsi, se nem nagy madár, amely éppen akkora, hogy az Eget a Földdel összekötheti - a szarvashoz hasonlóan kap új tartalmat, alakul át:

Égen menő szép madár,
De nem madár, szárnyas angyal,
Szárnya alatt szent oltár,
Szent oltárban igaz hit.
Igaz hitben Boldogasszony.
Kelet felöl tekint a Nap,
Ott látta az ő Szent Fiát.

Az imádság utolsó két sora a Nap és a közénk született Teremtő, Jézus Krisztus analógiás kapcsolatára utal.
Nagyszentmiklósi lelet

A régi falu népének a Nap, égi szerepéből, -tulajdonságából következően alkalom arra, hogy Jézust megidézze: a karácsonyi Nap például a születő Jézust, a húsvéti pedig föltámadót.
Számos régi imádságunkban a Nap minden hajnalon a vérből, áldozat árán föltámadó, nekünk életet adó fényes Krisztust hozza.

-Ahol jön a mi Urunk Jézus Krisztus
Arany fának az ágán,
Szent fejét lehajtván,
Szent szívét szorítván,
Véres könnyét hullajtván.

Népi hitünk és a gyermekrajzok tanúsága szerint a Nap egyszerre teremtő, és teremtett; ő a törvényadó, de ő a törvénye által működő földi világ is - és lény, személy.
Igen sok gyermekrajzon a sziromsugarú Napnak szeme és szája adódik, másokon a virág-Napot egyenlő szárú kereszt osztja, tér-idő létünk alapképlete, amelynek rendszerébe a Nap, a keresztet -adó, az égtájakat és évszakokat kijelölő maga is beletartozik.
Keletnek fordulva ezért köszöntötték a régiek eképpen a Napot, s köszöntik ma is imával minden reggelen a gyimesi csángók:

- Köszöntelek téged Istennek szent igéje,
Istennek szent eredménye,
Istennek szent rendelése,
Fényes világ,
Ki a fényes világot megfényesítetted,
Édes áldott Napom,
Adj szerencsés mái napot,
Boldog munkálatot, értelmes eszet, okosságot,
És minden jóra menendőséget.

A gyermekrajzok szirmos napalakjaiban ősi tudás mutatja meg magát.

A virág, a teremtett, a földi fény a régiek szerint a Nap földi kedves kedvese is egyben. (A virágban a Nap, a szárnyas égi lény, a madár, a fényt, a magot hozó küldött együtt van az őt örökkön szomjazó nőséggel, a szarvassal, a fényt, a magot újra meg újra világra szülő ősanyasággal.)
A virág mondja el a legékesebben, hogy milyen természetű a Nap éppen érvényes parancsa, hogy miféle -most a közöttünk, bennünk is élő fény.

A régi faluban minden ház előtt virágoskert pompázott; e kert rendszerint az -eladólány gondja, birtoka volt, akiben a legteljesebben élt a magot óhajtás.
E kertbe állította a hajnalfát, a magot közvetítő férfierőt május elseje pirkadatán a legény, amikor a hímporillatú megtermékenyülő határban Ég és Föld násza tombol.

A tél végét, a koratavaszi Nap alig-erejét a hóvirág szűzi fehérséggel, csöndes meghajlással, illat nélkül mondja el; pünkösd szárbaszökkentő kedvéről a pipacs tűzpirosa kiabál; az érlelő nyári Nap színekben, s illatokban tobzódó virágokban van jelen; a késő ősz halálra készülődő bágyadt fénye loncsos, busa, keserű illatú fakó színű krizantém.

A telet a fás ágú s törzsű, apró kék virágot hozó, szikár levelű, szúrós illatú rozmaring mutatja.
Egyszerre szól a halálán lévő Napról, s arról, aki már megszületett, aki még csak reménység, akinek melege, teremtő ereje még nem adatott.

A rozmaring istenfa szerepű volt, mivel örökzöld fajta, s télen virágzó.
Ő közvetíti a fény folytonosságát az alig-fényű karácsonyt övező nappalokban.

A gyermekrajzokon a virágból alakul, formálódik a tulipán-koronás nőalak, aki a teremtő és igazító fény örök óhajtója, aki az isteni fényességet mindig szomjúhozza.
Az örök nő motívum, a tulipán és liliom

Földanyánk minden év tavaszán újranöveszti magából, magból, az életet!


E tulipánkoronás nőalak segít megéreztetni létével, lényével az örök fényességet.
Hitem szerint a gyermekrajzok koronás nőalakjával analóg Boldogasszony képünk, a mi adventünk, a lelkünkre és testünkre szabott -várakozás.
E kép akkor alakulhatott ki népünkben, amikor a világra készülő, a közénk születni szándékozó Isten jelezte magát, egyebek között a sólyommal, sassal, szárnyas-nappal Napkeleten, ahol aztán világra is született.
Boldogasszony képünk a Krisztussal -halakat hozó világhónap előtt, a -kos világhavában, annak mintegy két évezredében a Kaukázus környékén formálódhatott a szavárd magyarok lakóhelyén; de az sem lehetetlen, hogy a mai magyarság egy része, a fehér magyarok ekkor Dél-Anatóliában vagy éppen a Tigris és az Eufrátesz felső folyásánál tartózkodtak, s bennük alakult ki, s általuk él Boldogasszonyunk...

Az egyik gyermekrajzon csillagköpenybe öltözött nőalak látható, akinek fényes testében napvirág képében már közénk születni készül a világ ura.
A gyermekrajzokon ennek számos változata föllelhető.
A jellegzetes koronás nőalak sátor-testén a szirmos Naptól a szálkás csillagig igen sok rajzi jele adódik a születni készülőnek.

Némely gyermekrajz nőalakja a -napbaöltözés mikéntjéről vall: sár-arany sátor öltözettel, lángkoronával, ölben fogant, s kézben fölmutatott napvirággal.
Más rajzokon a királyi nőalak a Hold maga: a fejet Hold ékesíti, s a holdtermészetű anyai védelmet idéző hajkorona majdnem földig hajlik, amelynek tetején holdfészekben madárka ül.
A madár talán itt is a magot hozó, foganást adó szellemerőt (a személyeset!) jeleníti meg.
Boldogasszonyunk életet óvó szerepét is a gyermekrajzok mesélik el a legteljesebben.

A koronás nőalak hajsátra az anyai védelem jele; s a testháromszöge sátrába a rajzoló gyermeklány majdani anyasága jelenik meg, a szűzi anyaság érzete, s képi megfelelője ez, amelynek oltalmában házat, virágot, Napot, csillagot, nyulat találhatunk: az egész világot.
A teremtett világ óvása, Boldogasszony okán e szűzi anyaságra bízatott!

Ezrével születnek az ilyen gyermekrajzok, s valamennyi mondandójában megegyezik középkori falfreskóink -köpenyes Máriá-fával.
A vizsolyi román kori templom Máriájának köpenye védelmében ott van az egész emberiség.
E Mária egyben életvezető is, hiszen fején, vállán, mellén a fátyol fehérsége madarat formál; a fehér fénymadár a köpenye védelmében élő emberek óhajtását, kérését közvetíti a Teremtőhöz.
E madár egyben maga a világ fényszomjúsága; de ő hozta az üzenetet is, hogy Isten egyetlen teremtményét, Máriát kiválasztotta, hogy általa emberként a világra (a világba) születhessen.

Íme, a madár és a szarvas, a Turul és Emese nássza!...
A Krisztus születése előtt kialakult Boldogasszony képünk Emese madártól való magot fogadásával népünknek Máriát, az Istenszülő Asszonyt előlegezte.
Boldogasszonyunk, mert annak -kozmikus ideje érkezett, Máriává lett.
Népünknek, s a pápának Szent Gellért ajánlotta, hogy őshitünk Boldogasszonyában Mária tiszteltessék, a magyaroknak és a világnak Nagyasszonya (Mária a mi Boldogasszony képünk által válhatott a világ Nagyasszonyává!)
Csak Szent Gellért püspök tehette ezt.
Ő, aki hétesztendős korában súlyosan megbetegedett, s szülei szerzetesi ruhába öltöztették, vagyis Istennek és a bencés rend szerzeteseinek oltalmába ajánlották. Hétesztendős korában hívta őt el a Teremtő - miképpen táltosaink javát - és felnőtt korában, amikor remeteségre indul a Szentföldre, Dalmácia partján hajótörést szenved - álomparancsot kap, s szándéka ellen Isten hazánkba küldi el. (Figyelemre méltó az Érdy-kódex tudósítása is, ami szerint Gellértnek a szarvassal is kapcsolata volt: -történék egy napon, hogy Istenről való gondolatjában elszunnyada.
Azonközben a pusztából jőve el, egy nestény szarvas kisded fiával, és fekőnek le Szent Gellérd előtt.
Másfeléi más szarvast űzni kezde egy farkas, és mikoron odafutottak volna, megijede ím ez a nőstény szarvas esvan tőlük, és elfutanék onnan. Kisfiát elhagyó Szent Gellérd előtt, ki annak utána soha tőle el nem válék...
Mindez Szent Gellért bakonybéli remeteségekor történt. A remeteségre ma is emlékeztet egy kút - tudhatjuk meg Bálint Sándortól -,amelyet a környékbéli faluk népe Nagyboldogasszony és Gellért ünnepén búcsújárással szokott megtisztelni... Gellért szentté avatását László királyunk kezdeményezi!)...
Máriává lett Boldogasszonynak ajánlja föl Szent István a lelkét, a koronát, s a korona birtokát: egész népét és országát...
A magot fogadott fényes nőalak a gyermekrajzokon rendszerint dombra, halomra kerül - Isten közelébe, a kiválasztott: a minden-óhajtás egy személybe testesül, Boldogasszony Máriává változik.
Ennek megfelelőjét az alföldi szekrényrajzolatokon is föllelhetjük.
Az egyiken még növénykar emelkedik a halmon álló nőalakból az égre, a másikon már naptenyér tárulkozik fölfelé; s itt a méhben, a rajzolat méhe-kerekében már jelen van a mag, a leendő gyermek, aki világ-virágként születik közénk.
Teljes folyamata áll előttünk a gyermekrajzokban, középkori freskóinkban és szekrényrajzolatainkon annak, hogy -mikor és miféleképpen jelenik meg égi törvény szerint a Fény közöttünk...
A Nap szerepéből következően vallani tud a Teremtőről, de nem maga a Teremtő; a Teremtő legfontosabb küldötte ő.
E küldött a virágban valósítja meg a legteljesebben magát.
Virág - Nap - Teremtő egybetartozó analógiás hármasában érzékeli, éli az ember elküldő istenét, a virág az, aki összetetten és mindig aktuálisan közvetíti érzékszerveink, lelkünk, mikromindenségünk számára a fény üzenetét. (A virágban a madár és a szarvas együttesen van jelen, amit azt már föntebb megállapítottuk.)
A virág testesíti meg a legteljesebben lelkünknek azt az óhajtását, ami Boldogasszonyként ősidőktől létezik a világban, ez az óhajtás, a folyamatos boldogasszonyság egyre inkább formát ölt, nőalakká változik; s Isten rendeléséből Máriában személyessé lesz... A Nap földi kedve, a virág -szüli meg a fény anyját; s benne, általa születik a fény emberként a világra, s a viráglét ezáltal számára is -kötelező - ő, a közénkszületett a gyermekrajzok, pásztorfaragások,
kazettás mennyezetek napvirága, -világ világa, virágnak virága.

E virág szülte virágról a parasztbiblia ekképpen szól:

-Minden virág kivirágzott. Mikor ment a Szent Család a virágok mutatták bé a népnek, hogy hát kik mentek ott. Mert minden virág, ahogyan elérték, ugye, az a növény kivirágzott. Éjfélkor a Szűz Mária meg kellett, hogy szülje Jézust, akkor egy tábla szőlő így szépen kivirágzott, s megért, s azt adta Szűz Mária Jézuskának.

Máriának az emlékére sok minden virág kinyit: kinyílt a fehér liliom, az es Mária emlékére van kinyílva, kinyit a kéknefelejcs, az es a Mária emlékére van kinyílva.
Mert akkor ment ő szülni. S ahol ő elérte a növényeket, hát ott, az utak szélén mind kinyíltak. S akkor mondta, hogy: Ez a te neved!
S így akkor mindegyiknek nevet adott. Így hát a virágoknak ma es nevük van. Külön-külön nevük.
Így hát a virágok Isten kegyelméből, Mária által személyessé lettek!
Mária és a virág, Jézus és a virág kapcsolata, lényegi azonossága népünk szellemi világában soha nem kérdőjeleződött meg. A virág népünk boldogsága; a virág Mária boldogsága, Istentszülő boldogasszonyság.


Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  Értékes előadások,filmek  
Élet az élet után!
  2017-01-31 22:01:53, kedd
 
  Élet az élet után! 2017.01.24. hatoscsatorna


Link

Műsorvezető: R. Kárpáti Péter, Paulinyi TamásAz előző adások az alábbi linken tekinthetők meg:


Link
 
 
0 komment , kategória:  Élet az élet után  
Árulás:saját társuk hallgatta le BekeIstvánt és SzőcsZoltánt
  2017-01-31 21:29:32, kedd
 
  Árulás: saját társuk hallgatta le Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt az ominózus találkozón

Nem a hírszerzés hallgatta le a kézdivásárhelyi 64 vármegyéseket az ominózus 2015. októberi találkozón. A szervezet egyik tagja vette fel a beszélgetést, és juttatta el a hatóságokhoz. Ő védett tanúként jelent meg a Bukaresti Táblabíróságon zajló perben, ahol rajta kívül egyetlen ember vallott Beke István Attila és Szőcs Zoltán ellen: Bandi Szabolcs.
Tóth Bálint (HVIM-szóvívő) és Beke István

Beke István és Szőcs Zoltán ellen 2016. május 18-án emelt vádat a DIICOT. A nyilvános tárgyalási szakasz szeptember 13-án kezdődött, október 7-én hallgatták ki az első tanút.

Az október hetedikén elsőként kihallgatott egykori HVIM-tag saját vallomása szerint Beke és Szőcs barátja volt 2015 decemberéig. Előtte hét éven át volt tagja a HVIM-nek, ebből négyben "egy szűkebb körhöz tartozott". Egyike volt annak az öt személynek, akik részt vettek a Beke cégirodájában, a románok vádja szerint 2015. október 10-én lezajlott "konspiratív találkozón", amelyen leszögezték - szintén a románok vádja szerint - a december elsejei "merénylet" részleteit.

Vallomásában Bandi segített az ügyészségnek, és nem segített a vádlottaknak. Egy adott ponton megemlítette, hogy a beszélgetés fordításában nem jelenik meg, hogy a résztvevők sokszor felnevettek, de amikor a bíró ennek a jelentőségéről kérdezte, visszakozott. Később Szőcs Zoltán ügyvédje is rákérdezett: előfordult-e, hogy viccből mondtak bizonyos dolgokat csak azért, mert tudták, hogy az üléseiket a titkosszolgálat megfigyeli? Bandi Szabolcs határozott válasza: nem.
Bandi Szabolcs

Bandi megerősítette a vád másik stratégiai állítását, amely a találkozó és az ott megbeszéltek komolyságát hivatott alátámasztani. Azt állítja, hogy a jelenlévőknél nem volt mobiltelefon, a készülékeket minden találkozó előtt az autóban hagyták, vagy összegyűjtve egy másik helyiségben. Nem tudta felsorolni, kik vettek részt az október 10-i beszélgetésen, viszont megerősítette: ő rögzítette a beszélgetést.

Az ügyész kérdésére elmondta, hogy mi volt a ,,petárdaszerkezet" célja: ,,a szerkezet Kézdivásárhelyen, a románok ünnepén kellett volna működésbe jöjjön". A tolmács elakadt, és zavarában visszakérdezett: fel kellett volna robbantani? ,,Működésbe kellett volna hozni" - hangzott a válasz.

Bandi Szabolcs erősítette meg, ami az oláh ügyészség szerint a HVIM elsődleges motivációja: Nagy-Magyarország visszaállítása. A vád szempontjából ez azért különösen fontos, mert a terrorizmus elhárításáról szóló 2004/535. törvény szerint egy bűncselekményt a politikai motiváció tesz terrorcselekménnyé; e nélkül holmi petárdák felrobbantása kihágásnak, esetleg rongálásnak minősülne, és fel sem merülne a közösség elleni merénylet.

(Itthon.ma - Átlátszó nyomán)

Frissítés: Így lesz a majd meglátjukból megcsináljuk, a Tankcsapdából pedig Dancs Annamari

A bukaresti táblabíróságon majdnem egyórás késéssel kezdődött pénteken a Beke István Attila és Szőcs Zoltán elleni kirakatper hetedik tárgyalása. A tárgyalásról Beke Csilla, Beke István Attila felesége számolt be a Háromszéknek.

Elmondta: tanúkként kihallgatták Szőcs Csongort, Mihály Mártát és Tóth Hannát, akik vallomásukkal megkérdőjelezték a vád és a védett tanú által bizonygatott beszélgetés időpontját - 2015. október 10-ét -, alátámasztva az ügyvédek régebbi fellebbezését. Az ügyész Szőcs Csongortól azt kérdezte, ,,akkor mikor volt a beszélgetés?", aki azt válaszolta, hogy ezt kérdezze meg a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság ügyészeitől, ők vádolják a két kézdivásárhelyit olyan képtelenséggel, amelyet normális ember saját szülővárosában soha nem követne el. Mihály Márta és Tóth Hanna igazolták Szőcs Zoltán október 10-i távollétét.

A tárgyalás csúcspontját a mintegy húszperces hanganyag meghallgatása jelentette. A hivatalból kirendelt fordítónő közölte, képtelenség lefordítani, mert öt százalékát ha megértette, annyira rossz minőségű a felvétel. Azt is megjegyezte, minden tisztelete annak, aki a hivatalos fordítást elvégezte, de ő képtelen bármit megállapítani az anyag helyes vagy helytelen fordításáról, szöveghűségről, esetleges kivágásokról, a beszélgetésen részt vevő személyek hang szerinti azonosításáról (ami nyilatkozata szerint Bandi Szabolcsnak ,,sikerült" a kihallgatása idején). Kérte a hanganyag eredeti átírását magyar nyelvre, amit a bíróság nem tudott rendelkezésére bocsátani, szerinte érdekes, hogy ezt az előbb említett tanú saját vallomása szerint neki lefordították. A hanganyag egy minősíthetetlen hangzavar, amit technikai okok miatt két nekifutásból sikerült lejátszaniuk, de pletyka nem lesz belőle - mondta.
Bandi Szabolcs januári Facebook-posztja

Beke Csilla továbbá azt is közölte, az ügyvéd kérdését, hogy a fordító (aki hónapok óta fordít az ügyben) tudná-e azonosítani a vádlottakat a hanganyag alapján, a bíró elutasította. A hanganyagrészlet kezdetén kivehető Beke István Attila visszatérése a beszélgetés helyszínére, amit B. Sz. kérdése erősít meg: ,,Már kész is van?", majd telefonok csengése, párhuzamos beszélgetések, nevetések, szófoszlányokban, hogy valaki talált egy doboz petárdát, a tanácsgyűlésről, Tankcsapda-koncertről (a hivatalos fordításban Dancs Annamari), koncertjegyekről, ,,fóliában (virágházban) használt termosztátról", kutyatáprendelésről, az emag.ro honlapjának meghibásodásáról, füstről, Új Jobboldal- (Noua Dreapta) felvonulásról, gyújtózsinórról, zászlókról esik szó.

A hanganyag fülhallgatóval történő többszöri meghallgatása esetén sem érthető, mert többszörösen vágott, és ez értelmetlen részeket eredményez. Beke Csilla hangsúlyozza, a beszélgetés nem október 10-én történt (ezt csak a védett tanú és Bandi Szabolcs állítja), ezzel szemben a vádiratban az szerepel, hogy "titkos beszélgetés volt, ahol telefonok nem lehettek és nem is voltak", ennek ellenére a hanganyagban több mint ötször szólalnak meg telefonok, és hallatszik telefonbeszélgetés. Ezek a hivatalos fordításban vagy nem léteznek vagy érthetetlen szövegként vannak feltüntetve. A hivatalos fordítás "tévedéseiről" is szó esett, például a román központi médiában napokig azt terjesztették, hogy Beke István Attila felvállalta egy bomba elkészítését azzal a szóval, hogy "facem!" (megcsináljuk), ám ő magyarul annyit mondott, hogy "majd meglátjuk" (és nem egy bomba elkészítésének a felvállalására mondta), vagy egy másik példát is említettek, "azi e 10 octombrie" (ma október 10. van), miközben magyarul az hangzott el, hogy "október 10-e a határidő" (valaminek a kifizetésére). Nem hallatszik sehol Szőcs Zoltán felbujtása, sem Beke István Attila bombakészítési bevállalása. De nem hallatszik az sem, amit a védett tanú "jelentett", szerinte az is elhangzott, hogy a december elsejére tervezett improvizált szerkezet robbantását Esztelneken fogják megbeszélni, és Székelyföld autonómiáját csak erőszakkal lehet kiharcolni. A védett tanú félrevezette a hatóságokat, vagy a hatóságok akarták félrevezettetni magukat? - tette fel a kérdést Beke Csilla.

Datki Zsuzsa, Datki Levente, Darvas Erzsébet, Szathmáry János, Soós László és Németh Loránd Csaba kihallgatására február 24-én, a következő tárgyaláson kerül sor, és elméletileg akkor döntenek a független szakértői tűzszerészeti vizsgálatról és a megfellebbezett hanganyagról is.

(Háromszék)


Forrás: Link


HVIM közlemény Szőcs Zoltán és Beke István ügye kapcsán

A mai napon (2017.01.30.) sajtónyilvános lett az a sajnálatos tény, hogy Mozgalmunk egyik - volt - tagja tett terhelő vallomást Szőcs Zoltán és Beke István ellen, ami alapján terrorizmus gyanújával indítottak ellenük eljárást, illetve kerültek előzetes letartóztatásba.

Amíg az ügy zajlik nem bocsátkozunk különösebb kommentárba, csak szervezetünk esküjéből idézünk egy mondatot: “...Az árulókat, hűtleneket és az ellenséget addig üldözöm, háborúban addig pusztítom, amíg el nem nyerik méltó büntetésüket. Ha szándékosan megszegem fogadalmam, vagy hagyom magam eltéríteni attól, akkor engem s utódaimat Isten fosszon meg hazámtól, egészségemtől és minden vagyonomtól, s kísérjen életem végéig megvetés és átok. Isten engem úgy segéljen!"

Az ügy lezárultakor pedig mi is jelentkezünk néhány meglepetéssel, ami jelentősen árnyalja majd az összképet.

(HVIM Vezetőség)Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Ásotthalom után Ausztriában is tilos a burka
  2017-01-31 21:09:36, kedd
 
 Az osztrák kormány betiltotta az egész arcot eltakaró muszlim vallási öltözékeket, a burkát és a nikábot. Ezentúl közterületeken, bíróságon, iskolákban tilos lesz ilyesmit viselni, illetve egyebek közt sípályákon is. A kormány arról is döntött, hogy az állami alkalmazottak ezentúl semmiféle vallási jelképet nem hordhatnak. A magyarországi Ásotthalom polgármestere, Toroczkai László kapott rendesen hideget a hazai civilektől és az államigazgatás részéről is, amikor meglépte nálunk ugyanezt. Most Ausztrián a sor, kíváncsian várjuk a reakciókat.

Ásotthalom után Ausztria teljes területén is betiltják a csador, a burka, a nikáb viselését.

"Betiltjuk a nyilvános helyeken a teljes arcot takaró fátylat" - jelentette be Christian Kern osztrák kancellár is, aki az egyhetes tárgyalás befejeztével kiemelte: a tilalom végrehajtásához összesen 18 hónap áll a kormány rendelkezésére.
A muszlim fejkendőt tiltó jogszabályt először Franciaországban fogadták el több mint hat évvel ezelőtt, majd Svájc, Belgium és Németország néhány tartománya is követte a példájukat - emlékeztetett Facebook-oldalán Toroczkai László.

Hozzátette: eközben Magyarországon még mindig egyedül állom az össztüzet, amelyet a különböző muszlim szervezetek, az alkotmánybírósághoz forduló ombudsman, a nemzetgyilkos Sorosék, a kormányhivatal, sőt az iszlám hódítói előtt szállást csináló magyar árulók irányából is kapok. Nem baj, a történelem minket igazol majd - fogalmazott a polgármester.


Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
Izrael vajon hány migránst fogadna be?
  2017-01-31 21:03:32, kedd
 
 Folyik a kettős mércézés továbbra is gőzerővel. A minap ,,holokauszttúlélők és zsidó hírességek háborodtak fel Trump rendeletén" - írtja a Mazsihisz. Bocsánat, majdnem Népszabadságot írtam, de az már, Istennek hála nincsen. Itt van viszont a Mazsihisz és honlapja.

Nem vesztegetek rá sok szót, de néhányat azért mégis. Nem bírnak bizonyos körökben belenyugodni abba, hogy Donald Trump megtiltotta, szíriai menekülteknek lépjenek az Egyesült Államok területére, s hogy felfüggesztette a menekültek fogadását 120 napra és hét muszlim ország minden állampolgárának megtiltotta a belépést Amerikába 90 napon keresztül.

,,A Magyarországon is népszerű Agymenők című sorozat sztárja, Mayim Bialik egy régi családi fényképet tett fel a twitterére, amely Magyarországon készült. Egy magyar zsidó menekült unokájaként zárja azzal a bejegyzését az ortodox zsidó színésznő, hogy ,,Zsidó vagyok és én is készen állok arra, hogy regisztráljak muszlimként - szolidaritásból". - olvashatjuk a Síp utcai - hogyan is nevezzem őket - másságbarátok honlapján.

Nem, sehogy sem értem. Egyfelől azt írták már ki tudja hányszor a zsidó médiumok (köztük a Mazsihisz honlapja is), hogy az egyre inkább növekvő iszlámveszély a zsidóságot is fenyegeti. Most meg arról hallunk ugyanonnan tehát, hogy legyünk olyannyira toleránsok a muszlimok előtt, hogy fogadjuk csak be őket. Akkor viszont azt kérdezem tisztelettel, Izrael vajon hány migránst fogadna be?

Addig is, amíg a válaszon munkálkodnak az érintettek, eszembe jut az őskori vicc. Zsidó gyermek és a rabbi beszélgetnek.- Rabbi, mit jelent a demokrácia?- Azt jelenti, hogy mi lenyúljuk az embereket sok-sok pénzzel.- És mondd, nem haragszanak érte? - Dehogyisnem, ezt nevezik antiszemitizmusnak.

Így lesz tehát a fene nagy másságbarátok szemében Trump is az ,,a"-val kezdődő jelzővel megbélyegzett. Merthogy jó ideje nem az az antiszemita, aki utálja a zsidókat, hanem akit a zsidók utálnak. Csakhogy, már bocsánat, de a csokifagyi visszanyal.


Forrás : Link


Ifj. Tompó László írásai a Hunhíren: Link
 
 
0 komment , kategória:  ifj.Tompó László írásai  
Kulcs a magyarországi rejtélyhez...
  2017-01-31 20:59:25, kedd
 
  ...Ezen jogvédő szervezetek nem csak éppen azon etnikumot ,,rekesztik ki" - hogy a hivatásos jogvédők egyik kedvenc szófordulatát használjam - védelmük alól, amelynek országában (Magyarország) üzemelnek, de több évtizedes ilyenfajta működésükkel olyan mértékű szolgai engedelmességet hoztak létre Stockholm-szindrómás társadalmunkban, ami példátlan az egész világon...

Lovas István: Emberi jogok és biztonság

Kit érdekel a szelektíven védett marginális jogok primátusa az élettel szemben?

Milliók tüntetnek világszerte, attól tartva, hogy Donald J. Trump amerikai elnök emberi jogokat sért vagy fog sérteni.

Vessünk akkor egy alaposabb pillantást arra, hogy ezek az emberjogi aktivisták eddig milyen teljesítményt nyújtottak, és hogy indítékaik valóban az aggodalom kifejeződését tükrözik-e az emberi jogok megsértése miatt.

Találós kérdés: emberjogi szempontból mi a súlyosabb, a budapesti szivárvány büszkeségen felvonulók által érzékelt jogsértések vagy a naponta megölt jemeniek és azon több millió jemeni helyzete - beleértve az azonnali éhhalállal fenyegetett 2,3 millió gyerekét -, akiknek életét akut módon veszélyezteti a szaúdi-amerikai-brit összefogás miatti, szűnni nem akaró támadás e szerencsétlen ország ellen?

Az elsőnek említett masírozáson hemzsegtek a hazai ,,emberjogi" szervezetek és budapesti nagykövetségek képviselői. Beleértve Colleen Bell nagykövetet is.

Ott volt a hazai balliberális sajtó, amely végigaggódta az Andrássy utat, nehogy valaki szólásszabadságát gyakorolva netán negatív véleményének adjon hangot az egész felesleges, forgalombénító parádé láttán. Vajon hol aktivizálják magukat ugyanezen emberjogi szervezetek nemzetközi egységei és a budapesti felvonulással együtt parádézó diplomaták, amikor az indiai megszálló erők Kasmírban folyamatosan terrorizálják és irtják az ott élőket; amikor izraeli naszádokról rendszeresen lövik a gázai vizeken megélhetésükért halászó palesztinokat, vagy fejezik le a szaúdi királyságban az utcán a halálraítélteket?

De evezzünk ismét hazai vizekre, hogy illusztráljuk az emberi jogokat védők szelektív aktivitását.

Vajon ki tud egyetlen példát is felhozni arra, amikor a Soros-finanszírozású magyarországi civil szervezetek felemelték szavukat a határon túl élő magyarok elleni diszkriminatív nyelvhasználat miatt?

Hogy a legfrissebb példák egyikét említsük: a felvidéki nagyvárosokban a teljesen renovált és tavaly novemberben újranyílt Kaufland áruházakban egyetlen magyar felirat sem található, és a személyzetnek megtiltották, hogy a hangosbeszélőn magyarul szóljon a vásárlókhoz. Akik nagy része nem egy esetben magyar.

Ezen jogvédő szervezetek nem csak éppen azon etnikumot ,,rekesztik ki" - hogy a hivatásos jogvédők egyik kedvenc szófordulatát használjam - védelmük alól, amelynek országában (Magyarország) üzemelnek, de több évtizedes ilyenfajta működésükkel olyan mértékű szolgai engedelmességet hoztak létre Stockholm-szindrómás társadalmunkban, ami példátlan az egész világon.

Konkrét példa kell itt is? Nyilvánvaló, úgyhogy következzen.

Egy Kende Judit nevű joghallgatónak tavaly júliusban kellett volna felesküdnie az alaptörvényre ahhoz, hogy az ELTE-n a PhD-fokozat megszerzése után ott átvegye a doktori oklevelét.

Kende asszony ,,lelkiismereti okokra" hivatkozva azonban nem volt hajlandó részt venni az ünnepélyes átadáson, azaz az eskütételen, és így nem kaphatta meg tudományos fokozatát.

Mi történt ezután?

Kende a Soros-támogatással fenntartott Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szervezethez fordult szörnyű megpróbáltatása miatt.

Az ELTE erre csöndben megváltoztatta az eskü szövegét, úgy, hogy az tetsszen Kende Juditnak és a hozzá hasonló, alaptörvényre felesküdni nem hajlandó végzősnek.

Köztudott, hogy a hazai bal­liberálisoknak különösen az alaptörvény preambulumával van bajuk, ahol a Magyarország és a magyar nép kifejezés is szerepel.

El tudnánk képzelni el egy hasonló helyzetet Görögországban? Ahol az alkotmány így kezdődik: ,,A Szent és Egylényegű és Oszthatatlan Szentháromság nevében a Hellének Ötödik Felülvizsgálati Parlamentje döntése..." És folytatódik az autokefál egyház sajátosságai kötelező tudomásulvételének rögzítésével.

Vajon ott egy létezésében el nem ismert égei macedón kisebbség képzeletbeli Kende Juditja kedvéért ki és mi változtatná meg egy leteendő eskü szövegét?

És mit tennének Norvégiában egy ott protestáló Kende Judit kedvéért, hiszen e skandináv országban egy ilyen szövegekkel terhelt alkotmányra kell esküdni: ,,A Norvég Királyság szabad, független, oszthatatlan és elidegeníthetetlen Birodalom. Kormányformája korlátozott és örökletes monarchia", mondja ki az első cikkely.

Hogy az ötödik ezt az ódon feudális imádatot és feltétlen tekintélyelvűséget szögezze le: ,,A Király személye szent; nem bírálható vagy vádolható..."

És vajon mit szóljon egy Felvidéken élő magyar, akinek erre a szlovák alkotmányra kell felesküdnie?

,,Mi, a szlovák nemzet, figyelemmel atyáink politikai és kulturális örökségére, a nemzeti létért és saját államiságunkért folytatott harcból levont több évszázados tapasztalatunkra, Cirill és Method szellemi örökségének, valamint a Nagy Morva Birodalom történelmi öröksége értelmében, a nemzetek önrendelkezéshez való természetes jogából kiindulva, a Szlovák Köztársaság területén élő nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok tagjaival együtt..."

Vajh, ott ki és mi változtatna az eskü szövegén az amiatt protestáló szlovák állampolgárságú magyar kedvéért?

Most pedig vissza a világba. Abba a világba, amely évek óta háborog azért, mert egy László Petra nevű, kameráját féltő magyar hölgy kitette a lábát a felé rohanó migráns előtt.

Vajon ugyanez a világ és vele az emberjogi szervezetek hányszor aggódtak a szuverén Pakisztán fölé repülő amerikai drónok által kiirtott civilek, beleértve teljes esküvői menetek megölése miatt?

Vagy a jóval több mint egymillió iraki erőszakos halála okán, ami nem következett volna be, ha az ameri­kaiak és szövetségeseik nem rohanják le azt az országot, ahol a washingtoni vádakkal szemben soha nem voltak tömegpusztító fegyverek, és Szaddám Huszein rendszere semmiféle kapcsolatot nem ápolt a 9/11-es terroristákkal. Totális ellentétben a retorzióként még csak meg sem legyintett Szaúd-Arábiával, ahonnét e támadásokat végrehajtó terroristák zöme származott.

Azzal, hogy Donald Trumpot választották a világ egyetlen szuperhatalma elnökévé, új korszak következett be. Már az elején hozott elnöki rendeletei is azt mutatják, a polgárok biztonságát az emberi jogok védelme fölé helyezi.

És ha azt nézzük, mindeddig az ezen jogok védelmére szakosodottak mit védtek, fellélegezhetünk.

MHO


Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  ERKÖLCS  
A sofőr hibája okozhatta a tragédiát Veronában
  2017-01-31 20:54:22, kedd
 
  Hétfőn hozták nyilvánosságra, hogy a veronai busztragédia egyik súlyos állapotban lévő túlélője a busz sofőrje. Az olasz hatóságok szerint az 52 éves férfi figyelmetlensége okozta a 16 halálos áldozatot követelő tragédiát.

A sofőrt járművezetés során, gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsítják. A helyszínelők vizsgálatai szerint a buszsofőr ült a jármű volánja mögött, amikor bekövetkezett a tragédia, amelyben tizenegy gyerek és öt felnőtt, többek között a busz másik sofőrje is életét vesztette.

A hírek szerint a J. V. monogramú, 52 éves férfit az államügyészség gyanúsítottként kezeli.


Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
Az Élet csak egy nagy hologram? – Egy új tanulmány
  2017-01-31 20:47:23, kedd
 
  Az Élet csak egy nagy hologram? - Egy új tanulmány azt sugallja, hogy kétdimenziós univerzumban élünk

Egy csoport elméleti fizikus és asztrofizikus új tanulmánya szerint “fontos bizonyíték" utal arra, hogy minden amit látunk és érzünk, valójában egy hatalmas illúzió része.

A Physical Review Letters folyóirat írásában, kanadai, olasz és angliai tudósok jutottak erre a következtetésre, mialatt a szabálytalanságokat tanulmányozták a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásban (CMB) - a Big-Bang úgynevezett “lemenő nap utolsó sugaraiban" - afterglow.

Link

A holografikus univerzum elméletének első előterjesztése az 1990-es években azt állítja, hogy minden, ami a mi háromdimenziós valóságunkat képezi a nagytömegű csillagoktól a parányi atomokig, valójában kétdimenziós sík

E modell elmélete szerint a gravitáció vibráló, rezgő vékony húrokból keletkezik, amelyek valójában hologramok, amelyeket egy lapos univerzum generál, a háromdimenziós mélység illúzióját keltve.

Az új tanulmány hatalmas mennyiségű adatot vizsgált meg, melyeket fejlett távcsövek és érzékeny műszerek gyűjtöttek a CMB ‘fehér zajának' vizsgálatához, és a szabálytalanságok kiszűréséhez

A csapat azt állítja, hogy ez a modell segíthet feloldani Einstein relativitás elmélete és a kvantum fizika közötti következetlenségeket, melyek az univerzum hologram voltával magyarázhatóak.

A tanulmány társszerzője, Kostas Skenderis professzor a Southamptoni egyetemről egy 3D-s film nézéséhez hasonlítja az elméletet, Phys.Org reports. A közönség érzékeli a kép magasságát, szélességét és mélységét, holott a valóságban ezek pusztán csak vetületek egy kétdimenziós-vászonról.

"Javasoljuk a holografikus univerzum használatát, ami a Big-Bangnek egy nagyon eltérő modellje attól a népszerűen elfogadottól, amely a gravitációra és a tágulásra támaszkodik,"- mondta a tanulmány vezető szerzője, a kanadai Waterloo egyetem fizika, csillagászat professzora, Niayesh Afshordi.

"Mindegyik modell különböző felvetésekre késztet, amit tesztelhetünk, ahogy finomítjuk az adatainkat és javítjuk az elméleti megértésünket - az elkövetkező öt évben."

Russia Today

Fordította: Bethad Urthvas

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)


Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  Élet  
Miért fontos a mese a gyerekeknek?
  2017-01-31 20:37:32, kedd
 
  Miért szükséges a mese?

Elsősorban azért, mert ha mesélünk, együtt vagyunk a gyermekünkkel! Azt érezheti, hogy nekünk is fontos a vele együtt töltött idő. A szülői esti mese a gyerekek fantáziáját, képzelőerejét is fejleszti. Nem látja el sablonokkal, előre gyártott képi, vizuális élménnyel, mint a tömegkommunikációs eszközök közül a tévé, videó, mozi.

Másodsorban, a mese hallgatása lelki folyamatokat indít be nála, amelyekre szüksége van az egészséges fejlődéshez.

A mese jelentősége a gyerekek számára, hogy fontos ősi tartalmakat hordoznak, amelyekkel könnyen azonosulhatnak, kitágítják számukra a valóságot, felhasználhatják a problémáik megoldása során, fejlődik tőle az alkalmazkodó készségük, és megkönnyítik számukra a feszültségoldás mindennapi nehézségeit. A mesének jelentős szerepe van a gyerekek értelmi és érzelmi fejlődésében azért is, mert viselkedési mintákat nyújt számukra.

A mese, mint a feszültségoldás eszköze

Elsőre gondolhatnánk azt is, hogy a mesékben megjelenő boszorkányok, sárkányok, farkasok félelmet keltőek a gyerekek számára. Különösen az érzékeny gyerekek számára.

De a mesékben szereplő gonosz alakoknak más feladata is van az ijesztgetésen, és félelem keltésen kívül: a gyerekek már eleve szoronganak egy olyan világban, ami számukra nem teljesen érthető, és ahol ki vannak szolgáltatva a felnőtteknek. Így a mese lehetőséget ad nekik, hogy nehezen meghatározható érzéseiket formába öntsék, kiélhessék.

A mese a lélek fejlődésének állomásait jeleníti meg nagy erejű, szimbolikus képekben.

A lélek fejlődéséhez pedig hozzátartozik a félelem, és szorongás is. És hozzátartozik az is, hogy a szereplők hogyan jutnak túl ezeken az érzéseiken, hogyan küzdenek meg velük, és hogyan lépnek egy magasabb szintre. Fontos összetevője a mesének, hogy a főszereplők mit és hogyan tanulnak mindabból, amit a mese megpróbáltatásai eléjük állítottak.

Ha a gyermek ki tudja várni a szorongás fantáziaképein áthaladva a vigasztalás és megszabadulás képeit, akkor a mese jótékony hatású, és eléri a célját: példát, és mintát mutat a gyerekeknek a probléma megoldásból. Az élet tele van ismeretlen, félelmetes dolgokkal, de ezeken bátorsággal, hűséges barátok segítségével még a legkisebb is túljuthat.

A mese olyan jelenségekről beszél a gyereknek (életről, halálról, haragról, féltékenységről, szeretetről, segítésről, talpraesettségről, bátorságról), amelyekről máshogy, elvont fogalmak szintjén nem tudnánk beszélni vele. A mesékkel sajátos formában megnyugtatjuk a gyerekeket, amikor a mese szimbólumai révén eszközt adunk a kezükbe a félelem, és szorongás megjelenítéséhez, és feloldásához.
A mese fontossága a gyerekek életében

A mese, mint az érzelmek fejlesztése

Mesélni kell a gyereknek, de miért?

A mese a legjobb érzelmi intelligenciafejlesztő módszer és a minőségi idő egyik legértékesebb módja. Azok a felnőttek, akiknek meséltek gyermekkorukban sokkal könnyebben küzdenek meg az élet nehézségeivel, érzelmileg stabilabbak, hiszen számtalan példát, mintát kaptak a mesékből, hogyan oldhatóak meg a problémák, és megélhették azt is, hogy érdemes hinni a Jóban, mert majd egyszer elnyeri méltó jutalmát.

A mese feszültségoldás is egyben. A tudattalan nyelvén szól, megérintheti azokat a félelmeket és negatív érzéseket, melyeket közvetlenül nem merünk megfogalmazni. Nem csak a gyermekre, a szülőre is jó hatással van a mese. Vágyteljesítő, kompenzáló, vigasztaló, gyógyító hatása közvetlenül érzékelhető.

A mese kimondhatóvá teszi a kimondhatatlant.

A mesében látott forgatókönyv bátorítást ad a gyerekeknek, hogy a problémákat a valóságban is meg lehet oldani, és még azt is megmutatja, hogyan.

Milyen a jó mese?

- A gyerekek figyelmét az a történet köti le legjobban, amelyik szórakoztatja és felkelti a kíváncsiságát.
- A jó mese nem csak szórakoztat, hanem jóra is tanít.
- A jó mese szolgál, lelki tápláléka a gyermeknek.

A szülőnek ismernie kell a mesét, hogy tudja, gyermeke lelki világának megfelelő-e.

Ha ő nem tud belehelyezkedni lelkileg a történetbe, átadni sem fogja tudni hitelesen, így érdemesebb másik mesét választania. Persze nem az a cél, hogy a szülő a saját problémáihoz válasszon mesét, sokkal inkább az, hogy a gyermek világába illő történetet keressen.

A gyermek életét csak akkor gazdagítja egy mese, ha mozgásba hozza képzeletét, fantáziáját, fejleszti intellektusát, ha eligazítja érzelmeiben, megbékíti félelmeivel és vágyaival, elismeri nehézségeit, ugyanakkor megoldásokat is javasol problémáira.

Mások a mai gyerekek mese igényei, mint a 20-30 évvel ezelőtti gyerekeknek?

A mesehallgatás belsőleg mozgatja meg a gyermeket. A mai gyerekek keveset mozognak, igénylik azonban a mozgalmasságot, amit a mese belső mozgáslehetőségként ad meg számukra. A fantáziát beindítva fejleszti a kreativitást.

Ha a könyv, amelyből mesélünk nincs tele illusztrációkkal, a fantáziát belső mozgásra készteti, így jobban fejleszti az érzelmek megélésének képességét, a megítélő-képességet, a bátorságot és az odaadást, mint ha kész sablont kap a gyermek, amelyhez belső képeit le kell nyesegetnie, hogy illeszkedjen a kész mintába.

A jó mesék nem tudnak elavulni, a megjelenő szereplők archetípusok, ősképek, melyek segítenek megérteni a mindenkori világot.

Azért jobb mesét hallgatni a szülőtől, mert így a mese tempója alakítható a gyermek tempójához. Ha valami nem világos, visszakérdezhet, kérheti, hogy a szülő ismételjen meg egy részt. A szülő társa a kalandokban, a félelemben és a feloldozó örömben és boldogságban is. Az anya gyermek kapcsolat egyik legjobb fejlesztője a meseolvasás. Az esti lefekvés, elbúcsúzás nehéz perceit könnyítheti meg, ha az esti rituálé jó közérzetben zajlik.

Gyógyító mese érzékeny gyerekeknek

De mi van azokkal a gyerekekkel, akik:

- Érzékenyebbek az átlagnál?
- Nehezen viselik az agresszívebb képeket, történeteket?
- Akiknek tovább tart megküzdeni a mesékben szereplő félelmekkel, és szorongásokkal?
- Akik szeretnek ,,más világokban" kalandozni, és nehezebben alkalmazkodnak a valós világ eseményeihez?
- Akik szeretik, ha elvarázsolják őket?
- Akik szívesebben élnek a csodák, és titkok világában, mint ebben a valóságban?
- Akiket mélyen érint meg minden érzelem, és sokáig tart, míg feldolgozzák őket?


Az alábbi linken megrendelhető mesekönyv az érzékeny gyerekeknek is szól. Sőt, elsősorban nekik.

Ez egy olyan mesekönyv, ami letehetetlen, kalandos meseregény a gyerekeknek. Izgalmas kalandokon keresztül tanít természetről, gyógyításról, gyógyulásról, és az egymáshoz fűződő kapcsolatainkról. Önmagunk, és a környezetünk megismeréséről.

A "varázslásról a mindennapokban".

A lelkünk gyógyításáról.


Itt rendelheted meg a mesekönyvet:

Arte Mízia titokzatos eltűnése - meseregény érzékeny gyerekeknek
Link


Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  Gyerekeknek  
Elhunyt a fotós, aki a méhen belül fejlődő magzatról
  2017-01-31 20:15:03, kedd
 
  Elhunyt a fotós, aki a méhen belül fejlődő magzatról készített felvételeivel vált világhírűvé

Kilencvennégy éves korában meghalt Lennart Nilsson svéd fotográfus, aki a méhen belül fejlődő magzatról készített felvételeivel vált világhírűvé az 1960-as évek közepén. Lennart Nilsson szombaton hunyt el - közölte családja a TT svéd hírügynökséggel.
Lennart Nilsson egy 2014-ben készült fotón (Forrás: Wikipedia/Frankie Fouganthin)

Nilsson fotói a magzat fejlődéséről először 1965-ben jelentek meg az amerikai LIFE magazinban, amelynek címlapsztorija A születés előtti élet drámája címmel mutatta be az embrióról és magzatról készült felvételeket. Ezek a képek voltak az első felvételek az anyaméhben fejlődő emberi embrióról.

A képek hagyományos fényképezőgépek, makrolencsék, endoszkóp és pásztázó elektronmikroszkóp segítségével készültek. Nilsson több százezres nagyítással közvetlenül az anyaméhben készítette felvételeit, amelyek fontos szerepet játszottak az emberi élet kezdetéről és az abortuszról zajló korabeli vitákban.

A képek annyira ikonikussá váltak, hogy beválasztották a NASA Voyager 1 és Voyager 2 űrszondái által a világűrbe vitt tárgyak közé. A felvételekről később Gyermek születik címmel könyv is megjelent, amely a mai napig a legnagyobb példányszámban elkelt fotóskönyv a világon.


Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  Élet  
     1/20 oldal   Bejegyzések száma: 199 
2016.12 2017. Január 2017.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 199 db bejegyzés
e év: 1494 db bejegyzés
Összes: 24072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2499
  • e Hét: 11125
  • e Hónap: 121610
  • e Év: 1712591
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.