Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Magyar Anya
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 50 
Holnap vasárnap! (évközi 29. vas A év)
  2017-10-21 22:17:28, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, akihez a farizeusok
tanítványaikon keresztül álnokul így szóltak:
"Tudjuk, hogy igazat beszélsz,
és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod,
és nem vagy tekintettel
az emberek személyére." (Mt 22, 16)
Hízelgő, bevezető szavaik mögé akarták rejteni
ferde és Jézust tőrbe csalni akaró szándékukat.

Elképzelhető - mennyi sok példa is van rá, -
hogy akinek tanítania kellene
másokat az igazságra,
- nem a teljes igazságot tanítja.
Ez lehet magának a tanítónak hibája,
aki vagy nem ismeri,
vagy nem szereti az igazságot.
Az is lehet, hogy aki tanít,
bár ismeri az Istenre vonatkozó
tudott igazságot,
még sincs tekintettel az istenfélelemre,
és az Istenre vonatkozó
tudott igazságot
nem hirdeti teljes világosságában.
Hogy valaki ne az igazságot vallja és tanítsa,
az lehet az embertárstól való félelem miatt is.
Vagy éppen az embertárs iránti
szeretet miatt hallgat az igazságról.
Jézus korában is így volt,
- s azóta sem változott.
Mindezt figyelembe véve kell lássuk,
hogyan jönnek álnok és hízelgő kérdéssel
Jézus elé.
Rá akarják Őt szedni arra, hogy azt mondja:
inkább Istentől kell félni, mint a császártól.
,,Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem?"
Szándékosan kelepcét állítanak Jézusnak.
Erre éppen Jézus erőteljes tevékenységét,
a tanítást akarják felhasználni.

Elképesztő, hogy Isten szavát,
a megtestesült Igét
emberi szó által akarják tőrbe csalni.
Bárgyú és végtelenül buta módon
szeretnék az igazságot
a saját igazságukkal lerombolni.
Ez persze őket magukat leplezi le.
S a csapda, amit Krisztusnak állítottak,
voltaképpen az a verem,
amelybe ők maguk estek bele.

Saját életünkre tekintve,
- kérdezzük bátran magunkat,
nem élünk-e mi is, - nem is kevésszer, -
ezzel az álnok módszerrel,
Jézussal szemben?
Mesternek nevezzük Őt,
de nem tartjuk valóban mesterünknek.
Igaznak mondjuk,
de nem úgy bánunk vele mindenben.
Tudjuk, hogy nem személyválogató,
de oly sokszor,
- amikor érezzük, éppen nekünk szól szava,
bennünket oktat és vezet, - elutasítjuk Őt.
Főleg abban, - amit tanításában,
éppen nekünk szán.
Igaznak mondjuk Őt, - s magunkra nézve
mégsem hiszünk szavainak igazságában.

Lelkiismeretünket is megmozgató,
gyönyörű szép vasárnapot!

Szeretettel: Árpád


VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Oeschiensee - i (Svájc) kirándulásom


Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Czike László: A fény árnyékának őrzői
  2017-10-21 21:57:53, szombat
 
  A fény árnyékának őrzői

A háttérhatalmi piramis története, működése

Kik az Illuminátusok?
Az Illuminátusok elit emberek (férfiak), akik a csúcson állnak, akik ellenőrzésük alatt tartják a nemzetközi bankárokat, hogy gonosz szándékkal kontrollálják az egész világot. Az ügynökeiket kinevelik, oktatják, kiképzik, hogy elfoglalhassák a helyüket, beépüljenek a színfalak mögött a kormányzat minden szintjén.

Eltérítik az embereket Istentől: a pénzzel, az evilági gyönyörrel, az élvezetekkel, a hatalommal, a presztízzsel és az ördög egyéb csábításaival.
Az Illuminátusok szemben állnak Krisztussal: a Sátán szolgálatában.
Mindig "hátramaradnak", elrejtőznek a homályban vagyis az ismeretlenségben, és általánosságban is minden gyanú felett állnak.

Minden embert szolgaként használnak sátáni terveik megvalósítására. Leigázásuk érdekében mindkét, ellentétes politikai oldal felé kitárt karjaikkal és pénzükkel (támogatásukkal) megosztják, egymásra uszítják az embereket, hogy harcoljanak egymás ellen és gyilkolják le egymást.

Hogy sorban elérhessék céljaikat, fokozzák a káoszt: ápolják és támogatják az atomháborúval való állandó fenyegetést, - sőt, szándékosan idézik elő a világ-éhínséget és szítják a kétségbeesésbe hajszolt népek irracionális terrorizmusát.

Az elsődleges céljuk, hogy megalakítsák

az egységes világkormányt,

hogy tökéletesen ellenőrzésük alá vonhassák az egész világot, lerombolva minden vallást és a rendfenntartó közigazgatási folyamatokat.

Az Illuminátusok története
Az Amerikai Egyesült Államok mögött (hátterében) működik egy férfiakból álló kis szervezet, akiknek valóságos célja leigázni az egész világot s az emberiséget, sátáni összeesküvésük (tervük) szerint, az egységes világállam létrehozásáért.

Az összeesküvés elindítása az 1760-as évekig nyúlik vissza, amikor is első ízben hívták életre "Illuminátusok" elnevezéssel. Az Illuminátusokat (megvilágosultak) egy Adam Weisshaupt nevű férfi szervezte, aki áttért a katolikus vallásra (tehát konvertita volt), majd jezsuita szerzetes lett. Később finanszírozói kívánságára ki-lépett a Katolikus Egyházból, - s megszervezte az Illuminátusokat, amelyet már a nemzetközi bankárok finanszíroztak.

Azóta minden háborút - ez a Francia Forradalommal kezdődött - az Illuminátusok támogatásával indítottak, akik ezekben az operációkban különböző (ál)neveken és különböző látszatokat keltve szerepeltek. Azért mondom, hogy ‘variált nevek' és látszatok takarásában, mert miután az Illuminátusokat leleplezték s közismertté váltak, Weisshaupt és összeesküvőtársai elkezdtek hamis, más neveken működni.

De vajon miért választották a világ-összeesküvők az "Illuminátusok" elnevezést a sátáni szervezetük számára? Weisshaupt maga mondta, hogy ez a szó Lucifertől származik, és a jelentése: "a fény őrzői"...

A luciferi összeesküvés
Adam Weisshaupt a Kánon Jog jezsuita-képzettségű professzora volt, az Inglecot Egyetemen tanított, amikor levetette a kereszténységet, hogy megszervezhesse a luciferi összeesküvést. Ez 1770-ben történt. Elkezdte kidolgozni "mester-tervét" - amit titokban a Sátán Zsinagógájának nevezett -, melynek szisztematikus végre-hajtása révén, látszólag Jézus Krisztus nevében, csalárdul végső világuralomra emelhették Lucifer ideológiáját, hogy majd az emberi faj utolsó maradványai a szociális kataklizma után is, a végsőkig a sátáni zsarnokságot szolgálhassák.

Adam Weisshaupt "a feladatát" 1776. május elsején fejezte be. (A kommunista nemzetek folytatólagosan vezénylik évről-évre május 1-je megünneplését, e nagy esemény tiszteletére.) Ez volt az a nap, mikor Weisshaupt hivatalosan is befejezte mestertervét, amelyben előírta az összes létező kormányzatok és az egyházak el-pusztítását. Ezen végső cél megvalósítását az emberek széles tömegeinek totális megosztása tehette elérhetővé, miáltal az egymással szembenálló táborok száma egyre szaporodik a politikában, a szociális szférában, a gazdaságban és minden más területen. Éppen ilyen viszonyok uralkodnak manapság az Amerikai Egyesült Államokban...

A titkos "műveleti" terv

ad.1.
Pénzügyi és szexuális megvesztegetést (zsarolást) használtak, hogy elérjék a már magas beosztású férfiak kontrollálását az összes kormányzat különböző szintjein és a közélet más területein. Egykor befolyásos személyek elbuktak hazugságok és csalások következtében; - az Illuminátusok csábításokkal, kísértésekkel gúzsban, rabszolgaságban tartották őket, politikai vagy más zsarolással, a pénzügyi tönkre-tétel (csőd), a nyilvánosság előtti leleplezés, a fizikai bántalmazás, sőt, egyenesen az önmagukra és szeretett családtagjaikra irányuló halálos fenyegetéssel.

ad.2.
Az Illuminátusok, akik a főiskolákon (a kollégiumokban) és az egyetemeken (pl. Sorbonne, Frankfurt, Oxford, Birmingham, Bristol, London, Yale, Harvard, stb.) is ott voltak, hogy kiképezzék (és be is szervezzék) a kivételes képességű, és ‘jó vérvonalú' családokból (királyi dinasztiákból) származó, az internacionalizmus iránt vonzódó hallgatókat s hogy speciális nemzetközi tréningeket ajánljanak (fel) nekik. Olyan tréningeket, melyekre olyan ösztön-díjakat adományoztak, amilyen a Cecil Rhodes ösztöndíj, amelyre a kiválasztást az Illuminátusok végezték.

Valamennyi ilyen ösztöndíjast rábeszélték, majd aztán meg is győzték arról, hogy a különleges tehetségű és agyú férfiaknak joguk van uralkodni mindazokon a csekélyebb természetes tehetségűeken, akiknek tömegei nem tudják, mi a legjobb a számukra sem fizikai, sem szellemi, sem lelki értelemben.

ad.3.
Minden befolyásos embert, akit tőrbe csaltak, és így az Illuminátusok ellenőrzése alá került, nomeg a hallgatókat, akik speciális nevelést és kiképzést kaptak, titkos ügynökként építették be, használták fel a színfalak mögött minden kormányban, mint szakértőket és specialistákat. Ők a végrehajtó hatalom legmagasabb szintjén lehettek tanácsadók, hogy szabályozott mederbe tereljék a politikát, azon célból, hogy hosszú távon az Illuminátusok titkos terveit, világ-összeesküvését szolgálja, és előidézze a kormányzatok és az egyházak elpusztítását.

ad.4.
Megszerezték a teljhatalmú ellenőrzést a világsajtó felett, miáltal minden hírt és információt elferdíthettek, - hogy meggyőzzék a tömegeket: egy egységes világ-kormány az egyetlen megoldás a nagyszámú és sokféle, szerteágazó problémára. Emellett kisajátították és ellenőrzésük alá vonták az összes nemzeti rádió és tévé-csatornát is (valamint lényegében az összes sajtóorgánumot).

Szerencsétlenségünkre kevés ember bír tudomással ezekről a tényekről; - ezért is van, hogy a világ eseményeiből, amik a pénz mozgásain kívül történnek, mást nem is nagyon érzékelnek...

Aki pedig netán átlát ezen a finomszövésű, ám fényvisszaverő hálón, az többnyire gyáván meglapul és együttműködik, hogy mentse a bőrét és az egzisztenciáját.

Az Illuminátusok első napjai
Mivel Britannia és Franciaország volt a két legerősebb világhatalom a XVIII. sz. végén, Adam Weisshaupt úgy igazgatta az Illuminátusokat: szítsanak gyarmati háborúkat - beleértve az Amerikai Függetlenségi Háborút is -, gyengítendő a Brit Birodalmat.

Arra is felkészítették őket: szervezzék meg a Francia Forradalmat, hogy terv-szerűen lerombolják a Francia Birodalmat.
Weisshaupt a Francia Forradalom kezdetét 1789-re tűzte ki. Azonban 1784-ben, igazi vis majorként a Bajor Kormányzat birtokába került egy bizonyíték, amely leleplezte az Illuminátusok létezését.

Az isteni közbeavatkozás
Még 1784-ben történt, hogy Adam Weisshaupt kiadta a Francia Forradalom meg-szervezésére vonatkozó rendelkezéseit. Egy német író, akit Zwack-nak hívtak, ki-adta e rendelkezéseket könyv formájában, amely teljes egészében tartalmazta az Illuminátusok történetét és Weisshaupt terveit. A könyve egyik kópiáját elküldték a francia illuminátusoknak, akiket Robespierre irányított, kit Weisshaupt delegált a Francia Forradalom kirobbantására. A küldöncöt egy villámcsapás terítette le s ölte meg, - amint éppen úton volt Németországból Franciaországba. A rendőrség megtalálta a felforgató dokumentumokat a halott testén, és átadta azokat a meg-felelő hatóságoknak.

Az összeesküvés gondos tanulmányozása után a Bajor Kormányzat utasította a rendőrséget, tartson razziát Weisshaupt újonnan szervezett Grand Orient páholyai helyiségeiben és a befolyásos összekötők otthonaiban. Ilyenformán az összes fel-fedett járulékos bizonyíték is meggyőzte a hatóságokat: a dokumentumok hiteles másolatok egy összeesküvésről, amelyet az Illuminátusok a tervezett háborúk és forradalmak szítására, előidézésére alapítottak.

1785-ben a Bajor Kormányzat törvényen kívül helyezte az Illuminátusokat, majd feloszlatta a Grand Orient páholyokat. 1786-ban nyilvánosságra hozták az össze-esküvés minden részletét: "Az Illuminátusok rendjének és szektájának eredeti iratai" angol címmel. Az összeesküvésről szóló teljes iratanyag kópiáit elküldték Európa és az Egyház minden vezetőjének. Ám az Illuminátusok hatalma oly nagy volt, hogy a címzettek a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyták. Mindamellett az Illuminátusok megbélyegzetté váltak, és földalatti mozgalommá alakultak.

Ugyanebben az időben a Weisshaupt vezette Illuminátusok beszivárogtak a "Kék Maszonéria" (Kék Szabadkőművesség) páholyaiba és a saját szövetségi titkaikat írták elő kötelezően minden titkos társaság számára. Csak a szabadkőművesek nyilvánították magukat internacionalistának, - s mindazok, akik a viselkedésükkel bebizonyították, hogy elfordultak Istentől, válhattak beavatott illuminátussá.

Fokozatosan beszivárogtak Britannia szabadkőműves páholyaiba, és Weisshaupt meghívta Európába John Robisont is. John Robison volt a legmagasabb fokozatú maszon a Skót Rítus szerint. A természetfilozófia professzora volt az Edinburghi Egyetemen, és a titkára a Royal Society királyi társaságnak Edinburghben.

Robison "nem dőlt be" annak a hazugságnak, miszerint az Illuminátusok célja egy jóakaratú diktatúra megalkotása, azonban ezt a véleményét bölcsen megtartotta magának. Így történt, hogy megbízták a Weisshaupt kópiáinak felülvizsgálatával, s hogy tanulmányozza, és őrizze meg biztonságban azokat.

Miután az Illuminátusokkal kapcsolatos figyelmeztetés eredménytelen maradt; ki is tört 1789-ben a Francia Forradalom, mint azt Weisshaupt ‘menetrendszerűen' eltervezte. Közben figyelmeztették a fenyegető veszélyről, és riasztották a többi kormányzatokat...

Robison 1789-ben publikálta "Bizonyíték a valamennyi kormányzat és egyház elpusztítására szőtt összeesküvésről" című könyvét, - ámde óvó figyelmeztetését semmibe vették...

A napóleoni háborúk
Azok, akik a Francia Forradalmat irányították: egy másik összeesküvésben való részvételről is határoztak. Ők "szervezték" a napóleoni háborúkat is, - hogy meg-döntsék minél több különböző koronás fő trónját Európában...

A pénzemberek egy csoportja finanszírozta Napóleont, míg egy másik csoportjuk Britanniát, Németországot és más nemzeteket. Természetesen mindkét csoport elfogadta "építési tervrajzként" az Illuminátusok mesterterveit...

A Bécsi Kongresszus
Ezen az összejövetelen megpróbálták megalkotni az első Népszövetséget, ami az első kísérletük volt az egységes világkormány felállítására. Kitartottak elméletük mellett, hogy Európa minden koronás fője olyannyira eladósodott nekik, hogy ők, akarva, nem akarva cinkosaiknak tekinthetők. Azonban Oroszország cárja ideje-korán rájött az összeesküvésre és megtorpedózta azt.
A felbőszült finanszírozók fogadalmat tettek, hogy egy szép napon elpusztítják a cárt egész családjával együtt.
Ezt a fenyegetésüket később, 1917-ben valóra is váltották.
A végzetes visszautasítás - amit a Bécsi Kongresszus az orosz cártól kapott - nem hiúsította ugyan meg az Illuminátusok összeesküvését, de kényszerítette őket egy új stratégia elfogadására. Belátták, hogy az egységes világ ideája pillanatnyilag elbukott, azonban elhatározták, hogy hatalmuk megőrzése érdekében szorosabbra fonják a pénzügyi rendszer ellenőrzését az európai nemzetek felett.

A gazdasági ellenőrzés
Korábban a waterlooi ütközet következményeit meghamisították. A finanszírozók elterjesztettek egy sztorit, hogy Napóleon megnyerte a csatát, amiért pánik tört ki Anglia értékpapír-piacán. Az összes részvény árfolyama nullára zuhant.
A nemzetközi bankárok ezután - jelképes, 1 penny = 1 dollár árfolyamon - fel-vásárolták valamennyi részvényt, ami tökéletes kontrollt biztosított a számukra Britannia gazdasága, és áttételesen egész Európáé felett.

Weisshaupt 1830-ban meghalt, de a halálát megelőzően készített egy módosított verziót az Illuminátusok összeesküvésére, mely az ügynökei révén (ugyan változó nevek alatt) az összes nemzetközi szervezetet, csoportot szervezte, finanszírozta, vezette és ellenőrizte, a közigazgatás legmagasabb pozícióiban.

A forradalmi program
1848-ban Marx Károly az Illuminátusok egy csoportjának irányítása alatt megírta a "Kommunista Kiáltvány"-t; - míg Karl Ritter, a Frankfurti Egyetem professzora megírta antitéziseit, az Illuminátusok egy másik csoportjának útmutatása szerint. A kiinduló "eszmény" alapján: mindazok számára, akik irányítják az átfogó össze-esküvést hasznos, hogy meg tudják különböztetni egymástól azt a két úgynevezett ideológiát (ti. a kommunizmust és a nácizmust), ami képessé teheti őket, hogy egymással szembenálló táborokra osszák az emberfajtákat; később agymosással háborúra és pusztításra uszítsák őket egymás ellen.

És, különösképpen, hogy leromboljanak minden politikai és egyházi intézményt.
Ezt a "munkát" Ritter kezdte el, majd a halála után folytatta a német, úgynevezett filozófus, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Segített ,,kifejleszteni" a rasszizmust és azután a nácizmust, amely hozzájárult az I. és a II. világháború kirobbanásához.

1834-ben az olasz forradalom vezetője Giuseppe Mazzini, akit az Illuminátusok arra választottak ki, hogy irányítsa forradalmi programjuk kiterjesztését az egész világra. Ebbeli igyekezetében szolgált, egészen 1872-ben bekövetkezett haláláig. Ám néhány évvel a halála előtt Mazzini rávett egy amerikai tábornokot, bizonyos Albert Pike-ot, lépjen be az Illuminátusok közé. Pike-ot valósággal megigézte az egységes világkormány új ideája, és végül a luciferi összeesküvés vezetőjévé vált.

1859 és 1871 között Pike kidolgozta a katonai tervrajzát (tervrajz: "vakoló fedő szakkifejezés"; például: építési tervrajz = komplex koncepció a társadalmi rend diszkrét beavatkozással történő megváltoztatására) három világháborúnak és különböző forradalmaknak szerte a világon, a XX. század utolsó felvonásaként.

A három világháború
Az első világháború megvívása volt a harc, ami képessé tette az Illuminátusokat, hogy megdöntsék a cárizmust Oroszországban - mint erre a nemzetközi bankárok korábban megesküdtek, miután a cár megtorpedózta a Kongresszusuk megtartását Bécsben -, és arra, hogy Oroszországot az ateista kommunizmus erődjévé tegyék. Az Illuminátusok ügynökei felnagyították a nézeteltéréseket Németország és a Brit Birodalom között, hogy ezt felhasználhassák a háború kirobbantására.

Amikor pedig a háború véget ért, felépítették a kommunizmust, hogy elpusztítsa a többi kormányzatot, és megszüntesse a cárizmust Oroszországban.

A második világháborút a fasizmus és a politikai cionizmus közötti viták fel-szításával készítették elő. A háború alatt felépült a nemzetközi kommunizmus, amely ettől kezdve kiegyenlítette az egyesült kereszténység erejét és befolyását.

A harmadik világháború
A harmadik világháború kirobbantására használják az Illuminátusok úgynevezett ‘vitázó ügynökeiket' (például: Francis Fukuyama, Samuel P. Huntington), - hogy ellentéteket gerjesszenek a politikai cionizmus és a muszlim világ vezetői közt. A háborút az említett módszerrel vezénylik, hogy az iszlám egészét és a politikai cionizmust, Izraelt egymással pusztíttassák el; - ami a további nemzetek között is csak viszályt szít a kérdésben, de önmagában is fokozza a háborús feszültséget a kimerült állam(ok)ban: fizikai, mentális, lelki és gazdasági vonatkozásban egy-aránt. A hadszíntér így rendeződik át az egységes világkormány létrehozásáért...

Az egységes világkormány
Az összeesküvés befejező szakaszában az egységes világkormány egy diktátori személyiség révén áll majd össze, akit az Egyesült Nemzetek (az ENSZ), a Kül-kapcsolatok Tanácsa (CFR, egy illuminátus csoport az USÁ-ban), pár milliárdos, a kommunisták és tudósok, akik bebizonyították hűségüket a nagy összeesküvés iránt fognak egyetértésben megválasztani, aki ezután mindezen szervezetek feje is lesz. Mindenki mást a "monolitizált" emberiség roppant konglomerátumába integrálnak (ez lehet/lesz a népek, mint egységes jámbor juhnyáj közös karámja, megvalósítva az összeesküvés - ld. Orwell: 1984. - totális rabszolgatársadalmát).

A diktátor, aki egyesíti a pápai trónt a császári trónnal, és magát, Dávid király vérvonalának leszármazottjaként beállítva, Jézus Krisztus képében tetszelegve - az újjáépülő jeruzsálemi Salamon templomában - Istenné kiáltja ki; lesz az Antikrisztus, az egységes Világkormány feje.

Az Egyesült Államokban az Illuminátusok, közvetlenül az első világháború után állították fel a Külkapcsolatok Tanácsát, amit a köznyelvben CFR-nek neveznek. A CFR, aktuálisan a mai Illuminátusok; - az USÁ-ban működik. Ez a hierarchia a CFR mestertervi kontrollja, igen nagy hatáskörrel; - ők az eredeti illuminátus összeesküvők leszármazottai (vérvonal, óh!)...
Sokan közülük még a nevüket is megváltoztatták, hogy eltitkolják ezt a tényt.

Létezik egy hasonló intézmény, az angliai illuminátusoké, amely a Nemzetközi Ügyek Brit Intézete nevet viseli. Különböző nevek alatt hasonló titkos illuminátus szervezetek működnek még Franciaországban, Németországban és más nemzet-államokban is. Valamennyi szervezetük - beleértve a CFR-t is -, folytatja a nagy-számú kisegítő vagy frontvonalbeli szervezet felépítését, amelyek beszivárogtak minden egyes fázisban a nemzetközi ügyek intézésébe.

E szervezetek működése mindenkor és minden esetben az Illuminátusok mester-terve alapján és ellenőrzése alatt zajlott és zajlik, mind a mai napig.

Vác, 2005. január 19.

Myron Fagan írásának fordítása nyomán:

Czike LászlóForrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Tanulmányok  
Cser Ferenc: A finnugorizmus versus szkítizmus csatazajhoz
  2017-10-21 21:52:47, szombat
 
  A JOBBIK egy beadvánnyal[1] az MTA-hoz folyamodott, hogy vizsgálja felül a finnugorizmus tételeit és tegye lehetővé, hogy az MTA jelenlegi hivatalos álláspontjától eltérő magyar eredeztetés jöjjön előtérbe, és így a történelemoktatásban sor kerüljön ,,a Hunor-Magor örökség visszahelyezé-sére". A felhívásban a következők is olvashatók:

,,A Jobbik Magyarországért Mozgalom nem kíván egy tudományos, szakmai vitát befolyásolni, legkevésbé eldönteni, de meggyőződése, hogy igenis politikai kezdeményezésre van szükség ahhoz, hogy a finnugor származás elméletének ellentmondó tudományos nézetek, források és bizonyítékok is megfelelő szintű nyilvánossághoz - és így támogatáshoz - juthassanak. Csakis így lehetséges megszüntetni a magyarság ősi eredetmítoszait mesebeszéddé lefokozni kívánó, idegen eredetelmélet közgondolkodásbeli egyeduralmát, és így lehetséges a - több ezer éves - szkíta-hun-avar-magyar kollektív emlékezet és hagyomány felelevenítése, és méltó helyére való visszahelyezése a teljes és egyetemes magyar kultúrában - legelsősorban az oktatásban."

A felhívást támogattam, aláírtam - annak ellenére, hogy nem értek egyet a fenti bekezdésben a következőkkel: ,,több ezer éves - szkíta-hun-avar-magyar kollektív emlékezet és hagyomány".
A felhívás megjelenése (2009. szeptember 1.) óta többen is foglalkoztak vele. Egyik bíráló a Szekuláris Figyelő [2] honlapjáról bírálta a felhívást, annak aláíróit - köztük személyemet - és kije-lentette: az MTA csak a finnugor nyelvek rokonságáról beszél, de népgenetikai rokonságot nem említ. Erre a nyilvánvaló hazugságra válaszolva indokoltam meg, hogy magam miért is írtam alá a felhívást. Az írás címe: ,,A finnugorizmus, az MTA és a tudománypolitika - de kié?" [3]
Nemrégiben a Heti Válaszban [4] ,,A táltosok már a spájzban vannak" címmel Ablonczy Bálint írt és említette meg a Jobbik felhívását - fölöttébb lesújtó véleményt sugallva:

,,A levelet az akadémiai világ perifériájára szorult tudós (Bakay Kornél régész) mellett derék hozzá nem értők (például Dósa Gyula erdész, Cser Ferenc vegyészmérnök) és főleg feketeöves dilet-tánsok (a maja-magyar rokonságról fantáziáló, Mexikóban élő De Pluer Mariann vagy Nyitray Szabolcs, az Ősmagyarok Azerbajdzsánban című alapmű egyik szerzője) nyomatékosították aláírá-sukkal."

Ablonczy is hivatkozik arra, hogy az ,,Legtöbbjük olyasmivel hadakozik, amit soha senki nem mondott. A közkeletű felfogással szemben például az alternatívok körében főgonosz Magyar Tudo-mányos Akadémia nem állítja, hogy a magyar nép etnikailag egységesen finnugor eredetű lenne." Persze, szó szerint ezt nem, - de a felhívásban sem ez szerepel, - viszont masszívan állítja a magyar nép és műveltség uráli, finnugor eredetét. Csak egy példát említek rá: Glatz Ferenc: A magyarok krónikája c. 1996-ban kiadott könyvét.

A magyarok eredete a XIX. században hatalmas történelmi vitát váltott ki és akkor két 'tábor' hadakozott egymással: az osztrákok támogatta ún. ugor és a magyarok krónikáira támaszkodó ún. török tábor. A sajtóban dúló vitát a korabeliek 'ugor-török' háborúnak nevezeték. Bár Ablonczy Bá-lint lesújtó véleménye alapján pusztán vegyészmérnök vagyok, mégis a tudományos kutatás mód-szereivel felfegyverkezve - hiszen az MTA tudományok doktora fokozatot bírom, és három nyelv-ből van középfokú nyelvvizsgám - magam is belemerültem a kérdéskör vizsgálatába és 2000-ben egy könyvet adattam ki Gyökerek, Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpát-medencei származá-sáról címen. A könyv ITT megtalálható [5]

(Fiatal sztárujságírónknak illene legalább egy a könyvben szereplő tételt cáfolnia, - a tételt alá-támasztó szakirodalommal együtt, - ha ennyire magabiztosan akar nyilatkozni egy másik szerzőről, különben bértollnoki, sőt inkvizítori jelleget ölt tevékenysége.)

Később - már az Y-kromoszóma vizsgálatok eredményeit is figyelembe véve - Darai Lajossal társszerzőségben a FRÍG Kiadó adott ki több könyvet (A magyar folytonosság a Kárpát-medencében, 2005, Európa mi vagyunk I. 2006, II. 2008 és az idei könyvnapra, Kárpát-medence, vagy Szkítia), mely utóbbi két kötetben már komolyabb vizsgálat alá vettük a magyarság vélt szkíta eredetét is.

Összefoglaló véleményünk szerint a magyar nép, a magyar nyelv, a magyar műveltség alapve-tően a Kárpát-medence szülötte, a magyarság a Kárpát-medence őslakosságát jelenti, csupán a nyu-gat felőli ún. frank, az észak felőli szláv és a dél felőli bolgár terjeszkedés megakadályozására behí-vott, aztán a magyar nemzet nemesi elitjét alkotó katonanépnek van sztyeppei eredete. Az 'ugor-török háborúban' a török eredet alapja is a sztyeppei eredet, ami egyértelműen a hunokhoz vezet vissza. Ámde a hunoknak a szkítáktól, azoknak a suméroktól való eredeztetését alapvetően hibásnak véljük. Hogy miért? Erre a kérdésre kívánok a következőkben választ adni.
A sztyeppei eredet forrásai a magyarok krónikái. A továbbiakban ezeket idézem, mert a ma-gyarság szkíta eredetét vallók egyértelműen a krónikáinkra hivatkoznak. Az alábbiakban idézett krónikák magyar fordítása - vagy a magyarul írottak átszerkesztett változatban - egyaránt elérhető a neményi.net honlap könyvtárából:

Anonymus Gestája - XII. század, II., vagy III. Béla idején. [6], Kézai krónikája - 1205. [7], Kálti Márk képes krónikája - 1358. [8], Thuróczy krónikája - 1486. [9], Hess András: Budai krónika - 1473. [10], Heltai Gáspár krónikája - 1575.[11], Szekér J. Aloysius krónikája - 1808. [12].
Közben, a török uralom idején született a ,,Tárih-i Üngürüsz és Madzsar Tárihi" szövege, melyek magyar fordítása is elérhető a fentnevezett könyvtárban, [13] jóllehet itt nem használom fel annak a szövegét.

Nézzük meg mit is írnak a magyarság eredetével kapcsolatosan a krónikák?
Anonymus: Gesta Hungaricus, 1131 és 1196 között:

,,A szcítiaiak ugyanis jó régi népek, s van hatalma Szcítiának keleten, mint fentebb mondottuk. Szcítiának első királya Mágóg volt, a Jáfet fia, és az a nemzet Mágóg királyról nyerte a magyar nevet. Ennek a királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király.
Ő az Úr megtestesülésének négyszázötven-egyedik esztendejében a szittya földről kiszállva, ha-talmas sereggel Pannónia földjére jött, és a rómaiakat elkergetve, az országot birtokba vette.
[...]
A szcítiaiak, amint mondottuk, jó régi népek. Róluk a történetírók, akik a rómaiak viselt dolgait megírták, így beszélnek: A szittyák valaha igen bölcsek és szelídek voltak, földet nem műveltek és majdnem semmiféle bűn nem fordult elő közöttük.
A szittya föld éppen azért, mert annyira messze esik a forró égövtől, különösen kedvez a nem-zedékek szaporodásának. Azonban - ámbár szerfölött nagy kiterjedésű - mégis a rajta született nép-ség sokaságát sem táplálni, sem befogadni nem tudta."

Kézai Simon krónikája 1205:

"Menróth óriásra, ki a nyelvek megkezdődött összezavarodása után Eviláth földére méne, mellyet ez időben Persia tartományának neveznek,...
S minthogy Hunor és Mogor első szülöttek valának, atyjoktól megválva külön sátrakba szállnak vala. Történt pedig, hogy a mint egyszer vadászni kimentek, a pusztán egy szarvas ünőre bukkanának, mellyet, a mint előttök futott, a Meotis ingoványaiba kergetének.

Kémeket küldvén tehát onnan Scythiába, miután Scythia országát kikémlelték, gyermekeikkel és barmaikkal azon hazába vonulának, hogy ott lakozzanak. Midőn tehát azon országba bémentek, ab-ban lakókul az alpzúrokat és pruténokat találták, kiket eltörölvén...
A Scythia országgal keletre határos a Joriabeliek országa ezután Tarszia s végre Mangalia, hol Európa végződik. A nyári nap alatti táj felé a korozmi nemzet fekszik és Ethiopia, mellyet Kissebb Indiá-nak hivnak, s aztán délszak és a Don folyó közt áthatolhatatlan puszta van."

Kálti Márk Képes krónikája 1358:

"Miként a Teremtés Könyve tizedik fejezetében írja a történetírás tanítómestere: "Ezek Noé fiainak nemzetségei: három fiától, nevezetesen Sémtől, Kámtól és Jáfettól a vízözön után hetvenkét nemzetség származott. Jáfettól tizenöt, Kámtól harminc, Sémtől pedig huszonhét." Szétszóródtak a világ három részébe; Sém Ázsiába, Kám Afrikába, Jáfet Európába került. Josephus szerint ugyanis Jáfet fiai bírták az északi vidéket, Ciliciának és Szíriának hegyeitől, a Taurus és Amanus hegységtől a Tanais folyóig, mely Szittyaországban van. Ugyanezt bizonyítja Szent Jeromos a héber dolgokról írott könyvében: Jákob fiainak birtoka volt Ázsia az Amanus és Taurus hegyeitől a Tanais folyóig, Európában pedig Gadesig;

Nyilvánvaló ebből mindenkinek, hogy Hunor és Magor, a magyarok ősei [nem] Nimród fiai vol-tak,...
Szent Jeromos mondja; azért sem, mert Nimród sosem lakott a Tanais folyó környékén, mely ke-leten van, hanem az óceán tengerénél. Miképpen tehát a Szentírás és a szent doktorok mondják, a magyarok Jáfet fiától, Magortól származnának, aki - Szent Sigilbert antiochiai püspöknek a keleti nemzetektől szóló krónikája szerint - ötvennyolc esztendővel a vízözön után ment bé Evilat földjére, és feleségétől Enéttől nemzette Magort és Hunort; róluk a magyarok és hunok nevezete."

Hess András Budai krónikája 1473:

"[3.] Továbbá, hogy az özönvíz pusztítása következtében Noén és három fián és ezeknek felesé-gein kívül minden élőlény elpusztult, hetvenkét törzs származott végül Szemtől, Khámtól és Jáfettól az özönvíz után. Szemtől 22, Khámtól 33, Jáfettól tizenhét.
[4.] Ezek a törzsek pedig akkor - miként Josephus mondja - a héber nyelvet használták.
Mivel pedig Hunor és Magor Nemroth elsőszülöttjei voltak, atyjuktól különválva, külön sátrakban laktak.
[5.] Történt pedig, hogy egy napon kivonultak vadászni. A pusztaságban egy nőstény szarvas került eléjük; futott előlük, és ők a meótiszi mocsarakig üldözték.
[6.] Felderítőket küldtek tehát innét Szkítiába, és miután a szkíta vidéket igen ravaszul kikémlelve felderítették: ebbe a hazába vonultak be gyermekeikkel és csordáikkal, ott akartak lakozni."

Thúróczy krónikája 1486:

,,Némelyek úgy tartják, hogy ez a Nimród volt a hunok, vagyis a magyarok ősapja...
Azt is mondják, hogy ugyanennek a Nimródnak Enéhen kívül más feleségei is voltak, és Hunoron és Magoron kívül más fiakat is nemzett, és hogy ezek és az ő utódaik az említett vidéken, Perzsiában laknak...
És mind Diodorus ugyanitt, mind pedig Hérodotosz? az ő Krónikájának negyedik könyvében előhozakodik egy bizonyos mesével, mondván: hogy Héraklész - régebbi amannál a másik Héraklésznál, aki utóbb a trójai államot feldúlta - ..."

Heltai Gáspár krónikája 1575:

,,Kétféle Scíthia vagyon: egyik vagyon Európában, a másik Ásiában, és ez oszlani kezd a Tanais follyóvizről, mellynek eredeti és kiforrása vagyon a Riphei nagy hegyekből, az vége vagyon napnyu-gat felől Németország mellett és az Viszollya follyóvíz mellett, melly az lengyel nagy hegyekből kiforr, és egyenest folly a Scandinávia szigetre, és ugyanott an csakhammar beesik a tengerbe. Dél felől vagyon az vége a Duna mellett, melly a németországi hegyekből kiered, és Tódtország mellett alláfolly Magyarországba, és abban hatvan nagy follyóvizekkel megöregbülvén és alább-alábbfollyván beessék végre a tengerbe. Naptámadat felé kedig vagyon az vége Pontus, Hibéria, Albánia, hol az orbo¬nászok laknak, és Persida mellett, az Araxes nagy follyóviz mellett, és elnyújtózik Seressig.

Annak utánna magának hajtá az végső vandalusokat az Philimerus, az ő hadnagya által. Annak utánna jobb lakóföldeket kezde kévánni, és kenyeret süttötvén általméne a tóvizeken, midőn meglátta volna azzokat. De midőn még félig a nép nem költ vólna által, megszakada a híd, és ledőlle, és nagy sok ember és barom vesze oda. És úgy nem mehetének vissza, akik által¬jöttenek vala, által sem jőjhetének amazok, kik hátra maradtanak vala.
Philimerus ez okaért elindulván a megmaradott néppel, és a spaliókat megkezdé, kikre előszer ért vala. Annak utánna mindjárt az végső Scíthiára méne allá, melly a Pontus tenger mellett vagyon. Abban a tartományba laknak az adogiták, kiknek a caniculában, mellyet hév hólnapnak nevezünk, negyven egész napig semmi éjek nincsen, hanem mindenkoron világos nap vagyon."

Szekér J. Aloysius 1808:

,,Senaar Mezejéről lassanként Napkelet felé indúlván, a' világnak azon részeit választották első lakó-helyül, mellyet bekerít Napnyúgot felől Irtisch, Napkelet felől pedig Amur vize? és a' Sina, vagy más néven, Chinabéli Birodalomnak Éjszak felé néző szomszéd Tartományaiban letelepedtek, úgyhogy a' Magyarok régiebb Őseinek első lakó-helyek azon a' tájon vólt, melly ama' roppant Sinabéli Birodalomnak határt vet Éjszak felől: ...
Sinabélieknek, midőn módjok nem esett benne; az említett esztendőben pedig a' Topai Tatároktól a' Volga vize mellé szoríttattak, a' hová annál könnyebben engedték magokat nyomattatni, hogy na-ponként szaporodván, a' Baschiriai Tartomány szoros vólna nékik: a' hol köz-akarattal tanátsot tartván elvégezték magok között, hogy Ásiából kirádúlván, Európába kőltöznének."

Mit mondanak hát a krónikák?

Nem állítják, hogy a magyarok szkíták, csak azt, hogy Szkítiából érkeztek. Anonymus tekinti Attilát szkítának. Viszont egyértelművé teszi: neki a magyarok csakis a magyarság nemesi rétegét jelentik. Szkítia önmaga pedig krónikáról-krónikára különbözik. Minél későbbi a krónika, annál keletebbre tevődik az eredet. Ugyanakkor ne feledjük: Perzsia nem határos a Meotisz mocsaraival! Közben van még a Kaukázus - és közel 1000 km.

Nem idézem, de a krónikák alaposabb vizsgálatából két dolog egyértelmű: a magyarság eredetét alapvetően a babiloni, biblikus hitvilág határozza meg. Itt a Nimród-Hunor-Magor eredethit meg az ún. csillagmítoszokat tükrözi. (Giorgio de Santillana & Hertha von Dechend: Hamlet malma - Értekezés a mítoszokról és az idő szerkezetéről [14] ) A csillagmítoszok általánosan ismertek voltak a Kárpát-medence környezetében, csak éppen a magyar népi regékben, hitvilágban, mesékben nem jelennek meg.

A másik jelenség, hogy a krónikákban említett események - a fenti biblikus eredetet nem te-kintve - semmit sem említenek Attila hunjainak Attila halálát követő és a hun származású Álmos és Árpád magyarjainak a Kárpát medencébe való visszatérése közti időszak eseményeiből. A króni-kákban csakis azok az események jelennek meg, melyek a Kárpát-medencében történtek, holott ha valóban Árpád katonanépének emlékezetét tükröznék, akkor a sztyeppei eseményekről is meg kel-lene emlékezniük. Nem teszik. Miért nem emlékszik a katonanép Attila és Álmos közti, a Kárpát-medencén kívüli eseményekre?

Hogy a magyar népi műveltség nem sztyeppei azt részletesen bemutattuk a fentebb már idézett könyvekben, azokra itt nem kívánok kitérni. A magyar nemzet kettős szerkezete nem idegen Európa korabeli nemzeti szerkezetétől, hiszen Európa valamennyi népénél akkor a nemesi elit és a letelepe-dett nép más műveltséget folytatott, gyakran még a nyelvük sem volt azonos. Pl. a Balkánra az ava-rok által telepített szlávok elitje a turk nyelvű bolgár katonanép volt, aki aztán a nyelvét hamarosan elveszítve beolvadt a szlávságba.

A magyar nyelv és műveltség alapvető jellemvonása a mellérendelés. Ez Európában a magyar államalapításkor csupán itt található meg - de aztán ez a jellemvonás az Árpád-házi királyok idején átragadt a nemességre is. A Könyves Kálmán idejétől ismert Szent Korona Eszme mellérendelő és az európai keményen alárendelő hűbériségnek a Magyar Királyságra alkalmazott mellérendelő vál-tozatát jelenti. Itt kell arra hivatkoznom, hogy ez a mellérendelés Európában már évszázadok, évez-redek óta általánosan csakis a Kárpát-medencében és annak keleti külső övezetében volt ismeretes. A hunok megjelenéséig követhető ezen a területen annak uralkodó jellege.
A mellérendelés viszont nem volt jellemző a szkítákra. Míg a mellérendelő népművészetet a növényi elemek, a lélek-jelképek (madár, hal, virág, folyondár, stb.) uralják, az alárendelő népmű-vészetben uralkodó a ragadozó állatok - oroszlán, sas, turul stb. - ábrázolása. A magyar népművé-szetet az előbbi, a szkítát az utóbbi jellemzi.

A szkítákról sokkal kevesebbet tudunk, mint amit a bennük való hit fölemlít. Az orosz sztyeppén a Kr. e. IX-VIII. évszázadban jelentek meg és váltották fel a kimmereket. A szkíta törzs kifejezetten sztyeppei, harcos katonatörzs volt, melynek hatalmi központja a Don középső vidékén terült el. Az azonos területen korábban uralkodó ún. kurgán kultúrát folytatták. Kemény hierarchia volt rájuk jellemző, királyaik voltak és a királyokat hatalmas pompával temették el földhalmok alatt kialakított sírokba (kurgánok) - melyekbe mellé temették lovait, lovászait, feleségeit, stb. Az itt egyértelműen megnyilvánuló emberáldozat a magyar kultúrától idegen! De a népmeséink királyai sem mindenható uralkodók - és főleg, nincs nevük.

A szkíták nyelvét nem ismerjük, hiszen nem hagytak hátra írott emléket. Csakis a görög leírá-sokból következtethetünk néhány névre, esetleg isteneik nevére. A vallási rítusaik jobban ismertek. Ezekből az jön ki, hogy a vallási felfogásuk az északi, ún. nordikus hitvilággal harmonizál. A hitvi-lágukban kiemelt szerepe volt a fegyvernek, isteni áldozatokat végeztek a kard előtt - feláldozva esetleg foglyaik tucatjait, mert vérrel kellett a kardot táplálni - és ez megint csak idegen a magyar népi kultúrától. De idegen a huntól is.

A sztyeppe kultúrája a jégkorszak fölmelegedése után: kurgán. A kurgán temetkezési formát je-lent és ez a sztyeppe teljes területén megtalálható volt. Innen ered az az elképzelés, hogy már a Kr. e. 5. évezredben itt 'hatalmas birodalom' létezett volna, egységes nyelvvel, egységes hatalmi szerke-zettel. Holott csakis a főnökök temetkezési rítusa volt hasonló. Hasonló módon a fegyver imádata, a férfinek a nő fölé helyezése jellemezte ezt a társadalmat. A sírok egyenrangúságát felváltotta a szü-letett előkelők nagyobb pompát felmutató temetkezése és a sírokban megjelent az emberölő fegyver. Kezdetben kőkés, majd réz-, majd még később bronzfegyver. A kardimádat jeleit láthatjuk, a kard, a tőr isteni rangra emelkedett.

A kezdetben táplálékként fogyasztott ló később közlekedési eszközzé vált. A nagy területre ki-terjedő viszonylagos egységes műveltség alapjául a lovaglás 'feltalálása' révén biztosított jobb köz-lekedés szolgálhatott. A Dnyeper kanyarjában lévő sztyeppei település, Dereivka temetőjében talál-ták meg azt a legrégebben sírmellékletként odahelyezett lókoponyát, melynek fogazatán a zabla nyoma kétségtelenül kimutatható volt. Kora kb. Kr. e. 4000.

Ellenben a sztyeppei pásztorok nem szervezhetők olyan mértékben egységes 'birodalommá', amilyenek a hasonló korban a letelepedett társadalmakban jöttek létre. Az első sztyeppei 'birodalom', mint törzsszövetség a Kr. e. 2-1. évezred folyamán, a kimmereknél ismerhető fel, korábbról birodalomra utaló jelekkel nem találkozott a régészet. Ez az uralmi terület viszont aligha terjedt túl a sztyeppei övezeten és talán még az ázsiai részre sem terjedt át. Egy sztyeppei 'nép' (törzs, törzs-szövetség) a maga területét családi, szövetségi jelleggel védi, onnan elüldözhető, de birtokba nem vehető. Az erősebbel vagy szövetséget köt, vagy elmenekül, vagy elpusztul. A sztyeppei 'birodal-mak' ismereteink szerint mind törzsszövetségen alapultak. Ennek köszönhetően bomlottak fel álta-lában ugyanolyan gyorsan, ahogy létrejöttek. De ez már a Kr. u. 1. évezredre vonatkozik.

A sztyeppei lovasok azonban az emberölésre átalakított kőbalta és a lovaglás birtokában a Kr. e. 5. évezred közepe táján (Kr. e. 4500 körül) elindultak a környezetükben élő immár rézműves letele-pedettek ellen. A kurgán kultúra kezdetben a Balkán letelepedett műveltségeit fölégette (I. kurgán invázió), hogy állataik számára így szerezzenek legeltető területet, majd ez a műveltség életképte-lennek bizonyult a dombos, földművelésre alkalmas területeken és elhalt. A letelepedett műveltségek visszatértek a kurgán I. invázió által fölégetett területekre.

Az egy évezreddel később, a bronzkorban elindult II. kurgán invázió már nem égette fel a föld-művesek telepeit, hanem rájuk telepedve alakította ki a kettős társadalmakat - melyeket politikai terminológia szerint rabszolgatartó társadalomnak tekintenek sokan. A II. kurgán invázió már hatá-rozottan nyugatnak tartott és fokozatosan beolvasztotta a menekülésre nem hajlandó földműves tár-sadalmakat, az akkor még vonaldíszes kerámia emberét, aki már rézművességet is folytatott. Így a harcibalta immár réz, majd hamarosan bronzbaltává alakul, a kőkésből bronztőr és bronzkard lett.
A III. kurgán invázió a bronzkor kezdetét követően, Kr. e. 3000 körül indult el Európa nyugati felét átalakító útjára. Ezáltal, ettől kezdve Európa műveltségeire - a Kárpát-medence Dunától északra és keletre fekvő dombos, hegyes vidékeit és a Keleti-Kárpátok külső löszös folyóvölgyeit kivéve - egységesen alárendelő, kettős társadalmak voltak a jellemzőek.

Az európai kurgán inváziók eredményeként ötvöződött műveltségeke a következők:
A Kárpátoktól északra elterülő síkságon a szvidéri kultúra - rajta a mai szlávsággal.
A Germán-alföldön lakók a későbbi kelta műveltséggel.
Nyugat-Európa harangedényes műveltsége, majd ezt követően a kelta.
Dél-Európa a - később a dór invázióval göröggé vált - pelagézzel.
Közép-Európa dunántúli része a harangedényes műveltséggel.

A fegyverkovács keleti Kárpát-medencei és külső dombvidéki műveltség nem ötvöződött a kur-gánnal, önállóan megmaradt.

Figyelemreméltó, hogy az orosz sztyeppéről keleti irányba addig az időig nem indult el invázió! Ennek föltehetően a földrajzi helyzet a magyarázata. Ugyanis az orosz sztyeppét részben a Fekete-tenger, részben a Kaukázus masszív, zárt hegytömbje zárja le a déli oldalon. Pásztornépek sem a tengeren, sem a magas hegyi hágókon tömegével nem közlekedhetnek, mert egyszerűen élve nem jutnak át. A Káspi-tó rendkívül keskeny partmenti sávján sem tudnak száz kilométereket araszolni, mert az ott élők ezt nem teszik számukra lehetővé. Az északi 'átjáró' az ural hegység déli lejtői és a Káspi-tó északi partja között igénybe vehető, viszont éppen onnan érkeznek folyamatosan a keleti sztyeppéről távozók és gyakorolnak nyomást az orosz sztyeppén pásztorkodókra. Az Aral-tó északi partja felett vonul a sztyeppe. Elvileg lehetőség lett volna arra is, hogy a Káspi- és az Aral-tó között délnek vonuljon a pásztornép, de ez rendkívül csekély csapadékú, szinte sivatagos terület és ezen karavánok, könnyűlovassági egységek ugyan átkelhetnek, de nagy tömegű pásztornép nem. Amikor a Volga-könyöktől az oda időközben keletről betelepült pásztornép kiszorult és a szocialista kor-mányzat idején lehetővé váltan visszaindult Mongóliába, az útra kelt közel 300 000 embernek alig a fele érkezett meg - a XX. század elején! A száraz sztyeppe nem tréfál!
Az orosz sztyeppéről az utolsó masszív - késő Jamna műveltségi - népmozgás a Kr. e. 1900-as évek környékén indult el, melynek embere immár a Balkánon keresztül Anatóliára ment át, majd onnan tovább keletre, délkeletre. Ezt követően jelentek meg az ún. árja törzsek Indiában, fejtettek ki nyomást az észak-iráni, a közép-ázsiai hegységek északi peremén élőkre, akik aztán maguk is részben keletre tovább vándoroltak. Ez utóbbiak utódai a ma turk népeknek tartottak, akik Anatóliától egészen a mongol sztyeppéig népesítik be a keskeny megművelhető területeken felül a félsivatagos, hegylábi és sztyeppei területeket Ázsiában.

A szkítákról csak ez után hallunk: Kr. e. VIII. században jelennek meg az orosz sztyeppén - föl-tehetően keletről - a kimmereket a sztyeppe addigi kurgán urait leverik és maguk lépnek azok ha-talmi helyzetébe.

A szkíta is ötvöződött kultúra. Csak a katonai elit a szkíta - ők a királyszkíták. A meghódítottak más kultúrájúak, más embertani képet mutatnak, föltehetően más a nyelvük, csak a 'birodalom' alap-ján szkítának neveztetnek. Hatalmukat - ahogy egy évezreddel később a turk kazárok - kiterjesztik a sztyeppét övező földművesekre is és a sztyeppei pásztornépek szokását követve valamennyi nekik behódolt, vagy csatlakozott műveltség, törzs, népcsoport fölvette a szkíta nevet. Lakóhelyük Szkítia és ők addig szkíták, amíg egy másik törzs kellően erőssé nem válik, és át nem veszi tőlük a sztyeppei 'birodalom' uralmát. Már pedig az erőváltás mindig fegyverváltást jelentett.

A szkíták azáltal lettek a sztyeppe urai - és maradtak ebben a helyzetükben fél évezredig - ami-kor kidolgozták a visszacsapó íjat. Ez a Kr. e. IX. századra tehető. Homérosz az Odisszeában Odüsszeusz íjaként hivatkozik erre a trójai háború idejére téve a fegyvert. A trójai háború a szkíta időket közvetlenül megelőző időre tehető. A szkítákat felváltó szarmaták viszont a páncélos, lán-dzsás hadakozást hozták Európába a Kr. e. IV. században. A Kr. U. IV. században viszont az Európát elözönlő hunok a kengyelt hozták magukkal és ezzel a lóhátról való test-a-test elleni harcban remekeltek.

A szkíták nyelvére csak következtethetünk. Mindenekelőtt van az a néhány név, melyet Hérodo-tosz leírásából állítólag görögösített változatban ismerünk. Ezekben az -isz, -osz, -asz végződés is-merhető fel, mely mind a görögben, mind a korábbi hettitában és a modern lett-litván nyelvben ma is személynévvégződés, azaz az indoeurópai nyelvcsalád sajátja. Magukat szkíta utódnak határozzák meg a mai oszétok, akik az alánokon keresztül vallják magukat annak. Vélekedésüket alátámasztják az oszét legendák, melyek mind a csillagmítoszokat, a fegyver imádatát, isteni jellegét, mind pedig a szent kehely legendáját visszatükrözik (Littleton, C. Scott és Malcor Linda A.: Szkitiától Camelotig; Az Arthur királyról, a Kerekasztal lovagjairól és a Szent Grálról szóló legendák eredetének radikális újraértelmezése [15]) - és melyek a magyar népi felfogásból konokul hiányoznak. A szent kehely legenda Nyugat-Európába az alán törzsek szállásterületein keresztül elterjedve ismert. Az oszétok nyelve nem ragozó, hanem hajlító, az indoeurópai nyelvcsaládhoz köthető.

Mindebből arra következtethetünk, hogy sem az ún. honfoglaló Árpád népe, még kevésbé a Kárpát-medence letelepedett, magyar nyelven beszélő, mellérendelő műveltségű népe nem lehetett szkíta - még akkor sem, ha esetleg ez utóbbi élhetett is szkíta fennhatóság alatt.

Éppen csak érintenem kell a hazai körökben nagyon kedvelt felfogást, miszerint a szkíta pedig a sémik által elzavart sumérokat jelenti. Hogy mi támasztja ezt alá? A puszta hiten kívül semmi. A hit alapja pedig az a felfogás, hogy a magyar nyelv a sumér utódnyelve. Mindezt több 'próféta' ragozza hazánkban. Elegendő itt annyit megjegyezni, hogy a sumér nyelv semmivel sem áll közelebb a ma-gyarhoz, mint a finn, mert az alapszavakban oly kevés az azonos tőre visszavezethető szó. A sumér-magyar kapcsolatnak már akkor meg kellett szakadni, amikor a sumér még nem is létezett.
A másik tévhit, hogy a sumérok elmenekülve sztyeppei lovas pásztorokká váltak és ők alkotják a sztyeppe népességét. Cáfolatként elegendő annyit felhozni, hogy a sumérok szamarat hajtottak, a lovat csakis a sztyeppei kultúrának a délkeletre áramlása idején ismerték meg. De ez egyben a sumér civilizáció alkonyát is jelentette. Semmi jel nincs arra vonatkozóan, hogy a sumérok tömegesen elhagyták volna a Folyamközt és pásztor műveltségre tértek volna át ott, ahol egyébként már évez-redek óta folyt a lovas pásztorkodás. Így az a 'rejtély', hogy mi lehetett a szkíták nyelve, a sumér közvetítésével sem oldható meg.

Következtetés:

A magyar nyelvű műveltség Európa ősműveltsége és ennek forrása a Kárpát-medence. A magyar népesség az ún. 'honfoglalást' követően kulturálisan bizonyíthatóan kettős társadalmat alkot: az alapnépesség letelepedett, mellérendelő műveltségű, a rátelepedett, vele ötvöződött katonai elit sztyeppei, alárendelő műveltségű.

Végül ki kell térnem arra, hogy ha eddig is tudtam mindezeket, miért nem mutattam be? Miért most állok elő a szkíta eredet kritikájával?

Az ok pedig az elmúlt években merült fel. Egyre-másra hangzik el, - nem csak a szomszéd ál-lamok mesterkélt történettudománynak nevezett hamisításai alapján, hanem jelentősebb forrásokból is, - hogy a magyarok, 'Árpád barbár sztyeppei népe' az ún. honfoglaláskor a Kárpát-medencében letelepedett életet folytató magasrendű kultúrát taposott el. Ez a magasrendű kultúra aztán a változatok szerint lehet román, szlovák, általában szláv, de újabb időben megjelent a héber jellege is. Ugyanis találtak egy sír falán menóra ábrázolást. Minthogy a Kárpát-medence megfelelő a zsidó hitvilág tejjel-mézzel folyó Kánaánja céljára, a mai történelemhamisítás szépen oda vezethet, hogy 'Árpád barbár népe' utódait kitessékelik a Kárpátok közül, vagy örök büntetésül örökös rabszolga-ságra kényszerítik.

Holott Árpád katonanépe nem taposott el magasabb rendű kultúrát, hanem azzal szövetségben hozta létre a Magyar Királyságot. Az a 'magasabb rendű' kultúra viszont magyarul beszélt, rovás-írással írt, mellérendelő szemléletű népművészete volt, több százezer népdallal, mesével rendelkezik - és lélekhívő volt. Mindez se nem szláv, se nem román, se nem héber, hanem magyar.
A magyar nyelvű népesség és műveltség forrása a Kárpát-medence. A Szkítiából érkezett kato-nai elit nem szkíta, hanem minden bizonnyal a turk nyelvcsalád egyik ága, hun vezérkarral. A Ma-gyar Királyság vezető nemességét a sztyeppei katonatörzs, lakosságát a Medence őslakói alkotják. Műveltségük az őslakókét folytatja.

Cser Ferenc ( 2010-es tanulmánya )

A hivatkozások internetes forrásai:

[1] http://www.nemenyi.org/default.asp?Location=_arc&SID=1&AID=11&Direkt= -A_finnugor_rokon¬sag-elmelet_egyeduralma_megszuntetesenek_szuksegessege rol___csatlakozo_alairokkal_60012&offsetlo=840
[2] http://szekularisfigyelo.blog.hu/2009/09/01/a_jobbik_a_kreacionizmus_nyomaban
[3] http://www.nemenyi.org/default.asp?Location=_arc&SID=5&AID=21&Direkt= A_finnugoriz-mus__az¬_MTA_es_a_tudomanypolitika___de_kie_60145&offse tlo=0
[4] http://www.hetivalasz.hu/cikk/0910/taltosok_poganyok_jobbik
[5] http://www.nemenyi.net/konyvtar.asp?BookID=10&TopicID=
[6] http://www.nemenyi.net/konyvtar.asp?BookID=27&TopicID=
[7] http://www.nemenyi.net/konyvtar.asp?BookID=31&TopicID=
[8] http://www.nemenyi.net/konyvtar.asp?BookID=275&TopicID=
[9]http://www.nemenyi.net/konyvtar.asp?BookID=271&TopicID=
[10] http://www.nemenyi.net/konyvtar.asp?BookID=277&TopicID=
[11] http://www.nemenyi.net/konyvtar.asp?BookID=265&TopicID=
[12] http://www.nemenyi.net/konyvtar.asp?BookID=82&TopicID=
[13] http://www.nemenyi.net/konyvtar.asp?BookID=259&TopicID=
[14] http://www.nemenyi.net/konyvtar.asp?BookID=297&TopicID=
[15] http://www.nemenyi.net/konyvtar.asp?BookID=287&TopicID=

 
 
0 komment , kategória:  MAGYAR TÖRTÉNELEM  
Bakk István előadása: Keresztény gyökereink
  2017-10-21 21:32:43, szombat
 
  Bakk István előadása: Keresztény gyökereink


Link


PhS Bakk Erzsébet - PhS Bakk István: A Boldogasszony-szigeti pálosok
az ősi magyar Pálos-rend a Margit-szigetenLink
 
 
0 komment , kategória:  Ősi gyökér  
Enigmák:Enigmák-Tesla és az idegenek;A bennfentesek közzé
  2017-10-21 21:27:49, szombat
 
  Enigmák - Tesla és az idegenek - 2017.10.14.


Link


Enigmák - A bennfentesek közzéteszik - 2017.10.21.


LinkENIGMÁK TV:


Link


Száraz György magazinja, a " Boldog napot " :


Link
 
 
0 komment , kategória:  ENIGMA - ENIGMÁK-Ébredések  
Hihetetlen: A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME III.IV. RÉSZ
  2017-10-21 21:21:50, szombat
 
  A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. - A MAGYARSÁG ŐSVALLÁSA (2017.10.13.)


Link

"Ebben az adásunkban a még mindig titokzatosnak, rejtélyesnek számító rovásírás eredetével, különlegességével, a magyar ősnyelvvel kapcsolatos érdekességeivel, csaknem teljesen elfeledett ősvallásunk tanaival fogunk foglalkozni. Meghívott vendégünkkel, Bácsi Boglárkával arról is elbeszélgetünk, hogy vajon melyik hitrendszer az, ami a helyes tanításokat tartalmazza: A most is uralkodó keresztényi, vagy az ősmagyaroknál megtalálható, azóta szinte teljesen eltüntetett Krisztusi ősvallás."


A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. - SZÉTSZAKÍTOTT NEMZET (2017.10.20.)


Link


"Országunk egyik legsúlyosabb tragédiája volt az, amikor az I. Világháború győztes hatalmai megfosztottak minket területünk mintegy kétharmadától. (Sajnos még manapság is ezeknek a kegyeit keressük minduntalan...) Ez az egyedülálló túlkapás és párját rikító kegyetlenség jó időre megpecsételte a nemzet sorsát és annak lelkületében maradandó, talán sosem gyógyuló nyomokat hagyott. A következmények borzasztónak bizonyultak. Középhatalmi státuszunk odalett, egy apró országgá váltunk, a nagyhatalmak által keltett hullámok között kétségbeesetten és kiszolgáltatottan lavírozva. Mi lett volna, ha nincs a Trianoni békediktátum? Biztosan egészen másként alakult volna az ország jövője és most talán egy sokkal büszkébb és erősebb nemzet lehetnénk. Vajon hogyan éltek volna meg más országok, nemzetek egy hasonló szintű területrablást? Mi lett volna Franciaországból, Németországból, vagy éppen az Egyesült Államokból, ha az ő területeiknek a 2/3 részét lopják el ilyen galád módon?"A Hihetetlen Magazin korábbi adásai az alábbi linken tekinthetők meg :


Link
 
 
0 komment , kategória:  Hihetetlen  
 Morvai: A baloldal kérjen bocsánatot 2006 őszéért
  2017-10-21 21:15:31, szombat
 
  Morvai: A baloldal kérjen bocsánatot 2006 őszéért - enélkül sosem fognak ,,megújulni"! (Videóval)


Link

A kormányon lévő balliberálisok az 1956-os megtorlásokat követő legsúlyosabb emberi jogi jogtiprássorozatot hajtották végre - rendőri vezetőik segítségével - 2006 őszén. Asszisztáltak számukra azok az értelmiségiek, akik magukat szintén baloldalinak illetve liberálisnak vallják, és akik azóta sem néztek szembe a 2006 és 10 közötti időszak kirívó súlyú jogtiprásaival, a véleménynyilvánítási szabadság, a szólásszabadság, a gyülekezési jog és a személyi szabadság elleni szisztematikus támadásaikkal. Mind a mai napig terjedően hiteltelen az emberi jogokról és az emberi méltóságról történő állásfoglalása azoknak, akik ,,rendben lévőnek" találták a szemkilövetéseket, a tüntetések szétverését, a könnygázazást, a lovasrohamot és mindazt a borzalmat, ami 2006 őszén az állam részéről a polgárok irányába történt. Aki figyelte az eseményeket és a megnyilvánulásokat, arra a következtetésre juthat: a magyar balliberális oldal helyénvalónak és elfogadhatónak tartja az állam és polgárai azon viszonyrendszerét, amely megnyilvánult az önkényes bántalmazásokban, bebörtönzésekben, hosszú évek után felmentésekkel és kártérítésekkel végződő büntetőeljárásokban. Egyetlen szava nem lehet hiteles az emberi jogokkal kapcsolatban - legyen az CEU-ügy, civil szervezetek vagy bármilyen más téma - annak a ,,baloldalnak", amelyik nem néz szembe a 2006 és 10 közötti időszakkal kapcsolatos felelősségével, különös tekintettel a 2006 őszi tömeges brutalitásokra. Morvai Krisztina EP képviselő a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2017. októberi sajtótájékoztatóján arra szólította fel a jelenlegi baloldal illetve liberálisok képviselőit: kérjenek bocsánatot minden érintettől és a magyar nemzettől 2006 őszéért! (Morvai Krisztina felszólalása 13 perc 46 mp-nél kezdődik.)

Forrás: Link


Morvai Krisztina honlapja: Link
 
 
0 komment , kategória:  Morvai Krisztina honlapja  
Nemzeti konzultáció Trianonról - A rajt
  2017-10-21 21:08:39, szombat
 
  Videó: Nemzeti konzultáció Trianonról - A rajt


Link


Biztos, hogy győzni fogunk! A Magyarok Világszövetsége golyóval a szívében is győzött, és lett kettős állampolgárság! - mondta azt est egyik legnagyobb tapsát aratva az MVSZ Elnökségének délvidéki tagja, Rácz Szabó László. Október 15-én megkezdődött a Trianonról szóló nemzeti konzultáció aláírásgyűjtése. A Hősök terén megkoszorúzták Bocskai István fejedelem szobrát, és az Ismeretlen Hős jelképes sírját, ahová a Magyarok Világszövetsége Petőfi Sándor hamvait kívánja temetni. A nyitányra az MVSZ székházában került sor. 
 
0 komment , kategória:  MVSZ közlemények  
Még mindig házi őrizetben...
  2017-10-21 20:56:05, szombat
 
  A társadalmi igazságosság szempontjából egyáltalán nem feldolgozható, hogy több mint 10 évvel a gyalázatos 2006-os rendőrterror után Gergényi Péter, Budapest akkori rendőr főkapitánya aprópénz kifizetésével megússza, a politikai megrendelők szabadlábon, közpénzekből busásan fizetett állami állásokban szemlélik szenvtelenül egy egész nemzet arculcsapását, míg a politikai ellenálló hazafiak súlyos fegyházbüntetéssel fenyegetve élnek hosszú évek óta, vagy éppen börtönökben sínylődnek.

Tegyen az érdekükben, terjessze az érdekükben indított petíciót minél nagyobb körben!
http://em.citizengo.org/x0O0010431G1RXD0mNdkuYv


Itt írja alá a petíciót: Link
Budaházy György 13 év fegyházat kapott.
Gyurcsány és Gergényi nélkül nincs Budaházy sem.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Budaházy és a Hunnia-ügy  
Október 23. – Felkelés ’56
  2017-10-21 20:41:28, szombat
 
  Az Erő és Elszántság október 23-án hétfőn megemlékezést tart az 1956-os antibolsevista felkelésről.

Tisztelegni akarunk a hősök előtt, példájukból erőt merítve pedig tovább folytatni harcukat.
Várunk minden szimpatizánst és igaz hazafit a rendezvényünkre!

Helyszín és időpont
1082 Budapest, Corvin köz
2017. október 23. - 18:00

(Erő és Elszántság - SZKR)Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 50 
2017.09 2017. Október 2017.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 50 db bejegyzés
e év: 1196 db bejegyzés
Összes: 22644 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1140
  • e Hét: 1140
  • e Hónap: 163565
  • e Év: 1822932
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.