Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Lelkésztől-63/844
  2017-11-26 11:36:48, vasárnap
 
  Krisztus királyságának egyetemessége.
A ,,Krisztus királysága'' kifejezés csak részben fedi a valódi
értelmet: ,,abszolút királyság'' ez, Krisztusnak, az örök Fiúnak
korlátlan uralma az egész teremtésen. Minden teremtés Ôáltala létesült és Ôbenne áll fenn. Ô az erô, mely mindenben hat, Ô a szíve és központja a teremtett valóságnak, mely Tôle kapja egységét, értelmét.
És ez a Krisztus emberré lett, meghalt, föltámadott. Benne látható e világ értelme és célja. Ô hozta vissza, fôleg a maga személyében, az emberiséget Isten rendjébe. Mikor e visszatérés, ez Istenbe térés,egyszer majd teljessé lesz, akkor teljes fényében ragyog Krisztus Királysága, üdvözítô ereje, és Ôt magát elismeri a mindenség hatalmas megváltójául.

/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Szerzetestől-69/843
  2017-11-24 11:22:47, péntek
 
  Ima
Minden vasárnap elmegyek, Uram, a templomba, s a szentmisén
meghallgatom tanításodat, aztán hazamegyek, mint aki megtette elôírt kötelességét. Mintha arra készülnék, hogy egyszer majd valahol igazolnom kell magamat, s akkor mondhassam: Lám, én mindent megtettem...
Te a hétköznapok nyelvén beszéltél: egyszerűen, világosan, mindig az adott körülményekhez illesztve a gondolatot, az emberekhez szólva... Ne engedd, hogy a vasárnapi szentmise nálam csak ürügy legyen vallásos hangulat, épületes elmélyedés felébresztésére --eredménytelenül.
A te tanításod megtérést, mély átgondolást kíván: életem
átalakítását, újjárendezését. Uram, add, hogy megtanuljam, miként kell szavaidat a hétköznapi élet szürkeségében életre keltenem!
Rázd fel, Uram, egyházadat, és rajtam kezdd el azt!
Töltsd meg élettel közösségünket, és velem kezdd el azt!
Küldj békét és istenhitet mindenütt a világra, s nálam kezdd el azt! Gyullaszd föl minden emberben a te igazságod és szereteted tüzét, és bennem kezdd el azt!
Alfonso Pereira
Pereira, Alfonso (Hamburg, 1917--). Jezsuita. A Rabboni-t németre
fordította és Jugend vor Gott címmel kiadta. Újabb nagy sikerű
imakönyve a Jugend mit Gott. 187, 233
 
 
0 komment , kategória:  Pereira,Alfonso  
Kutatótól6/842
  2017-11-19 12:05:02, vasárnap
 
  Sir Alexander Flemming: (Hiszek benned, végtelen világszellem...)

Hiszek benned, végtelen világszellem,
egyedül a Te kegyelmed által lettem az,
amit kezdettôl fogva lelkembe helyeztél, segítô!
Te adtad nekem azt a tüzet és azt a fáradhatatlan buzgalmat,
ami nélkül tevékenységem töredékes maradt volna.
Csak neked köszönhetem, hogy a tiszta akaratot,
amely lelkesített, úgy vethettem be,
hogy az emberek segítségére tudtam lenni.
Amint Te mindig vigaszt, örömöt és áldást adtál nekem,
Úgy tudtam én is hitet, reményt és szeretetet adni a világnak.
A Te neved dicsértessék mindörökké!

/Sir Alexander Fleming: skót bakteriológus +1955.London/
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Bibliából209/841,Lk 17
  2017-11-17 15:44:27, péntek
 
  Lk 17,26 Ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is. 27 Ettek, ittak, házasodtak s férjhez mentek addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába {Ter 7,7}. Azután jött a vízözön, és mindenkit elpusztított. 28 És ugyanúgy, ahogy Lót napjaiban történt: Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. 29 Azon a napon pedig, amikor Lót kiment Szodomából, tűz és kénkő esett az égből és elpusztított mindenkit {Ter 19,24}. 30 Így lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik. 31 Aki azon a napon a háztetőn lesz és a holmija a házban, ne jöjjön le érte, hogy elvigye; és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza. 32 Emlékezzetek Lót feleségére. 33 Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt. 34 Mondom nektek: Azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 35 Két asszony őröl együtt: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 36 Ketten lesznek a mezőn: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.<
37 Erre megkérdezték tőle: >Hol lesz ez, Uram?< Ő azt felelte nekik: >Ahol a test van, oda gyűlnek a sasok is.<
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és szenttől41/840
  2017-11-12 11:01:56, vasárnap
 
  Elmélkedés
A tíz szűz, -- azt mondja nekünk Isten sugallata, -- nem bármi
lélek jelképe, hanem a katolikus hívôé, aki méghozzá jócselekedetekben is gazdag. ,,Szüzek'', mert tiltott érzékiességtôl tartózkodtak,,,lámpásaik vannak'', azaz jótetteik; mert ezekrôl mondja az Úr: ,,Úgy világoskodjék cselekedettek az embereknél, hogy lássák jó műveiteket!'' (Mt 5,16) Ha tehát szüzek is, jótettek lámpását is hordozzák, és mégis többjük nem juthat be a Mennyegzôre: jaj, hol találja magát az, aki nem ôrizte magát szűzen a bűnös testiségtôl, és sötétben jár, nem lévén gondja jótettekre!? -- ,,Jöjjetek Ô elébe!'' A vôlegény elé menni: szívvel futni, várni a jöttét. -- ,,És Ô késett'',és ezalatt mind elszunnyadtak. Mind? Igen, okos és balga egyaránt! Mi ez az alvás? Bizony, mikor késik Ô, akkor ,,elárad a gonoszság, meghűl sokakban a szeretet'' (Mt 24,12). -- Jézus hozzátette azonban: ,,Aki pedig mindvégig állhatatos, az üdvözül.'' Hova tegyük az okosakat?Ugye a mindvégig helytállókhoz. Semmi másért, semmi másért be nem
engednek, csak a mindvégig helytállásért! Az okosakban nem hűlt meg a szeretet, hanem izzik mindvégig. -- De azoknak ,,olajuk nincs'', csak lámpásuk, akik embereknek akarnak tetszeni, és azért végeznek dicsô tetteket: nincs azonban belül olajuk. Elszunnyadáskor kialszik az ilyen lámpás. Az okosaké ég a belsô olajtól, a lelkiismeret biztos hevén, belsô szeretettôl... Égett ugyan egy darabig a balgáké is, mert dicsérték ezeket az embereket, de az ébredés, a föltámadás óráján üres a lámpásuk. ,,Menjetek, vásároljatok!'' -- azért voltatok jók, mert mások dicsértek, ,,eladtak olajat'' nektek; dicséreteket! Vegyetek hát most is! ,,Mert tán nekünk se elég!'' -- mondják az okosak józan és szent alázattal, hisz még ôk is félnek a nagy órától. ,,Magunkról sem tudjuk, elég-e, hogy tudhatnánk rólatok''... Veszôdünk ma szelekben,
lobog lámpásunk; de izzón égjen belsô szeretettôl! A szélroham,
kísértés akkor csak növeli, s nem oltja ki a tüzet!'' (Sz Ágoston: 93.
beszéd)

/Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából208/839,Lk 16
  2017-11-10 11:09:51, péntek
 
  Ránk bizott javakkal gazdálkodásról.
Lk 16 1A tanítványoknak pedig ezt mondta: >Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2Erre magához hívatta és azt mondta neki: 'Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem lehetsz tovább az intézőm!' 3Az intéző ezt mondta magában: Mitévő legyek, hisz uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. 4Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek a házukba, miután elmozdított az intézőségből. 5Magához hívta tehát urának minden egyes adósát, és megkérdezte az elsőtől: 'Mennyivel tartozol uramnak?' 6Az így felelt: 'Száz korsó olajjal.' Erre azt mondta neki: 'Fogd adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet!' 7Azután megkérdezte a másikat: 'Hát te mennyivel tartozol?' Az így válaszolt: 'Száz véka búzával.' Erre azt mondta neki: 'Fogd adósleveledet, és írj nyolcvanat!' 8Az Úr megdicsérte a hamis intézőt, hogy okosan cselekedett; mert a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.

Az evagéliumi világosságban élőknek is
Keresni kell lehetőség szerint a javak megőrzését,gyarapitását segités céljából is.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Zeneszerzőtől-2/838
  2017-11-05 13:50:01, vasárnap
 
  Anton Bruckner: A tiszteletrôl
Tegnap ismét végiggondoltam édesanyám sírjánál: tulajdonképpen mindazt, amit a barátaim ,,nagynak'' mondanak, csak azért vihettem végbe, mert gyermekkoromtól kezdve tiszteltem minden igazat és szentet. Valahányszor tisztelettel néztem föl apámra, anyámra,valamelyik mesteremre vagy éppen Istenre, akkor kitágult és megnôtt a szívem. Ilyen lelkiállapotban alkottam legjobb dolgaimat.

/Anton Bruckner osztrák zeneszerző +1896.Bécs./
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából207/837,Lk 14
  2017-11-03 11:20:24, péntek
 
  Jézus megtalálja az életet javitó jótettre alkalmas időt.
Lk 14 ,1Történt pedig, hogy Jézus szombaton az egyik vezető farizeus házába ment étkezni, és azok figyelték őt. 2Ott egy vízkóros ember került elébe. 3Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól: >Szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem?< 4Azok csak hallgattak. Erre megérintette a beteget, meggyógyította, és elbocsátotta. 5Aztán így szólt hozzájuk: >Ha közületek valakinek a fia vagy az ökre kútba esik, nem húzza-e ki rögtön, akár szombaton is?< 6Erre nem tudtak mit felelni.

A külsőleges szabályokon felülemelkedik.
Elsődlegesnek tartja az emberi méltóságot visszaadó segitést.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2017.10 2017. November 2017.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 7
  • e Hét: 137
  • e Hónap: 329
  • e Év: 329
Szótár
 




Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.