Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 11 
Szerzetestől-71/855
  2017-12-31 13:46:55, vasárnap
 
  Felajánlás.
Uram! Mivel most ismét -- nem az aisne-i erdôben, hanem az ázsiai sztyeppén --nincs sem kenyerem, sem borom, sem oltárom,
a szimbólumok fölé emelkedem egészen a Valóság tiszta fenségéig, és felajánlom Neked, én a te papod, az egész Föld oltárán a Világ munkáját és kínlódását.
A nap éppen most világította meg amott Kelet legvégsô szegélyét.
Tüzeinek lengô abrosza alatt a Föld élô felszíne ismét ébred,
megborzong és újrakezdi félelmetes robotját.Istenem, paténámra helyezem az új erôfeszítés ígérkezô termését.Kelyhembe öntöm minden ma kipréselt gyümölcs nedvét.Kelyhem és paténám lelkem mélye lesz,amely szélesen kitárul mindazoknak az erôknek,
amelyek csakhamar feltörnek a Föld minden pontjáról és a Szellem felé összpontosulnak.
-- Szálljon hát hozzám mindazoknak az emléke és titokzatos jelenléte,akiket a fény ma új napra ébreszt! Uram! külön-külön látom és szeretem mindazokat, akiket nekem adtál létem támaszául és természetes varázsául.
Egyenként számba veszem annak a másik kedves családnak a tagjait is,amely lassanként körém gyűlt a barátság; a tudományos kutatás és a gondolkodás legkülönbözôbb elemeibôl.Bár még határozatlanabbul, de kivétel nélkül felidézem mindazokat,
akiknek névtelen serege az élôk megszámlálhatatlan tömegét alkotja:anélkül, hogy ismerném ôket;azokat, akik körülvesznek és gondoskodnak rólam,azokat, akik jönnek és azokat, akik távoznak;
különösen is azokat, akik -- igazságban vagy tévelyegve --
hivatalukban, laboratóriumukban vagy gyárukban hisznek a Dolgok haladásában és ma szenvedélyesen keresik a világosságot.
Azt akarom, hogy ez a gomolygó, zavaros vagy tisztuló sokaság,
ez az emberóceán, amelynek lassú és monoton hullámzása
még a leghívôbb emberek szívében is zavart kelt,visszhangot keltsen lényemben mély morajlásával.Mindazt, ami növekszik majd a Világban a mai nap folyamán,mindazt, ami csökkenni fog -- és azt is, ami meghal -- igyekszem összegyűjteni magamba; hogy neked ajánljam fel, Uram;íme, ez áldozatom anyaga, az egyedüli, amit kívánsz.
Hajdanában a termés zsengéjét és a nyájak színe-javát hordták
templomodba.Az áldozati adomány, amelyet valóban vársz tôlünk,
az, amelyre mindennap titokzatosan szükséged van,hogy csillapítsd éhségedet és enyhítsd szomjadat,nem kevesebb, mint az egyetemes fejlôdésben sodródó Világ naponkénti növekedése.
Fogadd el, Uram, ezt a teljes Ostyát,amelyet a vonzásodtól mozgatott Teremtés mutat be Neked az új nap hajnalán.Ez a kenyér, a mi erôfeszítésünk, tudom,önmagától csak véghetetlen szétesés.Ez a bor, a mi fájdalmunk sem más még, sajnos, mint szétoldó ital.De -- biztos vagyok benne, mert érzem --ebbe az alaktalan tömegbe,azt az ellenállhatatlan és megszentelô vágyat rejtetted, amely,hívôkkel és hitetlenekkel, ezt kiáltatja velünk: >Uram, egyesíts bennünket!<
Istenem! minthogy -- a lelki buzgóság és Szentjeid magasztos tisztasága híján --ellenállhatatlan rokonszenvet adtál nekem mindaz iránt,ami a sötét anyagban mozog,-- minthogy gyógyíthatatlanul felismerem magamban a Föld fiát, sokkal
inkább, mint az Ég fiát --,ma reggel gondolatban felmegyek a magaslatokra,megterhelve anyám reménykedéseivel és nyomorúságaival;és ott -- ama papság erejében, amelyet, hiszem, Te adtál nekem --mindarra, ami az emberi Testben születni vagy halni készül,a felívelô Nap alatt, lehívom a Tüzet.
(Szabó Ferenc fordítása)
Pierre Teilhard de Chardin SJ szerzetes Orcines, Puy-de-Dôme, 1881. május 1. - New York, 1955. április 10

Áldott,békés,boldog új esztendőt mindenkinek!
 
 
0 komment , kategória:   Teilhard de Chardin,Pierre  
Lelkésztől-65/854
  2017-12-29 11:30:35, péntek
 
  Mennyei Atyám!
A jóságos XXIII. János pápa így imádkozott:
,,Add, hogy legyen bennem szikrányi humor, mert erre oly nagyon
szükség van ebben a szomorú világban!''
Humorérzékért, mosolygó jókedvért imádkozom most hozzád, Uram.Egyszeű szavakkal akarlak kérni. Add, hogy mosolyogni tudjak az üres frázisokon, amelyekkel imáinkat oly sokszor fölcicomázzuk. Hiszen Jézus is figyelmeztetett: ne tegyünk úgy, mint azok, akik azt hiszik, hogy sok beszédükért nyernek meghallgatást.
Add, Uram, hogy mosolyogni tudjak elsôsorban önmagamon.
Beképzeltségemen, nagyravágyásomon. Hiszen amim van, tôled kaptam.Kinek ezt a képességet adtad, kinek azt. Szívbôl köszönöm mindazt, amit másoknak adtál, hogy értékeikkel, tehetségükkel embertársaikat szolgálhassák. Sík Sándorral szeretném mondani:
Ha futva hagy el bárki, meg ne nézd, -- Csak el ne vétsd a csilingelést!
Adj, Uram, humorérzéket, hogy mosolyogni tudjak saját végességemen,gyöngeségeimen!
Add, Uram, hogy mosolyogni tudjak bajaimban, csalódásaimban is, és ne vegyek tragikusan semmit, ami engem ér! Hol vannak ezek a bajok négymilliárd másik ember gondja-bajához képest? Vállalni akarom a közös embersorsot, ahogy te is vállaltad, Jézusom.
Adj humorérzéket, Uram, hogy nevetni tudjak a bohócokon! Nem a cirkuszi bohócokon -- bár rájuk is szükség van --, de azokon is, akik átvitt értelemben teszik föl magukra a csörgôsipkát, ugyanakkor azt hiszik, hogy ôk a világ közepe, akiket a világ nem nélkülözhet. A világ mindenkit nélkülözhet. Legkevésbé azonban azokat, akik csöndben,feltűnés nélkül szolgálják az embereket. Nem ok nélkül mondja Pál apostol: ,,A világ szemében oktalanokat választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; a gyöngéket választotta ki, hogy megszégyenítse az erôseket; a föltűnés nélkül élôket, hogy megszégyenítse a kérkedôket.''
Adj humorérzéket, Uram, hogy mosolyogni tudjak a zsinat utáni egyház tragikusnak kikiáltott, úgynevezett ,,válságain''! Óvj meg korunk legnagyobb kísértésétôl: az elkeseredéstôl és a csüggedéstôl!
Adj humorérzéket, Uram, hogy az evangéliumot, az ,,örömhírt'' józanul és derűsen tudjam tolmácsolni a rámbízottak számára, fôleg a gyermekeknek és fiatal szüleiknek. Add, hogy csillogó, tiszta gyermekszemekben az ô daloló, vidám szívükben mindig meglássam a jövôt,amelyet te készítesz elô egyházadnak! Add, hogy elôbb ismerjék meg az evangélium boldogító szépségét, mint az élet sötét oldalait, és a szépség ereje segítsen majd legyôzni minden rosszat!
Add, hogy a legnagyobb kitüntetésnek tekintsem, ha tovább tudom adni a fiataloknak a hitet, ami minden boldogság és derű forrása.
Így elmondhatom majd egykor én is -- remélem mosolyogva -- az öreg Simeonnal együtt a keresztény derű szívbôl jövô szavait: ,,Most bocsásd el, Uram, szolgádat békességben, mert megláthattam üdvösségedet...''
Waigand József
/Waigand József a hittudományi akadémia tanára+1993.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől-64/853
  2017-12-24 15:56:23, vasárnap
 
  Mit végeztünk ebben az adventben? Mit várunk ez év karácsonyától?Emlékeket? Valami újat? Isten egy jelet küld, hogy lássuk, mit tett Ô,mit fog adni, mit vár el. Azt akarja, hogy lessük a Jelét, lássuk meg és fogadjuk be! -- A jel: egy Szűz és egy Kisded. Mily közönséges dolog: gyöngeség, szegénység, reménykedés; kegyelme és békéje Istennek, a mi Atyánknak.

Nem azért jöttek a pásztorok Betlehembe, hogy beszéljenek Ôhozzá.Látni, hinni és imádni jöttek! De beszéltek is, mert teli volt a szívük. És Mária ,,csodálkozva hallá'', amit elmondtak. Ô élete végéig ámulni és hálálkodni fog! -- Krisztus, a megmentônk, itt van.Énekelünk, ámuldozunk és hazatérünk a nagy hírrel: Ô megjött, itt van,együtt járja velünk útjainkat.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

Áldott,békés ünnepeket mindenkinek!
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Kutatótól10/852
  2017-12-22 20:54:29, péntek
 
  Johann Gottlieb Fichte: (Hogy Isten van, s hogy bennünk működik...)


Hogy Isten van, s hogy bennünk működik, ez nem elvont, színtelen,hipotetikus filozoféma, hanem tény, amely minden lelkes, az önkeresés korlátait legyôzô megismerésben és akarati cselekvésben megmutatkozik,amely a végesség és az emberi gyengeség világában olyat állít szemünk elé, ami több, mint emberi. És ez a filozófiai bizonyítás csúcsa is,mert e bennünk lévô szellemi megszentelô hatalmat kell filozófiailag Istennek neveznünk. Amilyen bizonyos, hogy mi vagyunk, olyannyira
bizonyos, hogy Isten van és mi ôbenne vagyunk. Amilyen bizonyos a mi szellemi voltunk, olyannyira Isten a legfôbb szellem; mert mi benne fejtjük ki szellemi tevékenységünket, benne gondolkodunk. Isten a szent akarat, mert amennyiben szent-re törekszünk, az az ô akaratának ereje bennünk Isten a legfôbb szeretet, mert benne szeretjük kölcsönösen egymást és ôt. Ezáltal nem csupán tudományosan értelmeztük az embert, mivel éppen itt szűnt meg a tudomány merôben absztrakt,önmagán kívül érthetetlen tanítása, és így az ember önmagával is tisztába jött, értelmezhetôvé vált nyugtalan vágyakozása, megoldatlan kettôssége, amely értetlenül hajtja --, és ezáltal teljesen felépült. Szeretete, lényének alapvetô ösztöne ezzel megkapta igazi, megmaradó tárgyát, akarata az igazi megnyugvást, s nem azért, hogy tétlenül nyugodjék bennük, hanem hogy saját önzetlenségében, de az isteni lelkesedéstôl vitetve, mind a szemlélôdésben, mind a cselekvésben csak
az örökkévalóra törekedjék, csak azt teljesítse be.

/FICHTE, Johann Gottlieb (Rammenau, 1762 -- Berlin, 1814) filozófus, a német idealizmus egyik fôalakja/
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Bibliából210/851
  2017-12-21 19:44:50, csütörtök
 
  Lk 1, 39-45
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és szerzetestől66/850
  2017-12-17 14:06:51, vasárnap
 
  Elmélkedés
,,Te vagy-e az?'' Az evangélium nemcsak isteni, hanem emberi
kinyilatkoztatás is. Megmutatja, hogy mi lakik bennünk (vö. Lk 2,35),a hívôben és abban, aki bosszankodik, megbotránkozik Ôrajta, megbotlik Ôbenne. Az Írás nemcsak azt mondja meg, mi volt, hanem azt is, hogy mi van és lesz!
János kérdésével: ,,Te vagy-e az?'' -- máig sem végeztünk. János
tanítványainak, talán magának a Keresztelônek sem volt még Jézus föllépése egyértelműen világos. Másképp képzelték a Messiást. Hát mi?Minket kielégít-e? Mit végzett Ô, mi lett a világból mióta Ô közénk jött? De miért ne tennôk föl másképp e kérdést: Mi, keresztények kielégítjük-e Ôt azzal, amit az Ô világából építettünk, az Ô üzenetébôl megvalósítottunk? Például: miféle ,,jóhírt'' viszünk mi a szegényeknek, bűnösöknek, tévelygôknek ma? Izgat-e minket, hogy az emberiség kétharmada éhezik testileg, s még nagyobb része (s ez még fájdalmasabb) -- lelkileg? (Schott)

/Schott, Anzelm, 1843--1896, bajor bencés, a ,,Schott nép-misekönyv'' elsô szerzôje, a máig folytatott liturgikus apostolság elindítója./

,
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kutatótól9/849
  2017-12-15 13:17:04, péntek
 
  Johannes Kepler: Himnusz
Nagy a mi Urunk, erôs és hatalmas; bölcsességének nincsen határa Dicsérjétek ôt, Nap, Hold és bolygók, amilyen nyelven csak zenghetitek Teremtôtök dicséretét! Dicsérjétek ôt, égi harmóniák; és ti is;felfedett igazságainak tanúi és igazolóit És lelkem, te is zengd az Úr dicséretét egész életeden át! Tôle és általa és érte vannak minden dolgok, a láthatóak és a láthatatlanok. Egyedül ôt illesse tisztelet és dicsôség öröktôl örökké!

/Johannes Kepler: német matematikus és csillagász +1630. Regensburg/
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Szerzetestől-70/848
  2017-12-10 13:20:31, vasárnap
 
  Rotterdami Erasmus: Amit Isten azoknak készített...
Mármost amennyivel tökéletesebb a szeretet, annál erôsebb az
elragadtatás, de annál boldogabb is. Milyen hát az a boldogságos élet,amelyre oly forrón vágyakoznak a jámbor lelkek?
A szellem úrrá lesz a test fölött, mert erôsebb, s annál is
könnyebben teszi ezt, mert szinte a saját birodalmában van itt, és
mert a testet már az életben elôkészítette és kifinomította ehhez az átváltozáshoz: S aztán a szellemet is magához veszi a végtelen
Szellem; végül az egész ember teljesen magán kívülre kerül, és
boldogsága abban fog állni, hogy része lesz valami kimondhatatlanban,amit a legfôbb jó ad neki, amely mindent magához és magába vonz...,amint elôre megmondatott: ,,Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szívekbe be nem hatol, amit Isten azoknak készített, akik ôt szeretik.''

/Rotterdami Erasmus ágostonrendi szerzetes +1536 Bázel/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kutatótól8/847
  2017-12-08 11:38:53, péntek
 
 
Humphry Davy: A vallás világítótorony

A széliemnek a lelkiismeret az az alakzata, mely képes azt a
halandóságban próbára tenni. S ez a legteljesebb összhangban van
vallásunk alapfogalmaival, amelyek isteni eredetét nem kevésbé mutatja történetük, mint természetünkkel való összhangjuk. A vallás az a világítótorony, amely hazavezeti a hajóst a hullámok tombolásában,amikor, mint a norvég kormányos, kiszökik a viharos Északi-tengerrôl,s eléri a csendes, nyugodt szépségű fjordokat, amelyeket derűs ligetek és idilli rétek öveznek. A vallás zöld, lombos, friss forrástól áztatott oázis, amely a sivatag közepén fogadja a szomjas, kimerült vándort.

/Humphry Davy kémiku,fizikus +1829 Genf/
,
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Irótól-25/846
  2017-12-03 11:06:11, vasárnap
 
  Hála az éltető adományokért.
Virágok lélegzésével, kalászok könnyével, madarak reggeli énekével,fölszálló füst ezüstfátyolával én is fölemelem hozzád lelkem szavát, én Uram, én Istenem..., akinek keze betölt mindeneket az ô áldásával, akit köszönt a búzavirágok lélegzése, a föld párája, a pitypalattyok.Akit illet itt minden dicséret és dicsôség. Akinek láthatatlan keze igazgatta a búzaszálat attól kezdve, hogy kizöldellt a mag a föld meleg szívén. Aki vigyázott rá, hogy kôsziklára ne hulljon a mag, hogy az ég madarai ki ne szedjék, hogy a mezôk vad füvei el ne egyék-igyák elôle a
nap világát és az egek harmatát...
Egész esztendôn keresztül szüntelen magasztal Téged az emberi szív Kelettôl Nyugatig, naptámadattól napáldozatáig, mert mikor egyik szögletében aratnak, a másikban vetnek a földnek, s egyszerre készítesz magadnak dicséretet az ekevas nyikorgásából és a kasza pengésébôl, a magvetô verejtékébôl, akitôl fogant a föld méhe, és az anya örömkönnyébôl, amely ráperdült az új kenyérre, mikor az elsô karajt szegi belôle gyermekének.

Móra Ferenc

/Móra Ferenc iró,múzeológus +1934.Szeged/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 11 
2017.11 2017. December 2018.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 11 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 41
  • e Hét: 173
  • e Hónap: 617
  • e Év: 617
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.