Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/15 oldal   Bejegyzések száma: 145 
Elhallgatott Jézus előtti tény, kereszt-ény Köristenség
  2017-02-26 19:21:29, vasárnap
 
  Hova tűnt Vörös Győző ím már hat évvel ezelőtti szenzációs felfedezése? Hova süllyesztették a tudást, a tényt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, egyértelművé tette, hogy a Szent Korona Pantokrátora ősi köristenség jelkép, hogy Jézus születése előtti az a kép, amelyet Jézus képeként és mint Pantokrátor őriz a világ egyetlen Szent Koronájaként megnevezett ereklye, ereklyénk?

Miért nincs újabb kutatásról hír? Miért hallgatják el - ha már tudták rég, ha nem - a korona kutatás, a keresztény műveltség egyik, ha nem a legjelentősebb felfedezését?

A Szent Korona Pantokrátorát egyiptomi királysírban is megtalálták

A hazai sajtó új ellenszenzációja 2012 nyarán keltett az olvasókban felháborodást. Egyik neves napilapunk a következőket írta: "nem királysírt fedeztek fel a magyarok Egyiptomban?" A cím tartalmával nem lett volna semmi gond, ha a végén kérdőjel helyett felkiáltójel szerepel.


Igen, a fenti cikkből és a vezényszóra beinduló ellentámadásból egyértelműen megtudhattuk, hogy a magyarokkal ismét baj van. Királysírt utoljára egy Karol Michailovszky nevű lengyel kutató talált, 1964-ben. Vörös Győző Hogy miért is volna baj, azt csak a thébai templom körüli események ismeretében ítélhetjük csak meg. Foglaljuk tehát össze, mi is történt Thébában?

Egy fiatal magyar, aki egyébként nem régész, hanem egyiptológus, Vörös Győző - Kákossy tanítvány - engedélyt kapott az egyiptomi kormánytól, hogy a Királyok Völgyében feltáró munkát végezzen az úgynevezett Thot-hegyen. Ezt a munkát 1995 őszétől 1997 tavaszáig el is végezték. Montuhotep fáraó 4000 éves téglatemplomát tárták fel, természetesen csapatmunkában, ahol a régész Pudleiner Rezső és a csapat többi tagja is jelentős szerepet kapott. A kutatás vezetője az elvégzett munkáról 1997 őszén az Egyptien Archeology című londoni szaklapban számolt be.

2011. januárjában azonban valami rendkívüli történt Thébában. Vörös Győző kiváló szakmai érzékkel észrevette, hogy a Thot-hegy tulajdonképpen egy természetes piramis és kikövetkeztette, hogy abban (az eddigi gyakorlat szerint) fáraósírnak is kellene lennie. Hamarosan meg is találta a bejáratot egy 35 méter magas sziklafalon. Amikor oda feljutottak láthatták, tapasztalták, hogy hatalmas föld alatti termek vannak belül, egy hatalmas, teljesen kifosztott szarkofággal. A rablók a sziklasírt már régen kisöpörték, így értékes objektumokat és szokásos egyiptológiai leleteket ott nem találtak.

Tekintettel azonban arra, hogy Vörös Győző engedélye nem erre a területre szólt, szervezett és feltáró kutatást itt nem végezhetett, kénytelen volt azzal megelégedni, hogy bejárták és lefényképezték a termeket. Az egyik helyiségben nagy örömükre egy Kopt-szentélyt fedeztek fel, a falon egy ember nagyságú Pantokrátor-képpel, melyet a fiatal tudós időközben megjelent Templom Théba koronáján című könyvében színes képpel be is mutatott. A fiatal magyar a fenti címen írt könyvében beszámolt a kinti munkáról, Montuhotep Szenhkáré templomáról és a sziklasírról, melyről feltételezhető, hogy a templomtulajdonos fáraó sírja lehetett. Ugyanakkor beszámolt a Pantokrátor-képről, mellyel kapcsolatban - igen helyesen - összefüggést látott Boldog Özséb fehércsuhás pilisi pálosaival.
Tébai kápolna "Pantokrator" mennyezeti freskóval

Eddig a tények, s a velük kapcsolatos hírek megmozgatták az ország közvéleményét, amely az elmúlt években egyre kiéhezettebben fordul az ősi múltunk és őstörténelmünk felé. Megmozgatták azonban a politikát is, hiszen Orbán Viktor fogadta a fiatal tudóst, és megígérte az új kormány támogatását tevékenysége folytatására. Megmozdult a hazai média is és örömmel mutatta be - szokásos, bár lelkendező és szenzációt tálaló felvezetésben a valóban jelentős munka eredményeit. Ezek következtében Vörös Győző sztár lett, magyarul: a nemzet észrevette, hogy van közünk az egyiptológiához és Egyiptomhoz, sőt örömmel vette tudomásul, hogy az áttörést a fiatalok vitték végbe. És végül megmozdult a szakma is, amelynek mindez nagyon nem tetszett. Megszólaltak a szakmai nagyok, akik addig észre sem vették Vörös Győző munkáját, és még az akadémiai sajtótájékoztatóra sem figyeltek oda.

A fiatal csapat nagy sikere miatt azonban azonnal reagálni kellett, és az eddig semleges nagyok egyszerre csak ágyúval kezdtek tüzelni a fiatal tudósra. Szemére hányták, hogy királysír felfedezéséről beszél, holott nincsenek bizonyítékai. Szemére hányták, hogy - komoly eredmény nélkül - hatalmas felhajtást csinált maga körül. Továbbá azt, hogy kisajátította magának a fentebb még nem létezőnek minősített eredményeket, és munkatársait, nevezetesen Pudleiner Rezső régészt kirekesztette a sikerből. Maga a szakma nagyfőnöke, Szabó Miklós professzor, az Akadémia régészeti bizottságának vezetője is nyilatkozott. Közölte a lelkendező társadalommal, hogy az a bizonyos Vörös Győző nevű magyar egy uzurpátor, azaz bitorló. De egyébként sem régész - ilyen végzettsége nincs -, hanem csak egy mezítlábas egyiptológus.

Ennek a hivatalos szakvéleménynek az alapján a nagyérdemű közönség most már hiteles forrásból is megtudhatta, hogy Vörös Győző tulajdonképpen nem más, mint egy “szélhámos", aki királysír-feltalálónak adja ki magát, pedig legjobb esésben is csak mázlista, amúgy pedig tiszteletlen kezdőnek tekinthető.
Nyilatkozott Kákosy professzor is, aki szakmailag megalapozatlannak és etikátlannak minősített a Vörös Győző-i hencegést. Ez a vélemény meglepő, mivel Vörös Győző könyvének éppen ő volt a lektora.

Ha Kákosy prof. úr eredménytelennek és fennhéjázónak találta a Templom Théba koronáján című könyvet, akkor bőven lett volna ideje és módja kételyeit először a tanítványának, majd a nyilvánosságnak is elmondani. Ugyanez a véleményem egyébként Pudleiner Rezső régészről is, aki a csapat második embere volt, és minden lehetősége meglett volna, hogy szakmai vonalon leleplezze a hamisításokat.

Szerkesztői megjegyzés a hozzászólások és némi utána olvasás után: Kákossy professzor nem támadhatta Vörös Győzőt, mivel korábban meghalt. Ellentétben a fentiekkel, "Kákossy nagyra becsülte Vörös Győzőt, legjobb tanítványának tartotta". A vonatkozó hozzászólás alább olvasható.

Link

Ez a felismerés érdekes módon csak akkor érett publikálásra alkalmas szakvéleménnyé, amikor egy láthatatlan karmester beintett, és a szakma, valamint a liberális média "felfedezte", hogy súlyos professzionális és etikai hibák, sőt mulasztások terhelik Vörös Győzőt. Ha egy verébre a szakma ágyúval kezd lődözni , annak fontos okának kell lennie. Az okok többnyire háromfélék lehetnek: emberi, szakmai és politikai okok. Úgy ítélem meg, hogy jelen esetben a szakmai és emberi okok összevágnak, ezt szakmai féltékenységnek nevezik. Honnan veszi magának a bátorságot egy szakmai senki (Szabó prof. szerint bitorló), hogy régészeti diploma nélkül, alig 25 évesen megtaláljon egy királysírnak is valószínűsíthető fáraósírt. Azt ugyanis utoljára egy Karol Michailovszky nevű lengyel kutató talált, 1964-ben. ( III. Thutmosis fáraó halotti templomát.) Castiglione László (1964), Kákosy László (1983) és az úgynevezett Ramesszida-program óta senki sem ért el Egyiptomban számottevő eredményt. A szakma érzékenysége és féltékenysége tehát alapvetően érthető. De a felfedezés óta már több, mint két esztendő telt el. Vajon miért nem tudott róla a szakma? Netán senkit sem érdekeltek az ott történtek? Ugyanis az elmúlt években elég sokan jártak náluk. Úgy tűnt, hogy mindent ismernek, hisz a szakma, a média és közéleti személyiségek sorra látogatták a Vörös-team-et, de eddig senkinek sem szakmai, sem emberi ellenvetése nem volt velük szemben. A szakma felháborodása tehát indokolatlannak látszik, arról nem is beszélve, hogy nevetséges az a feltételezés, miszerint Vörös Győző reklámkampányt szervezett volna maga körül. Netán a magas kutatói fizetésből? Aztán éppen itt, Magyarországon, ahol a média a liberálisok zsebében van, akik zsigerből utasítanak vissza mindent, ami magyarnak tűnik?

Nem, a média logikusan viselkedett, mert a szenzáció - amit részben ők maguk keltettek - a lapok érdeke. De talán a kormányváltás és az Orbáni gesztus is belejátszott ebbe, így nincs benne semmi rendkívüli. Ami viszont nagyon is elgondolkoztató: az a hirtelen össztűz, amit a jelenleg külföldön lévő ifjú tudósra zúdítottak, ahelyett hogy előbb egy hazai szakmai fórumon vitatták volna meg, hogy történt-e szakszerűtlenség vagy éppen bitorlás, hisz ez már súlyos vád, amit bizonyítani kellene. Az a véleményem, hogy itt másról, sokkal többről van szó. Egy látszólag véletlen dologról, a Pantokrátor képről, melyet Vörös Győző bemutatott, ésBoldog Özséb a Pálos rend alapítója amellyel kapcsolatban az is kiderül, hogy megtalálási helye valószínűleg egy proto-keresztény templom, mely mintegy 1600 éves lehet, így a benne lévő feliratok és képek is ebből a korból valók.
Boldog Özséb a Pálos rend alapítója

Kiderült közben az is, hogy ezek a ma koptnak mondott keresztényeket akkor anakorétáknak nevezték, akik - számtalan vélemény szerint - az eredeti Jézus-hit követői voltak. Ezeknek a vezetője volt (állítólag) az a thébai Szent Pál, aki az ottani fehér-szerzetesek rendjét megalapította. Aligha véletlen viszont az, hogy a fehér csuhás magyar Pálos rend megalapítója, Boldog Özséb éppen róla nevezte el a magyar pálos (pilisi) rendet.
Az egyiptomi fehér szerzetesrend is pálos rend volt, csak hát ott őket Bálosnak (Pálosnak), vagy Pilisi-nek (Philistin-nek) nevezték. És ne feledjük, hogy Árpád fővárosa a Pilisben volt, valamint azt sem, hogy Árpád papsága és szolgálattevő udvari törzse a Pilisiek (a Pálos-Bálosok) voltak.
Ezt bizonyítja az a történelmi tény, hogy a kicsinyke Pilis megye volt az ország első megyéje, míg csak a keresztény vallás fel nem oszlatta, és a fővárost el nem vitték erről a tájról. Az egyiptomi anakorétákat másként manicheusoknak nevezték. Ők ugyanis a Mani-kus vallásnak, az egyistenhitnek a képviselői voltak, akik az Apa-Anya-Fiú háromszentségét hirdették. Tagadták viszont a római zsidó-keresztény egyház paulinus tanait és az ősi napisteni erkölcsöket vallották. Éppen ezért eretneknek minősültek, akiket a katolikus egyház V. századi győzelme után Ázsia- és Európa-szerte üldöztek és gyilkoltak. Ez volt az oka annak, hogy Egyiptomban is a föld alá kényszerültek. (Ne feledjük, Pantokrátor a Szent Koronánhogy ez idő tájt égettek fel az ősi könyvtárakat, így az alexandriait is, hogy megsemmisítsék az ősi napisteni vallási iratokat, és a Jézus tevékenységével kapcsolatos egyiptomi és arameus okmányokat.)

Tulajdonképpen itt jutottunk el a lényeghez. A feltételezhető királysír egyik termében volt ezeknek az első Jézus-hitűeknek az egyik temploma. Ebben a templomban szerepel egy rendkívül fontos jelkép, a Pantokrátor-kép, ami tulajdonképpen Jézus-Istent jeleníti meg, nevezetesen a partus-avar keleti ornamentikával. Ennek a thébai Pantokátornak azonban van egy nagy baja: azonos a magyar korona felső Isten-Pantokrátorával, egy díszes trónuson ülnek, egyazon kultikus pózban. Jobb kezüket parthus módra üdvözlésre emelik, bal kezükkel a Könyvet (a Törvénytáblát) tartják. Fejük körül glória látható, melynek egyaránt három belső sugárnyalábja van. Az istenalaktól jobbra és balra a Napnak és a Holdnak az ábrája van, ami az Őstérnek, a Csillagrendszernek az uralmát jelenti. (A magyar korona Jézus-Pantokrátorának a glóriájában csak két sugárnyaláb van, és más a feliratos ábra. Mindezek szinte kísérteties pontossággal egyeznek meg egy állítólag 600 éves intervallum ellenére.) A thébai Pantokrátort ugyanakkor egy körlánc veszi körbe és a főalak alatt két egyenlő karú kereszt látható.
Jézus a Szent Koronán

Ez az egyiptomi Pantokrátor óriási felfedezés. Ennek léte nemcsak azt jelenti, hogy a kereszténység első 400 éve másként alakult, mint azt ma tanítják, hanem az úgynevezett proto-keresztény vallások szerepének átértékelése is szükségessé válik. A thébai Pantokrátor semmiképpen sem "keresztény" Pantokrátor. Sokkal inkább “körösteni", vagyis Kör-isteni Atya, a Nap és Hold főistene a neve. (A keresztény szó akkor nem létezett, illetve nem is létezhetett, mert a kereszténység nem a kereszttől kapta a nevét, hiszen ez csak a 400-as években jelent meg mint jelkép. A Kriszt-nek vagy Christ-nek nevezett Krisztus Köristent jelent, akárcsak a Christien-nek, Kristian-nak írt nevek, melyek az ősi magyar nyelven Kör-istent jelentenek. - szerkesztői megjegyzés: ezzel a betoldással persze bátran vitatkozhat bárki, aki egy kicsit foglalkozott már a témával, de ez itt most ne legyen vitatéma!) Ez az aligha vitathatóan 1600 éves Pantokrátor van jelen a magyar koronán, melyet ma pápai koronának tanítanak, s a koráról éppen napjainkban folyik éles vita.Csomor Lajos és Pap Gábor ugyanis egységes avar koronáról beszélnek, ami azt jelenti, hogy Árpád előtti korban készült, tehát minimálisan is a VIII. században, de inkább előtte.

A hivatalos és akadémikus tudomány ezt kétségbe vonja, és azt bizonygatja, hogy a korona maximum az 1200-as években készülhetett. Sőt azt is sugallják, hogy a mai formáját II. József korában hamisították össze, amiben lehet igazság, ami a hamisításokat illeti. Szerkesztői megjegyzés: több képet egyértelműen kicseréltek a Szent Koronán a Habsburgok uralkodásának idején, amelynek éppen - "Mah-Méh-királynő" (?) Nimród korona- Nagyboldogasszony esett áldozatul.
Nimród koronaként számon tartott koronakincs (Bagdad) Herodotos: "az Ister felett lévő országot méhek birtokolják"

A Vörös Győző-i Link "világbotrány" azonban összedönti ezeket a magyarellenes hamisításokat és torzításokat. Meg kell ugyanis válaszolni az alapkérdést: mit keres egy anakorétamanicheus Atyaisten-Pantokrátor (nem Jézus az, mert a nap és hold a főistent jelenti) a magyar koronán, vagy ha fordítva teszem fel a kérdést: Mi köze van az avar-hun-magyar koronának Egyiptomhoz? A válasz erre a második kérdésre is nagyon kellemetlen, mert azt kell mondani, hogy: sok. Badiny Jós Ferenc és mások is arról beszélnek, hogy a Kárpát-medencében méheknek nevezett nép élt valaha. Badiny Jós Ferenc prof. ezt a mah-gar névvel indokolja. Az egyiptomi fáraók és istenek mézeskas alakú koronát viseltek, melyet kétoldalt méhszárnyak vesznek körül, és belőle egy kunkor, a méh csápja emelkedett ki.

Szerkesztői megjegyzés: Childerich meroving uralkodó sírjának és a Kárpát-medencében és az eurázsiai pusztán (sztyeppén) feltárt szkíta, szarmata, avar, magyar sírok míves arany (ott méh) mellékleteiről már ne is beszéljünk?!

Mindennek felvetése azonban pontosan úgy tilos, mint a sumér-magyar kapcsolatok létezése, és a róla való beszélgetés is, akadémikus körökben. Az egyiptomi kapcsolat felvetése pedig már ennél is nagyobb bűn. Vörös Győző a szó szoros értelmében a méhkasba nyúlt, mert az ősegyiptomi igazság egy szeletét tette le a közvélemény asztalára. A feltárt történelmi tényeket továbbra is elhallgatják.Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  Magyar Megmaradásért  
Mayer Ferenc: Hamusics János igazsága (+ videó)
  2017-02-26 18:49:55, vasárnap
 
  Ajkán, különösen Padragkút városrészen járva a mai napig sok valótlanság kerül a felszínre, ha Hamusics János neve kerül szóba. Ő volt ugyanis a kádári diktatúra utolsóként halálra ítélt és kivégzett áldozata. Társai is súlyos börtönbüntetéseket kaptak, ha úgy vesszük, a semmiért. Most pénteken délelőtt éppen ezért ,,árnyékoszlató" megemlékezésre kerül sor a veszprémi bíróság udvarán, az egykori bitófa helyén az özvegy és fia, valamint a kivégzés egyik tanúja jelenlétében.

Hamusics János a Somogy megyei Zákányban született sokgyermekes munkáscsaládban és fiatalként került Padragra a bányába. Hamar felhívta magára a figyelmet jó fizikumával, erejével, munkabírásával, szorgalmával és eszével is. Munkájáért több kitüntetést kapott, szakszervezeti funkciót is betöltött, a bányászathoz kapcsolódó tanfolyamokat végzett, végül robbantómester lett. Mivel a legveszélyesebb munkákat is elvállalta, hamar kivívta bányász társai elismerését.

Igazságszerető lévén látta, hogy ugyan a szocialistának mondott rendszerben, bár kivételezettebb helyzetben voltak a bányászok és a kohászok, mint a többi fizikai dolgozó, mégis nehéz az életük, a munkájukhoz képest kevés a fizetésük. Aztán 1956-ban a forradalom idején szinte elsőként csatlakozott a megalakuló Munkástanácshoz, de a visszaemlékezések szerint Budapestre is felment harcolni a szovjetek ellen. Hogy hol, melyen harcokban vett részt, azt ugyan nem tudni, de több hétig távol volt a munkahelyéről. Mivel a Bakonyban is volt ellenálló csoport, lehet, hogy velük volt. A forradalom leverése után fiatal feleségével megpróbált nyugatra távozni, de a határ közelében elfogták őket. Pénzük nem lévén (ugyanis azt annál a családnál hagyták, aki megígérte, hogy segít átjutni nekik Ausztriába) eladták mindketten a karórájukat, hogy vonatjegyet tudjanak venni Ajkáig. Amíg nem volt jegyük és nem szálltak vonatra, őrizet alatt voltak a szombathelyi vasútállomáson. Mivel Ajkán nem vett részt semmiben és szükség volt a munkájára, dolgozott tovább.

Aztán eljött a forradalom tizedik évfordulója, 1966. Ekkor buktak le a devecseri tanítók, akik Vaczkó László vezetésével ,,államellenes szervezkedésben" vettek részt. A bányában is téma volt ez az esemény. Aztán az egyik nap az üzemorvos visszaküldött dolgozni egy bányászt, aki ugyan beteg volt, de betelt az aznapra engedélyezett beteglétszám azzal, hogy jöjjön másnap vissza, akkor ki lesz írva.

Ezt Hamusics János nem hagyta szó nélkül. Elkezdtek egymás közt arról beszélgetni, hogy a nyugati munkás kevesebbet dolgozik, jobbak a munkakörülményei és a kapitalizmusban mégis sokkal jobban él, mint itt nálunk, ahol elvben a munkások vannak hatalmon. Valamelyikük szóba hozta 56-ot, meg hogy ki kellene újra robbantani a forradalmat, hogy jobb legyen a munkások helyzete. Aztán ezen a gondolatmeneten továbbhaladva eljutottak addig, hogy fel kellene robbantani egy Lenin-szobrot, ennek biztosan nagy visszhangja lenne. Mert 56-ban is a Sztálin-szobor ledöntése volt a kezdet. Megnézték előbb a szombathelyi, majd a budapesti Lenin-szobrot, de mindegyik nagyon ki volt világítva és forgalmas helyen állt, ártatlan sérülteket pedig nem akartak.

Beszéltek arról, hogy a devecseri rendőrség közelében kellene robbantani úgy, hogy a Torna-patakon egy kis tutajt úsztatnának le, végül ezt is elvetették. Aztán kaptak egy tippet, hogy a napok óta Ajkán át haladó szovjet katonai szerelvények közül kellene egyet kisiklatni. Egy másik tippadó felvilágosította őket, hogyan lehet a nyomozókutyák szimatát megzavarni. Ez lesz a jó megoldás! - határozták el magukat.

Ketten, Hamusics János és társa, Balázs Sándor a többiek tudta nélkül kimentek a Vadasásához, ahol egy kerékpárbelső gumiba rejtve elhelyezték a robbanóanyagot egy sín alá, majd beállították az órából eszkábált időzítőt a tippadó által megadott időpontra. Ez a vasúti szakasz az utolsó őrháztól is több száz méterre volt, tehát életet, főleg magyar életet egyáltalán nem veszélyeztetett volna a hajnali robbanás. Aztán szórták maguk után a szódával kevert borsot az ajkai rendőrségig, bementek megkérdezni, mi kell az igazolványcseréhez, majd tovább szórták egészen a buszmegállóig és felszálltak a padragi buszra.

Aztán bekövetkezett a robbanás. Csakhogy a kisiklatni tervezett katonai szerelvény korábban elment, így nem siklott ki. A bakter felriadt, kiszaladt megnézni mi történhetett... Ennél a pontnál aztán minimum két verzió van.
Én olvastam a vádirat első, eredeti változatát, ami szerint egy negyven centis síndarab robbant ki és egy tolató mozdony lezökkent a hiányzó síndarabnál. A későbbi változatban az szerepel, hogy nagyobb volt a kiszakadt sín és ki is siklott a szerelvény. Az általam olvasott változatban a tippadók mindketten rendőrök voltak, nevük azonban nem szerepelt a vádiratban, főleg nem az ügy vádlottjai között.

Aztán eltelt egy hónap, a rendőrök nyomozgattak, kihallgattak több bányászt, végül családi nézeteltérés után egyikük élettársa tett feljelentést. Aztán beindult a gépezet.

A fennmaradt dokumentációban szó sem esik arról, hogy szovjet katonai szerelvény ellen tervezték a robbantást és voltak tippadó rendőrök. Az is érdekes momentum, hogy már a rendszerváltás után az üggyel foglalkozó dr. Kahler Frigyes asztaláról, hivatali szobájában eltűnt az ügyre vonatkozó dosszié. Csak hát volt a páncélszekrényben egy másolat, ami megmaradt. Sajnos ez már a második verziót tartalmazza.

A letartóztatások és a bírósági kihallgatásokkal szinte egyidejűleg megkezdődött a közvélemény ellenük hangolása, főleg a bányászoké. Magam is hallottam, hogy a hajnali munkásvonatot akarták felrobbantani, hogy meg akarták mérgezni nikotinnal az ivóvizet. Másik variációban be akarták oltani nikotinnal a Pál majori birkákat, és amikor a rendőrök kimennek nyomozni, akkor ők elfoglalják az ajkai rendőrkapitányságot. Padragon a mai napig sokan elhiszik, hogy bányásznapon felrobbantották volna a színpadot, a nagyfeszültségi vezetéket, hogy az áramkimaradás miatt ne tudjanak a mélyben levők kijönni...

Hamusics János özvegye elmondta és több korabeli szemtanú megerősítette, hogy egy nap nem engedték leszállni a váltást és hazamenni a kijövőket egy nagygyűlés miatt, amin két, egymásra helyezett asztal tetejéről belügyesek szónokoltak a bányászokhoz, hogy a robbantók ellen hangolják a megjelenteket.

Balázs Sándor az ügy másodrendű vádlottja, aki egyedül van már csak életben, szintén érdekes dolgokat tud mondani a nyomozás lefolyásáról. Először minden további nélkül jegyzőkönyvbe vették, hogy szovjet katonai szerelvény ellen csinálták a robbantást azért, hogy újra kirobbanjon a forradalom. Aztán néhány hét múlva mindent újra írtak, kihagyták belőle a szovjeteket, és felhívták a figyelmüket, ha még egyszer valaki ezt szóba hozza, mindannyian lógni fognak. Feltehetően attól tarthattak, hogy beavatkozik az ügybe a szovjet hatóság és annak beláthatatlan következményei lehettek volna. Aztán az egyik nap vigyorogva közölte velük a kihallgató: ,,Akár ki is mehetnének már, de a bányásztársaik agyonvernék magukat!". Akkor nem tudták, mire gondoljanak, de úgy látszik, jó talajra hulltak az elvetett konkolymagok. A mai napig vannak, akik elhiszik és igaznak tartják az akkori propagandát.

Hogy mi lett a sorsuk?

Hamusics Jánost a veszprémi börtön udvarán 1967. február 17-én kivégezték. Bátran, egyenes tartással ment a bitófához, majd elköszönt a sápadt és a hajnali hidegben ott didergő kivégzésére megjelentektől: ,,Viszontlátásra uraim!" majd elkezdte énekelni a Himnuszt...

Az akkori rendszerre jellemző, hogy Hamusics János fiához írt búcsúlevelét az ügyész nem továbbította, hanem elégette.

Társai, Balázs Sándor másodrendű vádlott, és a többiek súlyos börtönbüntetéseket kaptak. Molnár János meghalt a börtönben, Illés Dezső, és Buzás István sem élt sokáig a kiszabadulásuk után. Kárpótlást egyikük családja sem kapott. Megjegyzem, hogy több bírói szakvélemény szerint az akkor érvényben lévő törvények szerint is csak legfeljebb nyolc év börtönt kaphatott volna, nem halálbüntetést.

Litvániában az oroszok által elfogott és kivégzett partizán parancsnokot az ország függetlenné válása után törvényileg a negyedik köztársasági elnöknek nyilvánították. Finnországban, Észtországban, és a letteknél is hősként tekintenek a szovjeturalom ellen harcolókra csakúgy, mint azokra, akik Franciaországban vagy Olaszországban fegyverrel, vagy más módon segítették a megszálló németek elleni küzdelmet. Magyarországon viszont még mindig a múlt árnyai kísértenek.

Most pénteken délelőtt éppen ezért ,,árnyékoszlató" megemlékezésre kerül sor a veszprémi bíróság udvarán, az egykori bitófa helyén az özvegy és fia, valamint a kivégzés egyik tanúja jelenlétében.

János, nyugodj békében!

Videó : IN MEMORIAM HAMUSICS


Link


Hamusics János emlékére,akit 1967-ben "ellenforradalmi lázadás szervezése" miatt végeztek ki.Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  MAGYAR TÖRTÉNELEM  
Rétvári: az erőszak a kommunista ideológia magjába van
  2017-02-26 18:40:58, vasárnap
 
  Rétvári: az erőszak a kommunista ideológia magjába van kódolva

A kommunista ideológiának a gyökerébe, a magjába van belekódolva az erőszak, a jogtiprás, az emberi méltóság tiszteletben nem tartása - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára pénteken, a málenkij robotra elhurcolt kispestiek emlékművének felavatásakor mondott beszédében.

A kommunizmus "ebben nem különbözik semmilyen más önkényuralmi, totalitárius rendszertől, ezért ugyanaz a magja a náci, nemzetiszocialista gondolkodásnak és a nemzetközi szocialista, kommunista gondolkodásnak", hiszen az embert nem személyiségnek tartja, nem tiszteli, eszköznek tekinti, "mennyiségnek és nem minőségnek" - hangsúlyozta.

Kommunista az, aki olvassa Marxot és Lenint, antikommunista pedig az, aki megérti Marxot és Lenint - idézte Ronald Reagan egykori amerikai elnököt az államtitkár, aki azt hangsúlyozta, bárhol, bármikor kerültek hatalomra a kommunisták, "ott bizony helyi Gulágok jöttek létre, helyi málenkij robotokra hurcolták az embereket, tömeges bebörtönzések, internálások, kivégzések, erőszak és a hatalom kisajátítása" volt az emberek sorsa, azaz "szabadságuk teljes elvesztése".

Az áldozatokat sorolva Révári Bence kiemelte: 800 ezer honfitársunkat hurcolták a Szovjetunióba, minden tizenkettedik magyart, de Kárpátalján egy az öthöz volt ez az arány; a világháború tán 80 ezer ember jövőjét vágták el azzal, hogy B-listára tették, 1946-ban hetek alatt 50 ezer embert bocsátottak el politikai okokból, másfél ezer civil szervezetet oszlattak fel, akárcsak a szerzetesrendeket.

Budapestről 13 ezer embert telepítettek ki, Recsken 1300-an voltak munkatáborban; 1950 és 53 között egymillió büntetőeljárás indult, 650 ezer emberrel szemben készült vádirat, 390 ezret ítéltek el; az 1956-os forradalom kétezer hősi halottja és tízszer ennyi sebesültje mellett 350 embert kivégeztek, 22 ezret bebörtönöztek, 13 ezret internáltak és 200 ezren menekültek el az országból - sorolta. Rétvári Bene kiemelte: a kommunista diktatúra áldoztai között mindnyájukra emlékeznünk.

Az államtitkár kiemelte: a hősök mellett voltak "hóhérok", azaz kollaboránsok, kiszolgálók is, megemlítve, hogy a kommunista államgépezetbe lépőket nem a hatalom részegítette meg, tette bűnözővé, hanem a szovjet vazallus rendszer "azokat az embereket választotta ki, akik bűnözők", így végrehajtják a legnagyobb erkölcstelenségeket, jogtiprásokat.

Ha valakinek magának nincs erkölcse, és hatalomba kerül, akkor az erkölcstelenséget akarja alapértékké tenni - jelentette ki az államtitkár, utalva arra is, hogy Magyarországon diktatúrát kiépíteni "csak idegen megszálló hatalmak erőszaka nyomán lehetett; Magyarországon diktatúra magyar emberek akaratából sohasem jött létre".

Emlékeztetett arra is: Magyarországon a szuverenitás korlátozása mindig együtt járt az emberi jogokéval, történelmünk tanulságaként említve, hogy "azért kell különösképp értékként vigyáznunk az ország függetlenségére, önrendelkezésére, szuverenitására, mert annak a csorbulása mindig az egyes emberek jogainak csorbulását is hozta magával".


Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  Történelem  
Holnap vasárnap! (évközi 8. vas. A év)
  2017-02-25 22:16:39, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus,
aki Hegyi Beszédében mondta:
,,Ne aggódjatok hát a holnap miatt!
A holnap majd gondoskodik magáról!
Elég a mának a maga baja." (Mt 6, 24)

A Szentírás lapjait gyakrabban forgató ember,
sokszor van vele úgy, hogy csak ki kell nyissa
a Könyvek könyvét és ott mindenre választ talál.
Ám be kell vallanunk néha pusztán
mentőövként használjuk ezt.
Jézus pedig, - leül és szól...
nagyon sok mindenről...
Ezek között az egyik legfontosabbat is elmondja:
Isten tudja mire van szükségetek, - ne aggódjatok!
Ha valóban követőim akartok lenni,
ha valóban hisztek Istenben,
akkor higgyetek a Gondviselésben.
Őbenne, aki odafentről figyel rátok
és viseli gondotokat.
Pedig lehet, hogy a ti gondjaitok
eltörpülnek a mellettetek levők
problémái mellett.
Ám ő mégis magán viseli mindnyájatokét.
Ne aggódjatok, mert Isten mindent tud!
Nektek pedig csak egy dolgot kell
jól megjegyezzetek: Ő nagyon szeret titeket!

Jézus mindent másodlagosnak tekint
az Isten Országához, az örökélethez képest.
De arra int bennünket,
hogy a múlttal fölösleges bajlódni,
hiszen úgysem lehet meg nem történté tenni.
A jövő miatt is kár aggódni,
mert annyiszor, - nem is úgy alakul,
ahogy azt mi elképzeljük.

Egyetlen fontos teendőnk van tehát,
- életünket Jézusra kell építenünk!
Csak akkor lehetünk biztonságban.
A fontos kérdés tehát,
- napi tetteinknek
van - e köze Krisztushoz,
az Ő igazságához, tanításához?
Mert Ő kész minden pillanatunkban
segítségünkre sietni.
Ehhez azonban
teljes nyitottság és bizalom szükséges.
Aki ráhagyatkozással bízza magát Krisztusra,
az nem csalatkozik.
De ne úgy hagyatkozzon rá,
hogy közben elmulasztja
kötelességeinek elvégzését.
Ebben a ráhagyatkozásban fontos azt is tudjuk,
hogy Isten nem mindig úgy segít rajtunk,
ahogyan azt mi elgondoljuk.
Helyes egyensúlyt kialakítva
a saját munkánk és törekvésünk,
valamint az Istenünk
szerető gondviselése között
minden problémát megoldhatunk.
Minden nehézséget képesek leszünk elviselni.
S akkor boldog és
megelégedett örömben telhet az életünk,
és szép vasárnapunk!

Szeretettel: Árpád
VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Aggódásmenetes életünkért adtunk hálát 2012 - ben...50. házassági évfordulónk:


LinkHála érte, - Néked Urunk: Isten téged dicsérünk! - Te Deum laudamus


Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Egy fantasztikus 2 perces kisfilm a természet erejéről
  2017-02-25 21:56:14, szombat
 
  Egy fantasztikus 2 perces kisfilm a természet erejéről


Link
 
 
0 komment , kategória:  Filmek, videók  
Enigmák - Churchill és a földönkívüliek -
  2017-02-25 21:41:43, szombat
 
  Enigmák - Churchill és a földönkívüliek - 2017.02.25.


LinkENIGMÁK TV:


Link


Száraz György honlapja, a " Boldog napot " :


Link
 
 
0 komment , kategória:  ENIGMA - ENIGMÁK-Ébredések  
Hihetetlen: AZ IGAZSÁGKERESŐK ÜLDÖZÉSE - NE SZÓLJ SZÁM, NEM
  2017-02-25 21:37:14, szombat
 
  AZ IGAZSÁGKERESŐK ÜLDÖZÉSE - NE SZÓLJ SZÁM, NEM FÁJ FEJEM...? (2017.02.24.)


Link


A kiszivárogtatók sokszor tényleg olyan fontos és addig szigorúan titkos adatokat tárnak a világ elé, amik alapjaiban rengethetik meg egy rendszerbe, vagy kormányba vetett hitet és megsemmisíthetik a maradék, beléjük vetett bizalmunkat. Nem csoda, ha azok, akiket rosszul érint a tevékenységük, megpróbálják ellehetetleníteni, és azon vannak, hogy mielőbb elfogják ezeket a személyeket. Ha ez megtörténik, példás büntetés vár rájuk: Hosszú évek a börtönben, vagy halálos ítélet. De vajon jogosan? Ki ebben a játékban a rossz fiú? Azok, akik lerántják a leplet a lakosság elleni összeesküvésekről, vagy azok, akik titokban, törvényeket is megszegve egy totalitárius diktatúra infrastruktúráját építik ki a háttérben?A Hihetetlen Magazin korábbi adásai az alábbi linken tekinthetők meg :


Link


... vagy a Daily Motion oldalán, ahol a tiltott adások láthatóak:


Link
 
 
0 komment , kategória:  Hihetetlen  
Rejtélyes radioaktív anyag terjed a levegőben Európa-szerte
  2017-02-25 21:32:29, szombat
 
 Egy ember alkotta radioaktív anyag, jód-131 kering a kontinensen kis mennyiségben.

Januárban mérték be először Norvégia északi részén, majd Európa több pontján is felfedezték, de a hatóságok senkit nem tájékoztattak róla mostanáig. Valószínűleg azért, mert fogalmuk sincs, honnan származik.

A jód-131 izotóp általában más radioaktív anyagok mellett található meg, de úgy tűnik, hogy most önálló életre kelt. Másik furcsaság, hogy felezési ideje (adott számú radioaktív atom felének lebomlási ideje) rövid, mindössze nyolc nap, tehát nemrég kerülhetett a légkörbe.

Az Amerikai Egyesült Államok speciális repülőgépeket küldött Európába, hogy izolálja az jód-131-et, de tulajdonképpen semmit nem értek vele.

Az összeesküvés-elméletek hívői azt gyanítják, hogy az oroszok Norvégiában végezhettek el nukleáris teszteket.

Mondjuk tény, hogy a jód-131 izotópoknak szoros kapcsolatuk van az atombombákkal, sőt, a csernobili és a fukusimai atomkatasztrófák után is elszabadultak.

Az érem másik oldala, hogy az izotópot rákgyógyításra is használják. Mivel nem más radioaktív anyagok társaságában mérték be, az is könnyen elképzelhető, hogy a dolog mögött egy illegális gyógyszervállalat áll, akik nem jelentették tevékenységüket a hatóságoknak.

A francia sugárvédelmi és nukleáris biztonsági intézet jelentése szerint a jód-131 jelenlegi mennyisége nem jelent közvetlen egészségügyi kockázatot, de vizsgálják az ügyet.


Forrás: Link


Videó : A 2017. febr. 9.-ei franciaországi nukleáris katasztrófa


Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
Mihályfalvi János legújabb videói
  2017-02-25 20:58:05, szombat
 
  A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁRA - MIHI - 2017


Link


EGYRE NAGYOBB HANGGAL BÍRÁLJÁK A KORMÁNYT - MIHI - 2017


Link


BERZSENYI DÁNIEL EMLÉKÉRE - A MAGYAROKHOZ I.-II. - MIHI - 2017


Link


EMLÉKEZZÜNK! - TÓTH ILONA - ÉBRESZTŐ - MIHI - 2017


Link


ORBÁN VIKTOR - A "DIKTÁTOR" - STOFFÁN GY. - MIHI - 2017


Link


MAGYAR AKAROK MARADNI - SÁRDY BARBARA. - MIHI - 2017


Link


Mihi eddig megjelent videói a YouTube-on :


LinkMihi honlapjai változatlanul itt elérhetők:
Azonos tartalommal!

http://www.igazsagok-gazsagok.info/

http://magyarigazsag.serverdomain.info/

http://magyarigazsag.serverdomain.li/
 
 
0 komment , kategória:  MIHÁLYFALVI JÁNOS, MIHI  
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
  2017-02-25 20:38:33, szombat
 
  Ma van a semmivel össze nem hasonlítható embertelen ideológia, a kommunizmus áldozatainak emléknapja

Budapesten és több vidéki városban is lesznek megemlékezések ma, a kommunizmus áldozatainak emléknapján.
Kelet-Közép-Európában a rendszer áldozatainak száma elérheti az egymilliót, ennyi ember vesztette életét kivégzés, éhínség miatt vagy megsemmisítőtáborban. Jóval magasabbra tehető azonban azoknak a száma, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg nyomorított meg.


Ma zárul a Szovjetunióba hurcoltak emlékéve is. Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Közép- és Kelet-Európában elsőként Magyarország döntött úgy, hogy legyen emléknapja a kommunizmus áldozatainak, akikről először 2001. február 25-én emlékeztek meg az Országgyűlésben és az ország középiskoláiban, s azóta minden évben tartanak emlékünnepségeket. 1947-ben a szovjet megszálló hatóságok ezen a napon tartóztatták le Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát, akit országgyűlési képviselőként mentelmi jog védett. Ez volt az első lépés Magyarországon a totális egypárti diktatúra kiépítése felé, amely a kommunistáktól még távolságot tartó erők megfélemlítésével, az FKGP feldarabolásával járt, s egyben megnyitotta az utat Nagy Ferenc miniszterelnök májusi eltávolítása előtt.

Kelet-Közép-Európában a rendszer áldozatainak száma elérheti az egymilliót, ennyi ember vesztette életét kivégzés, éhínség miatt vagy kényszermunkatáborban. Jóval magasabbra tehető azonban azoknak a száma, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg nyomorított meg. A rendszer áldozata volt az is, akit vallattak és kínoztak, megbélyegeztek, kirekesztettek vagy börtönbe zártak, akit csoport- vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek, mindenki, akit megfosztottak a szabad cselekvés és választás lehetőségétől.

Forrás : Link


Minimum annyit kell beszélni a szovjet haláltáborokról, mint a németről

A némaságot hivatott feloldani a Gulág-emlékév, "feladatunk, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk a rémtettekre" - emelte ki a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára Budapesten, az emlékév szombati zárórendezvényén.

Vargha Tamás felidézte: az emlékévben többek között konferenciákat, megemlékezéseket szerveztek, emléktáblákat állítottak az 1941 és 1955 között hadifogságba esett, illetve elhurcolt magyarok emlékére. Ezen felül történelmi kutatásokkal olyan adatbázisokat állítottak össze, amelyek segítségével a családok is jobban megismerhetik hozzátartozóik sorsát.

Kovács Emőke, a Gulág Emlékbizottság szakmai vezetője ismertette a bizottság támogatásával megvalósult projekteket, s kiemelte: az elmúlt két évben sok mindent kellett bepótolni. Hozzátette: az emlékév egy "ikonikus napon", a kommunizmus áldozatainak emléknapján véget ér, de "az emlékezés semmiképpen sem".


Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
     1/15 oldal   Bejegyzések száma: 145 
2017.01 2017. Február 2017.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 145 db bejegyzés
e év: 1494 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3091
  • e Hét: 3091
  • e Hónap: 50162
  • e Év: 2078370
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.