Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Zsinati dokumentumból4/827
  2017-09-29 16:03:31, péntek
 
  Az ember helye a terermtmények között.
Hívôk és nem hívôk szinte egyhangú véleménye szerint mindent, ami csak a földön van, az emberhez mint középponthoz és csúcshoz viszonyítva kell rendezni.

De mi az ember? Sok és különféle, egymásnak ellentmondó nézetet vallott és vall önmagáról, melyek szerint egyszer mindenek fölött álló törvénnyé magasztalja magát, máskor a kétségbeesésig megy el önmaga leértékelésében. Innen ered tanácstalansága és szorongása. Az Egyház mélyen átérezve a nehézségeket, a kinyilatkoztató Isten tanításának birtokában olyan választ tud adni rájuk, mely megrajzolja az ember valóságos helyzetét, megmagyarázza gyöngeségeit, s ugyanakkor helyesen
fölismerheti méltóságát és hivatását.

A Szentírás ugyanis azt tanítja, hogy az ember ,,Isten képmására''
teremtetett, s képes arra, hogy megismerje és szeresse Teremtôjét, aki úrrá tette minden földi teremtmény fölött,[8] hogy Istent dicsôítve uralja és használja azokat.[9] ,,Mi az ember, hogy megemlékezel róla,az ember fia, hogy meglátogatod ôt? Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsôséggel és tiszteséggel koronáztad, és fölébe állítottad kezed minden mű
vének. Mindent a lába alá vetettél.'' (Zsolt 8,5--7. a Vulgátában)

/Gaudium et spes/
 
 
0 komment , kategória:  II.vatikáni zsinat  
Szerzetestől-66/826
  2017-09-24 12:26:07, vasárnap
 
  Roger Schütz: Isten arcának ragyogása

,,Isten, minden embernek Istene, akik csak éltek az idôk homályos kezdete óta, Szent Lelked által mindannyiunkba bevésted a szeretet törvényét. De csak kevesen fogják föl, hogy azért teremtetted ôket a magad képére szabadnak, hogy szerethessenek. Isten, élô Isten, Te úgy próbálod megértetni magad, hogy Jézus Krisztusban szegényként jöttél le a földre. És ezt a Jézust, akit elvetettek, kereszten gyötörtek, halottként sírba tettek, te föltámasztottad.''
Senki sem értheti meg Jézus halálát, amíg nem látta ôt mint
Föltámadottat. Ekkor villámként fölragyog a titokbeli valóság értelme: ,,Te, Krisztus, miként tanítványaidnak, nekünk is fölteszed a kérdést: Ki vagyok számotokra?
,,Te vagy az Élô. Te, a Föltámadott, ott vagy annak halálos
félelmében, akit utolér a megpróbáltatás. A te Szent Lelked lakik
abban, aki megéli az emberi szenvedést. Mindenkit hívsz, hogy kövessen téged. És téged követni annyit tesz,hogy mindennap fölvegyük saját keresztünket. Ám Te aláállsz odáig,ahol mi vagyunk, ha kell, a legmélyebbre is, hogy válladra vedd a mi
terhünket. Te közel vagy mindegyikünkhöz. Meglátogatod azokat is, akik anélkül haltak meg, hogy téged megismerhettek volna (1 Pét 3,19-20).
Végtelen irgalmasságod szemlélése jóságot sugároz az alázatos
szívbe, amely engedi, hogy Szent Lelked vezérelje.'' Hogy Krisztus által Isten ennyire mindenkié legyen; messze meghaladja az emberi értelem fölfogóképességét. Ennek a, titoknak a nagysága elôtt már az Evangéliumban így kiáltott föl egy hívô:
,,Hiszek, Uram, segíts kishitűségemen!'' És ez a csekély hit, ez a
nagyon kevés, amit ki-ki naponta föl tud fedezni önmagában, íme; ez is elegendô, hogy elôrehaladjunk a Föltámadott nyomdokain.
Aki Krisztust alkarja követni, vesse belé bizalmát, nemcsak azokon a napokon, amikor túlcsordul a szíve, de azokban a percekben, is, amikor fölüvölt benne a magány.
,,Ha Te nem támadtál volna föl, Krisztus Urunk, kihez mennénk akkor, hogy megláthassuk Isten arcának ragyogását?
Ha Te nem támadtál volna föl, akkor nem volnánk együtt, hogy
keressük Veled a közösséget. Akkor nem találhatnánk meg nálad a
megbocsátást; a kiengesztelôdést, az újrakezdésnek ezeket a forrásait. Ha Te nem támadtál volna föl, honnan merítenénk az erôt, hogy követhessünk emberlétünk végsô határáig, hogy újból és újból Téged választhassunk, egészen öregségünkig?''
Krisztust választani! Ô válaszút elé állít minket: ,,Aki meg akarja
menteni életét, elveszíti azt, aki odaadja életét az én szerelmemért, megtalálja azt.'' De nem erôszakolja ránk a megfelelô választást.Mindannyiunknak szabadságot ad, hogy magunk válaszuk, vagy hogy
elvessük azt. Soha nem kényszerít. Egyszerűen, kétezer év óta, szelíd és alázatos szívvel, ott áll minden emberi szív ajtajánál, és
kopogtat: ,,Szeretsz-e engem?'' És ha úgy látszik, hogy nem vagyunk képesek válaszolni neki, még mindig így szólhatunk hozzá: ,,Engedd, hogy átadjam magam neked, hogy megnyugodjam benned, Krisztusom, testestôl-lelkestôl.''
Krisztust választani azt jelenti, hogy egyetlen úton járunk és nem
egyszerre kettôn. Aki egyszerre kívánná ôt is követni és saját magát is, az olyan, mintha saját árnyéka után futna, az emberi tekintélyt, a társadalmi megbecsülést hajszolva. Saját magát szolgálván, nemde tudta nélkül is eszközzé tenné Krisztust és azt a közösséget, ami az egyház?
Hátranézni, amikor már elfogadtuk a hívást, nem lehet anélkül, hogy meg ne sebzôdnénk: A sajnálkozás növeli a nyugtalanságot; és önmagunk ellen lázít. Végül is ezek az érzések, mint a hullámok, átcsapnak fölöttünk és a többiek ellen fordulnak. Micsoda pusztítás!
Aki megkísérli, hogy megszökjék az útról, annak számára nincs
fontosabb, mint hogy meghallgassák. Hogy ne ôrizze saját magában azt,ami megsebzi bensejét, hogy ne maradjon félholtan. Hogy merjen mindent föltárni egy másik személynek, aki képes rá, hogy megpróbáltatásain keresztültörve ôt belülrôl megragadja, szívében olvasni tudjon, anélkül, hogy ítélkeznék.
És akkor eljön a nap, amelyen azt fogja suttogni: ,,Arra vágyódva,
hogy csak az egyedül szükségesnek éljek, rád gondolok, föltámadott.
Szívein és lelkem, a testem is, miként a szomjas föld, terád
szomjazik. Mikor elfeledtelek, akkor sem szűntem meg szeretni téged.És Te reám árasztod azt a szeretetet, amelynek neve megbocsátás, és élôvé teszel engem.''

/Roger Schütz: szerzetes+2005 Taizé./

(Kiss Zsuzsa fordítása)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Irótol-22/825
  2017-09-21 19:48:24, csütörtök
 
  Ernst Moritz von Arndt: Áll még a láthatatlan Egyház

Áll még a láthatatlan Egyház, méghozzá olyan oszlopokon, amelyeket sem a pokol kapui, sem a legélesebb ész, sem az esztelenség okoskodása nem tud megingatni; s még élnek Istennek azon papjai, akiket Isten maga hívott, világosított meg és kent föl; méghozzá nem az iskolák bölcsessége, nem a nyelvek értelmezgetése, nem a nyelveken szólás lelkülete által, hanem az egyszerűség és a hit lelke által, amely az égi Szóból süvít...
A tüzet és a világosságot tették Krisztus és az apostolok tanításuk
szimbólumává, ezért a keresztény vallás a fény vallása. Tizenkét
évszázadon keresztül, sok nemzedék életén át a világot olyannyira
átjárta és átitatta a tűz és a Lélek, hogy egészen más nemzedék áll elôttünk, mint amelyhez Szent Pál, Szent Bonifác, Szent Bernát és Luther és Kálvin prédikációit intézte. Krisztus e kiskorú emberi
nemzet vezetéséhez lelki fényvallását századokra külsô testtel vette körül és földi alakot öltött, hogy az emberek el tudják viselni
ragyogását. Mára az Egyháznak ez a teste nagyrészt elavult és
elkorhadt, s a vallás csaknem átszellemülve lebeg a levegôben, úgy,hogy sokan alig veszik észre röptét. Nem állítom, hogy ez a jelen állapot a szerencsés; tudom, hogy a vallás nem állhat meg az Egyház külsô alakja nélkül, valamilyen test vagy testhez hasonló valami nélkül. Azonban ennek a testnek annál finomabbnak és áttetszôbbnek kell lennie, minél finomabb és éteribb lett az a tűz és fény, amelynek vezére Jézus Krisztus volt.

/Ernst Moritz von Arndt: német iró +1860 Bonn/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kutatótól5/824
  2017-09-17 12:13:40, vasárnap
 
  Carl Ritter: Az imádság áldása


Minden szerzett bölcsességem, okosságom, lelki vidámságom lehull rólam, és nem tudok mást tenni, mint imádságban ahhoz menekülni,akiben akkora irgalom volt, hogy Isten létére meztelen földi gyermekként jött el hozzánk. Amikor megszabadultam a külvilágtól és minden idegenségtôl, boldogan térdeltem színe elôtt, és az alázat és a bánat édes könnyét onthattam, akkor éreztem, hogy új, kimondhatatlan áldás egész árja áradt rám, s a hosszú sötétség után újra világosság gyúlt bennem: Ô az Úr, aki mindig közel van hozzánk, örömben és balsorsban. Nem értelmetlenül kerültünk a világba, itt kell megérnünk egy másik világ számára. Nagy bűneimnek teljes tudatában vagyok, mégis bizalom tölt el, mivel tudom, hogy Isten az örök szeretet és kegyelem, s hogy Megváltóm él, s híveit az Örökkévaló és az Igazságos
kegyelmében részesíti.

/Carl Ritter: német földrajztudós +1859 Berlin/
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Bibliából205/823,Jn 3
  2017-09-14 11:52:50, csütörtök
 
  A világ üdvözitője itt van közöttünk.
Jn 3,13 Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le: az Emberfia. 14 Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, 15 hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.<
16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17 Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.

Isten Fia szól a küldetéséről.
Általa az ember és a világ nem vész el,új létet kap.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Irótól-21/822
  2017-09-10 12:03:34, vasárnap
 
  Pilinszky János: Vallomások az imádságról

Hogy mit keresünk az imádságban? Akarva-akaratlanul: Istent magát.Errôl a bensôséges, örök és örökké új útról korunk se szűnt meg vallani, s e vallomások éppoly élôek, mint amilyenek az elsô
századokban voltak.
Az ima béke és öröm, de sokszor magas fal állja el az utat, s épp az Istenhez legbuzgóbban igyekvôk elôtt. Bernanos így kiált föl: ,,Ó,tökéletesen tudom, hogy az ima vágya már maga is imádság, és tökéletesen elég Istennek. De nekem nem elég a puszta vágy. Úgy kellene az imádság, mint tüdônek a levegô, mint szívnek kell az oxigén: Ami mögöttem áll, az többé nem a hétköznapi, megszokott élet,amihez bármikor visszatérhetek. Úgy érzem most, hogy semmi sincs mögöttem, s szemközt velem csak egy fal, egy fekete fal áll.''
Istennek ez a ,,sötét hiánya'' gyakran a lélek önvádjában
jelentkezik, mint Julien Green naplójában olvashatjuk: ,,Hazaérve egy este, elôvettem a Bibliát, hogy valami világosságot derítsek
éjszakámra. Vannak percek, amikor lehetetlen nem iszonyodnunk
önmagunktól, s amikor készek volnánk egyetérteni vádlóinkkal. Csakhogy a világ nem is sejti, mi történik egy lélekben; ha tudná, és neki kellene ítélnie Isten helyett, a világ engem örök idôkre elítélne.''
Beteges önvád? Nem, a keresztény önismeret kezdete, s az igazi
imádság küszöbe. Green számára, élete késôbbi tanúsága szerint, ezek a feljegyzések jelezték az ima közeledtét.
A küszöb: sokszor a kétségbeeséssel határos önvád és önismeret. Aki azonban nem fordul vissza innét, azt Isten az imádság békéjével várja.
Néhány év múlva már ilyen mondatokkal találkozunk naplójában: ,,Az igazi rendnek az imádság az alapja... ''S innét már csak egy lépés a fölismerésig: ,,... a legjobb imakönyv: maga Isten.''
E fölismerésben már benne él a lélek annyira áhított békéje,
megérkezése: ,,Az imádság célja nem annyira az, hogy megkapjuk, amit kérünk, hanem hogy mi magunk változzunk meg. Sôt, azt kellene mondanunk, hogy az igazi imádság képessé tesz bennünket arra, hogy elejtsük kérésünket.''
A kétségbeesést nemcsak emberek tudják; Isten éjszakáját, hiányát,,,csendjét'': maga Jézus is megszenvedte. Mégis: az imádság szívében határtalan öröm lakozik, ahogy a természet éjszakája sem jelenti a nap halálát, csupán távollétét. Ebben az értelemben kérdezi Bernanos azoktól, akik hívôknek vallják magukat: ,,Vajon alkalmasak vagytok-e megfiatalítani a földet, igen vagy nem? Az Evangélium örökké fiatal,csak ti vagytok öregek.'' Igen, az imádság lényege szerint Istenközelséget jelent, örök fiatalságot.
Isten hiányának és jelenlétének megtapasztalása: két partja az
emberi imának. Mondhatnánk, küszöbe és betetôzése. A hívô számára az ima jelenti a teljes valóságot. Rettenetes a súlya, de nem szabad félni tôle: Jézus az imában rakja ránk édes igáját.
S végül azok számára, kik gyöngének érzik magukat az imádság
realitására; nem fölmentésül, de ízelítôül az isteni szeretet makacs
természetérôl, mely nem engedi, hogy egykönnyen lemondjunk róla, hadd idézzük a haldokló Lisieux-i Szent Terézt: ,,... ha el is követtem volna minden lehetséges bűnt, éppoly bizakodva érezném, hogy e tengernyi gonoszság is csepp víz csupán a szeretet tűzvészében.''
/Pilinszky János +1981.Budapest /
(Idézetek: Ch. Moeller muvébôl)
 
 
0 komment , kategória:  Pilinszky János  
Zeneszerzőtől-1/821
  2017-09-07 13:51:09, csütörtök
 
  Ludwig van Beethoven: Imádság
Tágítsd ki lelkemet; ó emeld fel a nyomasztó mélységbôl, ragadd el
művészeteddel, hogy félelem nélkül törjön fölfelé tüzes lendülettel!
Mert csak Te, egyedül Te tudsz, egyedül Te vagy képes lelkesíteni!

/Ludwig van Beethoven német zeneszerző +1827 Bécs/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szerzetestől-65/820
  2017-09-03 11:37:16, vasárnap
 
  Eckhart mester Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy nekünk ajándékoztad egyszülött
Fiadat, akiben nekünk adod önmagadat és minden dolgot. Kérünk téged,
mennyei Atyánk: ahogy nekünk adtad Fiadat, Jézus Krisztust, aki által
és akiben nem akarsz és nem is tudsz megtagadni senkinek semmit, úgy
hallgass meg bennünket ôbenne, szabadíts meg bennünket sok
gyarlóságunktól és egyesíts bennünket önmagadban vele.
/Eckhart mester domonkos szerzetes +1328/
 
 
0 komment , kategória:  Eckhart mester  
Ima-válogatásból/819
  2017-09-01 14:00:16, péntek
 
  Reggeli és esti ima Észak-Amerika

Mindenható, kegyelmes és könyörületes Atyánk! Eltévedtünk, s mint elveszett juhok letértünk útjaidról. Túlságosan saját szívünk tervei,szándékai és kívánságai után futottunk. Megsértettük szent
törvényeidet. Azt tettük, amit nem lett volna szabad tennünk. Nincs
bennünk semmi jó. De Urunk, Te légy irgalmas hozzánk, szegény
nyomorult bűnösökhöz! Kíméld meg azokat, Urunk, akik megvallják
hibáikat. Emeld fel mindazokat, akik készek a bűnbánatra, azon ígéret miatt, amit az embereknek adtál Krisztus Jézus, a mi Urunk által. És ôérette add meg, ó jóságos és irgalmas Isten, hogy ezután istenfélô,neked tetszô, becsületes és tisztességes, komoly életet éljünk szent neved dicsôségére.
i
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2017.08 2017. Szeptember 2017.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 74
  • e Hét: 105
  • e Hónap: 549
  • e Év: 549
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.