Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 11 
Mihályfalvi János legújabb videói
  2018-03-14 23:38:51, szerda
 
  15-dik MÁRCIUS, 1848 - PETŐFI SÁNDOR - MIHI - 2018


Link


EZ AZ OTTHONUNUNK - CSÉZY - MÁRCIUS 15. - MIHI - 2018


Link


A LIBERALIZMUS ALATT A KOMMUNIZMUS REJTŐZIK - MIHI - 2018


Link


MORVAI KRISZTINA A BEKE MENETRŐL - MIHI - 2018


Link


VÖRÖSMARTY M. - HONSZERETET - BESSENYEI F. - MIHI - 2018


Link


A RÉGI PANASZ - ARANY J. - SINKOVITS I. - MIHI - 2018


Link


ERDÉLYORSZÁGBAN VAN AZ ÉN HAZÁM - MIHI - 2018


Link


SEM UTÓDJA, SEM BOLDOG ŐSÉ - ADY E. - MUCSI Z. - MIHI - 2018


Link


SZIKLÁK - REMÉNYIK S. - SUNYOVSZKY SZ. - MIHI - 2018


Link


NEM HALLOK RÓLAD MOSTANÁBAN - MIHI - 2018


Link


Mihi eddig megjelent videói a YouTube-on :


LinkMihi honlapjai változatlanul itt elérhetők:
Azonos tartalommal!

http://www.igazsagok-gazsagok.info/

http://magyarigazsag.serverdomain.info/

http://magyarigazsag.serverdomain.li/

 
 
0 komment , kategória:  MIHÁLYFALVI JÁNOS, MIHI  
Arany János: A LEGSZEBB VIRÁG
  2018-03-14 23:15:25, szerda
 
  Szép virág a rózsa, hát még a bimbója!
Mert az ég harmatja mindennap mosdatja;
Szép virág a szűz lyány innepnapra kelve:
De legszebb virág a haza szent szerelme.

Nem terem a kertbe', a fekete földbül,
Sem a virágágyból soha ki nem zöldül:
Csak terem az épen az ember szivében
Az ember szivének legislegmélyében.

A gyökere pedig vértől nedvesedik,
Ha lankadni kezd is vérrel öntözgetik:
Öntözzük, locsoljuk ezt a szép virágot!
Ez gyümölcsöz nekünk édes szabadságot.

(1848)Szerkesztett képemet itt nagyobb méretben is megtekinthetik: Link
 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Reviczky Gyula: Márczius tizenötödikén
  2018-03-14 23:07:35, szerda
 
  Hivatlanúl is megjösz minden évben,
Szép márczius, bilincs-oldó tavasz!
De azt a régi márcziust nem érzem;
A naptár mond csak annak; nem vagy az;
A hit kidőlt, a szivnek semmi lángja;
Fásultan él a kor s eszméletlenül,
Multon mereng a költő és dalába
Villám s haragvó mélabú vegyül.

Megalkuvás iránya most a kornak;
Ábrándnál egy kis állás többet ér,
Egy zsíros konczért százan marakodnak,
Hogy egynek jusson mentül több kenyér.
Az igazságot, elvet megtagadják,
S ki értük harczra kelne, nincs olyan,
Csak szóvirág ma a magyar szabadság
S az érte hősen ontott vérfolyam.

Nem, ez nem az a márcziusi szellő!
Nem a szabadság éltető lehe,
Egy alvó népet új életre keltő,
Hogy százados rablánczát tépje le!
A nagy, a negyvennyolczas márcziusnak
Nincs más emléke: néhány béna kar,
S távol, hol czitrom és narancs virulnak,
Honán kivül a legnagyobb magyar!

Ezért löktél hát annyi hősi sirba,
Hogy a mi véred, óh hon, megmaradt,
Mohó ajakkal, éhesen kiszivja
Egy ingyenélő parazita-had?...
Ezért áldoztál annyi vért, vagyont hát,
Hogy megtagadjanak gyáván előbb
S örököd' oszt' arczátlanul felosszák
Kétszínü, romlott, léha kegylesők?...

Csak vissza e sivár korból! Nem ég itt
Ember-méltóság tiszta ihlete!
Álmodjuk, hivjuk vissza azt a régit!...
S ha van még a magyarnak istene:
Őt kérjük, adjon még egy csoda-kardot,
Büvös csapásitól hadd hulljanak
A hitvány léhütők, kik mint a barmok
Csak ettek-ittak és meghiztanak.


Szerkesztett képemet itt nagyobb méretben is megtekinthetik: Link
 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Véghely Tibor: 1848. MÁRCIUS 15.
  2018-03-14 22:31:33, szerda
 
  A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS KÉPVISELŐIHEZ

2018. MÁRCIUS 15.

1848. MÁRCIUS 15.


1848 március 15-én lángnyelvek csapkodtak a légben, és a tűz pirosra festette a magyar égboltot. Lobogtak az akaratok, a megalázottság érzése eltűnt, mert a tűz és a magyar, egy volt azon a márciuson.

Mi mindent is jelent számunkra ez a dátum: 1848. március 15. Büszkék vagyunk reá, mert nagyapáink és dédapáink kovácsolták annak abroncsait, amely összefogja népünket és új utakra vezeti az országot, az igazi szabadság és nemzeti függetlenség jegyében. Mennyi emlékünk és lelkesedés fűződik ehhez a dátumhoz, kezdve Petőfi és Kossuth arcképét ábrázoló gomblyuk jelvényeitől egészen a Duna partján álló Petőfi szobor körüli lelkesedésig. Erőt és hitet merítettünk ennek a napnak az emlékéből 1956 október 23-án is.

Az 1848-as magyar szabadságharcban az egész magyar történelem legnagyobb nemzedéke találkozott össze:
Petőfi Sándor a világot felrázó üstökös, Széchenyi István a bölcs tanító és alkotó, Kossuth Lajos a forradalmár, Görgey Artúr a katonai lángelme, Vörösmarty, Tompa, Arany, Erkel, Madách. Mintha az egész magyarság és magyar szellemi élet , a szabadságnak ebben a csodálatos lángsugarában született volna meg. A keresztény nemzeti gondolat, a magyar szellemi fölény és a nemzetiségekkel való együttműködés nagy gondolata érvényesült az 1848-49-es napokban. A szabadság eszme úgy sűrítette össze a magyarságot, mint a nagyítólencse fókusza a nap sugarait. Szeged parasztjai, akik huszárezredeket ültettek lóra, Kassa német-magyar polgársága, amely a vörössipkás zászlóaljat csatatérre küldte, a nemes kalmárok, akik aranyat, ezüstöt áldoztak, egy 150.000 főnyi, nagyszerű honvédség felszereléséért, a magyar történelem legnagyobb és legkiválóbb korszakát testesítik meg.

A nagy merészségek viszik előre a világot! A merész tettek világítják meg az emberiség haladásának útját.
Miként minden forradalmat, így a magyar forradalmat is, 1848 március 15-ét, olyan kor előzte meg, amelyben a nemzet már kiutat keresett a XIX. század hibáinak a megoldásához. A békés rendezés felé vezető utat két lángelme világította be, e kor két nagy vezéregyénisége: Széchenyi István és Kossuth Lajos.

Túl messzire kellene mennünk, ha a szabadságharc mozzanataira, illetve azok előzményeire akarnánk kitérni.
Ahhoz, hogy az 1848-as szabadságharc diadalmasan elinduljon, nem lett volna elég, hogy Széchenyi István kimondja: "Magyarország nem volt, hanem lesz". Nem lett volna elég, hogy a nemzet legjobbjaiban megérlelődjék a szabadság vágya, és az ezeréves magyar tölgy csodálatos szellemi kivirágzásba boruljon.
Még a bécsi forradalom híre sem mozdította volna meg a népet. Ehhez Petőfi Sándor kellett!

A Tizek-társasága március 14-én, dolgavégezetlenül ment haza a Pilvax-kávéházból, és csupán Petőfi Sándor rótta, javította odahaza, a "Nemzeti dal" világraszóló sorait. És másnap borús volt az idő, havas eső esett, az emberek fázósan húzták össze magukon a kabátot, és esernyőt tartottak a fejük fölé. De Petőfi felugrott a Pilvax asztalára és tettekre harsogta a tétovázókat: "Rabok tovább nem leszünk! "

Ez az egyetlen ember, ez a dübörgő költemény, ez a merész tett indította el a pattanásig feszült Nemzetet a tettek útjára. A Pilvax-kávéházból kivonuló kis csoport, hamarosan nagy tömeggé vált. A pesti diákság, fiatal írók, művészek olyan sokaságává, amelynek élén olyan igazi vezető egyéniségek álltak, mint Petőfi Sándor, Jókai Mór, Degré Alajos, Vasvári Pál, Irinyi József, Vajda János, Pálffy Albert, Vahot Imre. A tömeg a Landerer és Heckenast nyomdához vonult, ahol "Mit kíván a magyar nemzet" címen, rögtön - cenzúra néllkül - , kiszedték és kinyomtatták, a már korrábban megszületett 12 pontot, valamint Petőfi Sándor forradalmi himnusznak is beillő költeményét, a "Nemzeti dal"-t. Délután már az egész város izgatottan talpon volt.
Esni kezdett jó szaporán, de a tömeg fölment Buda várába, kiszabadította Táncsics Mihályt és diadallal hozta át Pestre.

A Kossuth Lajossal az élen kivívott márciusi nemzeti újjászületés, melyet törvényesített Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezése, nem tetszett Bécsnek. A bécsi kamarilla kétszínű politikája, Kolowrat cseh-osztrák méregkeverő politikussal az élen, Jellasics bánná való kinevezésével, elvágott minden lehetőséget a békés rendezésre. Bécs maga támogatta a bán felfegyverkezését. A kegyetlenséggel pusztító szerb bandák mögött a belgrádi osztrák konzul és egy alezredes álltak. Az oláhokat pedig császári tisztek vezették. Az új magyar kormánynak egyetlen kötelessége volt: a védelemről gondoskodni! Nemcsak nemzeti léte, történelmi szerepe is ezt követelte.

Kossuth Lajos törhetetlen ereje, Petőfi Sándor lángoló tettrehívó képessége és Görgey Artúr kitűnő katonai tehetsége megszervezte a magyar honvédséget. A felszabadított jobbágyság a történelmi szerep új harcosa lett. Az 1848-as szabadságharc diadalmaskodott. Az országot megtisztították a császári vezetés alatt álló, rabló és gyilkoló bandáktól. A szabadságharc ékes bizonyítéka volt a Kárpát-medence népeinek fejlődéséből fakadt testvéri összefogásának! Bácskai svábság, győri németség és rácság, Branyiszkó szlovákjai és a ruszin nép együtt örült és sírt, s hullatta vérét. Ez a testvériesedés a magyar föld, a búzával ékes rónaság, kies hegy- és völgyvidék történelmi szerepe volt és marad. Olyan idők voltak ezek, mint Diocletianus császár keresztényeket pusztító évei. Az elvérzettek helyébe újak léptek. A tegnap még új telepes, kereskedő, vagy hajóvontató svábok, rácok, bunyevácok, holnap már a magyar sors osztozói.

Ez ellen még Bécsnek sem volt hatalma. Az ősi szkíta föld minden új lakójára rásugározta a honvisszafoglaló nép gazdag érzés és gondolatvilágát. Mint vihar a fát, úgy ráz bennünket, több mint ezer éves történelmünk. Tatárjárás 1241-42, Mohács 1526.
Rákóczi Ferenc kurucai, 1711. a majtényi síkon kényszerültek fegyvereik letételére.1848-as gyöztes csatáink után, jött Világos és Arad. Már Bismarck is mondotta: Csoda, hogy ez a kis nép, annyi balsors és megpróbáltatás ellenére megmaradt és országot épített. És akkor még nem beszéltünk, két vesztes háború borzalmairól, az ország megcsonkításáról és azokról a milliókról, akiknek vándorbotot kellett venni, egy jobb megélhetés reményében.

Az a dinasztia, amelyet emlékirataiban Radetzky osztrák hadvezér figyelmeztetett a szláv veszélyre és ellene Magyarország bástyaként való kiépítését ajánlotta, összefogott az orosz cárral, hogy lerombolja az egyetlen logikus védelmi vonalat. Petőfi Sándor szavaival élve: "Szétszórt hajával, véres homlokával. Áll a viharban maga a magyar."
Szadista, vér- és bosszúszomjas osztrák belügyminiszter, Alexander Bach kegyetlenségei következtek. Ő volt Szamuelly Tibor és Rákosi Mátyás elődje. Újra megállt a nemzet történelmi fejlődésének menete.

Petőfi Sándor bátran mert, és végig állta a harcot. Ott halt meg a csatatéren, ahol kívánta. Csontjai is ott porladnak valahol - mindazokkal - ,akik életüket adták a hazáért. De lelke itt maradt velünk. Petőfi Sándor szavai adtak nekünk is bízatást 1956. október 23-nak történelmi magaslatán. És most is Petőfi példamutatása lelkesít a kamat-rabszolgaság elleni küzdelmünkben. Biztat makacs szembenállásra mind- azokkal, akik a haza kiárusításán mesterkednek.

A magasabb rendű ember, a krisztusibb magyar áldozatkészségének, nemzetszeretetének tettekkel bizonyított formája, ma is megtalálható a világon mindenhol! Nemzetünk egén, ezek a szikrázó fényű csillagok mutatják az utat, amely történelmi Magyarországunk feltámadásához vezet!
A magyar jellemnek e megnyilvánulását elítélendő cselekménynek minősíti az alja emberek bosszúra felépített törvényhozása. A nemzetköziség, igyekszik kiirtani a magyarságból ezt a nemzetfenntartó erőt, mert ez, romboló céljaik útjában áll. Tudják, hogy az ország, sőt, a világ feletti uralom megszerzéséhez gerinces vezetőket nélkülöző csordanépek kellenek, eszközemberek, akik együgyű barom módjára húzzák az igát és szolgálják a zsarnokot, egészen addig, amíg életük lángja végsőt nem lobban. Milyen sokan hallgatják lapulva a nemzeti gondolat lehurrogását, az ország kifosztását, a demokrácia cifrarongyába öltöztetett liberál-kapitalizmus dícsérését.
A nemzetvédelem a hősiség legerőteljesebb próbája, mert ennek során szilárd jellemű emberek gyenge fegyverzettel veszik fel a harcot a túlerővel szemben. Akkor válnak igazán hősökké, amikor ennek tudatában, de az igazság győzelmében bízva erős hittel vívják meg a küzdelmet, és sikerrel viszik diadalra a tisztán megőrzött zászlót, amelyen Isten szent neve mellett a Haza szent neve is ott ragyog.

Akarjatok, tegyetek, mert kopogtat a nemzet halála!

"Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek."
(Ady Endre)

- ERŐSSÉGÜNK A FELTÁMADÁS HITE -

Feltámadásról hozsannázni, alleluját zengeni, magyar Húsvétot hirdetni és ünnepelni szeretnénk. Hirdetni akarjuk a nemzeti életünkben annyiszor bekövetkezett porba sújtott főnix korunkból a felemelkedés útját, a verejtékes magyar golgoták után az új hajnal felvirradását. Nem minden igazság támad fel a harmadik napon, mert vannak a történelemben igazságok, amelyek évszázadokon át holtnak látszanak, de minden igazság feltámad. Nem minden megölt igazság sírja elől hengerítik el a záróköveket angyalok, hanem maga a feltámadó igazság tolja el lassan a sír szája elöl a nehéz követ, sújtja le a sírt őrző poroszlókat
Az egyenes lelkület és a krisztusi igazság Nagypéntektől mindig elvezet a feltámadásig, s mindig különbséget tud tenni a kereszt trónján uralkodó király és a bársonyba álcázott hitvány birodalmi helytartó között. Az igazságot meg lehet kínozni, a hirdetőt ki lehet végezni, de az igazság megölhetetlen, eltemethetetlen, mert az igazság egy és örök! Hitet és élni akarást tud adni mindazoknak, akik meglátják a vérfoltos pénzdaraboktól a kereszt drágakövekkel ékesített diadaljelét.

Csak az atya tudja, hogy az igazságnak miért kell szenvednie annyit, miért nem diadal kapuk várják keresztfák, bitófák, kivégző osztagok golyói helyett, miért kell az igazságot élettel, szenvedéssel vallani? Az Atya rendelése minden bizonnyal az általunk, halandók által nem ismerhető törvények szerint történik az idő végtelenjében. Ő tudja, hogy az igazságnak miért kell előbb meghalni, mielőtt az örök életet elnyerné!
"És mert Ő tudja, minden bizonnyal így a helyes!"

Az első nagypéntek nemcsak Krisztus kínszenvedéseinek a bemutatása, hanem az emberi jellemek és lelkek próbaköve is, amely eldönti, hogy ki méltó húsvét hajnalának dicsőségére. Júdások nem várhatják húsvét hajnalának fényes felragyogását, mert nekik az igazság feltámadása halált jelent.

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk minden igaz magyar honfitársunknak
BOLDOG MAGYAR HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Véghely Tibor


A világon szétszóródott 1956-os magyar szabadságharcosok


Szerkesztett képemet itt nagyobb méretben is megtekinthetik: Link
 
 
0 komment , kategória:  Tanulmányok  
Gaudi az ECHO TV-ben: A Nemzet ellen követ el bűntettet, aki
  2018-03-14 22:22:15, szerda
 
  Gaudi az ECHO TV-ben: A Nemzet ellen követ el bűntettet, aki bűnsegédként szerepet vállal Gyurcsány és bandája kormányra kerülésében !


Videó: Gaudi- A szemkilövetőkkel nincs alku!Link"Az első, amit rögzíteni kell, hogy itt nemzeti ügyekről van szó, a nemzet sorsáról van szó. A nemzet érdeke pedig mindig felül kell írja a pártérdekeket" - fejtettem ki.

Ha a pártok a saját politikai ambícióik érdekében egy bizonyos nemzeti minimumot nem tudnak betartani, akkor elveszítik az erkölcsi alapot arra, hogy szerepet játszanak az ország életében.

Az a nemzeti minimum, hogy szemkilövetőkkel semmilyen körülmények között nincs alkunak és tárgyalásnak helye!

Sőt ez kiegészül, hiszen a bevándorlási terv (Kalergi-Soros terv) részeként, el kívánják törölni a nemzetállamokat Európában, tehát magyarul a bevándorláspártiakkal sincs semmilyen együttműködésnek helye.

Aki közvetve, vagy közvetlenül bűnsegédletet vállal abban, hogy Gyurcsány és bandája visszatérjen Magyarország kormányának a közelébe, az kiemelt felelősségű bűntettet követ el a nemzet ellen.

Aki a bevándorlás ügyét közvetve vagy közvetlenül előmozdítja, és aki a Heller Ágnes-i forgatókönyvvel azon dolgozik, hogy a Gyurcsány-, Bajnai-rendszer restaurációja megtörténjen, az nem képvisel nemzeti érdeket.

Arról is beszéltem: jelentősen téved, aki azt gondolja, hogy egy MSZP-DK-LMP-Jobbik szivárványkoalíció, vagy ,,hazafiatlan népfront" tagjaként Vona Gábor pártja blokkolni tudja majd a nemzet elveszejtésére irányuló folyamatokat.

Elmondtam., hogy " sokkal önkritikára, sokkal több hiba kijavításra és egyes arcok, emberek eltávolítására is szükség van a kormányoldalon," de minden hibája mellett nemzetstratégiai irány, a családpolitika, a nemzetpolitika és külpolitika (és a gazdaságpolitika terén is) területén helyes. A nemzeti minimum része a közpénzek szentsége is.

Mirkóczki Ádám nemrég kimondta (http://www.atv.hu/belfold/20180308-mirkoczki-adam/hirkereso), hogy szavazzunk a legesélyesebb ellenzéki jelöltre, ez pedig azt jelenti, hogy ahol a Gyurcsány-párt (DK) a legesélyesebb (pl. kemény budapesti kerületekben) ott a szemkilövetők képviselő-jelöltjére való szavazásra buzdít a Jobbik vezetése. Ez vállalhatatlan.

A 2014-ben indult után a néppártosodás, majd a Simicskával való együttműködés óta drasztikus hitelvesztés következett a Jobbiknál. Nem kiegyezésre van szükség, ahogy mostanában Vona mondja, hanem nemzeti összefogás kell a nemzet megvédésre érdekében. Ne felejtsék el a jobbikosok, hogy 2006 őszén könnygázfelhőkben harcoltunk a nemzetért éppen azok ellen, akikkel most karöltve acsarkodik a mostani Jobbik vezetés a hatalomért.

Az elszámoltatás kudarca sokakat joggal háborít fel, de Gyurcsányék 2006 őszi rendőrterror miatti felelősségre vonása még most is lehetséges.

A beszélgetést a holnapi Békemenet kapcsán az alábbiakkal zártam:

A Békemenetet inkább függetlenségi menetnek kellene nevezni, összenemzeti, önrendelkezés védelmi akcióként támogatható. Arra buzdítom a hazafiakat, hogy menjenek el minél többen, mert nemzeti ügyeket is lehet ott támogatni: alá lehet írni az elcsatolt magyarokat segítő európai kisebbségvédelmi polgári kezdeményezést (Minority Safepack, www.jogaink.eu) és az MVSZ trianoni és párizsi békediktátumok elleni nemzeti konzultációját is.

Meg kell mutatni Macronnak, Merkelnek és társainak, hogy a magyar függetlenség nem eladó és semmilyen körülmények között nem lehet a függetlenségünkből engedni !

A végén már nem volt időm elmondani. de meggyőződésem, hogy egy megtisztult FIDESZ-KDNP és egy megtisztult Jobbik együtt lehet képes a Nemzet megmaradását és felemelését garantálni, ennek el kell jöjjön az ideje !

Budapest, 2018. március 14.
Honfitársi üdvözlettel:
Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT (www.njsz.hu) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas 
 
0 komment , kategória:  Gaudi-Nagy Tamás honlapja  
Kitiltották az egyetemi kurzusról, mert szerinte két nem van
  2018-03-14 22:02:57, szerda
 
  Kitiltották az egyetemi kurzusról, mert szerinte két nem létezik

Az Indiana University of Pennsylvania egyik hallgatóját eltiltották a kurzus látogatásától, ahol annak a véleményének adott hangot, hogy a biológusok szerint csak két nem létezik. Az ügyét fegyelmi bizottság fogja vizsgálni: lehet, hogy a diplomájának a megszerzése is veszélybe került.

Allison Downie, az Indiana University of Pennsylvania tanára diákjainak bemutatta ezt a 15 perces videót, amelyben Paula Stone Williams, egykori lelkész, jelenleg transzneműként élő aktivista tart előadást a férfiak szexizmusáról. Ezt követően a tanár arra kérte az órán jelenlévő lányokat, hogy mondják el a véleményüket a témában. A kérését hosszú, kínos csend fogadta.

Videó: Link

Ezt megunva Ingle Lake, habár ő fiú, megjegyezte, hogy a biológusok szerint csak két nem létezik. Erre a tanára dühösen úgy reagált, hogy ez tiszteletlenség a transzneműekkel szemben és fegyelemi következményei lesznek. Mindez február 28-án történt. Március 2-án Ingle Lake levelet kapott az Indiana University of Pennsylvania rektorától, hogy amíg ügyében a fegyelemi bizottság nem dönt, tartózkodjék Allison Downie kurzusának látogatásától, ahol viselkedésével súlyosan megzavarta az oktatást.

A Fox News-nak Ingle Lake úgy nyilatkozott, hogy nem gondolja magáról, hogy tiszteletlenül viselkedett volna, hanem csak vitát kezdeményezett, amely teljesen természetes egy olyan szellemi műhelyben, mint az egyetem.

Úgy gondolja: azzal, hogy az órán nem mondhatja el szabadon a véleményét, megsértik az első alkotmány-kiegészítésbe foglalt, a szólásszabadsághoz való jogát.

A fegyelmi bizottság március 19-én hallgatja meg a tanárt és a diákot, az utóbbi számára kedvezőtlen döntés esetén veszélybe kerülhet, hogy a tanév végén megkapja diplomáját.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  ERKÖLCS  
Callidus: Vigyázz, mit kívánsz!
  2018-03-14 00:33:25, szerda
 
 ,,Hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak,

s lásd, soha, soha senki nem mondta, hogy te jó vagy" - József Attila

Az elmúlt hetekben volt szerencsém számos helyen megfordulni és számos emberrel szóba elegyedni. Amolyan kisemberek ők, vagy ha úgy tetszik, az utca emberei, akik között akadt hentes, fodrász, kórházi ápoló, hivatali tisztségviselő, és természetesen néhány távoli rokon is; utóbbiakkal csak szökő évente találkozik az ember, ha valamely jelentős életesemény úgy kívánja, s ők ilyenkor megkérdik: hogy vagy? És: írogatol-e még? Hát persze, válaszolom, csupán néhány évvel és kilóval gyarapodtam, meg talán némi tapasztalattal, írok rendületlenül, de csak politikáról, mert mi másról is írhatna valaki, akit hidegen hagy a celebek nemi élete? És amikor mindezt önkéntelenül bevallom, még nem is tudom, milyen szellemet engedtem ki a palackból.

Mindenekelőtt rögzítenem kell, egytől-egyig rendes, segítőkész emberekről beszélek, akik a hétköznapokban becsülettel élik az életüket, dolgoznak, gyereket nevelnek, vagy épp a nyugdíjas éveiket töltik. Semmi deviancia, semmi elhajlás. Ám mégis megdöbbentő a logikus gondolkodás általános hiánya, amely szinte mindegyiküknél szembetűnik néhány keresztkérdés föltétele után. Átlagemberek ők, akiknek nyilvánvalóan sem idejük, sem igényük nincs arra, hogy napi nyolc-tíz órában politikával foglalkozzanak, vagy közéleti híreket olvassanak. És abban sem vagyok biztos, hogy mindegyikük neoliberális volna, vagy épp munkásőr nagypapák szellemi táplálékán nevelkedtek, de mégis, mégis...

A kijelentéseikből azonnal megállapítható, ki melyik sajtóorgánum olvasója, tájékozottabbak esetében olykor még egy-egy balos médiaszemélyiség szófordulatai is tetten érhetőek. Az ember e semmitmondó beszélgetések során döbben rá igazán a média hatalmára, arra, hogy micsoda pusztítást képes végrehajtani a fejekben. Pedig a hazugság hosszútávon sosem célravezető, de az emberek nagy része bedől a könnyű szóknak, elhiszi, amit el szeretne hinni, legyen az ingyen rezsi, alapjövedelem mindenkinek, vagy akár az örök élet. Észre sem veszik, hogy saját gyengeségeik (legtöbb esetben az irigység) kapcsológombjait nyomkodja az a láthatatlan hatalom, amely - tisztelet a kivételnek - flegma, gúnyos, vagy gyűlölködő ellenzéki újságírók kezét vezérli.

Itt van mindjárt a hvg.hu-n A közmédia talált egy svéd-magyar nőt, aki a migránsok elől inkább Magyarországra költözött címmel megjelent cikk. A gúnyolódás után a szerző - biztos, ami biztos - még rákontráz, többször használva a riogatás kifejezést, s teljes egészében azt sugallja az olvasó felé, hogy a magyar kormány hazudik és Svédországban minden rendben. Egyetlen szóval sem említi, hogy az ENSZ statisztikája szerint a dél-afrikai Lesothot másodikként közvetlenül Svédország követi az erőszakos nemi bűncselekmények listáján, természetesen világviszonylatban, de nem említi a tavaly április 4-én elkövetett, öt halálos áldozatot követelő stockholmi merényletet, vagy a svéd nagyvárosok no-go zónáiban kialakult valós élethelyzeteket sem, pontosabban csak és kizárólag gunyoros felhanggal, amely sokakkal valóban elhiteti a hazugságot, azt, hogy nincs is semmi baj az együttéléssel, egyúttal pedig kísérletet tesz a közmédia lejáratásra.

A 24.hu ennél is továbbmegy, amikor relativizálva írja azt, hogy

,,Svédországban azért ilyen sok a bejelentett nemi erőszak, mert a rendőrség máshogy jegyzi fel a bejelentéseket, mint akár a szomszédos Norvégiában. Ha Svédországban egy nő bemegy a rendőrségre és azt mondja, hogy őt a férje az elmúlt évben naponta megerőszakolta, az a svéd statisztikákban 365 külön bejelentett nemi erőszaknak felel meg."

Először is, mennyire életszerű az, hogy a svédországi nemi erőszakok túlnyomót részét a feleségüket naponta megerőszakoló svédek követik el? Másodszor meg, a liberális média számára igazi skandalum, hogy 365 nemi erőszak - még ha teoretikusan is - 365 nemi erőszaknak számít, nem pedig csak egynek; ez egészen felháborító! Kivéve természetesen, ha hazai elkövetőről van szó, aki több mint félszáz éve követett el egyetlen nemi erőszakot, amely után leülte a büntetését, majd mintegy mellesleg az úszóválogatott szövetségi kapitányként igen sok aranyéremmel ajándékozta meg hazáját. Na, az ő esetében ugyanez a 24.hu elfogadhatatlannak nevezte a nemi erőszakot, elévülhetetlennek, s egy öregember vérét követelte.

Visszatérve a riogatáshoz, valahogy az a tény, az az adat is kimarad ezekből az ellenzéki összefoglalókból, amely világosan megmutatja, hogy 2004. március 11-e, a madridi merénylet óta kereken hatszáz embert gyilkoltak meg az iszlám nevében terrorcselekmény során Európában, s ez az adat nagyvonalú, mondhatnánk a jéghegy csúcsa, mivel az ,,elszigetelt eseteket" nem veszi figyelembe. Nem számol magányos késelőkkel, amelyekből jócskán akadt a nyugat-európai nagyvárosokban az elmúlt években. Egy kis száraz statisztika, amelynek nem célja a riogatás, jóval inkább az olvasóra bízza, mit kezd a számokkal:

2004.03.11. - Madrid - 191 áldozat
2005.07.07. - London - 56 áldozat
2014.05.24. - Brüsszel - 4 áldozat
2015.01.07. - Párizs - 17 áldozat
2015.02.15. - Koppenhága - 2 áldozat
2015.11.13. - Párizs - 130 áldozat
2016.03.22. - Brüsszel - 32 áldozat
2016.07.14. - Nizza - 86 áldozat
2016.12.19. - Berlin - 13 áldozat
2017.03.22. - London - 5 áldozat
2017.04.03. - Szentpétervár - 15 áldozat
2017.04.07. - Stockholm - 5 áldozat
2017.04.20. - Párizs - 1 áldozat
2017.05.22. - Manchester - 22 áldozat
2017.06.03. - London - 8 áldozat
2017.08.17. - Barcelona - 13 áldozat

Végül pedig az egyik kedvenc ,,érvem", amelyet az elmúlt hetekben gyakran volt szerencsém hallani, jelesül az, hogy á, ezek úgysem akarnak itt maradni, megy mind Nyugat-Európába! Ezek a jóravaló emberek persze nem maguktól találták ki azt, mi lehet Musztafa, vagy Ali fejében, hanem kevéssé jóravaló politikusok és sajtómunkások kitartó munkájának következtében hitték el, hogy a migránsok közül egyetlen egy sem kíván Magyarországon élni. Sajnos nem tették fel azt a kérdést, vajon honnan tudja egy magyar politikus, vagy egy liberális újságíró, mit akar Yusuf, a szomáliai migráns? De mondhatom másképpen is - senkinek sem gyanúsak azok a politikusok, akiknek azzal kellene foglalkozniuk, hogy ÉN, a magyar választó, aki őt hatalomhoz és jövedelemhez juttathatom, mit akarok? Ehelyett azt hirdetik, hogy a világ Mohamedjei közül egyetlen sem akar itt maradni? És tessenek mondani, ez egészen biztos? Vajon rátennék az életüket is erre az állításra? Na jó, ne túlozzunk, kérdezzük inkább úgy, hogy egyhavi apanázsukat kockára téve vajon vállalnák a felelősséget állításuk bizonyosságáért?

Talán minden választani kívánó magyar választópolgárnak, kivéve persze a fekete öves kommunistákat, vagy zavarosban halászni kívánókat, végig kellene gondolnia, hogy egy szomáliai migráns, amennyiben az unió a kelet-európai letelepedés, vagy a hazatérés lehetőségeit kínálja csupán, vajon melyiket választja majd? A további helyzet pedig az, hogy csak az első néhány ezer ember betelepítésén kell túlesni, utána a többieknek már itt is lesznek rokonaik, barátaik. Talán minden választani kívánó magyar választópolgárnak érdemes volna a választása során NEM érzelmi alapon meghozni döntését, nem felülni hamis híreknek és hecckampányoknak, ugyanis attól tartok, ha most rosszul döntünk, olyan útra tereljük saját és utódaink sorsát, amelyről demokratikus eszközökkel lehetetlen visszafordulni.

Vigyázzunk hát, mit kívánunk, vigyázzunk jobban, mint azok a hiszékeny olasz szavazók, akik az M5S , azaz az Ötcsillag Mozgalomnak bedőlve hittek az alapjövedelem bevezetésében, de végül csak alapjövedelem igénylőlap mintát kaptak józanabb, ám fejlett humorérzékkel rendelkező honfitársaiktól, amelyen az NTGF mozaikszó szerepelt, a nápolyi dialektusból származó Nun teng Genio a Faticá kifejezésből rövidítve, s ez olaszul annyit tesz: Nincs kedvem dolgozni. Az űrlapon mellesleg az alapjövedelem igénylése mellett arról is nyilatkozhat az igénylő, hogy még hisz a Télapóban.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Legyen végre igazi ünnep…., a március 15.
  2018-03-14 00:27:33, szerda
 
 /Bíró József hitvallásával/

Egyszer ünnepeltem felhőtlenül március 15-ét életemben, 1989-ben. Sem előtte, sem azóta sem. Az ezerkilencszázhatvanas-hetvenes években csak a Szabad Európa Rádió, London, no meg a suttogó pesti adta hírül, kocsmákban, egyetemeken, munkahelyeken, március 15-én megint letartóztattak valakit-valakiket a ,,néphatalom elleni uszítás" vádjával. Nagyon halkan beszéltünk róla, féltek-féltünk... Ezután eljöttek a nyolcvanas évek első évei. A legtöbben, pláne ha jó volt az idő [bár nem volt munkaszüneti nap március 15], rohantak a telkekre, kiskertekbe, vagy éppen a háztáji szőlőbe az épp kiköszöntött tavasz hírnökeiként.
Aztán bekövetkezett 1989 márciusa, amikor Cserhalmi György felolvasta, hogy mit kíván a magyar nemzet. Őszinte, tiszta szívvel tudtunk végre ünnepelni, igazságai végre félreérthetetlenné váltak, mégsem indultunk el a helyes úton. A ,,rendszerváltó politikai erők becsaptak minket, pontosabban naivak voltunk, hagytuk, hogy ,,kiénekeljék szájunkból" azt a reményteli jövőt, amit Szabó Dezső, [beállva a jobb és a baloldal közé] már 1920-ban kimondott a ,,népi radikalizmusról", bár a Válasz magyar radikalizmusának nem volt egy igazi éles kardja. A Válasz után Németh László megindította a Tanút, amely maga teljességében ugrott rá a magyar problémákra. Nekünk csak akkor, a Tanúval a hónunk alatt [hogy bármikor kéznél legyen], alá kellet volna húzódnunk annak a nagyszerű reménysugár alá, ami Szabó Dezsőből kirobbant, az egymaga megalapozott új hídfőből, magunkévá téve nyers indulatait, kemény meg nem alkuvását és megfellebbezhetetlen igazságait. Tény, sokan nem is olvasták- olvastuk, akik meg tudtak róla, hallgattak. Pedig akkor még, ott, mindannyin hittünk a változásokban, hittük, hogy szebb, jobb, boldogabb márciusok jöttek el, ráéreztünk [legtöbben] a két legmagyarabb forradalom ünnep egyikének [a másik,1956. október 23.] ízére. Mindkettőt fiatalok robbantották ki, és ezek a fiatalok vállalták el később a bukás utáni megtorlások javát [minden más állítással szemben], igaz, a rendszerváltás ránk paterolt terheit és csalódásait is. Petőfi és a márciusi ifjak, annak idején, szintén a pokol mélyéből törtek a felszínre, a magyar infernó láttán. Akkor negyvennyolcban elég volt száz-százhúsz elszánt ifjú, akik szablyát rántva elmondták, elég volt, ne bántsd többé a magyart! Nekünk ma tíz és tíz vagy száz-ezernek kell, hogy legyünk, hogy a baloldalon Sztálin anarchista örökösei, és liberálisék, ott Brüsszelben is megértsék, ennyi volt. Most, az ünnep előestéjén ne hagyjuk felszalámizni magunkat az idegenszívűek és asszimiláltak által mozgatott pártoktól, csináljuk meg végre a magunk forradalmát, az eredeti célokért megtartott március 15-ét.

-cspb

Bíró József:

RÖVIDEN AZ IDENTITÁSRÓL
/ceruzával lejegyzett kéziratból:/Forrás a Szózat havilap aktuális száma: Link
 
 
0 komment , kategória:  SZÓZAT - havilap  
Szőcs Géza: Anglia végnapjai
  2018-03-14 00:13:35, szerda
 
 Kezdjük rögtön azzal, ami kimondva-kimondatlanul bizonyára sokunknak eszébe jut: Trianon visszaüt. Old sins cast long shadows. Régi bűnnek hosszú az árnyéka. Trianon bosszúja. Akkor kezdtétek el ásni a sírotokat, amikor összehoztátok ezt a borzalmat.

Én viszont úgy gondolom, már Trianon is következmény volt, nem pedig ok. Mérföldkő volt, az biztos, de ha minden katasztrófában Trianon átka működne - a Guttmann-átok módjára -, mégiscsak Franciaország lett volna az első, amelynek a süllyesztőbe kellett volna kerülnie.

Az angolok önmaguk választották a süllyesztőt. Az ok pedig, amelynek Trianon is következménye volt, meg a Brekeke is, az a politikai önzés, a kispályás, napi érdekek dominanciája a történelmi távlatok fölött. Így jár az, akinek nincsenek barátai, csak érdekei. Egy szép napon egyedül marad, párban önmagával, a skizofrénia kettős magányában.

Pedig jól kezdődött és jól is folytatódott a huszadik század Nagy-Britanniának, az Egyesült Királyságnak. Két nyertes világháború, a földgolyó legnagyobb birodalma, atomhatalom és egyáltalán: nagyhatalom. Megmondó erő, meghatározó szereplő. Erkölcsi és kulturális etalon.

Sokszor fölteszik a kérdést: miért vetették oda a britek olyan könnyű szívvel zsákmányként Magyarországot a francia számításoknak? Miért engedtek szétdarabolni egy olyan nemzetet, amelynek arisztokráciája azelőtt is, sőt azután is kifejezetten anglománnak számított, bezárólag a kormányzói körökkel? Ha 1849-ben magára hagyták, és odadobták a germán érdekszférának, miért csodálkoztak azon, hogy ettől kezdve akaratlanul is arra a kényszerpályára került, amelynek belső logikáját 1849 határozta meg?

Kinek nem nyílt ki a bicska a zsebében szembesülve az angol dölyffel, mely szerint egy ezeréves állami múlt nem érv amellett, hogy annak az államnak fenn kellene maradnia, hiszen ha valamit rosszul csináltak ezer évig, helyesebb, ha nem folytatják. Mármint a nemzetiségi politikát, azt csinálták rosszul. Mondja ezt egy olyan nemzet fia, amely Edvárd király, angol királytól és fakó lovas walesi hadjáratától kezdve a skótok és írek elleni erőszakos, eszközökben nem válogató, alattomos és kegyetlen ámokfutásokig szép példáit nyújtotta annak, miként nem szabad politizálni. Hogy a gyarmatokon is elkelt volna némivel több bölcsesség, azt most ne is feszegessük.

Tegyük most félre azt, hogy mit adnak hozzá a történtek a demokrácia-fogalomnak és annak a paradoxonnak az értelmezéséhez, hogy egy közösség 51 százalékának a demokratikus döntése elegendő ahhoz, hogy a másik 49 százalék sorsát gyökeresen megváltoztassa, felforgassa, életét szerencsétlenné tegye. (Amint erről a kérdésről még a Limpopo című regényben is olvashattunk.) De miféle katasztrófát emlegettünk egy-két bekezdéssel fennebb?

Az Európai Unió kapott ugyan egy nagy pofont, és érdemes is elgondolkodnia ennek üzenetén, de ha a józan eszére hallgat, mostani válságain túl fog jutni. A brit államszövetségnek viszont vége. A skótok a lehető leghamarabb magára fogják hagyni Angliát, és az is nagy kérdés, hogyan alakul az angol politikai bölcsesség szörnyszülöttjeként világra jött Észak-Írország sorsa. Anglia egy jelentéktelen, multikultiba fulladó képződmény lesz, a volt gyarmatokról és máshonnan beáramló tömegek szorításában pedig jó esetben egy kis angol skanzen marad meg Stratford-on-Avon környékén, ahol a hitetlenkedő turistákkal a legképzettebb idegenvezetők sem igen fogják tudni megértetni: hogy lehet ennyire forgandó a történelem, hogy zsugorodhatott így össze egy állam és egy nép, amely nem is olyan régen világbirodalmat volt képes alkotni?

Az angolok összes bűnei és vétkei, maradjunk annyiban: hibái - egy régi angol sport, a tenisz zsargonjában szólva - ki nem kényszerített hibák voltak. Nem zsarolta, nem fenyegette, nem szorongatta, nem kényszerítette őket senki, hogy belépjenek az első világháborúba, vagy hogy cinkosként és tettestársként politikai és erkölcsi fedezetet nyújtsanak a trianoni darabolós államgyilkossághoz és nemzetcsonkításhoz. Nem kényszer alatt bizonyultak képtelennek arra, hogy Gandhit kezeljék (meg korábban az amerikai kolóniákat), nem utasította őket senki arra, hogy menesszék Churchillt, és az angol egyetemek ethosza és nimbusza sem volt elegendő ahhoz, hogy megakadályozzák kiváló angol koponyák - egyben sötét jellemek - legordenárébb kémkedését és hazaárulását. Talán akkor kezdődött minden, amikor ezek a dolgok megtörténhettek; és most szakad be az egész, amikorra ezek összeadódtak. Az önsorsrontó Egyesült Királyságból így lett mára Széteső, és nemsokára Szétesett Királyság.

Még egy század sem telt el azóta, hogy a magyar nemzet, amely helytállt egy véres világháborúban, kétségbeejtő helyzetében és meggyőződése szerint Európa által elárultatva és cserbenhagyva, irigykedve nézhetett Nagy-Britanniára, amelyet egyszerűen mindig is Angliának nevezett (és mintaállamnak tekintett). Ő csonka-magyarrá lett és vesztes volt, Anglia és az angolok győztesek. Őt tönkretették, Anglia megerősödni látszott. Őt ellenségek vették körül, Anglia kikezdhetetlennek tűnt.

És egyetlen kerek évszázad sem fog letelni Trianon óta, és a saját magán sikeres amputációt végzett Csonka-Britannia önmagát száműzve, Európán kívülről fog töprengeni azon, öt órai teája mellett, hogy mi miért történik a történelemben.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Történelem  
100 éve kezdődött a spanyolnátha járvány
  2018-03-14 00:06:53, szerda
 
 Az 1918-ban már tizenéves nagyszüleim (ekkor nagymamám még iskolás, nagyapám 17 éves honvéd) még az 1970-es és 80-as évtizedben is borzongva emlegették a nagy spanyolnátha járvány emlékét, mely az Osztrák-Magyar Monarchiában is százezrek életét követelte.

1918. március 8-án Kansasban, Albert Gitchell, egy amerikai katonai szakács magas lázzal, hányással, rosszulléttel jelentkezett az orvosi ügyeleten. Jelentőséget senki sem tulajdonított a szakács tüneteinek, mikor naponta ezrek és ezrek estek el a világháború frontjain. Senki sem gondolta, hogy a szakács megbetegedése, tünetei a világ egészségügye történetének egyik leggyilkosabb betegsége nyitányát jelentheti. Olyan szörnyű pusztítást végezhet, mint az 1347-50 közötti nagy pestisjárvány, mely Ázsiában és Európában közel 50 millió áldozatot követelt.

A betegség rendkívül gyors lefolyású volt: rosszullét, végtagfájdalom, magas láz, tüdőgyulladás, majd halál voltak a stádiumai. Minden bizonnyal az USA-ból hozták át Európába, majd a világ többi részére. Százmilliók kapták el, 20-50 millió közöttire teszik a halálos áldozatai számát. Három hullámban támadott: 1918 tavaszán, 1918 végén, majd 1919 első hónapjaiban. Ekkor Európa lakossága egyébként rendkívül legyengült állapotban volt a háborús nélkülözések, megszorítások miatt.

Az elnevezés valószínűsíthetően onnan eredeztethető, hogy a Nagy Háború résztvevő államaiban, miután tömegessé vált, a háborús cenzúra miatt nemigen lehetett róla írni. Ezzel szemben a semleges Spanyolországban, ahol nem volt cenzúra szabadon írhatott róla a sajtó. Itt a legmagasabb szintig is eljutott: XIII. Alfonz király is megbetegedett, de sikerült meggyógyulnia. Ezért tulajdoníthattak spanyol eredetet az egyébként valószínűleg az USA-ból elindult járványnak.
Korabeli kórház. A betegség gyors lefolyású volt


Sajnos a járvány a katonák mellett nők, gyermekek millióit kaszálta le. Érdekes lehet megemlíteni néhány híres áldozat nevét: Guillaime Apollinaire, Egon Schiele, Max Weber, Edmund Rostand. A sor nagyon hosszú lehetne... Sokan viszont túlélték, példaként Mahatma Gandhi, Musztafa Kemál, Erza Pound.

Sajnos a vírust sem sikerült kiirtani, mutációi tovább éltek. Ezek voltak a H1N1, majd a H2N2 vírusok. Sajnos a későbbi évtizedekben szinte évtizedenként jelentek meg, milliós áldozatokat követelve, példaként 1957-ben, 1968-ban. Ilyen volt példaként a hírhedt Hong-Kong-influenza vírus.

Ha már a Nagy Háborúnál tartunk, mindenképp meg kell említenünk az 1918 márciusában indított nagy német offenzívát, melyet, mint a 2. Marne-i csatát emleget a hadtörténetírás.

A ,,Michael" tervet Ludendorf tábornok dolgozta ki, az antant védelmének mintegy 70 kilométeres szakaszára kétszeres túlerőt: három hadsereget, 6608 löveget, 1070 repülőgépet vontak össze. Bevetették a zsákmányolt összesen 5 tankot, valamint néhány új német tankot is. A német támadás Cambrainál ugyan ért el sikereket a brit erők ellen, de Amiensnél elakadt. A sok áldozatot követelő harcok júniusig folytatódtak.

Jó lenne, ha a ma békében és jólétben élő európai embere levonná a korszak tanulságai, és fejet hajtana a Nagy Háború veszteségei, és a járványok áldozatai előtt is.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 11 
2018.02 2018. Március 2018.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 136 db bejegyzés
e év: 1146 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1027
  • e Hét: 7508
  • e Hónap: 37472
  • e Év: 2065680
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.