Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Édes Gergely: Némely tavaszi madarakról
  2018-04-25 17:18:37, szerda
 
  Amikor a melegűlt tavasz a kebelét kinyitotta
És a leggyönyörűbb víg nap az égre kerűl,
Minden kis féreg csúsz-mász vagy szökdös alá s fel
S a nap alatt kedvét tölti szokása szerint.

A barom a gyepeken legel és fickándoz; azonban
Menvén a vídám pásztor utána, süvölt.
A madarak csevegési miatt hegyek oldali csengnek
Szép hallgatni miként zeng valamennyi madár.

A verebek csevegik repdesve: csirip! csirip! a gyász
Fecske: firics! fricsér! a cinegécske: vicinc!
A pintyőke: pipinty! a csíznek ez a szava: csíz csíz!
A tenglic: tinglinc! így magyarázza nevét.

Mondja pacsirta: Vidék! ki-ki dícsér, mind kiki dícsír!
Erre rigó görögül mond: flüaréo! ió!
Banka pedig: to to tót! jó tót vót! hup! hup! upup! hup!
Úgy makog; a kakukk is mondani szokta: kakuk!

S nemdenem éneke közt cseng a kis fülemülének:
Gyüjj gyüjj! gyüjj csak gyüjj! füttyre tanítalak itt?
Egyszóval valamennyi madár énekre hevült már
Mindenik a gyönyörű víg kikeletnek örűl.

Hát mikor én látom hogy Apollóm rám mosolyog; már
Nemdenem a citerám végyem örömmel elő?
Jer citerám! zengjünk mi is a természet Urának
Amikor a napfény gyenge mezőre kihív,

Hol valamennyi madár mikor énekel, arra tanítgat
Hogy van azoknak urok! van! ki nekünk is Urunk.
Aki beléjek adott egymást értő különös szép
Hangokat, és azzal tisztelik őtet azok.

Kik ha valósággal tudnák az okok folyamatját
Mint az idő nyíltát érezik, észre veszik;
Tiszteletében a legfőbb Jónak megelőzvén
Áldozatúl vinnék éneki hangjaikat.

Ámde nem értelem az, hanem érzelem és különös hang
Amiket a kikelet bennek örömre fakaszt.
Így ha mit ösmérnünk lehet a természet Uráról
Mindazokat nékünk engedik által ezek.

Úgymint akiknek nem csak csupa nyelvet ajánlott
Sőt tudományhoz okos lelket is önte belénk.
Akiknek nyilván szól mind az okok folyamatja
Mindez az égi sereg mely örömébe cseveg.

Mondjuk azért mikoron az egek seregére tekintünk:
Légy áldott menny s föld atyja! hatalmas Ura!

Forrás: mek.oszk.hu
 
 
0 komment , kategória:  Tavaszi versek és képek  
Palmer-Buckle ghánai érsek:
  2018-04-25 11:53:48, szerda
 
  A keresztény Európa elárulja a kereszténnyé lett Afrikát!
2018. április 24. kedd
Charles Palmer-Buckle, a ghánai Accra érseke Erdő Péter bíboros, prímás meghívására érkezett Magyarországra április közepén. Országáról és az afrikai egyház helyzetéről kérdeztük.
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
Újraszentelték a 600 éves római katolikus templomot .....
  2018-04-25 11:49:37, szerda
 
  Újraszentelték a 600 éves római katolikus templomot Máriapócson
2018. április 24. kedd
Visszanyerte eredeti formáját Máriapócs 15. századi katolikus temploma, melynek újraszentelését Palánki Ferenc Debrecen-nyíregyházi megyéspüspök bérmálással egybekötött szentmise keretében végezte április 22-én
A szertartáson részt vett Szocska A. Ábel kinevezett nyíregyházi megyéspüspök; Szenes István, Pócspetri plébánosa; Pásztor Károly nyugalmazott plébános; Simon Miklós országgyűlési képviselő; Papp Bertalan, Máriapócs és Tamás György, Pócspetri polgármestere; jelen voltak más egyházi és világi méltóságok, illetve a helyi és környékbeli görög- és római katolikus hívek.
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Szent Márk evangélista
  2018-04-25 11:38:51, szerda
 
  A próféta jövendölése alapján oroszlánnal ábrázolják, mert azzal kezdi evangéliumát: " A pusztába kiáltó szava: Készítsétek az Úr útját!"
...... .........


SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből
Köszönt titeket Márk.
Szeretteim!
Egymás iránt valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Alázkodjatok meg az Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején felmagasztaljon titeket. Minden gondotokat hagyjátok Őreá, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek és virrasszatok! Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok ellen neki a hitben! A minden kegyelem Istene pedig, aki Krisztus Jézusban az ő örök dicsőségére hívott meg minket, rövid szenvedés után ő maga fog majd bennünket tökéletesíteni, megerősíteni és megszilárdítani. Őneki legyen dicsőség és uralom mindörökkön örökké. Ámen.
Szilvánus által, akit hűséges testvérnek tartok, röviden írtam nektek, hogy buzdítsalak titeket és bizonyítsam, hogy ez az Isten kegyelme, amelyben éltek.
Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott egyház itt Babilonban, fiammal, Márkkal együtt. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Békesség nektek, akik Krisztusban éltek.
Ez az Isten igéje. 1Pét 5,5b-14

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot!
Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
,,Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak."
Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.
Ezek az evangélium igéi. Mk 16,15-20

Forrás: Rákoscsaba plébánia
...... ......


Máté evangéliumának szerzője egy a tizenkettő közül, a Máté nevű vámos. Meghívását, ezen a néven ez az evangélium írja le (Mt 9,9-13). Lukács evangéliumában a történet főszereplője Alfeus fia, Lévi (Lk 5,27-32).
Neve, a görög Matthaios (latin Mattheus) a héber Mattatijah (Mattatjahu, rövid formája Mattaj) név görögösített formája, jelentése ,,Isten ajándéka". A Lukácsnál szereplő Lévi név feltehetőleg a levita megjelölés személynévvé alakult formája, vagyis az apostol teljes neve ,,Máté, Alfeus fia, a levita".
,,Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: ,,Kövess engem!" Az felállt és követte. Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól: Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta és így válaszolt: ,,Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket." (Máté 9,9-13)
A kis-ázsiai Hieropolisz püspöke, Papiasz a legrégebbi tanúja annak a hagyománynak, amely az evangélium szerzőségét a megtért vámosnak, Máténak tulajdonítja (Kr. u. II. század). Igen valószínűnek látszik, hogy a megtért vámszedő írástudó ember lévén olvasni tudta az ószövetségi könyveket, s a jézusi tanításokat hallgatva azokból még Jézus életében jegyzeteket készített. Szent Iréneusz állította először, hogy Máté evangéliuma a legősibb a négy evangélium között (Kr. u. 180). Máté, aki Krisztus legszűkebb tanítványi körébe tartozott lejegyezte az Úr mondásait, beszédeit, tanításait, mint beszéd és tanításgyűjteményt rendszerezte és továbbadta, s később ebből a gyűjteményből bontakozhatott ki mai formájában maga az evangélium. Máté személyére utaló jellegzetesség, hogy ebben az evangéliumban több pénznem is szerepel, s a számok mindig pontosak!
Életének eseményeiről nagyon kevés történetileg hitelesnek tekinthető adat maradt fenn. Feltehetően Kafarnaumban, a Galileai-tó partján született (Kr. e. 10 körül). Euszébiosz püspök Egyház történetében lejegyzi, hogy mielőtt Máté elindult a pogányok közé, Palesztinában héberül hirdette az evangéliumot. A keresztény hagyomány szerint Etiópiába ment, ahol a királynő kincstárnoka felkarolta, s amikor a királynő fia meghalt, Máté feltámasztotta őt. Az uralkodó ezután támogatta Máté igehirdetését.

Forrás: katolikusnetwor
.......


Márk gyermek volt, amikor Keresztelő János föllépett és Jeruzsálemben az Úr Krisztus meghalt és föltámadt. A hagyomány úgy tudja, hogy a tanítványok közé tartozott. Az Apostolok Cselekedeteiből tudjuk róla a következőket:
Péter, miután csodálatosan kiszabadult Heródes börtönéből, ,,elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának házába, ahol sokan együtt voltak és imádkoztak''. Márk anyja özvegy lehetett, mert a férjéről soha nincs szó. Házát az első jeruzsálemi keresztények rendelkezésére bocsátotta. Pétert a háznép is jól ismerte, mert az ajtónálló szolgáló, Rodé a hangjáról ráismert (ApCsel 12,11--17).
Az Apostolok Cselekedeteiben három néven is találkozunk Márkkal: előfordult mint ,,Márknak nevezett János'' (12,12.25), mint ,,János'' (13,5.13) vagy egyszerűen mint ,,Márk'' (15,39). Fölmerült emiatt a gyanú, hogy vajon nem két tanítványról van-e szó. E föltételezés szerint Márk Péter tanítványa, az evangélista, János pedig Pál tanítványa lett volna. A pontosabb vizsgálatok azonban kiderítették, hogy ugyanarról a személyről van szó mindhárom név esetében, s ugyanolyan kettős névvel állunk szemben, mint Saul-Pál és Simon-Péter nevénél. János a zsidó, Márk a görög neve annak a tanítványnak, aki három apostolnak is -- Barnabásnak, Pálnak és Péternek -- segítőtársa volt.
Kr. u. 44-ben, amikor Júdeában éhínség volt, az antiochiai egyház a jeruzsálemiek segítségére sietett, s Pál és Barnabás hozta az adományt. Nyilvánvalóan Márk anyjának házában szálltak meg, mert Barnabás Márk nagybátyja volt, talán épp édesanyjának a testvére. Amikor visszaindultak Antiochiába, magukkal vitték Márkot, akit immár elég érettnek tartottak arra, hogy segítségükre legyen az apostoli munkában.
Egy évvel később Pál és Barnabás Ciprus szigetére indult, és magukkal vitték Márkot is. Befejezvén ciprusi küldetésüket, Pál vezetésével Asia tartománya felé vették útjukat és Pergében kötöttek ki. Mikor azonban Pál úgy határozott, hogy elindulnak a tartomány fővárosa, a piszídiai Antiochia felé, Márk megriadt a nehézségektől és visszatért Jeruzsálembe.
Ennek az első apostoli útnak a végén, 49-ben Pált és Barnabást a szíriai Antiochiából Jeruzsálembe küldték, hogy tisztázzák a zsidók által fölvetett kérdéseket. Ezek ugyanis azt tanították, hogy csak Mózes tanítványai lehetnek Krisztus követői, ezért mindenkit körül akartak metéltetni a keresztség előtt. Pál és Barnabás Jeruzsálemben a többi apostollal, Jakabbal és Péterrel zsinaton tisztázták a dolgot. Bizonyára ismét Márk anyjának házában szálltak meg, és Márk hallhatta apostoli útjuk elbeszéléseit. Amikor pedig a két apostol visszatért Antiochiába, ismét csatlakozott hozzájuk.
Hamarosan elindultak a második apostoli útra, és Barnabás magával akarta vinni Márkot is. Pál azonban nem helyeselte, s emiatt nézeteltérés támadt a két apostol között, melynek végeredményeként elváltak egymástól: Pál Szilással Asia felé, Barnabás Márkkal Ciprus felé indult.
A következő tíz évből (50 és 60 között) Márkról nincs adatunk. 60 körül Szent Péter mellett Rómában (1Pét 5,13), 61-ben Pállal van. Ezt onnan tudjuk, hogy Pál a Kolosszeieknek és a Filemonnak írt levelében mint mellette lévő munkatársról emlékezik meg róla. Ezek után Rómából keletre ment, mert Pál második fogságában, röviddel a halála előtt, arra kéri Timóteust, hogy siessen hozzá, és hozza magával Márkot is, mert ,,jó szolgálatot tenne nekem''. Ha Timóteus és Márk időben megérkezett, Márk jelen lehetett Pál vértanúságánál.
A legszorosabb kapcsolat Péterhez fűzte, annyira, hogy a hagyomány úgy beszél Márkról, mint ,,Péter tolmácsáról''. Ezzel függ össze evangéliuma is. A rómaiak ugyanis, látván, hogy Péter megöregedett, kérték Márkot, foglalja írásba az evangéliumot, amelyet Péter hirdetett nekik. Márk ezt meg is tette (50--60 között), és Szent Péter prédikációiból összeállította az evangéliumot.
Ha Szent Márk evangéliumát olvassuk, nem nehéz meghallani Péter szavát, aki a résztvevő szemtanú elevenségével mondja el a Keresztelő Szent János keresztségétől a mennybemenetelig történt dolgokat. Ezért találhatunk apró részleteket Márknál -- és csak nála! -- amelyek csak szemtanútól származhatnak. Pl. hogy Kafarnaumban az egész város ott tolongott az ajtó előtt (Mk 1,33), vagy hogy Jézus a hajó végében egy párnán aludt (4,38).
A hagyomány Márkot mint az alexandriai egyház alapítóját és vértanúját tiszteli. Ő volt a város első püspöke, és valószínűleg Traianus császár idejében (98--117) szenvedett vértanúságot. Velencei kereskedők 828-ban megszerezték ereklyéit, és az arabok pusztítása elől Velencébe vitték. Ettől kezdve Szent Márk Velence védőszentje. Ünnepét a keleti egyház kezdettől fogva, Róma a 11. századtól, április 25-én üli meg.
Szent Márk ábrázolása templomunk szószékén Ezekiel próféta jövendölése alapján oroszlánnal ábrázolják, mert azzal kezdi evangéliumát: " A pusztába kiáltó szava: Készítsétek az Úr útját!"

Legendájából
Egy 8. századi legendagyűjtemény, Beda martirológiuma a következőket beszéli el Szent Márk evangélistáról: Márk először Líbiában és Egyiptomban hirdette az evangéliumot és az Úr Krisztus második eljövetelét. Azon a területen babonákba, varázslásokba és bálványimádásba merült nép lakott. Márk Pentapoliszba érve tanítani kezdett, gyógyított, leprásokat tisztított meg, és gonosz lelkeket űzött ki. Mikor az emberek ezt látták, kidobálták a bálványaikat, és megkeresztelkedtek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Akkor a Szentlélek közölte Márkkal, hogy Alexandriába kell mennie. A testvérektől búcsút vett, azok pedig így köszöntek el tőle a kikötőben: ,,Az Úr tegye szerencséssé utadat!'' Harmadnap meg is érkezett Alexandriába. Amikor azonban beért a városba, elszakadt a saruja. Ő ezt intő jelnek vette, hogy vándorlása véget ért, de azért keresett egy cipészt, hogy megcsináltassa a sarut. Az, amikor munkába fogta a lábbelit, megsebesítette a kezét. Márk nyállal sarat csinált, rákente a sebre és meggyógyította az embert. Az megkérdezte, honnan van csodatévő ereje? Márk akkor tanítani kezdett Krisztusról, és a cipész egész háza népével megtért. Ő lett az első hívő Alexandriában, Anianusnak hívták. A hívők száma pedig egyre nőtt, mert egyre többen hallgatták a Galileából jött embert. Ezért a pogányok üldözni kezdték. Márk akkor Anianust püspökké, Meliust, Sabinust és Kerdont pappá, hét férfit diákonussá szentelt, tizenegy más férfit egyéb szolgálatokkal bízott meg, maga pedig visszament Pentapoliszba. Pentapoliszban örömmel látta a hívők életét, s bejárva a környéket mindenütt püspököket, papokat és diákonusokat szentelt. Két év elmúltával azonban ismét visszatért Alexandriába. Megérkezve örömmel látta, hogy az egyház él, sőt a várostól keletre, a sziklák között fekvő kis faluban, Bucoliban templomot is építettek. Márk jelenléte tovább erősítette az alexandriai egyházat, ezért a pogányok elhatározták, hogy megölik. Elérkezett a húsvét napja, a mi naptárunk szerint április 25-e. Márkot a liturgia közben az oltárnál támadták meg és fogták el. Kötelet kötöttek a nyakára, és úgy vonszolták a sziklás ösvényeken maguk után. Vére megfestette a sziklákat. De nem halt meg, ezért bedobták egy börtönbe, hogy megtanácskozzák, másnap miképp végezzenek vele.
Éjfélkor azonban földrengés támadt, megjelent az Úr angyala, és így szólt hozzá: ,,Márk, Isten szolgája, aki az Egyiptomba rendelt szent hírnökök fejedelme vagy, íme, a neved fölvétetett az élet mennyei könyvébe, és emlékezeted nem halványul el soha. Mert társa lettél az égi erőnek, amely lelkedet az égbe vezérli, és részed lesz az örök világosságban.'' E látomás vigasztalásával a szívében Márk égre tárt karokkal így imádkozott: ,,Uram, Jézus, hálát adok neked, mert nem hagytál magamra, hanem szentjeid közé számláltál engem. Kérlek, Uram, Jézusom, békességben vedd magadhoz a lelkemet, és ne engedd, hogy kegyelmedtől elszakadjak!'' Amikor ezt kimondta, megjelent neki az Úr, úgy, ahogy tanítványai között járt szenvedése előtt, és így szólt hozzá: ,,Békesség veled, Márk, mi evangélistánk!'' Ő pedig így válaszolt: ,,Uram, Jézus Krisztusom!'' - azzal az Úr elment tőle.
Másnap reggel összegyűlt a város népe. Kihozták a börtönből, ismét kötelet kötöttek a nyakára, s közben gúnyolódtak: ,,Vezessétek a marhát Bucoliba!'' Márk, miközben a földön vonszolták, így fohászkodott: ,,Uram, a kezedbe ajánlom a lelkemet!'' -- és kilehelte lelkét.
A pogányok nagy máglyát raktak, s el akarták égetni, de hirtelen fergeteges szélvész és felhőszakadás támadt, úgyhogy az áradó víz elől menekülniük kellett. Akkor jöttek a keresztények, és eltemették. A legenda a temetéssel kapcsolatban még személyleírást is ad a vértanú evangélistáról: ,,Az orra hosszú, szemöldöke fölfelé áll, a szeme szép, a homloka felett kopasz. Hosszú szakállú, gyors mozgású, termetre formás, középkorú, őszes, érzelmeiben tartózkodó, Isten kegyelmével teljes férfi volt. Miután imádkoztak, eltemették, ahogy abban a városban szokás. Sziklába vágott sírba fektették, és dicsőséggel őrizték az emlékezetét, örvendezvén, hogy elsőként érdemelte ki Alexandriában az igazi trónust.''

Imádság
Istenünk, ki Szent Márkot arra választottad, hogy megírja Evangéliumodat, kérünk, segíts, hogy közbenjárására, híven járjunk Krisztus nyomában!

Forrás: Jeles napok
,,Márk jő zöld búzával"
Márk, a négy evangélista egyike, a Bika első dekádjának másik előkelő szentje. Pál és Barnabás apostolokat kísérte volt misszióikon, később Pált Rómába is követte. Zsidó származású volt, eredetileg Johanannak (János) hívták, de mivel nem zsidók között térített, latin nevén (Marcus) vált ismertté. A hagyomány szerint Szent Péter ,,tolmácsolója" volt, az ő diktálása nyomán írta meg evangéliumát. Állítólag ő volt Alexandria első püspöke, ott is szenvedett mártírhalált április 25-én, húsvét napján (Márk a legkésőbbi szent a naptárban, akinek a névnapja még húsvéttal egybeeshet). Állítólagos maradványait Velence szerezte meg a IX. században, azóta ő a ,,tenger királynőjének" védőszentje. Attribútuma a szárnyas oroszlán, középkori kommentárok szerint azért, mert evangéliumát Keresztelő Szent János pusztában ,,bömbölő" kiáltásával kezdi. Márk attribútuma naptári szempontból értelmetlen jelkép, nincs a helyén. Az oroszlán, az apokaliptikus fenevadak egyike az Oroszlán havába illene, Márk helyére pedig Lukács, akinek jelképe a Bika (Ökör). Viszont a román templomokban, amelyekben a négy evangélista állatövi jelképeit szívesen pingálták a keresztboltozat lunettáira vagy a kupola négy csegelyére, már nem a névnapokhoz igazodó sorrendben, hanem égtáji helyeiknek megfelelően ábrázolták őket.


Magyar kurír oldalon Link
A hagyomány Márkot az alexandriai egyház alapítójaként és vértanújaként tiszteli. Ő volt a város első püspöke, és valószínűleg Traianus császár idejében (98-117) szenvedett vértanúságot. Velencei kereskedők 828-ban megszerezték ereklyéit, és az arabok pusztítása elől Velencébe vitték. Ettől kezdve Szent Márk Velence védőszentje.
- Egyházunk Szent Márk ünnepéhez kapcsolódóan végzi a búzaszentelést. Régen körmenetben vonultak a határba, és ott került sor a vetések megáldására.

Nemzeti könyvtár oldalon Link

Forrás: :Evangelium.katolikus oldalon
Imádság
Légy kegyes gyermekeidhez, isteni Nevelőnk! Add, hogy parancsaid hűséges követői legyünk, a Te képmásodra hasonlítsunk, és amennyire rajtunk áll, Téged mint jóságos Istent, és ne mint kérlelhetetlen bírót ismerjünk meg. Hadd éljünk a Te békédben, és jussunk el a Te Városodba! A kimondhatatlan bölcsességben akarunk élni nappal és éjjel, az utolsó ítélet napjáig dicsérettel Neked hálát adni. Minden jóért, szépért, bölcsért, igazért Neked legyen tisztelet örökké. Ámen.
Alexandriai Szent Kelemen

Elmélkedés C Horváth István Sándor
Egyházunk a mai napon a második evangélium szerzőjét, Szent Márkot ünnepli, aki nem tartozott a tizenkét apostol közé, de írása hitelesnek tekinthető, hiszen Szent Péter apostol kísérője volt és egy ideig Szent Pállal tartott missziós útja során. A szentírástudósok szerint személyesen is ismerhette Jézust. Az ő szüleié lehetett az a ház, ahol az utolsó vacsora zajlott, illetve a Getszemáni-kert is az Olajfák hegyén, ahol Jézust elfogták. Márk lehetett az a fiú, aki ez utóbbi eseménynél elszaladt (vö. Mk 14,51-52).
Mire törekszik Márk evangélista művének írásakor? Egyrészt lejegyezni mindazt, amit személyesen is hallhatott Jézustól, illetve ami később az apostoli igehirdetés része volt. A négy evangélium közül időrendben az ő írása keletkezett a legkorábban, s csak évekkel később írja meg Máté és Lukács az evangéliumot, valamint az I. század vége felé Szent János. Az apostoli igehirdetéssel és annak írásos rögzítésével indult meg egykor az evangélium terjedése. A tizenkettő és később az Egyház így teljesíti Krisztus evangelizációs parancsát.
A mai evangéliumban Márk írásának befejező szakaszát olvassuk. Mennybemenetele előtt Jézus ezt mondta apostolainak: ,,Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!" (Mk 16,15). Márk azért ír le minden szót és mondatot, hogy megismertesse az olvasókkal Krisztust, az Isten Fiát. Írásával egyértelműen a hit útján vezet minket, s az a szándéka, hogy személyes vallomást tegyünk arról, hogy hiszünk Krisztusban, az Isten Fiában
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Dudás Sándor: A csönd hangjai
  2018-04-25 11:21:39, szerda
 
  Körülvesznek a csöndjeim.
Csöndnappalra csöndéjszaka.
Hangok gyötörnek őscsöndet,
vihart szít tenger sóhaja!

Hó hull. Száncsengő csilingel.
Elhal. A zajsejlés nyomán
nagy út dereng fel, egy asszony
szíve alatt moccant talán.

Szárnyak suhannak a csöndben
tájadra, Ember-meleg dél.
Időt őrlő, piros malom
hajt erekben lüktető vért.

Csókcsönd nyílik: ibolyakék.
Éber, barna csönd: sas köröz.
Döbbenet csöndje gyász-sötét:
koporsóra pereg a rög.

Felhő suhan. Víg színeket
harsogva komponál a zöld.
Üstökös-láng süvítve húz.
Vak robajjal köröz a Föld.

Gondolatok fényuszálya
ellobbanna, kivérzene,
de lendül, éled, élni kezd
az el nem némuló zene!

Forrás: barkaonline
 
 
0 komment , kategória:  versek  
Kutya meleg van
  2018-04-25 11:18:05, szerda
 
  ...... .............

 
 
0 komment , kategória:  Mai nap, hét képe  
Tulipán mező
  2018-04-25 11:16:19, szerda
 
  ...... .........

 
 
0 komment , kategória:  Tavaszi versek és képek  
Orgona csokrok
  2018-04-25 11:14:39, szerda
 
  ...... ............ .......

 
 
0 komment , kategória:  Tavaszi versek és képek  
Oltáriszentség litániája
  2018-04-25 10:45:06, szerda
 
  Elhangzott 2018.04.08. az örökímádó kápolna megnyitásakor.
Beszédet mondta: Dr. Szederkényi Károly a Szentangyalok templom plébánosa.
Litánia a legméltóságosabb Oltáriszentségről.
Keresztvetés
Szentségi Jézus leborulunk szent színed elött és imádunk téged az oltáriszentségben. Áld meg a mi törekvésünket, Erőssid hűségünket, hogy a most kezdődő örökimádásunk híveink lelki javát szolgálja. Hűségünk és nemzetünk megerősítése. Mindig legyenek hűséges lelkek, akik szolgálják és viszik a megváltás örömhírét. Áld meg egyházunk - Szentangyalok egyházközség plébániánkat és áld meg minden törekvésünket szentségi kegyelmeddel. Most irgalmas szívedhez folyamodunk és az Isteni irgalmasság litániáját imádkozzuk.
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Krisztus hallgass meg minket!
1. Mennybéli Atyaisten: - Irgalmazz nekünk
2. Megváltó Fiúisten - Irgalmazz nekünk
3. Szentlélek Úristen - Irgalmazz nekünk
4. Szentháromság egy Isten - Irgalmazz nekünk
Isteni irgalom a teremtés fenséges tulajdonsága Bízunk benned
Isteni irgalom a megváltó legnagyobb tökéletessége.
Isteni irgalom a megszentelt végtelen szeretete.
Isteni irgalom a szentháromság felfoghatatlan titka.
Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz létre bennünket.
Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
Isteni irgalom, aki megvédesz minket a megérdemelt büntetéstől.
Isteni irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából
Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igédbe
Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
Isteni irgalom, aki a legszentebb szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
Isteni irgalom, aki megmutatkozol az Isteni titkok kimutatásába
Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában
Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magába foglal
Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és bűnbánat szentségébe
Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségbe és az egyházi rend szentségébe
Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban akit minket meghívsz a szent hitbe
Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében
Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében
Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szentéletűek tökéletesítésébe
Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára, az egészség forrása
Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza
Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye
Isteni irgalom, aki mindenkor és mindenhová elkísérsz minden embert
Isteni irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel
Isteni irgalom, a haldoklók békéje
Isteni irgalom, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője
Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége
Isteni irgalom, minden szentek koronája
Isteni irgalom a csodák kimeríthetetlen forrása
Isten báránya te leveszed a világ bűneit - Kegyelmezz nekünk
Isten báránya te leveszed a világ bűneit - Hallgass meg minket
Isten báránya te leveszed a világ bűneit - irgalmazz nekünk
Az Úr gyengéd irgalma van minden művén
Könyörögjünk
Isten, akinek irgalma végtelen, akinek részvét kincsei kimeríthetetlenek
Nézz ránk kegyesen és növeld irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokba se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az Irgalom.
A mi urunk Jézus Krisztus a királyunk által, aki veled és a szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas. Amen ........

 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
A kor, amelyben felnőttem és énekes lettem
  2018-04-25 10:39:11, szerda
 
  ,,A kor, amelyben felnőttem és énekes lettem" - könyv Koncz Zsuzsáról
A héten kezdődő 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra időzített kötetben Koncz Zsuzsa több mint négy évtizede tartó pályafutásának dokumentumai: fotók, interjúk, történetek és diszkográfia jelenik meg.
,,Évek óta kapacitáltak egy könyv elkészítésére. Azt szerettem volna, hogyha lesz ilyen, olyan legyen, amelyet évekkel később is jó kézbe venni. Annyi fotót, köztük rengeteg korábban nem publikált képet őrzök a múltból, hogy azt mondtam, próbáljuk meg, de az utolsó pillanatig fenntartottam a lehetőséget arra, ha esetleg úgy döntök, ne legyen semmi az egészből" - mondta a népszerű énekesnő az MTI-nek.
Bővebben Link

- Koncz Zsuzsa: Ha én rózsa volnék videó Link
 
 
0 komment , kategória:  ma is élő híres Emberek  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 357 db bejegyzés
e év: 5064 db bejegyzés
Összes: 40541 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 767
  • e Hét: 12452
  • e Hónap: 44961
  • e Év: 829314
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.