Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Angyali gyerekek
  2018-04-28 21:37:08, szombat
 
  ...... ........... ............

 
 
0 komment , kategória:  Karácsonyi üdvözlet  
Részlet
  2018-04-28 21:13:46, szombat
 
  Az egyházi kérdés:
A római katolikus egyház Lengyelországban töretlen és csorbítatlan befolyással, illetőleg hatalommal rendelkezik. Úgy a városi és a falusi klérus, mint a szerzetes rendek, továbbá az igen sok létszámot számláló apácák lenyűgöző puvoart gyakorolnak úgyszólván a nép minden rétegére. Megfigyelhető volt pld., hogy templomok előtt elhaladó magas rangú katona-tisztek és állami funkcionáriusok kalapot emelnek, ugyanígy az egyes helyeken elhelyezett szimbolikus keresztek előtt is. Visinszkij kardinális - aki a lengyel egyháznak a feje - szinte középkorinak nevezhető körültömjénezésnek örvend. Istenítik, rendelkezéseit kinyilatkoztatásokként tekintik s azt vakon teljesítik...
...... .....


Forrás:
Jelzet: ÁBTL - 3.1.9. - M-22534
Tárgy: Lengyel
Irat évköre: 1956-1958,
Oldalszám: 248
Kivonat: A BM II/4. G. Alosztály által foglalkoztatott ügynök "Lengyel János" fedőnevű ügynök a MÁV Nemzeközi kapcsolatokkal foglalkozó, vezető állású dolgozója volt. 1957-ben tért haza hosszabb lengyelországi kiküldetéséből, ekkor tanulmánysorozatot írt az ottani viszonyokról. A továbbiakban kollégáiról, nemzetközi partnereiről jelentett, valamint általános tájékoztatókat írt a MÁV nemzetközi kapcsolatairól. A jelentések évköre: 1957-1958.
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
Kárpátia: Isten kegyelméből
  2018-04-28 21:06:01, szombat
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Dal szövegek és videó  
Húsvét 4. vasárnapja. 2018 04.22
  2018-04-28 21:01:36, szombat
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Csiksomlyo szentmisék  
Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú
  2018-04-28 09:45:37, szombat
 
  Chanel Szent Péter áldozópap


SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Úgy tetszett Istennek, hogy oktalanságnak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hívőket.
Testvéreim!
A keresztre feszített Krisztusról szóló igehirdetésünk oktalanság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Hiszen így olvassuk a Szentírásban:
Lerontom a bölcsek bölcsességét, s az okosak okosságát meghiúsítom. Hol marad a (görög) bölcselő, a (zsidó) írástudó vagy az e világ tudósa? Nemde megmutatta Isten, hogy a világ bölcsessége ostobaság?
Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hívőket. A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg ostobaság, de a meghívottaknak, legyenek bár zsidó- vagy pogány- származásúak, Krisztus az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Hiszen Isten ,,oktalansága" bölcsebb az emberekénél, Isten ,,gyöngesége" pedig erősebb az emberekénél.
Ez az Isten igéje. 1Kor 1,18-25

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Emberek halászává teszlek benneteket.
Miután (Keresztelő) Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: ,,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket." Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek.
Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.
Ezek az evangélium igéi. Mk 1,14-20

- Franciaországban született 1803-ban. A Mária társaságba lépett, és mint misszionárius Polinéziába ment.
Sok nehézséggel kellett megküzdenie, de sokakat vezetett a Krisztus-hit igazságára.
1841. április 28-án Futuna szigetén vértanúhalált halt.
Kiömlő vére pedig a hit magva lett a misszióban, számára pedig Krisztus országát nyitotta meg.

- Katolikus sk oldalon Link
A francia forradalomban, amely 1789. július 14-én a Bastille ostromával kezdődött, az emberi szívekben pedig hitetlenség maradt vissza.
Nagyon sokan távolodtak el Istentől, Jézus Krisztustól és az Egyháztól. Az üdvösségükért való aggodalom néhány életben maradt papot arra késztetett, hogy társakat gyűjtsenek maguk köré, és közösségben kezdjék az újratérítés fáradságos munkáját.
1841. április 28-án reggel Niuliki ,,minisztere", Musumusu és két másik férfi Péter kunyhójához ment. Az egyik beteget színlelve gyógyszert kért, mikor azonban Péter lehajolt, hogy megkeresse az orvosságot, lesújtottak rá. Ő pedig a legkisebb ellenállást sem fejtette ki, hanem csak azt sóhajtotta: ,,Ez nekem jó!". Még élt, amikor osztozni kezdett a két ember a kunyhóban talált holmin. Musumusu viszont dühében, hogy nem tudták azonnal megölni a misszionáriust, megragadta Péter baltáját és széthasította a fejét.
Pétert 1889-ben boldoggá, 1954-ben szentté avatták, XII. Pius pápa a déltengeri szigetvilág patrónusává tette. 1969-ben mint missziós szentet az egyetemes naptárba is fölvették.

- Szentjeink, boldogjaink oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Montforti Grignion Szent Lajos Mária áldozópap /.......
  2018-04-28 09:42:40, szombat
 
  Grignion Szent Lajos ...... .......


Montforti Grignion Szent Lajos Mária áldozópap /népmisszionárius
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hívőket.
Testvéreim!
A keresztre feszített Krisztusról szóló igehirdetésünk oktalanság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Hiszen így olvassuk a Szentírásban:
Lerontom a bölcsek bölcsességét, s az okosak okosságát meghiúsítom. Hol marad a (görög) bölcselő, a (zsidó) írástudó, vagy az e világ tudósa? Nemde megmutatta Isten, hogy a világ bölcsessége ostobaság?
Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hívőket. A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg ostobaság, de a meghívottaknak, legyenek bár zsidó vagy pogány származásúak, Krisztus az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Hiszen Isten ,,oktalansága" bölcsebb az embereknél, Isten ,,gyöngesége" pedig erősebb az embereknél.
Ez az Isten igéje. 1Kor 1,18-25

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet!
Az Úr feltámadása után a tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: ,,Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!"
Ezek az evangélium igéi. Mt 28,16-2

Metropolita oldalon Link
Jézus rabszolgájának lenni Mária által, ez a leggyönyörűbb és legdicsőségesebb dolog ezen a világon!" - mondogatta a fiatal Lajos boldogan

- Katolikus oldalon Link
1673. január 31 - A munkától és a zaklatásoktól kimerülten halt meg 1716. április 28- an.

- Network oldalon Link

- Élete Link és Link


 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
húsvét 4. hét szombat 04.28
  2018-04-28 08:59:23, szombat
 
  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Pál és Barnabás - első missziós útjukon - elkezdik a pogányok között a térítő munkát.
Pál apostolnak pizídiai beszéde utáni szombaton szinte az egész város összegyűlt, hogy hallja az Isten igéjét. Amikor azonban a zsidók meglátták a nagy tömeget, féltékenység fogta el őket, és rágalmakat szórva akarták meghazudtolni Pál szavait.
Pál és Barnabás azonban bátran kijelentette: ,,Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét. De mivel ti visszautasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk.
Ezt a parancsot adta nekünk az Úr: A pogányok világosságává rendeltelek téged, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig."
A pogányok ennek hallatára örvendezve magasztalták az Úr tanítását. Hittek is mindazok, akik az örök életre voltak rendelve. Az Úr igéje így az egész környéken elterjedt. A zsidók azonban felbujtották az előkelő vallásos asszonyokat meg a város elöljáróit, és üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen. Ezért kiutasították őket a városból. Ők pedig - (vádképpen) - lerázták ellenük lábuk porát, és Ikóniumba mentek. A tanítványok pedig elteltek örömmel és Szentlélekkel.
Ez az Isten igéje. ApCsel 13,44-52

...... ......


EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Aki Jézust látja, az látja és ismeri a mennyei Atyát is.
Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok."
Fülöp megjegyezte: ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk."
Jézus így válaszolt: ,,Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: »Mutasd meg nekünk az Atyát?« Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!
Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.
Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem."
Ezek az evangélium igéi. Jn 14,7-14

Imádság
Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat és konfliktusainkat, mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk hozzád. Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy te támogatsz.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Imával nyert csaták - Keresztény film - Amerikai dráma
  2018-04-28 07:40:47, szombat
 
  Imával nyert csaták (szinkronizált film), War room
Videó Link Lejátszás 1 óra 30 perc

A szellemi harcról és az imádság erejéről szól a film - dráma

RENDEZTE: Alex Kendrick

FŐSZEREPBEN: Priscilla Shirer,
T.C. Stallings, Karen Abercrombie,
Alex Kendrick, Michael Jr.
Tony és Elizabeth látszólag boldogan élnek, ám a házasságuk válságban van, otthonuk háborús övezethez hasonlít. Életük váratlan fordulatot vesz, amikor Elizabeth találkozik az idős hölggyel. Miss Clara segítségével harcba kezd családjáért.
Tony és Elizabeth középosztálybeli pár, akik látszólag boldogan élnek: jó munkájuk, szép lányuk és csodás otthonuk van. Valójában nagy a baj, a házasságuk válságban, az otthonuk pedig háborús övezethez hasonlít, aminek a lányuk issza meg a levét. Miközben Tony a szakmai sikerei fényében sütkérezik és kedvére flörtöl, Elizabethben egyre nő a keserűség. Az életük váratlan fordulatot vesz, amikor Elizabeth találkozik az idősebb, bölcsebb hölggyel. Miss Clara segítségével harcba kezd a családjáért.

- Ez a mozi egy inspiráló keresztény film a megbocsátásról, küzdelemről, de legfőképp az ima erejéről. A film üzenete, hogy vegyük komolyan az imádságot, hiszen egy nagyon fontos eszköz, amit segít a mindennapok kisebb-nagyobb csatáit megvívni. Az alkalmi ima nem elég, buzgón kell imádkozni, s ehhez a legjobb helyszínt meg kell találni. Elizabeth, Miss Clara tanácsára megtalálta a tökéletes helyet, átalakította gardróbját egy “háborús szobává", ahová elvonulhat és zavartalanul vívhatja imaharcait. A film időnként szappanopera-szerű, máskor prédikáló, néhol közhelyes, szürke, van, hogy túl “egyszerű", de fontos és alapvető igazságokat tartalmaz. A forgatókönyvet író/rendező Alex Kendrick és a társíró Stephen Kendrick üzenete hangosan és tisztán szól. Az Imával nyert csaták című film nem akar a lélek mélyére leásni, inkább fekete-fehér, leegyszerűsített módon akarja átadni az üzenetet. A War Room mégis magával ragadó, szívből jövő, és ahhoz vezethet, hogy megnyissa az elmét és a szívet és sok mély beszélgetést indítson el Istennel.

A film fő mondanivalója, hogy az imádság egy nagyon fontos eszköz, amit keresztények milliói nem vesznek kellően komolyan. Pedig ha meg akarjuk nyerni a hétköznapok csatáit, vagy akár komolyabb háborúkat is, melyek az élet különböző területein érnek bennünket, akkor egy ilyen különlegesen hatásos fegyverre szükségünk lesz. Ne becsüljük le, micsoda ereje van az imádságnak!
"Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged
 
 
0 komment , kategória:  Filmek  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 357 db bejegyzés
e év: 5064 db bejegyzés
Összes: 40544 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 791
  • e Hét: 14200
  • e Hónap: 46709
  • e Év: 831062
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.