Belépés
chillik.blog.xfree.hu
"Csak meghallgatnám, sír-e a szegény, Világ árváját sorsa veri még? Van-e még könny a nefelejcs szemén? Szeretnék néha visszajönni még!" Chillik András László
1953.03.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 5 
John Milton - Il Penseroso
  2018-04-08 05:34:15, vasárnap
 
 
John Milton - Il Penseroso

Hess; Jókedv, csúf csaló!
Te Téboly fattya, kinek atyja sincs!
Kincsed de dőre kincs!
Lomod bölcs elmét tömni nem való!
Csak lessen kába fő,
Míg zagyva vágyán kósza kép pereg:
Töméntelen sereg,
Mint rezge napfény-kévék víg pora,
Vagy álmok híg sora,
Mely Morpheus nyomán kerengve fő...
Ám halld, dalom felzeng utánad,
Kegyes, jó Úrnőnk, bölcs Búbánat!

Kinek tűz-orcád fényiben
Vakká válnék a földi szem,
Hogy hát ne öld el idegét,
Fekete, bölcs szín hidegét
Öltéd s vagy tiszta fekete,
Mint Memnon húga lehete,
Vagy a néger királyi lány,
A csillagszép, kihez silány
Volt, úgy hivé, a sellők teste:
De rangodat feljebb keresd Te!
Fényfürtű Vesta szűle rég
Saturnnak, puszta volt az ég,
S Saturn bár Vesta atyja volt,
Ily nászra még nem szálla folt.

Gyakorta kéjbe forrt a lelkük,
Fénylő berek s völgy volt a telkük,
S erdős Idán, mély lomb megett
Zeüs még nem volt rettegett.
Jőjj, méla Papnő, szűz ború
Komoly bájával szomorú!
Jőjj, vonjon éjbibor ruhád
Uszályt, királyin búst s puhát,
Míg barna kendőd árnya hull
Szende vállad szárnyaul.

Jőjj, mint szokásod: lassú szép
Járással, mely ritmusra lép,
S szemmel, mely andán néz eget
S tükrén hő lelked nézeget.
Szent révületben majd megállj,
Feledkezőn márványra válj,
Míg bús tekinteted süket
Ónsúlya föld felé sülyed.
Kisérjen tiszta Csend s a Béke,
S szikár Bőjt, istenek vendége,
Ki ott űl, míg Zeüs körűl
A múzsa-raj zengőn örűl.

S kisérjen a magánynak kéje,
Kinek kedves a kertek mélye,
De hozd el legfőképen Őt,
Az arany szárnyon lebbenőt,
Ki tűz-trónt kormányozva leng és
Kinek cherúb-neve Merengés!
Igy jőjj s a Csend is felremeg,
Csalogánydal zendűl, remek,
Melytől, óh fájó, ritka kéj,
Enyhűl a zord szemöldü Éj
S szokott tölgyéhez inti a
Sárkányos hintót Cynthia...

Madárkám! te ki futsz a kétes
Zajoktól, oh te búsan édes,
Esti berken andalogva
Hányszor várok halk dalodra
S ha nem szólsz, árván bolygok én
A tarlók nyesett szőnyegén,
Elnézve, fönn a nyarga hold
Mily magasra lovagolt,
Hol, eltévesztve az utat,
A puszta égen szétkutat
S már szinte bús főt billeget,
Gázolva gyapjas felleget...

Gyakorta némely halk halom
Ormán késő harangdalon
Tünődöm, mely tág, messzi part
Felől felém zokogva tart.
Vagy hogyha zord idő bezár,
Magányom rejtett csöndje vár,
Hol rőten izzik a parázs
S a fény is csupa árny-varázs:
E léha zajtól szűz helyen
Csak tücsök zeng a tűzhelyen,
Vagy álmos őr dala vigyáz,
Míg pihen az éji ház.
Éjféli perc szebb van-e még?

Magas tornyomban lámpa ég
S míg fordul a vén Medve fenn,
Jó Trismegistost kedvelem,
Vagy Plátót búvom: mily csodák
Világával lőn nyílni tág
Nagy lelke, elhagyván a rest
Húsbörtönt, mely a földi test.
Idézni néha vágy fon át
A tűz, föld, lég sok démonát,
Akiknek híven szótfogad
Az elem- s planétahad.

Olykor dicső vendégem a
Leples, pálcás Tragédia
S Pelops és Thébae népe vár,
Felzeng a szent, ős Trója-vár
S mi gyér szépséget néhanap
Új színpad kothurnusa kap...
Oh jőjj, bús Szűz! s elémbe keljen
Berkén Musaeus s énekeljen
S trillázzon orpheusi lant,
Melytől, míg lágyan sirt alant,
Plútó arcán vas-könnye folyt
S a Vágy legyőzte a Pokolt.

S keljen a drága töredék
Szerzője, [*] zengni a derék
Cambuscant, Cambellt s Algarsifet,
S Canacét, az arát s a rejtett
Titkú gyürűt s tükört s a vad
Sárgaréz táltos-lovat,
Kin tatár khán lovagolt, -
Oh, sok nagy költőt, aki volt,
Idézz, minden zengő regét,
Tornák, trophéák seregét,
Erdőt, min bús varázslat űl,
Csodát, mit még nem halla fűl.

Így láss gyakorta halvány telkü Éj,
Míg Hajnal jő, de nem kevély
Kacér pompával, mint midőn
Görög vadászt büvölt régtűnt időn,
Nem! szebb, ha felhőt öltve kél,
S nyomán vijjogva reng a szél,
Vagy csöndes záport küld elűl,
Melytől a szél dühe el-űl,
Elhalva zsongó lombneszen
S az apró csöppű ereszen.

Aztán, ha felröpűl a tűz
Nyilú nap, rejts el, égi Szűz,
Hol íves lomb vár, fűszeres,
Hol barna hűst faún keres,
S vén fenyő és büszke cser
Törzsén vad zajt sohse ver
Fejsze s félve nem riad
A szelid tündéri had.
Ily csermelyes sürűn, ahol
Hozzám profán szem nem hatol
S nem ér a nap tüzes szeme,
Oh rejts el s zümmögő zene:

Mézterhes lábu méhe-raj
Zsongasson és patakmoraj,
Míg édes harmatú szelid
Szárnyán a Szender közelit.
Oh közelítsen, várom a
Lágy szárnylegyintést, árama
Sodorjon száz képet, csodást,
Pillámra tarka álmodást.
Majd ébresztőm is dal legyen,
Hadd halljam völgyön és hegyen
Halk nemtők jóbarát faját
S dryádok lomblakó raját.

S légy velem, ha alázatos
Lábam vén klastromot tapos,
S fakó, nagy boltivek alatt
Tömör pillérek közt halad,
Míg sok szines üvegkorong
Szűrt fénye szentekről borong.
Figyeljem: búg az orgona,
Míg lenn sok csengő torkon a
Könyörgő, tiszta himnuszok
Édes szopránja sír s buzog
És lelkem révületben ég:
Elém kinyílva száll az Ég...

Végül, ha jő bús agg-korom,
Vígy egy barlangba akkoron,
Hol várjon hűs moha, puha,
Bozontos remetecsuha,
Könyvtárúl: égi csillagok,
meg harmatos fűillatok,
Melyekből lassan mély tudás
Szálljon rám, prófétás, csudás...
Oh Bánat! vágyaim ezek,
Add meg - s csak a tiéd leszek!


Fordította Tóth Árpád
 
 
0 komment , kategória:  Tófh Árpád versek  
John Milton - Lawrence úrhoz
  2018-04-08 05:32:54, vasárnap
 
 
John Milton - Lawrence úrhoz

Lawrence, derék apa derék fia,
Esős a rét, az út kinn csupa sár,
Jöjj néha hozzám, tüzem szítva már,
Elűtni bús óráink! Mert mi a
Zord évszak haszna? Könnyebb futnia
Időnknek így, míg újra erre jár
Zephyr, s fagyott rög közt új díszre vár
Rózsa s liljom, bár nem fon s sző soha.
Üdítsen könnyű és válogatott
Asztal, Attika íze, tiszta bor,
S utána jól hangolt lant s bús dalok,
Halhatatlan toszkáni énekek:
Ki mind e kéjt értőn becsüli meg,
S velük gyakorta él, az nem botor.

Fordította Tóth Árpád 
 
0 komment , kategória:  Tófh Árpád versek  
John Milton - Cyriac Skinnerhez
  2018-04-08 05:32:04, vasárnap
 
 
John Milton - Cyriac Skinnerhez

Cyriac, ma három éve, hogy noha
Külső színén nem lelsz foltot s hibát,
E fényeholt szem immár mit se lát,
Rest öblein nem tükrözik soha
Se nap, se hold, se csillag mosolya,
Se nőé s férfié. Ne érje vád
Mégse az Ég kezét: jottát sem ád
Szivem a hitből. Büszkén megy tova
Tűrő utam. Mi buzdít? - kérdezed? -
Barátom! az, hogy a terhelt szem-él
Fénye Szabadság szent harcán veszett,
S most Európa mind erről beszél.
A lét hiú táncán át vezet,
Boldog vakot - s van ennél jobb vezér?

Fordította Tóth Árpád 
 
0 komment , kategória:  Tófh Árpád versek  
John Milton - A vak szonettje
  2018-04-08 05:28:29, vasárnap
 
 
John Milton - A vak szonettje

Tünődöm olykor, mért szállt rám homály
éltem felén? E tág föld vak legén
talentumom tétlen mért rejtem én,
mely így elásva bennem kész halál?
Ha majd a számonkérő óra száll,
Uram feddése nem lesz-é kemény?
,,Mit kezdjek így, ha nincs munkámra fény?" -
lázongok halkan. Ám vigaszt talál
türelmem és szól: ,,Senki sem viszen
méltó munkát Elé. Csak tűrd szelíd
Igáját, úgy a jó. Hisz Ő a szent
király. A szárazföldön és vizen
sürögteti szolgái ezreit
s az is cselédje, ki csak vár s mereng."

Fordította Tóth Árpád 
 
0 komment , kategória:  Tófh Árpád versek  
John Milton - A csalogányhoz
  2018-04-08 05:27:22, vasárnap
 
  John Milton - A csalogányhoz

Oh csalogány! kit bimbós bokor-alja
Rejt, esti néma erdőn nyögdelőt,
S új szívet adsz, reményekkel telőt,
Míg Májust táncra Hórák serge csalja;
Nap-altató, lágy nótád aki hallja
Friss tavaszon, rút kakukszó előtt,
Szerelme győz! - Oh, ha ily bűverőt
Láncolt dalodhoz Juppiter hatalma,
Zengj nékem is, míg a zord bú-madár
Nem búg bal-jóslást a közel csalitban;
Ne késs megint, mint annyi éve már,
Mikor szavad, - oh, miért? - hiába híttam!
Múzsa vagy Ámor, ki nyomodba jár,
Jöjjön már! Várom! Szívem íme itt van!

Fordította Tóth Árpád
 
 
0 komment , kategória:  Tófh Árpád versek  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 5 
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 220 db bejegyzés
e év: 1282 db bejegyzés
Összes: 8482 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 236
  • e Hét: 2420
  • e Hónap: 4916
  • e Év: 4916
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.