Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll . . . . ! ! ! Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Lithvay Viktória: Olyan jó vagy . . .
  2018-05-03 07:19:01, csütörtök
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Lithvay Viktória  
Peterdi Andor: Könnyek.
  2018-05-03 07:15:17, csütörtök
 
  Peterdi Andor: Könnyek.

I.

Csókold meg, csókold meg a szemem az arcom,
Öleljen fehér bársony karod.
Eddig a szél csókolt, eső vert arcon:
Csavargó vagyok.

Leány még nem csókolt, nem ölelt engem,
S nem sirt miattam senki soha,
Mindig csak fütyülve suhogott felettem
Az ég ostora.

II.

Könnyeztem már, mert éheztem, mert fáztam,
És könnyeztem, mert bántottak nagyon,
S mert hóban, fagyban, mint a bolygó jártam
Országutakon .

Hullt már a könnyem, mert bitangnak néztek,
Könnyelmű, léha alakok.
És most könnyezem, ha hosszan elnézlek,
S ezek a könnyek nem fájnak, nem égnek
Úgy mint amazok . . .

Szinérváralja, 1910. ápr. 5.
 
 
0 komment , kategória:  Peterdi Andor  
Nagy Renée: Végrendelet.
  2018-05-03 07:13:27, csütörtök
 
  Nagy Renée:

Végrendelet.


Ha elfogy az utam majd vége szakadtán,
Kihűl a szivem és elnémul az ajkam :
Ne tegyetek engem hideg sirverembe !
Melegségre vágyó, szegény hülő testem
Ott úgy sem pihenne.

Rakjatok egy máglyát, tegyetek rá szépen,
Lángoló, lobogó nagy tűz hadd emésszen,
Gömbölyű vállamnak hófehér halmára
Hadd tapadjon tüzcsók, - miről én álmodtam -.
Egyszer - utoljára.

Ölelő karjai nagy, piros lángoknak
Utolsó álmomban óh hadd ringassanak ;
Csókolatlan ajkam elhulló rózsája
Boldogan fogadja izzó parázs csókját
Utolsó útjára.

S ha kihűl a máglya elhamvadó üszke,
Porrá lett hamvaim óh szedjétek össze,
S szórjátok egy kertbe ; hordja szét a szellő.
Legyek újra virág, fehér és illatos,
Szerelmet lehellő.

Esztergom és Vidéke, 1911. nov 5.
 
 
0 komment , kategória:  Nagy Renée  
Somlyó Sándor: Ima.
  2018-05-03 07:12:27, csütörtök
 
  Somlyó Sándor:

Ima.


Mindenható erő, fenséges érzelem,
Üdvöt hozó remény varázsa légy velem:
Áraszsza fényed el borús világomat.
Az védje lelkemet, őrizze álmomat.

Nem lesz sivár a föld, amíg te vagy velem,
Számomra szent igéd mindig vigaszt terem;
Üldözzön bár a sors, varázsod érezem
S éretted boldogan, gyönyörrel vérezem.

Tenéked áldozom legszentebb kincsemet:
Erőd csudáival telitett szivemet;
Igéddel éljen és pusztuljon kebelem,
Üdvöz légy, szent erő, igazság: Szerelem !

Szinérváralja, 1910. aug. 2.
 
 
0 komment , kategória:  Somlyó Sándor  
Asztalos Pál: Ora pro nobis . . .
  2018-05-03 07:09:28, csütörtök
 
  Asztalos Pál:

Ora pro nobis . . .


Lemenőben a; nap; utolsó sugári
Behatnak a klastrom kis kápolnájába,
Hol a szerzetesek ájtatos éneke
Olvad az orgona, bűbájos hangjába.
Lenn az oltárnál az agg guardián áldoz,
Reszketve könyörög az Istenanyához:
Ora pro nobis.

Fenn egyik czellának picziny ablakából,
Fiatal szerzetes néz az esthomályba,
Merőn, ábrándosan, vágyó tekintettel;
Mintha valamire, valakire várna.
Felrezzen, a mint az esti szellő szárnyán
Az orgona hangja elhat hozzá tompán:
Ora pro nobis.

Reszkető kezei összekulcsolódnak,
Ajkaira alig-alig jő imádság ;
Mintha a vén czyprus zizegő lombja is
Ne menj kisértésbe ijesztőn susognák
Hát, ha, a sziv szeret, az igazán vétek? .
Lenn a kápolnában lassan szól az ének :
Ora pro nobis.

És a: szemben lévő kastély erkélyéről,
Mint a párjavesztett fülemile hangja,
Felhangzik az ének. Egy törődött kebel
Vesztett boldogságát, szerelmét siratja.
Fülébe cseng a dal; szive összeszorul . . ,
Ave Máriára a harang megkondul: . . .
Ora pro nobis.

Megkondul a harang; hangja messze elszáll
Ámde ő csak azt a keserves dalt hallja,
Ugy fáj szivének; de az ő boldogságát
Eltemette kemény, örök fogadalma.
Könnyek közt temeti kezeibe arczát
S engesztelve kéri az Isten szent anyját:
Ora pro nobis.

Elhallgatott a dal annak minden hangját
Százszor visszhangozza az ő fájó lelke.
Pedig nem vón szabad; azt ő is jól tudja.
Érzi, hogy vétkezett; érzi, hogy még gyenge . .
Csendesen egyedül lemegy a. templomba
És újra, meg újra elrebegi ajka:
Ora pro nobis.

Kolozsvári Egyetemi Lapok. 1897. okt. 15.
 
 
0 komment , kategória:  Asztalos Pál  
Makay Ida: Tér, vasárnap reggel
  2018-05-03 07:08:20, csütörtök
 
  Makay Ida:

Tér, vasárnap reggel


Galambok szárnyán ível fel a reggel:
görög csarnok a nyugodt tér fölött.
A szél - ünneplő tóga - meg-meglebben,
a változásban bennfoglalt örök
fénylik-ragyog. Formák összhangja zendül
a lélek csöndjén: antik térzene;
arányok forrnak össze boldog rendül
(most megpihenve, mintha értene
a soha meg nem nyugvó értelem).
Ragyog a reggel ógörög nyugalma,
gyöngyözik, pezseg, megcsordul a fény.
A dómnál egy lány: remek, eleven
szobor. A szóraváró csönd lehajtja
nemes fejét. - És Szokratész beszél.
 
 
0 komment , kategória:  Makay Ida  
Szeredai-Gruber Károly: A legszebb éj
  2018-05-03 07:06:52, csütörtök
 
  Szeredai-Gruber Károly:

A legszebb éj


Száz illatot szitált az éjjel;
A rónán rőzse lángja égett
S a hulló alkony fényözönnel
Hintette be a messzeséget.
Finom lejtésű, halk zenével
Árnyak születtek, dalok árja,
Mintha az izzó, szent természet
Egy édes, nagy csodára várna.

Mintha egy nagy csodára, várna
A vonat úgy siklott az éjbe,
A lelkemet befonta mélyen
A legszebb nyári éj meséje . . .
Ezernyi dallam volt szivemben;
Most mind kipattant s félve, lágyan
Ott reszketett egy boldogságról,
Csodákról szóló szent imában.

Csodákról szóló szent imában,
Leánykacajban, rózsaszálon,
Pásztor tüzében, - végigszállott
Az egész nagy-nagy rónaságon.
Mi ezredévek óta sirva,
Kacagva, búgva, félve, vágyva
Az emberszivben ott dalolgat,
Ujjongva szállt az éjszakába.

Ujjongva szállt az éjszakába',
Regélte izzó dalok árja,
S Te megértetted, mint fakad most
A lelkem legszebb tündérálma . . .
Bűvös csodák bimbónyilása
Befont és megigézett téged,
Miként a nap utolsó csókja
A fénybe húnyó messzeséget.

A fénybe húnyó messzeséget
Sötétség födte nemsokára,
De lelkem évek elmultán is
Ez egy éj visszatértét várja,
Hátha az álom megujulna
S betöltné dallal a világot, -
Talán a nap is földre szállna
S megcsókolná a rónaságot .

Tavasz 1920. jun. 6.
 
 
0 komment , kategória:  Szeredai-Gruber Károly  
Ölvedi László: Magyar halál.
  2018-05-03 07:05:37, csütörtök
 
  Ölvedi László:

Magyar halál.


Kapunk előtt a gúny és nyomor
barnakámzsás bakói várnak:
víg zomotorra hívogatnak,
már szalvét zúg a trombita
fejedelmi magyar halálnak.

Gúzsba kötve, alázva piheg
teremtő, lázas iijúságom.
Rothadjon a döntő akarat,
aszú ágon nem kell a rügy
s nem kell a virág a rózsafákon.

A régi tort ülik itt folyton,
folyik a bor és az adoma,
csalók, bolondok bora csurran,
tart a vásár, magnum áldomás:
halotti tor, magyar lakoma.

Új csillagok és jelenések
zúgnak szikrázva lent az égen . . .
Új csillogású magyar csillag
ragyogj - s aztán zokogva zuhanj
az űrbe holtan, vaksötéten.

(Páris.)
Széphalom, 1929.
 
 
0 komment , kategória:  Ölvedi László  
Jörgné-Draskóczy Ilma: Imádság.
  2018-05-03 07:01:52, csütörtök
 
  Jörgné-Draskóczy Ilma:

Imádság.


Isten !
Szó kell-e néked : hogy érts ? Messze hangzó ?
Kiáltó ének, felzúgó harangszó ?
S ruha megszakgatás és térdre omlás :
Hogy láss ?

Neked ?
Ki önmagunknál jobban értesz minket,
Ki megszámlálod vergődéseinket,
S tudod, hogy minél súlyosabb a bánat:
Szavakká annál nehezebben válhat.

- S Téged ne kötne össze erősebben
A sebzett lelkű, szegény halandóval
Minden betanult, lemorzsolt imánál :
Egy könny . . . egy sóhaj ?

Nyírvidék, 1913. aug. 7.
 
 
0 komment , kategória:  Jörgné-Draskóczy Ilma  
Karafiáth Jenő: Látod, nem merek . . .
  2018-05-03 06:59:49, csütörtök
 
  Karafiáth Jenő:

Látod, nem merek . . .


Látod, nem merek szemedbe nézni,
Látod, kerüllek szüntelen . . .
Pedig a szivem ma is a régi,
Pedig bálványom vagy nekem.

Pedig vágyódunk szent tűzben égni,
Azt is tudom, hogy jössz velem . . .
S látod, nem merek szemedbe nézni,
Látod, kerüllek szüntelen. . . .

Látod, suttogja rólunk a város,
Látod, már mondják: véget ért . . .
Pedig vágyódunk csillagsugáros,
Forró, szerelmes éjekért . . .

Szinérváralja, 1914. jun. 9.
 
 
0 komment , kategória:  Karafiáth Jenő  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2018.04 2018. Május 2018.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 310 db bejegyzés
e év: 2470 db bejegyzés
Összes: 32366 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 453
  • e Hét: 5952
  • e Hónap: 13274
  • e Év: 13274
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.