Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/13 oldal   Bejegyzések száma: 128 
Élő probiotikum készítés otthon - Hatvani Galina, Jakab Istv
  2018-06-30 00:03:38, szombat
 
  Élő probiotikum készítés otthon - Hatvani Galina, Jakab István


Link

Akinek élelmiszer allergiája van, vagy a bélflórája regenerációra szorul, az egyáltalán nem mindegy, hogy milyen ételekkel terheli az emésztőrendszerét. Mi mindenben tud segíteni a szervezetünknek az előemésztett táplálék fogyasztása?

Mit okoz a fermentációs folyamat, miben lesz más, hogyan válhat szupertáplálékká egy ilyen eljáráson áteső zöldség, növény, vagy akár húsféle? Hogyan hat ez a tartósítási folyamat a fermentált étel lévő vitaminokra, az enzimekre és a baktériumokra?

Mi az az élő probiotikum és mit okozhat, ha ebben hiányos a szervezetünk?

Hatvani Galina és Jakab István beszélgetése. 
 
0 komment , kategória:  VNTV-Viva Natura Televízió  
Bartha József : A magyarság megmaradásának titka
  2018-06-29 23:51:19, péntek
 
  Bartha József : A magyarság megmaradásának titka


Link


Bartha József a holtmarosi (Erdély) Tulipán Árvaház vezetője és a település református lelkésze.
Az Útban az Aranykor felé című konferenciát a Hajdú-Bihari Magyarok Szövetsége szervezte 2013. március 9-10-én Debrecenben, a Kölcsey Központban.


 
 
0 komment , kategória:  Értékes előadások,filmek  
A parasztpolgárság kiirtása volt a cél – a kuláküldözé
  2018-06-29 23:39:54, péntek
 
  A parasztpolgárság kiirtása volt a cél - a kuláküldözés áldozataira emlékezünk

2012. március 26-a óta a kuláküldözés emléknapja június 29., Péter-Pál napja, amely a hagyomány szerint a betakarítás kezdete, a parasztság ünnepe volt. Az Országgyűlési határozat elítélte a kommunista diktatúra idején a magyar középparasztsággal szemben tanúsított kegyetlen üldöztetést és megkülönböztetést. Volt, aki nem bírta elviselni a zaklatásokat, és öngyilkosságot követett el, másokat otthonukban vertek agyon vagy a börtönben elszenvedett testi bántalmazások következtében vesztették életüket.

Az Országgyűlés javasolta, hogy a kuláküldözés történetéről, körülményeiről méltó módon, rendszeresen emlékezzenek meg, hogy a fiatal nemzedékek megismerhessék a magyar középparaszti réteg szenvedését.

A parasztpolgárság kiirtása volt a cél

A sztálinista Rákosi-rezsim kíméletlen harcot indított a magyar agrártársadalom ellen, minden eszközzel arra törekedtek, hogy lerombolják a hagyományos paraszti életformát. A támadások célkeresztjébe - a szovjet mintának megfelelően - a kuláknak bélyegzett nagygazdák kerültek, akiket a felvilágosultan gondolkodó politikusok már a két világháború között parasztpolgárnak neveztek. A kulák orosz eredetű szó, jelentése ököl, illetve gazdag paraszt.

Ellenségképet kreáltak a kommunisták

Rákosi Mátyás, az állampárt, a Magyar Dolgozók Pártjának főtitkára 1948. augusztus 20-án kecskeméti beszédében hirdette meg a ,,kuláküldözést" mint a szocializmus építésének, a mezőgazdaság kollektivizálásának fontos eszközét. A kulákokat a kapitalista rendszer utolsó maradványainak, a mezőgazdaság szocialista átszervezése fő akadályozóinak minősítették, a ,,dolgozó nép" ellenségének kiáltották ki.

Országosan mintegy 71 ezer kulákcsaládot tartottak nyilván, kuláknak az minősült, akinek 25 hold vagy annál több szántója, öt hold vagy annál több szőlője volt, ide sorolták továbbá a cséplőgép-tulajdonosokat és a malmot üzemeltetőket. A gyakorlatban a helyi pártvezetőség döntött arról, ki kerüljön fel a kuláklistára.

Nem válogattak a módszerekben

Megindult a módosabb parasztok módszeres üldözése, a kulákokat különösen sújtotta a beszolgáltatás, a valószerűtlenül magas adó feletti teher, amely teljesen ellehetetlenítette őket. Sok kulákká minősített embert a lakásából melléképületbe költöztettek ki, a házába pedig helyi pártfunkcionáriusok telepedtek be.

Volt, aki nem bírta elviselni a zaklatásokat, és öngyilkosságot követett el, másokat otthonukban vertek agyon vagy a börtönben elszenvedett testi bántalmazások következtében vesztették életüket. Nem csoda, hogy a gazdák tömegesen ajánlották fel ,,önként" földjüket az államnak.

Több generációra szólt a megbélyegzés

A kulákokat megbélyegezték, igazolványukban ott virított a nagy K betű, amely iskolás gyermekeik neve mellett is szerepelt az osztálynaplóban. Gyerekeiket középiskolába nem vagy csak lakóhelyüktől távoli intézménybe vették fel, felsőoktatási intézménybe pedig még a legjobbak sem kerülhettek. Nagykorúságuk elérése után ezért sokan költöztek a városokba, mert ha munkásként dolgoztak, néhány év múlva már bejutottak az egyetemre, főiskolára.

Sztálin halála után is tovább élt a kulák elleni gyűlöletszítás

Az 1953 júniusában, Sztálin halála után megalakult Nagy Imre-kormány számos korrekciós intézkedést hozott, a kulákok számára az amnesztiarendelet és a kuláklista eltörlése bizonyult a legfontosabbnak. A ,,kulákkérdés" azonban nem került le a napirendről, a pártvezetés Rákosi vezette sztálinista szárnya mindent megtett azért, hogy a kulákokkal szembeni gyűlöletet tovább szítsa. A kulákokat tették felelőssé a kényszerrel létrehozott termelőszövetkezetek felbomlásáért, de azért is, ha a téeszek gyenge eredményt értek el.

Megkésve ismerték fel a magyar parasztság tudásának szükségét

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után a Kádár-rendszer már inkább a kiegyezésre törekedett a parasztsággal. 1959 tavaszán törvényerejű rendelet szabályozta a mezőgazdasági termelőszövetkezetek, csoportok alakításának feltételeit és működési módját, lehetővé téve nemcsak a volt ,,kizsákmányolók" belépését, hanem azt is, hogy két év után a vezetőségbe is bekerülhessenek. Ezzel a kádári rendszer elismerte, hogy szükség van e réteg szaktudására, szorgalmára, és lehetőséget adott arra, hogy a korábban kuláknak bélyegzettek a helyi társadalomban visszaszerezzék elvesztett helyüket.

Az első emléknapon, 2012. június 29-én Kecskemét főterén emlékművet állítottak a kuláküldözést elszenvedett embereknek, 2014. június 22-én pedig emléktáblát avattak az üldözött, megalázott és kifosztott hazai kulákoknak Csömörön, a kommunizmus áldozatainak tiszteletére létrehozott emlékhelyen.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  MAGYAR TÖRTÉNELEM  
A hunok táborában, ahol nem jár végrehajtó és állami
  2018-06-29 23:36:54, péntek
 
  A hunok táborában, ahol nem jár végrehajtó és állami tisztségviselő, de állandó vendég a szabadság

Catalaunum előtt és után, egy regény tükrében. A tisztelt olvasók, és a szerkesztőség visszajelzései egy kis elmélkedésre késztettek. Az izgalmas téma mellett, az érdeklődés sokkal nagyobb volt, mint azt vártuk. Attila, a hunok, és Róma térdre kényszerítése valóban érdekes kérdéskör. Az előző íráshoz kapcsolódóan Gárdonyi Géza láthatatlan ember c. regényét felhasználva próbálom meg az olvasókat bevezetni a hunok, és az író gondolatvilágába.

A hunok táborában

,,Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan."

A láthatatlan embert 1901 nyarán kezdte folytatásokban közölni a Budapesti Hírlap. Ekkor már kifogyóban volt a könyvesboltokban Az én falum két kötetre duzzadt elbeszélés-gyűjteményének harmadik kiadása, Gárdonyi írói nevét magasra emelte legjobb történelmi regénye, az Egri csillagok.

Gárdonyi sokat foglalkozott a magyar történelemmel. E témák felé fordulásának az okát a millenáris megnyitására visszaemlékezve így mondja el: ,,Elkezdődött az ünnep. Az ötvenkettedik magyar király megjelent a pompás emelvényen, s alant a zenekarok rázendítették a Gotterhaltét. Elég volt. E nap elhatározása termelte a rákövetkező években az Egri Csillagok, a láthatatlan ember, A kék szemű Dávidkáné regényeimet és más apró magyarvérű munkáimat. ,,

Gárdonyi történelmi kutatásokba kezd, s a forrásmunkák tanulmányozása közben rájön, hogy a korabeli történelemkönyvek meghamisítják a magyar múltat. Először a török korban búvárkodik, majd a nagy festőfejedelem, Munkácsy gyászpompás temetése Attila felé fordítja figyelmét. A források közül különösen megragadja a fantáziáját Attila kortársának és személyes ismerőjének, Priszkosz rétornak az írása. Hozzálát az anyaggyűjtéshez, régészeti néprajzi tanulmányokat olvasgat, szálkás betűivel kartonlapra írja a meghódolt népek neveit, öltözetüket és harcmodorukat, s a legfontosabb alakokat lerajzolja színes krétával, hogy a mese szövése közben össze ne tévessze őket. Meglátogatja a catalaunumi csatamezőt, képzeletében visszapörgeti a nagy összecsapást, látja a harcolókat a holtakat a holdfénynél, s meggyőződéssé érlelődik benne, hogy Jordanes tévedett, s a csatát nem a hunok vesztették el. Elgondolásait papírra is veti, s a Budapesti Hírlapban megjelenteti a hunok győzelmét bizonygató cikkét. Arra számított, hogy tudományos vita kerekedik belőle, amelynek eredményeit felhasználhatja regénye írásánál. De Gárdonyi cikkét hozzájárulásnak tekintették a millennium magyarkodó hangulatához, s nem akadt vitapartnere. Pedig Gárdonyinak nem holmi magyarkodás miatt volt olyannyira szüksége a hunok győzelmére.

Gárdonyi a hunok győzelmét bizonygatja a fejlett kereskedelemmel és kézműiparral rendelkező, műveltebb Kelet-Római Birodalom, valamint a hatalmas hadászati erőt képviselő Nyugat-Római Birodalom felett. Szívvel-lélekkel a hunok mellett foglal állást. Igaz, ő még hisz a csodaszarvas legendában, a hun-magyar rokonságban, s nem fogadja el a történészektől, hogy a magyarok elődei éppúgy a meghódítottak közé tartoztak, mint a török vagy bolgár törzsek. Még vitatkozik, s nem akarja elismerni, hogy a hunokkal való rokonságunk nem több az uralkodó és a meghódolt népek természetes keveredéséből származó rokonságnál, de a regény olvasása közben mégis érezzük: nem ez az igazi oka, hogy a hunok pártjára áll. Gárdonyi emberi romlatlanságukat, becsületességüket dicséri, ezt vési az olvasó emlékezetébe. A hunoknál nincs például adó, ott nem zsákmányolják ki az embereket, nem száll a hatalom apáról fiúra, hanem mindenkinek magának kell bizonyítania a rátermettségét.

Erre a legjobb példát a regény egyik szereplője a Szabad Görög adja meg. ,, - Hát én hun vagyok - feleli az ember, a bajusza két ágát megtapintva. - De az is igaz, hogy görögül születtem. A nevem most Szabad Görög, mivelhogy Görögnek neveztek rabszolgakoromban. És könnyedén sóhajtott:

-Bizony atyámfia, görbe az útja némelyik életnek. Sose tudhatjuk, hová jutunk vénségünkre.

S elmondta, hogy olajkereskedő volt Isztriában. De a hunok oda is betörtek és a vagyonát elrabolták. Őt magát láncra verték. A fővezérnek lett a rabja, mert a gazdag embereket a főurak maguknak tartják meg.

-Hát bizony - sóhajtott Priszkosz -, a civilizáció van idehurcolva és láncra kötve. A civilizáció szolgája itten a barbárságnak!

A görög-hun vállat vont:

-Hát... ha nem váltott ki a rokonságom, kiváltott maga a jó Isten. A gazdám magával vitt a kazár háborúba. Vitézül küzdöttem mellette: nagy zsákmány lett a jutalmam. Azzal a zsákmánnyal váltottam ki magamat. Azután hun nőt vettem feleségül. Gyerekeim is vannak. Látnád micsoda életrevaló gyerekek! Aztán hát a fővezérrel egy asztalnál ülök. Azelőtt úgy szólított, hogy Te barom! - most meg azt mondja: Pajtás! Jó barátom. Bizony azt mondom: Hála Istennek, hogy olyan szerencsétlenül jártam Isztriában.

Priszkosz a fejét rázta.

-Ha már egyszer szabad ember lettél, szabad lett volna hazatérned is.

-Akármikor.

-Miért maradtál akkor a barbárok között?

-Barbárok? Hm. Csak ti mondjátok őket barbároknak. Különb nép ez valamennyinél. Mert amikor háború nincsen, itt mindenki zavartalanul élhet a házában, vagyonában. Azt cselekszem, amit akarok. Adót nem fizetek. Hozzám nem tolakodik be semmiféle állami tisztviselő, se törvényszolga, se végrehajtó.

-Örökösen háborúskodtok.

-Akkor is, nálunk nem rongy az ember élete, mint a rómaiaknál. A ti birodalmatokban mindig folyik a vér. Ha nem hadak ellen küzdötök, a rablókkal bajoskodtok. S ha a rablók se bolygatnak, bolygatnak a hivatalos rablók: a végrehajtók, meg az állami tisztviselők. A római birodalomban a hatalmasnak és a gazdagnak mindent szabad. Az igazságot pénzért szolgáltatják s a végletekig nyúló perekben az ügyvéd meg a bíró kizsarolja a feleket.

Priszkosz védte a rómaiakat, amire a hun csak bólogatott-legyintett:

-Legyen a te szavad igaz. De azért az is igaz, hogy ahol a fejedelem isten, ott a nép sorsa pokoli." Ugye milyen igaz ez ma is? Mennyire is ráismer a mai ember a nyomorúságos sorsára: végrehajtók, semmirekellő törvények, tolakodó állami tisztségviselők, s a rabság...

Mára történelmünk rehabilitációja elkerülhetetlenné vált. A tudomány alapja a kérlelhetetlen igazságkeresés kell hogy legyen. A tudomány nem lehet a politika prostituáltja. A történelmi tényeket mindenképpen tiszteletben kell tartani, akkor is, ha nem szolgálják az aktuális politikai érdekeket. A meghamisított történelemből nem lehet tanulni, megérteni a jelent, tervezni a jövőt. Alkalmatlan a “historia est magistra vitae" elv megvalósítására. És akkor a legfontosabbról, a közös történelem ország - és nemzetmegtartó jelentőségéről - a sikerekből merített erőről és a kudarcokból származó tapasztalatokról - még nem is beszéltünk.

Gárdonyi ezeket a tendenciákat látta meg már bő száz évvel ezelőtt. E szabad életet szerető ember azonban - Zéta főhőséhez hasonlóan - önkéntes rabságot vállalt és bezárkózott dolgozószobájába az egri várhegyen. Azt hitte az íráshoz csak nyugalom kell. De tévedett, mert a harc - a múlt eltörlése - kint már javában dúlt, és dúl ma is. Az író tolla alatt igazi hús-vér embereket ismerhetünk meg a regényeiben. Gárdonyi történelmet írt, egy régen letűnt dicsőséges kort elevenít meg, tiszta erkölcsű embereket ábrázol, ezért a láthatatlan embert a legnagyobb regényei között illik számon tartanunk.

Videó- Vágtázó Halottkémek (VHK) - Hunok Csatája Link

Forrás:
Tóth László: Gárdonyi Géza láthatatlan ember utószó. Móra Ferenc Könyvkiadó Budapest 1966.
Gárdonyi Géza: a szerző hagyatékában talált jegyzetek.
Julianus barátai.blog/ a magyar történelem meghamisítása

(Nyitray György - Puskaporos szaru - Szent Korona Rádió)


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  MAGYAR TÖRTÉNELEM  
A harangok csak értünk szólnak
  2018-06-29 23:27:39, péntek
 
 1456. június 29. - III. Callixtus pápa elrendeli a déli harangszót

1456. június 29-én rendelte el III. Callixtus pápa, hogy a katolikus templomokban minden nap kondítsák meg a harangokat, és imádkozzanak a török támadásra készülő magyarok győzelme érdekében. A pápai bulla a köztudatban úgy maradt meg, mint a ,,déli harangszóra" való felhívás, ez azonban nem felel meg teljesen a valóságnak.

Már csak egy kérdést kell megválaszolnunk: hogyan alakult ki a déli harangozás szokása, ha Callixtus azt a délutáni órákra rendelte el? Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy annak születése semmiképpen sem a nándorfehérvári eseményekhez köthető: a konstanzi zsinat határozata szerint ugyanis péntek délben - Jézus szenvedésének emlékére - már több évtized óta rendszeresen megszólaltak a harangok. A két szokást az 1500-as szentév alkalmával kiadott pápai bulla kapcsolta össze, miután VI. Sándor - a növekvő török veszély okán - megerősítette elődje 1456-os rendelkezését, és minden napra elrendelte a déli harangozást. Ez a szokás azután szinte mindenhol elterjedt; 1500 óta a húsvéti nagyhét utolsó napjainak kivételével - mivel ekkor ,,Rómába mennek" - a harangok minden délben a magyar történelem egyik legjelentősebb győzelmére emlékeztetik a keresztény világot.

Egy kis történelem

III. Callixtus személyében 1455-ben olyan egyházfő nyerte el a tiarát, aki középkori elődeihez hasonló kitartással hirdette a keresztes háború eszméit - ő azonban már nem a Szentföld felszabadítására, hanem a keresztény Európa védelmére szólította fel híveit. Ebben az időben úgy tűnt, az Oszmán Birodalom terjeszkedésének már semmi sem szabhat gátat, 1453-ban ugyanis II. Mehmed szultán (ur. 1451-1481) kezére került a ,,keleti Róma", vagyis Konstantinápoly, az ortodox kereszténység központja, a középkor legnépesebb városa. Ezzel a győzelemmel a törökök hatalmas energiát szabadíthattak fel, amit Európa és elsősorban Magyarország meghódítására akartak fordítani: II. Mehmed Bizánc megszerzése után nyíltan Nándorfehérvár és Buda elfoglalását tűzte ki céljául.

Bár Hunyadi János erdélyi vajda az oszmánok elleni védekezés során sikeres hadvezérnek bizonyult, az 1444-es várnai, 1448-as rigómezei ütközet megmutatta, hogy ez az egyetlen ország képtelen lesz ellenállni a török támadásnak, ráadásul a magyar trónon ülő V. László (ur. 1453-1457) - elődeivel ellentétben - csak a magyar koronát birtokolta. Az oszmán előkészületek már két évvel a hadjárat előtt megkezdődtek, ezért a Rómába küldött királyi követek már 1454-ben közölték V. Miklós pápával, hogy Magyarország ebben a helyzetben kénytelen lesz békét kötni a törökkel.

Mivel az új pápa, Callixtus attól tartott, hogy a béke az oszmán csapatok Itáliába kalauzolását jelentené, kitartó szervezésbe kezdett, és a német, francia, angol és itáliai udvarokban próbált segítséget szerezni, de hiába: mióta 1396-ban Nikápolynál a keresztes lovagsereg döntő vereséget szenvedett, egy hasonló vállalkozás nem élvezett túl nagy népszerűséget. III. Callixtus végül jobb híján, isteni csodában bízva rendelte el 1456. június 29-én, hogy a hívek imádkozzanak a kereszténység megmeneküléséért, és kondítsák meg a harangokat.

A callixtusi bullával kapcsolatban máig számos tévhit él a köztudatban: a legismertebb, hogy a pápa a Nándorfehérvárnál kivívott magyar győzelem emlékére rendelte el a harangok megszólalását. Ezt a hiedelmet azonban az események kronológiája is cáfolja: II. Mehmed hadai ugyanis csak három nappal a pápa felhívása után, július 2-án kezdte meg Nándorfehérvár ostromát. A másik tévhit - melyet még többen tartanak valódinak - az, hogy III. Callixtus 1456-ban a déli harangszó megtartását rendelte el. Ennek maga a pápai bulla mond ellent, mely úgy fogalmaz: délután 3 és 6 óra között félóránként kondítsák meg - háromszor - a templomok harangjait, és közben - ugyancsak háromszor - imádkozzák el a hívek az Úrangyala nevű imádságfüzért.

Callixtus nem tudhatta, de a sorsdöntő ütközet három nappal később már meg is kezdődött, melynek végén Hunyadi János, Szilágyi Mihály, és Kapisztrán János ferences szerzetes vezetésével július 22-én a védők győzedelmeskedtek. Ez idő alatt a bullát még Itália földjén sem hirdették ki, tehát az Európa nagy részére a győzelem hírével egy időben, vagy azután érkezett meg. Ennek tulajdonítható, hogy a harangszót sokan mindmáig a nándorfehérvári diadal jelének tartják. Később egyébként maga III. Callixtus is korrigálta rendeletét, és a kiszabott imádságokat már nem könyörgésként, hanem hálaadásként mondatta el a katolikus egyház híveivel. A pápai udvarba augusztus 6-án jutott el Hunyadiék győzelmének híre, ezért a pápa hálából beiktatta az Úr színeváltozásának napját a katolikus egyház hivatalos ünnepnapjai közé.Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  MAGYAR TÖRTÉNELEM  
Nyílt levél a heteroszexuálistól eltérő valamennyi gender
  2018-06-29 23:22:33, péntek
 
  Nyílt levél a heteroszexuálistól eltérő valamennyi gender számára.

Kedves LMBTQ, (és ki tudja még hányfajta gender?) polgártársak! Kedves Barátok,Ismerősök, Honfitársaim !

Mivel, mostanában több parázs vitát is hallottam, a témával kapcsolatban, ezért szeretném én is megosztani a gondolataimat.

A vita hevében, nehéz higgadtnak maradni, pro és kontra, de én azért megpróbálom.

A “másság" nevű nemi identitászavarról szeretnék beszélni, amit persze a mai PC ( politically correct) nyelvezetben nem így hívnak. Ezt a biológiai zsákutcát manapság oly divatos kifejezéssel másságnak, meleg büszkeségnek illik nevezni, engedve ezzel a homoszexuális lobbinak, mely a világ egyik legerősebb lobbija. Miután nevezetteknek életvitelükből, és közösségükből fakadóan sok felületük és pénzük marad erre az öncélú propagandára, így úton-útfélen a szemünk elé kerül a téma.

Normális esetben az abnormális nemi identitás hálószobatitok maradna, nem országos közösségben megélt identitás lenne. Szexuális zavarokat zászlóra tűzni? Ki hallott olyan, hogy utcára mennek az állatokkal közösülők reklámozandó beteges vonzalmaikat?

Isten lássa lelkem addig, amíg nevezettek diszkréten élik meg ezt a fajta - az evolúció alapvető téziseivel is ellentétes - dolgot, addig a lelkük rajta. Én maximálisan tiszteletben tartottam, és ezután is tiszteletben fogom tartani a nézeteiket.

DE!!!!

Nekem, és a hozzám hasonló “maradi"gondolkodású embereknek, ne kívánják természetesnek beállítani azt, ami nem az! Ne nekem kelljen bűntudatot éreznem, mert a diszkréción túl, nem tudok azonosulni ezzel a "dologgal".

Könyörgöm.

A felmérések szerint a világ népességének mindössze 3 %-a homoszexuális, amit azért még liberális jóindulattal sem lehet többségnek nevezni. Miért akarják nekem, a gyermekeimnek, és a valódi többségnek ezt egészséges vagy követendő példaként beállítani? Ha a szüleik is így gondolkoztak volna,önök, meg sem születhettek volna, mivel az azonos neműek szexuális kapcsolata az utódnemzést tekintve nem reproduktív.

A dohánybolt kirakatára fóliát kell rakni, hogy az ifjúság egészséges fejlődését ne befolyásolja károsan, ugyanakkor az Andrássy úton kamionok platóján vonaglanak, kéjelegnek, az azonos nemhez tartozók, és a történések ellen semmi kifogást nem emelnek a "hatalmasságok", sőt engedélyezik azt, az alapvető jogokra hivatkozva.

Nekem, nekünk nincsenek jogaink? Muszáj eltűrnünk a folyamatos provokációt?

Lassan ez az arcátlan nyomulás, amelyik mindig az arcom elé tolakszik teljesen kiborít. Arról nem beszélve hogy ezen szivárványos emberek kivételével a legtöbben úgy gondolják, hogy ez a fajta “önkifejezés" kontraproduktívvá válik. Olyan érzésem van, mint gyermekkoromban, amikor nem szerettem a spenótot. Melyik óvónéni gondolhatta úgy, hogy ha erőszakkal lenyomja a torkomon, akkor majd megkedvelem, vagy elfogadom? Minél nagyobb erővel akarják “lenyomni" a torkomon, annál nagyobb erővel igyekszem ellenállni. Ettől függetlenül a bennem forrongó indulatok egyre erősebb önmérsékletre késztetnek, hogy a "hatás-ellenhatás" elvén, miként is kezeljem ezt a fajta magamutogatást.

Félek, hogy addig-addig feszegetik azt a bizonyos húrt, hogy minden keresztyényi jóindulatomat, és megbocsájtásomat félretéve, én is hasonló arroganciával, és vehemnciával fogom kezelni a helyzetet, amiről persze tudom, hogy nem megoldás a problémára.

Tehát kedves LMBTQ (és ki tudja még hányfajta gender?) polgártársak!

Higgyék el, hogy a magyar egy végtelenségig toleráns nemzet. Elfogadjuk önöket olyannak amilyenek. Tiszteletben tartjuk az önök nézeteit, identitásukat, és arra kérjük önöket, hogy önök is tartsák tiszteletbe azt, hogy mi másként gondolkozunk az élet dolgairól. Csak azt szeretnénk kérni, hogy nem tolják azt folyamatosan az arcunk elé.

Bízva az önök toleranciájában is.

Tisztelettel: Földesi László, heteroszexuális, három gyermekes, nős, családapa.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  ERKÖLCS  
Tíz évi börtönnel büntetnék a románellenességet
  2018-06-29 23:17:27, péntek
 
 Amit azért jó tágan határoznak meg. Szerencsére a honatyák újabban le szokták söpörni az ilyen javaslatokat.

Akár tíz évi börtönnel is büntetné a románellenes megnyilvánulásokat az a törvénytervezet, amelyet ma nyújtott be a szenátusban 33, a teljes politikai palettáról érkező honatya. Köztük Marius Paşcan, a PMP ügyvezető elnöke, volt Maros megyei prefektus, akit eddig is módfelett frusztrált minden olyan nyelvi jog, amellyel a magyar közösség élt, élt volna vagy ezután élne a készülő közigazgatási törvénykönyv alapján.

A PSD, PNL, PMP, sőt USR soraiból is érkező honatyák úgy akarják megelőzni a románellenességet és küzdeni ellene, hogy három hónaptól három évig terjedő börtönbüntetéssel sújtanák azt, aki nyilvánosan népszerűsít bármilyen románellenes ötletet, fogalmat, doktrínát, vagy románellenes anyagot, szimbólumokat terjeszt, forgalmaz.

Akkor nem tekinthető ez bűncselekménynek, ha művészeti, tudományos, kutatási, oktatási célból vagy közérdekű vita céljából teszi valaki.

Aki legalább háromfős románellenes szervezetet alapít vagy ahhoz csatlakozik, három évtől tíz évig terjedő börtönbüntetést kockáztatna. Kivéve, ha valaki feljelent egy ilyen szervezetet, még mielőtt leleplezik, mert akkor ő büntetlenséget élvez.

És akkor lássuk, mit tartanak románellenesnek:

A kezdeményezők szerint románellenes az olyan ,,románokra vonatkozó percepció, amelyet irántuk való gyűlöletként fejeződik ki, valamint a romángyűlölet motiválta verbális és vagy fizikai megnyilvánulás, amely románok vagy nem románok iránt, románok tulajdonai, román közösségek intézményei vagy templomai ellen irányul". (Mi kérünk elnézést a bikkfanyelvért - szerk.)

Románellenes szervezet pedig ,,bármely, három vagy több személy alkotta csoport ideiglenes vagy folyamatos tevékenységgel, amelynek célja románellenes gondolatok, fogalmak vagy doktrínák népszerűsítése. Idetartozhatnak bejegyzett vagy nem bejegyzett szervezetek, pártok, politikai mozgalmak, egyesületek és alapítványok", illetve bármilyen, a törvény hatálya alá eső jogi személy.

Románellenes szimbólum pedig a törvényjavaslat szövege szerint az olyan ,,zászlók, emblémák, kitűzők, egyenruhák, szlogenek, köszöntési módok és ehhez hasonló jelzések, amelyek románellenes gondolatokat, fogalmakat vagy doktrínákat közvetítenek". Románellenes anyagnak minősülnek a románellenes gondolatokat, fogalmakat vagy doktrínákat népszerűsítő képek, szövegek, hang- és videófelvételek.

A kezdeményezők az antiszemitizmus ellen küzdő törvényt említik előképként, az abban foglaltakat szerintük be kell vetni a románellenesség ellen is, amely szerintük kitartóan nyilvánul meg, és egyre agresszívebben terjed. A románellenesség szerintük harc a román identitás bármilyen kifejeződése ellen, a román nemzet legitim szuverenitásának megkérdőjelezése, a román nép ellen irányuló diszkrimináció vagy xenofóbia.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
Orbán Viktor: NAGY GYŐZELMET ARATTAK A VISEGRÁDI ORSZÁGOK
  2018-06-29 23:03:45, péntek
 
  ORBÁN VIKTOR: NAGY GYŐZELMET ARATTAK A VISEGRÁDI ORSZÁGOK

A magyar kormányfő a hajnali órákban tette közzé azt a videóüzenetet a Facebookon, amelyen a brüsszeli EU-csúcs eredményeit osztotta meg.

,,Fáradtak vagyunk, de elégedettek is, mert a visegrádi négyek egy nagy győzelmet arattak. Fenyegetett az a veszély, hogy a létrehozandó menekülttáborokban szétosztják a migránsokat. Ezt a javaslatot sikerült visszavernünk, és a saját javaslatunkat pedig elfogadtatnunk, amely világosan kimondja, hogy az ezután létrehozandó menekülttáborokból senkit sem lehet áthelyezni másik országba, annak beleegyezése nélkül. Így Magyarország továbbra sem lesz bevándorlóország, Magyarország megmarad magyar országnak" - számolt be a ,,hajnali csata" eredményéről a kormányfő.

A TELJES CIKK VIDEÓVAL AZ ALÁBBI LINKEN OLVASHATÓ:


Link
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Szikszai Péter: EZEKET BIZTOS NEM TUDTA LOVAS ISTVÁNRÓL
  2018-06-29 22:59:25, péntek
 
  Demszkyvel sokáig jóban volt, Horn Gyulát államférfinak tekintette, és liberálisnak vallotta magát.

Azt biztosan tudták Lovas Istvánról, hogy politikai fogoly volt, de azt nem, hogy végignevette a komcsi börtönéveket. Állítólag már a magánzárkából is vigyorogva lépett ki. A börtön után névházassággal szabadult a vasfüggöny mögül. Egyenesen Kanadába utazott, aztán bejárta a világot. Beleszeretett egy félig indián nőbe, akitől két gyereke is született.

Neves külföldi egyetemeken tanult, de halálosan untatta a történelem, csak a politika hozta lázba. Harcos antikommunistaként öt évig dolgozott a Szabad Európa Rádióban.

New York-i lakásán megszállhatott minden külföldre szakadt magyar, aki gyűlölte a Kádárékat. Ingyen laktak nála a Soros-ösztöndíjasok is. Így a rendszerváltás előtt az akkori demokratikus ellenzék nagyjaival, Demszkyvel, Kőszeggel, Rajkkal borozgatott éjszakákon át, aztán amikor már hazatérve, Magyarországon egy konzervatív lapnak kezdett írni, ugyanők lenácizták.

Ha baloldali libsi lett volna, talkshow-kban mesél kalandjairól, főzőműsorokban értekezik a portugál konyha ízvilágáról, életéről több részes film készül állami támogatással, és rangos szakmai díjat neveznek el róla.

De jobboldali publicista volt, és hiába a legfelkészültebb, a legtájékozottabb, a fősodratú médiától (ahogy ő nevezte) nem, inkább csak olvasóitól kapott elismerést. Bár az sem volt kevés, hiszen könyveivel vezette a sikerlistákat, hetente hívták előadni, rádióban elhangzott jegyzeteit százezrek hallgatták.

Közben persze még a jobboldalon is féltek tőle. ,,Lovas túl sok" - mondták róla a megfontoltak. Radikalizmusa többeket elijesztett. Pedig ha tudták volna, hogy még Horn Gyulának is meg akart bocsátani, nem tartják olyan megosztó személyiségnek. De rosszul ítélték meg, ezért is kértek tőle olyan kevés interjút.

Szerencsére tizennyolc évvel ezelőtt készült róla egy hosszabb portré, amelyben sok mindenről beszélt egy kis közösségi adó, a Civil Rádió akkori munkatársának, Maráczi Tamásnak (akinek külön köszönöm, hogy hozzájárult az utánközléshez). Lovas tabukat döntött, nem riadt vissza egyetlen témától sem, és ami leginkább rokonszenvessé tette: szorgalmasan oszlatta a neve köré szőtt legendát.

Már akkor is többet ért ez az interjú annál, minthogy egy kazettán rögzítve majdnem két évtizedig a szekrényem mélyen porosodjon, de Lovas Pista sajnálatos halálával még inkább felértékelődött.

Az interjú IDE KATTINTVA érhető el. Link


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
Humor
  2018-06-29 22:53:18, péntek
 
 

Tanulok, mert a tanulásba fektetett energia meghozza a gyümölcsét... és mint tudjuk: a gyümölcsből pálinkát lehet főzni!

Amióta kikapcsolom lefekvés előtt a mobilom, azóta utolérhetetlen vagyok az ágyban.

Vettem egy csúcstelefont, de ezen is csak ugyanazok az idióták hívnak.

Olyan szarul nézel ki, mondd, iszol te rendesen?

Miért nincs a Kékestetőn halászcsárda? Kéne lennie, hiszen ott van az ország legmagasabb pontya.

Az asszony mindig arról panaszkodik, hogy nem figyelek rá. Vagy valami hasonló...

Nem csodálatos, hogy a munkád milyen értéktelen, amikor fizetésemelést kérsz és milyen értékes, ha szabadnapot?

Ne aggódj folyton, hogy ma vége lesz a világnak.
Ausztráliában például már holnap van.

A világ legnagyobb felfedezéseit olyan emberek tették, akik túl hülyék voltak ahhoz, hogy tudják, az adott dolog lehetetlen.

Az ember egy csomó dolgot nem értékel, amikor egyházi iskolába jár. Pl. hogy naponta elfenekeli egy apácajelmezes, középkorú nő. Később komoly összegeket kell fizetnie ilyesmiért.

Van egy pólóm, az van ráírva jó nagy betűkkel: BALEK. Csak tudnám, miért került ez a póló 34700 forintba.

Régen a férfinak meg kellett ölnie a sárkányt, hogy elvehesse a szüzet. Ma már nincsenek szüzek, és a sárkányt kell elvenni...

A régi lányok úgy tudtak főzni, mint az anyjuk. A maiak pedig úgy tudnak inni, mint az apjuk.

Kerüld a csokoládét! Összemegy tőle a ruhád!/


 
 
0 komment , kategória:  HUMOR  
     1/13 oldal   Bejegyzések száma: 128 
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 128 db bejegyzés
e év: 1146 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1121
  • e Hét: 12265
  • e Hónap: 42229
  • e Év: 2070437
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.