Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 24 
Eszedbe jut majd
  2018-06-19 18:25:46, kedd
 
  Eszedbe jut majd

Talán gyűlölsz most, talán kinevetsz,
hogy mért traktállak Jézussal, kereszttel,
s ha bűnödről beszélek, unva mondod:
- nem érdekel . . . Neked ilyesmi nem kell.
E földet éhezed, e létre szomjas
a szíved. Csók, pénz, siker, könnyű sor,
ez kell neked. Isten, meg másvilág?. . .
Véneknek, kiken enyészet tipor,
kiknek száraz már szíve, vére, ajka,
azoknak való, tán ők kapnak rajta!

S mint ki gerjedten fut, mert űzi vére,
s pókháló tapad arcára, fejére,
úgy kotrod le a szavamat magadról,
félsz, hogy behálóz. S fékjeid megoldva
faképnél hagysz, - engem küldve pokolba.

Mosolygok rajtad, mert tudom előre,
hogy fogva vagy! az Ige: hatalom,
s aki hallotta, nem szökhet meg tőle.
Ott marad, lappang, lenn a tudatodban,
ha nem is tudod, s majd egyszer fellobban,
átragyogja, mint fény a sötét vermet,
a szívedet, ha éjbe, fagyba dermedt.
Mint eltévedtnek harangszó az éjben,
mint mentő kéz a halálos veszélyben,
tudom előre, ez lesz majd neked
a hallott Ige, bár most megveted.

Ha bűneid, mint sziklák, rád zuhannak,
majd édes íze lesz útált szavamnak,
most szítja, - akkor feloldja a vádat,
ha eszedbe jut: hogy van bűnbocsánat!

S ha egyszer árván, magadra maradva
úgy érzed, senki nem gondol veled,
sőt, vadásznak rád, mint az űzött vadra,
s egy jó szóért is eped a szíved,
eszedbe jut, bár most még feleded:
nem vagy árva: az Isten szeretet!

S ha érzed majd (ide jut minden ember)
hogy ütered, szíved túl csendesen ver,
hogy lélegzeted fogy, akad, eláll,
torkodra tette kezét a halál,
s a rémülettől szemed kimereszted,
de jó lesz majd, ha látod a keresztet,
mit most megvetsz, - és felcsendül a szó,
mitől megújulsz s a halált se féled:
indulj nyugodtan, mert van örökélet!

Most még bosszantlak, tudom, a kereszttel,
nem kell bocsánat, élet, szeretet.
De hallottad!, s az Ige nem ereszt el,
előle már nem oldhatsz kereket.
S ha eláraszt a szenvedések pokla,
ez lesz neked a csodák csipkebokra,
ebben lesz erő, remény, győzelem,
akkor megáldod a napot, az órát,
mert minden nap új örömet terem,
s még engem is, a "lesajnált" papot,
bár nem vagyok se próféta, se szent,
hogy elmondtam, mit az Isten üzent.

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Hogy érvénytelenné tegye a körülmetélkedést...
  2018-06-19 17:05:48, kedd
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...


13. Hogy érvénytelenné tegye a körülmetélkedést, és minden szertartást, mint a megváltás alapját


"Testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, ...megszűnik a kereszt botránya." Galata 5,11

"Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek arra titeket, hogy körülmetélkedjetek, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket." Galata 6,12


A körülmetélkedés óriási vitát okozott a korai egyházban. Hosszú ideig elfogadott, bibliai szerepe volt, amióta Isten ezt a parancsot adta az 1Mózes 17,10-ben. Jézus zsidó volt, mind a tizenkét apostola is zsidó volt, szinte minden első keresztyén zsidó volt. A zsidó Szentírás része volt (és része ma is) a keresztyén egyház Bibliájának. Nem meglepő, hogy a zsidó szertartások átkerülnek a keresztyén egyházba.
Ez történt, és ezzel együtt támadt a vita. Krisztus üzenete elterjedt olyan nemzsidó városokban is, mint a szíriai Antiókhia. Pogányok hittek Krisztusban. A kérdés sürgetővé vált. Miként vonatkozott a Szentírás központi igazsága az olyan szertartásra, mint a körülmetélkedés? Miként vonatkoztak a szertartások a Krisztus evangéliumára - arra a híradásra, hogy aki hisz Ő benne, annak megbocsáttatnak a bűnei, és megigazul Isten előtt? Isten veled van, neked örök életed van.
Az egész pogány világban az apostolok megbocsátást és megigazítást prédikáltak egyedül hit által. Péter így prédikált: ,,Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer" (Cselekedetek 10,43). Pál ezt prédikálta: ,,Vegyétek tehát tudomásul, atyámfiai, férfiak, hogy ... mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz" (Cselekedetek 13,38-39).
Mi a helyzet azonban a körülmetélkedéssel? Egyesek Jeruzsálemben azt gondolták, hogy alapvető szükségesség. Antiókhia vált a vita gyújtópontjává. ,,Némelyek, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: 'Ha nem metélkedtek körül, ... nem üdvözülhettek'" (Cselekedetek 15,1). Tanácskozást hívtak össze és megvitatták a kérdést.

"Előálltak azonban néhányan ... és azt mondták, 'körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét'. ... Péter felállt, és így beszélt hozzájuk: 'Testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. ... Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők.' Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés (Cselekedetek 15,5-12)."

Senki nem értette világosabban a kérdés lényegét, mint Pál apostol. Jézus Krisztus szenvedésének és halálának igazi jelentősége forgott kockán. Elég-e a Krisztusba vetett hit, hogy igazzá tegyen bennünket Isten előtt? Vagy szükség van a körülmetélkedésre is? A válasz világos. Ha Pál a körülmetélkedést prédikálná, megszűnne a kereszt botránya (Galata 5,11). A kereszt mentességet jelent a szertartás szolgasága alól. ,,Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni" (Galata 5,1).

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Békülj ki Úr Isten
  2018-06-19 15:56:42, kedd
 
  Békülj ki Úr Isten

Fejemet a lehetetlenség
konok szikláiba verem,
s elérhetetlen hajh ! a Szentség.
Békülj ki velem Istenem.

Te tudod, hogy mennyit vívódtam
sok verejtékes éjjelen,
s feléd oly hiába loholtam !
Békülj ki velem Istenem.

Felettem nagy, sötét hatalmak,
lábam körül csapda, verem.
Úgy megfognak, ahogy akarnak.
Békülj ki velem Istenem.

Csók, dal, méz, test és dicsőség,
szépség, könnyűség, kényelem
cívódnak értem. Hogy is győznék?
Állj mellém, s győzz Te, Istenem.

Én csak csodálom ama Jánost,
ki élt gyökéren, férgeken,
de nem tudom követni, látod.
Békülj ki velem Istenem.

Ő nem kapart öt gyermekének.
Hogy mi a gond én ismerem,
s hogy rúg, vág, ront, teper az élet.
Békülj ki velem Istenem.

Ne haragudj. Látod hiába
nyilallt villámod testemen,
nem javított a tűz, a bomba.
Békülj ki velem Istenem.

Vedd hát le rólam már az átkot,
megérdemlem, beismerem,
de nem lettem más tőle, látod.
Békülj ki velem Istenem.

Békülj ki. Kis nyugvást ha látnék,
s hogy házunkban fütty is terem,
ablak lesz, s a gyereknek játék.
Békülj ki velem Istenem.

Ha rózsát nevelhet a trágya,
viruljon ki rossz szívemen
dicsőséged híre, virága.
Békülj ki velem Istenem.

S lásd meg: bennem egy nép ül gyászban,
fajom sikolt és nemzetem,
egy velem kínban és sírásban.
Békülj ki velünk Istenem.

Vad ostor ver ezer év óta,
seb a testünk. Sötét verem
volt nékünk mindig Európa.
Békülj ki velünk Istenem.

Add, végre legyen jobb napunk,
szebb álmunk, tejünk, kenyerünk,
hisz már-már sírba roskadunk.
Úr Isten békülj ki velünk.

Nem magunkért, - bár vétkeinkért
kegyetlenül megszenvedünk -
de Krisztusért, ki értünk jött el,
Úr Isten, békülj ki velünk!

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Emberi vélemény
  2018-06-19 14:30:45, kedd
 
  ,,Mindannyian érzékenyen reagálunk az emberek véleményére, sokkal jobban, mint azt beismerjük; időnként oly könnyen meghajlunk a közvélemény előtt, mint a nádszál a szélben."

- John Stott -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Meghátrálás
  2018-06-19 14:30:02, kedd
 
  ,,Leginkább három dolog készteti a keresztyéneket arra, hogy szégyenkezve meghátráljanak: Krisztus neve, amelynek tanúiul elhívattak, Krisztus népe, amelyhez - amennyiben Krisztus képviselői - tartoznak, és Krisztus evangéliuma, amelyet terjeszteniük kell."

- John Stott -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Gyülekezet
  2018-06-19 14:29:09, kedd
 
  ,,Mélyebb és sokkal messzehatóbb következménye van a keresztyének két osztályra osztásának - a régi gyakorlat alapján - bármilyen közösségben, laikusokra és a klérus tagjaira. Ez egy részigazságból fejlődött ki, ezért végtelenül nehéz helyrehozni.
Igaz, Isten elrendelte, hogy egyesek a gyülekezetben apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók legyenek, továbbá ezeket bizonyos korlátozott felhatalmazással ruházta fel a szentek gyülekezetében. Mégis az a gondolat, hogy ők felsőbbrendű vagy kiváltságos osztályt alkotnak, teljesen helytelen. Nem ők, hanem valódi tisztségük gyakorlása a gyülekezeten belül könnyen ahhoz a gondolathoz vezet, hogy igenis így van, és ez okozza a megosztottságot."

- A. W. Tozer -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Gyülekezet
  2018-06-19 14:28:16, kedd
 
  ,,Egy másik ártalmas dolog, ha a keresztyéneket csoportokra osztják világi foglalkozásaik szerint. Az úgynevezett keresztyén egyletek, amelyek a foglalkozások, szakmák és diplomák köré épülnek, kétségtelenül mélyen károsak, amikor a gyülekezeten belül jönnek létre. Ahol a szervezetek a helyi gyülekezeten kívül formálódnak, hogy lehetővé tegyenek egy közösségi központot egy vagy másik világi területen belül, mint amilyenek a diákcsoportok az egyetemeken, vagy csoportok a keresztyén közösség és bizonyságtétel támogatására a katonai szolgálatokban, ezek hasznos funkciók az úgynevezett keresztyén társadalmon belül. Ezek a keresztyének közti egységet munkálják, nem pedig a megosztottságot, én nem ezeket bírálom itt."

- A. W. Tozer -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Gyülekezet
  2018-06-19 14:27:39, kedd
 
  ,,Egyik eshetőség, amelyben az ördög megnyilvánul, amikor a gyülekezetet életkor szerinti csoportokra osztják. Amennyire fölfedezhető, sem az ószövetségi kor héber istentisztelői, sem az Újszövetség gyülekezetei sohasem oszlottak korcsoportokra, hogy imádják az Urat. A gyakorlat úgy tűnik, azzal jött be, hogy a fiatalságot dicsőítő, modern szokást követik, és lebecsülik az öregséget, mintha egy kicsit szégyellnivaló lenne. Ezt történetesen követte az utóbbi fél évszázadban a gyermekek lázadása, amit 1900 évvel ezelőtt már előre látott Pál apostol.
Ez az életkor szerinti elkülönülés olyan messzire ment egyes gyülekezetekben, hogy az idősek és a fiatalok idegenül bámulnak egymásra a gyülekezet különböző alkalmain, és egyáltalán nincs szellemi közösségük. Ha mindnyájan igazi keresztyének, akkor az alapvető egység nem ment tönkre, de az egység Szelleme igen, azzal a következménnyel, hogy az Úr szomorkodik, és a gyülekezet meggyengül. Mégis sok mostani vallásoktatás segíti és támogatja a megosztottságot."

- A. W. Tozer -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Vallás
  2018-06-19 14:26:56, kedd
 
  ,,Kinek jutna eszébe valaha is az az ötlet, hogy a bűntelen király meghaljon a lázadó bűnösökért? Ilyesmi sem a vallásalapítók tanaiban és a mitológiákban, sem a költők legmerészebb álmaiban vagy fantáziájában sem fordul elő. Az emberek csak azért ismerték meg a megbocsátásnak ezt a módját, mert ez tény. A mi képzelőerőnk sohasem jutott volna ilyen messzire. Isten maga rendezte ezt így. Ez sokkal több, mint amit mi el tudunk képzelni!"

- C. H. Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Vallás
  2018-06-19 14:25:28, kedd
 
  ,,Minden hamis vallás, akár az emberek, akár a Sátán találta ki, az emberi erőlködés vallása. A pogány vallások, a humanizmus, az animizmus és a hamis keresztyénség is ebbe a kategóriába tartoznak. Ezek mind arra összpontosítanak, amit az embernek tennie kell ahhoz, hogy üdvözüljön vagy hogy tessen Istennek.
A bibliai keresztyénség az egyetlen olyan vallás, amelyben Isten tesz mindent. A többi vallás ezt mondja: 'Vidd véghez!' A keresztyénségben ez így hangzik: 'Elvégeztetett!' (Jn 19,30). A többi vallásban a hívőknek fel kell mutatniuk valamilyen cselekedeteket ahhoz, hogy eltöröljék bűneiket, megenyhítsék az isteneket, vagy valamilyen más módon elfogadtassák magukat velük. A Biblia azt mondja, hogy Krisztus munkája a hívő bűnösnek tulajdoníttatik."

- John MacArthur -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 24 
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 530 db bejegyzés
e év: 6903 db bejegyzés
Összes: 19714 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 373
  • e Hét: 14133
  • e Hónap: 35802
  • e Év: 74714
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.