Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
"Isten szeretet"
  2018-06-23 13:22:11, szombat
 
  "Isten szeretet"

A mandulaszemű kislány rámmosolygott,
mondjam magyarul: Isten szeretet!
Elmondtam, s ő minden magyar szót
külön ízlelgetett.

Aztán a maga távoli nyelvén
ő is elmondta ugyanezt nekem,
s találkoztunk Isten szeretetében,
mint csodálatos, boldog szigeten.

Idegen országban jártunk,
hazánktól távol mind a ketten,
de egytestvérré váltunk
akkor egyszeretetben.

Emlékét messzeség el nem mosta.
Küldöm most, mint üzenetet.
Vigye feléje imádságposta
határokon át: Isten szeretet!

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Hogy megszerezze számunkra mindazt, ami jó nekünk
  2018-06-23 12:15:21, szombat
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...


17. Hogy megszerezze számunkra mindazt, ami jó nekünk

"Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?" Róma 8,32

Nagyon szeretem ennek a versnek a logikáját. Nem azért, mert szeretem a logikát, hanem azért, mert szeretem, ha arról van szó, ami igazi szükségleteimet kielégíti. A Róma 8,32 két fele között rendkívül fontos logikai összefüggés van. Talán nem vesszük észre, mivel a második fele kérdés: "hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?" De ha a kérdést arra az állító formára változtatjuk, amit magába foglal, látni fogjuk. ,,Ő, aki nem kímélte tulajdon fiát, hanem mindnyájunkért odaadta, ezért egészen biztosan, vele együtt nekünk ajándékoz mindent."
Más szavakkal kifejezve, a két fél közötti kapcsolat célja, hogy a vers második felét abszolút biztossá tegye. Ha Isten megtette a létező legsúlyosabb dolgot - azaz átengedte tulajdon Fiát a szenvedésnek és halálnak -, akkor biztos, hogy az ehhez képest könnyű dolgot is megteszi, nevezetesen, hogy vele együtt nekünk ajándékozzon mindent. Isten teljes elkötelezettsége, hogy nekünk adjon mindent, biztosabb, mint tulajdon Fiának feláldozása. Ő ,,mindnyájunkért" adta Fiát. S miután ezt megtette, megszűnhetett volna értünk lenni? Ez teljesen elképzelhetetlen.
Mit jelent azonban, hogy ,,mindent nekünk ajándékozni"? Nem könnyű és kényelmes életet, sőt nem is biztonságot ellenségeinktől. Ezt a Bibliából tudjuk, amit négy verssel később ír: ,,Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat" (Róma 8,36). Sok keresztyén ma is szenved ilyenfajta üldözéstől. Amikor a Biblia azt a kérdést teszi fel: ,,Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver?" (Róma 8,35), - a válasz az, hogy senki. Nem azért, mert ezek a dolgok nem történnek meg a keresztyénekkel, hanem mert: ,,mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket" (Róma 8,37).
Mit jelent tehát az, hogy Jézus Krisztus halála miatt, Isten vele együtt, teljes bizonyossággal ,,minden dolgot" nekünk ajándékoz kegyelmesen? Azt jelenti, hogy mindazt nekünk ajándékozza, ami jót tesz nekünk. Minden dolgot, ami valóban szükséges ahhoz, hogy hasonlatossá váljunk az Ő Fia képéhez (Róma 8,29). Minden dolgot, amire szükségünk van ahhoz, hogy örökkévaló örömöt nyerjünk.
Ez azonos a másik bibliai ígérettel: ,,Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban" (Filippi 4,19). Ez az ígéret az előzőekben így kerül tisztázásra: ,,Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem" (Filippi 4,12-13).
Azt mondja, hogy ,,mindent" megtehetünk Krisztus által. De figyeljük meg, hogy a ,,mindenhez" hozzátartozik az ,,éhezés" és a ,,nélkülözés" is. Isten kielégít minden valóságos szükséget, beleértve az örvendezés képességét a szenvedésben is, amikor sokan úgy érzik, hogy szükségleteik nincsenek kielégítve. Isten ki akar elégíteni minden valóságos nélkülözést, beleértve az éhezés kegyelmének szükségét is, amikor a táplálék szükségének igénye nincs kielégítve. Jézus Krisztus szenvedése és halála garantálja, hogy Isten mindent nekünk ajándékoz, amire szükségünk van ahhoz, hogy az Ő akaratát cselekedjük, és Őt dicsőítsük és örökké tartó örömöt nyerjünk.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Férgek
  2018-06-23 11:44:54, szombat
 
  Férgek

Temettem ma. Hajh, százat
eltemetek egy évben,
de sosem voltam még ily
szomorú temetésen.

Pálmák, koszorúk, fáklyák.
Szinte lebeg a tompa,
halk fényben a koporsó.
Nehéz, fekete pompa . . .

De nincs könny, pedig könnyek
adnának méltó pompát.
A koporsótól távol
áll a sötét rokonság.

Sivár, hazug itt minden.
Szomorú így meghalni.
Zavartan keresgélem,
kit kell itt vigasztalni?

Csak bilincsük a gyász, hisz
ujjong bennük a lélek,
s mint szabadult rabok, már
rohanni szeretnének,

mert vár a dús örökség,
mire régóta lesnek.
Úgy esnek mohón néki,
mint férgek a holttestnek.

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Gránát a karzaton
  2018-06-23 11:38:29, szombat
 
  Gránát a karzaton

A templom karzatán hever
egy óriási gránát.
Akár egy zordon presbiter:
őrzi az Isten házát.

Figyel a rendre és szorong
a szív. Nagyobb a csend is.
Aki meglátja, elszalad,
ha az Istenben nem hisz.

És én is félve készülök
a prédikációra,
mintha a gránát maga az
ítélő Isten volna,

ki tudja, látja: igaz-e
a szívem, szavam, ajkam,
mikor beszélek, érzem is:
rajtam a szeme, rajtam!

Jaj volna, hogyha itt a szám
egy hazug szót is szólna,
megdördülne roppant szava
s a templom ránk omolna!

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Jézus jön
  2018-06-23 10:17:34, szombat
 
  ,,...ott ült és koldult az út mellett Timeus fia, a vak Bartimeus." (Mk 10,46)

Jerikónak, az ,,illatos" városnak nemcsak láthatatlan, de látható nyomorúsága is van: íme, Bartimeus, a vak koldus. Hiába illatos a város, a koldusrongy nem tűnik el. Sőt sokszor szükség van rá a jószívűség látszatának fenntartásához. Bartimeus is az útfélen hasonlót érez: szüksége van az emberekre. Jól tudja, mit várhat tőlük: kisebb-nagyobb pénzt a kalapjába. Ez csak látszólag oldja meg a nyomorúságát. Ez a világ csak fenntartani tudja a nyomorúságot, a szíve azonban szabadításra vágyik.
Sokan szánhatták Bartimeust, s megdöbbentette volna őket az a gondolat, hogy ők is a Bartimeus kenyerén élnek. Pedig valójában ők is koldusok voktak. Te is az vagy, kedves testvérem, mindaddig, amíg fel nem ismered, hogy megváltásra van szükséged. Amíg Bartimeus az útfélen, te a hivatalban, a gyárban vagy a szántóföldön még mindig csak a kenyérért hajtasz, addig fényesebben vagy kopottabban, de a koldussorsot tartod fenn.
De örülj, már nem sokáig lesz ez így. Jézus feléd tart. Ha most még nem is tudod, majd meglátod, hogy mást is kérhetsz: magát az Életet. Vakok és koldusok hamarosan eldobják a koldusbotot, mert Jézus jön, már közelről hallatszik lépése.

Az Úr érkezése

Mikor elhagytak, / Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul / Átölelt az Isten.

Nem harsonával, / Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon / De háborús éjjel.

És megvakultak / Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt / Mindörökre látom.
(Ady Endre)

* Eljegyez magának az Úr - Hós 2

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Nem elég?
  2018-06-23 08:33:31, szombat
 
  Nem elég?
(Lukács 8,43-48.)

Nem elég, ha én tudom:
betegség hogy gyötört meg?
Annál is jobban orvosok,
kuruzslók hogy gyötörtek?
Hogy folyt tizenkét éven át a vérem,
s hiába folyt el vagyonom egészen?

Nem elég, ha én tudom:
szívem mekkorát dobbant,
mikor megláttam Őt
és hátulról, titokban
érintettem köntöse szegélyét,
s kín-forrás apadt, elállt a vérzés?

Nem elég, ha én tudom:
ki az igazi Orvos?
Nem elég, ha én tudom:
kegyelem karja hordoz?
- Valld: Találkoztál a kegyelemmel.
Hited megtartott. Békén eredj el.

Siklós József


 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A legnagyobb
  2018-06-23 08:27:26, szombat
 
  A legnagyobb
(Lukács 9,46-48; Máté 18,1-4.)

Úton ismét . . . A Mester elől halad.
Mögötte a tizenkettő elmarad.

Vitatkoznak. Bizonyíték ki se fogy . . .
Dönteni kell: Ki köztük a legnagyobb!

- Én gyógyítottam a legtöbb beteget!
- Az én imám nyitja tágra az eget!
- Prédikálok, s megtérnek a bűnösök!
- Hatalommal űzöm ki az ördögöt!

Sok nyomós érv itt keményen összecsap.
- A Mester egy kis gyermeket ölbekap,

felemeli a magasba, mosolyog:
- Láthatjátok már, ki itt a legnagyobb!

Siklós József
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Mi a hit, mit jelent hinni?
  2018-06-23 08:23:11, szombat
 
  Mi a hit, mit jelent hinni?

,,A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága." Zsidókhoz írt levél 11,1

Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik (Zsid 11,6). A Szentlélek, aki újjászül és megtérít, a hitnek is létrehozója. Az üdvözítő hit abban különbözik minden más hittől, hogy az ember lelkét egyesíti az Úr Jézus Krisztussal. Az a belső meggyőződés, hogy Istenen kívül nincs élet, hanem csak örök kárhozat, és hogy csak a Vele való közösség nyújt szilárd alapot az üdvösségre, arra késztet, hogy Hozzá meneküljünk újból és újból szabadulásért. A keresztyén hit és az igazi hívő első ismertetőjele az, hogy az Úr Jézus Krisztust követi. Bár még nem látjuk az Isten által megígért üdvösséget, sőt, az még nem is a mienk, de a Szentlélek bizalmat ébreszt bennünk, hogy elhiggyük, amit Isten mondott.
A hit remény, fölnézés és meggyőződés, ahogy azt Pál apostolnak a Zsidókhoz írt levelében olvassuk. Ismeret, beleegyezés és bizalom az üdvözítő hit jellemvonásai. Nem a hit mértéke, nagysága, hanem annak valódisága dönti el, hogy ki üdvözül, és ki nem. Nem a teljesítmény, hanem a kegyelem győz.

A. Elshout
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 530 db bejegyzés
e év: 6903 db bejegyzés
Összes: 19714 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 445
  • e Hét: 14205
  • e Hónap: 35874
  • e Év: 74786
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.