Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
Íme, az ember!
  2018-06-28 14:14:33, csütörtök
 
  Íme, az ember!

Ecce-homo-szonettek

,,Sok modern ember, mint
robotgép, teszi dolgát, se nem
tud az emberek számára ember
lenni . . . Az a veszély fenyegeti,
hogy élete önző tengődés lesz, s
ő maga az elmulasztott odaadás
miatt nyomorék, elsatnyult
ember..." Dr. Schweitzer Albert

Te odaadtad magadat egészen,
te nem voltál robotgép, öreg doktor!
Távol hangzatos, üres szólamoktól
ember voltál az embertelenségben.

Mert láttál önző nyomorékokat,
maguknak élő robotgépeket,
segíteni béna kezűeket,
mások baját meglátni vakokat.

Ecce homo! Te Jézusod nyomában
atomkorban, gépemberek korában
odaadtad magad . . . mélyre hajoltál . . .
mint az a szelíd názáreti Mester!
S bozontos bajúszoddal, nagy szíveddel
embertelen világban - ember voltál!

*

Mesterem, gyógyítsd meg a szememet,
hogy ne botorkáljak vakon,
s ne menjek el az utakon
elémkerült alkalmak mellett!

Jaj, ha hófödte csúcsot, csillagot
csodálok, de a testvért meg nem látom . . .
álmélkodom a szépséges világon,
és mégis vak vagyok!

Jaj, ha hallok muzsikát és madárdalt,
s hallatlan hagyok ezer sóhajt, száz jajt,
és továbbmegyek süketen!

Nyisd meg a fülemet, hogy ne tengessem
nyomorékon, elcsenevészedetten,
önzőn az életem!

*

Nyomodba lépek én is, és megyek.
Azért jöttél, hogy életem legyen,
bővölködő és gazdag életem.
Emberré lettél, hogy ember legyek!

Ecce homo! Megyek. Te mégy elől,
és az Árpádházi Erzsébetek,
Bodelschwinghek, Kagáwák, Schweitzerek,
Wrede Matildok . . . nyomuk tündököl.

Hadd kövessem a fénylő nyomokat!
Odaadás . . . szeretet . . . áldozat . . .
titokzatos győzelem a halálon!

Megyek. Életem szent szavadra tettem:
Ha megtartom magamnak, elvesztettem . . .
ha odaadom érted, megtalálom.

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Hozsannázó napok
  2018-06-28 13:25:24, csütörtök
 
  Hozsannázó napok

Te drága tegnap,
ne áldanálak
ragyogásáért
lábanyomának?
Ő az értelmed,
minden szépséged.
Jézus Krisztusért
áldalak téged.
Áldom a sebed,
mosolyod, könnyed.
Nincs semmi, amit
meg ne köszönjek,
amiért szívem
hálás ne lenne,
hisz Ő sietett
énfelém benne.
Eljött. Megmentett.
Véren megváltott.
Te drága tegnap,
érte vagy áldott!

S érte dicsérlek,
ma, boldog jelen.
Ma jár előttem.
Ma beszél velem.
Mai parancsát
indulni készen,
boldogan várom,
örömest végzem.
Érte szeretlek,
Jézusért áldlak,
te, a kegyelem,
te, a szolgálat,
kereszthordozás,
lehetőségek
százszor szent napja,
áldalak téged!

De holnap, holnap,
te várvavárt nap,
téged még zengőbb
énekkel áldlak.
Át minden ködön,
minden homályon
mert közeledni
a Krisztust látom,
Őt, aki eljön!
Fekete vészek
fellegein túl.
Őreá nézek,
s örömöd szívem
megdobogtatja
legragyogóbb nap,
Krisztus nagy napja!

Tegnap csodája,
ma minden fénye,
munkája, harca,
holnap reménye:
mint egyetlenegy
ujjongó ének,
így zeng hozsannát
Krisztus nevének.

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Kit szeretsz?
  2018-06-28 12:15:23, csütörtök
 
  Kit szeretsz?

Ez a tanítás nagyon közel van a Hegyi Beszéd csúcspontjához, amikor Jézus a tanítvány életét írta le, és olyan bálványokra hívta fel a figyelmet, mint a hírnév, a pénz, melyek mind megpróbálják az Urat helyettesíteni. Az a mondat, hogy "Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ... hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben", egyben parancs és csatakiáltás. A parancs így hangzik: Ne gyűjtsetek kincseket a földön, mert itt minden elrothad, és a mennyben semmi értéke nincsen. A csatakiáltás pedig: Döntsétek le az istenkáromló istenségeket!
Valóban mindent elpusztít a moly, a rozsda, a víz és az infláció. Azért kell a mennyben raktározni a kincseket, mert ott biztonságban vannak Isten felügyelete alatt, aki minket is szemmel tart. A mennyben gyűjteni annyit tesz, hogy Isten ügyeire és embereire költünk. Cselekedjünk tehát e szerint, és akkor a szívünk is jó helyen lesz.
A pogányok képtelenek felfogni a Máté 6 üzenetét; az ateisták nem tudnak kincseket gyűjteni a mennyben. Ha nincsen Isten és nincsen mennyország, értelmetlen dolog bármit is oda gyűjteni. A világi emberek ezért szükségszerűen a földön halmozzák fel kincseiket. Hogy is lehetne ez másképp? Nem bízhatnak abban, hogy Isten majd megjutalmazza őket, ha egyszer a létezését tagadják. A hitetlenség megöli az engedelmeskedni akarást.
A 22-23. versekben Jézus hirtelen témát vált, és a mennyei kincsek helyett a szemről valamint a világosságról kezd beszélni. A téma újnak tűnik, valójában azonban ugyanazt a dolgot tárgyalja, csak más szemszögből közelít. A Bibliában mind a "szem", mind pedig a "szív" utalhat egy ember belső életének a középpontjára, amely meghatározza életének irányát. Amikor Jézus azt mondja: "a lámpás a szem" (22. v.), arra gondol, hogy az általa megadott irány szerint haladunk át az életen, függetlenül attól, hogy ez az irány jó vagy rossz.
Jézus kiállítja rólunk a diagnózist: "Azért nem tudod levenni a szemedet a vagyonodról, és azért élsz a vagyonodért, mert a szemed - a szíved - megromlott!" Ha a szemed megsötétedett, nincs remény, hacsak Isten nem ad megújulást. Senki sem tudja tenni a jót, ha nem látja, mi a jó. A hitetlen önkéntelenül is a földön halmozza föl a kincseit, hiszen nem látja és nem is ismeri a mennyei Atyát. Ezért nem mondja Jézus a hitetlennek azt, hogy "még jobban igyekezzél a mennyben gyűjteni a kincsedet", hanem hogy "vizsgáld meg a szívedet és a szemedet".
Jézus a hitetlenekre koncentrál, de a tanítványait is óva inti a kapzsiságtól. Ez azokból a konkrét görög szavakból is kiderül, melyek a jó és a rossz szemet jelölik. Szó szerint a "ha a szemed rossz" (23. v.) helyett az áll az eredetiben, hogy "ha a szemed gonosz". Ugyanígy, "ha a szemed jó" (22. v.) helyett pedig az, hogy "ha a te szemed 'egyszerű', tiszta". A bibliai időkben a "gonosz szem" irigy, mohó pillantást jelzett. Tehát miközben Jézus a hitetleneknek azt tanácsolja, hogy vizsgálják meg a szemüket, a tanítványokat az irigységre figyelmezteti. Irigy pillantások helyett egyszerű tekintetre van szükségünk. Az egyszerű tekintet tiszta; nem igaz rá az, hogy meglát és megkíván. Egyszerűen csak lát. Az egyszerű szem adakozó, mert nem mindig csak egy szögből nézi a dolgokat. Amikor ad, akkor egyszerűen csak ad. Nem úgy, hogy ad és azonnal azt latolgatja, milyen jó származott az adakozásból, milyen viszontszívességre lehet számítani. Nincs semmilyen rejtett motivációja.
Vigyázzunk, milyen dolgokon legeltetjük a tekintetünket! Mikor egy gazdag barátunkhoz megyünk látogatóba, ügyeljünk a szemünkre, miközben a csodálatos vagyontárgyakban gyönyörködünk. Otthon bánjunk csínján a különböző csomagküldő katalógusokban bemutatott, pompás anyagokból készült, de enyhén szólva felárazott divatcikkekkel. Amikor megtalál bennünket egy autóhirdetés, ne képzeljük máris magunkat az autócsoda volánja mögé. Óvakodjunk a mutatós lakberendezési magazinoktól; felébredhet bennünk az olthatatlan sóvárgás minden ott bemutatott dolog után. Amikor pedig az emberi testet oly módon ábrázolják, hogy érzéki vágyakat gerjesszenek, pornográfiáról beszélünk. Úgy gondolom, arról is szót kell ejtenünk, amikor oly módon tálalják a gazdagságot, hogy anyagi vágyakat gerjesszenek. A görög plutosz szó gazdagságot jelent; az előbb leírt jelenséget tehát bátran nevezhetjük "plutográfiának".
Jézus, amikor a hitetleneket kérdezi, a lényegre tapint: "Amikor nem tudsz a tekinteteden úrrá lenni, mi az oka a tehetetlenségednek? Áss le egészen a probléma gyökeréig, a más istenekhez való kötődésedhez." A hívőket figyelmezteti: "Jól vigyázz, kicsi szem, mit figyelsz". Majd így foglalja össze:

"Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak."

A mammonról Jézus mint istenségről beszél. Magának a szónak a jelentése: "az, amibe valaki a bizalmát veti". [ A Mammon pénzt vagy gazdagságot jelent, különösen amikor az bálványként, rivális istenségként funkcionál. Valószínűleg az arámi aman (bizalom) szóból származik, amelynek eredeti jelentése "az, amiben valaki bízik"; a pénznek mint Isten riválisának különösen is találó megnevezése.] És tényleg, mennyire hajlamosak vagyunk a pénzben bízni! Ugye, emlékszünk az imádságra? "Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! ... hogy meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az Úr?" (Péld 30,8-9; vö. Hós 13,6). Jeremiás egyenesen parancsolja, hogy "ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag" (9,22). Ezékielnél pedig elhangzik a vád: "felfuvalkodtál, mert meggazdagodtál" (28,5). Jób tudta, hogy az ember milyen viszonyba tud kerülni az arannyal, mikor ezt mondta: "azt gondoltam, hogy csak a színaranyban bízhatom" (31,24). Dávid pedig így énekelt: "Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el!" (Zsolt 62,11).
Ennek ellenére bizakodunk az anyagiakban. Erről néhány szavunk is tanúskodik. Az amerikai nemzeti nyugdíjtervezetet így nevezték el: "Szociális biztonság". Amikor pénzbefektetésről van szó, "biztonságot" és "bebiztosítást" emlegetünk, mintha valóban ezektől függne a biztos jövő. Más módokon is isteni rangra emeljük a pénzt, mikor a "mindenható dollár" kifejezést használjuk. A pénz döntőbíró is. Ha azt kérdezi valaki egy másik személlyel kapcsolatban, hogy az illető mennyit ér, azt szeretné tudni, hogy mennyi pénzzel, milyen vagyoni háttérrel rendelkezik. Vagyis úgy beszélünk, mintha egy ember értékét a vagyoni háttere határozná meg.
Természetesen a pénz nem olyan isten, mely nyíltan bevallja, hogy kizárólagos imádatra tart igényt. Senkinek sem kell térdre borulnia előtte, mivel a pénz politeista istenség. Megelégszik egy kis oltárral a panteon egyik félreeső zugában, ahol más félisteneknek - a státusznak, hatalomnak, örömnek - is marad elég hely. Még azt is megengedi az őt tisztelőknek, hogy keresztyének legyenek.
Ezek a gondolatok jó néhány embert felkavarnak, akik nem értik, miért kellene választaniuk Isten és a pénz között. Nagyon is megvalósíthatónak tartják, hogy két urat szolgáljanak. Vasárnap megadják a tiszteletet Istennek, hétfőtől péntekig a mammon szolgálatában állnak, a szombatot pedig fenntartják maguknak. Az sem lehetetlen, hogy azt gondolják, Isten és az anyagi jólét kéz a kézben járnak. A hit viszont az ő szemükben ugyanolyan hobbi, mint a kertészkedés. Lehetséges, hogy Istenben egy munkaadót látnak, nem pedig az Urat. Két munkaadónak akárki tud dolgozni, ha az időbeosztása megengedi. Két úrhoz viszont senki sem tartozhat. Egy rabszolga nem lehet két tulajdonos tulajdona; "a rabszolgaság lényege a kizárólagos tulajdonjog és a teljes idejű szolgálat". Vagy Istent szolgáljuk vagy a Mammont, a kettőt együtt lehetetlen. (folyt. köv.)

Dan Doriani
 
 
0 komment , kategória:  A férfi, akit Isten formál  
Hogy kimentsen bennünket a jelenlegi gonosz világból
  2018-06-28 08:26:58, csütörtök
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...


20. Hogy kimentsen bennünket a jelenlegi gonosz világból

"Aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint." Galata 1,4


A míg meg nem halunk, vagy amíg Jézus Krisztus vissza nem tér, hogy megalapítsa országát, ,,a jelenlegi gonosz világban" élünk. Ezért, amikor a Biblia azt mondja, hogy Krisztus odaadta magát," hogy kimentsen minket a jelenlegi gonosz világból", nem azt jelenti, hogy kiemel bennünket a világból, hanem hogy megszabadít a benne lévő gonosz hatalmából. Jézus így imádkozott értünk: ,,Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól" (János 17,15).
Jézus azért imádkozik a ,,gonosz világból" való megszabadításért, mert ,,ez a jelenlegi gonosz világ" az a korszak, amikor a Sátán szabad kezet kapott az ámításra és pusztításra. A Biblia azt mondja, hogy ,,az egész világ a gonosz hatalmában van" (1János 5,19). ,,Ennek a ,,gonosz"-nak a neve ,,a világ istene", és fő célja, hogy elvakítsa az embereket az igazsággal szemben. ,,Ezeknek a gondolkozását e világ istene elvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása" (2Korintus 4,4).
Amíg rá nem ébredünk elhomályosult lelki körülményeinkre, szinkronban élünk a ,,jelenlegi gonosz világgal" és annak uralkodójával. ,,Egykor e világ életmódja szerint éltetek; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik" (Efézus 2,2). Anélkül, hogy tudnánk, az ördög lakájai voltunk. Amit szabadságnak éreztünk, megkötözöttség volt. A Biblia pontosan a 21. század hóbortjairól, szórakozásairól és függőségeiről beszél, amikor ezt mondja: ,,Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte" (2Péter 2,19).
A Biblia visszhangzó kiáltása a szabadságért így szól: ,,És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával" (Róma 12,2). Más szavakkal, legyetek szabadok! Ne vezessenek félre titeket e világ gurui. Ma itt vannak és holnap már elmentek. Az egyik rabszolgaságba döntő hóbort követi a másikat. Harminc év múlva a mai tetoválások már nem a szabadság jelképei lesznek, hanem a többiekhez hasonulás eltörölhetetlen emlékeztetői.
E világ bölcsessége, az örökkévalóság szempontjából ostobaság. ,,Senki meg ne csalja önmagát, ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolonddá, hogy bölccsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt" (1Korintus 3,18-19). ,,Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje" (1Korintus 1,18). Mi akkor az Isten bölcsessége ebben a korszakban? Jézus Krisztus hatalmas, felszabadító halála. Jézus korai követői azt mondták, ,,mi pedig a megfeszített Krisztust hirdetjük ... aki az Isten ereje és az Isten bölcsessége" (1Korintus 1,23-24).
Amikor Jézus Krisztus felment a keresztre, a megkötözöttek millióit szabadította meg. Leleplezte az ördög csalásait és megtörte hatalmát. Erre gondolt a keresztre feszítés előestéjén, amikor ezt mondta: ,,Most vettetik ki e világ fejedelme" (János 12,31). Ne kövessünk egy legyőzött ellenséget. Kövessük Jézus Krisztust - ez drága dolog ugyan -, megvetettek leszünk ebben a világban - de szabadságban lesz részünk.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Anyatipró
  2018-06-28 08:06:15, csütörtök
 
  Anyatipró

Egyszer még kárát látja,
aki szülőjét bántja!
tanít az ősi erkölcs
ránk szállva, unokákra.
Én mégse félek. Engem
nem sújt e törvény átka.

Pedig gyerekkoromban
de sokszor megtiportam
anyámat! Jól emlékszem:
kapált és szinte holtan
jött haza a mezőről.
(Én a házőrző voltam).

A lócára leroskadt,
nem szólt se jót, se rosszat:
intett, én derekára
léptem s éreztem: gyors, vak
sarkam alatt az izmok
ugráltak és ropogtak.

Nyögött, jajongott, szisszent,
emlegette az Istent,
dirigált nyöszörögve:
- most oldalt, - no, most itt lent!
Jaj, ne vadul! csak gyengén!
Más kúrát ő nem ismert.

Én lettem doktor, bába,
ha fáradt derekába
sajgó merevség állott.
Dehogy ment patikába:
orvosságnak legolcsóbb
a fia fürge lába.

Meg is szidott kínjában,
ha szilaj volt a lábam.
Aztán felugrott frissen,
kinyújtózott vidáman.
Akkor láttam, hogy arcán
még mennyi ifjúság van.

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Jézuson keresztül
  2018-06-28 07:58:07, csütörtök
 
  "A vak pedig azt mondta neki: Mester, hogy lássak!" (Mk 10,51)

Bartimeus nem is válaszolhatott mást Jézus kérdésére, mint ezt: "Mester, hogy lássak!" Mi is lehetne egy vaknak ennél nagyobb gondja!
Miközben Bartimeus nyilvánvaló válaszán gondolkozom, magam is ezt suttogom: "Mester, hadd lássak!" Annyi homály fedi az életünket Jézus nélkül! Megannyi rejtély, titok, amelynek a zárja nem akar felpattanni. A szívem nem hagy nyugtot: látnom kell életem célját, értelmét, s mindenekelőtt azt, akiben minden megoldódik, Jézust. Miért ring itt a házamban ez a bölcső? Azért, hogy kacagó kislányom majd egy festett ajkú, kicsapongó életet élő nő legyen, ha felnő, vagy egy úgynevezett "jó ember"? Aztán akár ez lesz belőle, akár az, a halál pontot tegyen az életére? De hát Isten nem ezért teremtette az embert, hogy az útszélen vagy az "illatos" városban a sír jelentse számára a végállomást! Az élet és a halál Jézusban nyer értelmet, aki a halálon át az életre akar minket megmenteni.
Testvérem, akard te is úgy látni magadat és az életedet, ahogyan Isten látja, és kiálts szünet nélkül, amíg meg nem találod őt!

JÉZUSON KERESZTÜL * Stuttgartban van egy gyönyörű régi templom, aminek egyetlen hibája, hogy igen rossz az akusztikája. Amikor megtelik hallgatókkal, csak úgy lehet érteni a prédikálót, ha az a szószékkel szemben elhelyezett Krisztus-szobor felé fordulva beszél. Akkor mindenkihez eljut a szó.

* Szántsatok magatoknak új szántást - Hós 10

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 28 db bejegyzés
e hónap: 530 db bejegyzés
e év: 6903 db bejegyzés
Összes: 20616 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2286
  • e Hét: 17619
  • e Hónap: 45212
  • e Év: 130394
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.