Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 64 
Doros Ferencné Éva napi köszöntése. Köszönöm!
  2018-01-31 19:40:30, szerda
 
  2018-01-31 Szerda

Szia drága barátnőm!
Kellemes reggelt, szép napot kívánok!
Puszi
Szia drága barátnőm!
Kellemes estét,jó éjszakát kívánok!
Puszi
Köszönöm szépen Éva!
Puszi! Szép estét!
 
 
1 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. január 31., szerdai Napiszöveg
  2018-01-31 19:26:52, szerda
 
  ,,Az értelmes ember megfogadja a
bölcs útmutatást" (Példabeszédek 1:5NW).

Amikor komoly döntés előtt
állunk, létfontosságú, hogy a
Bibliához forduljunk tanácsért,
és hogy kérjük Jehova vezetését
imában. Jehova képessé tud tenni
minket arra, hogy az ő akaratával
összhangban hozzunk döntéseket.
Mindig kérdezzük meg magunktól:
,,A döntésem tükrözni fogja a
Jehova iránti szeretetemet?
Örömet szerzek vele a család-
tagjaimnak, és hozzájárulok a
békéhez? Azt mutatja a döntésem,
hogy türelmes és kedves vagyok?"
Jehova senkit sem kényszerít,
hogy szeresse és szolgálja őt.
Mivel szabad akaratot adott ne-
künk, tiszteletben tartja azt a
jogunkat, hogy eldöntsük, szeretnénk-e
őt szolgálni (Józsué 24:15NW Ha viszont rossznak tartjátok, hogy Jehovát szolgáljátok, akkor döntsétek el ma, hogy kit fogtok szolgálni:azokat az isteneket, melyeket ősapáitok szolgáltak a folyó túloldalán, vagy az amoriták isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és a háznépem Jehovát fogjuk szolgálni.");
(Prédikátor 5:4NW Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogasd megadni, mert ő nem leli kedvét az ostobákban. Amit fogadsz, azt teljesítsd.).
De ha már meghoztunk egy döntést
az ő vezetésével, akkor elvárja
tőlünk, hogy tegyünk is lépéseket
azzal összhangban. Ha tehát hiszünk
benne, hogy Jehova mindig helyesen
cselekszik, és megbízunk a tőle jövő
tanácsokban, akkor bölcs döntéseket
fogunk hozni, és véghez is visszük
azokat (Jakab 1:5-8 Ha tehát valamelyikőtöknek bölcsességre van szüksége, kitartóan kérje azt Istentől - mert ő nagylelkűen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek -,és megadatik neki.6De hittel kérje kitartóan, egyáltalán nem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tengernek szél űzte és ide-oda hajtott hulláma.7Az ilyen ember bizony ne számítson arra, hogy bármit is kap majd Jehovától;8határozatlan ember ő, minden tettében ingatag.; 4:8NW Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és tegyétek tisztává a szíveteket, ti határozatlanok.).
w17.03 2:17-18
 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Doros Ferencné Éva napi köszöntése. Köszönöm!
  2018-01-31 19:25:26, szerda
 
  2018-01-30 Kedd

Szia drága barátnőm!
Kellemes reggelt szép napot kívánok!
Puszi

Szia drága barátnőm!
Kellemes estét,jó éjszakát kívánok!
Puszi

Köszönöm szépen Éva!
Puszi! Szép estét!
 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. január 30., keddi Napiszöveg
  2018-01-31 19:11:55, szerda
 
  ,,[Mindezt] figyelmeztetésül írták le nekünk"
(1Korintusz 10:11NW).

Az izraeliták közül sokan
olyan bűnös életet kezdtek
élni, mint a kánaániták, így
Jehova többé nem védelmezte
őket (Bírák 2:1-3NW Ekkor Jehova angyala felment Gilgálból Bókimba, és ezt mondta:,,Kihoztalak titeket Egyiptomból arra a földre, mely felől megesküdtem ősapáitoknak, majd ezt mondtam:Sosem szegem meg a veletek kötött szövetségemet.2Ti pedig ne kössetek szövetséget ennek a földnek a lakóival, és romboljátok le oltáraikat. De ti nem engedelmeskedtetek nekem. Miért nem hallgattatok rám?3Ezért én ezt is mondtam:Nem űzöm ki őket előletek, hanem csapdába ejtenek titeket, isteneik pedig tőrbe csalnak benneteket.), (Bírák 11-15 Ezért az izraeliták azt tették, amit Jehova rossznak tart, és a Baálokat imádták.12Elhagyták tehát Jehovát, apáik Istenét, aki kihozta őket Egyiptom földjéről. Más isteneket szolgáltak, a körülöttük levő népek isteneit, meghajoltak előttük, és ezzel bosszantották Jehovát.13Elhagyták Jehovát, és Baált meg az Astóreteket imádták.14Jehova ekkor haragra gerjedt Izrael ellen, és fosztogatóknak szolgáltatta ki őket, akik aztán kifosztották őket. Kiszolgáltatta őket a körülöttük levő ellenségeiknek, és többé nem tudtak ellenállni nekik.15Amerre csak mentek, Jehova ellenük volt, csapással sújtva őket, amint megmondta Jehova, és amint megesküdött nekik Jehova. Így hát nyomorúságos helyzetbe kerültek.);
(Zsoltárok 106:40-43NWÍgy hát Jehova haragra lobbant népe ellen,
és megutálta örökségét.
41Újra meg újra kiszolgáltatta őket a nemzeteknek,
hogy gyűlölőik uralkodjanak rajtuk.
42Ellenségeik elnyomták őket,
és azoknak a hatalma alá kerültek.
43Sokszor megszabadította őket,
de ők lázongtak, és engedetlenek voltak,
és megaláztattak vétkük miatt.).
Az istenfélő családoknak biztosan
nagyon nehéz volt hűségesnek
maradni Jehovához ezekben a
szörnyű időkben. A Biblia szerint
mégis voltak olyanok, akiknek
továbbra is az volt a legfontosabb,
hogy örömet szerezzenek Jehovának.
Köztük volt Jefte, valamint Elkána,
Anna és Sámuel (1Sámuel 1:20-28 Anna egy éven belül teherbe esett, és fiút szült. A Sámuel nevet adta neki, mert ezt mondta: ,,Jehovától kértem őt."21Idővel Elkána fölment egész háznépével, hogy felajánlja Jehovának az évenkénti áldozatot, és hogy bemutassa fogadalmi áldozatát.22Anna azonban nem ment föl, hanem ezt mondta a férjének:,,Mihelyt elválasztom a fiút, elviszem:jelenjen meg Jehova előtt, és attól fogva legyen ott."23A férje, Elkána erre így szólt hozzá:,,Tedd azt, amit jónak látsz. Maradj itthon, míg el nem választod. Teljesítse be Jehova, amit mondtál!" Az asszony tehát otthon maradt, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta.24Mihelyt elválasztotta, föl is vitte magával Silóba, és vele együtt egy hároméves bikát, egy éfa lisztet, meg egy nagy korsó bort is. Elment Jehova házához Silóba, és magával vitte a kisfiút is.25Aztán levágták a bikát, és elvitték a fiút Élihez.26Anna ekkor így szólt:,,Bocsáss meg, uram! Olyan biztos, mint ahogy élsz, uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt veled, hogy Jehovához imádkozzon.27Ezért a fiúért imádkoztam, és Jehova teljesítette a kérésemet, amit kértem tőle.28Én pedig most Jehovának adom őt. Élete minden napján Jehováé lesz."És Elkána meghajolt ott Jehova előtt.; 2:26NW Közben a gyermek Sámuel növekedett, és egyre szeretetre méltóbb lett mind Jehova, mind az emberek szemében).
Minket is egy olyan világ vesz körül,
ahol az emberek az ókori kánaániták-
hoz hasonlóan gondolkodnak és élnek:
a szex, az erőszak és a pénz áll az
életük középpontjában. Ahogyan
azt az izraelitákkal tette, Jehova
minket is egyértelműen figyelmeztet,
hogy megóvjon az ilyen hatásoktól.
Vajon tanulunk az izraeliták hibáiból? (1Korintusz 10:6-10NW A történtekből tanulságokat vonhatunk le, hogy ne kívánjunk ártalmas dolgokat, ahogy ők kívántak.7Se bálványimádókká ne váljunk, mint egyesek közülük, ahogy meg van írva:,,A nép leült enni és inni. Majd felkeltek mulatozni."8És ne is éljünk szexuális erkölcstelenségben, mint ahogy egyesek közülük szexuális erkölcstelenséget követtek el, és aztán egyetlen nap 23 000-en haltak meg.9Jehovát se tegyük próbára, mint ahogy egyesek közülük próbára tették, és aztán megmarták őket a kígyók, és meghaltak.10És zúgolódók se legyünk, mint ahogy egyesek zúgolódtak közülük, és aztán megölte őket a pusztító.).
Igyekszünk megtisztítani az életünket
minden olyasmitől, ami a kánaániták
gondolkodásmódját tükrözné? (Róma 12:2NW És ne formáljon többé titeket ez a világrendszer, hanem változzatok meg azáltal, hogy megújítjátok a gondolkodásmódotokat. Így meg lesztek győződve arról, mi Isten jó, elfogadható és tökéletes akarata.).
Mennyire vesszük ezt komolyan,
bizonyítva a hűségünket?
w16.04 1:4-6

 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Doros Ferencné Éva vasárnapi köszöntése. Köszönöm!
  2018-01-31 19:10:08, szerda
 
  2018-01-29 Hétfő

Szia drága barátnőm!
Kellemes reggelt szép napot és hetet kívánok!
Puszi
Szia drága barátnőm!
Kellemes estét,jó éjszakát kívánok!
Puszi

Köszönöm szépen Éva!
Puszi! Szép estét!
 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. január 29., hétfői Napiszöveg
  2018-01-31 18:55:38, szerda
 
  ,,Mindenfajta embert tiszteljetek. . .,
a királyt tiszteljétek" (1Péter 2:17NW Mindenfajta embert tiszteljetek, a testvérek egész közösségét szeressétek, Istent féljétek, a királyt tiszteljétek).

Ezzel összhangban Jehova
Tanúi őszinte tiszteletet mutatnak
a tisztviselők iránt, annak megfe-
lelően, amit az ilyen személyek
elvárnak, vagy ami megszokott az
adott kultúrában. Készségesen együtt-
működünk velük, de ennek természe-
tesen vannak Szentíráson alapuló, ész-
szerű korlátai. Nem teszünk olyasmit,
amivel megszegnénk Isten parancsait,
vagy ami sértené a keresztényi sem-
legességünket (1Péter 2:13-16NW Rendeljétek alá magatokat minden emberi intézménynek az Úrért, akár királynak, mint aki feljebbvaló,14akár kormányzóknak, mint akiket ő küldött, hogy a gonosztevőket megbüntessék, a jót cselekvőket pedig megdicsérjék.15Mert Istennek az az akarata, hogy a jótetteitekkel elhallgattassátok az esztelen emberek tudatlan beszédét.16Szabad emberek vagytok, ámde ne arra használjátok a szabadságotokat, hogy azzal palástoljátok a gonosz tetteiteket, hanem úgy éljetek vele, mint Isten rabszolgái).
Jehova múltban élt szolgái jó példát
mutattak abban, hogy mit jelent
tisztelni az államhatalmat és a
köztisztviselőket. Amikor Róma elren-
delte, hogy az emberek vegyenek részt
egy népszámláláson, József és Mária
eleget tett ennek. Betlehembe utaztak,
noha Mária már közel volt ahhoz,
hogy világra hozza első gyermekét (Lukács 2:1-5NW Azokban a napokban pedig Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy a föld minden lakóját írják össze.2(Ez az első összeírás akkor történt, amikor Kviríniusz volt Szíria kormányzója.)3És mindenki elment a maga városába, hogy bejegyezzék.4Természetesen József is felment Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, melyet Betlehemnek hívnak, mivel Dávid házának és családjának volt a tagja.5Elment, hogy bejegyezzék őt Máriával, akit az eljegyzésnek megfelelően hozzáadtak feleségül, és aki ekkor terhes volt).
Később, amikor Pált megvádolták,
ő tiszteletteljesen adta elő a véde-
kezését Heródes Agrippa királynak
és Fesztusznak, Júdea kormányzójának (Cselekedetek 25:1-12NW Fesztusz, miután megérkezett a tartományba, és átvette a kormányzást, három nappal később felment Cezáreából Jeruzsálembe.2A zsidók magas rangú papjai és főemberei pedig panaszt tettek nála Pál ellen. Kérlelni kezdték Fesztuszt,3hogy a kedvükért hozassa Pált Jeruzsálembe. Ám azt tervezték, hogy lesből rátámadnak Pálra, és megölik őt az úton.4Fesztusz azonban azt válaszolta, hogy Pált Cezáreában kell őrizetben tartani, és hogy ő maga is hamarosan visszatér oda.5,,Ezért akiknek hatalmuk van köztetek - mondta -, jöjjenek le velem, és vádolják őt, ha valóban valami helytelenséget követett el."
6Miután pedig nem több mint nyolc-tíz napot töltött közöttük, lement Cezáreába. Másnap a bírói székbe ült, és megparancsolta, hogy hozzák be Pált.7Amikor az bejött, a Jeruzsálemből érkezett zsidók körülállták, és sok súlyos vádat hoztak fel ellene, amelyeket nem tudtak bizonyítékokkal alátámasztani.8Pál ezt mondta védekezésül:,,Sem a zsidók törvénye ellen, sem a templom ellen, sem a császár ellen nem követtem el semmilyen bűnt."9Fesztusz, mivel a zsidók kedvében akart járni, ezt felelte Pálnak:,,Fel akarsz-e menni Jeruzsálembe, és ott ítéltetni meg előttem ezek felől?"10Pál azonban ezt mondta:,,A császár bírói széke előtt állok, itt kell hogy ítéletet hozzanak felettem. A zsidók ellen semmit nem vétettem, amint azt te is jól tudod.11Ha csakugyan helytelenül cselekszem, és elkövettem valami halált érdemlő dolgot, nem kérek felmentést, hogy elkerüljem a halált. Ha viszont nincs alapja az ellenem felhozott vádaknak, akkor senkinek sincs joga ahhoz, hogy szívességből átadjon nekik. A császárhoz fellebbezek!"12Akkor Fesztusz, miután beszélt a tanácsadók gyűlésével, így felelt:,,A császárhoz fellebbeztél, a császárhoz fogsz menni.";
(Cselekedetek 26:1-3 Agrippa így szólt Pálhoz:,,Engedélyt kapsz, hogy szólj a magad érdekében."Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és a következőket mondta védekezésül:2,,Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazokra nézve, amikkel a zsidók vádolnak, előtted adhatom elő védekezésemet a mai napon,3kiváltképpen azért, mert te jól ismered a zsidók minden szokását, csakúgy, mint minden vitás kérdésüket. Ezért kérve kérlek, hallgass meg türelmesen.).
w17.03 1:9-10
 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Doros Ferencné Éva vasárnapi köszöntése. Köszönöm!
  2018-01-31 18:54:23, szerda
 
  2018-01-28 Vasárnap

Szia drága barátnőm!
Kellemes reggelt szép napot kívánok!
Puszi

Szia drága barátnőm!
Kellemes estét,jó éjszakát kívánok!
Puszi


Köszönöm szépen Éva!
Puszi! Szép estét!
 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. január 28., vasárnapi Napiszöveg
  2018-01-31 18:41:25, szerda
 
  ,,Ne csak kenyérrel éljen az ember,
hanem minden kijelentéssel, amelyet
Jehova mond" (Máté 4:4NW).

Jézus már a szolgálata kezdetétől
engedte, hogy az Írások irányítsák.
Halála előtti utolsó szavaiban is
idézett a messiási próféciákból (Máté 27:46NW A kilencedik óra körül Jézus felkiáltott, ezt mondva:,,Éli, Éli, lama szabaktáni?",azaz:,,Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?);
(Lukács 23:46NW Jézus pedig felkiáltott:,,Atyám, rád bízom szellemem!"Miután ezt mondta, meghalt). Jézussal ellen-
tétben az akkori vallási vezetők
egyáltalán nem vették figyelembe
Isten Szavát, ha az ütközött a
hagyományaikkal. Ézsaiás ihletett
szavait idézve, Jézus ezt mondta róluk:
,,Ez a nép ajkával tisztel engem,
de a szíve messze eltávolodott tőlem.
Hiába imádnak engem, mert emberek
parancsait tanítják tanokként"(Máté 15:7-9NW Képmutatók! Találóan prófétált rólatok Ézsaiás, amikor így szólt:8Ez a nép az ajkával ugyan tisztel engem, de a szíve messze eltávolodott tőlem.9Hiába imádnak engem, mert a tanításaikat emberek parancsolataira alapozzák.).
Jézust nemcsak a tetteiben, hanem
a tanításában is Isten Szava vezette.
Ha valamilyen vitatott vallási kérdés
merült fel, nem a mérhetetlen
bölcsességére vagy a páratlan
tapasztalatára hagyatkozott. Legfőbb
tekintélyként mindig a Szentírásra utalt (Máté 22:33-40NW Amikor a sokaság ezt hallotta, ámult a tanításán.
34Miután a farizeusok hallották, hogy elhallgattatta a szadduceusokat, köréje gyűltek.35Egyikük pedig, egy törvénytudó, próbára akarta tenni, ezért megkérdezte tőle:36,,Tanító, melyik a legfontosabb parancsolat a törvényben?"37Ő ezt mondta neki:,,Szeresd Jehovát, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel.38Ez a legfontosabb és első parancsolat.39A második ehhez hasonló:Szeresd embertársadat, mint önmagadat.40Ezen a két parancsolaton alapul az egész Törvény és a Próféták.).
w17.02 3:18-19

 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Eckerné Kata barátnőmtől szeretettel. Köszönöm szépen!
  2018-01-27 21:13:20, szombat
 
  "Kata" <eckerkata@tvn.hu>
Címzett:<charlotteani@tvn.hu>
Dátum:2018-01-27 (Szo), 16:50

Kata barátnőm szép képei!


Téma:Szeretettel


Töröld le könnyedet
Kisírt szemedben mosoly
legyen és derű,
Minden nap kezdődik valami
valami nagyszerű,
valami gyönyörű.

(Nagy László)Nagyon köszönöm kedvességed! Sok Szeretettel
gondolok Rád, puszillak! Anikó

 
 
0 komment , kategória:  b Eckerné Kata JELENIDŐ  
Doros Ferencné Éva hétvégi köszöntése. Köszönöm!
  2018-01-27 21:09:29, szombat
 
  2018-01-27 Szombat

Szia drága barátnőm!
Kellemes reggelt szép napot és hétvégét kívánok!
Puszi
Szia drága barátnőm!
Kellemes estét,jó éjszakát kívánok!
Puszi

Köszönöm szépen Éva!
Puszi! Szép estét!
 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 64 
2017.12 2018. Január 2018.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 64 db bejegyzés
e év: 774 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 48
  • e Hét: 1283
  • e Hónap: 2724
  • e Év: 43143
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.