Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 24 
Nagypéntek
  2018-10-23 20:26:21, kedd
 
  Nagypéntek

Előtte is voltak már nagy halottak.
Kihunytak messzefénylő életek,
de kín vagy bánat, mikor ellobogtak,
nem vonta gyászba a Természetet.

Most föld remeg . . . hasad a templom boltja,
rémület fut át ember s állaton,
felhők vágtatnak a napot kioltva,
a Mindenség is csupa fájdalom!

Ez a halál csak így történhetett,
mert egy halt meg ma mindenek helyett,
kíntól a mindenség ezért sikolt! . . .

- A Kereszt nő, már az égig mered föl,
s vallomás tör ki vad, pogány szívekből:
"Bizony, ez ember Isten fia volt!"

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Még fennen világít
  2018-10-23 19:53:27, kedd
 
  Még fennen világít

Még itt vagyok,
bár létem takarja égi lábnyom -
Ami maraszt:
küldetésem; nem rettent halálom!

Munka még sok...
és még nem végeztem el a részem,
nem hagyom, hogy
a tűz magában gyorsan elégjen.

Igaz álmok
emelik magasra fáradt karom:
minden lehet,
még fennen világít tűnő napom!

Venyercsán László
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Imádság
  2018-10-23 19:43:16, kedd
 
  Imádság,

melyben a keresztyén ember könyörög azért, hogy keresztjét felvehesse

Üdvösségem fejedelme, Úr Jézus Krisztus, aki amint magad a szenvedések által mentél be dicsőségedbe, úgy tanítványaidat szenvedésekre hívtad el a világon, a keresztviselés útján akarva bevinni őket a mennyei örömbe és ezért kötelességükké tetted, hogy felvegyék keresztjüket.
Én sem várom azt, hogy e világon mindenkor kedvemre éljek és soha semmi keserűséget ne szenvedjek, mert az ellenkeznék felőlem való elhatározásoddal és akaratoddal. Sőt inkább tudom, hogy földi vándorutamon szenvednem kell és sok nyomorúságon át lehet bemennem Isten országába.
Én is tehát, mint a te követőd, meghagyásod és akaratod szerint kész vagyok felvenni keresztemet, tűrni és viselni a számomra kirendelt keserves dolgokat. De kérlek, jöjj segítségemre kegyelmeddel nagy erőtlenségemben, hogy keresztemet úgy vehessem fel és úgy viselhessem, hogy abban a te akaratodat s az én kötelességemet teljesíthessem és megnyerhessem azt, hogy keresztviselésem neked dicsőségedre, nekem üdvösségemre szolgáljon.
Ezért add, hogy igazán megértsem: a nyomorúságokkal nem gyötörni, hanem gyógyítani és áldani akar engem Isten és ezért az a méltó és illő, hogy akaratában megnyugodjék a lelkem.
Ne hagyd elfelejtenem, hogy bűnös vagyok és megérdemlem, Istenem akármilyen látogatását, hogy így alázattal tudjak járni keresztviselésemben az én Istenem előtt.
Zárja be a te kegyelmed az én számat és tartóztassa meg nyelvemet s szívemet is, hogy soha zúgolódó beszédre és gondolatra ne fakadjak az én Uramnak, Atyámnak és jótevőmnek igazgatása ellen.
Ne hagyj megfogyatkoznom az Istenben való bizalomban semmiféle nyomorúság között. Tudjam mindig úgy nézni azokat, hogy azok az ő irántam való szeretetének bizonyságai.
Adj állhatatosságot, szerezz lelki vidámságot szívemben minden szenvedésem között, hogy el ne csüggedjek, felettébb való búba ne merüljek, a jó útról le ne térjek. Sőt inkább a hitnek, a reménységnek, a kegyességnek és az én Istenemben való örömnek egyre nagyobb mértékére juthassak mindaddig, míg szenvedéseim boldog végére eljuthatok és nálad a te többi tanítványaid és híveid között örömet és nyugalmat találhatok szent országodban, szenvedéseid érdeme és ereje által. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Mennyit ér az ember?
  2018-10-23 19:27:39, kedd
 
  Mennyit ér az ember?

Mondd, neked mennyit ér?

Tudom: a társad, gyermeked
sokat. Félted, szereted
őket, tán óvnád szülődet
is a bánattól, bajtól,
ha kell barátod is véded.
De az a másik, az idegen,
mondd, mennyit ér néked?
Ha tőled távol van,
mindegy, ha meghal,
mindegy, ha éhezik?
Ha szenved, vagy sír,
felér-e a szívedig
a fájdalom? Válaszolj:
mennyit ér néked,
az, aki megbántott,
felsértette sebed?
Az, akit anya szült,
éppen úgy, mint téged,
válaszolj csendben:
mennyit ér ő néked?
Őt is úgy szerették,
mikor megszületett,
őt is úgy becézték,
mint téged, a gyermeket.
Mielőtt válaszolsz,
nézz fel a keresztre:
Golgotára, vérre, sebekre,
Istennek te és én,
az ember annyit ért,
hogy váltságul adta
értünk Szent Fia életét!

Petrőcz Lászlóné Hanzlik Mária
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Kereszthordozás
  2018-10-23 18:56:26, kedd
 
  A keresztény embernek imádkozni kell, hogy felvehesse a maga keresztjétAz Úr Jézus azt is kívánja a tanítványától, hogy vegye fel a maga keresztjét. (Mt 16:24) Könnyű átlátni, hogy az Úr Jézus e kívánságában nem testi keresztet ért, nem is a keresztfán való gyalázatos és kínos halált. Mert bár eleinte némely keresztyént ezen a nehéz próbán is átvitt az Úr Jézus, de nem tette azt általánossá minden tanítványa számára.
Tanítványainak keresztjén az Úr Jézus általában mindazokat a szenvedéseket érti, melyek az ő követésében rájuk következnek. Keresztnek mondja azokat, mert fájdalmasak, nehezek, kivált néha, mikor rendkívüli próbákra kerülnek tanítványai. Az ő tanítványa maga keresztjének mondja azokat, mert azok ki vannak szabva tanítványaira, kire kisebb, kire nagyobb mértékben, ki van Istentől rendelve, hogy kinek mit kell szenvednie. Mikor azt hagyta meg Krisztus, hogy az ő tanítványa vegye fel a maga keresztjét, azzal - célozva ara a szokásra, hogy a megfeszítésre ítélteknek vállukra kellett venni a maguk keresztjét és úgy kellett kivinni a büntetés helyére -, azt akarja kijelenteni, hogy szánja el magát azokra a szenvedésekre, amik az evangéliumért rá következnek, és hogy ami rá következik, akár gyalázat, akár javaitól való megfosztás, akár számkivetés, akár tömlöc, akár kínzás, akár erőszakos halál legyen az, mindazt önként, kész szívvel és örömest elviselje.
Mivel pedig ma nem kell Krisztus evangéliumáért olyan rendkívüli ínségeket szenvedni, mint az első keresztyéneknek, azért nekünk, mai keresztyéneknek úgy kell felvennünk keresztünket, hogy mindazokat a nyomorúságokat, szenvedéseket, kedvezőtlen dolgokat, amelyek Istenünk akaratából és igazgatásából ránk következnek, keresztyén béketűréssel és Isten akaratában való megnyugvással hordozzuk.
Tanulj meg azért, keresztyén ember, szenvedni:
1. Isten akaratában való megnyugvással; meggondolva, hogy Isten a javadat akarja, amikor nyomorúságokat bocsát rád és amikor azok által gyakorol téged.
2. Alázattal; meggondolva, hogy bűnös vagy és hogy akármivel látogat is az Isten, megérdemled.
3. Zúgolódás nélkül; meggondolva, hogy nagy bűn zúgolódni az ellen az Isten ellen, aki neked legfőbb Urad, Atyád, jótevőd, és aki ha némely kedvezőtlen eseménnyel meg is látogat, ezerannyi jót közölt és közöl veled.
4. Istenben való bizalommal is; meggondolva, hogy atyai szeretetből fenyít téged, hogy a rajtad levő nyomorúság nem haragjának, hanem szeretetének jele és hogy mikor neked hasznosnak látja, megszabadít téged.
5. Állhatatossággal; úgy, hogy ha sokáig tart is rajtad a nyomorúság, el ne csüggedj, az Istentől el ne szakadj, tiszteletétől, a hozzá való ragaszkodástól és engedelmességtől el ne távozz, meggondolva, hogy azért tart sokáig a nyomorúság, mert az Isten úgy ítéli neked jónak.
6. Vidám szívvel és örömest. Nem úgy ugyan, hogy szenvedéseid között is jókedvednek kellene mindenkor lenni, mert az lehetetlen, de nem is volna jó, mert amikor Isten sírásra hív, akkor nem nevetésnek, hanem sírásnak ideje van. Hanem úgy, hogy szenvedésed közben biztasd és vidámítsd magadat az Isten irántad való jóságának meggondolásával. Hidd el, hogy a bajokat javadra fordítja. Ezért úgy viseld el azokat, mint javadra szolgáló dolgokat. Ha így viseled magadat a keserűségek között, akkor mint Krisztus tanítványa felveszed keresztedet.
De mivel a szenvedés mindenkor nehéz és nem kedves a testnek, és gyarlóságod miatt éppen a keresztviselésben véted el leghamarabb kötelességedet, azért gyakran kell imádkoznod, hogy ilyen módon felvehesd keresztedet.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Amikor nincs tovább
  2018-10-23 14:45:34, kedd
 
  Amikor nincs tovább

Egy darabig elvisz a láb is . . .
de gyilkos ingoványhoz ér . . .
félelmes szakadékhoz ér . . .
zúgó folyam partjához ér . . .
és akkor nincs tovább.

Egy darabig elvisz a szív is . . .
utat lel ingoványon át,
lélekvesztőt a folyamon . . .
aztán elér oda, ahol
a szívnek sincs tovább.

És ha már a szív sem lel utat
át gyilkos ingoványokon,
folyamon, sellőn, tengeren:
a hiten, a hiten a sor,
és mégis van tovább.

A hit elvisz . . . elvisz a célig.
Megfáradottnak szárnyat ad.
És vészen át és poklon át
oda, az Istenig ragad.
És akkor nincs tovább.

Nincs tovább, mert vége az útnak
és nincs tovább a küzködés
és nincs tovább a fájdalom.
Csak az élet, csak az öröm,
a béke van tovább.

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Evangélium
  2018-10-23 14:29:49, kedd
 
  ,,Mindnyájunknak tovább kell adnunk az evangéliumot, amikor csak alkalmunk nyílik rá..."

-John Stott-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Kötelesség
  2018-10-23 14:28:39, kedd
 
  ,,Az evangélizálás az embertársaink iránti kötelességünk..., az istentisztelet Isten iránti kötelességünk, és Isten iránti kötelességünknek elsőbbséget kell élveznie az embertársunk iránti kötelességünkkel szemben."

-John Stott-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Emlékezz...
  2018-10-23 14:10:30, kedd
 
  ,,Emlékezz arra, ki vagy és milyen az a Lélek, aki benned él. Ha erre gondolsz, képes leszel menni, mindig előre, és semmitől sem fogsz félni. Akkor a jelenben fogsz élni, készen állva a jövőre, és csak arra vágysz majd, hogy dicsőítsd Istent, aki mindenét odaadta érted."

-Dr. Martyn Lloyd-Jones-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Mit jelent józannak lenni?
  2018-10-23 14:09:25, kedd
 
  ,,Mit jelent józannak lenni? Azt, hogy lelkünk irányított, fegyelmezett és kiegyensúlyozott. A Lélek, amit Istentől kaptunk, a józanság, a fegyelem és a biztos ítélet lelke, még akkor is, ha bátortalanok vagyunk."

-Dr. Martyn Lloyd-Jones-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 24 
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 705 db bejegyzés
e év: 6903 db bejegyzés
Összes: 18529 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 371
  • e Hét: 7292
  • e Hónap: 18158
  • e Év: 18158
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.