Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 63 
Dorosné Éva reggeli köszöntése képekkel!
  2018-11-30 15:11:51, péntek
 
  "Doros Ferencné" <eva6@tvn.hu>
Címzett:<charlotteani@tvn.hu>
Dátum:2018-11-30 (Pén), 7:45

Szia drága barátnőm!
Kellemes reggelt kívánok!
Puszi!
Szia drága barátnőm!
Kellemes estét jó éjszakát kívánok!
Puszi
Köszönöm a szép képeket.
Kellemes estét, jó éjszakát neked is!
Puszi barátnőd: Ani
 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. November 30., pénteki Napiszöveg
  2018-11-30 14:38:15, péntek
 
  ,,Minden ember arról ismerjen titeket,
hogy észszerűek vagytok" (Filippi 4:5NW Minden ember arról ismerjen titeket,
hogy észszerűek vagytok. Az Úr közel.).

Amikor döntést kell hoznunk,
gondoljuk át, hogy milyen
bibliai alapelvek vannak érintve,
és alkalmazzuk ezeket kiegyen-
súlyozott módon. Például képzeljük el
a következő helyzetet: egy testvérnő
azt tervezi, hogy az egyik nap
részt vesz a szolgálatban, de a nem
Tanú férje azt akarja, hogy inkább
maradjon otthon. Azzal érvel,
hogy mostanában keveset voltak
együtt, és valami közös programot
tervez. A testvérnő tudja, hogy
felelőssége a jó hírt hirdetni
(Cselekedetek 4:20NW Mi azonban nem hagyhatunk fel azzal,
hogy beszéljünk azokról, amiket láttunk és hallottunk.).
Elgondolkodhat olyan bibliaverseken,
amelyek felszólítanak az Istennek
való engedelmességre és a
tanítványképzésre (Máté 28:19, 20NW Menjetek hát, és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetből való embereket,
kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a szent szellemnek a nevében,
20és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek.
Én pedig veletek leszek mindennap a világrendszer* befejezéséig);
(Cselekedetek 5:29NW Péter és a többi apostol így válaszoltak:,,Mint uralkodónak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk,
semmint embereknek.).
De azt sem szabad elfelejtenie,
hogy alá kell rendelnie magát a férjének,
és észszerűnek kell lennie (Efézus 5:22-24NW A feleségek rendeljék alá magukat a férjüknek, mint az Úrnak,
23mert a férj feje a feleségének, mint ahogy Krisztus is feje a gyülekezetnek, hiszen ő a megmentője ennek a testnek.
24Igen, ahogy a gyülekezet alárendeli magát Krisztusnak, úgy a feleségek is rendeljék alá magukat a férjüknek mindenben.).
Vajon a férje kifejezetten ellenzi,
hogy elmenjen a szolgálatba, vagy
csak azt kéri, hogy azon a bizonyos
napon valami mást csináljanak?
Láthatjuk hát, hogy jó ítélőképességre
van szükségünk, hogy tiszta lelkiismerettel
cselekedhessük Isten akaratát.
w17.03 4:17
 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
2018. November 29., csütörtöki Napiszöveg
  2018-11-29 17:30:46, csütörtök
 
  ,,Isten. . . átgondolta a döntését, és nem sújtotta csapással őket,
pedig korábban azt mondta"
(Jónás 3:10NW Amikor az igaz Isten látta, hogy mit tettek,
hogy megtértek a gonosz útjukról, átgondolta a döntését,
és nem sújtotta csapással őket, pedig korábban azt mondta.).

Jehova sosem viselkedik úgy
másokkal, mint sok ember,
akik pusztán a pillanat hevében,
haragtól fűtve reagálnak.
Ebből látszik, hogy mennyire
észszerű, alázatos és irgalmas Isten.
Amikor látta, hogy Ninive lakói
megbánták a bűneiket, és már
másként gondolkodnak, változtatott
a döntésén. Lehetnek hasonló
helyzetek, amikor mi is jól tesszük,
ha felülbíráljuk egy döntésünket,
például ha bizonyos körülmények
megváltoznak. Időnként Jehova
is módosította az elhatározását,
amikor a körülmények indokolttá
tették (1Királyok 21:20, 21NW20 Aháb ezt mondta Illésnek: ,,Ó, hát megtaláltál, ellenségem?"
Ő így felelt:,,Megtaláltalak. Isten ezt mondja: Mivel elhatároztad, hogy azt teszed,
amit Jehova rossznak tart,21csapást hozok rád. Megsemmisítelek, és kiirtok Aháb
leszármazottai közül minden férfit, beleértve a magára hagyottat és a gyengét is Izraelben.),
(1 Királyok 27-29NW Amikor Aháb meghallotta ezeket a szavakat, megszaggatta ruháit,
és zsákruhába öltözött. Böjtölni kezdett, zsákruhában feküdt le, és leverten járt.
28Jehova aztán így szólt a tisbei Illéshez:29,,Láttad, hogy Aháb mennyire megalázta magát előttem?
Mivel megalázta );
(2Királyok 20:1-5NW Azokban a napokban Ezékiás olyan súlyosan megbetegedett, hogy már a halálán volt.
Eljött hozzá Ézsaiás próféta, Ámóc fia, és ezt mondta neki:,,Így szól Jehova:Lásd el utasításokkal a háznépedet,
mert nem gyógyulsz meg, hanem meghalsz."2Erre ő a fal felé fordult, és imádkozni kezdett Jehovához:
3,,Könyörgök, ó, Jehova, emlékezz meg arról, kérlek, hogy hűségesen és teljes szívvel jártam előtted,
és hogy azt tettem, amit jónak tartasz." És Ezékiás keserves sírásra fakadt.
4Ézsaiás még ki sem ért a középső udvarra, amikor Jehova így szólt hozzá:
5,,Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem vezetőjének:
Így szól Jehova, ősapádnak, Dávidnak Istene: 'Hallottam imádat, és láttam könnyeidet.
Lásd, meggyógyítalak. A harmadik napon fölmész Jehova házába.).
Az is lehet, hogy új információk
jutnak el hozzánk. Dávid királynak
hazudtak Mefibósetről, Saul unokájáról.
Ám később megtudta az igazságot,
és változtatott a döntésén
(2Sámuel 16:3, 4NW A király ekkor így szólt: ,,És hol van uradnak fia?" Ciba erre ezt mondta a királynak:
,,Jeruzsálemben van, mert azt mondta:Izrael népe ma visszaadja nekem apám királyi uralmát."
4A király akkor így szólt Cibához: ,,A tiéd mindaz, ami Mefibóseté." Ciba erre ezt válaszolta:
,,Meghajlok előtted. Bárcsak elnyerném a jóindulatodat, uram, királyom!");
(2 Sámuel19:24-29NW Mefibóset, Saul unokája is lement a király elé. Ő sem a lábát, sem a bajuszát nem ápolta, és a ruháit sem mosta attól a naptól fogva, hogy a király elment, egészen addig a napig, amelyen békével visszatért.25Amikor Jeruzsálembe érkezett a király elé, akkor a király így szólt hozzá ,,Miért nem jöttél velem, Mefibóset?"26Erre ő így felelt: ,,Uram, királyom, a szolgám csapott be engem. Mert ezt mondtam:Felnyergeltetem a szamaramat, hogy ráüljek, és a királlyal menjek.Ugyanis sánta vagyok.27Ő viszont megrágalmazott engem, a te szolgádat uramnál, a királynál. De uram, királyom olyan, mint az igaz Isten angyala. Tedd hát azt, amit jónak látsz.28Apám egész háznépét halálra ítélhette volna az én uram, a király, és te mégis megengedted, hogy szolgád is az asztalodnál étkezzen. Milyen alapon követelhetnék még bármit is a királytól?"
29A király azonban így szólt hozzá:,,Ne folytasd! Úgy döntöttem, hogy te és Ciba osztoztok a mezőn.").
w17.03 2:14-15
 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Dorosné Éva gyönyörű képei, szerda esti jó kívánsága!
  2018-11-28 23:33:57, szerda
 
  NOVEMBER 28.
17:52

Szia drága barátnőm!
Kellemes estét jó éjszakát kívánok!
Puszi
Köszönöm a szép képeket.
Kellemes estét, jó éjszakát neked is!
Puszi barátnőd: Ani

 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. November 28., szerdai Napiszöveg
  2018-11-28 22:51:47, szerda
 
  ,,Kevéssel tetted kisebbé [az embert] az angyaloknál, dicsőséggel
és pompával koronáztad meg"
(Zsoltárok 8:5NWKevéssel tetted kisebbé az angyaloknál,
dicsőséggel és pompával koronáztad meg.).

Az emberek ,,Isten képmására"
vannak megalkotva
(1Mózes 1:27NW Isten ezután megteremtette az embert,
úgy, hogy az hasonlítson rá, és olyan legyen, mint ő.
Férfinak és nőnek teremtette őket.). Ezért
bizonyos mértékig szinte
mindenkiben megvannak
olyan tulajdonságok, amilyenek
Istenre jellemzőek. Az emberek
képesek rá, hogy szeretettel,
kedvesen és együttérzőn bánjanak
egymással. Lelkiismeretet is kaptunk,
amely egy velünk született érzék arra,
hogy megállapítsuk - még ha nem
is mindig pontosan -, hogy mi
számít helyesnek vagy becsületesnek
(Róma 2:14, 15NW Mert amikor a nemzetekből valók, akiknek nincsen törvényük, saját maguktól azt teszik, amit a törvény mond, akkor bár nincs törvényük, önmaguk a törvény maguknak.15Ők maguk mutatják meg, hogy a törvény lényege
be van írva a szívükbe, miközben a lelkiismeretük velük együtt tanúskodik, és a saját gondolataik vádolják).
A legtöbben vonzónak tartják azt,
ami tiszta és szép, és vágynak
a békére. Akár felismeri, akár nem,
valamennyire minden ember vissza-
tükrözi Jehova dicsőségét, és ezért
helyénvaló, hogy tiszteljük őket.
Jó ítélőképességre van szükségünk,
hogy eldöntsük, mennyi tiszteletet
érdemelnek mások.

w17.03 1:5-6
 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Ahol legális az eutanázia...oda elmennék!
  2018-11-28 00:10:58, szerda
 
  A magam nevében és a magam életvitele kapcsán, betegségeim egyre gyülnek.
Szeretném a beavatkozást, vagy én adnám be. De nagyon drága! .
Úgy éreztem picinek is, megértem a kínlódókat..., de mivégre ez, magam is
jó néhányat örökölve. Az évek folyamán persze több- és több lett.

Volt részem szépben, túlnyomó részben rosszban. Megilletné az embert ez a döntési jog!
Más véleménye nem érdekel magammal szemben - a többséggel szemben mondjanak,
amit szívük szerint éreznek.
M. A. 2018. november. 28.OLASZORSZÁG

Hol legális Európában az eutanázia?
Írta: Noemi Mrav A legfrissebb fejlemények: 15/02/2018
Éppen ezt olvassa:Hol legális Európában az eutanázia?
Hol legális Európában az eutanázia?
A CIKK MEGOSZTÁSA


Fabiano Antoniani, ismertebb nevén DJ Fabo 2014-ben egy autóbalesetben annyira megsérült, hogy minden végtagját amputálni kellett. A szrönyű baleset után öntudatra ébredve szeretett volna véget vetni az életének, amihez az eutanáziát választotta. Kérését 2017 februárjában végül Svájcban teljesítették, miután több mint három éven át sikertelenül perelte az olasz államot azért, hogy változtassanak az asszisztált hallálal kapcsolatos törvényeken. Kérését minden fórumon elutasították.

Végül Marco Cappato, egykori európai parlamenti képviselő és az eutanázia támogatója vállalkozott rá, hogy a magatehetetlen Antoniani-t Zurich-be kísérje, ahol tavaly februárban elvégezték rajta a beavatkozást.


Cappato saját bevallása szerint kötelessége volt segítenie az egykori DJ-nek, hogy eljusson Svájcba, és végre saját kezébe vehesse a sorsát. Ezért a tettéért bíróság előtt kellett felelnie Olaszországban. Tegnap az olasz legfelsőbb bíróság végül bűnösnek találta őt az alkotmány megsértésében.

Mi az az asszisztált haldoklás?
A méltóságteljes halál, vagy asszisztált haldoklás az önkéntes alapon végzett eutanáziára és az egészségügyi személyzet által felügyelt, aktív részvételre is vonatkozik. A különbség csak abban kimutatható, hogy mennyire aktívan vesz részt az eutanáziában maga az orvos is. Az egyik esetben ő maga adja be a halált okozó injekciót, a másik esetben csak a hatóanyagot biztosítja, de azt a beteg maga adja be magának.


Hol engedélyezik az eutanáziát az Európai Unióban?
Jelenleg csupán három országban engedélyezik az aktív eutanáziát: Belgiumban, Hollandiában és Luxemburgban. Az első két ország még kiskorúaknál is elfogadja az eutanázia iránti kérelmet, ha azok megfelelnek a szigorú előírásoknak, Luxemburgban azonban csak felnőtteken végzik el a beavatkozást.

Svájc, Németország, Ausztria és Finnország engedélyezi az orvos által felügyelt eutanáziát bizonyos speciális körülmények között.

Spanyolország, Svédország, Anglia, Olaszország, Magyarország és Norvégia engedélyezi a passzív eutanáziát - természetesen csak szigorú szabályok között. Passzív eutanáziának minősül az is, ha a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő páciens úgy dönt, hogy elutasítja az életét meghosszabbító beavatkozásokat, mint amilyen a mesterséges táplálás, vagy lélegeztetés.

Link

TOVÁBBI RÉSZLETEK ERRŐL
EUTANÁZIA
EURÓPAI UNIÓ
SVÁJC
OLASZORSZÁG
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

____________________________________________


Európába megy meghalni a 104 éves ausztrál tudós
Írta: Gabor Kiss A legfrissebb fejlemények: 01/05/2018
Éppen ezt olvassa:Európába megy meghalni a 104 éves ausztrál tudós

Európába megy meghalni a 104 éves ausztrál tudós
A CIKK MEGOSZTÁSA

Link


Ausztrália legidősebb tudósa a héten Svájcba utazik, hogy véget vessen az életének, hazájában ugyanis nem teszik lehetővé az eutanáziát a jogszabályok.

A 104 éves David Goodallnak nincs halálos betegsége, de méltósággal szeretne meghalni, mielőtt egészségi állapota rosszra fordul.Az ökológus április elején azt mondta a születésnapja után, nagyon sajnálja, hogy megérte ezt a kort, és nem boldog.

,,Ha valaki úgy dönt, hogy meg akar halni, akkor azt senkinek nem szabadna megakadályoznia" - magyarázta.

Az eutanáziáért kampányoló Exit International szervezet már több mint 15 ezer ausztrál dollárt gyűjtött össze neki kampányában, hogy Perthből Bázelba utazhasson, és békésen meghalhasson.

David Goodall lánya azt mondta, nagyon szép 104 évet élt meg az apja, és bármi történik is, a döntés joga őt illeti meg.

Ausztráliában egyedül Victoria államban engedélyezik a kegyes halált, de ott is csak jövő júniustól, és kizárólag olyan halálos betegeknek, akik legfeljebb hat hónapig élnének, és tudatában vannak a döntésüknek.

Az eutanázia már legális Hollandiában, Ausztriában, Finnországban, Belgiumban, Kanadában, Kolumbiában, Luxemburgban, Svájcban, Németországban és az Egyesült Államok hat tagállamában is.


Link
 
 
0 komment , kategória:  LegálisEutanázia  
Dorosné Éva gyönyörű képei, keddi jó kívánsága!
  2018-11-27 22:43:22, kedd
 
  2018. NOVEMBER 27.
Kedd
6:33


Szia drága barátnőm!
Kellemes reggelt szép napot kívánok!
Puszi


Aranyosi Ervin: Mosolycsésze


A csészédbe mosolyt töltök,
idd ki, s legyen szép napod!
Ezt a csészét, szíved mélyén,
napról-napra hordhatod.

Csuda jó, mert sosem fogy ki,
csak egy kortyot inni kell!
A mosolyod szép varázslat,
amiben csak hinni kell!

Ha megiszod, elvarázsol,
s te is varázsló leszel!
Arcodon a mosolyoddal,
másoknak is jót teszel!

Beragyoghatod a napjuk,
és a mosoly csodaszép!
A gond felhők tovaszállnak,
s kedvessé lesz a beszéd.

Mások arcán felragyoghat,
máris szépül a napod,
mert a mosoly visszatérő,
örömteli állapot.

Idd hát ki a mosoly csészét,
legyél mától boldogabb!
Mosolyogj az emberekre,
így tedd majd a dolgodat!NOVEMBER 27.
Kedd
17:23

Szia drága barátnőm!
Kellemes kora estét, majd jó éjszakát kívánok!
Puszi
Köszönöm a szép képeket.
Kellemes estét, jó éjszakát neked is!
Puszi barátnőd: Ani

 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. November 27., keddi Napiszöveg
  2018-11-27 22:26:14, kedd
 
  ,,Másolja le magának egy könyvbe a törvényt. . .,
és [tartsa meg] az összes törvényt"
(5Mózes 17:18, 19NWAmikor elfoglalja királyságának a trónját, másolja le magának egy könyvbe a törvényt, amely a lévita papoknál van.
19Legyen az nála, és olvassa élete minden napján,+ hogy megtanulja mélységesen tisztelni
Jehovát, az ő Istenét, és megtartsa az összes törvényt és rendeletet.).

Milyen hatással volt Isten Szava
azokra, akik vezették a népét?
Nézzük meg Jósiás király példáját.
Miután megtaláltak egy írást,
amely a mózesi törvényt tartalmazta,
a titkára felolvasta. Isten Szavának
az irányítását követve, az egész
országban véget vetett a bálvány-
imádásnak, és elrendelte minden
idők legnagyobb pászkaünnepének
a megtartását (2Királyok 22:11NW Amint a király meghallotta a törvény könyvének szavait, megszaggatta a ruháit);
(2 Királyok 23:1-23NW Akkor a király üzent, és összehívták Júda és Jeruzsálem valamennyi vénjét.2A király ezután fölment Jehova házába Júda minden emberével, Jeruzsálem minden lakójával, a papokkal és a prófétákkal, vagyis az egész néppel, kicsitől fogva nagyig. És a fülük hallatára olvasni kezdte a szövetség könyvének minden szavát, amelyet Jehova házában találtak.3A király az oszlopnál állt, és Jehova színe előtt szövetséget kötött, hogy teljes szívéből, teljes lelkéből követni fogja Jehovát, megtartja a parancsolatait, emlékeztetőit és rendeleteit, teljesítve e szövetség szavait, amelyek megírattak ebben a könyvben. És az egész nép elfogadta a szövetséget.4A király akkor utasította Hilkija főpapot, a másodrangú papokat és a kapuőröket, hogy vigyenek ki Jehova templomából minden olyan eszközt, amely Baálnak, a szent rúdnak és az ég egész seregének készült. Azután elégette azokat Jeruzsálemen kívül, a Kidron teraszos földjein, a hamvaikat pedig elvitte Bételbe.5Eltávolította tisztségükből az idegen istenek papjait, akiket Júda királyai jelöltek ki arra, hogy áldozzanak, és így az áldozatok füstje felszálljon a magaslatokon Júda városaiban és Jeruzsálem környékén. Azokat is eltávolította, akik áldozatokat mutattak be Baálnak, a napnak, a holdnak, az állatövi csillagképeknek és az ég egész seregének, hogy az áldozatok füstje felszálljon.6Kivitte a szent rudat Jehova házából Jeruzsálem külső részére, a Kidron völgyébe. Elégette azt a Kidron völgyében, porrá zúzta, és a porát a köznép sírjainál elszórta.7Lerombolta a férfi templomi prostituáltak házait is, amelyek Jehova házában voltak, ahol az asszonyok sátorszentélyeket szőttek a szent rúd számára.8Aztán kihozott minden papot Júda városaiból, és Gébától Beér-Sebáig alkalmatlanná tette az imádatra a magaslatokat, ahol a papok áldoztak, hogy az áldozatok füstje felszálljon. A kapuk magaslatait is lerombolta, amelyek Józsuénak, a város vezetőjének kapubejáratánál voltak, a városkapun belépve bal kéz felől.9A magaslatok papjai nem szolgáltak Jehova jeruzsálemi oltáránál, viszont ettek kovásztalan kenyeret a testvéreikkel.10A király alkalmatlanná tette az imádatra a Tófetet is, amely a Hinnom fiainak völgyében van, hogy senki se égethesse el a fiát vagy a lányát Moloknak.11Továbbá megtiltotta, hogy a lovak, amelyeket Júda királyai a napnak szenteltek*, bemenjenek Jehova házába Nátán-Méleknek, az udvari tisztviselőnek a helyiségén át, amely a csarnokban volt. A napnak szentelt szekereket pedig elégette.12A király lerombolta azokat az oltárokat is, amelyeket Júda királyai állítottak Aház tetőszobájának a tetején, meg azokat az oltárokat, amelyeket Manassé állított Jehova házának két udvarában. Összezúzta azokat, és porukat a Kidron völgyébe szórta.13A király alkalmatlanná tette az imádatra a Jeruzsálem előtti magaslatokat, amelyek a Romlás hegyétől délre voltak. Ezeket Salamon, Izrael királya építette Astóretnek, a szidóniak undorító istennőjének, Kámosnak, Moáb undorító istenének, és Milkomnak, az ammoniták utálatos istenének.14Darabokra törte a szent oszlopokat, kivágta a szent rudakat, és a helyüket emberi csontokkal töltötte meg.15Lerombolta a Bételben levő oltárt is, a magaslatot, amelyet Jeroboám, Nébát fia készített, és amellyel bűnbe vitte Izraelt. Miután lerombolta ezt az oltárt és a magaslatot, felégette a magaslatot, porrá zúzta, a szent rudat pedig elégette.16Amikor Jósiás megfordult, meglátta a sírokat a hegyen. Kivetette a csontokat a sírokból, és elégettette azokat az oltáron, hogy alkalmatlanná tegye az imádatra. Ez Jehova szava szerint történt, úgy, ahogy azt az igaz Isten embere által megjövendölte.17Akkor megkérdezte: ,,Mi az a sírkő ott, amelyet látok?" A város emberei így feleltek neki:,,Az igaz Isten emberének sírja az, aki Júdából jött, és megjövendölte ezeket, amiket Bétel oltára ellen tettél."18Ő így szólt: ,,Hadd nyugodjon. Senki se háborgassa a csontjait." Ezért békén hagyták a csontjait annak a prófétának a csontjaival együtt, aki Szamáriából jött.19Jósiás eltávolította Szamária városaiból az összes imádati házat is a magaslatokról, amelyeket Izrael királyai építettek, hogy bosszantsák Istent. Jósiás ugyanazt tette velük, mint a Bételben levő magaslattal.20Feláldozta a magaslatok minden ott levő papját az oltárokon, és emberi csontokat égetett el azokon. Ezután visszatért Jeruzsálembe.21Akkor a király megparancsolta az egész népnek:,,Tartsatok pászkát Jehovának, a ti Isteneteknek úgy, ahogy meg van írva a szövetségnek e könyvében."22Nem tartottak ilyen pászkát sem azt követően, hogy bírák ítélték Izraelt, sem Izrael királyainak vagy Júda királyainak napjaiban.23Ezt a pászkát Jósiás király 18.évében tartották meg Jehovának Jeruzsálemben.).
Jósiás és más hithű vezetők kész-
ségesen változtattak azon, ahogyan
Isten népét vezették, mert elfogadták
Isten Szavának az irányítását.
Ezeknek a változtatásoknak az lett
az eredménye, hogy a nép összhangban
élhetett Jehova akaratával. Isten
népe felett uralkodtak olyan királyok is,
akik nem követték Isten útmutatását.
Néhány esetben Jehova megfegyel-
mezte, vagy el is távolította az ilyen
vezetőket (1Sám 13:13, 14 Sámuel erre ezt mondta Saulnak:,,Ostobán cselekedtél. Nem engedelmeskedtél Jehova Istened parancsának, amelyet adott neked. Ha engedelmeskedtél volna, Jehova örökre megszilárdította volna Izrael feletti királyságodat.14Így azonban nem lesz tartós a királyságod. Jehova talál majd egy szíve szerint való férfit, és Jehova őt jelöli ki vezetőnek a népe fölé, mert te nem engedelmeskedtél annak, amit Jehova parancsolt neked).
De aztán a megfelelő időben
kinevezett valakit a népe fölé,
aki minden korábbi vezetőt
felülmúl.
w17.02 3:11-12, 14
 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Dorosné Éva gyönyörű képei, heti jó kívánsága!
  2018-11-27 22:21:57, kedd
 
  NOVEMBER 26.
H 05:59

Szia drága barátnőm !
Kellemes reggelt szép napot és hetet kívánok!
PusziNOVEMBER 26.
H 17:24

Szia drága barátnőm!
Kellemes estét jó éjszakát kívánok!
Puszi


Köszönöm a szép képeket.
Kellemes estét, jó éjszakát neked is!
Puszi barátnőd: Ani

 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. November 26., hétfői Napiszöveg
  2018-11-27 22:09:24, kedd
 
  ,,A földet az embereknek adta"
(Zsoltárok 115:16NW Az ég Jehováé,
de a földet az embereknek adta).

Jehova azt akarta, hogy az emberek
örökké éljenek a földön
(1Mózes 1:28NW Majd Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik:
,,Legyetek termékenyek, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá!
Uralkodjatok a tenger halain, az ég repdeső teremtményein, és minden élőlényen, amely a földön mozog!");
(Zsoltárok 37:29NW Az igazságosak öröklik a földet,
és örökké rajta laknak).
Sokféle értékes ajándékot adott
Ádámnak és Évának, hogy élvezhessék
az életet (Jakab 1:17NW Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való,
az égi világosság Atyjától jön alá, aki nem változik, mint az elmozduló árnyék).
Például szabad akarattal és a
gondolkodás képességével teremtette
meg őket, és úgy, hogy szeretetteljes
kapcsolatokat tudjanak ápolni.
A Teremtő közvetlenül beszélt
Ádámmal, és elmondta neki,
hogyan tud engedelmeskedni.
Ádám azt is megtanulta, hogy
miként gondoskodjon saját magáról,
az állatokról és a földről
(1Mózes 2:15-17, 19, 20NWJehova Isten pedig az embert az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és gondozza azt.16Jehova Isten még ezt a parancsot is adta az embernek:,,A kert minden fájáról ehetsz megelégedésig.17De a jó és rossz tudásának a fájáról ne egyél, mert azon a napon, amelyen eszel róla, bizony meghalsz19És Jehova Isten megformált a földből minden mezei vadat és az ég minden repdeső teremtményét, és az emberhez vitte őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. És minden élőlénynek az lett a neve, amit az ember adott neki.20Az ember tehát nevet adott minden háziállatnak, az ég repdeső teremtményeinek és a föld minden mezei vadjának, de az embernek nem volt segítője, aki kiegészítené őt.).
Jehova megáldotta az első emberpárt
az ízlelés, a tapintás, a látás,
a hallás és a szaglás képességével,
hogy teljes mértékben élvezhessék
a paradicsomi otthonuk szépségét.
Kielégítő feladatok és izgalmas
felfedezések végtelen sora állt előttük.
Ádámot és Évát azzal a képességgel
alkotta meg, hogy tökéletes gyermekeik
születhessenek. A földet örök
otthonuknak szánta, ahol
semmiben sem szenvedtek volna hiányt.

w17.02 1:6-7

 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 63 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 63 db bejegyzés
e év: 774 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 27
  • e Hét: 1061
  • e Hónap: 2502
  • e Év: 42921
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.