Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 54 
Doros Ferencné Éva szép képei, napi köszöntése.
  2018-02-28 21:35:13, szerda
 
  2018-02-28. Szerda

Szia drága barátnőm!
Kellemes reggelt szép napot kívánok!
Puszi
Szia drága barátnőm!A hideg ellenére
nagyon szép estét, jó éjszakát kívánok!
Puszi
Köszönöm szépen Éva!Puszi!
Neked is legyen szép estéd!
 
 
1 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. február 28., szerdai Napiszöveg
  2018-02-28 21:11:33, szerda
 
  ,,Miért nevezel engem jónak?
Senki sem jó, egyedül Isten"
(Márk 10:18NW).

Jézus szerény volt, ám ez koránt-
sem volt elmondható I. Heródes
Agrippáról, aki Júdea királya lett.
Egy rendezvényen királyi öltözet-
ben jelent meg, és az őt csodáló
tömeg ezt kiabálta:,,Ez isten hangja,
és nem emberé!"Heródes csak
úgy sütkérezett a dicséretben.
Azonban,,Jehova angyala nyomban
lesújtott rá, amiért nem az Istennek
adta a dicsőséget;férgek ették meg,
és kilehelte utolsó leheletét"(Cselekedetek 12:21-23NW Egy kitűzött napon aztán Heródes királyi ruhába öltözött, a bírói székbe ült, és nyilvános beszédet intézett hozzájuk.22Az egybegyűlt nép ekkor kiáltozásba fogott:,,Ez isten hangja, és nem emberé!"23Jehova angyala nyomban lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek ették meg, és meghalt.).
Bizonyára senkiben sem merült fel,
hogy Heródest Jehova választotta
vezetőnek. Ámde Jézuson egyértel-
műen látszott, hogy Isten nevezte ki,
és ő mindig megadta a dicsőséget
Jehovának mint a népe legfőbb veze-
tőjének. Jézus nem csupán néhány
évre lett kinevezve vezetőnek. A
feltámadása után ezt mondta:,,Nekem
adatott minden hatalom az égben
és a földön. . .És íme, én veletek
vagyok minden napon a világrendszer
befejezéséig" (Máté 28:18-20NW ézus odament hozzájuk, és így szólt:,,Isten nekem adott minden hatalmat az égben és a földön.19Menjetek hát, és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetből való embereket, kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a szent szellemnek a nevében,20és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. Én pedig veletek leszek mindennap a világrendszer befejezéséig).
w17.02 3:20-21

 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Doros Ferencné Éva szép képei, napi köszöntése.
  2018-02-27 21:19:03, kedd
 
  2018-02-27. Kedd

Szia drága barátnőm!
Kellemes reggelt szép napot kívánok!
Puszi


Szia drága barátnőm!A hideg ellenére
nagyon szép estét, jó éjszakát kívánok!
Puszi
Köszönöm szépen Éva!Puszi!
Neked is legyen szép estéd!
 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. február 27., keddi Napiszöveg
  2018-02-27 20:54:25, kedd
 
  ,,A vének, akik megfelelő vezetést nyújtanak,
kétszeres megbecsülést érdemelnek, kivált-
képpen azok, akik keményen dolgoznak azon,
hogy Isten szavát szólják és tanítsák"
(1Timóteusz 5:17NW).

A hittársaink mindenképpen
megérdemlik, hogy tiszteljük
őket. És különösen igaz ez a
felvigyázókra, akik vállalják a
vezetést. Tiszteljük őket, függet-
lenül attól, hogy milyen a nem-
zetiségük, az iskolázottságuk, a
társadalmi vagy az anyagi helyzetük.
Ezeknek a férfiaknak, akiket a
Biblia emberajándékoknak nevez,
kulcsfontosságú szerepük van
abban, hogy Isten gondoskodjon
a népéről (Efézus 4:8NW Ezért ezt mondja az Írás:,,Amikor fölment a magasba, foglyokat vitt magával, embereket adott ajándékul.").
Gondoljunk csak a gyülekezeti
vénekre, a körzetfelvigyázókra,
valamint a fiókbizottságok és a
vezetőtestület tagjaira. Az első
században élt keresztények őszin-
tén tisztelték azokat a testvéreket,
akik vállalták a vezetést, és mi is
hasonlóan érzünk. Persze nem
bálványozzuk az ismertebb testvé-
reket, és nem viselkedünk úgy a
társaságukban, mintha testet öltött
angyalok lennének. De tiszteljük és
nagyra becsüljük őket a kemény
munkájukért és az alázatukért (2Korintusz 1:24NW Nem akarunk uralkodni a hiteteken, hanem a munkatársaitok vagyunk, hogy örömet szerezzünk nektek, mert szilárdan álltok a hiteteknek köszönhetően.);
(Jelenések 19:10NW Erre leborultam a lába előtt, hogy imádjam. Ő azonban ezt mondja nekem:,,Vigyázz! Ne tedd! Csak rabszolgatársad vagyok neked és a testvéreidnek, akik ragaszkodnak a Jézus melletti tanúskodás munkájához. Istent imádd, mert a Jézusról szóló tanúskodás ihleti a prófétálást.).
w17.03 1:13

 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Doros Ferencné Éva gyönyörű képei új hétre.
  2018-02-26 21:26:54, hétfő
 
  2018-02-26. Hétfő

Szia drága barátnőm!
Kellemes ébredést, szép napot és
hetet kívánok!
Puszi
Szia drága barátnőm!Teljen kellemesen
az estéd,majd nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
PusziKöszönöm szépen Éva!Puszi!
Neked is legyen szép estéd!
 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. február 26., hétfői Napiszöveg
  2018-02-26 00:36:12, hétfő
 
  ,,Akik. . .kikérik mások tanácsát,
bölcsek" (Példabeszédek 13:10NW).

Ha értékeljük a Jehova szolgála-
tában betöltött szerepünket,
akkor mi is a jót keressük mások-
ban, akárcsak Isten. Így nem
akarunk mindig a figyelem
középpontjában lenni, és irányí-
tani az eseményeket, hanem
inkább szerényen tanácsot
kérünk, és elfogadjuk mások
javaslatait. Együtt örülünk azzal,
aki valamilyen kiváltságot kap,
és dicsérjük Jehovát, aki a testvé-
reink egész közösségét megáldja (1Péter 5:9NW De ti szálljatok szembe vele szilárd hittel, tudva, hogy testvéreitek egész közössége hasonló szenvedésekkel néz szembe szerte a világon).
Jó ítélőképességre is szert tehetünk,
ha szerényen elsajátítjuk Jehova
nézőpontját. A rendszeres tanul-
mányozás, az ima és a tanultak
alkalmazása egyre kifinomul-
tabbá teszi a lelkiismeretünket (1Timóteusz 1:5NW Ennek az utasításnak a célja valójában az, hogy tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet legyen bennünk.).
Megtanuljuk, hogy másokat fon-
tosabbnak tartsunk magunknál.
Jehova megígéri, hogy ha meg-
tesszük a magunk részét, ő be-
fejezi a képzésünket, és segít,
hogy fejlesszük magunkban a
szerénységet és más jó tulaj-
donságokat (1Péter 5:10NW Miután pedig egy kis ideig szenvedtetek, Isten, aki minden ki nem érdemelt kedvesség forrása, és aki elhívott titeket az ő örök dicsőségére Krisztussal egységben, maga fogja befejezni a képzéseteket. Megszilárdít, erőssé tesz, és biztos alapokra helyez benneteket.).
w17.01 4:17-18

 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Doros Ferencné Éva gyönyörű képei, hétvégi köszöntése.
  2018-02-25 22:49:11, vasárnap
 
  2018-02-25. Vasárnap

Szia drága barátnőm!
Kellemes reggelt szép vasárnapot kívánok!
Puszi

Szia drága barátnőm!
Kellemes estét jó éjszakát kívánok!
Puszi


Köszönöm szépen Éva!Puszi!
Neked is legyen szép estéd!
 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. február 25., vasárnapi Napiszöveg
  2018-02-25 01:18:29, vasárnap
 
  ,,Ők cselekedtek romlottan.
Ők nem az ő gyermekei, a hiányosság
az övék" (5Mózes 32:5NW Ők cselekedtek romlottan.
Ők nem az ő gyermekei, a hiányosság az övék.
Csalárd és elferdült nemzedék!).


Mivel Ádám elveszítette a
tökéletességét, már nem
tudta hibátlanul visszatükröz-
ni Isten tulajdonságait. Nem-
csak a saját jövőjét tette tönk-
re, hanem a gyermekeire is
tökéletlenséget, bűnt és ha-
lált örökített át (Róma 5:12NW Ezért van, hogy amiképpen egy ember által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál, és így a halál minden emberre átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek. . .).
A leszármazottait az örök élettől
is megfosztotta. Ádámnak és
Évának többé nem szület-
hetett tökéletes gyermeke, és
az utódaiknak sem. Az Édenben
Sátán elfordította az első ember-
párt Istentől, és azóta is félreve-
zeti az embereket (János 8:44NW Ti a ti atyátoktól, az Ördögtől vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok tenni. Az gyilkos volt kezdettől fogva, és eltért az igazságtól, mert nem szereti az igazságot. Azért hazudik, mert ő ilyen. Ő hazug, és a hazugság atyja.).
Bár Ádám és Éva fellázadt Jehova
ellen, ő még mindig szereti az
embereket, és azt szeretné,
hogy jó kapcsolatban legyenek
vele. Nem akarja, hogy bárki is
meghaljon (2Péter 3:9NW Jehova nem késlekedik, hogy beteljesítse az ígéretét, mint ahogy azt némelyek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem szeretné, hogy bárki is elpusztuljon, hanem azt szeretné, hogy mindenki megbánásra jusson).
Ezért közvetlenül az édeni lázadás
után intézkedett annak érdekében,
hogy az emberek újra a barátai
lehessenek, miközben az igaz-
ságos alapelvei sem sérültek meg (János 3:16NW Mert Isten annyira szerette a világot, hogy az egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, ne pusztuljon el, hanem örök élete legyen).
w17.02 1:12-14

 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Doros Ferencné Éva gyönyörű képei, hétvégi köszöntése.
  2018-02-24 21:40:23, szombat
 
  2018-02-24. Szombat

Szia drága barátnőm!
Kellemes reggelt szép napo és hétvégét kívánok!
Puszi

Szia drága barátnőm!
Kellemes estét jó éjszakát kívánok!
Puszi
Köszönöm szépen Éva!Puszi!
Neked is legyen szép estéd!
 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. február 24., szombati Napiszöveg
  2018-02-24 21:12:28, szombat
 
  ,,Tartsd vissza szolgádat az
elbizakodott tettektől"
(Zsoltárok 19:13NW És tartsd vissza szolgádat az elbizakodott tettektől,
ne engedd, hogy azok uralkodjanak rajtam!
Akkor feddhetetlen leszek,
és mentes a súlyos bűnöktől).


Mi számít elbizakodott tettnek?
Az, ha valaki elhamarkodottan
vagy arcátlanul olyasmit tesz,
amihez nincs joga. Ez időnként
mindenkivel előfordul az örök-
lött bűn miatt. De ha az ilyen
törtető viselkedés a szokásun-
kká válik, akkor előbb vagy
utóbb magunkra vonjuk Isten
haragját, ahogy Saul király. A
Biblia szerint Jehova megdorgálja
az elbizakodottakat (Zsoltárok 119:21NW Megfedded az elbizakodottakat,
az átkozottakat, akik eltérnek parancsolataidtól).
Miért tesz így? Egy elbizakodott
tett sokkal súlyosabb vétség,
mint egy ártatlan tévedés. Ha
szerénytelenül viselkedünk,
akkor nem adjuk meg Jehovának
a tiszteletet, amely jogosan
járna neki, mint legfőbb Úrnak.
Ezenkívül, ha túllépjük a hatás-
körünket, valószínűleg összetű-
zésbe fogunk kerülni másokkal (Példabeszédek 13:10NW Az elbizakodottság csak viszályhoz vezet,
akik viszont kikérik mások tanácsát, bölcsek.).
És amikor kiderül, hogy elbizako-
dottak voltunk, az kínosan fog
érinteni minket, sőt megalázó
is lehet (Lukács 14:8, 9NW,,Ha valaki meghív egy menyegzőre, ne telepedj le a főhelyre. Lehet, hogy meghívott olyan valakit is, aki nagyobb tiszteletben áll, mint te.9Majd odajön az, aki mindkettőtöket meghívott, és ezt mondja neked:Engedd át neki a helyedet.És akkor szégyenkezve elindulsz, hogy a legutolsó helyet foglald el.).
Az elbizakodottság sosem vezet
jóra. A Szentírás szerint mindig
az a helyes, ha szerények vagyunk.
w17.01 3:4-5

 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 54 
2018.01 2018. Február 2018.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 54 db bejegyzés
e év: 774 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 243
  • e Hét: 1478
  • e Hónap: 2919
  • e Év: 43338
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.