Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Lelkésztől-72/871
  2018-02-25 12:06:56, vasárnap
 
  Mk 9,2-10
Jézus táborhegyi megdicsôülésének leírását megelôzi Péter vallomása az Ô Messiás voltáról (Mk 8,29), de Jézus kínszenvedésének elôrejelzése és keresztjének követésére szóló meghívás is! A Jézusról szóló teljes kijelentéshez mindkettô hozzátartozik: a Kereszt és a Megdicsôülés. A felhôbôl hangzó szózat Jézust Messiásnak jelenti ki,akárcsak a keresztelésekor (Mk 9,7; 1,11). Jézus a Mózes jövendölte próféta (Mk 9,7; 5Mz 18,15): Ô nagyobb Mózesnél és Illésnél. De csak föltámadása után értik meg majd tanítványai, hogy voltaképp ki Ô, és csak akkor lesznek képesek szólni Ôróla és mindenrôl, ami történt és amit hallottak Tôle.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

Nb 2.vas jegyzeteiből:Jézus a saját és apostolai próbatételének a közeledte miatt a rá következő megdicsőülésre irányítja a figyelmet. Ahogyan Jézus nyilvános működése kezdetén,úgy most is hangzik az Atya szózata.Akkor Jézust,most az apostolokat szólítja meg.Az apostolai emlékeznek is erre,ezért örömmel vállalják igehirdetésükkor az áldozatot Amikor a sötétség órái jönnek Jézus életében,már akkor jelei vannak a megdicsőülésének.Igy lehet a mi életünkben is./Jézus szeretet köreit mi is megtapasztaljuk,az Istenélményből erőt nyerünk a helytálláshoz, szenvedéshez.A megváltottsághoz mi is hozzájárulhatunk,igazságot nem hagyjuk el,értelmes életet élhetünk. Isten országát mi készítjük,amely ragyogni tud./
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából213/870,Mt 5
  2018-02-23 10:55:02, péntek
 
  Beszéd megitélése az evangéliumban.
Mt 5,20Mert mondom nektek: ha a ti igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, semmiképp sem mentek be a mennyek országába.
21Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: 'Ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre'. (Kiv 20,13) 22Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: 'Oktalan', méltó a főtanács ítéletére; aki pedig azt mondja: 'Bolond', méltó a gyehenna tüzére. 23Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: 24hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj és ajánld föl adományodat. 25Egyezz meg ellenfeleddel gyorsan, amíg vele vagy az úton; nehogy ellenfeled átadjon téged a bírónak, a bíró pedig a törvényszolgának, és börtönbe vessenek. 26Bizony, mondom neked, semmiképp sem jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az utolsó fillért.
A beszéd öszzhangban legyen a szeretet parancsával.
Jóvátételre is szükség van.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-71/869
  2018-02-18 14:01:55, vasárnap
 
  Mk 1,12-15.A tudomány és a technika haladása az ember hatalmát soha nem sejtett mértékben megnövelte, de az ember maga sem jobbá, sem boldogabbá nem vált. Az ember életében szorongás uralkodik. Rettegés a végcsapástól, melyrôl nem tudni, mikor és hogyan szakad ránk.
Az Isten üzenetében való hit nem oldja meg a világ problémáit,
amelyektôl szenvedünk. De annál jóval többet tesz: más emberré
változtat minket. Oly emberré, aki többé már nem retteg, mert tudjuk,hogy szeret az Isten és hűséges.

/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/Nb1.vas jegyzeteiből:Jézus az első emberrel ellentétben nem alkudozik a kisértővel.A természettel,Istennel megromlott harmóniát visszaálítja.,ahogyan a bűn elhatalmasodása után vízözön,majd új szövetség jön létre,Jézus ehhez kapcsolódik új és örök szövetségével. Ezzel megújul és uralma alá kerül a világ. Ehhez a művéhez előkészületét és odaadottságát jelzi a magányban töltött 40 nap.Vele Isten hozzánk közeledéséről, küldetéséről is szól./ Észrevenni,hogy eljött az idő,hogy az Istenhez térést szolgálja minden vallásgyakorlatunk,próbatételünk Ahogyan Jézus együtt élt a pusztában a vadállatokkal,úgy nekünk is együtt kell élni a csoportokból,magunkból,másik emberből,helyzetből jövő nehézségekkel,ezeket jóra forditva,Isten országának eljövetelében részt kapunk./

 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Irótól-79/868
  2018-02-15 16:55:42, csütörtök
 
  Georges Bernanos: Az imádságról

Általában nagyon is ellentmondásos elképzeléseink vannak az
imádságról. Hogy beszélhetnek róla könnyelműen olyan emberek, akik alig vagy egyáltalán nem ismerik?
Egy trappista vagy karthauzi szerzetes éveken át azért kínlódik,
hogy az imádság emberévé legyen, s az elsô jöttment, meggondolatlan ember ítéletet akar mondani egy egész élet törekvésérôl! Ha az imádság valóban az volna, aminek az ilyen emberek gondolják -- valamiféle fecsegés, egy ôrült beszélgetése a saját árnyékával vagy még ennél is kevesebb: hiú és babonás kérés, amely el akarja nyerni a világ javait --, lehetséges volna akkor, hogy ezrek és tízezrek találnak benne életük utolsó napjáig talán nem annyira édességet, mert nem bíznak az érzelmi vigasztalásban, hanem kemény, erôs és tökéletes örömöt? A
tudósok persze szuggesztiót emlegetnek. Bizonyára még soha nem
találkoztak szemtôl szembe olyan bölcs öreg szerzetessel, akinek
hajlíthatatlan az ítélete, s mégis telve van megértéssel,
együttérzéssel és emberiességgel. Milyen csoda révén tudnának ezek a félbolondok, ezek az álom-rabok, ezek az alvajárók napról napra mindjobban behatolni embertársaik nyomorúságának a megértésébe?

BERNANOS, Georges (Párizs, 1888 -- Neuilly, 1948) francia regényíró és filozófus. A mai, közönybe fulladt civilizáció számára új, szabad embereszményt kívánt kialakítani, katolikus perspektívából. Fô művei:A Sátán árnyékában, Egy falusi plébános naplója.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől-70/867
  2018-02-11 13:46:51, vasárnap
 
  Mk 1,40-45
Jézus csodái a hatalmát és a közelgô Isten-országát jelzik. De ne
felejtsük el közben az emberi és személyes vonatkozásait sem. Jézus melegszívű ember, és ahol emberi nyomort lát, elfogja a részvét, és kötelességének érzi, hogy segítsen. A leprások, a kiközösítettek is közelébe kerülvén megérzik emberi jóságát és a gyógyítás isteni erejét. Miért viselkedik hát keményebben Jézus a mai evangélium kiközösítettjeivel szemben? Ez titok. Az is föltűnô, hogy Jézus megtiltja a csoda hirdetését (gyakran elôfordul a Márk evangéliumban)!Mitsem használ az embereknek, ha Jézus csodáiról kíváncsiságukat legeltetve hallanak, sôt ha éppen magukon tapasztalják a csodát --amíg Jézus személyének titkához el nem jutnak.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/ jegyzetekből:Jézusban azoknak is bizalma van,akik emberi segítséget nélkülözik.Jézus nemcsak gyógyulást ad,de megerősitést,közösségbe visszavezetést is.Nekünk is szükséges megerősödni Isten jótéteményeinek megnyilvánulása fölötti hitben,hálában hogy Isten rajtunk tartja szemét és a szabadulás örömével tölt el./Tudnunk kell azt,hogy szükségünk van a tisztulásra,és a gyógyuláshoz nem elegendő az emberi akarat//ahogyan Jézus tette,mi se kerüljük el a beteget ,a kiközösitettet.Jézusban itt megfigyelhető a részvét és szigor,törvényszegés és megtartás,köldetésért tenni és veszélyeztetni,engedelmesség és parancs,közeledés és távolságtartás/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Irótól-78/866
  2018-02-09 11:39:28, péntek
 
  Jules Superville: Imádság az ismeretlenhez

Lám, azon kapom magamat, hogy hozzád intézem szavam
én Istenem, aki azt sem tudom még, hogy vagy-e,és suttogó templomaid nyelvét nem értem,nézem az oltárokat, házad boltíveit,mint aki egyszerűn: ,,Íme fa -- mondja -- íme kô,
ezek itt román oszlopok, annak a szentnek hiányzik az orra,
s idebent is, mint odakint, csupa emberi nyomorúság.''
Mise alatt lesütöm a szemem, de letérdelni nem tudok.
Mintha hagynám, hogy a vihar elhúzzon a fejem fölött,
s hogy másra ne gondoljak, meg nem állom.Bár úgy töltöttem volna életem, hogy mindig másra gondolok,ez a más, ez is én vagyok, talán ez az igazi lényem.Ide menekülök, s itt vagy talán Te is,mindig e vonzó messzeségben vágytam élni,a jelen pillanat ajándék s hasznomra fordítani sose tudtam,nyitját nem ismerem, forgatom erre-arra,bonyolult szerkezetét járásra bírnom sose sikerült.Nem hiszek benned, Istenem, mégis szeretnék beszélni veled;a csillagokkal is beszéltem, pedig tudom, hogy élettelenek,
s a legszerényebb állatokkal is, pedig tudtam, hogy nem felelnek
s a fákkal is, bár ha nem járna szél, némák volnának, mint a sír.
Magammal is beszéltem, pedig nem tudom biztosan, hogy vagyok-e.Nem tudom, hogy meghallod-e imánkat, a miénket, emberekét,
és hogy szívesen hallod-e, ha hallod,hogy van-e, mint nekünk, szíved, mely mindig retteg, mindig résen áll,s van-e éber füled a különféle híreket figyelni.Nem tudom, szeretsz-e ide lenézni,
mégis szeretném eszedbe idézni ezt a bolygót, a Földet,virágaival, kavicsaival, kertjeivel, házaival Mind a többiekkel s velünk, akik tudjuk, hogy szenvedünk.Szeretnék késedelem nélkül szólni hozzád alázatos emberi szavaimmal,mert most mindegyikünk meg kell hogy kísértse a teljes lehetetlent,még ha egyéb se vagy, tízezer év elôtti fuvalom csak,sodró kezdôsebesség, vagy maradandó szomorúság,mely a szférákat dallamukra máig forgatja még.
Szeretném, orca nélkül létezô és talán reménytelen Istenem,
figyelmed, annyi kóbor ég között, az emberekre vonni,kiknek nincs már nyugalmuk e planétán.Figyelj rám, sürgôs a dolog, elcsüggednek lassan mindannyian,s a vének közt az ifjakat már nem ismerni meg maholnap.Minden reggel azt kérdezik szorongva, nem az öldöklés kezdetére keltek-e,a vérnek, a kínnak, a könnynek
furcsa osztogatóit készítik mindenütt,azt kérdezik, nem rejtenek-e már fegyvereket a búzatáblák.Elmúlott volna az az idô, mikor még törôdtél az emberekkel,más világokba hívnak talán, tanácskozásra orvost,ki azt se tudja, hova kapjon, s betegei sorra kihalnak?
Figyelj rám, egy ember vagyok a többi sok közt,testünkben jól érzi magát a lélek, nem akar megszökni belôle valami bombarobbanásban,szelíd cirógatás, titkos hízelkedés nekünk ô.
Engedj még úgy lélegzenünk, hogy ne kelljen új mérgeken tűnôdnünk,engedd úgy néznünk a gyermekeinket, hogy ne gondoljunk folyton a halálra.A mi szívünk nem a csatáké és nem a tábornokoké.Hadd kóboroljunk erre-arra, mint kolompszavával a nyáj,és nyomában a tej szaga a kövér fű szagával elvegyül.
Ó ha vagy, Istenem, tekints le ránk,pihenj meg köztünk, jöjj, a Föld olyan szép fáival,folyóival, tavaival, hogy azt hinné az ember,
hogy egy kicsit sajnálod is.Uram, ne engedd el füled mellett továbbra is szavunkat,s ne haragudj reám, amiért így tegezôdöm veled s ily kurtán-furcsán egyszerűn beszélek,
de semmiben sem hinnék oly kevéssé, mint egy olyan Istenben, aki
zsarnok;s jobban ki tudod fejezni magad villámodnál a hajlékony füvekkel,patakok tárt szemével s a kisgyerekek játékaival,
amitôl bízvást téged vallanak még a tengerek és a hegyláncok is.
Nem haragudhatsz meg reám, mert ami a szívemen, az a számon,
és eltűnôdöm, ahogy telik tôlem, az emberen és létén,oly nyíltan, mint amilyen nyílt a Föld s a forgó évszakok. (Rónay György fordítása)


SUPERVIELLE, Jules (1884--1960) francia költô. Melodikus verseiben az embert Istenhez : és a kozmosz örökkévalóságához fűzô kötelékek szólalnak meg.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől--69/865
  2018-02-04 13:13:29, vasárnap
 
  Mk 1,29-39
Jézus tettei beszédesek: megmondják, ki Ô és mit kíván. Péter
anyósa, a Márk evangéliumban szereplô elsô nô, megtapasztalja Jézus gyógyító erejét, és szolgálni kezd neki és tanítványainak. A
szolgálatban fejezi ki hitét, így követi Krisztust. Este Jézus újra
betegeket gyógyít és ördögöket űz. A démonok elismerik Ôt, de Jézus nem akar vallomást tôlük. Az ember érdekli Ôt, az emberhez ,,jött Ô ki'' (Mk 1, 38). És újra meg újra visszatér a csöndbe, az Ô csöndjébe;-- az ember Jézus igényli a magányos imádság óráit, a legmélyebb egységet Atyjával. Aztán újra visszatérhet az emberekhez. A tanítványok ezt látták és megtanulták.

/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/
/jegyzetekből:Jézus a kafarnaumi zsinagógában megfogalmazott
küldetését teljesíti ott is,ahová menni szándékozik.A gyógyításai is annak része,azok számára,akik az evang-nak hatalmat tulajdonítanak.Az emberek kerülésével szemben/Jób,Zs/Jézus nem megy el mellettük segítség nélkül A hozzákapcsolódó szavak felülmulják a csupán emberi szavak hatékonyságát./Jézus elmélkedésre, magányba hív,akkor is,amikor sürgető feladatok vannak,de ez a következő út,gyógyítás előkészülete azok számára, akik átérzik,hogy nem lehet Isten nélkül élni/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Irótól-27/864
  2018-02-02 15:05:29, péntek
 
  Thomas Stearns Eliot: Simeon éneke
Uram, a római jácintok virulnak a cserepekben,
Téli nap kúszik havas hegyeken:
A konok évad visszaretten.
Súlytalan életem halálos szélre vár,
Mint kezem fején pihe rebben.
Por a sugárban és emlék a zugban:
A holt vidékre húz a szél felettem.

Te békédet add meg nekünk, Uram.
Jártam e városban sok éven át,
Betartottam a böjtöt, senki sem éhezett miattam,
Senki se zörgetett kapumon hasztalan.
Becsületet és vigaszt kaptam, adtam.
Ki emlékszik majd házamra, hol laknak gyermekeim gyermekei,

Ha majd a bánat kora eljövend?
A zerge ösvényére bújnak s a róka otthonába lent
S idegen arcoktól, idegen kardoktól menekülnek.

Jön kora a kötélnek, az ostornak, a könnynek --
A Te békédet most add meg, Uram.
A csüggedés hegyének stációi jönnek
S az anyai kin biztos percei,
Most még az elmúlás korai évszaka van --
Engedd, hogy a Gyermek, a még néma s ki nem mondott Ige
Most adja meg Izráel vigaszát
Annak, ki nyolcvanéves és holnapnélküli.

Ígéreted szerint.
Majd dicsôítenek gúnyoltatással s glóriával
S szenvednek minden nemzedéken át.
Fel a szentek lépcsején fény fény után lobog.
Ne énnekem a rajongó imát s gondolatot,
Ne énnekem a végsô látomást s a kínhalált:
A Te békédet add meg most nekem.
(S kard döfi át a szívedet,
A tiédet is.)
A saját életemtôl s az utánamjövôk életétôl fáradt vagyok.
A saját halálomba s az utánamjövôk halálába belehalok.
Bocsásd el szolgádat,
Mert látta üdvösségedet.
(Vas István fordítása)

ELIOT, Thomas Stearns (1888--1985) angol költô; Nobel-díjas. Az
Egyesült Államokban született, de 1914-tôl haláláig Londonban élt.
írásaiban a keresztény hagyomány új formákkal szervesült. Költészetén kívül drámaírói, kritikusi és esszéírói munkássága is jelentôs.Versei, drámái és esszéi egy-egy kötetben magyarul is megjelentek.

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2018.01 2018. Február 2018.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 74 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 10
  • e Hét: 195
  • e Hónap: 639
  • e Év: 639
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.