Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 66 
Doros Ferencné Éva szerkesztései, köszönöm szépen!
  2018-03-31 22:59:05, szombat
 
  2018-03-31. Szombat

Szia drága barátnőm! Kellemes reggelt szép napot kívánok!
Puszi

Szia drága barátnőm!
Nagyon szép estét jó éjszakát kívánok!
Puszi!
Köszönöm szépen Éva!
Szép estét Neked is!Puszi!
Anikó
 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. március 31., szombati Napiszöveg
  2018-03-31 22:42:34, szombat
 
  Emlékünnep
naplemente után


,,Ha valaki. . .bűnt követ el,
van segítőnk az Atyánál:Jézus Krisztus"
(1János 2:1NW Kisgyermekeim, ezeket azért írom nektek, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki mégis bűnt követ el, van segítőnk az Atyánál:Jézus Krisztus, aki igazságos.).

Ne feledjük, hogy amikor
Jehova magához vonzott
minket, tisztában volt azzal,
hogy milyen hiányosságok
okoznak majd leginkább
gondot nekünk. Tudta, hogy
néha súlyosabb vétkeket is
elkövetünk majd. Ennek el-
lenére azt szerette volna,
hogy legyünk a barátai. Istent
arra indította a szeretete, hogy
egy értékes ajándékot adjon
nekünk:drága Fia életét
mint váltságot (János 3:16NW Mert Isten annyira szerette a világot, hogy az egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, ne pusztuljon el, hanem örök élete legyen.).
Ez a felbecsülhetetlen értékű
áldozat alapot ad arra, hogy
Jehova megbocsásson nekünk,
ha őszinte bűnbánatot tanúsítunk.
Így biztosak lehetünk benne,
hogy megőrizhetjük a vele ápolt
szoros barátságunkat, a tökélet-
lenségünk ellenére is (1Timóteusz 1:15NW Ez az állítás megbízható, és teljes egészében el kell fogadni:Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy bűnösöket mentsen meg. Közülük én vagyok a legbűnösebb.).
w16.05 4:6-7


Emlékünnepi bibliaolvasás:
(Niszán 13-a eseményei [nappal])
Máté 26:17-19NW A kovásztalan kenyerek első napján a tanítványok odamentek Jézushoz, és ezt kérdezték:,,Hol akarod, hogy előkészületeket tegyünk arra, hogy megedd a pászkát?"18Ő ezt mondta:,,Menjetek be a városba ehhez meg ehhez, és mondjátok neki, hogy a tanító ezt mondja:Közel van a meghatározott idő, amikor meg kell halnom. Nálad fogom megünnepelni a tanítványaimmal a pászkát."19És a tanítványok mindent úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és előkészületeket tettek a pászkára.;

Márk 14:12-16NW A kovásztalan kenyerek első napján pedig, amikor fel szokták ajánlani a pászkaáldozatot, a tanítványai ezt kérdezték Jézustól:,,Mit akarsz, hova menjünk, és hol tegyünk előkészületeket arra, hogy megedd a pászkát?"13Erre ő elküldött kettőt a tanítványai közül, és ezt mondta nekik:,,Menjetek be a városba, és találkoztok majd egy emberrel, aki vizet visz egy agyagedényben. Kövessétek őt,14és ahova bemegy, mondjátok a ház urának:A tanító ezt kérdezi:Hol van az a vendégszoba, ahol megehetem a tanítványaimmal a pászkát?15És mutat nektek egy tágas felső szobát, berendezve, készen. Ott készítsétek el a pászkavacsorát számunkra."16A tanítványok tehát elindultak, bementek a városba, és mindent úgy találtak, ahogy Jézus megmondta nekik;és előkészületeket tettek a pászkára.;

Lukács 22:7-13NW Elérkezett pedig a kovásztalan kenyerek napja, amelyen fel kell ajánlani a pászkaáldozatot.8Ekkor Jézus elküldte Pétert és Jánost, ezt mondva:,,Menjetek, és készítsétek el a pászkát, hogy megegyük."9Így szóltak hozzá:,,Hol akarod, hogy elkészítsük?"10Ezt mondta nekik:,,Amikor bementek a városba, találkoztok majd egy emberrel, aki vizet visz egy agyagedényben. Kövessétek őt abba a házba, ahova bemegy.11És mondjátok ezt a ház urának:A tanító ezt kérdezi tőled:Hol van az a vendégszoba, ahol megehetem a tanítványaimmal a pászkát?12És ő mutat majd nektek egy tágas felső szobát, berendezve. Ott készítsétek el a pászkavacsorát."13Elmentek tehát, és mindent úgy találtak, ahogy Jézus megmondta nekik. És előkészületeket tettek a pászkára.

(Niszán 14-e eseményei [naplemente után])
János 13:1-5NW Jézus már a pászka ünnepe előtt tudta, hogy eljött az ő órája, hogy itt hagyja ezt a világot, és elmenjen az Atyjához. Szerette az övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket.2Az Ördög már a vacsora alatt Iskariót Júdásnak, Simon fiának a szívébe adta, hogy árulja el őt.3Jézus tudta, hogy az Atya mindent neki adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez megy.4Felkelt hát a vacsorától, levette a felsőruháit, fogott egy törülközőt, és a derekára kötötte.5Ezután vizet öntött egy mosdótálba, és megmosta a tanítványok lábát, majd megtörölte azzal a törülközővel, amelyet a derekára kötött.;
János 14:1-3NW,,Ne nyugtalankodjatok! Higgyetek Istenben, és higgyetek bennem is!2Az Atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így lenne, megmondtam volna nektek, mert elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.3Miután elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és elviszlek titeket oda, ahol én vagyok, hogy ti is ott legyetek.

 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Doros Ferencné Éva szerkesztései, köszönöm szépen.
  2018-03-30 19:26:20, péntek
 
  2018-03-30. Péntek

Szia drága barátnőm! Kellemes ébredést szép napot
és hosszú hétvégét kívánok!
Puszi
Szia drága barátnőm!
Nagyon szép estét jó éjszakát kívánok!
Puszi!


Köszönöm szépen Éva!
Szép estét Neked is!Puszi!
Anikó
 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. március 30., pénteki Napiszöveg
  2018-03-30 18:50:29, péntek
 
  ,,[Krisztus] örökre megszabadított
bennünket" (Héberek 9:12NW Nem kecskék és fiatal bikák vérével, hanem a saját vérével lépett be a szent helyre egyszer s mindenkorra, és örökre megszabadított bennünket.).

Ha hiszünk a váltságban,
Jehova teljes mértékben
megbocsátja a bűneinket.
A Szavában arról biztosít
minket, hogy eltöröltetnek
a bűneink (Cselekedetek 3:19-21NW Bánjátok hát meg bűneiteket, és térjetek meg, hogy bűneitek megbocsátást nyerjenek, és így Jehova felüdítsen titeket,20és elküldje a nektek kinevezett Krisztust, Jézust.21Az égnek kell befogadnia őt, amíg helyre nem lesz állítva minden, amiről Isten a régen élt szent prófétái által beszélt.).
A váltság alapján Jehova a
gyermekeivé fogadja a szel-
lemmel felkent szolgáit (Róma 8:15-17NW Mert Isten szelleme nem tesz minket rabszolgákká, hogy újra féljünk, hanem örökbe fogadott fiak vagyunk a szellem által, és arra késztet, hogy ezt kiáltsuk:,,Abba, Atyám!"16Maga a szellem tanúskodik a mi szellemünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk.17Ha tehát gyermekek vagyunk, akkor örökösök is, igen, örökösei Istennek, és társörökösök Krisztussal, feltéve, hogy vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt magasztaljanak is fel minket.).
Azok számára pedig, akik a más
juhokhoz tartoznak, jelképesen
szólva kiállít egy örökbefogadási
okiratot. Miután eljutnak a
tökéletességre, és kiállják a
végső próbát, Jehova örömmel
,,írja alá"ezt az okiratot, és attól
kezdve a szeretett földi gyermekei
lesznek (Róma 8:20, 21NW A teremtés ugyanis hiábavalóságnak lett alávetve, nem a maga akaratából, hanem annak az akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménnyel,21hogy maga a teremtés is meg fog szabadulni a romlottság rabszolgaságából, és élvezi Isten gyermekeinek a dicsőséges szabadságát.);(Jelenések 20:7-9NW Amikor véget ér az 1000 év, elengedik Sátánt a börtönéből,8és kimegy, hogy félrevezesse a föld négy sarkán levő nemzeteket, Gógot és Magógot, hogy egybegyűjtse őket a háborúra. Annyian vannak, mint a tenger homokja.9Elözönlötték az egész földet, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost. De tűz jött le az égből, és felemésztette őket.).
Jehova soha nem szűnik
meg szeretni drága gyerme-
keit, és a váltságból származó
áldások is örökké tartanak majd.
Ez az ajándék soha nem veszít
az értékéből. Senki és sem-
milyen hatalom nem veheti el tőlünk.
w17.02 2:15-16


Emlékünnepi bibliaolvasás:
(Niszán 12-e eseményei [nappal])

Máté 26:1-5 Miután Jézus elmondta mindezeket, így szólt a tanítványaihoz:2,,Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a pászka, és az Emberfiát átadják az ellenségeinek, hogy oszlopra feszítsék."3Akkor a magas rangú papok és a nép vénei összegyűltek a főpap, Kajafás udvarában,4és cselt szőttek, hogy ravaszul elfogják Jézust, és megöljék.5De ezt mondták:,,Ne az ünnepen. Még felfordulás lesz a nép körében.",14-16NW Akkor a tizenkettő egyike, az, akit Iskariót Júdásnak hívtak, elment a magas rangú papokhoz,15és ezt kérdezte:,,Mit adtok nekem, hogy eláruljam őt?"Azok30ezüstben állapodtak meg.16Így aztán ettől kezdve folyton kereste a megfelelő alkalmat, hogy elárulja őt.;

Lukács 22:1-6NW Közeledett pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, más néven a pászka.2A magas rangú papok és az írástudók pedig keresték a legjobb módját annak, hogy megszabaduljanak tőle, mert féltek a néptől.3Akkor Sátán hatalmába kerítette Júdást, azt, akit Iskariótnak hívtak, aki a tizenkettő közé tartozott.4És ez elment, és beszélt a magas rangú papokkal és a templomőrség parancsnokaival arról, hogy hogyan árulja el nekik Jézust.5Azok pedig örültek, és megállapodtak, hogy ezüstpénzt adnak neki.6Beleegyezett hát, és keresni kezdte a megfelelő alkalmat, hogy elárulja őt nekik, mikor nincs ott a sokaság.

 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Doros Ferencné Éva szép képei, csütörtöki köszöntése.
  2018-03-29 20:25:47, csütörtök
 
  2018-03-28. Csütörtök

Szia drága barátnőm! Kellemes ébredést,
szép napot kívánok!
Puszi

Szia drága barátnőm!
Nagyon szép estét jó éjszakát kívánok!
Puszi!

Köszönöm szépen Éva!
Szép estét Neked is!Puszi!
Anikó
 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. március 29., csütörtöki Napiszöveg
  2018-03-29 20:13:12, csütörtök
 
  ,,Isten a túláradó ki nem érdemelt
kedvességétől indíttatva kifizette a váltságot
a Fia vére által, és így megnyílt a lehetőség arra,
hogy szabaddá váljunk, vagyis hogy megbocsássák
a bűneinket" (Efézus 1:7NW).

A mai engedékeny világban
sokan már nem tekintik szé-
gyenletesnek a bűnt. Így annak
sincsenek tudatában, hogy
szükségük van a váltságra. Nem
is értik, hogy mi a bűn, ho-
gyan érint minket, és hogy
mit kell tennünk ahhoz,
hogy kiszabaduljunk a rab-
ságából. A tiszta szívű emberek
valósággal megkönnyebbülnek,
amikor megtudják, hogy Jehova
a nagy szeretetétől és a ki nem
érdemelt kedvességétől indíttat-
va elküldte Fiát a földre, hogy
megváltson a bűntől, és annak
következményétől, a haláltól (1János 4:9, 10NW Abból vált nyilvánvalóvá, hogy Isten szeret minket, hogy elküldte a világba az egyszülött Fiát, hogy életet nyerjünk általa.10A szeretet nem abban áll, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul a bűneinkért.).
Krisztus váltságáldozata a
legnagyobb bizonyítéka Isten
szeretetének. Kifejezi, hogy
mennyire gazdag az ő ki nem
érdemelt kedvessége. Felüdítő
érzés tudni, hogy ha hiszünk
Jézus vérének megváltó érté-
kében, Jehova megbocsátja a
bűneinket, és tiszta lehet a
lelkiismeretünk (Héberek 9:14NW akkor Krisztus vére, aki örök szellem által önmagát ajánlotta fel beszennyezetlenül Istennek, mennyivel inkább meg fogja tisztítani a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szent szolgálatot végezhessünk az élő Istennek!).
Ez valóban jó hír, amelyet meg
kell osztanunk másokkal!
w16.07 4:6-7


Emlékünnepi bibliaolvasás:

(Niszán 11-e eseményei [nappal])
Lukács 21:1-36NW Mikor pedig feltekintett, látta, amint a gazdagok a perselyekbe dobják az adományaikat.2Azután látta, hogy egy szűkölködő özvegy két igen csekély értékű kis pénzérmét dob be oda.3Erre ezt mondta:,,Biztosak lehettek benne, hogy ez a szegény özvegy többet dobott be mindnyájuknál.4Mert azok mind a fölöslegükből dobtak be adományokat, de ő mindazt bedobta, ami a megélhetésére volt."5Később, amint némelyek arról beszéltek, hogy a templom fel van ékesítve szép kövekkel és odaszentelt ajándékokkal,6ő ezt mondta:,,Ami ezeket illeti, amiket itt láttok, eljönnek a napok, amikor nem marad itt kő kövön, melyet le ne rombolnának."7Erre megkérdezték őt:,,Tanító, mégis, mikor lesznek meg ezek, és mi lesz a jele annak, hogy ezeknek meg kell történniük?"8Ő ezt mondta:,,Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják:Én vagyok az, és a meghatározott idő közel van. Ne menjetek utánuk!9Továbbá, amikor háborúkról és zavargásokról hallotok, ne rettenjetek meg. Mert ezeknek előbb meg kell történniük, de a vég nem következik be azonnal."10Akkor ezt mondta nekik:,,Nemzet támad nemzet ellen, és királyság királyság ellen.11Lesznek nagy földrengések, és egyik hely után a másikon élelmiszerhiányok meg járványos betegségek, továbbá lesznek félelmetes látványok, és nagy jelek az égből.12De mielőtt mindezek megtörténnek, elfognak és üldöznek majd titeket, átadva benneteket a zsinagógáknak és börtönöknek. Királyok meg kormányzók elé fognak vinni titeket a nevem miatt.13Így lehetőségetek lesz elmondani nekik, hogy miben hisztek.14Határozzátok hát el, hogy nem próbáljátok el előre, hogy mit hoztok fel a védelmetekre,15mert olyan szavakat és bölcsességet adok nektek, amelynek egyetlen ellenségetek sem lesz képes ellenállni vagy ellentmondani.16Ezenfelül még szülők, testvérek, rokonok és barátok is átadnak benneteket, és halálra juttatnak némelyeket közületek,17és minden ember gyűlölni fog titeket a nevem miatt.18De egyetlen hajszálatok sem vész el.19A kitartásotok által megőrzitek életeteket.20Ám amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet letáborozott seregek veszik körül, biztosak lehettek benne, hogy közel van a pusztulása.21Akkor akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik bent vannak a városban, menjenek ki, akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be abba,22mert az igazságszolgáltatás napjai ezek, hogy beteljesedjen mindaz, ami meg van írva.23Jaj a terhes és a szoptatós asszonyoknak azokban a napokban! Mert nagy gyötrelem lesz ezen a földön, és meg lesz büntetve ez a nép.24És kardélre hányják őket, és foglyokként viszik őket az összes nemzet közé;és Jeruzsálemet tiporni fogják a nemzetek, míg le nem telik a nemzetek meghatározott ideje.25És lesznek jelek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig gyötrődni fognak a nemzetek, mivel össze lesznek zavarodva a tenger zúgása és háborgása miatt.26Az emberek elalélnak majd a félelemtől, és azoknak várásától, amik a lakott földre jönnek, mert az égben levő erők megrázkódnak.27És akkor látni fogják az Emberfiát eljönni felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel.28Mikor pedig ezek kezdenek megtörténni, egyenesedjetek föl, és emeljétek föl a fejeteket, mert közeledik a megszabadításotok!"29Ezután mondott nekik egy szemléltetést:,,Figyeljétek meg a fügefát és az összes többi fát.30Amikor rügyeznek, látjátok ezt, és tudjátok, hogy már közel a nyár.31Hasonlóképpen, amikor látjátok ezeket megtörténni, teljesen biztosak lehettek benne, hogy Isten királysága közel van.32Higgyétek el, hogy semmiképpen nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek meg nem történnek.33Az ég és a föld elmúlik, de az én szavaim semmiképpen nem múlnak el.34Vigyázzatok magatokra, nehogy a túlzott evés, a mértéktelen ivás meg az élet aggodalmai lefoglaljanak benneteket, és nehogy hirtelen, egy szempillantás alatt érjen el benneteket az a nap,35mint valami csapda. Mert eljön az mindazokra, akik a föld színén laknak.36Maradjatok hát ébren, szüntelenül könyörögve, hogy sikerüljön megmenekülnötök mindattól, aminek meg kell történnie, és megállnotok az Emberfia előtt
 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Doros Ferencné Éva szép képei, szerdai köszöntése.
  2018-03-28 21:27:43, szerda
 
  2018-03-28. Szerda

Szia drága barátnőm! Kellemes ébredést,szép,
napsütéses napot kívánok!
PusziSzia drága barátnőm!
Nagyon szép estét jó éjszakát kívánok!
Puszi!

Köszönöm szépen Éva!
Szép estét Neked is!Puszi!
Anikó
 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
2018. március 28., szerdai Napiszöveg
  2018-03-28 21:16:01, szerda
 
  ,,Az eléje helyezett örömért elszenvedte,
hogy kínoszlopra feszítsék" (Héberek 12:2NW miközben hitünk főközvetítőjére és tökéletessé tevőjére, Jézusra szegezzük a tekintetünket. Ő az eléje helyezett örömért elszenvedte, hogy kínoszlopra feszítsék, nem törődve a szégyennel, és leült Isten trónjának a jobbjára.).

Tegyük fel, hogy egy hosszú,
sötét alagút kellős közepén
vagy. Azon töprengsz, kijutsz-e
egyszer onnan. A problémá-
idat néha ugyanilyen nyomasz-
tónak érezheted. Ez még Jézussal
is előfordulhatott. Ő,,ellent-
mondást tűrt kitartással a
bűnösöktől",megaláztatást
szenvedett el, sőt, egy kínosz-
lopon fájdalmak között kellett
meghalnia. Ez biztosan élete
legsötétebb időszaka volt (Héberek 12:3NW Tekintsetek hát figyelmesen arra, aki elviselte, hogy ilyen ellenségesen beszéljenek vele a bűnösök, akik a saját érdekeik ellen voltak, hogy így ne fáradjatok el és ne adjátok fel).
Mégis elszenvedte mindezt.
Arra összpontosított, hogy milyen
eredménye lesz a kitartásának:
hozzájárulhat Isten nevének
a megszenteléséhez és az
uralkodási joga igazolásához.
Jézus nyomasztó próbái átmene-
tiek voltak, de az égi jutalma
örökké tartó. Lehetséges, hogy
nekünk is fájdalmas, lesújtó
próbákat kell átélnünk. De ne
feledjük, hogy az örök élethez
vezető úton ezek csak átmenetiek.
w16.04 2:10


Emlékünnepi bibliaolvasás:
(Niszán 10-e eseményei [nappal])
János 12:20-50NW Volt néhány görög is azok között, akik feljöttek az ünnepre, hogy imádják Istent.21Ők odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betsaidából való volt, és ezt kérték tőle:,,Uram, látni akarjuk Jézust."22Fülöp elment, és szólt Andrásnak. Majd András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak.23Jézus pedig ezt mondta nekik:,,Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia.24Higgyétek el, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal el, csak egy szem gabona marad, de ha elhal, akkor sok termést hoz.25Aki szereti az életét, elveszíti azt, aki azonban gyűlöli az életét ebben a világban, örök életre fogja megóvni azt.26Ha valaki a szolgám szeretne lenni, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz ő is. Ha valaki a szolgám szeretne lenni, az Atya tisztelni fogja őt.27Most gyötrődöm, és mit is mondjak?Atyám, ments meg attól, aminek meg kell történnie! De hiszen ezért jöttem.28Atyám, dicsőítsd meg a nevedet!"Ezt követően hang hallatszott az égből:,,Megdicsőítettem, és újra meg fogom dicsőíteni."29Amikor az ott álló sokaság ezt hallotta, voltak, akik azt mondták, hogy mennydörgött. Mások meg ezt:,,Angyal szólt hozzá."30Jézus erre ezt mondta:,,Nem értem szólt ez a hang, hanem értetek.31Isten most megítéli ezt a világot, és ki fogja vetni ennek a világnak az uralkodóját.32Én azonban, ha felemelnek a földről, mindenfajta embert magamhoz vonzok."33Ezt igazából azért mondta, hogy jelezze, hogyan hal meg nemsokára.34Erre a sokaság ezt válaszolta:,,A törvényből úgy tudjuk, hogy a Krisztus örökké élni fog. Akkor miért mondod, hogy az Emberfiát fel kell hogy emeljék? Ki ez az Emberfia?"35Jézus ezt mondta nekik:,,Még egy kis ideig köztetek lesz a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg az veletek van, hogy a sötétség ne kerítsen a hatalmába titeket. Aki pedig a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.36Higgyetek a világosságban, amíg veletek van, hogy a világosság fiaivá legyetek."Miután Jézus ezeket mondta, elment, és elrejtőzött előlük.37Hiába tett annyi jelt előttük, mégsem hittek benne,38úgyhogy beteljesedett, amit Ézsaiás próféta mondott:,,Jehova, ki hitt abban, amit tőlünk hallott? És kinek mutatta meg Jehova a hatalmát?"39Ézsaiás azt is megmondta, hogy miért nem tudnak hinni:40,,Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy ne lássanak a szemükkel, ne értsenek a szívükkel, ne térjenek meg, és ne gyógyítsam meg őket."41Azért mondta ezeket Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és beszélt őróla.42Mégis, még a zsidók vezetői közül is sokan hittek benne, de a farizeusok miatt nem ismerték el őt, nehogy kizárják őket a zsinagógából,43mert jobban vágytak az emberek elismerésére, mint Istenére.44Jézus azonban hangosan ezt mondta:,,Aki hisz bennem, nemcsak bennem hisz, hanem abban is, aki küldött engem,45és aki engem lát, azt is látja, aki küldött engem.46Én azért jöttem a világba, hogy világosság legyek, és hogy mindaz, aki hisz bennem, ne maradjon a sötétségben.47De ha valaki hallja a szavaimat, és nem fogadja meg azokat, én nem ítélem meg őt. Nem azért jöttem, hogy megítéljem a világot, hanem hogy megmentsem.48Azt, aki semmibe vesz engem, és nem fogadja meg a szavaimat, van, ami megítélje. A szó, amelyet mondtam, az fogja megítélni őt az utolsó napon.49Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta meg nekem, hogy pontosan mit mondjak.50És tudom, hogy ha valaki megtartja a parancsát, annak örök élete lesz. Amiket tehát mondok, pontosan úgy mondom, ahogy az Atya mondta nekem.
 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Doros Ferencné Éva szép képei, keddi köszöntése.
  2018-03-27 20:49:57, kedd
 
  2018-03-27. kedd

Szia drága barátnőm!
Kellemes reggelt szép napot kívánok!
Puszi
Szia drága barátnőm!
Nagyon szép estét jó éjszakát kívánok!
Puszi!
Köszönöm szépen Éva!
Szép estét Neked is!Puszi!
Anikó
 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
Ildykó barátnőmtől. Köszönöm szépen!
  2018-03-27 19:59:28, kedd
 
  Tücsök-Ildykó (#1) 2018-03-27 17:32:53Köszönöm drága Ildykókám!
Barátnőd: Anikó 
 
0 komment , kategória:  b 1vargaildykómtól JELENIDŐ  
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 66 
2018.02 2018. Március 2018.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 66 db bejegyzés
e év: 774 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 33
  • e Hét: 772
  • e Hónap: 8459
  • e Év: 62742
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.