Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Szenttôl-48/906
  2018-06-29 12:38:25, péntek
 
  Nézz ránk, ó Isten, minden dolgoknak teremtôje és irányítója, és
hogy megérezzük magunkon kegyes pártfogásodat, adj nekünk erôt, hogy teljes szívünkbôl szolgálhassunk Neked.
Jótéteményeidet, Uram, jól látjuk magunk között, azért nagy a mi bizalmunk. Adj azért nekünk akaratot és képességet ama munkára, amely neked tetszô. Légy kegyes, Uram, a te népedhez és ne tagadd meg tôle az ideigvaló vigasztalást, hiszen a te akaratod, hogy az ideigvalón keresztül törekedjünk az örökkévaló felé. Add meg nekünk mindenekelôtt, ó Uram, örök ajándékaidat, hogy a megtapasztalásra támaszkodva keressünk Téged és a keresésben mindenkor újra megtapasztalhassunk.
Adj a te népednek mennyei áldást és tölts el bennünket lelki
ajándékaiddal! Adj nekünk szeretetet, örömet, békét, türelmet,
jóságot, szelídséget, bizakodást, hitet és tiszta szívet, hogy
ajándékaiddal gazdagodva vágyakozásunk vezessen el hozzád. Amen. (Nagy Sz Leó)
/Nagy Szent Leó/+461 Róma/
 
 
0 komment , kategória:  Nagy Szent Leó  
Lelkésztôl-85/905
  2018-06-24 15:07:27, vasárnap
 
  Márián kívül Keresztelô Sz János (Sz Iván) az egyetlen szent,
akinek születését a liturgia megünnepli, mégpedig már az 5. Századtól e napon, Jézus születésének ünnepe elôtt hat hónappal. Sz Lukács evangéliumából tudjuk, hogy már születése elôtt megszentelte Isten,mikor Mária meglátogatta Erzsébetet. Születésének rendkívüli eseményei az üdvtörténetben való fontosságára mutatnak: az Ó- és Újszövetség határán áll, arra hívatva, hogy Isten közelgô országát hirdesse, és Jézus jövetelére elôkészítve, megtérésre hívja föl a népet. Még Jézus is aláveti magát János bunbánati keresztségének. János a ,,pusztába''
kiáltó szónak tekinti magát, az utána jövô Nagyobb elôfutárának. Jézus az emberek legnagyobbjának hívja ôt, az újra eljövendô Illéshez hasonlónak.

/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Szerzetestôl-76/904
  2018-06-22 16:19:50, péntek
 
  Minden hívô keresztény tagja a krisztusi közösségnek, mi több, tagja Krisztus testének. Bármily szerényen és bármilyen gyarló módon is, de minden hívô keresztényben jelen van Krisztus és egyháza. Mindannyiunk által hirdeti a jó hírt, az evangéliumot, és minden teremtmény számára végzi a hittérítés munkáját.
Egyházunk minden tagja mérhetetlen kincsekkel rendelkezik: emberi méltósággal és Isten gyermekeinek szabadságával. Ugyanakkor minden egyes tag vállára súlyos feladat is nehezedik: élô fáklyaként kell világítania. A maga módján és életkörülményei között minden egyes tag az Ige szolgálatában is áll. A élet minden területén, minden evilági munka közepette is az Urat hordozzuk szívünkben, és az ô evangéliumáról kell tanúságot tennünk.
Minden keresztény fölött az evangélium fog ítéletet tartani. Az
egyház létének alapja: megvallása, az élettel való tanúsítása. Ebben az értelemben minden hívô keresztény ,,küldött'', azaz apostol. Az egyház egyetlen valódi ereje: a hit megvallása. A tanúságtétel minden diadala Jézus Krisztus diadala.

Szennay András

/ Szennay András bencés szerzetes +2012.Pannonhalma/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől-84/903
  2018-06-17 11:32:14, vasárnap
 
  Mk 4,26-34
Az a tény, hogy Jézus az igét hasonlatokban hirdeti (Mk 4,33), az
evangélistának éppoly fontos, mint a hasonlatok tartalma maga. A
tartalom: Isten országának titka -- ha megértenénk is -- egyre
felülmúlja az emberi képzeletet. De már a hirdetésnek ilyen módja is kétfelé választja az embereket: lesznek, akik ,,kívül'', és lesznek,
akik ,,belül'' vannak. Mert a megértés nem a nagyobb eszességen, hanem a nagyobb hiten múlik. -- A növekvô vetés hasonlatát csak Sz Márknál találjuk (de vö. Mt 13, 24-30). A vetés az evangéliumi ige. A maga erejébôl nô titokzatosan, kiszámíthatatlanul, de biztosan az aratás napjáig, az ítélet napjáig. -- A mustármag hasonlatából kitűnik az isteni hatalom óriási ereje a látszólag oly gyönge evangéliumi ige Által
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

11.vas jegyzeteiből: Isten országa növekedőben van mind az egyének,mind a közösségek életében.Van olyan része,ami rejtetten megy végbe.A növekedés fokozatos,egymásra épülő.Az Ige befogadásán túl fontos a folyamatos táplálás,a tűrelem.Nem mindíg a várt fejlődik ki.Jézus követésében is ott van a fokozat:a tisztulás,megvilágosodás, az egység/a közösségben a tagok egymásnak is segítségére vannak, kívűlállókra is vonzást gyakorolnak. Cselekvően kell a magot a szívbe vetni,gondolva arra is,hogy a gyümölcsre másnak is szüksége van/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Kutatótól14/902
  2018-06-14 13:59:51, csütörtök
 
  Leonardo da Vinci: Minden példabeszéd
Amikor a követ megütötte a tűzsugár, az nagyon csodálkozott és
szigorú hangon így szólt hozzá: ,,Milyen ôrület ösztönöz arra, hogy
kínozz? Ne okozz több fájdalmat nekem, mert tévedsz: én senkinek nem okoztam soha fájdalmat.''
Így felelt erre a tűzsugár: ,,Légy türelemmel, s akkor meglátod,
milyen csodálatos dolog támad majd belôled.''
Ezekre a szavakra megnyugodott a kô, türelmesen tűrte a csapásokat, és meglátta, hogyan pattant ki belôle a csodálatos tűz.
Isten is így pattantja ki belôlünk sokszor, a sors csapásai által, a
Szeretet Lángot!
Minden lélek a napból való.
Az Úr, minden dolgok világossága, lesz oly kegyelmes hozzám, hogy engem, aki a fényt kutatom, szintén megvilágosít.

/Leonardo da Vinci: kutató,polihisztor +1519.Franciaország/
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Lelkésztől-83/901
  2018-06-10 14:21:05, vasárnap
 
  Elmélkedés
Elutasítják Istent azzal, hogy korlátozza az embert és nem veszik
észre, hogy az ember éppen Istenbe kapcsolódva a végtelenbôl valamit magába fogad. Elutasítják Istent azzal, hogy az embert szolgává teszi,és nem veszik észre, hogy épp Istenbe kapcsolódva szabadul minden szolgaságtól. Elutasítják Istent azzal, hogy kényszeríti az embert,mondjon mindenre Igent, és nem veszik észre, hogy az ember újra meg újra épp ezzel az Istenhez kapcsolódással kap korlátlan képességet arra, hogy Nem-et mondhasson. (Henri de Lubac)

(Henri de Lubac lelkész +1991.Párizs)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szenttől-47/900
  2018-06-08 13:52:50, péntek
 
  Jézus Szíve és az Egyház
Hogy az új Ádám, a kereszten alvó Krisztus oldalából kikeljen az
Egyház, és beteljesüljön az Írás: ,,Látják majd azt, akit
átaldöftek'', -- megengedte az isteni rendelés, hogy egy a katonák
közül lándzsával azt a szent mellet átdöfje, megnyissa és így vízzel
keverve a szent Vér, a mi üdvösségünk ára kiömöljék. Ez pedig kitörvén a Forrásból, vagyis a Szív rejtekébôl, erôt sugározzon az Egyház szentségeibe, hogy az élet kegyelmét árasszák, hogy legyen már a Krisztusból élôk számára kelyhe élô vizeknek, melyek örök életbe szökellenek. Kelj föl azért, lélek, Krisztus szent jegyese, ébren ôrködni ne szűnjél! Tedd ajkad oda, hogy ,,fölüdülj az Üdvözítô forrásaiból.'' (Sz Bonaventura: Élet fájának könyve)

/Szent Giovanni Fidanza Bonaventura biboros +1274 Lyon./
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szerzetestől-75/899
  2018-06-03 15:24:04, vasárnap
 
  A szentmise középpontjában az utolsó vacsora felidézése áll. Az Úr
rendelkezése értelmében: ,,EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE'', a pap megjeleníti az újszövetség áldozatát, amikor megismétli Krisztus szavait. Amint Jézus megtörte a kenyeret, és megáldotta a kelyhet:,,hálát adott'' és ,,áldást mondott''. Példájára az utolsó vacsora cselekményeit mi is nagy hálaadó imádságba illesztjük. Az eucharisztia szó jelentése hálaadás.
Az eucharisztikus imádság lényegében cselekmény, mert megvalósítja,amit jelez. Csak pap mondhatja el érvényesen. Cselekményi jellegével az igehirdetés fölé emelkedik, bár egyben a legmagasztosabb igehirdetés is.
Ennek az imádságnak a szövege az elsô századokba visszanyúló
hagyományból rögzítôdött mai formájában. Rómában aránylag gyorsan egyetlen szöveget fogadtak el, amely ,,kánon'' (az eucharisztikus cselekvés szabálya) néven vált közismertté

/P.Fernand Lelotte S.J. Szerzetes imakönyvéből +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Kutatótól13/898
  2018-06-01 18:25:56, péntek
 
  Carl Ritter: Az imádság áldása
Minden szerzett bölcsességem, okosságom, lelki vidámságom lehull rólam, és nem tudok mást tenni, mint imádságban ahhoz menekülni,akiben akkora irgalom volt, hogy Isten létére meztelen földi gyermekként jött el hozzánk. Amikor megszabadultam a külvilágtól és minden idegenségtôl, boldogan térdeltem színe elôtt, és az alázat és a bánat édes könnyét onthattam, akkor éreztem, hogy új, kimondhatatlan áldás egész árja áradt rám, s a hosszú sötétség után újra világosság gyúlt bennem: Ô az Úr, aki mindig közel van hozzánk, örömben és balsorsban. Nem értelmetlenül kerültünk a világba, itt kell megérnünk egy másik világ számára. Nagy bűneimnek teljes tudatában vagyok, mégis bizalom tölt el, mivel tudom, hogy Isten az örök szeretet és kegyelem,s hogy Megváltóm él, s híveit az Örökkévaló és az Igazságos kegyelmében részesíti.

/Carl Ritter: német földrajz tudós +1859,Berlin./
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 74 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 14
  • e Hét: 387
  • e Hónap: 878
  • e Év: 1766
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.