Regisztráció  Belépés
joli60.blog.xfree.hu
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Őt. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha ninc... Pecznyik Jolán
1960.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 61 
Nincs Cím
  2018-07-21 17:56:23, szombat
 
  KEDVES OLVASÓ! MI A BIBLIA?

MÁR A KÖNYV sajátos elnevezése annak különleges mivoltáról beszél. Valóban a világ egyedülálló és legcsodálatosabb könyve. Az egész világirodalomban a legismertebb könyv! A Biblia szó magyarul ,,könyv"-et jelent. A Biblia ti. nem egy könyv, hanem 66 könyvből áll, melyeket különböző szerzők írtak. Köztük vannak királyok: Dávid és Salamon; orvosok és tudósok: Ézsaiás és Lukács; teológusok: Ezsdrás és Pál; államférfiak: Mózes, Dániel és Nehémiás; földművelők és kézművesek: Ámos és Péter; zenészek: Aszáf és Korah fiai; proféták: Ezékiel, Jóel stb. Körülbelül 1500 évbe tellett, amíg megírták az egész 66 könyvből álló gyűjteményt."
NEVEZIK A BIBLIÁT MÉG ,,AZ ÍRÁS"-nak (Lk.4,21; Jn.2,22; Jak.2,23). ,,AZ ÍRÁSOK"-nak (Lk.24,27; Jn.5,39), a ,,SZENT ÍRÁSOK"-nak (Róm.1,2; 2Tim.3,15), ,,A KÖNYVEK"-nek (Dán.9,21). A Biblia keletkezése, összegyűjtése és elterjedése minden idők egyik legnagyobb csodája és titka. Nem egy szerzőtől való és nem egyhuzamban írták, mint a többi könyvet. Gyakran nem is ismerték egymást, emberöltők, olykor századok, országok és tengerek választották el őket egymástól.
A BIBLIA 1500-1600 éves keletkezési ideje és sok írója ellenére is egyöntetű alkotásként áll előttünk, melyhez sem hozzátenni, sem elvenni nem lehet. Jóllehet sok írója, de csupán egy szerzője van, - a Szentlélek. Vele találkozunk már a Biblia első lapján (1Móz.1,2). Ő köszönt minket az utolsó lapon (Jel.22,17). Ő az, akiről maga az írás tanúsítja, hogy ,,NINCS BENNE VÁLTOZÁS, SEM VÁLTOZÁSÁNAK ÁRNYÉKA" (Jak.1,17) és ,,TEGNAP ÉS MA ÉS MINDÖRÖKKÉ UGYANAZ" (Zsid.13,8).
ISTEN kijelenti magát pl. a Természetben - bölcsessége és ereje (Róm.1,19-2o), a Törté-nelemben - bölcsessége és igazságossága (Csel.17,26-27) és az ember Lelkiismeretében - szentsége és igaz volta (Róm.2,14-16). Legmélyebben, legtisztábban és legsokoldalúbban azonban az Ő Fiában jelenti ki magát, a testté lett Igében, és a Szentírásban, a mondott és írott Igében. Mikor ISTEN magát és Jézus Krisztust, a Fiát ,,Igé"-nek nevezi (Jn.1,14; Jel.19,13), már előbb kitűnik a szónak (szóige) és a beszéd adományának rendkívüli fontossága.
A SZÓVAL tárja fel az ember legbensőbb lényét. Mondja a régi bölcs: ,,Beszélj, hogy megismerhesselek". Hogyan tudod közölni önmagadat akár örömben, akár bánatban? - A szó által. Sejtjük már, milyen nagy jelentőségű a szó az ember számára. Bár sokat vesztett eredeti erejéből, még mindig titokzatos hatalma van az emberi beszédnek. Emberszíveket sebezhet halálra, világháborúkat robbanthat ki. Másfelől emberszíveket mozdíthat meg és vezethet Krisztushoz.
A BIBLIÁBAN látjuk önmagunkat, elveszett voltunkat, és Istent, a csodálatos üdvösségével. Az írásban Isten maga találkozik velünk, mint Hármas-Egy-Isten, ahogy ezt maga is mondja, ahogy számtalan esetben bebizonyította. Ellenállhatatlan erővel ébreszti fel az ember lelkiismeretét, ösztönzi, nyugtalanítja, és végül bűnbánatra indítja elveszett állapota miatt (Csel.2,37; 7,54-56; 1o,44; 19,17). Különös kijelentés a Biblia: MAGA AZ IGE.
,,ISTEN IGÉJE a lélek egyetlen eledele - A KULCS, mely kinyitja előttünk ISTEN országát. TÜKÖR, melyben ISTEN arcát látjuk. SZABÁLY, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között. LÁMPA, mely világosságot nyújt nekünk e világ sötétségében; minden bölcsesség iskolája; KIRÁLYI PÁLCA, mellyel ISTEN a népét kormányozza; EGYETLEN LEGELŐ lelkünk számára, hogy minket az örök életre tápláljon" (Kálvin 1536). ,,ŐRIZD MEG, AMI RÁD VAN BÍZVA" (2Tim.6,2o).
LEGELŐSZÖR arra kérd az URAT, nyissa meg szívedet és lelkedet, hogy megérthesd, amit Igéje mond! Ha elolvastál egy verset vagy szakaszt, csöndesedj el fölötte. Engedd, hogy annak tartalma benned hasson, és adj hálát érte. Mindaz, amit olvastál, legyen imádsággá benned. Ha valamit első olvasásra nem értesz, menj nyugodtan tovább. Később, ha Biblia ismereted gazdagszik, talán majd megérted. Az Igével való foglalkozás soha sem marad hatástalan.
KI NE ÉREZNE manapság égető vágyat a szívében vigasztalás és vezetés után, egy olyan szó után, amely megnyugtatja és irányítja az ember szívét, gondolatait. Csak ISTEN szava lehet ez a szó, az Ige, és csak az a szív talál valóban vigasztalást, vezetést, aki erre a Szóra, az Igére hallgat. A Biblia irányítani akarja érzékeidet és szemlélődéseidet, gondolataidat és vágyaidat, beszédedet és cselekvésedet. Azért add meg neki az Őt megillető helyet!
EGYSZER ELJÖN nálad is az az idő, midőn a világnak minden ingere cserben hagy, nem sokat jelent már számodra pénz és vagyon, élvezetek és nyereség, kedvenc ételeid, az érdekfeszítő regény, a dicsőség. Ha azonban a Bibliában otthon vagy és az Életed Könyve lett, akkor lesz igazi támaszod, vigaszod és világosságod, akkor tapasztalod meg maradandó erejét és dicsőségét. Egyszerű és híres emberek egyaránt elismerték, hogy a Biblia lelkük nélkülözhetetlen kenyere.
HAGYD, hogy naponta legalább néhány percre szóljon hozzád! Soha nem volt nagyobb szükség az ISTEN Igéjére az emberi szíveknek, mint a mi korunkban. ISTEN az örök életet ajándékozza annak, aki elmélyedve és imádkozva fogadja magába szavait.

FELHASZNÁLT IRODALOM:
H. Verboom (H. Veldhuizen: Hisszük és valljuk (Primo Kiadó)
Hans Legiehn: Ez a győzelem a mi hitünk (Ev. Kiadó)
ISTEN ÁLDÁSÁT KÍVÁNOM A TISZTELT OLVASÓ ÉLETÉRE!
Szeretettel: Sándor Károly
EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!
 
 
0 komment , kategória:  Sándor Károly áhítatai  
IMAMORZSA • 2018. július 21.,szombat
  2018-07-21 17:55:02, szombat
 
  IMAMORZSA • 2018. július 21.,szombat

Drága Istenem!

Tudom, hogy nem lenne szabad,
hogy haragommal menjen le akár csak egy nap is.
Még inkább nem kellene új napokat gyűlölettel,
harag tartásával és táplálásával elkezdeni,
mert az nekem nem adott soha gyógyulást,
de miatta keletkeztek már új sebek bennem.
Ilyen és ehhez hasonló harcaimban, Benned akarok reménykedni.
Mindig meghallgatsz, ha fájdalmaimat megosztom Veled.
Add, hogy ma is tudjam megtapasztalni szabadításodnak ezer jelét!
Imádságom csendjében arra kérlek,
hogy életem minden ügyét Te magad vállald fel!
Fiad áldozatára figyelek, és már most tudok ebben bizakodni.
Ámen.
(Péld.20:22) ,,Ne mond: Megfizetek a rosszért!
Reménykedj az Úrban, Ő megsegít téged."Köszönöm, hogy minden nekem adott szavad, telitalálat a lelkemnek


 
 
0 komment , kategória:  IMAMORZSÁK  
NAPI IGE ÉS GONDOLAT *** 2018. július 20.
  2018-07-20 17:18:22, péntek
 
  NAPI IGE ÉS GONDOLAT
***
2018. július 20.
******************************
,,...de nem leszek a terhetekre." (2Kor 12:14b)

A keresztény közösség alapja az, hogy jelen vagyunk egymás életében. Ahogy Isten elérhetővé és megközelíthetővé vált számunkra, úgy kell nekünk is elérhetőnek lennünk egymás számára, de úgy, hogy jelenlétünk a másiknak áldást jelentsen. Hogy ez hogyan valósulhat meg, arra az apostol négy alapelvvel hívja fel a figyelmünket.

1. alapelv: Ne legyünk egymás terhére!

Úgy tudunk egymás terhére lenni, ha engedjük eluralkodni a régi emberi természetünket. Ennek a cselekedetei nem építik a közösséget, hanem rombolják azt. Nem hidakat, hanem falakat emelnek a testvérek közé. A megoldás:

Legyünk türelmesek egymás iránt, és szeretettel legyünk készek elfedezni egymás vétkeit és hiányosságait (Péld 10:12, 1Pt 4:8).
Ugyanakkor azonban dolgozzunk azon, hogy a jellemünk formálódjon, és ne a testi cselekedetek, hanem a Szentlélek gyümölcse nyilvánuljon meg bennünk (Gal 5:22-23).
Amit érdemes átgondolni ezzel az alapelvvel kapcsolatban: (1) Ki az a testvér, akinek a gyengesédét több szeretettel kellene elhordoznom? Hogyan nyilvánulhat meg ez a fajta szeretetem az irányába? (2) Mi az a gyengeségem, ami másokat megterhelhet? Hogyan tudnék dolgozni azon, hogy változzak? Hogyan tudom a szeretetem kifejezni mások felé azáltal, hogy törekszem jobb emberré válni? (T.S.K.)
********************
Imádság:
Uram! Mások bűnei kapcsán kérlek, segíts, hogy tudjak ne felfedezni, hanem elfedezni. Szeretetből. Ámen
******************************
A nap gondolata:
Ne hagyd, hogy félelmeid vagy előfeltételezéseid visszatartsanak a növekedéstől, légy tanítható!
 
 
0 komment , kategória:  NAPI IGE ÉS GONDOLAT  
IMAMORZSA • 2018. július 20.,péntek
  2018-07-20 17:17:24, péntek
 
  IMAMORZSA • 2018. július 20.,péntek

Uram!

Annyi félelmet okozott már életemben a hozzám közeledő rossz hír.
Te tudod igazán, hogy mennyi aggódás született a szívemben ilyenkor.
Bár tudnom kellett volna, hogy Te nem terveztél ellenem soha,
semmi rosszat, és annyiszor példát adtál már arra,
hogy amikor valaki ártani akart nekem,
akkor meg nem érdemelt kegyelmed
és végtelen szereteted által azt nem engedted.
Szeretnék még erősebben bízni Benned!
Szeretnék teljesen minden dolgommal Rád hagyatkozni,
életem minden, még nem ismert eseményeit is a kezedbe tenni.
Értesd már meg velem végre,
hogy akaratod nélkül még egy hajszál sem eshet le a fejemről!
Ámen.
(Zsolt.112:7) ,,Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban."Uram! Ha a közeledben lehetek, mindig kisüt a nap a szívemben.


 
 
0 komment , kategória:  IMAMORZSÁK  
NAPI IGE ÉS GONDOLAT *** 2018. július 19.
  2018-07-19 15:00:22, csütörtök
 
  NAPI IGE ÉS GONDOLAT
***
2018. július 19.
******************************
,,Egyik ember formálja a másikat." (Péld 27:17)
Gondolkodtunk már azon, hogy ki hat ránk a legjobban? Ki az, aki nagyon pozitívan hat ránk, jó vele együtt lenni, isszuk szavait, tanulni akarunk tőle, felnézünk rá - anélkül persze, hogy bálványoznánk - mert példaértékű számunkra, ahogyan él? S ki az, aki lehúz, leszívja az erőnket, nagyon negatívan hat ránk? Tudnunk kell, hogy hatással vagyunk egymásra, de a hatás iránya egyáltalán nem mellékes.
Pál apostol írja Timóteusnak: ,,Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben." (1Tim 4:12) Akár fiatalok vagyunk, akár öregek, bármennyi idősként is lehetünk példák mások számára, még pedig jó példák, Istennek tetsző, másokat az Úrhoz hívogató, vezető, terelő jó példák.
Megfigyeltem életemben már sokszor, hogy van, hogy küld az Úr valakit az utamba, mert másokon keresztül nyújt segítséget. S van, hogy engem küld valakihez. Nincsenek véletlen találkozások. Urunk formál bennünket egymás által, de engedjük Neki, hogy Ő rendszeresen formáljon Igéje és Lelke által olyanná, hogy Krisztus kiábrázolódjon bennünk és ezáltal hassunk másokra, folyamatosan Őrá mutatva! (Katona Béla)
********************
Imádság:
Köszönöm Uram, Igédet, mely naponta formál engem, de azokat is köszönöm, akikkel találkozom, összefutunk, vagy hosszabb időt együtt töltünk. Légy megáldója, neked tetszően átformálója emberi életünknek. Ámen
******************************
A nap gondolata:

A kimerültség pontosan jelzi, hogy ideje megtanácskozni Istennel a ténykedésemet. Kérdezzem meg: Mit akarsz, Uram, mit tegyek meg? Mit hagyjak abba? Hol húzzam meg tevékenységeim határát?


 
 
0 komment , kategória:  NAPI IGE ÉS GONDOLAT  
IMAMORZSA • 2018. július 19.,csütörtök
  2018-07-19 14:59:27, csütörtök
 
  IMAMORZSA • 2018. július 19.,csütörtök

Istenem!

Neked ma is van néped, akik teljes mértékben Benned bíznak.
Olyanok, akiknek Te vagy a reménysége, öröme,
mindennapi munkájának értelme.
Olyanok, akik néha nagyon nehéznek tűnő útszakaszokat járnak meg,
de Rád hagyatkoznak,
és a kevesen is nagyon hűségesek tudnak lenni.
Uram! Azt látom, hogy ők boldogok.
Nem idegesek, nem feszültek, nem rosszkedvűek, nem gorombák,
nem maguknak valók, oda tudnak fordulni befogadó,
irgalmas szeretettel gyermekeid felé.
Oltalmat Nálad találtak és ebben megnyugodtak.
Add, hogy azok közé tartozhassak, akikkel neked ma is mennyei terved van!
Ámen.
(Zof.3:12) ,,De meghagyom közöttetek maradékul a szegény
és nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat"A közösségi életünk a legnehezebb,
de Te abban akarsz társunkká szegődni!

 
 
0 komment , kategória:  IMAMORZSÁK  
IMAMORZSA • 2018. július 18.,szerda
  2018-07-19 14:58:52, csütörtök
 
  IMAMORZSA • 2018. július 18.,szerda
Mindenható Istenem!
Tudom, hogy olyan sok engedetlenségem miatt annyiszor magamra haragíthattalak volna már. A dorgálásod, vagy feddésed mégis olyan nagy szeretettel mehetett végbe. Amikor erre válaszként bűnbánattal feltártam előtted a szívem, azonnal éreztem, hogy újra kegyelmedbe fogadtál. Köszönöm, hogy elvetted terhelő gondolataimat, és helyébe tetted azokat az emlékeket, melyekben felemeltél, erőt adtál, békességre intettél. Oda vettél magad mellé, és megengedted, hogy gyógyító jelenléted újra, naponként pályára állítson. Köszönöm, hogy az igaz szeretetet most is csak Tőled ismerhettem meg! Ámen.
(Zsolt.103:9) ,,Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké."
Olyan sok út van Uram, amit választhatnék, de a Veled való a legígéretesebb!
 
 
0 komment , kategória:  IMAMORZSÁK  
IMAMORZSA • 2018. július 17.,kedd
  2018-07-19 14:58:14, csütörtök
 
  IMAMORZSA • 2018. július 17.,kedd
Istenem!
Te mindegyik utamat a legjobban ismered. Figyeled, amikor szinte száguldva haladok előre, vagy ismered, amikor látható és láthatatlan könnyekkel szinte csak egy helyben topogok. Volt, amikor szomorúsággal tudtam csak Hozzád szólni, de volt, amikor a boldog örvendezés könnyeivel tekintettem fel Rád. Mindig tudtad, hogy mikor, mi lakozik a szívemben. Így kaptam Tőled vigaszt, erőt, hitet és reménységet. Még hálaadásom csendjének közelébe is Te juttattál el engem. Hadd menjek hát utadon, még akkor is, ha annak lennének könnyes szakaszai! Hadd éljem meg a melletted való lét minden áldását! Tudom, hogy az ilyen gondolataim is eljutnak hozzád. Ámen.
(Zsolt.126:5) ,,Akik könnyezve vetnek, ujjongva aratnak majd!"
Köszönöm Uram, hogy tömegek között is, a magad közelébe tudsz vonni engem.

 
 
0 komment , kategória:  IMAMORZSÁK  
NAPI IGE ÉS GONDOLAT *** 2018. július 16.
  2018-07-17 13:00:03, kedd
 
  NAPI IGE ÉS GONDOLAT
***
2018. július 16.
******************************
,,Egyik ember formálja a másikat." (Péld 27:17)

Formáljuk egymást, de engedjük-e, hogy az Ige formáljon bennünket? Valaki így mondta: ,,Meghallani és megélni az Igét: életprogram, a hitelesség legfontosabb záloga. Sok ezer szónál meggyőzőbb, ha egyszerűen csak látszik az ige; családi életünkben, egyéni életvezetésünk során, az emberi kapcsolatokban és a szolgálatban is."
Amikor Igénk azt mondja, hogy egyik ember formálja a másikat, akkor lényeges kérdés, hogy mivel hatunk egymásra? Több dologgal is. Hatunk egymásra a szavainkkal. ,,Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett." - írja Pál apostol (Kol 4:6) Hatunk egymásra a kedves beszéddel, de a durva beszéddel is. Persze nem ugyanaz a hatás, ez vitán felüli. A kedves beszéd jó hatással van ránk. Az a beszéd, amely nem erőltetett, nem megjátszott, nem mézes-mázas, valamit elérni akaró, hanem őszintén kedves.
Ha tudják rólunk, hogy templomba járunk, hogy az Úr Jézus tanítványai vagyunk, akkor különösen figyelik a beszédünket. Azt, hogy mikor mit mondunk. Mi fér bele, és mi nem a beszédünkbe. Kicsúszik-e a szánkon időnként valami olyan, ami méltatlan az Úrhoz, akit szolgálunk? Ha igen, már legyintenek is. Ha nem, az jó bizonyságtétel lehet... (Katona Béla)
********************
Imádság:
Uram! Formáld és járd át a szívemet, hogy a szavaim is rólad tegyenek bizonyságot, hiszen a szív teljességéből szól a száj. Ámen
******************************
A nap gondolata:
Egyetlen meggondolatlan szó viszályt szíthat, egyetlen kegyetlen szó tönkretehet egy életet. Egy keserű szó gyűlöletet olthat valakibe, egy durva szó halálra sújt. Egy kedves szó elegyengeti az utat, egy örömteli szó felvidítja a napot. Egy jól időzített szó csökkenti a stresszt, egy szeretetteljes szó gyógyít és megáld.

Ezt a levelet azért kaptad, mert feliratkoztál a hírlevelünkre. Ha nem szeretnél több ilyen emailt kapni, az alábbi linkre kattintva egyetlen gomb nyomással törlünk az adatbázisból: Leiratkozás
 
 
0 komment , kategória:  NAPI IGE ÉS GONDOLAT  
IMAMORZSA • 2018. július 17.,kedd
  2018-07-17 12:58:55, kedd
 
  IMAMORZSA • 2018. július 17.,kedd

Istenem!

Te mindegyik utamat a legjobban ismered.
Figyeled, amikor szinte száguldva haladok előre, vagy ismered,
amikor látható és láthatatlan könnyekkel
szinte csak egy helyben topogok.
Volt, amikor szomorúsággal tudtam csak Hozzád szólni, de volt,
amikor a boldog örvendezés könnyeivel tekintettem fel Rád.
Mindig tudtad, hogy mikor, mi lakozik a szívemben.
Így kaptam Tőled vigaszt, erőt, hitet és reménységet.
Még hálaadásom csendjének közelébe is Te juttattál el engem.
Hadd menjek hát utadon, még akkor is,
ha annak lennének könnyes szakaszai!
Hadd éljem meg a melletted való lét minden áldását!
Tudom, hogy az ilyen gondolataim is eljutnak hozzád.
Ámen.
(Zsolt.126:5) ,,Akik könnyezve vetnek, ujjongva aratnak majd!"
Köszönöm Uram, hogy tömegek között is,
a magad közelébe tudsz vonni engem.


 
 
0 komment , kategória:  IMAMORZSÁK  
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 61 
2018.06 2018. Július 2018.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 61 db bejegyzés
e év: 94 db bejegyzés
Összes: 4395 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 178
  • e Hét: 1013
  • e Hónap: 3224
  • e Év: 86388
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.