Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 45 
Mind a hárman!
  2019-01-12 20:41:44, szombat
 
  Mind a hárman!

Túrmezei Sándornak és Jánosnak

Testvérem!
Testvérem kétszeresen és végtelenül,
lélek és test szerint, ideig, örökre!
Írtál, s én felelek.
Lélektől lélekig kicsiny földi hazán át
repüljenek a levelek.

Újévkor érkezett a leveled,
és újév napján igaz, új öröm volt,
hogy benne elbeszélgettem veled.
Nem sajog többé, hogy köztünk határ van
Határtalan a szent határtalanság
ujjongó boldogsága: Mind a hárman!
Hogy mind a hárman:
mind, egy emberként, egy égi igában
húzunk barázdát Isten mezején!
Így: Ti, meg én.

Falon függ még a négy testvérke képe.
Mindegyik nagy, csodálkozó szemébe
annyiszor belenéztem: "Huss! Csoda!
Magas az ég, hogy' szálltatok oda?
Mi lenn maradtunk földön, ég alatt,
s az életfeladat miénk maradt."

Ők négyen egyfele suhantak el.
Keblére zárta gyermekeit újra
a nagy, időtlen örökkévalóság.
A lentmaradtak lázas akarattal
a három utat háromfele rótták.
Mert másfelé indultunk mind a hárman.
Sarjadó, párás tavaszi határban
dobbant a lábunk életkeresésnek
új meg új útján.

Harcos évek suhantak el felettünk...
S háromfele induló három testvér,
- szívet, ajkat ujjongató valóság! -
mind egy igának hordozói lettünk.
Egyet kérünk, és egyet akarunk -
Egyért feszül az izmunk, a karunk.
Egy az örömünk, egy a könnyünk.
S a szavunk, szívünk oly szegény, hogy
ekkora csodát megköszönjük!
Kegyelem! Kegyelem!
Ó, ujjongjon a szívetek velem,
hogy mind a hárman,
mind, egy emberként, egy égi igában
húzunk barázdát Isten mezején,
célt, boldogságot mindent megtaláltam...
így: Ti, meg én!

Túrmezei Erzsébet 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A világtól való elszakadás
  2019-01-12 17:08:35, szombat
 
  A keresztyén embernek imádkozni kell, hogy Isten szakassza el őt a világtól

Hogy milyen fontos kötelessége a keresztyén embernek a világtól való elszakadás, megérthető abból, amit János apostol mond: ,,Ne szeressétek a világot, se azokat amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete." (1Jn 2:15) És abból, amit Jakab mond: ,,A világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Aki azért e világnak barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz." (Jk 4:4)
A világtól való elszakadás, vagy annak nem szeretése nem abban áll, hogy az ember ne szeresse a földi életet. Az élet szeretetét maga Isten oltotta be az emberbe. Nem is abban áll az, hogy az ember a világi javakból semmit ne igyekezzék szerezni magának, vagy hogy amije van, vagy lehet, azt magától elhányja, elvesztegesse. Hiszen Isten adományai azok és azért teremtettek, hogy az ember bírja és hasznát vegye azoknak. Nem is abban áll végül a világtól való elszakadás és annak nem szeretése, hogy az emberektől külön rekesszük magunkat, a világ fiaival soha ne beszéljünk, azokkal semmi ismeretségbe, barátságba és érintkezésbe ne ereszkedjünk, mert akkor Pál apostol szavai szerint ki kellene mennünk e világból. (1Kor 5:10)
Hanem a következő módon kell elszakadnod e világtól és azt nem szeretned:
1. E földi életet és minden e világi dolgot hiábavalóságnak tartva szívedet, lelkedet, kívánságodat ama jobb életre: a mennyeire és örökkévalóra emeld fel.
2. Életed fő céljául ne a földi dolgokat tedd, hanem azt, hogy Isten dicsőíttessék általad és te az ő boldog színének látására eljuthass.
3. Olyan túlzott világi szorgalommal meg ne terheld magadat, ami miatt el kellene hagynod üdvösséged munkáját.
4. A földi javak szeretetében soha el merülj annyira, hogy azok megszerzéséért vagy megtartásáért bűnre és Istennek bántására vetemedj.
5. E világ gonosz példáit, bűneit, cselekedeteinek módját ne kövesd, bűnre való izgatása által magadat elcsalatni ne engedd és soha se azt nézd, mi szokás e világban, hanem azt, hogy mit kíván, mit akar és mit parancsol az Isten.
6. Mikor az az Isten akarata, hogy akármiféle földi javadban kárt vallj, azt béketűréssel és Isten akaratában való megnyugvással szenvedd.
7. Végül, mikor Isten e világból kiszólít, légy kész ezt elhagyni és az Isten akaratát követni.
Semmi sem lehet károsabb és veszedelmesebb az ember lelkének, mint a világba való bemerülés s az ahhoz való ragaszkodás. Mert az úgy elfoglalja az ember elméjét és annyifelé vonja, hogy nem ér rá lelkének állapotáról gondolkodni vagy ha néha gondolkozik is, csak mintegy futtában és igen hiányosan. Elvonja az az embert az Isten dicsőítésétől, ami pedig életünk fő célja. Isten tisztelésének minden munkáját a sok oda elegyített hiábavaló világi gondolattal megfertőzi, haszontalanná, gyümölcstelenné és Isten előtt megvetetté teszi. Sok hánykodást és nyughatatlanságot támaszt, és ami nagyobb, az Istentől elvonja és bűnbe keveri az embert. Elrontja az ember kedvét Isten dolgaihoz és azt cselekszi, hogy az ember nem talál gyönyörűséget Istenben és az ő kegyelmében, a mennyországban és az üdvösségben s ezért nem is vágyik ezekre, nem törekszik bírásukra. A halálban is kimondhatatlan hánykódást okoz és végül örök veszedelmet szerez. Semmi sem szükségesebb hát, mint hogy mindenki, aki a maga javát akarja, igyekezzék e világtól a fentebb előadott módon mind jobban elszakadni és annak szeretetétől szabadulni.
Mivel azonban az ember természete szerint a föld felé hajlik a benne levő romlottság miatt és a világ s a földi dolgok szeretete nagyon meg van gyökerezve szívében, ezért nehéz dolog a világtól elszakadnia és annak tilalmas szeretetét szívéből kiszaggatnia. Sőt nem is lehet azt másként megvalósítani, csak az Isten kegyelme által. Könyörögj azért gyakran, keresztyén ember, hogy Isten abban is hathatósan mutassa meg benned a maga kegyelmének munkáját, hogy úgy élhess e világban mint Lót Sodomában, József Egyiptomban, Dániel és társai Babilóniában.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Hála
  2019-01-12 16:23:14, szombat
 
  Hála

Haisch-Rolf Lujza után németből

Uram, a szívem háladalba fog.
Megköszönök Nekem minden napot,
melyen szereteted érezhetem.
Minden parányi fényt az életen.
Minden vigaszt sivatag út alatt.
Minden mosolygó, meleg sugarat.

Vihart ígérők bár a holnapok,
Te vagy, aki a szívem biztatod.
Ha ma egy porszem terhet hordozok,
talán Te holnap le is oldozod.
S hogy adjak hálát, hogy Te szüntelen,
amerre járok, ott vagy énvelem?!

Minden kicsiny madárka énekét,
minden bajt, mert Hozzád visz közelébb,
minden egyes nyugalmas percemet,
tovasuhanó minden felleget,
cseppecske boldogságot, örömöt:
ujjongó háladalban köszönök!

Minden egyes meleg tekintetet.
Minden egyes virághintő kezet.
Minden testvérszívet, felém verőt:
közösen hívőt, hordozó erőt...
Mindezt az üdvöt itt és odafönn:
köszönöm! Mindörökké köszönöm!

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Imádság
  2019-01-12 13:35:16, szombat
 
  ,,Az ima lelki területen zajló kommunikációt jelent."

-Donald S. Whitney-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Imádság
  2019-01-12 13:34:28, szombat
 
  ,,Gyakran azért nem imádkozunk, mert kételkedünk benne, hogy csakugyan történne valami az imádságunk következtében. Ezt persze nem valljuk be nyíltan. De ha meg lennénk győződve róla, hogy minden imádságnak hatvan másodpercen belül látható eredménye lesz, akkor a világon minden keresztyén nadrágjának lyukas lenne a térde! Kétségtelen, hogy a Biblia sehol sem ígéri ezt, bár Isten megígéri, hogy meghallgatja az imádságot."

-Donald S. Whitney-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Imádság
  2019-01-12 13:32:46, szombat
 
  ,,Miért vallja meg oly sok hívő, hogy nem imádkozik annyit, amennyit kellene? Néha elsősorban a fegyelem hiánya okozza ezt: nem tervezik be az imádságot; soha nem szánnak időt külön az imádságra. Bár sok szép szó hangzik el az imádság fontosságáról, a valóságban - úgy tűnik - mindig kiszorítják a sürgősebb dolgok."

-Donald S. Whitney-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Imádság
  2019-01-12 13:31:44, szombat
 
  ,,Isten azért várja el tőlünk az imádságot, mert szükségünk van rá."

-Donald S. Whitney-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Imádság
  2019-01-12 13:30:09, szombat
 
  ,,Ha Isten elé járulsz, aki az örök világosság, mindig tárd ki szívedet szentséges jelenlétében. Semmit nem tudsz elrejteni előle, hát akkor miért próbálkoznál?"

-Richard A. Bennett-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Hazugság
  2019-01-12 13:27:53, szombat
 
  ,,Sajnálatos módon a legtöbb ember gondolkodás nélkül elfogad mindent, amit lát vagy hall. Anélkül hallgatunk zenét, olvasunk könyveket és újságokat, nézünk filmeket, hallgatunk meg tanácsot, és válaszolunk reklámokra, hogy feltennénk magunknak néhány fontos kérdést:

*'Mi is ennek az üzenete?'
*'Valóban igaz ez?
*'Megtéveszt-e egy, az igazságnak ellentmondó gondolkodásmód?'"

-Nancy Leigh DeMoss-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Adakozás
  2019-01-12 13:27:05, szombat
 
  ,,Bár adományunkat eltitkolhatjuk mások elől, bizonyos mértékben még önmagunk elől is, de Isten előtt semmiképpen sem tarthatjuk titokban. Előtte nincs titok."

-John Stott-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 45 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 38 db bejegyzés
e hónap: 597 db bejegyzés
e év: 597 db bejegyzés
Összes: 18642 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1435
  • e Hét: 3765
  • e Hónap: 25415
  • e Év: 25415
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.