Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 28 
Beteljesült vágy
  2019-01-02 21:02:47, szerda
 
  Beteljesült vágy

Tavasz volt. A házaspár a parkban a padon ülve élvezte a napsütést. Olyan hatvanasok lehettek. A férj gyönyörködve nézte az arra sétáló csinos, fiatal nőket.
- Ha az én feleségem is, még egyszer vagy huszonöt évvel fiatalabb lehetne...! - sóhajtott mélyet, hangtalant.
Abban a pillanatban előtte termett a Jótündér. Kedvesen rámosolygott, kicsit még pukedlizett is, és így szólt:
- Ha megengeded, örömmel teljesítem a kívánságodat!
A férfi megengedte.
...egy pillanattal később azt vette észre, hogy nyolcvanas évei közepén jár...
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Csalfa látszat
  2019-01-02 20:49:30, szerda
 
  Csalfa látszat

A seriff szokásos őrjáratát végezve megpillantja az indiánt. Úgy tűnik, hogy a rézbőrű az úttesten elnyúlva, fülét a meglehetősen elhagyott országútra szorítva hallgatózik.
Amikor a hivatalos ember odaér hozzá, a földön fekvő ezzel fogadja:
- Sötétzöld Mercedes, benne német juhászkutya meg egy nagy növésű sápadtarcú, a rendszám SDT 96, napnyugati irányba hajtanak...
A seriff, aki nagy csodálója az indiánok nyomolvasó képességeinek, elámulva kérdezi:
- Ez nem lehet igaz! - Mondd, Sasszem, te ezt csak így meg tudod állapítani, füledet a földre nyomva?
- De seriff, én nem nyomolvasok, engem elütött az a csirkefogó...!

 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Schweitzer Albert otthon
  2019-01-02 20:43:06, szerda
 
  Schweitzer Albert otthon

Megépült a Ház.
Elvégezte már
az Uraknak Ura,
hogy annak nevére
épüljön, kit
elküldött
Lambarénéba.
Az Ő nevére
épült itt a Ház,
ki példa volt
mindenekben,
Krisztus ügyéért
jócselekedetekben
égett és harcolt
szent alázattal.
Példát adott, hogy
ne csak szavakkal
akarjunk szépet,
ne csak szavakkal
adjunk segítséget,
áldozat épüljön
minden téglasorba,
minden elesetthez
értőn lehajolva
irgalmas samaritánus
siessen.
Azért épült a Ház,
hogy amíg lehet,
amíg mozdulhat,
adhat kezed, te is siess!
Lehet már holnap
mozdulatlan
leszel és
imára kulcsolt
kezekkel
naponta te is várod,
mikor hajol hozzád
irgalmas samaritánus.
Megépült a Ház.
Elvégezte már
az Uraknak Ura,
és áldozat épült
minden téglasorba,
hogy kit elküldött
Lambarénéba
nevével is
emlékeztessen
a szolgálatokra.

Petrőcz Lászlóné Hanzlik Mária
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Isten Igéje
  2019-01-02 20:41:39, szerda
 
  ,,Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát." (Zsolt 119,18)

Tudnod kell, hogy a Szentírás olyan könyv, mely minden más könyv bölcsességét bolondsággá teszi, mert rajta kívül egyik sem tanít az örök életről. Ezért értelmed és tudásod fölött essél kétségbe, borulj térdre, igaz alázattal és komolysággal imádkozz Istenhez, hogy az ő szeretett Fia által ajándékozza neked Szentlelkét, hogy megvilágosítson, vezéreljen, és neked értelmet adjon. Másfelől pedig olvasd szorgos figyelemmel és elmélyült megfontolással, amit a Szentlélek általa közvetít, és óvakodj attól, hogy ráunj, vagy hogy úgy gondold, elég egyszer-kétszer olvasnod, hallanod vagy elmondanod, máris alaposan megértettél mindent. Mert sem pap, sem keresztyén eember nem tanulhatja ki az Írást egyszer s mindenkorra. Végül pedig, az igazi próbakő a kísértés, amely révén nemcsak megérted és tudomást szerzel róla, hanem meg is tapasztalod, milyen igazi és valóságos, édes, kedves, hatalmas és vigasztaló Isten Igéje, a mindenek fölötti bölcsesség.

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Jairusként
  2019-01-02 14:20:21, szerda
 
  Jairusként

Jairusként futok Hozzád,
gyermekem halálos beteg.
Van orvos, van orvosság,
mégis, csak Te mentheted!

Uram, könyörülj rajta,
egyedül Hozzád vihetem,
nézd, hogy sápad arca,
szeme is bágyadt, fénytelen.

Uram, te nem jöhetsz későn!
Szólj hozzá, érintsd meg,
tekints rá szelíden, féltőn,
parancsolj, gyógyuljon meg!

Uram, Te mindent megtehetsz,
Nálad nincs lehetetlen,
próbáld meg gyenge hitemet,
könyörgök, sírok szüntelen!

Jairusként futok Hozzád,
gyermekem halálos beteg,
van orvos, van orvosság,
mégis, csak Te mentheted!

Petrőcz Lászlóné Hanzlik Mária
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Lelki gőg
  2019-01-02 13:16:10, szerda
 
  ,,A lelki gőg az embereket merevekké és hajthatatlanokká teszi gondolkozásukban és életvitelükben. Az alázatos ember is hajthatatlan kötelességei teljesítésében, az Isten dicsőségét illető dolgokban, és az olyan bűnökre csábító kísértések visszautasításában, amelyekre nézve magában hajlandóságot lát. Mindezekben a legkisebb mértékben sem engedékeny, hanem hasonló az ércfalhoz. Egyebekben viszont kész engedni, és nem erőlteti másra sem véleményét, sem akaratát. Kész hódolni mások véleménye előtt, és eleget tenni mások kívánságainak, szíve gyöngéd és alkalmazkodó, mint egy kisgyermeké."

-Jonathan Edwards-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Lelki gőg
  2019-01-02 13:13:44, szerda
 
  ,,A lelki gőg gyakran szokatlan külső megjelenésre készteti az embereket, hogy különös beszédmódot, szókincset használjanak, hogy hangjuk, ábrázatuk és viselkedésük eltérő legyen. De a kiváltképpen alázatos ember, habár erősen ragaszkodik hivatásához, bármennyire is különc, hiszen egyedül halad a menny felé vezető úton, még akkor is, ha az egész világ megfeledkezik róla, nem élvezi a különcséget önmagáért. Nem kívánja, hogy megkülönböztetett személynek tekintsék és tartsák, sem hogy többre becsüljék másoknál, megvetve a többiek társaságát és a hozzájuk való hasonlóságot. Épp ellenkezőleg: mindenkinek mindenné kíván lenni; kíván engedni és alkalmazkodni mások tetszését keresve, minden dologban, kivéve a bűnt."

-Jonathan Edwards-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Lelki gőg
  2019-01-02 13:07:40, szerda
 
  ,,... egyes embereknek az a szokásuk, hogy másoknak majdnem minden hiányosságáról a legnyersebb, legszigorúbb módon és a legiszonyatosabb szavakkal beszéljenek. Gyakran ördöginek és pokolinak, sőt átkozottnak nevezik mások véleményét, viselkedését vagy tanácsát, hűvösségét, hallgatását, elővigyázatosságát, mérsékeltségét, megfontoltságát stb. Azt mondják, hogy az ilyen emberek az ördög szolgái, vagy az ördög van bennük, hogy ők a lélek gyilkosai, és ehhez hasonlókat, annyira, hogy az 'ördög' és a 'pokol' szavak szinte folyamatosan előfordulnak beszédjükben. Általában nem csupán a gonosz emberekről beszélnek így, hanem azokról is, akiket ők maguk is Isten igaz gyermekeinek ismernek el, és a lelkipásztorokról, és másokról, sőt még feletteseikről is. Az ilyenfajta magatartást ráadásul erénynek és nagy tehetségnek tartják. Így szólnak: ,,Legyünk egyenes szívűek és bátrak Krisztusért, üzenjünk hadat a bűnnek, bárhol is találjuk, ne finomkodjunk Isten ügyében fáradozva, és amikor Krisztusról kell beszélnünk." Méltatlan dolognak tartják, hogy amikor Krisztus követője mestere ügyéért felszólal, tegyen különbséget emberek között, vagy éppen szelídebben beszéljen, ha egy felettesében talál valami kivetnivalót. Micsoda különös fortélya az ördögnek, hogy minden keresztyén alázatot és gyöngédséget, sőt még azoknak látszatát is félresepri, és Isten gyermekeinek a száját bemocskolja, közönséges matrózok nyelvezetével töltve meg Krisztus követőinek beszédét, a szentség és buzgóság, a Krisztusért való bátorság örve alatt! Mindez figyelemreméltó példája az emberi lélek gyengeségének és az ördög példátlan fortélyosságának.
Az ilyenfajta beszédmódot azzal igyekeznek védeni, hogy nem mondanak egyebet, csak az igazat, és nem szépítgetik a dolgot. Márpedig az igazi keresztyének - állítják -, akik érzékenyek a gonoszra és a bűnre, akik ismerik a saját szívüket, tudják, hogy igaz beszéd ez, és ezért nem botránkoznak meg, ha velük és bűneikkel kapcsolatban ilyen nyers kifejezéseket használnak. Azt mondják, hogy csak a képmutatók, a hideg és halott keresztyének sértődnek és haragszanak meg ilyenkor. Óriási hiba lenne viszont azt gondolni, hogy általában beszélhetnénk úgy, hogy a szigorú igazságnak megfelelően mindig a legrosszabbat mondjuk egymásról. Való igaz, hogy a bűn minden fajtája és mértéke ördögi, pokoli, átkozott, elítélendő és kárhozatos. Az is megáll, hogy ha az emberek igazán belelátnának saját szívükbe, semmilyen kifejezést nem tartanának túl súlyosnak jellemzésére: önmagukat vadállatoknak, kígyóknak és ördögöknek tartanák, nem találván alkalmas szavakat annak leírására, amit önmagukban látnak. A legdurvább kifejezések is erőtleneknek tűnnének e célra. De használhat-e páratlanul szent életű apjáról vagy anyjáról beszélve egy gyermek időnként ilyen kifejezéseket: az ördög van bennük; ilyen vagy olyan ördögi és átkozott a természetük; hogy naponként pokoli és kárhozatos cselekedetek százait viszik véghez, vagy hogy átkozott kutyák, pokolfajzatok és ördögök? Avagy igazolható-e az, hogy a legalávalóbb emberek rendszerint így beszéljenek a legméltóságosabb elöljárókról és a legkiválóbb lelkipásztorokról? Remélem, senki sem esett ilyen túlzásba. Csakhogy egyebek mellett még az ilyen dolgokat is igazolni fogják a bátorság, egyenes szívűség és a bűn ellen meghirdetett harc ürügyén. De milyen képet alkotnak majd a szelíd Pásztornak, az Isten Bárányának kicsiny és szeretett nyájáról, az egyházról, ha így cselekszünk és gondolkozunk! Miféle hangot hallatunk majd Isten házában, az Ő kedves gyermekeinek családjában! Milyen nagyon messzire száműzzük nemsokára az alázatnak, kedvességnek, gyöngédségnek, a kölcsönös tiszteletnek, jóakaratnak, megelégedettségnek és egymás magunknál nagyobbra becsülésének látványát, holott Isten gyermekeinek minden időben ezeket kell felöltözniük! Nem mintha a keresztyéneknek nem kellene egymásra vigyázniuk, vagy bármi módon egymást megfeddeniük, egyenesen és hűségesen. Csakhogy ebből nem következik az, hogy amikor Isten családjában az atyafiak megfeddik egymást, durvábban szólhatnának, mint Míkáél arkangyal, amikor magát az ördögöt feddte meg.
A keresztyének, akik csupán egyenlő férgek, kötelesek egymással olyan alázatosan és gyöngéden bánni, mint ahogyan Krisztus is bánik velük, noha náluk végtelenül nagyobb. De lám, hogyan is bánt velük Krisztus, amikor vele szemben olyan hidegek voltak, vele nem törődtek; amikor lelke végtelen halálos szomorúsággal telt el, és zord haláltusában kiáltva vért izzadt értük; akkor, amikor ők nem maradtak ébren vele, és annyi vigaszban sem részesítették, hogy egy óráig vele legyenek ínségében, holott nemegyszer kérte ezt tőlük. Azt gondolhatná valaki, hogy ha valaha is, akkor tényleg jogos lett volna megfeddeni őket ördögi, pokoli, átkozott és kárhozatos nemtörődömségükért és érzéketlenségükért. Hogyan feddi őket Krisztus? Nézd az Ő csodálatos gyöngédségét! Így szól: 'Ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem? ... a lélek ugyan kész, de a test erőtlen'. És hogyan bánt Péterrel, miután amaz szégyellte mesterét, akit érte tettek gúny tárgyává, és köpdöstek össze? Tekintetéből szeretet sugárzott, ami megolvasztotta szívét. Azt olvassuk ugyan, hogy egy alkalommal Krisztus Péterhez fordulva azt mondta neki: 'Távozz tőlem, Sátán!' Úgy tűnhet, hogy itt Péter kemény és szigorú feddésben részesült. Alázatos véleményem szerint sokan tévednek, akik így értik ezt az igét, mert korántsem a Péternek szóló kemény és szigorú bánásmód példáját látjuk, hanem ellenkezőleg azt, hogy Krisztus csodálatos gyöngédséggel és kegyelemmel különbséget tesz Péter és a benne levő ördög között. Nem Pétert vádolja szavaiért, és nem neki tulajdonítja azokat, hanem az ördögnek, aki Pétert befolyásolta. Krisztus látta, hogy az ördög van jelen, aki titokban arra készteti Pétert, hogy mesterének kísértője legyen. Azért Péterhez fordult ugyan, akiben akkor az ördög volt, de az ördöghöz szólt, és őt feddte meg. Krisztus kegyelme ekképpen nem nézi népének gonoszságát, és fogyatékosságait sem tulajdonítja nekik, hanem a bennük lakozó bűnnek, és a Sátánnak, aki befolyásolja őket."

-Jonathan Edwards-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Férfiak
  2019-01-02 13:02:45, szerda
 
  ,,Hisszük, hogy kibontakozóban van azoknak a férfiaknak a mozgalma, akik megundorodtak saját középszerűségüktől, és nem elégedettek sötét kultúránk alacsony mércéivel. Olyan férfiak ők, akik más erős férfiakkal vállvetve bátran kiállnak Krisztusért és a családjukért úgy, mint korábban soha. Olyan férfiak, akik a legtöbbet akarják kihozni életük hátralevő napjaiból. Férfiak, akik megértették: az örökkévalóság túl hosszú ahhoz, hogy rövid földi életük maradékát eltékozolják.
Mindig tudatosan éltek így a történelem azon férfiai, akiknek élete lenyűgöző volt, öröksége pedig nagyszerű. Tudták, hogy az ember nem csak úgy belebotlik a becsületbe, és nem véletlenül lesz hűséges Istenhez. A tétlenség csak hiábavalósághoz vezet. A férfi, aki nem teszi meg a családjáért azt, amit az Írás parancsol neki, nem számíthat rá, hogy végül Isten majd hűségesnek találja. Lelki látással kell rendelkeznie: tudnia kell, hogy naponkénti döntései közvetlenül hatnak a következő nemzedékekre.
Isten Igéje arra hív minket, hogy 'legyünk férfiak'. Legyünk azok, akiknek Ő teremtett minket, és tegyünk meg mindent, amit Ő elkészített a számunkra.
Élhetünk úgy, ahogy eddig - megtehetjük, hogy nem tanulunk a hibáinkból és elődeink hibáiból -; vagy kitaposhatjuk a hűség új ösvényét gyermekeinknek és a később születendő nemzedékeknek. Itt az ideje, hogy meghozzunk néhány komoly döntést."

-Stephen Kendrick és Alex Kendrick
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Férfiak
  2019-01-02 12:57:59, szerda
 
  ,,Sajnos túl sok férfi eltékozolja az életét. Nem ismerik igazán Istent, akit állítólag imádnak, és nem döntötték el végérvényesen: mi életük célja. Félszívűek és határozatlanok; a zűrzavar és a fásultság lelki ködében bolyonganak végig az életen. Azt meg tudják mondani, mi a hétvégi programjuk, de fogalmuk sincs arról, hogy mi a céljuk az életben vagy akár az örökkévalóságban. Ezért csak róják napi köreiket a taposómalomban, és idejük nagy részét lényegtelen dolgokra pazarolják.
Egyes férfiak észre sem veszik, hogy tétlenségük folytán senki sem vezeti a családot. Nem látják át, mennyire negatívan hat a feleségükre és gyermekeikre a lelki értelemben vett iránymutatásuk és vezetésük hiánya.
De nem kell így élnünk tovább!
Buzdíthat minket az a tény, hogy nagy dolgok történnek akkor, amikor a férfiak felébrednek és elindulnak. Amikor egy férfi végül megérti a szerepét, és eltökélten aláveti magát Isten tervének, az élete gyökeresen megváltozik. Letisztul a fontossági sorrendje és látása; élete új, határozott célt nyer. Megtanul nemet mondani a bűnös és kevésbé fontos dolgokra, amelyek visszahúzzák; és minden körülmények között határozottan megtartja értékrendjét és elkötelezettségét."

-Stephen Kendrick-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 28 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 38 db bejegyzés
e hónap: 597 db bejegyzés
e év: 597 db bejegyzés
Összes: 18642 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1435
  • e Hét: 3765
  • e Hónap: 25415
  • e Év: 25415
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.