Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
60. születésnapi szentmise.
  2019-01-25 23:46:27, péntek
 
  Élő szentmise közvetítés Csaba testvérrel Déváról - 2019. január 25.
Videó Link

Nagyobb kép Link
...... ..............

 
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
Szent Pál a katolikusok világban betöltendő szerepéről
  2019-01-25 23:37:14, péntek
 
  ........


,,Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben." Fil.2, 14-15.
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Világhírnév kapujában – Dobszay Péter huszonéves .....
  2019-01-25 23:27:06, péntek
 
  Kire tartozik a komolyzene? Más-e a közönség Japánban, mint Svájcban? Mitől különlegesebb a düsseldorfi Antoniuskirche orgonája, mint a jeruzsálemi Szent Sír Bazilikáé? Másképp játssza-e a magyar zenét egy német zenekar, mint egy orosz?

Az M2 Petőfi TV vendége voltam videó Link
A világ legrangosabb fesztiváljain népszerű vendég, bár még nincs 30. Dobszay Péter orgonista és karmester arról, hogy vajon karmester nélkül tudna-e játszani egy összeszokott zenekar. Egyáltalán miért van szükség karmesterre? Péter szerint az erős karakterekből lesznek jó karmesterek, de akkor, ha képesek a karakterüket beolvasztani abba a műbe, amelyet éppen vezényelnek. Milyen gesztusnyelvet használ egy karmester, hogyan vált műről műre, szerzőről szerzőre? És kell-e egy karmesternek jól játszania a hangszereken, amelyeken a zenekar tagjai játszanak? Dobszay Péter rövidített karmester-továbbképzése Bencének. Szerinted te le tudnál vezényelni egy művet anélkül, hogy belebuknál?

...... ........

 
 
0 komment , kategória:  Dobszay Péter karmester  
Három magyar aranyérem az úszó-Európa Kupa nyitányán
  2019-01-25 22:41:33, péntek
 
  Forrás: M4sport

A magyar úszók közül Hosszú Katinka, Szilágyi Liliána és Verrasztó Dávid is szerzett aranyérmet a nyitónapon a kontinentális szövetség, a LEN Európa Kupa-sorozatának első állomásán, Luxembourgban.
ARANYÉREM
- Hosszú Katinka 400 m vegyes úszás 4:38.92 idővel
- Verrasztó Dávid 400 m vegyes úszás 4:18.36 idővel
- Szilágyi Liliána 200 méter pillangó 2:09.13 idővel

EZÜSTÉREM
- Biczó Bence 200-as pillangó úszás 1:57.98 idővel
 
 
0 komment , kategória:  Magyar sikerek sportban  
Szent Pál apostol megtérése
  2019-01-25 07:56:18, péntek
 
  ...... ........... ..........


- Katolikus fórum oldalon Link
Szent Pál apostol megtérése ugyanabban az évben történt, amikor Krisztus kínhalált szenvedett és Szent Istvánt megkövezték. Nem egy naptári évben, hanem egy év leforgása alatt: Krisztus március 25-én szenvedett kínhalált, Szent Istvánt ugyanazon év augusztus 3-án kövezték meg, Pál pedig január 25-én tért meg.

- Magyar kurír oldalon Link
Január 25-én Pál fordulását, Szent Pál apostol megtérését ünnepeljük.
...... .........- Jeles napok oldalon Link

- Turul infó oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Napi igehirdetés 01.25
  2019-01-25 07:46:09, péntek
 
  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Megtérésének elbeszélésével Szent Pál tanúságot tesz Jézusról.
A jeruzsálemi templomban Pál így beszélt a néphez:
Zsidó ember vagyok, a ciliciai Tarzusban születtem, de ebben a városban nevelkedtem, s Gámáliel lábánál az atyai törvény szigorú megtartására tanítottak. A Törvény megtartásában buzgólkodtam, miként most ti is mindannyian. Halálra üldöztem azokat, akik ezt az (új) utat követték, férfiakat és nőket kötöztem meg és vetettem börtönbe. A főpap és a vének tanácsa tanúsíthatja mindezt. Megbízólevelet is kaptam tőlük, és azzal mentem el Damaszkuszba a testvérekhez, hogy bilincsbe verve Jeruzsálembe hurcoljam őket és elnyerjék büntetésüket.
Történt pedig, hogy útközben, amikor Damaszkuszhoz közeledtem, déltájban, hirtelen nagy mennyei fényesség vett körül. A földre zuhantam, majd egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám: ,,Saul, Saul, miért üldözöl engem?"
Erre én megkérdeztem: ,,Ki vagy te, Uram?"
Ő azt mondta nekem: ,,Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl." Akik velem voltak, látták ugyan a fényt, de nem hallották annak hangját, aki hozzám szólt.
Megkérdeztem: ,,Mit tegyek, Uram?"
Az Úr akkor azt mondta nekem: ,,Kelj föl és menj be Damaszkuszba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned."
Mivel azonban a ragyogó fényesség miatt elvesztettem látásomat, kísérőim kézen fogva vezettek, és így értem be Damaszkuszba.
Egy bizonyos Ananiás nevű, Törvényt tisztelő férfi, akiről az ottani zsidók mind jó véleménnyel voltak, fölkeresett, és elém állva azt mondta nekem: ,,Saul testvér, nézz rám!" És én abban a pillanatban visszanyertem látásomat.
Ő meg folytatta: ,,Atyáink Istene eleve arra rendelt téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az Igazat, az ő küldöttjét, és halld meg ajkának igéit, mert minden ember előtt tanúskodnod kell arról, amit láttál és hallottál. Most pedig ne késlekedjél! Kelj fel, keresztelkedjél meg, és segítségül híva az ő nevét, mosd le bűneidet!"
Ez az Isten igéje. ApCsel 22,3-16

Az első olvasmány helyett szabadon választható
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Szent Pál nem késlekedett követni az őt meghívó Úr akaratát.
A jeruzsálemi keresztényüldözés idején Saul még mindig dühtől lihegve halálra kereste az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, és arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához. Az volt a szándéka, hogy elfogja és Jeruzsálembe viszi azokat a férfiakat és nőket, akikről kideríti, hogy az új hit követői.
Már közel járt Damaszkuszhoz, amikor egyszerre mennyei fény vette körül. A földre esett, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: ,,Saul, Saul, miért üldözöl engem?"
Erre ő megkérdezte: ,,Ki vagy te, Uram?"
A hang folytatta: ,,Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Állj fel, menj be a városba! Ott majd megmondják neked, mit kell tenned."
Az útitársak ijedtükben némán álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig fölkelt a földről, kinyitotta a szemét, de semmit sem látott. Kézen fogva vezették be Damaszkuszba. Három napig nem látott, nem evett és nem ivott.
Élt akkor Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány. Látomásban így szólt hozzá az Úr: ,,Ananiás!" ,,Itt vagyok, Uram!" - felelte.
Az Úr pedig folytatta: ,,Menj az Egyenes-utcába! Keresd meg Júdás házában a tarzusi Sault! Nézd, éppen imádkozik!"
Ugyanekkor Saulnak is látomása volt: Ananiást látta, ahogy belép őhozzá, és ráteszi kezét, hogy visszanyerje látását.
Ananiás ekkor így tiltakozott az Úr előtt: ,,Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyi gonoszságot követett el Jeruzsálemben szentjeid ellen. Felhatalmazása van a főpapoktól, hogy itt is elfogjon mindenkit, aki segítségül hívja nevedet." Az Úr ezt válaszolta neki: ,,Menj csak, mert őt választottam eszközül, hogy hirdesse nevemet a pogányoknak, a királyoknak és a választott nép fiainak. Megmutatom majd neki, mennyit kell értem szenvednie."
Ananiás elment. Belépett a házba, rátette kezét Saulra, és így beszélt hozzá: ,,Saul testvér! Urunk, Jézus, aki megjelent neked idejövet az úton, ő küldött ide engem, hogy visszanyerd látásodat, és eltelj a Szentlélekkel."
Hirtelen mintha valami hályogféle hullott volna le a szeméről. Visszanyerte látását. Megkeresztelkedett, majd ételt vett magához, és erőre kapott. Néhány napig a damaszkuszi tanítványok között maradt, aztán hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten Fia. Azok pedig, akik hallgatták, csodálkozva mondták: ,,Nemde ez az, aki Jeruzsálemben is vesztére tört azoknak, akik ezt a nevet segítségül hívják, és ide is azért jött, hogy bilincsbe verve a főpapok elé hurcolja őket?"
Saul pedig egyre nagyobb erővel lépett föl, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, mivel bizonyította, hogy Jézus a Krisztus.
Ez az Isten igéje. ApCsel 9,1-22

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot!
.........


Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.
Ezek az evangélium igéi. Mk 16,15-18

Imádság
Urunk, az irgalmasság Istene, könyörülj rajtunk, bűnösökön. Taníts meg bennünket a könyörületre és a megbocsátásra. Ne engedd, hogy hasonlóak legyünk a könyörtelen szolgához, aki nem követte ura irgalmasságát. Emlékeztess minket arra, hogy gyengeségeink miatt milyen sokszor esünk el életünk rögös útján. Szítsd fel szívünkben a megbocsátást és a segítő szándékot botladozó testvéreink iránt. Add meg nekünk az irgalom lelkét, hogy akaratod szerint kovásza legyünk eljövendő országodnak.

A mai napon Szent Pál apostol megtérését ünnepeljük. Pál nem tartozott a Jézus által választott tizenkét apostol közé, hanem farizeus volt, azaz a legbuzgóbb zsidó vallási csoport tagja. Személyével nem a Jézus életét és tevékenységét bemutató evangéliumokban, hanem az Úr feltámadása és mennybemenetele után találkozunk. Pünkösd után az apostolok nagy bátorsággal és buzgósággal, valamint a Szentlélek erőteljes ösztönzésére elkezdték hirdetni mindazt, amit Mesterük mellett átéltek. Igehirdetésükben nagy hangsúlyt kapott Jézus megváltó halála és üdvösségszerző feltámadása. Ténykedésüket és az emberek tömeges áttérését az új hitre, a krisztusi hitre nem nézték jó szemmel a zsidó vallási vezetők, és próbálták megakadályozni annak további terjedését.
Ennek egyik példája Pál esete, aki farizeusként szintén veszélyt látott az új vallásban és le akart számolni annak minden követőjével. Vakbuzgóságában a keresztények elfogásának szándékával indult el Damaszkuszba, de útközben megjelent neki Jézus. Ez a különleges látomás, a feltámadt Krisztussal való találkozás fordulatot hozott életébe: aki eddig a keresztények üldözője volt, most maga is Krisztus követője lett, aki hamar felismeri új feladatát: hirdetnie kell Krisztus feltámadását, hirdetnie kell, hogy ő az Üdvözítő.
Szent Pál apostol a rómaiakhoz címzett levelének elején így fogalmazza meg Krisztus örömhírének jelentőségét: ,,Az evangélium Isten üdvösséget hozó ereje minden hívőnek" (Róm 1,16). Ebből kiindulva érdemes személyesen válaszolnunk a következő kérdésekre. Hiszek-e az üdvösség örömhírében? Krisztus tanítása szerint élek-e? Hirdetem-e az üdvösség evangéliumát?
C. Horváth István Sándor
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Seregély István: Útravaló – 2019. január 25.
  2019-01-25 07:41:22, péntek
 
  Isten útjai nem a mi útjaink. A keresztényeket üldöző fanatikus farizeusból apostolt formál, a tudós zsidóból teológus keresztényt alkot, Saulból a vértanúságig hűséges Pált. Istennél semmi sem lehetetlen. A Gondviselés ajándéka lett Isten új népe számára a nagyhírű Gamáliel tanítványa, Szent Pál. Isten kegyelme a krisztusiság hiteles tanújává tette őt. Emberi életével és írásaival ő marad az Isten hívó szavára egész életét megújító és odaadó, a Jézus Krisztus világosságát fenntartó, az Egyházban nemzedékről nemzedékre megújuló pásztorok mintája. Valahányszor tőle olvasunk szentleckét, érdemes kérni, járjon közben, hogy legyenek az életüket készséggel Istennek adó papok, püspökök. (Mk 15,16-18)  
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 9 db bejegyzés
e hónap: 403 db bejegyzés
e év: 1178 db bejegyzés
Összes: 37884 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1414
  • e Hét: 13137
  • e Hónap: 45135
  • e Év: 176925
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.