Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 13 
Itt feszítették keresztre Jézust:
  2019-02-05 16:01:52, kedd
 
  A mai napig áll az a hely Jeruzsálem határában, ahol Jézust keresztre feszítették és eltemették. A Golgota-hegy, másik nevén a Kálvária a Biblia szerint a Megváltó szenvedéseinek helyszíne volt, illetve, mondhatni, a végállomása a keresztények által követett keresztútnak.
A hajdanán kopár terület, amely kivégzések színhelye volt, mára igazi turistalátványossággá vált. Nézd meg, miben rejlik a különlegessége!

képeken a bibliai helyszín Link

A Szent Sír-bazilika az egyik leglátogatottabb zarándokhely Jeruzsálemben, hiszen itt található Jézus síremléke, valamint a börtön is, ahol elítélése előtt raboskodott. Virtuális séta a Jézus sír helyén. Link
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
A megszentelt élet ünnepe a külhoni magyar egyházmegyékben
  2019-02-05 11:44:48, kedd
 
  A megszentelt élet ünnepe a külhoni magyar egyházmegyékben.
2019. február 5. kedd, 09:40
Szent II. János Pál pápa február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt élet ünnepévé nevezte ki: ezen a napon az egész világegyházban hálát adnak Istennek a szerzetesi hivatásokért. Így tettek a határon túli magyar egyházmegyékben is.

Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Fogadalomtételt ünnepeltek a domonkos nővérek a budakeszi ..
  2019-02-05 11:41:54, kedd
 
  Fogadalomtételt ünnepeltek a domonkos nővérek a budakeszi konventben.
2019. február 5. kedd, 11:03
Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a megszentelt élet napján szentmise keretében tette le első fogadalmát a soproni származású Hillebrand Barbara Ágota domonkos nővér a budakeszi Sziénai Szent Katalin Konventben.
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus / iec2020
  2019-02-05 11:39:19, kedd
 
  A rohanó hétköznapokban mindenkinek jól esik egy-egy apró gesztus, kedvesség. Új sorozatunkban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy akár pár másodperc alatt mi is szebbé tehetjük valaki napját!

Íme az első tipp: kísérjünk át az úton egy idős embert. Ami nekünk néhány másodperc, neki nagy segítség.
 
 
0 komment , kategória:  Szentségimádás  
Szent Ágota szűz és vértanú 02.05
  2019-02-05 10:56:15, kedd
 
  ...... ........... ........... .....


- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Isten azt választotta ki, ami a világ szemében gyönge.
Testvéreim!
Gondoljatok csak meghívástokra! Nem sokan vannak köztetek, akik a világ szerint bölcsek, és nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő. Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket; s ami a világ szemében gyönge, azt választotta ki, hogy megszégyenítse az erőseket. Ami a világ előtt alacsonyrendű és megvetendő, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik látszanak valaminek. Így senki sem dicsekedhet Isten előtt.
Általa van nektek is életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett. Így teljesül az írás szava: ,,Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék!"
Ez az Isten igéje. 1Kor 1,26-31

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Aki nem félti az életét Krisztusért, megmenti azt az örök életre.
Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt az egész néphez: ,,Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt.
Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?
Aki ugyanis szégyell engem és szégyelli tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében."
Ezek az evangélium igéi
Lk 9,23-26


- Magyar kurír oldalon
A keresztény ókor egyik leghíresebb szentjére, Szent Ágotára emlékezünk liturgikus emléknapján. Vincéhez és Balázshoz hasonlóan az ő élete és halála felől is csak a számos változatban ránk maradt, legendásan fölékesített szenvedéstörténet tájékoztat.
Képen: Francisco de Zurbarán: Szent Ágota (1630-33)
...... ........... ........... ......


Ágota a szicíliai Cataniában született előkelő szülők gyermekeként. A fiatal, Krisztus szeretetére vágyó leány túlságosan hamar a kéjvágyó helytartó, Quintianus mesterkedéseinek célpontjává lett. Decius császár keresztényellenes rendeletét a maga céljaira fölhasználva Quintianus letartóztatta a szépséges Ágotát, és az egyik hírhedt örömtanyára vitette.
Ágotát bíróság elé állították, kihallgatták, megkínozták és börtönbe vetették. Néhány nap leforgása alatt a kínzások egész sorát kellett kiállnia. Amikor a földühödött bíró semmire sem ment, poroszlóival szinte halálra verette, majd levágatta a leány mellét, aki mindezek után a börtönben olyan megerősítésben részesült, amilyen még a legendákban is ritkán fordul elő: a gaztett utáni éjszakán megjelent előtte Szent Péter és meggyógyította.
Képen: Giovanni Lanfranco: Szent Péter meggyógyítja Szent Ágotát (1614 körül)
...... .......


A nyilvánvaló csodát semmibe véve Quintianus továbbfolytatta a gyalázatos eljárást. Végül is Ágota az újabb bántalmazások következtében meghalt a börtönben

Legenda:
Ágota tiszteletét az indította el, hogy szülővárosa, Catania a szent vértanúságának első évfordulóján csodásan megmenekült az Etna kitörésétől. A lakók a vértanú sírjáról elhozott lepellel (vagy pajzzsal), segítségét kérve vonultak a megsemmisítő lávafolyam elé, és az február 5-én minden várakozás ellenére megállt, és a tűzhányó elcsendesedett.
A legenda szerint angyal véste Ágota sírjára e feliratot: MENTEM SANCTAM SPONTANEAM, HONOREM DEO, ET PATRIAE LIBERTATEM (Szent, készséges lelkület, Istennek dicsőség, a hazának szabadság). Catania népe töretlenül őrizte szent leánya emlékezetét és állandóan segítségül hívták, s hívják ma is a tűzhányó veszedelme ellen.
- A legenda megőrizte Szent Ágotának azokat a szavait is, amelyeket bírája szemébe vágott, miután az szörnyű indulatában megcsonkíttatta: ,,Embertelen zsarnok! Nem szégyenled, hogy egy nő testéről azt vágatod le, amiből mint gyermeket anyád téged is táplált? Tudd meg, hogy lelkemben továbbra is épek melleim, melyeket Istennek szenteltem. Belőlük merítek erőt magamnak." Ezek a szavak elevenen megőrizték a fiatal vértanú nő képét a kereszténység egész története folyamán.

Urunk, Istenünk, járjon közben nálad bűneink bocsánatáért Szent Ágota szűz és vértanú, aki mindig kedves volt előtted, mert tiszta életével és vértanúhalálával megmutatta kegyelmed erejét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Útravaló – 2019. február 5.
  2019-02-05 10:52:22, kedd
 
  Jézus nem csak a testet, a lelket is meggyógyítja ugyanazzal a mozdulattal. Két gyógyulás is történik egyszerre. Mégis inkább a testi kontaktusra figyelünk. Arra, hogy az asszony megérinti, hogy a tömeg lökdösi, szorongatja, kineveti, arra, ahogy a kislány kezét megfogja. A lélek gyógyulása akkor is megtörténhet (gyakran meg is történik), ha a testi gyógyulás elmarad. A kontaktus fontos, hogy létrejöjjön. A lelki kapcsolat felér a testi gyógyulással. Hiszen tudjuk, hogy a test végül is csupán a foglalat, a porhüvely - ahogy a régiek mondták. Jézus számára sem a testi kontaktus a döntő, hanem a lelki. Mondja is: ne attól féljetek, aki a testet megöli, hanem aki a lelket is a pokolba taszítja.  
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
4. évközi hét kedd 02.05
  2019-02-05 10:51:09, kedd
 
  SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Türelemmel és állhatatosan vívjuk meg az életben ránk váró küzdelmeket.
Testvéreim!
Mi, akiket a tanúknak koszorúja övez, váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a kereszthalált, nem törődött a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül.
Igen, gondoljatok őrá, aki a bűnösök részéről ekkora ellentmondást viselt el, hogy ne lankadjatok, és bensőleg ne csüggedjetek. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a véretek ontásáig.
Ez az Isten igéje. Zsid 12,1-4

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Kislány, mondom neked, kelj fel!
...... ......


Abban az időben amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a Genezáreti-tó túlsó partjára, a parton nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: ,,Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!" Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte.
Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá: Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában: ,,Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok." És azonmód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából.
Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben, és megkérdezte: ,,Ki érintette meg a ruhámat?"
Tanítványai ezt válaszolták: ,,Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezed: Ki érintett meg?" De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett - mert hisz tudta, hogy mi történt vele -, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot.
Ő így szólt hozzá: ,,Leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!"
Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és közölték: ,,Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?"
A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: ,,Ne félj, csak higgy!" Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen.
Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: ,,Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik." Azok kinevették.
Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement (a helyiségbe), ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: ,,Talita kúm", ami annyit jelent: ,,Kislány, mondom neked, kelj föl!" A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak.
Ezek az evangélium igéi. Mk 5,21-43

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Kereszthalálod mutatja, hogy mit jelent az élet teljes odaadása, az élet szeretetből való feláldozása. A szeretet mértéke csak a teljesség lehet. Ami ennél kevesebb, az önzés. Ha kevesebbet akarunk adni Istennek, akkor önzőek vagyunk és nem ismerjük a mindent odaadó szeretetet. Amikor a szeretetet gyakoroljuk az sosem önmagunk vagy emberségünk feladása, hanem éppen emberségünk legmélyebb megélése, kifejezése. Segíts, hogy értelmünkkel Isten megismerésére törekedjünk, szívünk minden érzését felé irányítsuk és lelkünk minden idegszálával rá figyeljünk. Add, hogy a szeretet valóban belülről, szívünk és lelkünk mélyéről fakadjon!

A vérfolyásban szenvedő asszony meggyógyítását közrefogja Jairus kérése és lányának feltámasztása. A leírás több eleme jelzi a két eset kapcsolatát. Egy asszonyról van szó, aki ugyan idősebb lehetett már, hiszen régóta szenved betegségétől, Jézus mégis ,,leányomnak" szólítja, illetve egy leány érdekében kéri az Úr segítségét az elöljáró. A tizenkettes szám, amely az asszony esetében betegségben töltött éveit, a kislány esetében pedig életkorát jelzi, szintén közös elem. Mindkét esetben lényeges, hogy Jézus közbeavatkozása a hit eredményeként történik meg. Ezt fejezi ki, hogy az asszonynak a következőt mondja: ,,hited meggyógyított téged", illetve Jairust így bátorítja: ,,Ne félj, csak higgy!"
Emberileg nézve teljesen kilátástalan helyzetekről van szó. A kislány már a végét járja, az asszony pedig hiába fordult orvosokhoz éveken keresztül, senki nem tudott segíteni rajta. S bár mind Jairusnak, mind az asszonynak kilátástalan a helyzete, mégsem adják fel a reményt, bíznak abban, hogy az Úr tud nekik segíteni. Jairus egyáltalán nem kétségbeesve adja elő kérését, hanem nagyon is bizakodva, s ez a bizalom akkor sem csökken, amikor a szolgák leánya halálhírét meghozzák. Az asszony szintén nagy bizalommal, a gyógyulás reményében érinti meg Jézus ruháját. Jézus tehát ezt a bizakodást, ezt a reménykedést, ezt a hitet jutalmazza meg a gyógyítással és a kislány feltámasztásával.
Megvan-e bennem a feltétlen bizalom az Úr iránt?
C. Horváth István Sándor

 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Dencs Lenke református gyülekezet
  2019-02-05 10:43:50, kedd
 
  Dencs Lenke (1930 - )
Kiskunfélegyháza szülötte.
Harminc éves koráig a MÁVnál dolgozott, mint műszaki rajzoló. Ekkor kezdődött az a betegsége, mely egyre inkább a ház négy fala közé zárta. Utóbb szüleivel és testvére családjával a kőbányai kertvárosban élt. Szülei elhunytával Sztranyovszkyné, Ibolya testvére lett áldozatos gondviselője. Bár betegsége és a nagy távolság okán nem járhatott templomunkba, mégis a gyülekezet közismert tagja volt.
Havonta 10-12 cserkész Balogh Ali bá' parancsnok vezetésével nála tartotta a foglalkozást.
Szintén havonként a gyülekezetben szolgáló katechéta vitte el az ifjúsági csoport jó néhány tagját.
A házban nem akadt elegendő szék. Sebaj! Padlón ülve énekeltek, imádkoztak, előadást hallgattak,
beszélgettek.
Így nemcsak az ifjúsági óra részese lehetett, de ismerte név szerint az ifjúságot.
Mindeközben kivirult a lélek. 2012-ben kis kötetben száz verse jelent meg
,,Mint a szép híves patak" címmel.

- Kicsiny mécses c. vers
"Kicsiny, pislogó mécses az életem.
Te tudod Uram, hogy meddig égjen.
Te tudod, meddig tart a kegyelem
Meddig élhet még kicsiny mécsesem.

Töltögesd még, ha Neked az kedves,
hogy éghessen ez a kicsiny mécses,
és szolgálhasson, míg tart a kegyelem,
áldva szent neved Uram, Istenem.

Ha utolsót lobban életem lángja,
ne hagyjál elveszni a Sátán karjába!
Könyörülj rajtam adva kegyelmedet,
hittel-bízva várom az örök életet."

Dencs Lenke ...... ..............

 
 
0 komment , kategória:  versek  
Vallásos vers..
  2019-02-05 10:36:50, kedd
 
  Újra s újra megkérdezem:
melyik fiú vagyok én?
Jó lenne, ha szelíd szavú,
tetteiben meg kemény.

Magunkat mi jónak látjuk.
Más az égi mérce.
Egyezik-e szavainkkal
tetteink értéke?
Ismerjük az igazi Fiút.

Jézus igen-t mondott,
aztán tette, amit kellett,
s Atyja helyett szólott.

Őt keresni, Őt követni:
boldogságunk útja,
azt, hogy nekünk mi a legjobb,
Ő s az Atya tudja.

/Sz-S.G./
 
 
0 komment , kategória:  versek  
Dencs Lenke: Oly jó látni - vallásos vers
  2019-02-05 10:35:22, kedd
 
  Itthon vagytok, megjöttetek
adva nekünk nagy örömet!
Eltelt bizony egy néhány év
láthatunk benneteket ismét.

Kedves Etukám és Dezső
volt-e már egy kis pihenő?
Nagy út volt mit megtettetek.
Kellene is pihennetek.

Családunknak sok-sok tagja,
kicsinye és nagyja,
mind-mind vártuk mikor láthat,
ölelő karjába zárhat.

Tudjátok-e régen várunk?
oly sokat rátok gondolunk,
ugye érzitek ti eztet
a sok-sok szeretetet.

Szeretetünk szívből adjuk,
tiéteket mi is kapjuk.
az idő kár olyan rövid
amit lehettek velünk itt.

Vár otthon a nagy család
a drága-szép kis unokák.
Nem tudom én azt leírni
a szívben lehet csak érezni.

A szó kevés s olyan gyatra
belsőnk egyre azt sugallja,
látunk-e még benneteket?
szerezve nekünk örömet.

Magyar hazánk is vár haza,
átölelve mint jó anya.
Keblére hív benneteket
adva kedves emlékeket.

Ugye lesz még találkozás,
lesz még újra viszontlátás?
Hamar itt lesz az az óra
sor kerül a búcsúszóra
milyen öröm volt a várás
milyen nehéz a búcsúzás...

Nem felejtjük el jóságtok
kedves, vidám arcotok.
A szeretet kibír sokat
átlépni a határokat.
Párizs ide messze van
gondolatunk Veletek van.


Forrás: Kovács Kálmán tvn. blogja
 
 
0 komment , kategória:  versek  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 13 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 6 db bejegyzés
e hónap: 235 db bejegyzés
e év: 638 db bejegyzés
Összes: 37342 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1975
  • e Hét: 4070
  • e Hónap: 42552
  • e Év: 103815
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.