Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 20 
Nagyböjti triduum II. Csíksomlyó 03.13
  2019-03-13 19:01:00, szerda
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Csiksomlyo szentmisék  
Idegen bolygó
  2019-03-13 18:59:12, szerda
 
  Mihályfalvi János videója Link

Dal szövege:
Behunyom szemem ez más világ,
Nincsenek színek csak fekete vágy.
Azt érzem a lélek elszállt bennem,
Régen messze jár.

Egy másik bolygó, egy más világ,
Ahol az ember túl kicsi már.
Ahhoz, hogy megváltozzon minden,
Az élet körbe jár.

Álmaimban eljön értem,
A fénybe látom őt.
Ha messzire elkísérne,
Úgy várom őt!

Amit megálmodsz nem feleded,
Majd újra éled életedet.
Azt érzed az égbolt felszállt benned,
S régen messze jár.

Egyedül vagyunk és keressük őt,
Egy új remény és forog a föld.
Nem félek többet, mert vár reánk,
Egy új, egy szebb világ.

Kinyitom szemem, oly távol a föld,
Csillag világít, hozz üzenetet.
Vissza vár engem a nagy kékség,
Nem kérdem, mert nincs rá válasz többet.

Álmaimban eljön értem,
A fénybe látom őt.
Ha messzire elkísérne,
Úgy várom őt!

És újra láttok ez más világ,
És újra hallok egy új muzsikát.
Végtelen utam a végére jár,
A lelkem végre megtalál.

Álmaimban eljön értem,
A fénybe látom őt.
Ha messzire elkísérne,
Úgy vágyom őt!
 
 
0 komment , kategória:  Barátaim képei és videói  
Nagyböjt a biblia szerint 7. rész
  2019-03-13 18:00:08, szerda
 
  Nagy böjt 3. vasárnapja
Az egyház a ,,szentek közössége", mert a szentek is részét képezik, és azért is, mert szent dolgok közössége: benne van Isten szeretete, melyet Krisztusban és minden ajándékában kinyilatkoztatott számunkra. Ezek között van mindazoknak a válasz, akik hagyják, hogy eljusson hozzájuk ez a szeretet
- Biblia Kiv 20,1-17; 1
A tízparancsolat.
20/ 1 Az Úr ezeket jelentette ki:
2,,Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.
3 Senki mást ne tekints Istennek, csak engem.
4 Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt.
5 Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon.
6 De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat.
7 Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi.
8 Gondolj a szombatra és szenteld meg.
9 Hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat.
10 A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek.
11 Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napon azonban megpihent. Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte.
12 Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.
13 Ne ölj.
14 Ne törj házasságot.
15 Ne lopj.
16 Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen.
17 Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé."
- Biblia 1Kor 1,22-25
22 És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, 23 mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság,
24 de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége.
25 Mert az Isten ,,bolondsága" bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten ,,erőtlensége" erősebb az emberek erejénél.
- Biblia Jn 2,13-25
13 A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe.
14 A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le.
15 Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta,
16 a galambárusoknak meg azt mondta: ,,Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!"
17 Tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: ,,Emészt a házadért való buzgalom."
18 A zsidók azonban szót emeltek, ezekkel a szavakkal fordultak hozzá: ,,Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni?"
19 Jézus azt válaszolta: ,,Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem."
20 A zsidók ellene vetették: ,,Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt újjáépítenéd?"
21 De ő saját teste templomáról beszélt.
22 Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
23 Akkor, amikor húsvét ünnepe alkalmával Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek benne, mert látták a csodákat,
24 amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, 25 s nem szorult rá, hogy bárki is felvilágosítsa az emberről. Tudta, mi lakik az emberben.
*
Hétfői napra Nagyböjt 4. hete
A ,,szentek közösségében" és a szent dolgokban való részesedésben senki sem birtokol csak saját magának, hanem amije van, az mindenkié. És mivel Istenben, kapcsolatban vagyunk egymással, a tőlünk távol lévőkért is tehetünk valamit, azokért, akikhez csupán saját erőnkből soha sem tudnánk eljutni, mert velük és értük imádkozunk Istenhez azért, hogy mindannyian megnyíljunk üdvözítő művének
- Biblia 2 Kir 5,1-15a; 5. fejezet
1 Naamán, Arám királya seregének a vezére, nagyra becsült, kedvelt embere volt urának, mert általa adott az Úr győzelmet Arámnak. De ez az ember leprás volt.
2 Az arámiak egyszer kivonultak portyázni, s Izrael földjéről magukkal hurcoltak egy lányt. Ez Naamán felesége szolgálatába került.
3 S így szólt asszonyához: ,,Ha uram a prófétához fordulna Szamáriában, biztosan megszabadítaná leprájától."
4 (Naamán) erre elment urához és előadta: ,,Így és így beszélt az Izrael földjéről való lány."
5 Arám királya azt válaszolta: ,,Menj el, s adok neked egy levelet Izrael királya számára!" El is ment, s vitt magával 10 ezüsttalentumot, 6000 (sékel) aranyat és 10 ünnepi köntöst.
6 Aztán átadta Izrael királyának a levelet, amely így szólt: ,,Ezzel a levéllel egyszersmind szolgámat, Naamánt is elküldöm hozzád, szabadítsd meg leprájától!"
7 Amikor Izrael királya elolvasta a levelet, megszaggatta ruháját és felkiáltott: ,,Hát Isten vagyok én, hogy halált vagy életet tudjak osztogatni? Miért küldte hát ide ezt az embert, hogy szabadítsam meg leprájától? Világosan láthatjátok, csak ürügyet keres, hogy belém köthessen."
8 Amikor Elizeus meghallotta, hogy a király megszaggatta ruháját, elküldött hozzá s ezt üzente neki: ,,Miért szaggattad meg ruhádat? Küldd el hozzám, aztán megtudja, hogy van próféta Izraelben."
9 Naamán tehát elment lovastul, kocsistul, és megállt Elizeus házának ajtaja előtt.
10 Elizeus kiküldte hozzá egyik emberét, ezzel az üzenettel: ,,Menj, fürödj meg hétszer a Jordánban, és fölépül a tested, tiszta leszel!"
11 Naamán megharagudott és azt mondta: ,,Nos, azt gondoltam, majd kijön, elém áll és segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének a nevét, aztán a beteg rész fölé tartja kezét, s így megszabadít a leprától.
12 Hát nem különbek Damaszkusz folyói, az Abana és a Parpar Izrael minden vizénél? Miért ne fürödhetnék hát meg azokban, hogy megtisztuljak?" Azzal megfordult, és haragosan elment onnan.
13 Szolgái azonban eléje léptek és a lelkére beszéltek: ,,Atyám, ha a próféta valami nehezet kívánt volna, nem tennéd-e meg azt is? Mennyivel inkább (meg kell tenned), hogy csak azt mondta neked: Fürödj meg és tiszta leszel."
14 Leszállt hát, és Elizeus utasítása szerint hétszer alámerült a Jordánban. A teste újra olyan tiszta lett, akár egy kisgyerek teste.
15 Aztán visszatért Elizeushoz, egész kíséretével együtt. Amikor az kijött, odament, eléje állt és azt mondta: ,,Valóban, most már tudom, hogy nincs Isten az egész világon, csak Izraelben. Fogadj el ezért szolgádtól némi ajándékot!"
- Biblia Lk 4,24-30
24 Majd így folytatta: ,,Bizony mondom nektek, hogy egy prófétát sem látnak szívesen a saját hazájában.
25 S igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön.
26 De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidóni Száreptában élő özvegyasszonyhoz.
27 Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán."
28 Ezt hallva mind haragra gerjedtek a zsinagógában.
29 Felpattantak, kiűzték a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák.
30 De ő áthaladt köztük és eltávozott
*
Keddi napra Nagyböjt 4. hete
Az egyetemes egyházról mondottakat meg kell valósítanunk a plébániák és közösségek életében. Meg tudjuk-e tapasztalni az egyháznak ezeken a színterein, hogy egyetlen testhez tartozunk
- Biblia Dán 3,25.34-43; 25 Erre így folytatta: ,,Én négy férfiút látok, akik szabadon járnak-kelnek a lángok közepette anélkül, hogy valami bántódásuk volna. A negyediknek pedig olyan alakja van, mint egynek az istenek fiai közül." Azarja pedig ott állt, és a tűz közepén imádságra nyitotta ajkát és így szólt:
34 Kérünk, ne szolgáltass ki minket végleg a te nevedért, ne semmisítsd meg szövetségedet,
35ne vond meg tőlünk irgalmadat kedveltedért, Ábrahámért,
és szolgádért, Izsákért, és szentedért, Izraelért,
36 akiknek azt mondtad és ígérted, hogy megsokasítod ivadékukat mint az ég csillagait, és mint a tengerpart fövenyét;
37 mert kisebbek lettünk, Urunk, minden népnél, és meg vagyunk ma alázva bűneinkért az egész földön.
38 Nincs ez időben fejedelem, vezér vagy próféta, sem égő, sem étel, sem hála, sem illatáldozat, sem hely a zsengeáldozatok számára előtted,
39 hogy elnyerhessük irgalmadat; de fogadd kegyesen megtört szívünket és alázatos lelkünket!
40 Mint kosokból, bikákból és ezernyi kövér bárányból álló égőáldozat, olyan kedves legyen előtted ma a mi áldozatunk, hiszen akik benned bíznak, meg nem szégyenülnek.
41 Most teljes szívvel követünk és félünk téged,
és keressük kedvedet.
42 Ne engedd, hogy szégyent valljunk,
hanem tégy velünk kegyességed és nagy irgalmasságod szerint.
43 Szabadíts meg minket csodáiddal, és dicsőítsd meg, Urunk, nevedet!
- Mt 18,21-35
21 Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: ,,Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?"
22,,Mondom neked - felelte Jézus -, nem hétszer, hanem hetvenhétszer.
23 A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. 24 Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott neki.
25 Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyerekestül, minden vagyonával együtt, s úgy fizessen.
26 A szolga leborult előtte, és úgy kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked!
27 Az úr megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte.
28 Amikor kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte fojtogatni és követelte: Add meg, amivel tartozol!
29 A másik szolga leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked!
30 De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását.
31 Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt.
32 Az úr maga elé hívatta, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem.
33 Nem kellett volna néked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad? -
34 Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fizette mind, amivel tartozott.
35 Így tesz mennyei Atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből felebarátjának."
*
Szerdai napra Nagyböjt 4. hete
Egyetlen testhez tartozunk, amely együtt kapja meg és osztja meg, amit Isten ajándékozni akar. Ahhoz a testhez, amely ismeri a leggyengébb, legszegényebb, legkisebb tagjait és gondjukat viseli? Vagy belemenekülünk egy egyetemes szeretetbe, mely elkötelezetten munkálkodik a világ távoli részén, de elfelejtkezik a saját zárt ajtaja előtt ülő Lázárról?
- Biblia Mtörv 4,1.5-9;
1 És most halld, Izrael, azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeknek a megtartására tanítalak, hogy éljetek, és bevonulva elfoglaljátok azt a földet, amelyet az Úr, atyáitok Istene ad nektek.
5 Nézzétek, parancsokra és törvényekre tanítalak benneteket, ahogyan az Úr, az én Istenem parancsolta nekem, hogy hozzájuk igazodjatok azon a földön, ahova bevonultok, hogy birtokba vegyétek.
6 Tartsátok szem előtt és kövessétek őket! Így tesztek szert bölcsességre és okosságra azoknak a népeknek a szemében, amelyek hallanak ezekről a törvényekről. Azt fogják mondani: ,,Valóban bölcs és okos nép ez a nagy nemzet!"
7 Mert hát hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk?
8 És hol van olyan nagy nép, amelyiknek oly tökéletes parancsai és szabályai volnának, mint az az egész törvény, amelyet ma elétek tárok?
Kinyilatkoztatás a Hóreb hegyén.
9 Mindenképpen vigyázz magadra és nagyon ügyelj, hogy amiket saját szemeddel láttál, el ne felejtsd, hanem őrizd meg emlékezetedben egész életedben, sőt add tudtára gyermekeidnek és gyermekeid gyermekeinek is
- Biblia Mt 5,17-19
Az ószövetségi törvény tökéletesítése.
17 Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.
18 Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik.
19 Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában.
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Nagyböjt a biblia szerint 6. rész
  2019-03-13 17:02:52, szerda
 
  Szerdai napra Nagyböjt 3. hete
A nagycsütörtöki liturgiában a lábmosás szertartása emlékeztet minket erre. Péter nem akarta, hogy Jézus megmossa a lábát, de aztán megérti, hogy Jézus nem pusztán példa akar lenni arra, hogyan mossuk meg egymás lábát.
A szolgálatot csak az tudja megtenni, aki előtte hagyta, hogy Krisztus megmossa a lábát. Csak az lehet ,,közösségben vele" és ez által tudja szolgálni az embert.
- Biblia Jer 18,18-20;
Összeesküvés Jeremiás ellen.
18 Így beszéltek: ,,Rajta! Szőjünk összeesküvést Jeremiás ellen, mert nélküle sem fog hiányozni a törvény a papnak, sem a tanács a bölcsnek, sem a beszéd a prófétának! Gyertek, verjük meg a saját nyelvével; úgy, hogy gondosan megfigyeljük minden szavát."
19 Figyelj rám, Uram, és halld meg ellenségeim szavát!
20 Vajon rosszal szokás-e fizetni a jóért? Miért ásnak hát vermet nekem? Emlékezzél! A színed elé álltam, hogy közbenjárjak értük, és elhárítsam a haragodat róluk
- Biblia Mt 20,17-28
Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését.
17 Amikor Jézus Jeruzsálembe készült fölmenni, maga mellé vette a tizenkettőt, 18 s ezt mondta nekik az úton: ,,Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott a főpapok és írástudók kezére adják az Emberfiát. Azok halálra ítélik,
19 és kiszolgáltatják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék. De harmadnap feltámad."
Zebedeus fiai.
20 Akkor odament hozzá a Zebedeus-fiak anyja a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit.
21 Megkérdezte tőle: ,,Mit akarsz?" ,,Intézd úgy - felelte -, hogy két fiam közül az egyik jobbod, a másik balod felől üljön országodban."
22 Jézus így válaszolt: ,,Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet majd én kiiszom?" ,,Ki tudjuk" - felelték.
23 Erre ő így folytatta: ,,Kelyhemet ugyan kiisszátok, de hogy jobb és bal felől üljetek, azt nincs hatalmamban megadni nektek. Az azokat illeti, akiknek Atyám szánta."
24 A többi tíz ennek hallatára megneheztelt a két testvérre.
25 Jézus azonban odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: ,,Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük.
26 A ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok,
27 s aki első akar lenni, legyen a cselédetek.
28 Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak és odaadja az életét váltságul sokakért."
*
Csütörtök Nagyböjt 3. hete
A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy hagyjuk, hogy Krisztus szolgáljon minket, és így olyanokká váljunk, mint Ő. Ez akkor valósul meg, amikor hallgatjuk Isten igéjét, és amikor a szentségekben részesülünk, különösen az Eucharisztiában.
- Biblia Jer 17,5-10;
Bölcs mondások
5 Ezt mondja az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és szíve elfordul az Úrtól.
6 Olyan lesz, mint a cserje a pusztában: Ha valami jó jön, semmit sem lát belőle, hanem a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön.
7 Áldott az - az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. 8 Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni.
9 Csalárdabb az emberi szív mindennél, és tele van gonoszsággal. Ki lát bele titkos rejtekeibe?
10 Én, az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és próbának vetem alá a veséket, hogy megfizessek kinek-kinek életmódja és tetteinek gyümölcse szerint.
- Biblia Lk 16,19-31
A dúsgazdag és a szegény Lázár.
19 Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett.
20 Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel.
21 Örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit.
22 Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették.
23 Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt.
24 Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.
25 Fiam - felelte Ábrahám -, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem.
26 Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.
27 Akkor arra kérlek, atyám - mondta újra -, küldd el legalább az atyai házba.
28 Van még öt testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. 29 Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.
30 De az erősködött: Nem hallgatnak, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy el valaki, bűnbánatot tartanak.
31 Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek."
*
Péntek napra Nagyböjt 3. hete
Az Eucharisztiában azzá válunk, amit magunkhoz veszünk: Krisztus testévé. Ebben a testben a közömbösség, amely úgy tűnik, oly gyakran hatalmába keríti szívünket, nem talál helyet.
- Biblia Ter 37,3-4,12-13a. 17b-28;
3 Izrael jobban szerette Józsefet, mint a többi fiát, mivel öreg korában született. Ezért egy ujjas köntöst csináltatott neki.
4 Mikor bátyjai látták, hogy jobban szereti, mint összes többi fiát, meggyűlölték, és nem tudtak vele barátságos szót váltani.
Józsefet eladják.
12 Amikor bátyjai elmentek, és apjuk juhait Szichemben legeltették,
13 Izrael ezt mondta Józsefnek: ,,Bátyáid Szichemnél legeltetnek, gyere, hadd küldjelek el hozzájuk." ,,Készen vagyok" - felelte.
17 A férfi így válaszolt: ,,Elmentek innét, hallottam, amikor mondták: menjünk Dotainba." József tehát elment testvérei után, és Dotainban megtalálta őket. 18 Amikor azok messziről meglátták, még mielőtt közelükbe ért, azt indítványozták, hogy öljék meg.
19 Így szóltak egymáshoz: ,,Nézzétek, ott jön az álomlátó.
20 Rajta, öljük meg, dobjuk egy ciszternába és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Akkor majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból."
21 Mikor Ruben ezt meghallotta, igyekezett kimenteni kezükből, és így szólt: ,,Ne vegyük el az életét."
22 Ruben még azt mondta nekik: ,,Ne ontsatok vért, dobjátok be a ciszternába, ott a pusztában, de kezeteket ne emeljétek rá." (Ezt mondta), mert ki akarta menteni kezükből és vissza akarta küldeni apjához.
23 Mihelyt József testvéreihez ért, azok levették József ujjas köntösét, ami rajta volt,
24 őt magát pedig megfogták és a ciszternába dobták. A ciszterna üres volt, víz nem volt benne.
25 Azután leültek enni. Amikor fölemelték szemüket és körülnéztek, izmaelita karavánt láttak közeledni Gileádból. Tevéik meg voltak rakva gumival, balzsammal és illatos gyantával. Úton voltak vele, hogy Egyiptomba vigyék. 26 Júda így szólt testvéreihez: ,,Milyen előnyünk származik abból, ha megöljük öcsénket és vérét betakarjuk?
27 Gyertek, adjuk el az izmaelitáknak, és ne emeljük rá kezünket. Mégiscsak testvérünk, saját testünk." Testvérei hallgattak rá.
28 Amikor tehát a midiánita kereskedők elhaladtak mellettük, eladták Józsefet 20 ezüstért az izmaelita kereskedőknek. Ezek Egyiptomba vitték Józsefet.
- Biblia Mt 21,33-43,
Példabeszéd a gyilkos szőlőművesekről.
33 ,,Halljatok egy másik példabeszédet. Volt egy gazda, aki szőlőt telepített. Bekerítette sövénnyel, belül pedig sajtót ásott és őrtornyot épített. Aztán bérbe adta a szőlőműveseknek, és elment idegenbe.
34 Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőművesekhez, hogy szedjék be a termést.
35 Ám a szőlőművesek nekiestek a szolgáknak. Az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték.
36 Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is úgy bántak.
37 Végül a fiát küldte el hozzájuk, mert azt gondolta: A fiamat csak megbecsülik.
38 De amikor a szőlőművesek meglátták a fiút, így biztatták egymást: Itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és mienk lesz öröksége.
39 Nekiestek, kidobták a szőlőből és megölték. 40Amikor majd megjön a szőlő ura, vajon mit tesz a szőlőművesekkel?"
41 ,,A gonoszokat a gonoszok sorsára juttatja, szőlejét pedig más bérlőknek adja ki bérbe, akik idejében beszolgáltatják a termést."
42 Erre Jézus azt kérdezte: ,,Sose olvastátok az Írásban: A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, s ez csodálatos a szemünkben.
43 Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, s olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét.
*
Szombati napra Nagyböjt 3. hete
Mert aki Krisztusé, az egyetlen testhez tartozik, és Benne az emberek nem közömbösek egymás iránt. ,,Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele" (1 Kor 12,26).
- Biblia Lk 15,1-3.11-32
A z elveszett bárány.
15/ 1A vámosok és a bűnösök mind jöttek, hogy hallgassák.
2 A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. ,,Ez bűnösökkel áll szóba, sőt eszik is velük" - mondták.
3 Erre mondott nekik egy példabeszédet:
A tékozló fiú.
11 Majd így folytatta: ,,Egy embernek volt két fia.
12 A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát.
13 Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát.
14 Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett.
15 Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni.
16 Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki.
17 Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben - mondta -, én meg éhen halok itt.
18 Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened.
19 Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be. 20Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta.
21 Erre a fiú megszólalt: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz.
22 Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut.
23 Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk,
24 hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek.
25 Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot.
26 Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt.
27 Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült - felelte.
28 Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. 29 De ő szemére vetette apjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal.
30 Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. -
31 Az mondta neki: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied.
32 S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült."
- Biblia Mik 7,14-15.18-20;
Könyörgés a népek megszégyenüléséért
14 Legeltesd botoddal népedet, örökséged nyáját, amely egyedül él az erdőben, egy gyümölcsöskertnek a közepén. Bárcsak legelhetne a Básánon és Gileádban, mint hajdanában!
15 Mint azokban a napokban, amikor kivonultál Egyiptomból: mutass nekünk csodajeleket!
Könyörgés irgalomért
18 Melyik isten olyan, mint te, aki elveszed a gonoszságot, és megbocsátod a vétkeket? Aki nem haragszol mindörökre, hanem kedved leled az irgalomban? 19 Irgalmazz nekünk még ez egyszer, tipord össze vétkeinket, vesd a tenger mélyére minden bűnünket!
20 Tanúsíts hűséget Jákob iránt, irgalmat Ábrahám iránt, amint megesküdtél atyáinknak ősidőktől fogva.

 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Nagyböjt a biblia szerint 5. rész
  2019-03-13 16:21:48, szerda
 
  Nagyböjt 2. vasárnap
A világ mégis az önmagába zárkózás felé hajlik, hogy becsukja azt a kaput, amelyen keresztül Isten belép a világba és a világ Isten létébe. Így a kéznek, vagyis az egyháznak sosem kell meglepődnie, ha elutasítják, elnyomják és megsebzik. Isten népének tehát meg kell újulnia, hogy ne váljon közömbössé és ne zárkózzon önmagába
- Biblia Ter 22,1-2. 9a. 10-13. 15-18;
1 Ezek után az események után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: ,,Ábrahám, Ábrahám!" ,,Itt vagyok" - felelte.
2 Akkor ezt mondta neki: ,,Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a hegyen, amelyet majd megnevezek neked."
9 Mikor megérkeztek arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte a fiát és az oltárra helyezte, a fa tetejére.
10 Akkor Ábrahám kinyújtotta kezét, vette a kést, hogy feláldozza a fiát.
11 De az Úr angyala rászólt az égből és azt mondta: ,,Ábrahám, Ábrahám!" ,,Itt vagyok" - felelte.
12 Az folytatta: ,,Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem."
13 Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost, és feláldozta égőáldozatul a fia helyett.
15 Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz,
16 és mondta: ,,Magamra esküszöm - ez az Úr szava -, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak.
17 Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövényét, utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját.
18 Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra."
- Biblia Róm 8,31b-34;
31 Mire következtethetünk ebből? Ha Isten velünk, ki ellenünk?
32 Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
33 Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta?
34 Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?
- Biblia Mk 9,2-10 Jézus színeváltozása
2 Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s csak velük fölment egy magas hegyre. Ott átváltozott előttük.
3 Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni.
4 Egyszerre megjelent nekik Illés meg Mózes, és beszélgettek Jézussal.
5 Péter így szólt Jézushoz: ,,Mester! Olyan jó itt lenni! Hadd verjünk három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek."
6 Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.
7 Ekkor felhő ereszkedett alá, s árnyéka rájuk vetődött. A felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!"
8 Mire körülnéztek, senkit sem láttak a közelükben, csak Jézust.
9 A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a halálból.
10 A parancsot megtartották, de maguk közt megvitatták, hogy mit jelenthet: A halálból feltámad.
*
Hétfői napra Nagyböjt 3. hete
Isten szeretetét, amely megtöri a közömbösségnek ezt a halálos magába zárkózását, az egyház kínálja fel tanításával és legfőképpen tanúságtételével. De csak arról lehet tanúságot tenni, amit előtte megtapasztaltunk.
Hétfői napra Nagyböjt 3. hete
Isten szeretetét, amely megtöri a közömbösségnek ezt a halálos magába zárkózását, az egyház kínálja fel tanításával és legfőképpen tanúságtételével. De csak arról lehet tanúságot tenni, amit előtte megtapasztaltunk.
- Biblia Dán 9,4b-10;
4 Könyörögtem az Úrhoz, az én Istenemhez és bűnvallomást tettem ezekkel a szavakkal: ,,Ó Uram, nagy és félelmetes Isten, hozzád könyörgök. Te megtartod szövetségedet, és irgalmat tanúsítasz azok iránt, akik szeretnek és megtartják parancsaidat.
5 Vétkeztünk és gonoszságot műveltünk, gonoszok és lázadók lettünk, megszegtük parancsaidat és törvényeidet.
6 Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, fejedelmeinkhez, atyáinkhoz és az ország egész népéhez.
7 Te igazságos voltál, Uram, nekünk pedig mind a mai napig szégyen borítja arcunkat, nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak, Izrael egész népének, akik közel vagy távol laknak azokban az országokban, ahová száműzted őket, amiért elpártoltak tőled.
8 Uram, pirul az arcunk, a királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, mert vétkeztünk ellened.
9 De te, Urunk és Istenünk, irgalmas vagy és megbocsátasz, bár lázadoztunk ellened.
10 Nem hallgattunk az Úrnak, a mi Istenünknek a szavára, s nem éltünk törvénye szerint, amelyet szolgái, a próféták által adott nekünk.
- Biblia Lk 6,36-38 36 Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.
Az ítélet.
37 Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak.
38 Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is."
*
Keddi napra Nagyböjt 3. hete
A keresztény az- az ember, aki megengedi Istennek, hogy betöltse őt jóságával és irgalmával, hogy magára öltve Krisztust hozzá hasonlóan Isten és az emberek szolgájává legyen.
- Biblia Iz 1,10.16-20;
A képmutatás ellen
10 Halljátok az Úr szavát, Szodoma fejedelmei! Figyelj Isten parancsára, Gomorra népe!
16 Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel színem elől, ne tegyetek többé rosszat!
17 Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet.
18 Aztán gyertek, s szálljatok velem perbe!" - mondja az Úr. ,,Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú.
19 Ha készséggel engedelmeskedtek, majd a föld legjavából esztek.
20 De ha tovább is lázongtok ellenem, kard pusztít el benneteket." Igen, az Úr szája mondja ezt.
- Biblia Mt 23,1-12
Beszéd a farizeusok és az írástudók ellen.
23 /1Jézus ekkor a néphez és a tanítványokhoz fordult,
2 ezekkel a szavakkal: ,,Az írástudók és a farizeusok Mózes tanítói székében ülnek.
3 Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert bár tanítják, de tetté nem váltják.
4 Elviselhetetlenül nehéz terheket hordanak össze és raknak az emberek vállára, de maguk ujjal sem hajlandók mozdítani rajta.
5 Minden tettükben az vezeti őket, hogy az emberek előtt feltűnjenek. Szélesre szabják imaszíjukat és megnagyobbítják köntösükön a bojtokat.
6 Szívesen elfoglalják a lakomákon a főhelyeket és a zsinagógában az első székeket,
7 szeretik, ha a tereken köszöntik s rabbinak szólítják őket az emberek.
8 Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.
9 Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. 10 Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok, Krisztus.
11 Aki nagyobb közületek, az a szolgátok lesz.
12 Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztalják
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Nagyböjt kezdetén
  2019-03-13 16:05:51, szerda
 
  Regina krónika írása Link  
 
0 komment , kategória:  Hamvazó szerda  
Dr. Kovács Lajos, Páter Bánk írása - Böjt a bibliában
  2019-03-13 16:02:37, szerda
 
  Dr. Kovács Lajos, Páter Bánk írása - Böjt a bibliában
Itt olvasható Link
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Nagyböjt a biblia szerint 4. rész
  2019-03-13 15:46:55, szerda
 
  Hétfői napra Nagyböjt 2. hete
Minél inkább el tudjuk veszíteni önmagunkat, annál nagyobb lesz az örömünk hozzá visszatérni. Újra csak mondom: Isten soha nem fárad bele a megbocsátásba, mi vagyunk csak azok, akik belefáradunk abba, hogy kérjük az Ő megbocsátását. Ő megígérte nekünk hogy ,,hetvenszer-hétszer" (Mt 18,22) megbocsát.
- Biblia Ap - Csel13,46-49
13, 46 Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: ,,Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme, a pogányokhoz fordulunk.
47 Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig." [Ézs 49,6; ApCsel 15,14]
48 Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek.
49 Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban.
Biblia Lk 10,1-9 a hetvenkét tanítvány elküldése.
1 Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült.
2 Így szólt hozzájuk: ,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra.
3 Menjetek! Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé.
4 Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit ne üdvözöljetek.
5 Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak!
6 Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok.
7 Maradjatok ott abban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert a munkás megérdemli a maga bérét. Ne járjatok házról házra.
8 Ha egy városba érkeztek és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. 9 Gyógyítsátok meg ott a betegeket s hirdessétek: Közel van hozzátok az Isten országa!

Keddi napra Nagyböjt 2. hete
Az öröm alkalmazkodni tud ezekhez, átalakul, és mindig megmarad legalább egy kis fénysugár formájában, ami a személyes tudatunkból tör elő, és azt sugallja: bármilyen körülmények között, határtalanul szeretnek engem.
Biblia Iz. 55, 10-11; Az Úr szava nem hiúsulhat meg.
Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.
Biblia Mt 6, 7-15 A Miatyánk.
Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak!
8 Ne utánozzátok hát őket! Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek.
9 Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, 10jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11 Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek.
13 És ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.
14 Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek.
15 De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.

Szerdai napra Nagyböjt 2. hete
Senki nem tudja elbitorolni tőlünk azt a méltóságot, amivel ez a végtelen és rendíthetetlen szeretet felruházott minket. Ő nem hagy cserben, visszaadhatja az örömünket - ez jóleső érzéssel tölt el, és feljogosít arra, hogy felemeljük a fejünket és mindent újra kezdhessünk.
Biblia Jón. 3, 1-10; Ninive megtér és bocsánatot nyer.
Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: ,,Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!"
3 Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt, három napba telt, míg az ember végigment rajta.
4 Jónás bement a városba, egynapi járásnyira, és hirdetni kezdte: ,,Még negyven nap, és Ninive elpusztul!"
5 Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsik egyaránt zsákruhát öltöttek.
6 Amikor a szózat eljutott Ninive királyához, ő is leszállt trónjáról, levetette palástját, és zsákruhába öltözve hamuba ült.
7 Aztán a király és a főemberek parancsára kihirdették és elrendelték Ninivében: ,,Ember és állat, ökör és juh semmit se egyék, ne legeljen, és vizet se igyék.
8 Öltsön zsákruhát ember és állat, és harsány hangon könyörögjön az Istenhez. Mindenki hagyja el gonosz útjait és a rosszat, amit a keze végbevitt.
9 Ki tudja, hátha irgalmas lesz és újra megbocsát az Isten, lecsillapul izzó haragja, és nem kell elvesznünk!"
10 Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjaikról, megbánta a rosszat, amivel fenyegette őket, és nem tette meg.
Biblia Lk 11, 29-32 Jónás próféta jele
Amikor a nép köréje sereglett, elkezdett beszélni: ,,Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét.
30 Mert ahogy Jónás jel volt a Niniveieknek, úgy lesz jel az Emberfia is e nemzedéknek
31 Dél királynője feltámad majd az ítéletkor e nemzedék tagjaival együtt, és elítéli őket. Mert eljött a föld széléről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van Salamonnál.
32 A ninivei férfiak feltámadnak majd az ítéletkor e nemzedékkel együtt, és elítélik, mert ők bűnbánatot tartottak Jónás szavára, s itt nagyobb van Jónásnál.

Csütörtöki napra Nagyböjt 2. hete
Ne meneküljünk el Jézus feltámadásától, ne hagyjuk magunkat letaglózni azzal, ami újra és újra előfordulhat. Semmi sem lehet erősebb, mint az Ő élete, amit értünk veszített el!
Biblia Eszt. 4,17 sk.
Biblia Mt 7, 7-12 Az állhatatos ima.
Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!
8 Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak.
9 Melyiketek ad fiának követ, amikor az kenyeret kér tőle?
10 Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót?
11 Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót mennyei Atyátok azoknak, akik kérik.
Az aranyszabály.
12 Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez a törvény és a próféták.

Pénteki napra Nagyböjt 2. hete
A legszebb és legtermészetesebb örömet az egészen szegény emberek között láttam, akiknek csak igen kevés volt, amihez ragaszkodhatnának. Emlékszem olyan emberek hamisítatlan örömeire is, akik megértették, hogy milyen fontos dolog a hívő, nagyvonalú és egyszerű szívet megőrizni még akkor is, ha a hivatásból eredő kötelezettségek rendkívül jelentősek. Ezek az örömök Isten határtalan szeretetéből fakadnak a legkülönbözőbb formában, ahogy ez Jézus Krisztusban is megjelent.
Biblia Ez 18,21-28
De ha a bűnös szakít minden bűnével, amelyet elkövetett, megtartja parancsaimat, a törvényhez és az igazsághoz igazodik, életben marad és nem hal meg.
22 Nem emlékezem többé elkövetett gonoszságaira, az igazságért, amelyet tettekre váltott, élni fog.
23 Talán örömöm telik a bűnös halálában - mondja az Úr, az Isten -, s nem azt akarom inkább, hogy letérjen útjáról és éljen?
24 Ám, ha az igaz elfordul igazságától és bűnt követ el, utánozza azokat az iszonyatos tetteket, amelyeket a bűnös végbevisz, vajon élni fog? Nem emlékezem többé az igazságra, amelyet tettekre váltott, hanem hűtlensége és vétkei miatt, amelyeket elkövetett, meg kell halnia.
25 Azt mondjátok: ,,Nem igazságos az Úr útja." Halljátok hát Izrael háza: Vajon az én utam nem igazságos, s nem inkább a ti útjaitok nem igazak?
26 Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor ezért hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg.
27 Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amit elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét.
28 Magába szállt és elfordult elkövetett bűneitől, azért életben marad és nem hal meg.
Biblia Mt. 5,20-26
20 Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.
A harag.
21 Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé.
22 Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére.
23 Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat.
25 Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, amikor még az úton vagy vele, nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj.
26 Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted.

Szombati napra - Nagyböjt 2. hete
Isten Fiának megtestesülésében, földi életében, halálában és feltámadásában végérvényesen megnyílik a kapu Isten és az ember között, az ég és a föld között. Az egyház pedig olyan, mint egy kéz, mely nyitva tartja ezt a kaput az ige hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása által, a hitről való tanúságtételen keresztül, amely a szeretetben válik hatékonnyá.
Biblia ApCsel 1,15-17.20-26 Jeruzsálemi egyház - Mátyás megválasztása
15 Ezekben a napokban a testvérek körében - mintegy százhúszan lehettek együtt - Péter szólásra emelkedett:
16,,Testvérek, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásnak, amelyet a Szentlélek Dávid szájával Júdásról, azok vezetőjéről jövendölt, akik elfogták Jézust.
17 Közénk számított, a mi szolgálatunk jutott neki is részül.
20 Benne van ugyanis a zsoltárok könyvében: Lakóhelyük váljék sivataggá, ne lakja senki sátrukat. És: Tisztségét kapja meg más.
21 Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt,
22 kezdve János keresztségétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról."
23 Kijelöltek hát kettőt, Józsefet, akit Barszabbásznak vagy más néven Jusztusznak is hívtak és Mátyást.
24 Majd imádkoztak: ,,Uram, ki belelátsz mindenkinek a szívébe, mutasd meg, e kettő közül kire esik választásod,
25 hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson."
26 Ezután sorsot vetettek. A sors Mátyásra esett, így a tizenegy apostolhoz sorolták.
Biblia Jn 15,9-17
9 Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben.
10 Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében.
11 Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.
12 Az - az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. 13Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.
14 Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok.
15 Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.
16 Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle.
17 Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
1848/49 évi Forradalom és Szabadságharc Emléknap 2019
  2019-03-13 10:19:16, szerda
 
  Ünnepi programok Link

ESEMÉNYNAPTÁR - 2019. MÁRCIUS 15. (PÉNTEK) Link
 
 
0 komment , kategória:  Március15  
Nagyböjti elmélkedés felnőtteknek
  2019-03-13 10:01:22, szerda
 
  2019. március 12. kedd, 18:37
A nagyböjt kezdetén a szalézi rendfőnök strennájának (éves rendi útmutatójának) gondolatai alapján az angliai Bootle-ben működő szalézi iskola lelkészségi csapatának tagja, Hazel Fort a tanároknak írt elmélkedést ,,Egy szent ül az első sorban?" címmel.
,,Nem akarok lógó orrú szenteket"
Isten valóban csodálatos! Tanárként ezt jobban értékeljük, mint a legtöbben. Diákjaink tiszta tekintetűek, lelkesek, értelmesek; néhányan merészek, mások egy kicsit félénkek; van, aki szemlélődő, van, aki sportos; van, aki szabályokat fektet le, van, aki szabályokat rúg fel; sokuk pedig mindennek a keveréke. De mindenkiben van valami, ami közös - a lehetőség.
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Hamvazó szerda  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 20 
2019.02 2019. Március 2019.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 377 db bejegyzés
e év: 1169 db bejegyzés
Összes: 37875 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 220
  • e Hét: 11943
  • e Hónap: 43941
  • e Év: 175731
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.