Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Alexandriai Szent Sándor
  2019-03-19 19:07:51, kedd
 
  Szent Sándor, .Alexandria pátriárkája 313-tól haláláig, buzgó lelkipásztor.
Akhillasz püspököt követte Alexandria élén. A püspökségre ugyancsak vágyó Arius hamarosan Sándor támadójaként lépett fel. (Annak ellenére, hogy az elüldözött Ariust korábban pont Sándor fogadta vissza az egyházmegyébe, és érte el pappá szenteltetését.) Mivel szent élete miatt nem találhatott kifogásolnivalót Sándoron, a püspök hitelveit kezdte el vitatni. A vita 318 körül robbant ki. Sándor igyekezett Ariust lecsillapítani, de nem járt sikerrel. Később az egyiptomi püspöket zsinatra hívta össze. 320-ban csaknem 100 püspök egybegyűlte után kiátkozták Ariust az egyházból. Sándor a nyilatkozatról több nem egyiptomi püspököt, így I. Szilveszter pápát is értesítette.
Nagy Konstantin császár kezdetben haragudott a pátriárkára, mert szerinte túlságosan fekavarta az egyház békéjét - később azonban egyenesen Sándor kérésére hívta össze 325-ben a niceai egyetemes zsinatot, amelyen a pátriárka személyesen is részt vett. A zsinatra a diakónus Athanasziosz kísérte el, akit Sándor utódjának jelölt ki. A püspök a zsinatról visszatértekort hunyt el Alexandriában. Mind a nyugati, mind a keleti kereszténység szentként tiszteli. Ünnepe a Római katolikus egyházban február 26., a Kopt ortodox egyházban pedig április 22.
Életéről Theodorétosz és Szókratész Szkholasztikosz számol be. Theodorétosz fenntartotta Sándor leveleit is, amelyeket a püspök I. Sándor konstantinápolyi pátriárkának írt az elítélt Ariust befogadó püspökök ellen. Szókratész Szkholasztikosz az idézett körlevelet, illetve egy beszédet (Az Úr testéről, lelkéről, szenvedéséről mentett meg az enyészettől.
Forrás: Wikipedia oldal

*
- Szent Sándor emléknapja
Sándor (Alexander) a világhírű alexandriai hittudományi iskola növendéke, a nagytudományú Pantén és alexandriai Kelemen tanítványa volt.
Természetes, hogy ilyen környezetben Sándor tudása is gyorsan fejlődött, nevének híre messzi tájakra is eljutott, ennek következtében a kappadócziaiak őt válaszották püspökül. Egyházmegyéjét bölcsen és szeretettel kormányozta, életével pedig jó példát mutatott híveinek. Befolyása az emberekre és szavának ereje feltűnt a pogány hatóságoknak, s hogy gátat vessenek a kereszténység terjedésének, kieszközölték elfogatását Szevér római császárnál. Börtönbe vetették, ahol hét esztendeig sínylődött.
A császár halála után szabadult ki. Az egyház abban az időszakban békét élvezett és a kappadócziai egyházmegye, amelyet Sándor egyik legkiválóbb papjára, Kelemenre bízott, jó kezekben volt. Ezért elhatározta, hogy elmegy a Szentföldre és felkeresi azokat a helyeket, amelyeket az Üdvözítő Jézus Krisztus személyes jelenlétével megszentelt. Csaknem egyidő­ben ért Jeruzsálembe Nárcisszal, az immár 100 éves püspökkel, aki ugyanúgy akkor szabadult ki a fogságból, és oda ment megerősíteni aggódó híveit. Sándor kötelességének tartotta, hogy tiszteletét tegye agg püspöktársánál. Nárcisz nagy örömmel fogadta őt és tudva kimagasló képzettségét, szent életét és buzgalmát, Isteni ihlettől kijelentette: te kell légy az én utódom. Nem is nyugodott meg addig, amíg a palesztinai püspökök beleegyezését is megnyerte azért, hogy Sándor az ő segédpüspöke lehessen utódlási joggal.
Sándor bár kissé vonakodott a megtiszteltetéstől, engedett az aggastyán kérésének és miután lemondott a kappadócziai püspökségéről, elfoglalta a jeruzsálemi püspökséget. Nárcisz püspök még 16 évig élt, 116 éves korában azzal a tudattal halt meg, hogy a jeruzsálemi keresztény egyház élén egy hiteles, apostoli lelkületű főpásztor áll.
Sándor püspök mindvégig a tudomány és a szeretet fegyverével küzdött Krisztus egyházáért. A jeruzsálemi templom mellett könyvtárat létesített, abba nagy fáradtsággal és sok költséggel összegyűjtötte a szent püspökök és tanítók egyházra vonatkozó könyveit, leveleit és iratait. Felbecsülhetetlen gyűjteményének köszönhetjük, hogy az első keresztény századokról hű és igaz kép maradt fenn az utókornak.
Sándor buzgalmát a mindenható a vértanúság örök koronájával jutalmazta meg. Amikor Déciusz császár parancsba adta a keresztények üldözését, Sándor püspök az elsők között volt, akiket törvényszék elé idéztek. Bátor fellépése és Krisztus tanításának az ítélőszék előtti védelmezése annyira felbosszantotta a pogányokat, hogy nem kímélve magas korát, válogatott kínzásokkal gyötörték. Ő pedig mindvégig dicsőítő és hálaimát mondott azért, hogy méltónak találtatott szent nevéért szenvedni. Ima közben adta ki lelkét 252-ben a palesztinai Cesáriá­ban. Emléknapja világszerte már­cius 18-án van.
Forrás: Fodor György írása

*
- SZENT SÁNDOR VÉRTANÚ Kománé városában élt Neocezáreában. Először mint egyszerû szén égető élt, ezzel a foglalkozással szerezte meg kenyerét. Fekete alakja és egyszerű ruházata miatt egyszerű, tudatlan embernek tartották. Pedig nem így volt. A munkák szünetében talált magának időt, hogy művelje és gazdagítsa elméjét hasznos elfoglaltságokkal és a Szentírás olvasásával. Szíve tisztaságával felülmúlt mindenkit. Püspökük halála után a város lakói kérték csodatevő szent Gergely püspököt, hogy adjon nekik új püspököt. Sok, látszólag rátermett embert ajánlottak Gergelynek, de ő isteni utasításra várt. A város lakói azt mondták, hogy ha nem figyel rájuk, akkor a szénégető Sándort teszik püspökké. Gergely látni akarta őt, de az emberek kinevették. Gergely titokban kikérdezte Sándort és miután megmosdott és illő ruhába öltözködött, és mindenki meggyőződött okosságáról, Isten akaratát látva benne egyhangúlag választották meg püspökké. Ő mint püspök teljesen beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Buzgón jótéteményekkel, szelíden és fáradhatatlan munkássággal kormányozta Isten szellemi nyáját. Dioklécián császár üldözése alatt vértanúsággal pecsételte meg hitét. szállás
Forrás: Katolikusok Élő Közössége hírei
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Gondolatok nagyböjt 3. vasárnapjához
  2019-03-19 18:49:59, kedd
 
  Szombathelyi Egyházmegye
Közzététel: 2019. márc. 19.
Heiter Róbert Gottfried atya nagyböjti gondolatai
Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Nagyböjt 2. vasárnapja - Szent Imre templom
  2019-03-19 18:46:44, kedd
 
  Videó Link
Olvasmányok és prédikáció - Szkaliczki Örs O.Cist.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
József az apa helyén áll
  2019-03-19 18:25:51, kedd
 
  Mindkét gyermekségtörténet úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll Jézus életében. Lukács többször nevezi őt Jézus atyjának. Atyai szerepe abban nyilvánult meg, hogy - az angyal szavai szerint - ő adta a Jézus nevet a gyermeknek.
Képen Szent József halála (Eglise Abbatiale, Saint Florent le Vieil, Franciaország)
...... .....


Szent József valószínűleg Kr. e. 30 előtt született. Ereklyéi nem maradtak meg, sírja feltételezhetően a názáreti Angyali üdvözlet-bazilika alatti barlangban volt, vagy a jeruzsálemi Jozafát-völgyben.
Józsefről hosszabban csak a két gyermekségtörténet szól Máté és Lukács evangéliumában. Eszerint József Názáretben lakott, de ,,Dávid házából és nemzetségéből származott" (Lk 2,4). Ez a kifejezés valószínűleg azt jelenti, hogy a dávidi család jelentősebb ágához tartozott. Jegyességre lépett a fiatal, dávidi származású Máriával. Még mielőtt házasságot kötöttek volna, Máriát áldott állapotban találta. Megrendült, de egy álomban felszólítást kapott, hogy vegye feleségül Máriát, és vállalja a születendő gyermeket.
Néhányan ezt a szentírási részt második angyali üdvözletnek tartják. Azzal a különbséggel, hogy míg Mária esetében nappal történt a jelenés, József esetében az isteni tervekről szóló megnyilatkozás éjjel zajlott, álmában. Élete másik két legfontosabb döntését József szintén éjszaka hozta meg. Úgy tűnik azonban, hogy nem pusztán a napszakról van szó. Az éjszaka jelentése abban az időben egyet jelentett a gonosz erők tevékenységével és a kísértések rendkívüli aktivitásával. Az éjszaka tehát József kétségekkel teli lelkiállapotára is utal. Lemondani saját álmairól és a legtisztább asszonnyal együtt élni teljes önmegtartóztatásban nem lehetett könnyű döntés Józsefnek. Amikor azonban elfogadta Isten akaratát, végig kitartott küldetése mellett, otthont adott Jézusnak, és gondoskodott Máriáról.
Mindkét gyermekségtörténet úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll Jézus életében. Lukács többször nevezi őt Jézus atyjának. Atyai szerepe abban nyilvánult meg, hogy a Jézus nevet ő adta a gyermeknek.
József kapcsolata Jézussal egyedülálló volt. József nem édesapja Jézusnak, hiszen Jézus emberségét Isten csodával szólította létbe. És Isten az, aki József fiává tette Jézust, amikor Mária méhében fogant, abban a Máriában, akire egyedül Józsefnek volt joga az eljegyzés címén. Az angyal álomban világosította föl arról, hogy Jézus apja lesz, és neki kell majd nevet adnia Mária fiának. József helyzetét Jézussal szemben Isten határozta meg. József és Jézus kapcsolata egyedül Istentől származott.
Józsefnek nagy üdvtörténeti szerep jutott. Az ő közvetítésével lépett kapcsolatba üdvtörténetileg Jézus az Ószövetséggel, róla szállt át az ábrahámi és dávidi örökség. Jézus átvette Józseftől ezt az örökséget, amennyiben ő lett az ószövetségi üdvrend beteljesedése. Máté genealógiájából kitűnik ez.
Utoljára a tizenkét éves Jézus jeruzsálemi eltűnésekor olvasunk Józsefről az evangéliumban (vö. Lk 2,42). Amikor a názáreti ,,ács fia" elkezdi nyilvános működését, az evangélisták nem említik többet Józsefet. Akkor már egyébként valószínűleg nem élt. Ilyen közel lévén a Megváltóhoz, csendben élte le életét, ,,hallgató szentként" nem hagyott nekünk hátra semmilyen bölcsességet. A hagyomány úgy tartja, hogy hűségéért és ,,hallgatásáért" cserébe a legnagyobb ajándékot kapta: halálánál jelen volt Jézus és Mária. Egyetlen ember sem halt meg olyan szépen, hogy szemei előtt voltak Isten és az Ő anyja.
A nyugati egyház naptárainak tanúsága szerint a 10. század óta március 19-én ünnepelték Szent Józsefet. Róma is ezt a napot vette át, és először 1479-ben, majd 1621-ben vették föl az általános naptárba.
Mindenható Istenünk, Te Szent József hűséges gondviselésére bíztad megváltásunk kezdetének titkait. Add, kérünk, hogy Egyházad az ő közbenjáró segítségével szüntelenül folytassa és teljesítse az üdvösség szent művét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Képen: Gaetano Gandolfi: Szent József álma (1790)
...... ........... .........Forrás: Magyar kurír

 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Répcelak új temploma
  2019-03-19 18:23:08, kedd
 
  ...... ........... ............. ........... ........... ......

 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Apák napi köszöntő Ferenc pápával
  2019-03-19 12:42:46, kedd
 
  Isten éltesse az apukákat!
,,Most együtt, mindnyájan emlékezzünk apánkra, akár él, akár már meghalt, és kérjük mindnyájunk nagy Apját, a mennyei Atyát! Mondjuk el a Miatyánkot az apákért: Mi Atyánk..."

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.) Ámen.

Szent József, könyörögj érettünk!

*
- Álljatok gyermekeitek mellett! - Apák napi köszöntő Ferenc pápával
...... .........


2019. március 19. kedd 8:01
A Katolikus Egyházban hagyományosan Szent József ünnepén állítjuk a középpontba az apákat. Az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk Ferenc pápa 2014. március 19-én elmondott katekézisét az apaságról. Imádkozzunk az apákért, és kérjük Szent József közbenjárására Isten gazdag áldását életükre!
Ma, március 19-én Szent Józsefnek, Mária jegyesének és az egyetemes Egyház védőszentjének főünnepét üljük. A mostani katekézist tehát neki szenteljük, hiszen megérdemli megbecsülésünket és tiszteletünket, amiért és ahogyan őrizte a Szent Szüzet és Fiát, Jézust. József jellegzetessége az, hogy őrző. Ez az ő nagy küldetése: őrzőnek lenni.
- Nézzük a kegyelem dimenzióját. Szent Lukács, amikor Jézusra utal, mindig hangsúlyozza: ,,Isten kegyelme volt rajta" (Lk 2,40). Természetesen itt, az életkorhoz és a bölcsességhez viszonyítva korlátozottabb Szent József szerepe. Súlyos tévedés lenne azonban azt gondolni, hogy az apa és az anya semmit sem tehetnek, hogy gyermekeik növekedjenek Isten kegyelmében. Növekedni korban, bölcsességben és kegyelemben: ez az a munka, amelyet elvégzett József Jézussal. Segítette, növekedésében mellette állt, hogy e három dimenzió mindegyikében növekedjen.
-Szent József küldetése minden bizonnyal egyedül álló és megismételhetetlen, mivel maga Jézus teljesen egyedülálló. Szent József azonban abban, hogy őrizte Jézust, és segítette növekedését korban, bölcsességben és kegyelemben, minden nevelő, de különösképpen minden apa számára példakép. Szent József megmutatja nekünk, mit jelent nevelőnek, mit jelent apának lenni. Az ő oltalmába ajánlok tehát minden szülőt, a papokat - akik szintén apák -, továbbá mindazokat, akik az Egyházban és a társadalomban nevelői feladatot látnak el.
Az apukák! Mennyi apuka van itt! Isten éltessen benneteket ünnepeteken! Kérem számotokra a kegyelmet, hogy mindig gyermekeitek mellett álljatok, hagyjátok, hogy növekedjenek, de álljatok közel, nagyon közel hozzájuk. Szükségük van rátok, szükségük van jelenlétetekre, közelségetekre, szeretetetekre.
Legyetek számukra olyanok, mint Szent József: őrizzétek őket korban, bölcsességben és kegyelemben való növekedésükben! Óvjátok őket fejlődésük útján, nevelőként haladjatok velük együtt! Ha közel vagytok hozzájuk, akkor valódi nevelők lesztek. Köszönet mindazért, amit gyermekeitekért tesztek! Köszönöm. Isten éltessen benneteket, és szép apák napját kívánok minden apának, aki itt van. Szent József áldjon meg és kísérjen titeket! Vannak közöttünk olyanok is, akik már elveszítették édesapjukat, az Úr magához hívta. A téren lévők közül sokaknak már nincs apja. Imádkozzunk a világon élő minden édesapáért, az élőkért és a megholtakért, és imádkozzunk saját apánkért!
Most együtt, mindnyájan emlékezzünk apánkra, akár él, akár már meghalt, és kérjük mindnyájunk nagy Apját, a mennyei Atyát! Mondjuk el a Miatyánkot az apákért: Mi Atyánk...
Isten éltesse az apukákat!

Fordította: Tőzsér Endre SP
Forrás: Magyar kurír
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
Útravaló – 2019. március 19.,
  2019-03-19 12:31:48, kedd
 
  A mai stációs templom a Szent Balbina-bazilika
...... ......


Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese.
A XIX. és XX. század fordulóján, amikor az Egyház életét a szabadkőműves és liberális államok polgári törvényekkel, az erőszak és az úgynevezett tudományosság fegyvereivel próbálták felszámolni, a pápák annak a Szent Józsefnek a tiszteletét karolták fel a liturgiában, aki Augustus császár rendelkezése és Heródes gyilkos szándéka közben is bevezette a Fiút a világba. Atyai gonddal őrizte a Szentlélek erejéből megtestesült Fiát - halljuk az 1920-ban fogalmazott miseprefációban. Az Egyház, amely - Szent Pál tanítása szerint - Krisztus testének látja magát, a XIX. század végétől pártfogójának nevezi őt, mert a kor keresztényei megérezték, ugyanarra az oltalomra van szükségük, mint a Megváltónak: emberekre, akik hű és okos szolgaként óvják és védik az isteni élet kibontakozásának lehetőségét a szekularizált világban. Így kapcsolódott össze a századfordulón a gonosz hatalmát megtörő Szeplőtelen Szűz, a végső harcra utaló Szent Mihály és a hit diadalát jelentő Krisztus Király képe - akinek megdicsőítése a kor vértanúinak legtöbbször végső szava - azzal a szeretetteljes biztonságvággyal, amit Szent József jelenített meg a kezében tartott Kisjézus alakjával.
- Az Egyház életének támadási felületei akkor is ugyanazok voltak, mint ma: Jézus istenségének tagadása, a Szentatyával egységben lévő egyházak helyett helyi identitás szerint gondolkodó közösségek megteremtése, az Eucharisztia vételének lekicsinylése, a szentségi házasság intézményének megbontása és a cölibátus kiiktatása. Mindezekre az akkori Egyház nem kiegyezéssel, hanem épp e területek hitünk szerint történő komolyan vételével válaszolt - ennek lett eredménye például a pesti területeken a gyóntatás gyakorlatának elterjedése, az eucharisztikus tisztelet felkarolása vagy éppen a papi, szerzetesi lelkiség megújulása. Ezt látva ma különösképpen is kérjük Szent József közbenjárását a Szentatyáért, az egyházi rend minden tagjáért és az egész Egyházért, hogy az ideológiai diktatúrának, aminek rendszerét a tudomány helyett ma a média próbálja fenntartani és belülről érvényesíteni az Egyházban, valamennyien ellent tudjunk állni. Külső oltalomkeresés helyett legyen elég nekünk az Úr szavának bizonyossága.
- Mert Szent József igaz volta éppen ebben áll. A zsoltárban ugyanis azt olvassuk az igazakról: ,,Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint... hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja." Jézus nevelőapját így ábrázolták a korábbi századokban: mindig háttérbe húzódva, kivirágzott ággal. Kívül állósága az anya és a Gyermek bensőséges kapcsolatán a természetfeletti - Jézus szűzi foganása - elfogadására és Fia istenségére utal, arra, hogy József nem vér szerinti kapcsolatban, hanem nevelőapaként van jelen a megváltás titkában. Tekintete ugyanakkor mindig filozofikus, szemlélődő. Ő az, aki a törvényen elmélkedik éjjel és nappal azáltal, hogy tudásában egyrészt ismerte, Fiára tekintve viszont szemlélhette az Úr Igéjét. ,,A ti szemetek boldog, mert lát, és a fületek, mert hall... Sok próféta és igaz vágyott látni, amiket ti láttok, és nem látta, hallani, amiket ti hallotok, de nem hallotta." Így, az Élet Forrása mellé ültetett faként teljesedett be és virágzott ki benne Izrael nagy családja.
- A mai stációs templom a Szent Balbina-bazilika, amelynek magyar vonatkozása is van: Erdő Péter bíboros címtemploma. Szentélymozaikján ott látjuk a tanítói székben ülő Krisztust, fölötte az Atya áldó kezét, körülötte pedig bárányait: az Atya, a Tanító és a testvérek. Ezt a titkot vezette be József a világba gondoskodó oltalmával, pártfogásával pedig megjeleníti az atyaság titkát az Egyházban.

Fotó: viaggispirituali.it
Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese 03.19_2.
  2019-03-19 12:25:08, kedd
 
  ...... ........... ........


OLVASMÁNY Sámuel második könyvéből
Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. (Lk 1,32)
Amikor Dávid király elhatározta, hogy Jeruzsálemben templomot épít az Úrnak, még akkor éjszaka az Úr szózatot intézett Nátán prófétához: ,,Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak:
Ezt mondja az Úr:
Ha majd napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, megtartom a magvadból származó utódodat, és megszilárdítom királyságát. Ő házat épít nevemnek, én meg minden időre megszilárdítom királyi trónját. Én az ő atyja leszek, ő pedig az én fiam. Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökké szilárd marad."
Ez az Isten igéje. 2Sám 7,4-5a.12-44a.16

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
A reménytelenségben is reménykedve hitt.
Testvéreim!
Az az ígéret, hogy Ábrahám utódai öröklik a világot, nem a mózesi törvénnyel, hanem a hitből fakadó megigazulással kapcsolatban hangzott el.
Azért a hittel kapcsolatban, hogy kegyelemből legyen. Így lett az ígéret minden utód számára biztos, nemcsak azok számára, akik alá vannak vetve a törvénynek, hanem azok számára is, akik Ábrahám hitéből valók. Nekik mindnyájuknak atyja ő Isten előtt, amint az írás mondja róla: ,,Sok nép atyjává rendeltelek." Mert hitt abban, aki életre kelti a halottakat, és létet ad a nemlétezőknek. A reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz, Isten ígérete szerint: ,,Nagy lesz a te nemzetséged."
Ez szolgált megigazulására.
Ez az Isten igéje. Róm 4,13.16-18.22

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
József úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki.
Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának.
Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől!"
Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.
Ezek az evangélium igéi.
Szent József a kisded Jézussal
...... ........... ..........


Vagy más evangélium:
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Nekem Atyám dolgaiban kell lennem.
Jézus szülei évről évre fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét esztendős lett, az ünnepi szokás szerint szintén fölmentek. Az ünnepek elmúltával hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban ott maradt Jeruzsálemben anélkül, hogy szülei észrevették volna. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van. Már egy napi járásra voltak, amikor keresni kezdték a rokonok és az ismerősök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték.
Három nap múlva találták meg a templomban. A tanítómesterek között ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallotta, módfelett elcsodálkozott értelmességén és feleletein. Amikor szülei megpillantották, nagyon meglepődtek. Azután anyja így szólt hozzá: ,,Fiam, miért tetted ezt velünk? Látod, atyád és én bánkódva kerestünk!" Jézus ezt felelte nekik: ,,Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?" Ők azonban nem értették, hogy mit akar ezzel mondani.
Akkor követte őket, lement velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik.
Ezek az evangélium igéi. Mt 1,16.18-21.24a vagy Lk 2,41-51a

Imádság
Uram, Jézus! A hit szilárd alap, kiindulópont, amelyre egész életemet felépíthetem. Az első lépés a hit útján valóban az ismeretlenbe, a bizonytalanba való belépés. A bizonytalan lépések után megérkezek hozzád, Uram, aki csodát tehetsz velem, s ettől kezdve megszűnik bennem mindenféle bizonytalanság. Segíts engem, hogy ki tudjak lépni bűnös életem sötétségéből, kételkedéseim és aggodalmaim homályából és eljussak a te kegyelmed világosságára. Adj nekem bátorságot elindulni a hit útján, Isten titkainak útján!

A mai napon Szent Józsefet, Szűz Mária jegyesét és Jézus nevelőapját ünnepeljük. József látomásokban ismeri meg a mindenható Isten vele kapcsolatos szándékait és készséggel áll Isten szolgálatába. Elcsodálkozik a rendkívüli eseményeken, ugyanakkor bátran megteszi mindazt, amit Isten kér tőle. Az evangélium szépen bemutatja aggodalmát és engedelmességét, amikor megismeri Mária anyaságának titkát, a születendő gyermek származását. Máté evangélista egyszerűen írja le József lelkületét: ,,úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki", azaz megtette, amit Isten kért tőle.
Mindennapi kétkezi munkájával szolgálja az Isten Fiát, gondoskodik családjáról. Jogosan feltételezzük, hogy eredetileg más elképzelése volt, amikor eljegyezte Máriát, másként képzelte családi életét, de mindezt kész volt félretenni annak érdekében, hogy Isten szándékainak szolgája legyen. Örömmel vállalja és hűségesen teljesíti azt a küldetést, amire Isten kiválasztotta. Igaz és jámbor jelleméből fakadt engedelmessége. Így válik egész élete szolgálattá és áldozattá.
Lelki békességet, engedelmes lelkületet, szolgáló szeretetet, a munka szeretetét tanulhatjuk meg tőle. És tanuljuk meg tőle azt, hogy odafigyeljünk Isten nekünk szóló üzenetére, mert nekünk is van hivatásunk.
C. Horváth István Sándor
*
- Magyar kurír oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Nagyböjt ideje és fogadalmak
  2019-03-19 12:13:00, kedd
 
  ,,A nagyböjt ideje kiváló alkalom a jó cselekedetekre, az irgalmasságra, amely szeretetből, nagylelkűségből fakad, vagyis lemondás gyümölcse. Szent Ágoston szerint ,,a böjt és az alamizsna az ima két hatalmas szárnya", amelyek által lendületet kap, és egészen Istenig repül. ,,Könnyebben száll egészen az égig az alázatos és szeretetteli ima, amelyet böjt és alamizsna kísér, illetve a minket ért bántalmak megbocsátása és a szeretetcselekedetek kísérnek úgy, hogy eltávolodunk a rossztól, és jót cselekszünk." (XVI. Benedek pápa)
*
Már az ószövetség prófétája, Izajás így közvetítette Isten üzenetét a helyes böjtölésről: ,,Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!" (Iz 58, 6a.7)
*
Megtérésünk és böjtölésünk idén is akkor lesz teljes, ha ezeket a szavakat szem előtt tartjuk.
Ima, böjt, adakozás: ez a három tanács legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon.
Az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat, és régi böjti hagyomány az Egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel.
*
Nagyböjti fogadalmak::
Átgondolom, mit tehetek plébánia közösségemért: hogyan tudok szavaimmal,
tetteimmel segíteni?
Nagylelkűen adom az időmet, a mosolyomat, az ötleteimet, a munkámat a rászorulónak.
Ma inkább a mellettem lévő emberekre figyelek, nem magamra.
Böjtölök nemzetünk, Európa és a világ megtéréséért, és részt veszek a szentségimádáson és a keresztúton.
Mai döntéseimben a magam érdeke helyett különösen is a másik ember javát keresem.
Kritizálás helyett ma a jót keresem mindenkiben: dicséret, köszönet, elismerés a
pletyka és megszólás helyett. Imádkozom, hogy a Húsvétban a megváltottság öröme és a feltámadás reménye járja át családomat. Kiengesztelődöm család tagjaimmal és akivel feszültség van köztünk.
Átelmélkedem az Utolsó Vacsora és a lábmosás jelenetét. Részt veszek az esti ünnepi szentmisén. Böjtölök a bűnösökért, a börtönben lévőkért, a keresőkért és a megtérőkért. Részt veszek az esti ünnepi szertartáson.
Imádkozom a keresztségre készülőkért, hogy a feltámadás öröme járja át plébániaközösségünket, adjon reményt és békét. Kiengesztelődöm családtagjaimmal és együtt veszünk részt az esti ünnepi Vigília szertartáson.

 
 
0 komment , kategória:  Hamvazó szerda  
Megtérés
  2019-03-19 12:11:17, kedd
 
  ...... ......

 
 
0 komment , kategória:  vallás  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2019.02 2019. Március 2019.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 508 db bejegyzés
e év: 1573 db bejegyzés
Összes: 38279 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 443
  • e Hét: 8020
  • e Hónap: 42212
  • e Év: 250336
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.