Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
Böjte Csaba: Az Úr öröme a mi erőssègünk!
  2019-03-07 18:09:08, csütörtök
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
Nagyböjt a biblia szerint 3. rész
  2019-03-07 18:03:31, csütörtök
 
  Nagyböjt első vasárnapja
Ez az a pillanat, amikor Jézusnak kimondhatjuk: ,,Uram, én hagytam, hogy csalódjak, százféle módon elbújtam, elmenekültem a Te szereteted elől, de most újra itt vagyok azért, hogy megújítsam a Veled való szövetséget.
Szükségem van Rád! Válts meg engem újra, vegyél fel még egyszer megváltó karjaid közé engem."
Biblia Ter 2,7-9; 3,1-7a
7 Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.
8 Az Úristen kertet telepített Édenben, keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. 9És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját.

A bűnbeesés.
3 1A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: ,,Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?"
2 Az asszony így válaszolt a kígyónak: ,,A kert fáinak gyümölcséből ehetünk.
3 Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok."
4 Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: ,,Semmi esetre sem fogtok meghalni.
5 Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat."
6 Az asszony látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát gyümölcséből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle.
7 Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek. Fügefa leveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak.

Biblia Róm 5,12-19;
A bűn és a kegyelem szembeállítása.
12 Amint tehát egy ember által lépett a világba a bűn, majd a bűn folyományaként a halál, és így a halál minden embernek osztályrésze lett, mert mindnyájan vétkeztek...
13 Bűn volt a világon azelőtt is, hogy a törvény adatott, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek.
14 Mindamellett a halál Ádámtól Mózesig úrrá lett azokon is, akik nem vétkeztek a törvényt megszegve, mint Ádám, aki az Eljövendőnek előképe.
15 A kegyelemmel azonban nem úgy áll a dolog, mint a bukással. Mert ha egynek bukása miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme, s az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra.
16 A kegyelemmel tehát másképpen van, mint az egy ember bűnével. Az ítélet ugyanis egynek bűnéért rótt ki büntetést, a kegyelem pedig sok vétekből megigazulásra vezet.
17 Mert ha egynek bűnbeesése következtében egy miatt uralomra jutott a halál, mennyivel inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus által az életben azok, akik a kegyelem és megigazulás bőséges ajándékát kapják.
18 Amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek üdvösséget szerző tette minden emberre kiárasztotta az életet adó megigazulást.
19 Ahogy egy embernek engedetlensége miatt sokan bűnössé váltak, egynek engedelmességéért sokan meg is igazultak.

Biblia Mt 4,1-11 Jézus megkísértése
4 1 Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög.
2 Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.
3 Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ,,Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré."
4 Ő így válaszolt: ,,Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."
5 Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította,
6 és így szólt hozzá: ,,Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe."
7 Jézus ezt mondta neki: ,,Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!"
8 Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét,
9 és ezt mondta neki: ,,Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem."
10 Ekkor így szólt hozzá Jézus: ,,Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"
11 Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Nagyböjt a biblia szerint 2. rész
  2019-03-07 18:00:13, csütörtök
 
  Csütörtöki napra
AZ Evangélium örömhíre betölti a szívét és az egész életét azoknak az embereknek, akik találkoznak Jézussal.
Azok, akik hagyják megmenteni magukat, megszabadulnak bűneiktől, szomorúságaiktól, a belső ürességtől és az elszigeteltségtől.
Biblia Mtörv 30,15-20;
15 Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot.
16 Ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, s szereted az Urat, a te Istenedet, az ő útjain jársz, megtartod parancsait, törvényeit és rendelkezéseit, életben maradsz és megsokasodsz, s az Úr, a te Istened megáld azon a földön, ahova indulsz, hogy birtokodba vedd.
17 Ha azonban elfordul szíved, s nem engedelmeskedsz, ha elcsábulsz más isteneket imádni s nekik szolgálni, akkor ma tudtotokra adom:
18 Menthetetlenül elpusztultok, s azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve elérkezel, hogy birtokba vedd, nem fogtok sokáig élni.
19 Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok,
20 szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. Mert ez jelenti számodra az életet s napjaidnak hosszúra nyúlását azon a földön, amelyre az Úr, a te Istened megesküdött atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja."
*
Pénteki napra
Minden keresztényt meghívok - függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben vagy melyik végén él is a világnak - arra, hogy még ma újítsa meg a személyes találkozását Jézus Krisztussal. Vagy legalábbis hozzon egy döntést: nap, mint nap szüntelenül keresni fogja Őt, és hagyja, hogy Jézus megtalálja.
Biblia Iz 58,1-9a; Az igazi böjt.
58, 1 Kiálts teli torokból, ne kíméld magad, emeld föl hangodat, mint a harsona. Hirdesd népemnek hűtlenségét, Jákob házának a bűneit.
2 Mert hiszen napról napra keresnek, és szeretnék megismerni útjaimat, mint olyan nemzet, amely az igazsághoz szabja tetteit, és nem hagyja el Istenének törvényét. Igaz ítéletet követelnek tőlem, és Isten közelségét óhajtják:
3,,Miért böjtölünk, ha nem látod meg, és miért sanyargatjuk magunkat, ha nem veszed észre?" De lám, még a böjtöléstek napján is csak a hasznot keresitek, és sanyargatjátok munkásaitokat.
4 Veszekedés és perlekedés közt böjtöltök, és ököllel ütitek le a szegényt. Bizony, mostani böjtöléstek soha nem szerez nektek meghallgatást a magasságban.
5 Talán az ilyen böjt tetszik nekem, és ilyen az a nap, amelyen az ember megsanyargatja magát? Lehajtjátok fejeteket, mint a káka, és zsákot meg hamut teríttek magatok alá: ezt nevezitek ti böjtnek, olyan napnak, amely tetszik az Úrnak?
6 Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát!
7 Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!
8 Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded.
9 Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: Nézd, itt vagyok! Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet,
*
Szombati napra
Semmi alapja nincs annak, ha valaki azt gondolná: Ez a meghívás rám nem vonatkozhat, mert ,,abból az örömből, amit Isten hoz a számunkra senki nincs kizárva". Ha valaki kockáztat, azt az Úr nem hagyja cserben, és ha valaki csak egy kis lépést is tesz Jézus felé, mindjárt felfedezheti, hogy Ő tárt karokkal várja a mi közeledésünket.
Biblia Iz 58,9b-14;
9 Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: Nézd, itt vagyok! Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet,
10 ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik.
11 Maga az Úr vezérel szüntelen, s még a kietlen helyeken is felüdít. Erővel tölti el tagjaidat, olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize nem apad el soha.
12 Újra felépíted az ősi romokat, és helyreállítod a régi nemzedékek építette alapfalakat. A rések betöltőjének neveznek majd, és a romba dőlt házak felépítőjének.
A szombat megtartása
13 Ha óvakodsz attól, hogy járj-kelj szombaton, és a hasznot hajhászd szent napomon; ha a szombatot gyönyörűnek nevezed, és az Úrnak szentelt napot dicsőségesnek; ha megtiszteled azzal, hogy tartózkodsz a jövés-menéstől, a haszonleséstől és a mihaszna beszédtől:
14 akkor boldog leszel az Úrban; fölvezetlek győztesként a föld magaslataira, és élvezni fogod atyádnak, Jákobnak örökrészét. Igen, az Úr szája mondta ezt így.
Biblia Lk 5,27-32.
27 Ezek után kiment, s meglátott egy Lévi nevű vámost, amint a vámnál ült. Felszólította: ,,Kövess engem!"
28 Az felállt, és mindenét otthagyva követte őt.
29 Lévi a házában nagy lakomát rendezett neki. Nagyon sok vámos és más ember együtt ült vele az asztalnál.
30 A farizeusok és az írástudók emiatt zúgolódtak. ,,Miért esztek és isztok együtt a vámosokkal és a bűnösökkel?" - kérdezték tanítványaitól.
31 Jézus adott nekik feleletet: ,,Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.
32 Mert nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek."
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Hamvazószerda Egerben
  2019-03-07 17:40:01, csütörtök
 
  A nagyböjt kezdetekor mindig lendületet veszünk. És tudjuk, hogy ez a lendületünk a feltámadás ünneplésében teljesedik ki - mondta beszédében egyebek mellett, Ternyák Csaba érsek.
Videó Link

...... ............ ............... ......
 
 
0 komment , kategória:  Hamvazó szerda  
Miért kell megbánni bűneinket?
  2019-03-07 17:31:05, csütörtök
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Fábry Kornél_misevilág  
Chateubriand idézet
  2019-03-07 11:18:48, csütörtök
 
  A szeretet ott kezdődik, amikor önfeláldozással nyújtjuk azt a boldogságot, amellyel más valakinek örömet okozhatunk.
(Chateubriand)
 
 
0 komment , kategória:  versek  
Érdekes női kép
  2019-03-07 11:16:42, csütörtök
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Barátaim képei és videói  
Benedekffy Kata opera énekes szeretettnek érzi magát
  2019-03-07 10:58:06, csütörtök
 
  Benedekffy Kata opera énekes szeretettnek érzi magát, itt: Szent Angyalok-templom.
SZENT ANGYALOK TEMPLOMA!
VIVALDI- GLORIA
GOUNOD- Je veux vivre
Köszönöm minden közreműködőnek a ma esti élmény! Köszönöm Hegedűsné Gittának a felkérést, Varga Júliának a közös éneklést Dobszay Péternek a fantasztikus kíséretet köszönet a nagyszerű kórusnak és a zenekarnak. MŰVÉSZNŐ örök hálám ÖNNEK

Jó Isten éltesse erőben egészségben Károly Atyát és Áldja az Ég minden lépesét!

Benedekffy Kata operaénekesnő
 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Trianoni béke 1920 Januárban
  2019-03-07 10:53:16, csütörtök
 
  Úgy tapasztalom, hogy valamilyen oknál fogva a mellékelt videó teljesen eltűnt a youtube-ról... korábbról megvolt, tehát illik pótolni ezt a hiányosságot. Akkor is, ha van, akinek kínos. Vajon itt meddig marad elérhető?
Facebook oldali videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Trianon Országunk feldarabolás  
Püspöki látogatás és szentmise a rumi gyermekotthonban
  2019-03-07 10:48:12, csütörtök
 
  2019. március 4. hétfő, 14:25
Február 17-én Székely János szombathelyi megyéspüspök ellátogatott a különleges ellátást biztosító rumi gyermekotthonba, ahol szentmisét mutatott be.
........


A liturgián részt vettek a Tündérrózsa és a Százszorszép gyermekotthoni csoportok növendékei, az utógondozásban részt vevő fiatal felnőttek, Pados Zsolt intézményvezető és a gyermekotthon dolgozói. A szentmisén a kántori szolgálatot a gyermekotthon egyik növendéke, Kulcsár Bálint Boldizsár látta el.
A főpásztor szentbeszédében szólt a rumi gyermekotthon lakóihoz. Kiemelte, hogy mindenki Isten szeretett gyermeke, s ha szívünkkel ébren figyelünk, meghallhatjuk azt a halk, csendes atyai hangot, amellyel Isten üzeni nekünk, hogy mennyire szeret minket. ,,Jobb adni, mint kapni" - mutatott rá Székely János. A megyéspüspök a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász segítségével foglalkoztatott megváltozott munkaképességű emberek által készített szentolvasókkal, szentképekkel ajándékozta meg a gyermekeket.
A szentmisét kötetlen beszélgetés és imádság követte, majd az egyházmegye főpásztora áldást adott a gyermekotthon nagy családjára.

Forrás: Magyar kurír
 
 
0 komment , kategória:  Dr. Székely János püspök  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
2019.02 2019. Március 2019.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 377 db bejegyzés
e év: 1169 db bejegyzés
Összes: 37875 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 220
  • e Hét: 11943
  • e Hónap: 43941
  • e Év: 175731
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.