Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 21 
Keresztút a Szeretetláng Lelki Napló szövegéből
  2019-04-01 11:42:26, hétfő
 
  Az alábbi keresztutat a Szeretetláng-lelkiség szerves részének tekinthetjük, hiszen a stációk kommentár és kiegészítés nélkül a Szeretetláng Lelki Napló szövegéből kerültek összeállításra.
Egy hagyományos keresztúti ájtatosságot is felkínálok kedves Olvasóimnak, Horváth Mária elmélkedésével
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
1.állomás Pilátus halálra ítéli Jézust
  2019-04-01 11:36:29, hétfő
 
  .........


Észrevetted-e már, hányszor megyek feléd, hogy megfogjam kezedet? Vezetlek, hogy ne légy bátortalan. A kegyelmek bősége, mely erőt és bátorságot ad, ez vagyok én. Ez az Én világosságom, mely bevilágítja a göröngyös utakat, melyeken neked járnod kell. A fény nem azért van a lelkedben, hogy botorkálj, hanem azért, hogy emlékeztessen arra, én is ilyen utakon jártam. Nem mindegy, milyen lélekkel járjátok ezt az utat...
Te csak hagyatkozz Rám! A Golgota útja nem volt zökkenő nélküli. Én is átvergődtem rajta. Te most Velem jössz a Kálváriára. Ez a megaláztatások útja. Édesanyánk is Velünk jön, s megosztja veled fájdalmait.
*
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!
,,Pilátus ismét szabadkozott: ,,Vegyétek át ti, én semmi vétket nem találok benne." /Jn 19,6/ ,,...Látván, hogy semmire sem megy, vizet hozatott, megmosta kezét a nép előtt és azt mondta: ,,Én ártatlan vagyok ennek az igaznak vérétől, ti lássátok".
Ha testvéremnél felismerem, hogy semmi rosszat sem követett el, mégis ellene vannak mások, vajon kiállok-e mellette a védelmében? Vagy féltem saját jó híremet? Isten tetszését keresem-e, vagy az emberekét?
Miatyánk....Üdvözlégy....
Könyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
....

 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
2. állomás Jézus vállára veszi a keresztet
  2019-04-01 11:31:32, hétfő
 
  .........


Szenvedj Velem...! Tudod, mit mondtam: fel kell érnünk a Kálváriára. De a mi lábunk együtt járjon...!
Ne sajnálj semmi fáradtságot, határt ne ismerj, megváltó munkámból soha ki ne kapcsolódj egy pillanatra sem! Ezt állandóan szem előtt kell tartanod. Ez a szentek példájának követése. Ebben megegyeznek mind az Én megváltó munkám segítői, bármilyen körülmények között éltek is. Ez a feltételem senkivel szemben sem változik, akiket követésemre meghívok: vegye föl keresztjét és kövessen Engem! Nincs olyan szentem, kit ne követhetnétek! Igaz, hogy Én különböző körülmények közé helyezem őket, de a követelmény egy és ugyanaz: mondjatok le önmagatokról, és ne sajnáljatok semmi fáradságot, határt ne ismerjetek, és ki ne kapcsolódjatok megváltó munkámból soha, egy pillanatra sem, mert ha ezt tennétek, azt kellene éreznem, hogy megfogyatkozott az Irántam érzett szeretetetek.
*
Imádunk Téged és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!
,,Ő keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Koponyahelyre." /Jn 19,17/
Én készen állok-e naponta felvenni keresztemet, alázattal és zúgolódások nélkül és Jézust követni a mindennapok nehézségeiben?
Miatyánk.....Üdvözlégy.....
Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
.....

 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
3.állomás Jézus először esik el a kereszttel
  2019-04-01 11:27:46, hétfő
 
  ...... ......


Miért sietsz úgy? Mi az, ami Nálamnál fontosabb neked? Fáj a térded, mikor elém térdelsz? Gondolj Rám, Én is térdre roskadtam, és nem hagytam el a keresztutat. Maradj még Velem...!
Én mindannyiótokat meghívtam megváltó munkámhoz. Apákat, anyákat, művelteket és tudatlanokat, egészségeseket és betegeket. Értem mindenki dolgozhat, a szabad ember és a rabságban sínylődő, mert a lélek készsége a fontos és a lélek szabadsága, mely egyben a lélek műveltsége is. Főleg a betegek, ők igazán a feltétlen bizalom szárnyán repülhetnek Hozzám...
A mi gondolatunk mindig egy legyen: a lelkek megváltása az örök kárhozattól! Mert kegyelten fájdalmamat csak így tudod csillapítani. Ne legyen ez unalmas neked. Újra csak azt mondom: Szenvedj Velem!
*
Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Jézus segítségül hívhatta volna angyalait. Ő azonban nem folyamodik se emberi segítséghez, sem az angyalok erejéhez. Vajon én, ha vállalok valamit, és a nehézségek összetörnek, kész vagyok-e felkelni újra és vállalt feladatomat véghezvinni, összeszedetten és jajgatások nélkül, mint Jézus?
Miatyánk....Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk...!
.....

 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
4. állomás Jézus találkozik Szent Anyjával
  2019-04-01 11:23:14, hétfő
 
  ...... ........... ........


Fel akarsz jönni Velem a Kálvária hegyére, a Golgotára? Ha igen, akkor a Fájdalmas Anya mellett a helyed...
Ne engedd, hogy a föld vonzzon magához! Te nyílegyenesen repülsz Felém a sok kegyelem segítségével, mellyel elhalmozlak. Ezáltal tudsz megmaradni röptödben. Visszaesést nem engedünk, mert kegyelmeim állandó röpülésben tartanak... Bízz Anyámban, Ő elsöpör minden kételyt és félelmet határtalan anya-szeretetével! Ő megjelöli és védelme alá veszi a Benne bízókat. Ha Benne bíztok, a gonoszok eszüket vesztve, megszégyenülten aláhanyatlanak a pokol mélyére. A jövő világa készül: Anyám mosolya fogja beragyogni a világot!
*
Imádunk Téged.....
,,Simeon áldotta őket és így szólt anyjához, Máriához: ...a Te lelkedet is tőr járja át..." /Lk 2, 34-35/
Amikor Mária meghallotta ezeket a prófétikus szavakat, megremegett tőle és szíve összeszorult. Gyakran juthattak eszébe Simeon jövendölései és érezte, be fognak teljesedni. Felkészült rá és ott volt Szent Fia szenvedésében. Nemcsak ott volt, hanem átélte Vele együtt a fájdalmakat. Jézus ebből a találkozásból vigasztalást merített. Vajon én képes vagyok-e Jézust felebarátom szenvedésében oly együtt érzőn vigasztalni és elkísérni, mint Mária tette?
Miatyánk....Üdvözlégy....
Könyörülj rajtunk
.........

 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
5. állomás Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet ..
  2019-04-01 11:17:52, hétfő
 
  5. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni
...... .........


Én nem hagytam abba és nem szakítottam meg a fájdalmak útját. Gyere, ketten menjünk, akkor neked is könnyebb lesz, meg Nekem is! A megosztott bánat fél bánat. Tudod, én is milyen nehezen vonszoltam magam! Nem ok nélkül kényszerítették Cirenei Simont, hogy segítsen. Most te is segíts Nekem!
Segítsetek hordozni keresztemet, hiszen oly nehéz! Ne hagyjatok magamra! Nem azért hívtalak meg, mert nincs szükségem reátok. Sőt, most igazán itt az ideje és alkalma annak, hogy bizonyságot tegyetek Mellettem. Ne legyetek kényelmesek! Nézzetek Rám, s a keresztre! Mi kényelmet engedtem meg Magamnak? Ez nem hat meg benneteket? Vagy már úgy megszoktátok jóságomat, hogy semmibe se veszitek? Ó, ti lanyhák, mi tudna hatni rátok, ha az Én mérhetetlen szenvedésem mellett érzéketlenül elmentek? Még ti is, akiket pedig Szívemen melengettelek, és ennyi hűtlenségetek ellenére is szeretettel hívogatlak? Csak jöjjetek, Én megváltottalak benneteket az örök haláltól! Vagy nem akartok élni Velem? Elég nektek a földi mulandóság? Ó, vegyétek észre Szívem epedő bánatát! Szabad akaratotok van, és Én azt szeretném, ha tisztán a szabad akarat útján jönnétek Hozzám.
*
Imádunk Téged...
,,Megállítottak egy bizonyos Cirenei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet." /Lk 23,26/
Tehették volna ezt Jánossal, aki Jézust követte, mert ő örömmel segített volna. Olyan emberre kényszerítették a jótettet, aki nem ismerte Jézust, nem értette, miért késztetik olyasmire, amit nem akart megtenni. Én sose vonakodjak jót cselekedni, ha alkalmam adódik rá. S ha megkérnek valamilyen segítségre, jusson eszembe, hogy Jézusnak teszem.
Miatyánk.....Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk...
....

 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
A hajnal szép sugara - cikkek a szentekről
  2019-04-01 11:13:12, hétfő
 
  Weboldal Link  
 
0 komment , kategória:  vallás  
6. állomás Veronika kendőt nyújt Jézusnak
  2019-04-01 11:07:13, hétfő
 
  .........


Amikor elmondjátok: ,,Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj", akkor tegyétek valóban méltóvá magatokat! Ha immár eljöttök, ne fordítsatok Nekem hátat! Tegyétek szíveteket alkalmassá a Velem való állandó egyesülésre napközben is egy szerető fohász, egy szerető pillantás által, hisz úgy sóvárgok utánatok! Úgyis oly kevesen jönnek Hozzám. Legalább aki Hozzám jön, az legyen igazán odaadó, bensőséges. Ébresszétek fel lelketekben az Irántam érzett bizalmat. Az fáj a legjobban, hogy sokan nem bíznak Bennem. Hiába van hitük, ha nincs bizalmuk. E nélkül nem tudnak a közelembe férkőzni.
*
Imádunk Téged...
,,Bizony mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek." /Mt 25,40/
Veronika kendőjén ott maradt Jézus Arcának véres lenyomata, mint bizonyosság az ő jóságáról. Veronikát egyszerűen csak a szeretet, a szíve indította arra, hogy odasiessen és megtörölje a szenvedő Arcot. Isten minden jó cselekedetemről komoly lenyomatot készít.
Miatyánk.....Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk...
...... ........... ............

 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
7. állomás Jézus másodszor esik el a kereszttel
  2019-04-01 11:03:32, hétfő
 
  ...... .........


Régen, mikor még nem gondoltál olyan sokat Reám, Én akkor is melletted voltam, hogy az élet jeges és síkos útján megvédjelek az esésektől. Ugye, akkor nem hitted el, hogy Én tartalak vissza a tengernyi eséstől? Pedig ez így volt, mert Én különösen vigyáztam minden lépésedre!... Az Én szeretetem mindenható. Éld bele magad a nagy csodába, hogy Én állandóan rendelkezésetekre állok. Nálam nem kell sorba állni, sem időt, sem helyet kijelölni. Mindenkor, mindenhol jelen vagyok. Ha hívtok, fülem máris szíveteken van, figyel rátok, simogatok, gyógyítok... Miért gondolod, hogy egyedül vagy? Hiszen téged Én vezetlek. Ne félj! Nem engedlek el. Gyere, menjünk együtt!
*
Imádunk Téged...
,,De én csak féreg vagyok, nem ember, az emberek gúnytárgya és a népek megvetettje." /Zsolt 22,7/
Jézus Istenként szótlanul vállalta teljes elesettségét, azt, hogy nevettek rajta, s hogy kigúnyolták. Vajon én, ha nyomorúságomban elesem, vagy bűneim miatt elbukom, és megvetést tapasztalok miatta, hogyan viselem el a megaláztatást?
Miatyánk.....Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk...
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
8. állomás Jézus megvigasztalja a síró asszonyokat
  2019-04-01 10:58:40, hétfő
 
  ...... ........... ........... ..........


Bűnbánat! Bűnbánat! Bűnbánat! Ezt kérem tőletek. A bűnbánat szava az, mely felhallatszik mennyei Atyám trónja elé, és ez az a szó, mely visszatartja tőletek Atyám büntető kezét. Ezen szavaim már elhangzottak akkor is, amikor a keresztemet vállamon vittem, és a jámbor asszonyok rajtam siránkoztak inkább, mint saját bűneik felett. Újra kérlek benneteket, jámbor lelkek: Bűnbánat! Bűnbánat! Bűnbánat! Mások helyett is!
Minden szenvedést megízleltem, és a bennetek való reménnyel mentem a szenvedés útjára. Láttam a sok hűtlenséget, de vele szemben együtt érzéseteket is. Ez az, amely irgalmasságra késztetett és késztet most is. Tudod, ugye, ha csak egy igazat találnék is, megkegyelmeznék a sokaság megbántásaiért!
*
Imádunk Téged...
,,Jeruzsálem leányai, miattam ne sírjatok. De sírjatok magatok és fiaitok miatt!" /Lk 23,28/
Ezek az asszonyok sajnálkoztak, és siránkoztak, ahelyett, hogy maguk bűneit siratták volna. Uram, add, hogy felismerjem vétkeimet és sírjak felette, őszinte bűnbánattal, hogy majd megérezhessem irgalmasságodat! Add, hogy megértsem, mennyit kell szeretettel fáradoznom és imádkoznom gyermekeimért, s az ifjúságért!
Miatyánk....Üdvözlégy.....
Könyörülj rajtunk...
......

 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 21 
2019.03 2019. április 2019.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 6 db bejegyzés
e hónap: 456 db bejegyzés
e év: 2076 db bejegyzés
Összes: 38782 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1071
  • e Hét: 10581
  • e Hónap: 39264
  • e Év: 316253
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.