Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
Nincsen fizikai gyógymód
  2019-04-20 20:47:42, szombat
 
  Nincsen fizikai gyógymód

Nincs ember a földön, aki képes kikapcsolni legbensőbb félelmeit és legmélyebb gyötrelmeit, amikor mélyen megsebzik. A legjobb barátaid sem tudják igazán megérteni a küzdelmet, amin keresztülmész, vagy átérezni a téged ért sebek fájdalmát.
Csak Isten képes véget vetni a depresszió hullámainak, a magány és a kudarc érzésének. A sebzett elmét egyedül az Isten szeretetében való hit képes megmenteni. Csupán a Szentlélek természetfeletti munkája képes meggyógyítani a némán szenvedő, sérült és összetört szívet. Nem nagyon léteznek azonnali megoldások.
Istennek kell belépnie és átvennie az irányítást. A szakadék szélén kell megragadnia az életünket, Ő nyújtja felénk szerető karjait, hogy a fájdalmakkal teli testet és elmét védelmébe és gondoskodásába vegye. Istennek gondoskodó apaként kell előlépnie és megmutatnia, hogy jelen van és a dolgokat jóra fordítja. Neki kell, saját erejéből, eloszlatnia a viharfelhőket, elűznie a kétségbeesést és a lehangoltságot, letörölnie a könnyeket és bánat helyett békességet adni.

David Wilkerson
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Megsebezve
  2019-04-20 20:14:52, szombat
 
  Megsebezve

Mindenki szenved valamiképpen. Egytől egyig ugyanabban a csónakban ülünk. Még a nevető, boldognak és gondtalannak látszó tömeg is gyötrődik. Ital és humor mögé próbálják rejteni fájdalmukat, de az nem tűnik el.
Kik szenvednek? A tékozló gyermek szülei. Szülők milliói hordoznak gyermekeik miatt sebeket, mert azok nem hallgattak tanácsukra. Ezeket a szerető szülőket bántják valaha jó és kedves gyermekeik bűnei és tévedései.
A szétesett családok áldozatai is gyötrődnek. Szenved az elhagyott feleség, akit férje egy másik nő miatt utasított el. Szenved a férj, akit felesége már nem szeret. Szenvednek a gyermekek, akik elveszítették a biztonságot.
Mások betegségekkel küzdenek: rákkal, szívproblémákkal és számtalan más emberi betegséggel. Rettenetes lehet, amikor az orvos azt mondja: "Önnek rákja van, és lehet, hogy bele fog halni..."
Sokan tapasztaltak már ilyen fájdalmat és gyötrelmet azok közül is, akik ezt az üzenetet olvassák.
A szerelmesek szakítanak. Egy barát vagy egy barátnő elsétál, széttiporva egy valaha gyönyörű kapcsolatot. Mindössze egy összetört, sebzett szívet hagy hátra.
És mi a helyzet a munkanélküliekkel? A csüggedőkkel, akiknek meghiúsultak az álmai? A bezártakkal?
A börtönben lévőkkel? A homoszexuálisokkal? Az alkoholistákkal?
Valóban így van: mindenki szenved valamiképpen. A földön minden ember hordozza saját sérüléseinek és fájdalmainak terhét.

David Wilkerson
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Gyógyulás
  2019-04-20 20:03:27, szombat
 
  "A gyógyulás egy folyamat."

- David Wilkerson -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Mindannyian hordozunk sebeket
  2019-04-20 20:02:43, szombat
 
  "Szilárd meggyőződésem, hogy így vagy úgy, de mindannyian hordozunk sebeket. Gyógyulásra van szükségünk titkolt fájdalmainkból. Meg kell találnunk a valódi békesség kulcsát, és azt, hogyan tudunk megszabadulni megrögzött gyengeségeink kötelékéből. A bűn okozza a legtöbb problémánkat és fájdalmunkat."

- David Wilkerson -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
A Golgotán
  2019-04-20 18:57:26, szombat
 
  A Golgotán


Fején töviskorona, testén mély sebek,
- Mintha itt látnám közel, magam előtt -
Arcán fájdalom... s hogy véreznek a kezek,
melyek fölemeltek annyi szenvedőt.
Az ajka csendes. Nem hallani zokszavát,
ha szól is: imája szárnyal az égbe
azokért, kik készíték számára a fát
s alatta állnak, Őt szidva, lenézve.

És hiába akarom levenni szemem
a keresztről, a szenvedő arcáról,
visszatér ezerszer újra tekintetem,
nem bír tovább menni a Golgotáról.
Csak nézem... nézem Őt, az értem szenvedőt,
a tövist, mely szent homlokát megtépte,
vérző testét... s lehullok keresztje előtt:
Oh Jézus, Jézus!... Mivé lettél Te?...

Nemrég még ünnepelt ezernyi sokaság,
hódoltak néked, királynak neveztek,
utadat borítá illatos olajág
s most?... most a kövek véresre sebeztek.
Egyedül, elhagyatva, a kínkereszten,
kitől a kárhozott üdvét remélte,
ott csüng meggyötörten, vérző sebekben,
oh Jézus, Jézus!... Mivé lettél Te?

A bűntől űzött lélek keresztednél áll,
üdvösségét Veled vesztettnek véli,
A Te halálod örök gyötrelmévé vál,
te meghalsz... ki hoz szabadulást néki?
Ki nyitja meg most már néki az eget?
Ki viszi vissza az Atya keblébe?
S midőn sírjánál az enyészettől remeg,
égi fényt ki hint komor halál-éjbe?

Bűnteher nyomja a rabjává lett lelket,
bár magasba szárnyalni úgy szeretne,
de ki oldja fel? Szabadulást hol lelhet?
Üdvét felfeszítették kínos keresztre.
...Állok én is keresztednél, a Golgotán,
üdvömet keresem én, a kárhozott,
ki enyhíthet, óh, lelkem gyötrő nyomorán,
hol talál édes kegyelmet az átkozott?

Hogy hull a vére... És oh!... jóságos szeme
folyton reám néz, perzsel és éget,
felém tárul átszegzett vércseppes keze
s szívemet tépi tengernyi bűn, vétek!
De ah, ajka nyílik, boldog szó cseng felém,
öröm tölti szívem, bús kereszt alatt:
,,A kínhalált, gyötrelmet érted szenvedém,
hogy te üdvözülhess, hogy megváltsalak.

Testem érted függ gyötrelmes kereszten,
csupa seb... nézd, hogy hull a vérem,
érted, teérted, hogy lelked el ne vesszen,
s megtört szívednek gyógybalzsamul légyen.
Szenvedek kínhalált, teérted, üdvödért
életem adtam, nem kérdve: te mit adsz,
váltságot szereztem tengernyi bűnödért,
Megváltód vagyok... a tied!... jösz?... elfogadsz?"

...Fején töviskora, testén mély sebek.
- Mintha itt látnám közel, magam előtt -
Arcán fájdalom... s hogy véreznek a kezek,
melyek fölemeltek annyi szenvedőt.
S én nézem Őt, mint függ értem kínkereszten,
szívembe égi fény sugárzik róla
s csak sírok, suttogok boldog-önfeledten:
,,Jézusom!... üdvöm... lelkem Megváltója!..."

Betkó András
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Kegyelemből
  2019-04-20 12:58:33, szombat
 
  "Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor nem volna kegyelem." Róma 11,6

Ha valaki, miután hívő keresztyénné lett, hamarosan megszilárdul a kegyelemről szóló bibliai tanításban, ezáltal megkíméli magát későbbi életének számtalan problémájától. Alapvető fontosságú megértenünk azt, hogy az üdvösség Isten ingyen kegyelmének ajándéka, és hogy ezt olyanok kapják meg, akik éppen az ellenkezőjét érdemelnék. Nincs semmi, amit tehet vagy amivé lehet bárki is, hogy ezáltal kiérdemelhetné az örök életet. Az örök élet azoknak adatik, akik már feladtak a saját érdemükkel kapcsolatos minden elképzelést, és egyedül a Megváltó érdemében bíznak.

Ha felismertük, hogy az üdvösség kizárólag kegyelemből van, akkor tudhatjuk, hogy üdvösségünk van! Ha üdvösségünk bármily kicsiny részben is magunktól és nyomorúságos teljesítményünktől függne, akkor sohasem lehetnénk bizonyosak benne. Sohasem tudnánk, hogy eleget teljesítettünk-e, vagy azt tettük-e, amit kellett. De ha az üdvösség teljesen Krisztus művétől függ, akkor többé nincs helye a gyötrő kételkedésnek.

Ugyanez érvényes az örök üdvösség bizonyosságára. Ha üdvbizonyosságunk valamiképpen a kitartásunkon múlnék, akkor ma talán lenne üdvösségünk, de holnap ismét a kárhozatban lennénk.

Aki kegyelem által él, az nem válik a bűn tehetetlen sakkfigurájává. A bűn uralkodik a törvény alatt levőkön, mert bár igaz, hogy a törvény megmondja nekik, hogy mit tegyenek, de nem ad erőt ahhoz, hogy azt meg is valósítsák. Ezzel szemben a kegyelem tökéletes helyzetet ajándékoz az embernek Isten előtt, megtanítja, hogy elhívatásához méltóan járjon, képessé teszi erre a benne lakó Szent Szellem, és még meg is jutalmazza érte.

A kegyelem alatt a szolgálat boldog kiváltság, nem pedig törvény adta kényszer. A hívő embert a szeretet indítja, nem a félelem. Az üdvösséget nyert bűnös megemlékezik arról, mit szenvedett az Úr, hogy őt megváltsa, és mindez arra indítja, hogy életét odaadó szolgálatban töltse el.

A kegyelem azzal is meggazdagítja életünket, hogy hálaadásra, dicséretre, imádásra indít. Annak tudata, hogy ki az Úr Jézus, és kik vagyunk mi természettől fogva és gyakorlati életünkben, és hogy mi mindent tett Ő értünk: szerető imádatban árad ki szívünkből feléje.

Semmi nincs, ami Isten kegyelméhez fogható lenne. Isten valamennyi tulajdonságának ez a koronagyémántja. Gyökerezz meg mélyen Isten kegyelmében, és ez egész életedet átalakítja!

William MacDonald
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Hit általi megigazulás
  2019-04-20 12:54:16, szombat
 
  "Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre." (Róm 10,10)

A hit megragadja Krisztust, jelenlétében él, és úgy foglalja őt magába, mint a gyűrű a drágakövet, és ha valaki ilyennek találtatik, aki ilyen bizalommal ragadta meg Krisztust, azt Isten igaznak tekinti. Ez a módja annak, és ez az érdem az, amely által a bűnök bocsánatát és az igazságosságot elnyerjük. - Mivelhogy bennem hiszel - mondja Isten -, és a te hited Krisztust, akit közbenjáródként és főpapodként neked ajándékoztam, megragadja, azért légy igazzá! Mivel Krisztust hitben megragadtad, aki által megigazultál, kezdj hát el jót cselekedni: szeresd Istent, és szeresd felebarátodat, folyamodj Istenhez, köszönd meg neki [amit kaptál], hirdesd őt, dicsérd őt, valld meg őt, tegyél jót felebarátoddal és szolgálj neki. Ezek az igazán jó cselekedetek, amelyek a hitből és vidám szívből fakadnak, mivel Krisztus által ingyen nyertük el a bűneink bocsánatát.

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2019.03 2019. április 2019.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 1278 db bejegyzés
e év: 5096 db bejegyzés
Összes: 23141 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 254
  • e Hét: 254
  • e Hónap: 44650
  • e Év: 269695
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.