Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Krakkó - Graffiti kép II. János Pál pápáról
  2019-05-03 18:25:46, péntek
 
  ...... .........


Kivételesen ízléses szép alkotás.
 
 
0 komment , kategória:  érdekes képek  
Május a Szűzanya hónapja
  2019-05-03 18:19:38, péntek
 
  ...... .........

 
 
0 komment , kategória:  saját készítés  
Anyák napi verses kép
  2019-05-03 17:20:35, péntek
 
  ...... ........

 
 
0 komment , kategória:  saját készítés  
Békeffi István: Ó az én mamám
  2019-05-03 16:36:56, péntek
 
  Ó az én, az én mamám egy angyal volt tán
A két szeme úgy kéklett rám, mint a nyári éj
Hófehér kezét, ha néha megcsókoltam
Istenem de boldog voltam valamikor rég

Vett kis konyhát, tarka csuprot, utcasarkon krumpli cukrot
Húsvétkor vett kicsiny nyuszit, képes könyvet
Sírva ült az ágyamnál, ha lázas voltam
Szegény amíg meggyógyultam mennyit szenvedett

Az én mamám nem hordott bubifrizurát
nem hordott párizsi ruhát és mégis szép volt
Az én mamám lágy hangja csupa zene volt

Emlékszem olyan szeme volt akár az égbolt
Az én mamám még néha elpirult
Szívében még a múlt melódiája gyúlt

Az én mamám nem hordott bubifrizurát
nem hordott párizsi ruhát és mégis szép volt

Adhat Isten néked kincset, gazdagságot,
Rubintokat és gyémántot, márvány palotát
Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer,
Csak egyet nem adhat kétszer: édes jó anyát

Csókot adj az ősz fejére, ráncos, reszkető kezére
És érezd azt meg, hogy a szíve érted reszket
Hogyha bánat ér ölében vigaszt lelhetsz
Imádkozz a jó Istenhez, hogy tartsa meg neked

Az én mamám nem hordott bubifrizurát
nem hordott párizsi ruhát és mégis szép volt

Honthy Hanna: Az én mamám videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Anyák napja  
Vastag szárú gyönyörű rózsák
  2019-05-03 10:52:48, péntek
 
  ...... .......

 
 
0 komment , kategória:  saját készítés  
Útravaló – 2019. május 3.
  2019-05-03 10:43:31, péntek
 
  Életem jelmondata lett Jézusnak az a kijelentése, amit még a gimnáziumban hallottam először, egy prédikációban: ,,Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet." Ezt idézi a mai evangélium. Mindenki számára élet fakadhat e szavakból. Mert zavaros világunkban megóvnak attól, hogy kárba vesszen csak egyszer megjárható emberi életünk. A mai, titkos hatalmak által irányított tömegtájékoztatás ugyanis mindent a tudtunkra ad, ám semmiféle eligazítással nem szolgál azzal kapcsolatban, hogy az egymást követő nemzedékek tagjai miként élhetnének olyan életet, amit meg nem bánnak. ,,Az Út, az Igazság és az Élet" hiteles elfogadása kétezer év óta még senkire nem hozott szégyent. Szolgálta az emberiség előrehaladását. A nyomában járó embert megérlelte az örök életre. Ma is érvényes ez az Istentől kapott apostoli örökség.  
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok 05.03
  2019-05-03 10:42:22, péntek
 
  ...... ..........


- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Az Úr feltámadása után megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak.
Testvéreim!
Figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Különben hiába lettetek hívőkké.
Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is.
Ez az Isten igéje. 1Kor 15,1-8

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
...... ........


Oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem?
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.
Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok."
Fülöp megjegyezte: ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk."
Jézus így válaszolt: ,,Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: »Mutasd meg nekünk az Atyát?« Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!
Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem."
Ezek az evangélium igéi. Jn 14,6-14

Imádság
Istenünk, adj készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép, jó és igaz, s adj világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami hamis, ami rút, ami rossz. Teremts bennünk tiszta szívet, Istenünk, hogy jó gazdái lehessünk ennek a világnak. Ne szennyezzenek be minket gonosz indulatok, gyűlölet, harag, viszálykodás. Egyetértést adj nekünk! Add, hogy fiatalok és idősek egyre jobban megértsük: csak akkor leszünk igazán emberek, ha tiszta a szívünk.

Elmélkedés
Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepének evangéliuma az utolsó vacsora termébe hív minket. Jézus arról beszél, hogy egyedül általa ismerhetjük meg az Atyát és általa juthatunk el hozzá. Az apostolok szinte teljesen szótlanul hallgatják Mesterük búcsúbeszédét, de ezt hallva Fülöp a következőt kéri: ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk." A kérés úgy hangzik, mintha nem is hallotta volna meg az Úr korábbi szavait, ezért Jézus újra elmondja, hogy aki őt látja, az tulajdonképpen az Atyát látja. Aztán hozzáteszi: ,,én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem." Az Atya és Fiú szeretetközösségére és cselekvési egységére utalnak ezek a szavak, amelyeket igaz kinyilatkoztatásnak kell tartanunk.
A kijelentésben visszacsengenek azok a szavak, amelyeket János evangélista írásának kezdetén olvashatunk: ,,Istent soha nem látta senki, az Egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki" (Jn 1,18). Ezen a helyen, tehát az Ige-himnuszban János evangélista hitvallását olvassuk, amely egyúttal az Egyház hite is. Az utolsó vacsorán viszont már Jézus mondja ki ugyanezt önmagáról.
Mi a tartalma ennek a kijelentésnek? Jézus személyében jelen van az Atya. Jézus cselekedeteiben az Atya irgalmassága mutatkozik meg. Jézus tanításában az Atya szól hozzánk. Jézus arcára tekintve az Atya arcát láthatjuk.
C. Horváth István Sándor


- Katolikus válasz oldalon Link

- Katolikus oldalon Link

- Jeles napok oldalon Link

- Esztergomi - érsekség
Mutasd meg nekünk az Atyát! - kérjük mi is Jézustól, mert bennünk van az Isten látás vágya. A világot, és benne kezed műveit szemlélve már sejtjük hatalmadat, Urunk. Tetteidet látva már érezzük közelségedet. Járj velünk az úton, Urunk, amely az Atyához vezet, és taníts minket az egyetlen igazságra, amely az örök életet jelenti! Az apostol küldetése - írja Szent Pál - , hogy a hívek figyelmébe ajánlja az evangéliumot. Buzdítja őket, hogy egész életvitelükkel ragaszkodjanak az abban leírtakhoz, mert így jutnak el az üdvösségre. Az is az apostol küldetéséhez tartozik, hogy továbbadja mindazt, amit maga is hallott: Krisztus meghalt a bűneinkért, eltemették, és harmadnap feltámadt. Ő az út, az igazság és az élet. Minden egyes egyházmegyében, Krisztus képviseletében e szerint vezeti Isten népét a helyi főpásztor. Apostolutódként az ő küldetése is az, hogy tanításával és személyes példájával a hívek figyelmébe ajánlja az evangéliumot, és vezesse őket Krisztushoz, rajta keresztül pedig az Atyához. Így lesz a püspök az igazság tanúja és a szeretet apostola. Hálát adunk értük Istennek. (Adoremusz 2005)
Fülöp és Jakab, a két apostol, Jézus feltámadásának tanúja, akik szavaikkal és életükkel tanúsították Jézus feltámadását, az Atya szeretetét. Példájuk minket is arra indít, hogy tanúságot tegyünk Húsvét öröméről.
Fülöp Betszaidában született. Eredetileg Keresztelő Szent János tanítványa volt. Az elsők között hívta meg őt Jézus apostollá. Az apostolok felsorolásában mindig az ötödik helyen említi őt a Szentírás. Vértanúhalált szenvedett: Hieropoliszban keresztre feszítették.
Jakab az Úr unokatestvére, Alfeus fia. Ő az egyik szentírási úgynevezett "katolikus levél" szerzője. Jeruzsálem első püspöke, aki az apostoli zsinaton a pogányságból megtért keresztények érdekeit képviselte. Kemény életet élt, és sok zsidót térített a hitre. 62-ben szenvedett vértanúságot.
Könyörgés:
Amikor az első tanítványokért és a magunk tanítvány-mivoltáért hálát adunk neked, hallgass meg, Urunk!
Köszönjük, hogy ilyen türelmes Mesterünk vagy! Hogy szavaidban és tetteidben meglássuk és fölismerjük Atyádat, aki hozzánk küldött, hallgass meg Urunk!
Vezesd püspökeinket és papjainkat az örömteli szolgálat útján! Óvd meg őket is, minket is a fennhéjázó kiválasztottság-tudattól! Hallgass meg, Urunk!
Óvd meg a mi egyházi vezetőinket a féltékenység, hiúság, hatalomvágy minden kísértésétől! Hogy egymást szeretettel hordozzák és támogassák a közös munka során, hallgass meg, Urunk!
Hogy mindaz, amit ma teszünk, gondolunk vagy mondunk, kiállja egészen a világosság próbáját! Őrizz minket ma is minden bűntől! Hallgass meg, Urunk!
Nevelj belőlünk jó testvéreket, akik csak a szolgálatban, a többiek boldogításában akarják egymást túlszárnyalni! Hallgass meg, Urunk!
Hogy minden megkeresztelt felnőtt valóban Krisztus-követővé váljék a napi imádság, a szentségek vétele és az embertársak szolgálata által! Hogy kereszténységünk középpontjában Jézus Krisztus álljon, hallgass meg, Urunk!

- Magyar kurír oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Heiter Róbert Gottfried atya gondolatai
  2019-05-03 10:23:43, péntek
 
  Heiter Róbert Gottfried atya gondolatai húsvét 2. vasárnapján

Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Brenner János boldoggá avatása 2019.05.01
  2019-05-03 10:19:42, péntek
 
  Brenner János boldoggá avatása 2019.05.01

Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Dr. Székely János püspök  
Valamit jobban kellene csinálni
  2019-05-03 10:11:28, péntek
 
  Videó Link komolytalan előadás a videón  
 
0 komment , kategória:  Fábry Kornél_misevilág  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2019.04 2019. Május 2019.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 299 db bejegyzés
e év: 2055 db bejegyzés
Összes: 38761 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 53
  • e Hét: 8158
  • e Hónap: 36841
  • e Év: 313830
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.