Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
Krisztus követése
  2019-06-21 20:45:48, péntek
 
  Krisztus követése


Városokon át, falvakon által
ott halad Ő és telve csodákkal,
a levegő: mert szökdel a sánta,
vakok ujjongnak a napot látva,
néma ajkon is örömdal zendül.
Halott lép elő hideg verembül.
A csodatevőt kíséri, amerre
megy, lépdel a lába, betegek ezerje.
Tódul a nép, hogy ámuljon, lásson.
Úr a halálon! Úr elmúláson!
Nevét a hír is szárnyára kapja.
Tanítványai kicsiny csapatja
boldog, hogy benne urára tekinthet.
Úgy szereti mindet és vezeti mindet!
Galilea fénylő ege alatt
Isten fia halad, halad, halad.

...Valakit ott a koponyák hegyére
kísér a nép. Száz sebből csorog a vére.
Ostormegtépte vállán durva fábul
nehéz kereszt. A tömeg zajong, bámul.
Gőgös gúnnyal farizeusok nézik,
vad poroszló hogyan sújt rajta végig.
Körültekint. A lázas két szeme
mintha keresne, mintha kérdene:
hányan vele és hányan ellene?

Hányan vele? Fenn a kereszt alatt
viharvert, könnyes, árva kis csapat:
a tanítvány, akit szeret vala...
Néhány asszony még... zeng a kardala
hideg közönynek, hahotázó gúnynak.
Fekete földre véres cseppek hullnak.
Mit vétkezett, hogy így kell halnia?!
Szenved, szenved az Isten Fia!
Szenved, szenved az Isten Fia.

Ő ment az úton. Hátra nem tekintett.
Életet mentett, égi magot hintett,
s bár százak, ezrek léptek a nyomára,
tudta, hogy megy: fel a Golgotára.
Tudta, hányan maradnak el mögötte.
Azt kérdezik csak, uralkodni jött-e.
Ha nem, hát vissza, rettenve, ijedve.
Szenvedni vele kinek volna kedve?
Tudta, hogy fenn, fenn a kereszt alatt,
csak egy viharvert, árva kis csapat,
csak annyi lesz az, ami megmarad.

Isten Fia halad, mégis halad
ma is. Napfényen... viharon keresztül...
vad tengeren is hívó szava rezdül.
Elő, tengeren járó Péterek!
Hány riad vissza: Tovább nem merek.
Pedig tovább még, a főpap elébe,
hol rágalom tőrét döfik a szívébe.
Ki vele járt viharzó tengeren,
hány mondja most gyáván: "Nem ismerem."
Tovább, tovább! Kereszt gyalázatát
hordva ki éri el a Golgotát?!

A könnyes, árva, viharvert csapatnak
odaát pálmát és koronát adnak
fehér, hótiszta angyalseregek.
Kitárulnak tündöklő egek.
Ujjongva zeng az örök hálaének.
De hányan lesznek, akik odaérnek?

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Váltság
  2019-06-21 19:48:50, péntek
 
  Váltság

Neki sebei voltak, hogy nekünk ne legyenek,
hogy nekünk ne égjenek, gyógyulva hegedjenek.
Hordott keserű átkot, hogy mi átoktól mentek,
bűnt, egy világnak szennyét, hogy mi tiszták és szentek,
kegyetlen kínhalált, hogy mi élők lehessünk.
És gyűlöletből ácsolt, kemény keresztet hordott,
hogy szeressünk, szeressünk, harmadszor is szeressünk.
Váltság. - - - - - - -

S ha nekünk mégis vannak sebeink,
mélységes mélyek, be nem gyógyulók
behegedők, megint kiújulók,
véres, halálos, szörnyű sebeink...
és ha másoknak nem áldás vagyunk,
ha nem úgy élünk, járunk idelenn,
hogy aki lát, azt mondja: kegyelem...
Ha mi hordjuk a bűnünk nyomorát
és esünk, bukunk, botlunk végtelen,
akarva, akaratlanul...
s olyan halálos-holt az életünk,
mintha temető volna a szívünk,
halál fuvalma a lehelletünk...
ha gyűlölködünk és nem szeretünk:
ítélet.

Nem volna váltság, nem lenne ítélet.
Akkor élnénk, ahogy lehet.
Sebekkel, kínzó fekélyekkel telten,
bűnünk hordozva, rabul, leteperten,
s nem lenne, aki ítéletre vonná
a mi halálos, átokvert utunk,
ha egyszer másképp nem tudunk.
Élnénk, ahogy lehet.
Tisztaság, szentség, áldás, szeretet
örök elérhetetlenül
tündökölnének a létünk felett.

De most olyan elérhető közel,
olyan hívogatóan tündökölnek.
Miénk lehet a tisztaság, a szent,
halálon, poklon diadalmas élet.
Van váltság! S van, ha nem fogadjuk el,
ítélet.

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A hit nem hátrálhat meg
  2019-06-21 09:53:23, péntek
 
  ,,Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet." (1Móz 32,26)


Jákob eme példája arra tanít, hogy a hit nem hátrálhat meg, hanem ki kell tartania még akkor is, ha nemcsak a halált és a bűnt, hanem már Isten haragját is érzi. Ez a Lélek ereje és erőssége. Ne veszítsük el bátorságunkat és reménységünket az első csapásra, hanem tartsunk ki, imádkozzunk, keressünk és zörgessünk. Ha úgy látod, hogy [Isten] el akar menni, ne add fel, hanem menj utána kitartóan, ahogy a kánaánita asszony tette, aki elől Jézusnak nem sikerült elrejtőzködnie. Még ha a ház legkisebb szobájában rejtőzik is el, és nem kívánja, hogy bárki a közelébe férkőzzék, akkor se hátrálj, hanem kövesd őt oda is. Ha nem akar meghallani, dörömbölj az ajtón, és csapj lármát. Mert a legszebb áldozat az, hogy nem hagyunk fel az imádkozással, hanem mindvégig kitartunk, és addig keresünk, míg erőt veszünk rajta és győzünk.

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Milyen a derék férj?
  2019-06-21 09:37:03, péntek
 
  ,,Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte." Efézus 5,25

Mit várhat a keresztyén feleség a férjétől? Elsősorban annak lelki életére figyel, nem pedig külső megjelenésére.

Legyen Isten embere, aki elsősorban Isten országát és az Ő igazságát keresi. Életének célja az Úr szolgálata, és a felelősség hordozása a helyi gyülekezetben. Otthon legyen a család ,,papja", aki gondoskodik az imádságról és bibliatanulmányozásról. Legyen a hívő ember példaképe!

Ez a férfi elfogadja Istentől kapott helyzetét, mint a ház feje - de nem zsarnok!

Szereti feleségét, és ezáltal eléri készséges engedelmességét anélkül, hogy ki kellene követelnie, tapintatos feleségével szemben, és mindenkor tisztelettel viseltetik iránta. Hűséges, megértő, türelmes, kedves, figyelmes, előzékeny és vidám.

Az eszményi férj jó kenyérkereső, aki hivatásában szorgalmas és gondos, de nem a pénzt tekinti legfontosabbnak. Nem kapzsi.

Szereti gyermekeit, neveli őket, nem sajnálja a velük töltött időt, közös vállalkozásokat tervez velük, jó példakép számukra, és minden egyes gyermekére külön figyelmet fordít.

Vendégszerető, ajtaja tárva az Úr szolgái előtt, minden keresztyén előtt, és a meg nem tértek előtt is.

Mindig jó a kapcsolata a feleségével és családjával. Megérti és elfogadja azok gyöngeségeit is, nem ró fel azonnal minden hibát. Közössége van velük lelki síkon is. Amikor valami helytelen dolgot cselekszik vagy mond, azonnal elismeri hibáját, és bocsánatot kér. Mindig nyitott családjának kívánságai és javaslatai számára. Rendkívül fontos, hogy meg tudja őrizni szellemi és lelki egyensúlyát, amikor a felesége levert.

Kívánalmak még, hogy külső megjelenésében legyen tiszta és rendes! Legyen önzetlen, becsületes, szelíd, megbízható, nagylelkű és megértő. Legyen humora, és ne legyen zúgolódó és elégedetlenkedő.

Kevés olyan férfi van - ha ugyan egyáltalán van ilyen -, akiben mindezek a tulajdonságok megvannak, és nem is reális mindezt egyszerre elvárni. Az asszony legyen hálás azokért, amelyek már megvannak, és legyen szeretetteljesen segítségül férjének abban, hogy további pozitív jellemvonások fejlődjenek ki benne.

William MacDonald
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Derék asszony koronája férjének
  2019-06-21 09:31:04, péntek
 
  ,,Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél!" Példabeszédek 31,10

Mik azok a tulajdonságok, amiket a keresztyén férj feleségében látni kíván? A következőkben megkíséreljük felsorolni őket. Remélhetőleg senki sem gondolja, hogy egyetlen asszonyban mindezek megtalálhatók.

Először is legyen istenfélő - olyan, aki nemcsak újonnan született, hanem krisztusi érzületű is. Életében az első helyet Krisztus foglalja el. Imádkozó asszony, aki cselekvően szolgálja az Urat. Erős keresztyén jellemű és becsületes, akit férje lelkileg tisztelni tud, s aki szintén tiszteli a férjét.

Olyan asszony, aki Istentől rendelt alávetettségi helyzetét elfogadja, és cselekvően segíti férjét, hogy az betölthesse családfői tisztét... Híven megtartja házassági fogadalmát... Férjének jó felesége, és gyermekeinek jó anyja... Külső megjelenésében ápolt és vonzó, de nem követi a divat szélsőségeit; nőies magatartásában, de nem kihívó.

Jó háziasszony, aki otthonát rendben tartja. Ügyel a tisztaságra, gyakorlott a háztartás vezetésében, és megoldja problémáit. Gondoskodik arról, hogy háznépe a megfelelő időkben eledelt kapjon. Másokkal szemben vendégszerető... Meg se kellene említeni, hogy osztozik férje céljaiban és érdekeiben.

Ha nehézségek fordulnak elő, nyíltan kitárja a problémákat ahelyett, hogy hallgatásba burkolóznék, és komoran magába vonulna. A véleménykülönbségeket kész megbeszélni, és amikor szükséges, hajlandó tévedéseit belátni és bűneit megvallani.

Nem kíváncsi, nem pletykál, nem üti bele az orrát mások dolgaiba. Szelíd, békességes lelkületű, nem akadékoskodó és viszálykodó természetű.

Megteszi a magáét annak érdekében, hogy a rendelkezésére álló pénzből kijöjjön a háztartás minden költsége. Nem nagyravágyó, és nem akar szomszédjaival versenyezni.

Kész elhordozni a bajt és a nyomorúságot is, ha szükséges.

Örömmel teljesíti férjével az ember házastársi kötelességét, nem passzív és nem közönyös.

Derűs, jó barát, nem törekszik társadalmilag feltörni, és abszolút megbízható.

Hálás lehet az a férfi, akinek feleségében e tulajdonságok többsége megvan, az asszonyok pedig alkalmazhatják ezt mintaként, hogy az Isten gondolatai szerinti asszonyképnek egyre jobban megfeleljenek.

William MacDonald
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A szeretet sok vétket elfedez
  2019-06-21 09:22:47, péntek
 
  ,,A szeretet sok vétket elfedez." (1Pt 4,8)


Önelégültségünkben egyedül mi akarunk mindig jónak látszani, felebarátunkban nem látjuk meg, ami jó, hanem kivetjük azt a szemünkből, és ha rajta akár egy kis sömört is felfedezünk, már egyedül csak azt látjuk, és úgy felnagyítjuk, hogy semmi jót sem vagyunk már képesek látni ettől, ha mindjárt sasszemmel vagy egy angyal tekintetével bírnánk is. Ez éppen olyan, mintha valakinek az arany köntösén egy oda nem illő varratot vagy beleszőtt fehér cérnát látnék, s úgy mereszteném rá a szemem, mintha emiatt már az egész köntöse megvetendő lenne, én meg ezzel szemben hitvány köpenyemben feszítenék, amelyre aranyos foltot varrtak. Egyszóval nem látjuk magunkban saját bűnös szenvedélyeinket, amelyekkel tele vagyunk, egyúttal képtelenek vagyunk arra is, hogy másokban bármi jót is észrevegyünk. Ahol ez a természetünkből fakadó rossz a keresztyének között felüti a fejét, ott kezdetét veszi az ítélkezés, amikor a másikat megvetem és kárhoztatom, amire ő ugyanezt teszi velem, ugyanolyan mértékkel mér nekem, mint én neki, a legrosszabbat keresi és kifogásolja bennem, amit csak találhat. Ilyenkor háttérbe szorul a szeretet, és csak egymás mardosása és felfalása marad, míg a felek egymást felemésztik és megszűnnek keresztyénnek lenni.

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
2019.05 2019. Június 2019.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 4 db bejegyzés
e hónap: 320 db bejegyzés
e év: 5660 db bejegyzés
Összes: 23705 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1154
  • e Hét: 4697
  • e Hónap: 26524
  • e Év: 406878
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.