Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
Apostoli hitvallás - ahogy az Apostolok...
  2019-07-10 15:15:23, szerda
 
  ...... ...........

 
 
0 komment , kategória:  saját készítés  
12 apostol - saját szerkesztés
  2019-07-10 14:50:15, szerda
 
  ...... ............

 
 
0 komment , kategória:  saját készítés  
A Hitvallás - a Hit erénye
  2019-07-10 14:43:58, szerda
 
  A Jézus Krisztus által alapított Egy, Szent, Egyetemes és Apostoli Egyház hitvallása a Hitvallás, melyet több nyelv is a görög Symbol kifejezéssel illet. Ezt a Hitvallást
az I. Egyetemes Zsinat 325-ben Nikaiában fogalmazta meg,
a II. Egyetemes Zsinat 381-ben Kostantinápolyban egészítette ki a szövegét,
a III. Egytemes Zsinat 431-ben Efezoszban pedig megtiltotta a Hitvallás szövegének további kiegészítését vagy megváltoztatását.
Azzal a jelentőségteljes gesztussal, hogy közösen elimádkozták a Hitvallást, a későbbi Egyetemes Zsinatok is az eredeti formájában erősítették meg azt; a szövegének megváltoztatását pedig újabb rendeletekkel több ízben is ismételten megtiltották. (A filioque-betoldás már csak emiatt is problémás.)
Az egyházi szóhasználatban a Hitvallás, vagy akár a Nikaiai Hitvallás alatt mindig a Nikaia-Konstantinápolyi Hitvallás végleges szövege értendő; ideértve az egyházatyák műveit és az Egyetemes Zsinatok dokumentumait is. A történelemtudomány azonban különbséget tesz; Nikaiai hitvallás alatt csak az első, 325-ben megfogalmazott nikaiai szöveget érti, mely ebben a formában 381-ig volt csak érvényben. Az Egyházban azóta érvényes Hitvallásra pedig következetesen a nikaiai-konstantinápolyi hitvallás megnevezést használja.
*
A 325. évi Nikaiai Hitvallás
A Nikaiai Hitvallás szövegét Alexandriai Nagy Szent Athanáz (+373) fogalmazta meg, amit az I. Egyetemes Zsinat atyái közösen hagytak jóvá.
"Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, minden látható és láthatatlan dolgoknak Teremtőjében.
És az egy Úr Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött Fiában, aki az Atyától született, az Atya lényegéből, igaz Istentől való igaz Istenben, aki született és nem teremtetett, aki egylényegű az Atyával, és aki által mindenek lettek, úgy a mennyben, mint a földön.
Aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállt és megtestesült és emberré lett; és szenvedett és feltámadott a harmadik napon és felment a mennyekbe. Aki újból eljő ítélni élőket és holtakat. És a Szent Lélekben."
A Hitvallás 381. évi kiegészítésének megfogalmazója név szerint nem ismert, elképzelhető, hogy a Konstantinápolyi Zsinat atyáinak közös megfogalmazása.
*
Az Apostoli Hitvallás szövegét, ahogyan azt a legenda szerint az apostolok mondatonként összeállították:
- Szent Péter: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
- Szent András: És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
- Szent Jakab, az idősebb: aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,
- Szent János: szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
- Szent Tamás: Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,
- Szent Jakab, az ifjabb: fölment a mennybe, ül a mindenható Atyaisten jobbján,
- Szent Fülöp: onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
- Szent Bertalan: Hiszek a Szentlélekben,
- Szent Máté: a Szent Egyetemes Egyházban,
- Szent Simon: a bűnök bocsánatában,
- Szent Júdás: a test feltámadásában,
- Szent Mátyás: és az örök életben. Ámen.

Hitvallás szövegének értelmezése: Link
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Keresztút Ratzinger bíboros gondolataival
  2019-07-10 14:30:14, szerda
 
  Elmélkedés és imádság minden stáció után
PDF kiterjesztésben Link
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Útravaló – 2019. július 10.
  2019-07-10 13:57:01, szerda
 
  ,,Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa." Jézus küldi a tanítványait, apostolait. Mert a mennyek országa elközelgett, és ez az ország rájuk épül. Nem önmagukat hirdetik, hanem Jézus Krisztust, akitől a küldetést kapták. Hatalmat adott nekik, hogy elmenjenek először Izrael házának elveszett juhaihoz, majd pedig minden néphez, a föld végső határáig. Ebben a küldetésben ott van velük a küldő ereje és hatalma, ,,hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget". A mennyek országának, Isten Szentlelkének ereje és szelíd hatalma annak a Jézusnak, aki szolgálni jött, és életét adni szeretetből minden emberért. Jézus ma is küld!  
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
14. évközi hét szerda 07.10 - 12 apostol küldetése
  2019-07-10 13:56:09, szerda
 
  OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
József testvérei rájönnek arra, hogy méltán bűnhődnek.
A bőség hét esztendejének elmúltával eljött az éhség hét esztendeje, ahogyan József megjövendölte.
Éhezni kezdett Egyiptom egész földje is, és a nép a fáraóhoz kiáltott kenyérért. A fáraó azt üzente nekik; ,,Menjetek Józsefhez, és amit ő mond nektek, azt cselekedjétek!" Amikor aztán az éhség kiterjedt az egész országra, József megnyitotta a magtárakat, és gabonát adott az egyiptomiaknak, mert nagy volt az éhség Egyiptom földjén. Sőt mindenhonnan Egyiptomba mentek Józsefhez gabonát vásárolni, mert nyomasztó éhínség volt az egész földön.
Másokkal együtt Jákob fiai is Egyiptomba mentek, hogy gabonát vásároljanak, mert Kánaán földjén is éhínség támadt. Az ország kormányzója pedig József volt, és az ő engedélyével adták el a gabonát a föld minden népének. Amikor testvérei elébe járultak, arccal a földre borultak előtte.
Mihelyt József meglátta testvéreit, azonnal megismerte őket, de ő nem ismertette meg magát, hanem keményen beszélt velük.
Azután őrizetben tartotta őket három napig. Harmadnap József így szólt hozzájuk: ,,Tegyétek, amit mondok, és akkor életben maradtok, mert én is félem az Istent! Ha becsületesek vagytok, maradjon egyik testvéretek megkötözve őrizetben, ti pedig menjetek, és vigyetek gabonát éhező családotoknak. Aztán hozzátok el hozzám legkisebb testvéreteket! Akkor elhiszem szavatokat, és nem fogtok meghalni."
A testvérek bele is egyeztek. Egymásnak pedig azt mondták: ,,Méltán bűnhődünk testvérünk miatt, mert láttuk lelke szorongását, amikor rimánkodott nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt szakadt ránk ez a megpróbáltatás."
Ruben így szólt: ,,Nemde megmondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen? De ti nem hallgattatok rám. Íme, most számon kérik rajtunk a vérét!"
Nem tudták ugyanis, hogy József érti őket, mert tolmács által beszélt velük. József pedig elfordult tőlük, és sírásra fakadt.
Ez az Isten igéje. Ter 41,55-57;42,5-7a.17-24a

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus a tizenkét apostolt a választott nép fiaihoz küldi.
...... ........


Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget.
...... ..........


A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus fiai: Jakab és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később elárulta őt.
Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ,,Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa."
Ezek az evangélium igéi. Mt 10,1-7

Imádság
Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg. Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük jelenlétedet más testvéreink között is. Tégy eggyé bennünket!

Elmélkedés
Jézus kiválaszt tizenkettőt és megbízza őket Isten országának hirdetésével. Felmerül bennünk a kérdés, hogy honnan jött, honnan származott ez a gondolat? Az előzmények pontos választ adnak kérdésünkre. Jézus látja a megfáradt, de a tanítást hallgatni akaró embereket, s tudja, hogy mindenhová nem jut el személyesen. Így fejezte be szavait a tegnapi evangéliumban: ,,Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!" S bár ilyen kérés nem fogalmazódott meg az adott helyzetben a hallgatóság részéről, ő mégis teljesítette ezt a kimondatlan kérést, munkásokat, igehirdetőket, apostolokat választ és küld, hogy Isten országának örömhíre terjedjen.
Máté evangélista név szerint sorolja fel a tizenkét kiválasztott személyt. Nevükön kívül e helyen semmi mást nem tudunk meg, csak annyit, hogy van köztük két testvérpár, egy vámos és egy személy, aki később az Úr árulója lesz. Nincs részletezve, hogy mely városból származnak, milyen családból jönnek és mi a foglalkozásuk. Minderről az evangéliumok más helyein is nagyon kevés információt találunk, mert nem ez a lényeges. Hanem az, hogy Jézushoz tartoznak, tőle kapnak küldetést és ahhoz hatalmat, valamint egy közösséget alkotnak.
Az Egyház igehirdetőit, misszionáriusait és szolgálattevőit minden korban ugyanez jellemzi. Nem az ő személyük a lényeges, hanem hogy önmagukat átadják az Úrnak és elfogadják az ő megbízását. Nem magányos harcosok, hanem egy közösség tagjaként szolgálnak. Imádkozzunk azokért, akik korunkban Isten országának növekedéséért fáradoznak!
C. Horváth István Sándor

12 apostol bemutatása PDF kiterjesztésben Link

...... .........

 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Orchidea a konyha ablakomba
  2019-07-10 13:49:22, szerda
 
  Másod virágzás
...... ........... ................. ..........

 
 
0 komment , kategória:  saját készítés  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2019.06 2019. Július 2019.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 391 db bejegyzés
e év: 4631 db bejegyzés
Összes: 47028 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1075
  • e Hét: 28277
  • e Hónap: 130962
  • e Év: 130962
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.