Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
Aranyszavú Szent Péter püspök és egyháztanító
  2019-07-30 11:37:43, kedd
 
  ...... .......


- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Csodálatraméltó hivatás, hirdetni a pogányok között Krisztus felfoghatatlan gazdagságát.
Testvéreim!
Nekem, az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztályrészül az a kegyelem, hogy Krisztus felfoghatatlan gazdagságát hirdessem a pogányoknak, és megvilágosítsak minden embert, hogyan valósult meg ez a titok, amely kezdettől fogva el volt rejtve a mindent teremtő Istenben, hogy most az Egyház által az Isten szerfölött sokrétű bölcsessége nyilvánvalóvá legyen a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt. Ez volt az ő örök szándéka, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban megvalósított. A benne való hit által van reményünk és biztonságos utunk Istenhez.
Ez az Isten igéje. Ef 2,8-12

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A szív bőségéből szól a száj.
Jézus a hegyi beszédben ezt a hasonlatot mondta tanítványainak: Nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt.
A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj.
Ezek az evangélium igéi. Lk 6,43-45

*
- Július 30: Aranyszavú (Krizolog) Szent Péter püspök és egyháztanító
380 körül Imolában Bologna mellett született. 424-ben Ravenna püspökévé választották. Mély értelmű és eredeti prédikációi miatt kapta az "Aranyszavú" nevet. Egyike a legjelentősebb keresztény íróknak. Szoros kapcsolat fűzte Nagy Szent Leó pápához és a császári házhoz is. A tévtanító Eutychesszel szemben védelmezte a római pápák elsőségét. Imolában halt meg 450-ben.
Bocsásd meg minden bűnünket, amiket beszédünkkel vagy hallgatásunkkal követtünk el! Hogy csak akkor beszéljünk, ha kell, és ne hallgassunk, amikor beszélnünk kellene! Hallgass meg, Urunk!
Köszönjük, hogy tanúid lehetünk! Add, hogy minden képességünkkel, tudásunkkal, egész életünkkel odaadóan szolgálatodra legyünk! Hallgass meg, Urunk!
Te hitelesítsd szavainkat azzal, hogy életünk legyen a fedezete! Mivel annyira gyöngék vagyunk, segíts a hiteles életben növekednünk! Hallgass meg, Urunk!
Tisztítsd meg szavainkat, hogy a Te irgalmadat hirdessék, mindig a hitet és reményt erősítsék, mindig vigasztaljanak és gyógyítsanak, Rólad beszéljenek! Hallgass meg, Urunk!
Amikor szavaink elhagynak, és már nehéz a beszéd vagy az írás, add, hogy akkor tetteink vagy akár tehetetlenségünk tanúskodjon jóságodról! Hallgass meg, Urunk!
Kérjük püspökeink és papjaink számára, hogy munkájuk nyomán is egyre többen találjanak rá arájuk bízottak közül saját hivatásukra és szánják magukat még teljesebben néped szolgálatára! Hallgass meg, Urunk! Istenünk, ki Aranyszavú Szent Péter püspöködet a megtestesült Ige apostolává tetted, közbenjárására kérünk, engedd, hogy üdvösséged misztériumait a szívünkben szüntelenül szemléljük, és tetteinkkel tanúságot tegyünk róluk!
//katolikusokeloforuma.network/

*

- Cornelius, Imola püspöke avatta diakónussá, majd archidiakónus lett III. Valentinianus római császár közbenjárására. III. Szixtusz pápa tette meg Ravenna püspökévé 433 körül. A hagyomány szerint a pápa azért nem fogadta el a város saját választottját, mert álmában megjelent Péter apostol és Szent Apollinárisz, Ravenna első püspöke, egy fiatalembert mutattak be neki, és őt nevezték Ravenna új püspökének. S amikor Ravenna küldöttei megérkeztek, Szixtus pápa felismerte Péterben az álombeli fiatalembert, és őt szentelte fel. Péter püspök rövid, de ihlettől áthatott beszédeket mondott. Amikor Galla Placidia meghallgatta első szentírásmagyarázatát, aranyszavúnak nevezte őt. Péter püspök elítélte az ariánus és monofizita tanokat, eretnekségnek nevezte őket. Homéliáit egyszerű és világos stílus jellemezte. Magyarázta az Apostoli hitvallást, beszélt Keresztelő Jánosról, Szűz Máriáról és az Ige megtestesülésének misztériumáról. Azt javasolta, hogy naponta részesüljön mindenki az eucharisztiában. Arra buzdította hívőit, hogy bízzanak a Jézus által hirdetett bűnbocsánatban. I. Leó pápa tanácsadója lett. A monofizita Eutükhész Pétert kérte meg, hogy járjon közben ügyében a pápánál, miután a 448-ban tartott konstantinápolyi zsinat elmarasztalta őt. Péter Eutükhésznek írt válaszát megőrizték a Khalkédóni zsinat határozatai között. Ebben Péter arra inti Eutükhészt, hogy vesse alá magát a zsinati határozatnak, és engedelmeskedjen Róma püspökének, Péter apostol utódjának. Félix, Ravenna érseke 176 homéliáját őrizte meg a 8. században. Péter püspököt mozaikkép ábrázolja a ravennai San Giovanni Evangelista templomban a császári család keleti és nyugati ágának tagjai között, ami azt bizonyítja, hogy rendkívül nagy befolyással rendelkezett.
/Wikipedia/

*

- Az irgalom betölti az eget és a földet - Aranyszavú Szent Péter
Július 30-án Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspökre emlékezik az Egyház. 430 előtt Ravenna püspökévé választották. Az egyik legjelentősebb keresztény író volt. Hatásos írásai és eredeti prédikációi miatt kapta az aranyszavú nevet.
,,Nagy műveket vitt végbe az Úr, de nagyságát csak az irgalom nagysága múlja felül...
Az irgalom betölti az eget, betölti a földet."
(Aranyszavú Szent Péter)
380 körül született Bologna mellett, Forum Corneliiben (Imola). A város püspöke, Cornelius hatására választotta a papi hivatást.
III. Szixtusz pápa 430 előtt Ravenna püspökévé szentelte. A hagyomány szerint a pápa azért nem fogadta el a város saját választottját, mert álmában megjelent Péter apostol és Szent Apollinárisz, Ravenna első püspöke, egy fiatalembert mutattak be neki, és őt nevezték Ravenna új püspökének. Amikor Ravenna küldöttei megérkeztek, Szixtus pápa felismerte Péterben az álombeli fiatalembert, és őt szentelte fel.
Ravenna az V. század elején indult virágzásnak. A IV. század közepétől főként Milánóban volt a nyugat-római császárok székhelye, melyet a gótok betörése miatt 404-ben áthelyeztek Ravennába.
Péter a birodalom nyugati fővárosának lett tehát a püspöke. A források tanúsága szerint kiváló lelkipásztor volt, aki híveit hatásos beszédeivel és írásaival buzdította. Amikor Galla Placidia meghallgatta első szentírás magyarázatát, aranyszavúnak nevezte őt. Rövid, de ihletett beszédeket mondott, homíliáit egyszerű és világos stílus jellemezte. Stílusa megfelelt az ókori szónoklás szabályainak. Nem beszélt tovább, mint egy negyedóra; forró nyári napokon nem mondott tanítást; nagypénteken hallgatott, ,,mert eltemették az Igét". Beszédei, mivel arra törekedett hogy a nép megértse, szemléletesek voltak. A korabeli ízlésnek megfelelően sok görög szót használt. Beszédeiben magyarázta az apostoli hitvallást, beszélt Keresztelő Jánosról, Szűz Máriáról és az Ige megtestesülésének misztériumáról. Arra buzdította a híveket, hogy naponta részesüljenek az Eucharisztiában; bízzanak a Jézus által hirdetett bűnbocsánatban. Mintegy 180 beszéde maradt fenn.
A keleti egyházban a kérdés körül folyó teológiai vitában - hogy Jézus Krisztusban az istenség és az emberség milyen viszonyban van egymással - Konstantinápolyban Eutüchész archimandrita (főapát) az alexandriai véleményt képviselte, amely szerint a megtestesülés után Jézus Krisztus egy új istenemberi természetnek lett a birtokosa. 449-ben Róma és Ravenna püspökeihez fordult a kérdés eldöntéséért. Péter azt válaszolta, hogy az ilyen nehéz és fontos kérdésekben Róma az illetékes, mert ott székel Péter, akire Jézus Krisztus Egyházát építette. Róma püspöke, Nagy Szent Leó pápa (440-461) egyértelműen elvetette Eutüchész álláspontját.
Péter püspököt mozaikkép ábrázolja a ravennai San Giovanni Evangelista-templomban a császári család keleti és nyugati ágának tagjai között, ami azt bizonyítja, hogy rendkívül nagy befolyással rendelkezett.
A ravennai egyház IX. századi püspökkönyve szerint Ravenna mellett halt meg 450. július 31-én.
A hit és erkölcs tanítása terén kifejtett tevékenységéért a homíliák doktoraként ismert kítünő szónokot, Aranyszavú Pétert XIII. Benedek pápa emelte az egyháztanítók sorába 1729-ben. Ünnepét 1729-ben vették fel a római naptárba, december 4-re. 1969-ben áthelyezték július 30-ra.
/Magyar Kurír/
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Megemlékező szentmise Déván 07.29
  2019-07-30 11:21:45, kedd
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
A béke ünnepe
  2019-07-30 11:12:39, kedd
 
  Böjte Csaba mutatott be szentmisét a moldvai csángóknak Bákóban
............... ........... ........... .................... ................... ............


A jászvásári egyházmegye területén élő moldvai csángó magyarok január óta minden hónap utolsó vasárnapján anyanyelvükön ünnepelhetnek szentmisét a bákói Szent Miklós-templomban. Július 28-án a közösségben szolgáló lelkipásztorok meghívására Böjte Csaba ferences szerzetes celebrált szentmisét és mondott szentbeszédet.
Nagyon messziről érkezünk erre a különleges ünnepre, a Gyimeseken, az ezeréves határon túl fekvő Bákóba. Belépve a Szent Miklós tiszteletére szentelt kis templomba, szentségimádásba csöppenünk. A padok tele fejkendős asszonyokkal, s amit hallunk, épp olyan gyönyörű, mint a látvány. ,,Tebenned van reményünk, életünk és épségünk. Egyedül csak téged kérünk, légy segítségünk." Szól az ének az Oltáriszentség előtt, de nem is szól, hanem zeng. Nem is lehet szavakkal kifejezni, amit tapasztalunk. Még a mise kezdete előtt felhangzik a Szűz Mária tiszteletére kezdetű szép csángó népdal is. Ebben azt kérik ezek a templomfalakat zengető éneklők, hogy drágalátos szent kezével ölelje őket keblére a Szűzanya.
Az olvasmány arról szól, hogy Szodoma és Gomorra bűne égbe kiált. Arra gondolok, hogy itt most az imádság kiált az égbe. A válaszos zsoltárban felhangzó könyörgés pedig éppen ehhez a gondolathoz kapcsolódik: ,,Amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, Istenem!"
Az evangéliumi szakaszban a tanítványok arra kérik Jézust, hogy tanítsa meg őket imádkozni. Az Úr pedig megtanítja őket arra az imádságra, ami azóta is szakadatlanul hangzik a Krisztust követők ajkáról.
Böjte Csaba arról elmélkedik, hogy vajon mit is kérünk a Miatyánk e kérésével: ,,Jöjjön el a te országod." Szemléletes példát hallunk. Képzeljük csak el, amint az Egyiptomból hazatérő Szent Család betoppan Szent Annához. Hogy örvend Anna az unokájának! Asztalt terít, körülülik mind, az Isten az emberek között, és beszélgetnek. És Anna mondja: ,,József, mesélj!" Milyen szép ez! Az Isten országa valami ilyesmit jelent: egy asztalhoz ülünk, bizalommal, szeretettel, mondja Csaba testvér, s hozzáteszi: itt, Romániában is, magyaroknak és románoknak így kell együtt építeni Isten országát.
...... ..........


Aztán egy történet következik, Csaba testvér felidézi, hogy néhány éve Sepsiszentgyörgyre hívták, ahol egymásnak feszült román és magyar. Nem tudta, mit mondhatna egy ilyen helyzetben, csak az Úr ígérete járt a fejében: majd abban az órában eszetekbe juttatom... Uram, ez az az óra, mondogatta, és akkor mintha hallotta volna: egyetlen parancsot adtam, az a dolgod, hogy szeress. És akkor így szólt, ott, a két sorfal között állva: ,,Drága jó székely atyafiak! Aki nem tudja a vele együtt élő román embert tisztelni, szeretni, az nem jó keresztény, az nem jó magyar, az nem Erdély javát akarja." S fordítva ugyanígy: ,,Aki nem tudja a vele együtt élő magyar embert tisztelni, szeretni, az nem jó keresztény, az nem jó román, az nem Erdély javát akarja." Aztán elmondták a Miatyánkot, előbb magyarul, majd románul. Egy fiatal lány történetét is megismerjük. Mihaela Déván nevelkedett, a Szent Ferenc Alapítvány otthonában. Felnőve ott maradt, hogy nevelőként ő is segítsen, ahogy rajta segítettek. Ekkor talált rá az édesapjára, de először nem tudott örülni, csak keserűség volt a szívében, amiért elhagyta őt egészen kicsi korában. Böjte Csabához fordult ezzel a fájdalommal, s ő arra biztatta, hogy ne adja fel. Mihaela felismerte, hogy egymás bűneiért is lehetséges a vezeklés. S egy hosszú, sok fáradsággal járó utat vállalt az édesapjáért. Mikor a végére ért, ki tudta mondani, hogy megbocsátott. ,,Mindig lehetséges az újrakezdés. Mindig lehetséges a megbocsátás. Itt, Moldvában is. Dicsérjük Istent, épüljön az ő szép országa! Én hiszem, hogy van remény! Mihaela legyen a példakép" - mondja a ferences szónok. Aztán azt kéri, hogy aki hisz abban, hogy van kiengesztelődés, az álljon fel. ,,Na lássuk!" S amikor mindenki áll már a templomban, akkor boldogan szól: ,,Létrejött a béke! Isten szent színe előtt."
...... .......


Add meg, Urunk, hogy hinni tudjunk abban, hogy föl tudjuk építeni szereteted országát. Ne hibáinkat, a történelemben egymás ellen elkövetett bűneinket nézzed, hanem jó szándékunkat, hogy békében akarunk továbbmenni. Ilyen könyörgések hangzanak el a szentmise további részében.
A végén, az áldás előtt egy igen messziről, a nyugati végekről a keleti végekre érkezett domonkos atya a rózsafüzér imádkozására és az imádságban való kitartásra biztat. Csaba testvér pedig meghívja a csángókat Budapestre, a nemzetközi eucharisztikus kongresszusra.
A különleges ünneplés ugyanúgy zárul, ahogyan kezdődött: a templomot egészen megtöltő, szépen zengő énekszóval. Augusztus végén majd újra magyar nyelven ünneplik a szentmisét a moldvai csángók Bákóban.
- Rövid erdélyi és moldvai tartózkodásunk élményei között a csángókkal ünnepelt szentmise mellett ott van a hétfő reggeli szentmise a csíksomlyói kegytemplomban; ott a lujzikalagori röpke megálló, a találkozások a gyimesi puliszka és a bákói ebéd mellett. Gyimesbükkben ellátogattunk a Vigasztaló Szentlélek Gyermekvédelmi Központba, Bákóban az egy éve működő csángó magyar kollégiumba, Csíksomlyón a Szent István Otthonba. Mindhárom intézmény a dévai Szent Ferenc Alapítványhoz tartozik.
...... ......


Lujzikalagorban, ebben a nagy csángó faluban odaérkeztünkkor mindenfelől csángó asszonyok igyekeztek a templom felé. Egyikükkel szóba is elegyedtünk, megtudtuk, rózsafüzért imádkozni mennek. Eduard, a Gyulafehérváron tanuló, de most vakáción otthon tartózkodó csángó fiú is barátsággal fogadott minket. Ő jól tud magyarul, de a generációjában a legtöbben nem, mondja. Viszont vannak most már tanárok ott, a faluban, akik az iskola után, délutánonként magyarul olvasni-írni tanítják a gyerekeket. A bákói magyar mise is fontos. Eduard is ott volt. Legközelebb talán a most a templom felé igyekvő magyar anyanyelvű asszonyok közül is ott lesznek néhányan. Hiszen itt, Lujzikalagorban románul imádkozzák a rózsafüzért és románul ünneplik a szentmisét. Így volt ez egész életükben. A római katolikus vallású, mélyen hívő moldvai csángók helyzete, története igen összetett, mélyre, régre kell visszamenni az időben, ha meg akarjuk érteni valamelyest a jelent. A katolikus vagy a néprajzi lexikonok rövid szócikkeiben olvasva történetükről, arról, hogy az elmúlt évszázadokban kik és milyen okokból akarták elrománosodásukat, s hallva a 20. századi megpróbáltatásaikról (Csaba testvér beszélt nekünk a II. világháború alatti szenvedéseikről, a fenyegetettségről, a kilátástalanságról, amiben éltek), csodának tetszik, hogy van még moldvai csángó, aki magyarul beszél. De hiszen több tízezren vannak. A moldvai Magyarfaluból származó költő, néprajzkutató, Iancu Laura úgy fogalmazott egy, a Vigiliában 2013-ban megjelent interjúban, hogy ha Istennek terve van ezzel a népcsoporttal, akkor nem kell félni a jövőtől. ,,Úgy érzem, Istennél van a labda" - mondta. A magyar nyelvű szentmise is a terv része lehet. A moldvai csángók kértek, s most kaptak. Az a bizonyos labda mindig Istennél van.
...... .......


,,Hogy milyen nagy dolog, hogy itt, Bákóban magyar mise van, ezt nehéz kintről megérteni" - mondta Csaba testvér még a szentmise előtt. S hozzátette: ,,Ünnepelek, hogy egyáltalán párbeszéd van. Nagy bizalommal kell közelítenünk egymás felé."


Fotó: Lambert Attila
Borsodi Henrietta/Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
Útravaló – 2019. július 30.
  2019-07-30 11:02:37, kedd
 
  ,,Akkor az igazak ragyognak majd Atyjuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg!" Az Atya megengedi, hogy a gonosz a világ végéig jelen legyen és munkálkodjék. Ez a megengedés a gondviselő Isten világának titkai közé tartozik. De a titkot megközelíthetjük, ha arra gondolunk, hogy Isten szabad akaratot adott az embereknek, és a földi életünk legutolsó pillanatáig tiszteletben tartja. Számolnunk kell életünkben a bukott angyalok jelenlétével is, akik állandóan el akarnak fordítani minket Isten szeretetétől. Viszont megerősítést kapunk mindennap a Szentlélek ajándékai által. Így legyőzhetjük a kísértőt! Halló füled van? Minden egyes kísértés legyőzése erősebbé tesz!  
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
17. évközi hét kedd 07.30
  2019-07-30 11:01:00, kedd
 
  OLVASMÁNY Mózes második könyvéből
Az Úr úgy szólott Mózeshez szemtől szembe, mint ahogyan az ember a barátjához szokott beszélni.
Az aranyborjú elpusztítása után Mózes fogta a szent sátrat, messze a táboron kívül verte fel, és elnevezte a Szövetség sátrának. Így a népből mindaz, akinek valami kérdeznivalója volt az Úrtól, kiment a Szövetség sátrához, amely a táboron kívül állt.
Valahányszor Mózes kiment a sátorhoz, az egész nép felkelt, mindenki odaállt sátra bejáratához, és Mózes után nézett, míg ő be nem ment a sátorba. Amikor pedig bement a Szövetség sátrába, leszállt a felhőoszlop, megállt a sátor bejáratánál, és az Úr beszélt Mózessel. Mihelyt látta a nép, hogy a felhőoszlop ott áll a sátor bejáratánál, mindannyian felkeltek, és leborultak a sátruk előtt. Az Úr pedig úgy beszélt Mózessel szemtől szemben, ahogy az ember a barátjával szokott beszélni. Amikor Mózes visszatért a táborba, szolgája, az ifjú Józsue, Nun fia, akkor sem távozott el a sátortól.
Az Úr leszállt a felhőben, Mózes pedig eléje járult és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt. Mózes akkor így imádkozott: ,,Íme, az Úr, irgalmas és könyörülő Isten, hosszan tűrő, kegyelemben gazdag és hűséges, aki irgalmasságot gyakorol ezer íziglen, megbocsátja a gonoszságot, a vétket és a bűnt. Előtte azonban semmi sem marad büntetlen, mert megtorolja az atyák gonoszságát gyermekeiken és unokáikon a harmadik és negyedik nemzedékig."
Ekkor Mózes sietve leborult a földre, meghajtotta magát és hódolattal folytatta: ,,Ha kegyelmet találtam színed előtt, Uram, kérlek, járj velünk, bár keménynyakú ez a nép, bocsásd meg gonoszságainkat és bűneinket, fogadj tulajdonoddá minket!" Mózes negyven nap és negyven éjjel volt az Úrnál. Kenyeret nem evett, vizet nem ivott, és feljegyezte a táblára a szövetség tíz parancsolatát.
Ez az Isten igéje. Kiv 33,7-11;34,5b-9.28

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
A világ vége szétválasztja egymástól az igazakat és a gonoszokat.
Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: ,,Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!"
...... .......


Kérésükre így magyarázta meg: ,,Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög.
Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd Atyjuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg!"
Ezek az evangélium igéi. Mt 13, 36-43

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Te egyeseket a szegények felé fordulás, a szeretetszolgálat útján indítasz el. Önzetlen és önfeláldozó szívet adsz nekik, hogy szeretetedben éljenek és a te szeretetedet sugározzák a rászorulóknak és nélkülözőknek. Másokat a hitre nevelés útján indítasz el, hogy a tőled kapott tanítást, az üdvösség örömhírét jó magként vessék el az emberi szívekbe, mindazok szívébe, akik keresik az igazságot és vágyakoznak az üdvösségre. Adj nekik erőt, hogy hivatásukat felelősséggel végezzék! Segíts minket, hogy ne térjünk le a lelki fejlődés útjáról, mindig ragaszkodjunk hozzád, aki az üdvösségre vezetsz minket!

Elmélkedés
A búzáról és a konkolyról szóló példabeszédet szombaton olvastuk az evangéliumban, ma pedig ennek magyarázatát. Ahogyan a magvetőről szóló tanítás magyarázatát sem az egész nép, hanem csak a tanítványok hallják, ugyanígy most is csak nekik fejti ki a hasonlat értelmét Jézus. Ezek szerint a jó mag és a rossz mag, a búza és a gyomnövény együtt növekszik, miként a világban egyaránt jelen van a jó és a rossz, egyaránt tevékenykedik Isten és a sátán, a gonosz lélek. Bizonyos értelemben küzdelem ez az ember végső sorsáért, üdvösségre jutásáért, ami Isten szándéka, vagy a kárhozatra kerüléséért, ami a gonosz szándéka. Az embernek sok esetben nehéz megkülönböztetni a jót és a rosszat, ami megnehezíti választásunkat. A gonosz ugyanis mesterien használja a megtévesztés eszközét, azaz jónak tűnteti fel, ami valójában rossz és kerülendő.
Bölcsességre, tapasztalatra, a Szentlélek segítségére van szükségünk, hogy minden élethelyzetben felismerjük és megtegyük a jót, mindazt, ami Istennek tetsző és minket az üdvösség felé segít. Bölcsességre van szükség ahhoz is, hogy felismerjük a rosszat, a gonosz kísértéseit és azokat elutasítsuk, elkerülendő a kárhozatot.
A mi személyes döntésünktől függ, hogy földi életünk után mi lesz örök sorsunk. Ennek fényében és felelősségünk tudatában keressük és tegyük meg mindig azt, ami lelkünk javára szolgál.
C. Horváth István Sándor
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Idézet - Luther Márton
  2019-07-30 10:54:03, kedd
 
  ,,Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak. Ti is urak, ugyanezt cselekedjétek ővelük, elhagyván a fenyegetést: tudván, hogy a ti Uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen őnála." (Ef 6,5 és 9)
- Ha Isten ajándéka nyomán hatalmasabb, fenségesebb, nemesebb és tanultabb vagy másoknál, akkor gondolj arra, hogy ő azt parancsolta neked, hogy mindezzel másoknak szolgálj. Ha nem ezt teszed, tudd, hogy egy szegény juhászfiúcska is, aki hozzád képest semmi, Isten és az angyalok előtt sokkal nagyobb lesz nálad, és a mennybe vitetik majd fel, míg te szépségeddel, fenségeddel, tisztségeiddel és ékességeiddel együtt a pokolba fogsz taszíttatni. Isten előtt mindenki egyenlő, így a szolgálóleányt ugyanaz a dicsőség illeti, mint a császárnét vagy királynét, mert azt mondja: - Ugyanabban az Istenben hiszek, az ő nevében kereszteltettem meg, és az én Uramat, Krisztusomat hívom segítségül. Isten előtt ugyanannyival bírok, ha hívő és alázatos vagyok, állapotommal megelégszem. Noha Isten előtt mindenki egyenlő, és ugyanaz az ura, a hite, egy a keresztség is, mégsem helyénvaló, hogy a szántó béreslegény vagy egy házi cseléd gazdája elé ezzel álljon: Isten előtt éppen ugyanolyan jó és nemes vagyok, mint te, ezért nem kell magam neked alávetnem, sem engedelmeskednem. Mostanság sajnos igen elharapódzott, hogy az alsóbb rangúak a felsőbbeket felül akarják múlni. Ez egyetlen keresztyén embernek sem jár ki, hanem Krisztus rendje és tanítása ellen való, mert ha a magasabb rangúaknak megtiltatott az alacsonyabbakkal szembeni fennhéjázás és rátartiság, sokkal inkább megtiltotta Isten az alacsonyabb rangúaknak és mások alá rendelt embereknek, hogy fellázadjanak.
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
2019.06 2019. Július 2019.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 392 db bejegyzés
e év: 4342 db bejegyzés
Összes: 41045 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1558
  • e Hét: 9331
  • e Hónap: 29686
  • e Év: 1004305
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.