Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 5 
Hogyan pihenjünk nyáron keresztény módon?
  2019-07-06 11:06:12, szombat
 
  ...... ........


Beran Ferenc morálteológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara docensének gondolatai Link
 
 
0 komment , kategória:  érdekes képek  
Útravaló – 2019. július 6.
  2019-07-06 11:01:50, szombat
 
  ,,Az új bor új tömlőbe való." A Messiás provokatívan viselkedik. Jézus a megváltás örömhírét hozta, evangéliumot hozott. Nem azért jött, hogy a mózesi törvényt magyarázza és megtartását szorgalmazza. Jézusban maga a Törvény van jelen. Tőle új ruhát kapunk, menyegzős köntöst, melyet a moly nem rág meg. Az istengyermekség tudata és a hit, ami új tömlővé formálja lelkünket. Az istengyermekség újdonságát hozta el a szolgai lelkület régi ruhája helyett. A vallási rendszerekbe merevedett, teljesítményalapú hit helyett az Isten fiainak szabadságát. Új erővel hatnak Jézus tettei és szavai. Felpattannak a bilincsek, és élettel telik meg a lelked. A szeretet új parancsa mindenkit magához ölel!  
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Goretti Szent Mária szűz és vértanú
  2019-07-06 10:42:57, szombat
 
  Mai nap szentje: Goretti Szent Mária szűz és vértanú
...... ......


- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Testetek Krisztus tagja és a Szentlélek temploma.
Testvéreim!
A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt.
Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele.
Kerüljétek a testiség bűnét! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!
Ez az Isten igéje. 1Kor 6,13c-15a.17-20

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Ha a búzaszem elhal, sok termést hoz.
Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz:
,,Bizony, bizony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya."
Ezek az evangélium igéi. Jn 12,24-26

- Magyar kurír oldalon Link
Istenünk, ártatlanság szerzője, tisztaság kedvelője, te Goretti Szent Mária szolgálódnak fiatalon megadtad a vértanúság dicsőségét és a szüzesség koronáját. Add, hogy példája nyomán mi is állhatatosan ragaszkodjunk parancsaidhoz. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Képhez tartozik: Alessandro Serenellit 30 évi kényszermunkára ítélték. Az első éveket kemény szívvel töltötte el, a bánatnak semmi jelét nem mutatta. Aztán egy éjszaka megjelent neki álmában Mária: virágot szedett, és odanyújtotta neki
...... .............. ...........- Katolikus oldalon Link

- Katolikus rádió oldalon Link

1890-ben született az olaszországi Corinaldóban. Szegény családból származott, hét testvér közül ő volt a harmadik. Tízéves volt, amikor meghalt az édesapja, a kis Marietta, ahogy becézték, Nettuno közelében élte küzdelmes gyermekkorát, édesanyjának segítve a házimunkában és a család eltartásában. Szent életet élt, és állhatatos volt az imádságban. 1902. július 6-án szűzi tisztasága védelmében, egy erőszakoskodni akaró férfitól kapott 14 súlyos késszúrás oltotta ki életét. A halálos ágyon megbocsátott gyilkosának.
A fiú zaklatását nem merte elmondani édesanyjának, hogy ne terhelje, meg aztán a fiú meg is fenyegette, megöli, ha el meri árulni őt. Inkább még többet imádkozott az Égi Anyához erőért. Így érkezett el 1902. július 5-e, ez a végzetes szombat, amikor Mária megint egyedül maradt Alessandróval. A fiú a szobájába akarta csalogatni a leányt, amikor azonban megint sikertelen maradt csábítása, erőszakkal cipelte be. A kislány szüzessége védelmében keményen ellenállt, kiabált, védekezett. A felbőszült fiú ekkor felkapott egy kést, és 18 szúrással, vágással sebesítette meg a szerencsétlen gyermeket. Az elősiető szomszédok segítségével kórházba került Mária, kétórás műtéttel próbálták megmenteni, hasztalan. Másnapra meghalt. Halála előtt megbocsátott gyilkosának, mint Jézus is megbocsátott a bűnbánó latornak, és megáldozott. A fiút 30 évi kényszermunkára ítélték. Pár év után Goretti Mária megjelent neki, ettől kezdve a gyilkos megváltozott, megtért. Szabadulása után Mária édesanyjától is bocsánatot kért, együtt áldoztak az éjféli misén.
Goretti Máriát 1947-ben boldoggá, majd 1950. június 24-én XII. Pius pápa szentté avatta a Szent Péter téren. A hatalmas tömeg miatt először történt, hogy a Szent Péter téren kellett az ünnepséget megtartani. Az eseményeken jelen volt a kislány édesanyja is, gyilkosa is, ami szintén egyedülálló volt az egyház történelemben.
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
13. évközi hét szombat 07.06
  2019-07-06 10:37:47, szombat
 
  OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Jákob csellel megszerzi az atyai áldást Ézsau elől.
Amikor Izsák megöregedett, és szeme annyira elhomályosodott, hogy nem is látott, hívatta az idősebbik fiát, Ézsaut, és megszólította: ,,Fiam!" Ő azt felelte: ,,Itt vagyok."
Ekkor azt mondta neki: ,,Látod, megöregedtem, és nem tudhatom halálom napját. Most hát vedd fegyvereidet, a tegzet meg az íjat! Menj ki a mezőre, és lőjj nekem valami vadat! Készítsd el ízletesen, ahogyan én szeretem; aztán hozd be, hogy egyem belőle, és megáldjalak, mielőtt meghalok!"
Rebekka azonban meghallotta, amit Izsák a fiával, Ézsauval beszélt. Amint Ézsau elment vadászni, hogy valami vadat hozzon, Rebekka fogta idősebbik fiának, Ézsaunak otthon levő legjobb ruháját, és ráadta azt kisebbik fiára, Jákobra. A kezét és a sima nyakát pedig kecskegidák bőrével borította be. Majd az ízletes ételeket és a kenyeret, amelyeket készített, kezébe adta fiának, Jákobnak.
Jákob bement atyjához, és megszólította: ,,Atyám!" Ő azt válaszolta: ,,Hallom. Ki vagy te, fiam?" Jákob erre azt felelte: ,,Én vagyok elsőszülötted, Ézsau. Úgy cselekedtem, ahogyan parancsoltad nekem. Ülj fel tehát, és egyél vadászzsákmányomból, hogy áldásodban részesüljek!" Izsák megkérdezte fiától: ,,Fiam! Hogyan találtál vadat ilyen hamar?" Ő így válaszolt: ,,Az Úr, a te Istened akarata volt, hogy elém kerüljön."
Ekkor Izsák azt mondta Jákobnak: ,,Jöjj közelebb! Hadd tapogassalak meg, hogy valóban te vagy-e az én Ézsau fiam, vagy sem?" Jákob közelebb ment atyjához, Izsákhoz, aki megtapogatta, és azt mondta: ,,A hang ugyan Jákob hangja, de a kéz Ézsau keze." Nem ismerte meg, mert olyan szőrös volt a keze, mint bátyjának, Ézsaunak a keze.
Megáldotta tehát, de azért megkérdezte tőle: ,,Te vagy az én Ézsau fiam?" Ő azt felelte: ,,Én vagyok." Erre Izsák így szólt: ,,Hozd ide vadászzsákmányodat, fiam, hadd egyem belőle, hogy aztán megáldjalak téged!" Odavitte neki, és amikor elfogyasztotta, bort is hozott neki, és ő ivott belőle. Akkor atyja, Izsák így szólt hozzá: ,,Jöjj közelebb, és csókolj meg, fiam!" Ő odament és megcsókolta.
Amikor Izsák megérezte ruhájának illatát, megáldotta őt e szavakkal: ,,Íme, fiam illata olyan, mint a mező illata, melyet megáldott az Úr. Adjon neked az Isten az ég harmatából és a föld bőségéből sok gabonát és bort! Népek szolgáljanak téged, és nemzetek boruljanak le előtted! Légy ura testvéreidnek, és boruljanak le előtted anyád fiai! Aki téged átkoz, legyen átkozott, aki pedig áld, legyen áldott!"
Ez az Isten igéje. Ter 27,1-5.15-29

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus tanítása új lelkületet kíván követőitől.
Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle: ,,Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?"
Jézus így felelt nekik: ,,Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.
Senki sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe: mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad."
...... .........


Ezek az evangélium igéi. Mt 9,14-17

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Az Eucharisztia a te legcsodálatosabb ajándékod számunkra. Miként a megszaporított kenyeret ajándékként adtad az éhező népnek, és ahogyan önmagad adtad táplálékként az apostoloknak az utolsó vacsorán, ugyanígy az Eucharisztiában önmagadat adod ajándékként a mennyei Atyának. Ugyanakkor a megszentelt és átváltoztatott kenyérben nekünk is adod magad. Ez a legnagyobb ajándék számunkra. Nem utasítjuk vissza barátságodat és ajándékodat, hanem örömmel vesszük magunkhoz a szentáldozáskor szent testedet, amely az örök élet kenyere.

Elmélkedés
A zsidó vallásosság egyik lényeges eleme a böjt, amelyet a farizeusok rendkívül komolyan vettek, és igyekeztek másokra is rákényszeríteni saját böjti gyakorlatukat. Vallási csoportjuk tagjai felfigyeltek arra, hogy Jézus és tanítványai nem tartják meg szigorúan a böjti szokásokat, és emiatt többször is vitába szálltak Jézussal.
A mai evangéliumban nem ők keresnek alkalmat a vitára, hanem Keresztelő János tanítványai szeretnék tisztázni a böjtölés kérdését, nekik nem szándékuk vitatkozni. Kérdésükre Jézus egy lakodalmi ünnepség képével válaszol. A hasonlat szerint ő a vőlegény, aki együtt ünnepel, örvendezik barátaival, az ő tanítványaival. Jézus jelenléte a világban valóban ünnep mindenki számára, ilyenkor tehát nem a böjtnek vagy a szomorkodásnak van az ideje, hanem az örvendezésnek. A mi Urunk az ő világba érkezésével új időszakot hozott, az ünneplés idejét. Az örvendezés időszaka azonban nem tarthat örökké, ezért komolyan kell vennünk az Úr figyelmeztetését. Eljön majd az idő, amikor ,,elviszik a vőlegényt" s ezzel véget ér a lakodalom. Utalás ez arra, hogy elfogják és megölik őt.
A régi és új szövetről, valamint borostömlőkről szóló hasonlatok a vallási életben való megújulást szorgalmazzák. Nincs okunk ragaszkodni az idejétmúlt dolgokhoz, hiszen Jézus új gondolkodásmódot, új életvitelt kér tőlünk és megadja kegyelmét, hogy új szívvel szeressük őt.
C. Horváth István Sándor


 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Szentgyónás - Krisztus gyógyító hatalma
  2019-07-06 10:21:06, szombat
 
  ...... .....


Akik a bűnbánat szentségéhez járulnak, azok Istent sértő bűneikre Isten irgalmas bocsánatát kapják meg.
- Szentgyónás - Krisztus gyógyító hatalma
Katolikus ma oldalon Link

- Gyulafehérvár érsekség oldalon Link

- 10 dolog a gyónásról, amit mindenkinek tudnia kéne Link
A gyónás az, ahol ,,a szívedbe fogadod Jézust"

- A szentgyónás különleges hatásai:
1) a bűnök és az örök büntetés eltörlése;
2) a kegyelmi élet visszaadása és gyarapítása;
3)a megszerzett és a halálos bűn által elvesztett érdemek újraéledése;
4)erő megszerzése, hogy az újabb bűnöket ne kövessünk el;
5) az örök életre szóló érdemek szerzésének lehetősége;
6)a lelki nyugalom visszaszerzése;
7) az új kísértések elleni védelem megszerzése;
8) az igazságtalanságok helyrehozása;
9)mindennemű bűnből való meggyógyulás;
10) a gyónási titok mártírjai

A szentgyónás menete:
A gyóntatószékbe lépve katolikus módon köszönünk, azaz: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ezután letérdelünk, vagy leülünk. A keresztvetés után mondjuk:
Gyónom a mindenható Istennek és neked lelki atyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam... (1 hónapja, 1 éve, 10 éve, húsvétkor... stb.)
Bűnök felsorolása. (Lásd a lelki tükröt egy imakönyben.) Végén: Több bűnömre nem emlékszem. (Itt lehet kérdezni is a gyóntatótól.)
A gyóntató tanácsai következnek, melyeket figyelni kell.
Bánatima elimádkozása:
Teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmat kerülöm.
A gyóntató feloldoz ezzel a szöveggel:
Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki Szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked és adja meg a békét. És én feloldozlak téged bűneidtől az Atya és a Fiú és a
Szentlélek nevében. Ámen.
(Ekkor keresztet vetünk.)
Gyóntató: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk.
Gyónó: Mert örökké szeret minket.
Gyóntató: Isten megbocsátotta bűneidet menj békével.
Gyónó: Istennek legyen hála.
Elköszönés: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

- Imalánc oldalon - Mély és őszinte gyónás hatásai Link

- Szent Pál oldalon: Gyónás Link

- Katolikus hírek oldalon Link

- Katolikus tanítás a gyónásról - dióhéjban Link

- Katolikus oldalon Link

- Rózsafüzér plébánia oldalon Link

...... .....


Képen: László művész fametszetének témája a gyónás
...... ........... ......


A képhez tartozó cikk Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 5 
2019.06 2019. Július 2019.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 19 db bejegyzés
e hónap: 227 db bejegyzés
e év: 2731 db bejegyzés
Összes: 39437 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2202
  • e Hét: 10276
  • e Hónap: 38944
  • e Év: 587382
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.