Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
Együtt indultunk...
  2019-11-27 21:48:48, szerda
 
  Együtt indultunk...

Együtt indultunk el - kéz a kézben,
S így szólítottalak: én testvérem!
Mint a gyermekek, olyan boldogok;
Karjaikban hordtak az angyalok.
Már nem volt bűnünk és nem fájt semmi,
Nem vágytunk egymástól nagyobb lenni.
Békeországban éltünk mi együtt,
Napfényben jártunk, egymást szerettük.

De egyszer közben valami történt:
Kígyó módjára férkőzött közénk
Egy érthetetlen, szörnyű nagy átok,
Nincs napfény többé, sötétben járok...
Nem hallunk többé mennyei zenét.
Testvérem vagy, de nem bízom benned;
Egy Atyánk volt s ma más az Istened.

Szép voltál akkor, ma rút az arcod,
S felingerel, ha hallom a hangod;
Ha mosolyogsz, én vigyorgást látok,
Mi áldás volt rég, ma reánk átok.
Mi történt veled, változott színed?
Aki szerettél, kővé vált szíved?
Nem látunk tisztán, valami történt...
Hogy hidaljuk át ez átok-törvényt?

Nézd, fiaink is nyomunkban járnak:
Egymásban testvért már ők sem látnak!
Országhatáron túlszállt az eszme,
Ember az embert meg mégsem lelte.
Csillagok közt jár, de lent a földön
Egymásra les, hogy bántson és öljön.
Tiszta erkölcsét vásárra vitte;
Amit prédikált, maga sem hitte.

Így állunk ma, de mit hoz a holnap,
Ha a gyökér már halálra korhadt?
Ha vak szemünk nem látja már a fényt?
Ha összezúzunk minden szép reményt?
Együtt indultunk, álljunk meg Testvér!
Ki sötétben jár, célhoz soh'se ér.
Atyánk lát mindent s üzeni neked:
Engedd megfognom ismét a kezed!

Vajda Pál

 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Szabadulás
  2019-11-27 20:55:59, szerda
 
  "Gyakran a lelki depresszió és a lélek nagy nyomorúsága azonnal megszűnik mihelyt szakítunk bálványainkkal és alávetjük magunkat az élő Istennek való engedelmességre. Teljes szívünkből és lelkünkből meg kell ezt tegyük, és akkor véget ér a fogságunk."

- C. H. Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Ismerni Istent
  2019-11-27 20:21:05, szerda
 
  ,,Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást." Példabeszédek 29,18

Ennek a versnek az első felét gyakran így adják vissza: ,,Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul" (Károli is). És általában úgy értik ezt, hogy egy népnek cél kell, amely felé igyekszik. Az emberek előtt bizonyos programoknak kell lenniük, az eredményekre vonatkozó világos elképzelésekkel, és tudniuk kell azt is, milyen lépések vezetnek odáig.

Csakhogy a mennyei látás Istentől való kijelentést jelent. Az alapgondolat tehát az, hogy ahol nem ismerik Isten Igéjét és nem figyelnek rá, ott az emberek elvadulnak.

Ennek ellentétét mutatja be a vers második fele: ,,...de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást". Más szavakkal: az áldás abban rejlik, hogy engedelmeskedünk Isten akaratának, ahogyan Igéjében megtaláljuk.

Gondoljuk végig most először az első felét. Ahol az emberek semmit sem akarnak tudni Istenről, ott magatartásuk féktelenné válik. Tegyük fel, hogy egy egész állam elfordul Istentől, és mindent a fejlődéselmélet alapján magyaráz. Azt vélik tehát, hogy az ember tisztán természetes folyamat eredménye, és nem Isten teremtménye. Márpedig ha ez így van, akkor nincs semmiféle erkölcsi törvénynek alapja. Egész magatartásunk bizonyos természetes okoknak a szükségszerű következménye. Lunn és Lean ,,Az új erkölcs" c. könyvükben rámutatnak a következőkre: ,,Ha az első élő sejt evolúció, tehát tisztán természetes folyamat útján fejlődött ki az élettelen bolygón, ha az emberi agy éppúgy materiális és természeti erők terméke, mint egy vulkán, akkor teljesen értelmetlen dolog vádolni a dél-afrikai kormányt az apartheidpolitikájáért, mint ahogyan értelmetlen dolog elítélni a vulkánt azért, mert lávát okád."

Ha Isten Igéjét elvetik, nem léteznek többé biztos alapelvek a jó és a rossz számára. Mert akkor az erkölcsi fölismerések már csak egyes emberektől vagy csoportoktól függenek, akik azt képviselik. Az ember lesz saját magatartásának bírája. Filozófiája így hangzik: ,,Ha jól érzed magad, csak csináld nyugodtan". És ha elmondhatjuk: ,,Hiszen mindenki ezt teszi", ezzel már igazoltuk is magunkat.

Ily módon pedig elvadulnak az emberek. Az eredmény: féktelen erkölcstelenség, házasságtörés és erőszak. Ijesztő mértékben nő a bűnözés. A gazdasági és politikai életben eluralkodik a megvesztegetés. A hazugság és a csalás elismert magatartásformák lesznek. És az anyag, amelyből a társadalom áll, lassan szétmállik.

,,De boldog lesz, ha megfogadja a tanítást." Miközben a világ kitombolja magát, a hívő ember megtalálhatja a jó életet abban, hogy hisz Isten Igéjének, és engedelmeskedik neki. Ez az egyetlen út, amelyen járnunk kell.

William MacDonald
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Krisztus az Orvos
  2019-11-27 18:21:05, szerda
 
  ,,Az egészségeseknek nincs szzükségük orvosra, hanem a betegeknek." (Lk 5,31)

Az orvos jelenléte a betegnek hasznos és kellemes. Az egészségesek nem törődnek vele, amint ez a kánaánita asszony esetéből is kiderül. Ő érezte a maga és leánya baját; ezért követte Krisztust, és igaz bizalmában nem engedte, hogy visszautasítsák vagy elrettentsék. Hasonlóképpen kellett Mózesnek is megtanulnia a bűnt érezni, hogy a kegyelem édes legyen neki. Ezért hiábavaló Krisztust nyájasnak és kedvesnek ecsetelni, ha az ember saját maga megismerése által először nem alázkodott meg, és előzőleg nem ébredt fel benne a Krisztus utáni sóvárgás, ahogy a Magnificat (Mária magasztaló éneke Lk 1, 45-55 ) is mondja: Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen". Mindez vigasztalásunkra mondatott, és nyomorult, szegény, rászorulö, bűnös és megvetett embereknek íratott meg, hogy minden szükségükben tudhassák, kihez menekűljenek, kinél keressenek vigasztalást és segítséget. Ó, mekkora fájdalmat okoz a természetnek és az értelemnek, hogy mezítelenre kell vetkőznie és mindent el kell hagynia, amit érez, egyedül az Igéhez ragaszkodnia, hogy a hatást is érezhesse ! Isten segítsen minket bajban és halálban ily bátorságra és hitre.

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Lélekgyűrű
  2019-11-27 08:29:33, szerda
 
  Lélekgyűrű

Már jó néhány évtizede élek.
Kaptam sok rosszat-szépet.
Volt részem jóban- rosszban bőven.
Így épült az énem.
Rétegre - réteget raktak az évek
Mint a fában az évgyűrűk vették körül lelkem a lelkek.

A be nem teljesült álmok nyomást gyakoroltak,
A gyűrűk abroncsként szorítottak.
Néha egy-egy siker instant módon lazítólag hatott.
Amilyen könnyen jött olyan gyorsan hagyott... otthagyott.

Nem jött a béke bármennyire vártam
Nyugtalanság volt lelkem minden zugában.
Azt hittem nálam az abszolút igazság
Lelkekbe gázoltam nehogy csorbuljon a szentnek vélt igazam.

A nem kívánt következmények csapásként érkeztek
A kritikát nem bírtam elbuktam újra.
Csapdát állított a törvény
A szeretet nélküli ismeret lett a lelkem hóhéra.

Azóta is vágyom arra békességem legyen
Mindenben a szeretet vezéreljen.
A szeretet mely mennyei forrásból fakad
Nincs benne hamisság bárki átvilágíthat.

Elengedem minden igazam
Isten legyen az ki megvívja a harcomat.
Övé a mindenség Ő teremtette az Óriást
Ki velem szemben áll most vigyázzon mit csinál.
A kísértés személyreszabott
Rám ruházott lelki fegyverzettel
bűneimmel szemben harcba indulok.

Széles csatatér temérdek ellenség
Ha egyedül megyek biztos a vereség.
A csatát már megnyerték részt veszek a harcban
Magamat oda kell adjam
Megtapasztaljam
A kegyelmet a győzelmet mit Krisztusban kaptam.

S. É.
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Hála
  2019-11-27 08:25:59, szerda
 
  ,,És legyetek háládatosak." Kolossé 3,15

A hálás szív megvilágosítja egész életünket. Amikor vége az ebédnek, az egyik gyermek azt mondja: ,,Milyen jó volt ez az ebéd, mama!" Ez a mondat örömmel tölti el az amúgy is boldog családot.

Gyakran elfelejtjük kifejezni a hálánkat. Az Úr Jézus egyszer meggyógyított tíz leprást, de közülük csak egy tért vissza, hogy Neki köszönetet mondjon, és az is samaritánus volt (lásd Lk 17,17). Ebből két dolgot tanulhatunk. A hála ritka madár a bukott emberiség világában. És ha előfordul, akkor is gyakran onnan kapjuk, ahonnan a legkevésbé vártuk volna.

Könnyen megsértődünk, ha másokkal szívességet teszünk, azok pedig még azt sem mondják: ,,köszönöm". Ebből azt is megtanulhatjuk, hogyan esik másoknak, ha adósak maradunk a köszönettel, amikor azok szívességet tettek nekünk.

A Biblia olvasása megmutatja, milyen sok intés és példa van azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos hálaadásunk az Istennek. Oly sok mindenért Neki kell hálásnak lennünk; szinte lehetetlen mindent felsorolnunk. Tulajdonképpen egész életünknek hálaadó zsoltárnak kellene lennie:

Ó, bárcsak ezer nyelvem volna,
s angyalokéval érne föl,
mindegyik versenyezve szólna
teljes szívemnek mélyiből
dicséretedre, Istenem,
Aki oly sok jót adsz nekem!

És gyakoroljuk azt is, hogy egymásnak köszönetet mondjunk. Egy szívélyes kézszorítás, egy telefon vagy egy levél - milyen ösztönzést adhatnak! Egy idős orvos egyszer egyik páciensétől a számla kiegyenlítése mellett köszönő levelet is kapott. Az orvos ezt legdrágább kincsei között őrizte, mert ez volt az első, amit hosszú életén át küldtek neki.

Azonnal meg kell köszönnünk minden ajándékot, a vendéglátást, a kölcsönadott szerszámot, a munkánkban való segítséget, a kedvesség és szolgálat minden formáját, amiben részesültünk.

A baj az, hogy az ilyen dolgokat gyakran maguktól értetődőnek tartjuk. Vagy lusták vagyunk arra, hogy leüljünk és levelet írjunk. Ha ez az eset, akkor rá kell nevelnünk magunkat, hogy rendszeresen köszönetet mondjunk, és ki kell fejlesztenünk magunkban az érzéket arra, hogy tudjuk: miért kell hálásnak lennünk. És hogy elismerésünket mindjárt kifejezzük. Mert a gyors köszönet kétszer olyan értékes.

William MacDonald
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Sákramentumok
  2019-11-27 08:13:47, szerda
 
  ,,Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét." (1Kor 11,29)

Olyan hitre van szükség, mely az isteni jelekben és ígéretekben merészen bízik. Milyen Üdvözítő vagy Isten lenne az, aki nem akarna minket megmenteni a haláltól, bűntől, pokoltól? Hatalmas dolognak kell lennie annak, amit az igaz Isten ígér és munkál. Aztán jön az ördög és bolhát ültet a füledbe: - És mi van akkor, ha a sákramentumokat esetleg méltatlanul vettem, és méltatlanságommal magam a kegyelemtől megfosztottam? Itt fejezd is be és semmit se törődj a méltósággal vagy méltatlansággal. Csak arra vigyázz hogy higgyed, hogy ezek biztos jegyek, Isten igaz Igéi, mert akkor méltó vagy, és az is maradsz. A hit méltóvá tesz, a kételkedés méltatlanná. Mivel fogod felébreszteni hitedet? Mivel ösztökéled magad hálaadásra? Várni akarsz addig, amíg magától feltámad benned, vagy amíg az ördög neked ezt lehetővé teszi, vagy valami egyéb buzdít erre? Abból sohasem lesz semmi. A sákramentumnál meg kell melegedni, és fölé kell hajolni. Tűz az, mely képes szíveket lángra gyújtani; itt be kell látnod szűkölködésedet és nyomorúságodat, meg kell hallanod és hinned kell, amit Üdvözítőd tett; így szíved megváltozik és más gondolatra jut.

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 9 db bejegyzés
e hónap: 533 db bejegyzés
e év: 7854 db bejegyzés
Összes: 26122 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2041
  • e Hét: 23663
  • e Hónap: 70912
  • e Év: 70912
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.