Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 25 
Boldog emlékezés
  2019-12-17 22:08:19, kedd
 
  Boldog emlékezés

Csendes tűzhely mellett beszélgettek Róla,
Mintha mese volna, figyeltem a szóra.
- Felnőttek beszédit figyeli a gyermek.
Magamban forgattam, s ha templomba jártam,
Ékes beszéd közben mindig arra vártam,
Hogy mi lesz vége a megkezdett "mesének".

Mint hajnalnak pírja, eltűntek az évek,
S az a régi beszéd nem tűnt már mesének.
- Gondtalan ifjúkor, saját terhét szülte.
Rózsás ligetekre vezetett el vágyam,
De amit kerestem ottan sem találtam;
Tövisektől sebzett szívem elkerülte.

Szófoszlányok kezdtek szívveréssé válni,
Mint égi himnuszok, múltból felém szállni.
- Visszhangjaként annak, mit régen beszéltek:
"Az ember tettével saját sírját ássa,
De volt egy valaki, Aki mindezt látta,
S akik hittek Benne, Vele üdvhöz értek."

Gyermekkori emlék drága valósága,
Botladozó ember, áldott Messiása,
Őszbeborult fejjel most előtted állok.
S kérlek, kegyelmesen hajolnál le hozzám,
Mintha gyermek volnék, simogasd meg orcám;
Miközben boldogan áldásodra várok.

Vajda Pál
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A világtól való elkülönülés
  2019-12-17 21:31:37, kedd
 
  "Szívem vágya, hogy minden keresztyén szilárd elhatározással, hűségesen kövesse az igazságot, és ne kacérkodjék a világgal. Ne azzal törődjék, hogy mit fog majd ez meg az mondani! Tegyétek azt, ami igaz és helyes, és semmitől se féljetek! Higgyetek az igazságban, és aztán jöhet, aminek jönnie kell. Ne hallgassatok semmiféle okoskodásra, hanem álljatok ki szilárdan Krisztus mellett!
Olyanokhoz is beszélek itt, akik a gyárakban dolgoznak? Hitet tesztek-e Krisztus mellett, amikor mások kinevetik Őt? Kiálltok-e Krisztus mellett, amikor mindenki más a keresztyénséget gúnyolja? Hitetek annál értékesebb, minél többet kell érte szenvednetek. A barátot is a bajban lehet megismerni. Ha Jézus barátja akarsz lenni, védelmezni fogod az Ő nevét, ha védelmezőre lesz szüksége, és mindenki ellene támad. Könnyű idejönni erre a helyre, és más keresztyénekkel együtt Krisztus dicséretét zengeni, ez nem igényel önmegtagadást. De ti, kereskedők, ha bizonyságot tesztek Krisztus mellett hitetlen üzlettársaitok előtt - ez jelenti, hogy Dávidot követtétek a pusztába. Krisztushoz ragaszkodni ott, ahol megvetik és kigúnyolják, azt jelenti, hogy igaz keresztyén vagy. Kérlek benneteket, vizsgáljátok meg magatokat ebből a szempontból! Ha szégyellitek Őt megvallani e gonosz nemzetség előtt, Ő is szégyelleni fog titeket, amikor elfoglalja méltó helyét a mennyei dicsőségben. De ha tiszta szívvel hitvallást tesztek róla ez istentelen világ előtt, Ő is megismer benneteket, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalok kíséretében. Ó, bár abban a kegyelemben részesülnénk mindnyájan, hogy így el tudjunk különülni e jelenvaló, gonosz világtól!"

- Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Eltávolodás a világtól
  2019-12-17 21:18:10, kedd
 
  "Ha Istenhez akarunk közelebb kerülni, akkor a világtól jó messzire el kell távolodnunk."

- Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Elkülönülés Krisztushoz
  2019-12-17 21:14:10, kedd
 
  "Nekünk nem az önteltséghez, a színleléshez, a képmutatáshoz vagy valamilyen szektához kell elkülönülnünk, hanem Krisztushoz."

- Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
A világtól való elkülönülés
  2019-12-17 21:03:40, kedd
 
  Korunk gyülekezeteinek vajon nem arra lenne-e szüksége, amit az isteni parancs dörgedelme üzen: "Távozzatok, távozzatok, vonuljatok ki onnan, tisztátalan dolgot ne érintsetek! Vonuljatok ki belőle, tisztítsátok meg magatokat, akik az ÚR edényeit hordozzátok! És én atyátok leszek, ti pedig fiaim és lányaim lesztek, így szól az Úr, a Mindenható." Némely gyülekezeti tag szégyenteljes hasonlósága a világgal szégyent, gyalázatot hoz a gyülekezetre. Adja Isten, hogy a világtól való elkülönülés sokkal nagyobb jelentőséghez jusson! Legyünk "szentek, szeplőtelenek, a bűnösöktől elkülönültek!"

Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
A világtól való elkülönülés
  2019-12-17 17:59:32, kedd
 
  "Kedves barátaim, korunkban az egyik legfontosabb dolog az, hogy minden keresztyén megértse, a világtól el kell különülnie. Nem lehettek egyszerre Krisztus és a világ szolgái. Bár név szerint a gyülekezethez tartoztok, de valójában a világéi vagytok. A keresztyénnek sok dologban különböznie kell a világtól. Beszéde nem lehet olyan, mint Babiloné, hanem keresztyénhez illő, nevelő célzatú, tiszta beszéde legyen. Cselekedetei és szokásai sem lehetnek a többi emberéhez hasonlóak. Arra nincs szükség, hogy különleges ruházatot viseljen, válogatott frázisokat használjon, vagy egy szokatlan tónusban beszéljen. Mindezek csupán formalitások. Ennek ellenére van elegendő lehetőség, alkalom úgy elkülönülni, hogy az a szemnek és a fülnek is érzékelhető legyen. Ne hivalkodjunk a ruházatunkkal! A keresztyén ruházata erkölcsös, szemérmes legyen! Isten gyermeke beszéd közben biztosan nem fog esküdözni, vagy nem vetemedik olyan kijelentésekre, melyek közel állnak a hazugsághoz. A hívő nyelve, testvérem, olyan kút legyen, amely édes vizet ad. Társalgásában szelídség és bölcsesség nyilvánuljon meg. És ha a szavak nem használnak, hallgatásával fejezze ki egyenességét. A világgal való kapcsolatában a keresztyén jellemének erkölcsi erejét kell érvényre juttatnia, ez nem maradhat elrejtve. Ha üzletvitelében trükkök, mesterfogások találhatók fel, nem szabad hagynia, mindenképpen fel kell azt számolnia, hisz meg kell őriznie tiszta lelkiismeretét. Más emberek megengedhetik azt anélkül, hogy szemrehányást tennének maguknak, de a megszokás vagy általános elfogadottság még nem jogosít fel arra, ami nyilvánvalóan helytelen, jogtalan, ezért ezt a keresztyén nem teheti, és nem is akarja tenni. Úgy hiszi, hogy rá egy magasabb erkölcsi mérce érvényes, mint a többi emberre, ezért ehhez tartja magát, és eszerint cselekszik.
Isten gyermeke ugyanúgy távol áll a világ vallásaitól is. Nem fog soha az iránt érdeklődni, hogy korunk melyik vallást tekinti a legmodernebbnek. Arra sem vágyik, hogy a modern ízlés felelhető legyen a tanításban, de nem kíváncsi arra az istentiszteletre sem, amelyet a hitetlenek a legmegfelelőbbnek tartanak. Ő csak arra törekszik, hogy Isten igazságát kutassa, Isten népével keresi a közösséget, és igyekszik annak jó előmenetelét segíteni. Isten útjait szereti, és Isten Lelkének befolyása alatt kíván élni. Így különül el a világtól."

- Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Együtt Krisztussal
  2019-12-17 17:39:27, kedd
 
  "Krisztus uralkodni fog, és minden ellenségét térdre kényszeríti. Jó ma Krisztussal lenni, mert akkor az örökkévalóságban is vele leszünk. Ha most osztozunk gyalázatában, akkor majd egy napon a trónján fogunk ülni, és részünk lesz az Ő dicsőségéből. Ha Krisztussal vagytok, amikor a föld porában mezítláb jár, ott fogtok majd mellette lépkedni akkor is, ha az arannyal kirakott utcákat rója, és amikor az angyalok leborulva imádják Őt. Ha mellette vagytok megalázásában, vele lesztek majd felmagasztalásában is."

- Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Mindörökké együtt Krisztussal és népével
  2019-12-17 17:34:28, kedd
 
  "Jóllehet azt, akit mi imádunk az emberek megvetik és elutasítják, ám fölöttébb drága Ő azoknak, akik benne hisznek. Akik Istent félik, szeretik Krisztust és az Ő evangéliumát. Akik új szívet kaptak, és új Lélek lakozik bennük, azok biztosan tudják, kinek az oldalán kell állniuk. Felemelték kezeiket a Megfeszítetthez, és megesküdtek, hogy az Ő ügyéért harcolnak, amíg élnek. Nem kell szégyellnünk Jézust, mert vele a legjobb társaságban vagyunk - ha nem is a világ előkelői között, akik titulusaikkal büszkélkednek, gazdagságukat fitogtatják, és semmitmondó hírnevüknek örülnek. Mi azok társaságához tartozunk, akik tiszta szívűek, és az ígéretek örökösei. Azokhoz, akiknek Isten kegyelmesen kinyilatkoztatta Önmagát, igen, a kicsik és jelentéktelenek társaságához, akik ajkán nem szűnik meg a dicsőítés. Mi hozzájuk tartozóknak érezzük magunkat, és velük akarunk járni. Krisztus népe a mi népünk. Vele akarunk élni és halni, Vele akarunk egy sírba kerülni abban az örömteli bizonyosságban, hogy Vele fogunk fel is támadni, és a szentek közösségében fogunk örökké élni."

- Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Isten népének szenvednie kell Krisztusért
  2019-12-17 17:22:11, kedd
 
  "Ne csodálkozzatok és ne zúgolódjatok, ha néha súlyos terhet is kell cipelnetek. Jézus Krisztus még mindig a száraz talajban meghúzódó élő gyökér, és az emberek tömegei előtt alaktalannak, szépség nélkülinek tűnik. Modern körökben nagyon kevés a hit. A nagyok és hatalmasok kevés becsben tartják, noha nem kellene nekik hitükért barlangokba és sziklahasadékokba menekülniük. Noha az üldöztetés hevessége alábbhagyott, a gonoszság még mindig él, amely azt táplálta, és Isten népének ezerszeresen kell attól szenvednie."

- Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Világ fiai
  2019-12-17 17:15:15, kedd
 
  "A világ fiai Isten ellen lázadnak, és Krisztus ellenségei, így veletek szemben sem lesznek jó szívvel. Így gyűlöli a kígyó magva az asszony magvát. Így azok, akik a törvény alatt állnak, szintén nem akarnak közösséget az ígéret gyermekeivel."

- Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 25 
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 676 db bejegyzés
e év: 7854 db bejegyzés
Összes: 26458 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 754
  • e Hét: 16122
  • e Hónap: 73118
  • e Év: 191681
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.